S7.Tarihte ülkesini, kurumlarını....vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır? İp ucu :kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan....vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) açısından düşünün.Güzel ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, rekabet, zaruret, akla değer verilmeyişi, açısından düşünün. 1
C-7:Günümüz milletvekillerini düşünürsek oy satın alma mantığı da bu durum için geçerlidir.Milletvekillerimiz kendi çıkarları için gözlerini kırpmadan para harcayabiliyorlar.Bi yandan da halkı için her şeyini feda eden Mahatma Gandi yi görebiliyoruz.Bir insana saygı bence yaptıklarıyla verilir.eğer kişi bulunduğu mevkiden düşerse ve hala ona karşı insanlar saygı çerçevesindeyse en büyük saygı odur bence. Demokrasinin tam versiyonu kendi halkını mı sömürmeye çalışanlara çalışıyor.Kısıtlı versiyonda sömürülmek istemeyen garibim yurdun insanına çalışıyor.   Ali Rıza SERTKAYA 
C-7:Öyle olsa bile artık günümüzde yeni bir boyut kazanmıştır ve günümüz demokrasinin birinci amacı insanı korumaktır.Demokrasinin tam versiyonu halkla beraber olur.Demokrasinin kısıtlı versiyonu burjuvazi ile olur ki buda demokrasinin tanımına uygun değildir. ÖR: derebeylik . Rıdvan ERTUŞ   
C-7:Evet, demokrasi sonunda kapitalistlerin istediği rejim olacaktır. Demokrasinin tam versiyonu zengin soylulara, kısıtlı versiyonu ise halka uygundur.  Derya AKAY
C-7:Neden olmasın ki?                                      Murat AKBAŞ
C-7:Demokrasi ile başa gelenlerin sonradan bozulup demokrasiye aykırı hareket etmelerini demokrasiye mal etmek yanlış bir düşüncedir. Örnek olarak Siyaset ile uğraşan siyasetçiler her gün iki kere tıraş olmak zorundadırlar. Çünkü siyasetle uğraşanların çoğu iki yüzlüdürler. Tarık SOYALAN
C-7:Şu anki demokrasi anlayışı böyle ama inşallah düzelecek demokrasini tam versiyonu halkına ve milletini himmeti en yüksek kişiler tarafından tam verim elde edilebilir. Kısıtlı versiyonu ise himmeti nefsi olanlar tarafından olur.            Fetullah İNCE
C-7:Demokrasi ne yazık ki güçlüyü daha güçlü yapmaktan öteye geçemez çünkü insanlar oy verdikleri insanların karakterine değil onları kimlerin desteklediğine bakıyor örneğin aşiret büyüğü ya da memleketin ileri gelen zengini veya tanıdığı. Ali NAZLI
C-7:Böyle bir rejim sistemi olabilir. Çünkü bugün binlerce vaatlerde iktidara gelmiş kişiler kendilerine verilmiş olan bu nimeti insafsızca para için harcamıştır. Kadri ÇİMEN
C-7:
Olabilir, ama bu işe gönül vermiş, gerçekten insanlara faydalı olmaya çalışan insanların da hakkını yememek lazım. Ne mutlu ki azınlık da olsa hala böyle insanlar var, ve eminim ki olmaya da devam edecek.Maalesef demokrasi adamına göre işliyor. Artık masumun, ihtiyacı olanın hakkı gözetilmiyor.      Gülsün KARSLI
C-7:
Her lider politikacı olur ama her politikacı lider olamaz. Lider olmayan politikacılar yağmacılığa başlar. Kasım AKTOPRAK
