S8. A-Akıllı/Asil + Zeki +zihni ile ileriyi görebilen insanları, keşif etmenin veya göreve davet etme liyakatinin(yakışırlığın) adabı-usulü parti(azınlık) demokrasisi midir? Gerçekten bu insanlar, demokrasinin (Romen rejimi) habitatında ne yapabilirler/ne durumdalar? İp Ucu;herkesin sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı hızlandıran; adil, akıllı ve insancıl sistemler kurmayı düşünün
   B-Asil ve akıllı insanı, nefsi ile rekabet ettirmek mümkün mü? İp ucu; sorumluluklarını yerine getirmeyi harekete geçirici sistemler kurmak.
   C-Soyluları (akıllı ve asilleri) soysuzlarla yarıştırmanın-rekabet ettirmenin bir yolu-rejimi var mı? İp ucu;yarıştırmak değil de; karıştırmak ve sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı düşünün
   D-Halk eli öpülesi akıllı/asil insanları tanıyabilir mi ya da akıllı/asil insanların kriterlerini halka öğretmenin ulaştırmanın /seçtirmenin/taklit ettirmenin bir yolu var mı?
C-8:Kesinlikle soylular ve soysuzlar terimini kabul etmiyorum.En değersiz hayvanın bile soyu vardır.Bu hakaret niteliğindedir.şimdi gelelim demokrasi anlayışına.En uzağı zihni ile görebilen insanlar tabi ki ilerde ne olacağını az çok belirleyebilirler fakat bu insanlar  demokratiktir diyemeyiz.Demokrasi için birazda toplum bilimi gereklidir.Yani toplumun içine karışmak ve ona göre herkesimden insanlarla bi bağdaş kurmak ve çözüm aramak.Mesela Adolf Hitler de uzağı görebilen bir kişiydi ki Sovyet Rusya da yenilgiyi tahmin ettiği için bunu hazmedemeyip evinin bahçesinde intihar etmiştir. Ali Rıza SERTKAYA 
C-8:Bir problemin birkaç çözüm yolu olabileceği gibi demokrasinin de alternatifleri olduğuna inanıyorum. Bana göre ileriyi zihni ile görebilen insanların üretken olması için belli bir mevki ve makam şart değildir.Akıllı, asil insanların kriterlerini halka öğretmenin, ulaştırmanın her türlü yolu ülkemizde suç kapsamına alınmaktadır. Aman ha….     Rıdvan ERTUŞ   
C-8:Yoktur. Çünkü halk sevdiği değil, korktuğu kişinin peşinden gider.      Derya AKAY
C-8:Olabilir fakat bu insanlar günümüzde pek de dinlenmiyor.                              Murat AKBAŞ
C-8:Elbette demokrasi ile tanınmaz ama demokrasi ile çok büyük yerlere gelebilirler. Romen rejiminde halkın avam tabakasından sayılıyor.Bir nebze  mümkün. Soylular öyle şeye tenezzül etmezler. Tarık SOYALAN
C-8:Bence çok zor görünüyor çünkü nefis daima kötüyü arzular. İnsanin hayır yapmasına mani olur Bence vardır makam, şan şöhret ortaya atar sonrada onların kapışmalarını izlersin Tabii ki tanıyabilir. Mesela bize iyiliği dokunan birisini aradan yıllar geçse bile tanırız Bunun için zaten bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır demişler.       FETULLAH İNCE
C-8:Halk ne yazık ki çoğu şeyi hak ediyor çünkü ne yönetmeyi nede yönetilmeyi bilmiyor, sonuçta yöneteni halktan seçeriz ama o kendini kaybeder değişir ve bizde müdahale etmeyiz. Sonuçta yapılan muameleyi hak ederiz.    Ali NAZLI
C-8:İleriyi zihni ile görebilen insanları keşif etmenin veya güne davet etmenin adabı demokrasidir. Bu insanları demokrasinin habit adında toplumun sorunlarını rahatça dile getirebilirler. Tabi bununla bitmiyor birde bu sorunları çözmek için çaba harcaması gerekir. Asil ve akıllı bir insanda eğer zerre kadar Allah korkusu varsa bu hizmeti tereddütsüz yerine getirecektir. Halk eli öpülesi insanları kolay kolay tanıyacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bu güne kadar bu kişilerin çoğunu dışlamıştır. Örn. Peygamberler ve Bilim adamları. Bunları seçtirmenin bir yolu yoktur. Ancak bunu halka benimsetmemiz gerekir. Kadri ÇİMEN