C-7:Roma ahlakı sahipleri demokrasinin demo versiyonunu arzulayabilirler. Ama demokrasinin ful versiyonu uygulandığında rekabete yer vermez. Yalnızca güçlü olana değil; zayıf olana da yaşama, seçme hakkı verir. Bu insanidir. Roma ahlakı sahipleri ise hayvani bir  yaşam tarzı benimsedikleri için  demokrasinin ful versiyonunu arzulamaz. Demokrasinin ful versiyonu  günümüzde hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Demokrasinin demo versiyonu Roma ahlakı sahiplerine işler.  ABDULKUDÜS KORKMAZ
C-7:Şu anki demokrasi aynen öyle işliyor.demokrasinin tam versiyonu üsttekilere,kısıtlı versiyonu ise alttakilere çalışır.  VEYSİ DEMİR
C-7:Demokrasi her zaman güçlü ve zenginin yanında tam sürüm çalışmıştır. Zayıf ve ezilmişin yanında ise demo versiyonu yani eksik kısmı inkişaf etmiştir. MENDUH SAYPAK
C-7:İllaki öyle zihniyetler var ama hepsinin böyle olduğunu söylemek doğru değil.       M. Emin.ARI
C-7:Neden olmasın. Tam versiyon zeki ve kurnaz insanlara kısıtlı versiyonda akıllı ama saf insanlara çalışır.Mesut KAÇMAZ
C-7:Olur,oluyor da.Günümüzde görüyoruz.Maalesef ! Barış BOSTANCI
C-7:Bence hayır. Çünkü bana göre günümüzde demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerde neredeyse refah ortamı sağlanmış durumdadır.yani anlayacağınız bu yukarıda sayılanlar demokrasiyi uygulayan kişiler değildir. Ayrıca demokrasinin tam versiyonu demokrasiyi tam olarak kullanan kişilere, kısıtlı versiyonu ise demokrasiyi tam olarak kullanmayan kişilere hizmet eder.                                Aziz BİÇEN                     
C-7:demokrasi kavramı toplumdan topluma farklı anlam taşır. Bence roma halkı demokrasi ile tanışmamıştır ve oradaki rejimin demokrasi ile hiçbir ilgisi yoktur. Demokrasinin tam versiyonu kapitalistlere, kasıtlı versiyonu roma gibi toplumlara çalışır.                        Yunus BAYRAK
-7:Soruda da denildiği gibi Roma ahlakı sahibi insanların arzuladığı şekilde insanlar vardır. Eğer lider mevkii için gelmiş ise dediğiniz gibi Roma ahlakına sahip kişilerin rejimidir.Ama lider başını halkına adıyorsa demek ki demokrasi adaletin elindedir. O zaman bu rejim seçilen 4 halife rejiminin ta kendisi olur. Demokrasinin tam versiyonu 4 halife devri gibi olursa halka, eğer Roma ahlakı gibi olursa asillere şapka holdinglere yarar. H.Uğur MUMCU
C-7:Roma ahlakı sahiplerinin arzuladığı rejim sistemi olabilir.Demokrasinin tam versiyonu kendini/kendilerini kullandırmayanlara tam tersi kısıtlı versiyondur.  Esat KAN
C-7:Bir lideri düşündüğümüz zaman buna örnek alınarak ilk insan Efendimizdir. Yalancıların oy dilenip milleti kandırması bene bir yere kadardır. Eğer bu millet bu tür oyunlara kanmayıp kendi içlerinde düzgün bir adamı seçip başa getirirse böyle sorunlar olmaz.   Ramazan ÇAPLIK    
C-7:Evet bene parti demokrasisinde halkın ve özellikle düşük gelirli kesimi tatmin etmeleridir. Kapitalist ve Siyonistler ise para ve çeşitli yollardan insanı çıkarları için kullanmayı amaçlamaktadırlar. Fırat AYDINARIĞ             
C-7:
Böyle rejimler görülmüştür. Parti demokrasisinin tam işlemesi günümüz demokrasisinde mevcuttur tam işlenmesi oranında doğal döngülere uyar.  Talat BOZKURT 
C-7:Hayır olamaz. Demokrasi bugünkü koşullarda tam çalışıyor denilemez. Ama bu ileriki zamanlarda çalışmayacağı anlamına gelmez.  Rumuz = ÖFKELİ 
C-7:Demokrat olarak bush yada buna benzer uygulayıcı kapitalistler alınırsa elbetteki bu böyledir ancak bush demokrat olarak alınamaz ve alınmamalıdır. Burada yine demokrasinin algılanış biçimiyle ilgili bir yanılsama var. Demokrasi için değil maaşını, “hayatını bile veren” ünlü olmayan bir sürü insan var, bunlar içinde tanınmış bir örnek vermeyi kendime körlük onlara ise haksızlık gördüğüm için tanınmış birini örnek vermiyorum çünkü kendi coğrafyamızda bile bunun için yaşamını kaybeden bir sürü insan var. rumuz:SU                           
C-7:Bu tür insanlar kapitalistlerin kullandığı bir insan(?) değil kendisi kapitalistin ta kendisidir. M.TEVFİK ARAS               
C-7:
Olabilir. Sınıf kendi çıkarları için toplumu kandırır ve çıkar amaç edinerek toplumu sömürürler. Böylece kendi rahatlarını söylerler.       Coşkun KOÇ  
C-7:
Belgeselde izlemiştim Küba’da yanlış değilsem doktorların maaşı 30 dolar alıyorlardı ama hayatından gayet memnun şekilde yaşamını devam ettiriyorlardı çünkü devlet kendilerine tüm olanakları sağlıyordu.   Serhat ÇUBUKÇU             
C-7:
Olabilir. Bazı kendini hoca gösterip dini kullanarak günümüzdeki insanları kandırırlar. Muhtaca kısıtlanır paracılara çalışır.  Seda OCAK        .
C-7:
Olabilir.tam versiyonu torpillilere,kısıtlı versiyonu halka çalışı     Mehtap EMİNOĞLU                      
C-7:
Demokrasi tam versiyonu eşitlik.kısıtlı versiyonu ise Roma ahlakına hizmet eder.Demokrasi tam yaşanmadığı zaman Roma ahlakına benzer bir yönetim ortaya çıkar.Ziya DEMİRÖRS
C-7:Olabilme ihtimali vardır. NURGÜL KATUMAN
C-7:verilen açıklamalar bana göre;arzulanan bir rejim sistemi olabilir.demokrasinin tam versiyonu halka göre,kısıtlı olanı ise siyasilere çalışır            Mustafa ATEŞÇELİK
C-7:Olabilir değil tamamen bugün olan bir demokrasi anlayışıdır. Demokrasinin tam versiyonu; her türlü dolandırıcılık, üçkağıtçılık ve hile sahibi insanların kısıtlı versiyonu ise saf, özü sözü bir, dürüst insanlar için çalışır.                                      Erdal ŞİMDİ
C-7:demokrasini tam versiyonu halkın her kesimine ,kısıtlı versiyonu ise kendi halkı yabancı ve emperyalist halka(devlete)  Murat Güzel
C-7:çoğu toplumlarda öyledir. gerçek demokrasiyi ve insan haklarını yaşatmaya çalışan toplumlarda vardır.            Ahmet Ateş
C-7:hayır, böyle düşünmüyorum. sadece sayılan çirkinlikleri görünmez kılmak için bu kılıfı kullanıyorlar. demokrasi bunun tam tersi yani tabanın sayılan kişilikleri kontrol altında tutmasıdır. Muharrem NADİROĞLU
C-7:demokrasi şuanda kelime anlamında uygulanmayıp insanları aldatmak için kullanılan en lezzetli bir yem haline gelmiştir.bu yüzden evet.normal şartlarda gerçek versiyonu devletine ve bayrağına çalışanlar içindir.bu yüzden tam versiyon bu grup için çalışabilir.fakat kısıtlı versiyonu ise şu andaki yalakalara ve destekçilerine çalışabilir.                    Duygu Işık