C-8:İlk görüşte bir insanın iyimi kötümü, asil mi menfaatçi mi olduğunu anlamak tabiî ki çok güç. Ama iyi ve dürüst insanlar yetiştirmek için olanca güçle gayret edilirse bu kötü manzara yok olur. Tabii karşıdakinden dürüstlük ve çalışkanlık beklerken, önce dürüst ve çalışkan olmak gerekir! GÜLSÜN Karslı
C-8: Demokrasi ile asil insanları soysuzlara rekabet ettiremeyiz. Akılı insanlar aslında bir şekilde toplum içinde belirir. Ancak bu belirginlik akıllı insanların değerleri ile rekabeti olunca kazanan güç olur.        Kasım AKTOPRAK
C-8:Evet demokrasidir. Ful versiyonu uygulanacaksa tabi. Demokrasinin demo versiyonunda rekabet vardır. İnsanlar nefisleri ile rekabet ettirilip yenik düşürülmüştür. Asil/Akıllılar ise bu rejimde pasivize olmuştur. Demokrasinin demo Versiyonu= Evrimin Rekabet Yasaları.          ABDULKUDÜS KORKMAZ
C-8:Şuan işleyen demokraside akıllı-asil insanlar hiçbir şey yapamazlar.Çünkü şuan ki demokraside akıllı hiçbir şey göremiyorum.Akıllı-asil insanları göreve getirmek için demokrasinin demokrasi gibi uygulanması gerekir.    VEYSİ DEMİR
C-8:Asil ve akıllı insanı tanımak çok zordur. Seçim zamanı herkes en akıllı ve en ahlaklı görünüyor. Fakat başa geçtiklerinde bu güzel hasletlerin hiç birini göremiyoruz. Bence ahlaklı insanı aramak yeterlidir. MENDUH SAYPAK
C-8:Akıllı insanların  başa gelmesi gerçekten çok iyi olurdu ama bizim zamanımızda  sadece akıl yetmediğine inanıyorum. Şimdiki en büyük silah para olmuş. M. Emin.ARI
C-8:Hayır demokrasi olamaz. Onun yerine tamamıyla ilim sahibi insanlar yetiştirecek rejimler aranmalıdır.     Mesut KAÇMAZ 
C-8:Demokrasi ile bu insanlar keşif edilemezler.Bu habitatta (roma rejimi) canavar gibi sadece kendi menfaatine ulaşmak için her şeyi yapar.Hangi tür insan olursa olsun nefsi ile baş başa bir insana hizmet ettiremezsiniz.Soylular ile soysuzlar yada başka tür insanları rekabet ettiremeyiz.Rekabet hayvanlarda olan bir şeydir. Eli öpülesi insanları,seçmek kolay değildir.Karşısındaki insan iki yüzlüde olabilir.Bir toplum neyse yöneticilerde odur.                                       Barış BOSTANCI
C-8:Bana göre demokraside alt ve üst diye bir sınıf yoktur. Çünkü demokrasinin gerçeklerine aykırıdır. Bunun için demokraside herkes aynı mevkiye gelebilir. Yani üstün ırk diye bir şey yok aksine Almanya da meydana gelen Nazi faciası tekrar oluşur. Ki günümüzde de böyle bir facia yaşanmaktadır. Her ne kadar bunu yapanların demokrat kişiler olarak kendilerini gösterseler bunların gerçek demokrasi ile alakaları yoktur bana göre.   Aziz BİÇEN        
C-8:akıllı, zeki ve ileriyi görebilen insanları göreve getirtmek demokratik olur. Ancak eğer bu tür insanlar vicdan sahibiyse. Aksine ise toplumu roma rejimi ile yönetir. Halk bu tür asil liderleri tanır ve bu insanları seçmek ister . fakat bu tür toplumlarda demokrasi olmadığı  için Romen rejimi sürüp gider. Yunus BAYRAK