C-7:bahsedilen demokrasi anlayışı şuan ülkemizde görülen anlayışsa aynen öyledir. ama bence yaşanır ve yaşatılırsa en doğru en dürüst en insancıl anlayış olabilir. Erol Özlü
C-7:oyları almak için bir yollara baş vurmak şart . ama o kadar acımasızca değil, demokrasi ortalama aynı seviyedekiler arasında yaşanır. Sedat KARAKOÇ
C-7:olabilir.demokrasinin   kısıtlı versiyonu güzel ahlaklılara tam versiyonu ise dilencilere, yağmacılara, Siyonistlere,kumarbazlara. SEVAL Dalkılıç  
C-7:demokraside liderler bir verip on alırlar bu da roma  ahlakının savunduğu rejimdir. Halis Kaya
C-7:demokrasinin tam versiyonu gerçek manada bir şeyler yapmak isteyene   çalışmaz,   fakat  kapitalizmin kölesi olanlara ve kapitalist düşüncede olanlara sınırsız çalışır.İsa ERGÜNTOP
C-7:olabilir. demokrasinim tam versiyonu güçlülere kistli versiyonu zayıflara çalışır. Mücahide Yüksel
C-7:her şeyi  ile gerçek bir demokrasi rejimine inanmadığım için bu sorulara cevap vermek istemiyorum.Fatma
C-7:Kapitalist sistemin bizi yönettiği gibi rejim sistemi olur.Demokrasinin tam versiyonu bizi,kısıtlı versiyonu Afrika’yı yönetir.Yasin KALEMLİ
C-7:Günümüzde tam anlamıyla kullanılmamaktadır herhalde.                   ERTAÇ YALÇIN
C-7:Demokrasi yukarıda tarif edildiği gibi egosunu tatmin etmek isteyen insanların kullandığı bir maşadır.tam versiyonu kapitalistler tarafından kısıtlı versiyonu egosunu tatmin etmek isteyenler tarafından çalışır. Mustafa YILDIRIM
C-7:Bilmiyorum.Demokrasi kişiye göre çalışır. Münevver ŞAHİNKAYA
C-7:olabilir bence çünkü çıkar meselesine dönüştü bu durum.kimse kolay kolay kendi elindekini başkasına vermez.hele de demokrasi anlayışı bu düşünceye tam ters.Naciye ATAMAN
C-7:evet olabilir.demokrasinin tan versiyonu parayı verip düdüğü çalanındır.kısıtlı versiyonu iyi niyetli olanlara çalışır.           NAZIM SEVEN.
C-7:olabilir.şuandaki demokrasi anlayışı budur. Demokrasinin tam versiyonunu uygulayan bir siyasetçi ben bilmiyorum kısıtlı demokrasiyi ise her siyasetçi uyguluyor. Onur Aydın
C-7:demokrasinin yaşandığı bir ülke varmı dır diye sorarım kendime ama bir türlü cevabını bulamamışımdır  günümüz demokrasisi güçlülerin saltanat yapıp zayıfları ezmesi düşüncesini uyandırmıştır bende. ŞUAYP CENGİZ
C-7:Olabilir. Demokrasi tam versiyonu bürokratlara, asillere, burjuva sınıfına elit tabakaya işler. Kısıtlı versiyonu alt sınıf  halk emekçiye ister. . Bir yolu vardır.NİHAT PİŞKEN            
C-7:Olabilirde olmayabilirde yorum yapabilmem için bilmem gerekli.         ERTAN ARTUÇ
C-7:-Demokrasinin tam versiyonu halka kısıtlı versiyonu yağmacılara çalışır. GÜLCAN MERTYÜZ
C-7:Demokrasi gerçekten insanlığa bir çözüm değil. Çünkü merkezine liyakati almaz. Liyakatin olmadığı bir sistem roma sisteminden farkı olmaz. Hasan Çelik
C-7:Bahis edilen ender demokrata inanmıyorum. Mutlaka bir amaç uğruna yapılmıştır. Çünkü en büyük demokrasi annelik içgüdüsü nün çocuklarına yaklaşım felsefesidir. Karşılıksız olan fedakarlık tek orada vardır. ÖMER FARUK YILDIZ
C-7:USA bugün dünyanın her tarafına demokrasi götürmek için bütün dünya ile savaşıyor ve milyonlarca masum insanı öldürüyor. Eğer demokrasi iyi bir şey olsaydı; insanlığın ezeli ve azılı düşmanı USA demokrasi diye tutturmazdı. Ki kendi rejimleri bile demokrasi değilken,
ÖZEL: Demokrasi; bir ülkedeki tüm fertlerin fikirlerini, sosyal yaşamlarını, istek ve geleceklerini görmüyorsa demokrasi değildir.                         SELAHATTİN KAYA
C-7:Günümüz için baktığımızda doğru gözükmektedir. Demokraside iktidara gelmek için istediğin yolu deneyebilirisin. Rakibine çamur atarsın, yapamayacağın vaatlerde bulunursun, yalan söylersin fakat ceza almazsın. İktidar sahipleri parası , adamları, aşireti veya arkasında gizli güçlere sahip kişiler gelmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan biri aday olamaz çünkü seçim kampanyasını bu etkenler olmadan yapamaz. Demek ki demokrasi eşitliği ve adaleti  sağlamıyor. Parayı basan medyayı arkasına alıp düdüğü çalıyor. Demo versiyonu ise demokrasi adıyla çağımızda güce sahip olmayan devletleri ele geçirmek amacıyla güçlü devletlerin çıkardıkları bir oyundur. Güçlü olanlar kendi ülkelerinde kendi halkına tam versiyonunu uygulamakta, güçsüz ülkelerde kendi çıkarları için demokrasinin tam işlemesini engellemektedirler. Böylece bu ülkelerde kendi güçlerini kullanarak iktidara istediklerini getirebilirler. Şems
C-7:
Demokrasi uygulama alanı bulmasıyla yararını gösterecektir kontrollü şans tanınması lazım. Kavramsal olarak demokrasinin bir sorun içerdiğini sanmıyorum ama şu da gerçek ki her rejimde önemli olan yönetici zihniyetidir.                                     Semih YALÇINKAYA                   
C-7: D
emokrasi diğer rejimlere kıyasla en iyi rejimdir. Fakat demokratik bir seçimle başa geçenler akıllı ve asil insanlar olduğu gibi dolandırıcı, yağmacı, cimrilerden olabilmekte.  Demokrasinin tam versiyonu zenginlere, mevki sahiplerine kısıtlı versiyonu da fakir fakire çalışır. NURGÜL AY
C-7:Evet. Çünkü ikisi de halkı kendi çıkarları için kullanır. RESUL ADANAŞ
C-7:
Dünyanın şimdiki gidişatı, eski roma ahlakını oturtmaya çalışılıyor. Böyle sürmeye devam ederse başaracaklarından eminim. Demokrasiyi tam anlamıyla kendi hayatına mal eden saygın insanların bunları ters düz etmeye ve halkın gözünü açtırmaya yol göstermelidirler. Demokrasinin tam versiyonu halka, kasıtlı versiyonu kapitalist liderlere çalışır.M.SİNAN TAŞ                
C-7: Kısmen doğrudur. çünkü mevki, makam düşüncesi olmayan ender bazı kurtarıcılar vardır. Bunlar demokrasinin tam versiyonunu kullanmaya çalışan kişilerdir. Demokrasinin tam versiyonu halka, kısıtlı versiyonu ise kapitalistlere çalışır.                               NAYİP Koç
C-7: Bahsedildiği gibi bir rejim olabilir. Ve demokrasinin tam versiyonu ne yazık ki güçlüden yana, kısıtlı versiyonu da zayıftan ve mahrumdan yana işliyor.KÂMURAN BİLDİK 
C-7: Demokrasinin gerçek tanımı ve amacı bana göre bu değildir. Ama bugünkü demokrasi adı altındaki yönetim anlayışlarına baktığımızda bu önermenin haklılık payı artmaktadır.