C-8:Asil, akıllı insanları bulmanın usulü demokrasi mi veya başka bir sistem mi ? Ama sistem adaletli bir sistem ise adı ne olursa keşfetmek kolaydır.Zaten kendiliğinden ortaya çıkar.Asil yani insan gibi insan Romen rejiminde yer bulamazlar.Ya yeri hastane veya hapishane olur.Akıllı insanı nefsi ile de baş başa bıraksan veya insanlarla da bıraksan  akıl insan adında da belli olduğu gibi savaşabilir. Halk eli öpülesi insanları tanıması için halk kendi elinin öpülesi olması için çalışması gerekir. Her insan kendini düzeltirse ortada sorun da kalmaz ve rejimin ismi ne olursa olsun halk asil insanı lider yapmasını bilir. Sistemi oluşturan insan kendini bulabilirse düzende olur. Seçimde kolayca gerçekleşir.H.Uğur MUMCU
C-8:demokrasi olabilir. Roma rejiminde en üst sınıftakilerdir. Kısaca asil ve akıllı bir insanı nefsi ile rekabete koyup hizmet ettirmek mümkün değildir. Soyluları ile soysuzları yarıştırmanın bir yolu varsa da oda bir sapıklık olur. Halk eli öpülesi akıllı/asil insanları tanıyabilir yada akıllı/asil insanların kriterlerini halka öğretmenin ulaştırmanın /seçtirmenin/taklit ettirmenin bir yolu olması gerekir diye düşünüyorum.. Esat KAN
C-8:Bu devirde güçlü ve parası olanlar toplumda daima ön taraftadırlar. Bence siyasetin hepsi yalandır. Sait Nur si hazretlerinin hayatına baktığımız zaman yılandan kaçar gibi siyasetten kaçmıştır. Tabi demokrasinin iyi tarafları da vardır. Halk kendi içinde akıllı bir insan bulup toplumun başına getirebilir. Ramazan ÇAPLIK
C-8:.A. şu anda bile bireylerin hepsi sorumluluklarını yapmış ve görevlerini eksiksiz yapsalardı toplumda sorunlar çok nadir olurdu. Böyle sistemler kurmak için ilk başta herkes insan olduğu bilinci varmalıdır.)
B. insanlar zaten nefsiyle her zaman mücadele ve rekabet halindedir bence mümkün
bence her ikisini de birbirleriyle bir çatı altında yaşatarak ortak ve farklı yönlerini görmemelerini sağlamakla mümkün olabilir.
D. halka gerekli ortam sağlanırsa insanları rahatlıkla ayırt edebilirler. Fırat AYDINARIĞ
C-8:
. bu soru yeterince açık değil.                                             Talat BOZKURT                           
C-8:
: Elbette bir yolu vardır. Ama tabi bu yolu kullanmak insanların elindedir. Zorla yaptıramayız. Rumuz = ÖFKELİ                                 
C-8:Asil kavramını kabul etmediğim için asil insanın seçilimiyle ilgilide bir yola gerek yoktur. Gerçekten insanları eşit kılabilen ve insan yaşamı için gerekli her türlü gereksinimini karşılayacak yapay liderlere yapılan asil tanımına da ihtiyacı yoktur ancak, kendilerine yetebildiklerini ve koyun gibi yönetilemeyeceklerini anladıklarını zaman. Tüm bunlar görüldüğünde sorumluluk alabilen insanlarda kendiliğinden ortaya çıkar ve halkta bunlara gereken değeri verir.                      RUMUZ:SU                        
C-8:
Bu gibi insanlar davet beklemezler.Beklerlerse bile bu kişileri davet yöntemi demokrasi değildir. M.TEVFİK ARAS              
C-8:
Demokrasidir. Akılı zeki her şeyi düşünür ve ona göre davranış yapar. Nefsine göre insanları hareket ettirirler. Örneğin aç kişi iyi bir doyurduktan sonra istediğin işi yaptırabilirsin. Olmaz çünkü kendi aralarında üst, düşük muamelesi yapılır.   Coşkun KOÇ
C-8:
Eğer kişi sen rahat güvenilir(demokrasi)ortamı hazırlarsan o kişi zekilikle her şeye keşiflerini ileri noktada tamamlar.Ülkede zorla güzellik olmaz derler ya zorla hiçbir şey yapılmaz.Zaten zeki insan her şeyiyle kendini belli ettirir onu tanıtmanın gereği olmadığını düşünüyorum .          Serhat ÇUBUKÇU
C-8:
Dürüst demokrasidir. Adil olurlar. Mümkün. Evet var. Peygamberimiz en güzel örnektir. Seda OCAK                                                                        