Demokrasinin tap yersizini güçlü ve iktidar sahiplerine işlemektedir ve hizmet etmektedir. Zayıflara ise iktidar sahiplerinin verdikleri kadar işlemektedir. Hüsnü ŞAKI
C-7: Evet, çağımızda zaten gerçek bir siyasetten bahsetmek mümkün değil. Bu rejim kullanan veya kullanılan kişilere bağlı olan bir sistemdir. Ne yazık ki demokrasinin tam versiyonu kullanılan insanların kendi aralarındaki sistem oluyor, kısıtlı versiyonu ise kullanan ve kullananlar arasındaki sistem oluyor. GÜLTEN SÖKMEN
C-7:
Evet olabilir, şuan batı egoizmi bunu güzel örnekliyor ve bu sömürge anlayış mantığı içerisinde, ve teknolojiyi elinde bulundurarak insanlığı tehdit etme aşamasına gelmiştir. Onlar kendilerince zeki olabilir, ve demokrasiyi kendilerince kullanabilirler.            Faruk KARAHANLI
C-7:
Demokrasi aslında maksadından saptırılmıştır. Halka hizmet sunan bir sistem olacağına halka zulmeden bir sisteme dönüştürülmüştür. Kan emiciler,iyi notuk çekenler,riyakarlar için bulunmaz bir nimettir. Tam versiyonu güç ve parayı elinde bulunduranlar içindir ki demokrasi bunların tavuklarına kış bile demezken, kısıtlı versiyonu mazlum halka işletiliyor ki demokrasi adı altında adam kayırmalar, özgürlük kısıtlamalarından ve zulmün her çeşidine rastlanılıyor.         Ekrem MANAY
C-7: Şu an ülkemizde mevcut olan demokrasi halk oylamasıyla oluşan hükümetin, meclisin halkın iradesini temsil ettiğini söylemek zordur. Çoğunluk tarifesi uygulanarak yönetim kademelerinde yer alan insanlar halk tarafından değil, mensup olduğu parti tarafından belirlenir. Bu yüzden temsilci birey değil, kalıplaşmış fikirlerle beyinlerde yer edinen siyasi amblemlerdir. Yani demokrasiyle iyi bir yönetim hedeflenirken çoğu zaman yanlış seçim yapılabiliyor. Asiller gerçekten asaletin gerektirdiği kararları aldıklarında en iyi yönetimi sağlayabilir. Demokrasinin iyi tarafı seçimin halk eliyle yapılmasıdır, kötü tarafı ise yanlış seçim ihtimalinin olmasıdır. BELÇİM HAKAN
C-7:
Demokrasi saydığınız olumsuzlukların hepsinin ortak ismidir. Size gerçek bir demokrasiyi anlatayım gerçek hayattan. Bizim köy beldeliktir. Yapılan belediye başkanlığı seçiminde iki aday yarıştı biri 80 diğeri de 130 milyar para harcadı ve bu paralarla da oylar satın alındı ve doğal olarak 130 milyon veren aday kazandır. Demek ki demokrasi hırsızların, çapulcuların değirmenine su taşıyan bir dönemdir.                                        Taner Gider               
C-7:
Bence öyle değildir. Demokrasi şuan ki rejimler arasında uygulanabilecek en iyi rejimdir. ( tabi ki tam anlamıyla uygulanıyorsa) Günümüzde demokrasinin tam versiyonu torpilliye, kısıt versiyonu garibana çalışır. MÜZEYYEN ADSOY
C-7:Olabilir. Demokrasinin tam versiyonu sosyal demokratlara, gerçekçi insanlara ve bilgili insanlara çalışır. Diğeride egoist insanlara çalışır.  Ahmet AYDOĞAN
C-7:Demokrasinin tam versiyonunu dürüst  insanlara çalışır, iki yüzlülere kısıtlıdır. İlyas ARVAS
C-7:Evet olabilir.Hatta günümüzdeki demokrasi anlayışı da bu şekilde işlemektedir.Birtakım insanlar belli bir süreliğine kendi hayatlarını daha iyi yaşamak için başka insanların sırtından geçinirler.İşte günümüzdeki demokrasi anlayışı da budur.böyle insanlar ehtik olarak birtakım şeylerden yoksun oldukları için bunların kaybedecek bir şeyleri de yoktur.oysa asil insanlar geçmişten günümüze kadar demokrasinin hep böyle işlediğini bildiği için ehtik olarak sahip olduklarını göze almamışlardır. Bu yüzden asiller böyle bir işe girişmezler. Demokrasinin tam versiyonu ahlaksız ve zenginlere, kısıtlı hatta hiç olmayan versiyonu da ahlaklı ve fakirlere çalışır. . BEHİYE DAĞ
C-7: Totaliter rejimler ve komünistlik demokrasinin en büyük düşmanlarıdır. Yılarca demokrasiye karşı diktatörlük idareleri kurmuşlardır fakat diktatörlükler zamanla çökmüştür. Demokrasi halk tarafından halk için idaresi amaçlanarak kurulan sistemken; bugün kapitalistler için siyasal davranışları ve roma ahlakı sahiplerini araç olarak kullanarak amaçlarına ulaştıkları rejim halini almıştır. Tam versiyonu kapitalistlere sözde kasıtlı versiyonu halka çalışır. DERYA NURAY YILGAN
C-7: Olabilir.  Demokrasinin tam versiyonunu doğru  insanlara çalışır, iki yüzlülere kısıtlıdır.Edip Güllü
C-7:
günümüz durumu o şekil olduğunu gösteriyor. Demokrasinin tam versiyonu kendini gerçekleştirmiş insanlar haklarını gözeten toplumlarda, diğer versiyonu ise geri kalmış toplumlarda mevcuttur.  Kenan ÇEVİK
C-7:
Şuan ki devletlerin birçoğu: halkı sömürtmek için dizayn edilmiş demokrasi modelini takip etmekte ve uygulamaktalar… Demokrasinin tam versiyonu: insanların haklarını savunmak için çalışır. Kısıtlı ve versiyonu ise ona şekil vererek kısıtlayan modacı rejimlere çalışır.. Kenan DOĞAL          
C-7: Olabilir. Kendi egosunu yenemeyen insan bunları yapabilir yani kendini tatmin etmek ister Mehmet YİĞİT                 
C-7:
Para gücünün hakim olduğu bu dünyada düzeninde demokrasinin bir başka tanımını yapamayacağız gibi geliyor demokratlar böyle olmazsa bile demokrasinin tam versiyonu paralı yöneticilere ve dertler işler diğer insan ve devletler kısıtlı bir şekilde yararlanır. Nurettin ÖZBEK     
C-7:
Demokrasi şarkısının sözlerinin Sentanisiyle mest ediyor. Buda küçük çapta bir çarkın kendi döngüsünü yaptırıyor. Ama geniş ölçekte baktığımızda büyük çarkın küçük bir dişlisi ve Bu çarkın sahipleri bugün en çok insan kanı içen vampirler değiller mi? Tam versiyonu yönetene kısıtlı versiyonu halka çalışır.           SENAR BULUT
C-7: Demokrasi anlayışına baktığımızda halkın söz sahibi olduğunu görüyoruz. Ama uygulama hiçbir zaman böyle olmamıştır. Demokrasi bir takım insanların boş vaatlerle başa gelip insanları enayi yerine koydukları yönetim şeklinden başka bir şey değil kanaatimce. Kaybedecek bir şeyleri olmayan insanlar (onur,ahlak,dürüstlük gibi) nadiren iyi liderler vardır demokraside istedikleri rejimi uygulamışlardır. ZENNURE HALİLOĞLU
C-7:
Olabilir süreç orayı gösteriyor.demokrasinin tam versiyonu  herkese tüm topluma ama kısıtlı versiyonu iki yüzlülere çalışır.            Deniz yalçın
C-7: Evet öyle bir rejimdir işte.Demokrasini gerçek ve tam versiyonu bütün insanlara.Kısıtlı versiyonunu ise cehenneme gömmeli.Çünkü o kısıtlı eksik demokrasi bireyin en büyük düşmanıdır. GÜZ YAPRAĞI