C-8:Evet.Akıllı ise rekabet mümkün değildir.        Mehtap EMİNOĞLU                  
C-8:Buna en uygun demokrasidir.Asil ve akıllı bir insan nefsi ile mücadele edebilir.İyi ile kötünün savaşında halka eğitim ile iyi ve güzel anlatılabilir.Ziya DEMİRÖRS      
C-8:
Her zaman demokrasi ile  olmayabilir.                                              NURGÜL KATURMAN
C-8: bence demokrasi ile sınırlı değildir. demokraside, bu özelliklere sahip insanlar, demokrasiyi kendi isteklerine göre kullanırlar. asil ve akıllı insanı nefsi ile rekabete koyup hizmet ettirmek güçtür.çünkü bunlar nefsine her zaman yeniktirler.soylular ve soysuzları rekabet ettirecek bir rejim olsa dahi her zaman soylular, soysuzları ezen taraf olurlar.rekabetten bahsetmek mümkün değildir.halk eli öpülesi asil insanlar tanır bu insanların kriterlerini örnek alacak şekilde topluma kazandırabilir. Mustafa ATEŞÇELİK
C-8: bunu halka bilinç kazandırmakla(halkın gözünden at gözlüğünü çıkarmakla).Murat Güzel
C-8: evet. bunu demokrasi ve insanlık değerlerini ön planda tutarak yapılabilir.       Ahmet Ateş
C-8:
Evet, belki nefislerine yenilip soysuzlarla rekabet yerine anlaşmaya giderler. Halk akıllı ve asil insanı tanır onlardan en iyi şekilde yararlanmayı bilir.Erdal ŞİMDİ
C-8:düzgün işleyen doğrudan demokrasi. Muharrem NADİROĞL
C-8:
evet her şeyin başı demokrasi olduğu için insanlarla iletişiminde en kolay yolunu demokrasi oluşturmaktadır.yalnız kişi veya kişilere doğruyu göstermeye çalışırken tam olarak neyi istediğimiz ide iyi bir şekilde ifade edersek ve düşüncelerimizde doğru işe yarar  fikirlerse insanları tanıma ve tanıtmada sıkıntı çekmeyiz. Duygu Işık
C-8:sizinle aynı paralelde düşünmediğimden bu soruya cevap vermiyorum.tam anlamıyla demokrasinin yaşandığı ülkelerin bilim ve teknoloji olarak nerelerde olduğu bellidir.örn:İsviçre gibi. Erol Özlü            
C-8: yetenekten eminse evet.demokrat bir şekilde davranırsa,grup demokratça hareket derse toplum ve insanlık için çok şey yapa bilir.kesinlikle evet.soysuzlarla işe başlarsanız mümkün.toplumun zaaflarını bilerek yapıla bilir.                              Sedat KARAKOÇ
C-8: demokrasi değildir. çünkü çoğunluk her zaman doğru kararı almaz. akıllı insanları soysuz insanlarla yarıştırmanın rejimi yoktur çünkü en büyük serveti olan akıllarını kullanırlar   . Seval Dalkılıç
C-8: asiller ve soysuzlar birbirine zıt iki kavramdır. bunlar sürekli rekabet içerisindedir.biri yıkar diğeri yapar. Halis Kaya
C-8:
tam olarak demokrasidir denilemez fakat,daha iyi bir yol var mıdır  varsa nedir  bilmiyorum.halka gerçek manada  istediği kriterlere uygun birini göstermek mümkün  tabiî ki bunu yaparken samimiyet önemlidir.  İsa ERGÜNTOP
C-8:demokrasi değildir.              Mücahide Yüksel
C-8:
şuanda ki sistemde hiçbir rekabet adil değil. o yüzden soylularla soysuzlar  yarıştırılabilir. Fatma
C-8:
Demokrasidir.Çünkü onlar özgür kişiliğe sahiptirler.Aklın alamadığı her şeyi yapabilirler.Nefisleriyle mücadele edebilirler.Soysuzlarla karşı karşıya koymak ve rekabet ettirmek mantıksız olur.Tanıyabilir ama bunu kabul etmesi çok uzun zaman alır.Taklit ettirmenin bir yolu olduğunu sanmıyorum.          Yasin KALEMLİ
C-8: Akıllı insanlar böyle işlerle uğraşmazlar zaten kendini akıllı sanan insanlık fakiri zatlar bu görevi üstlenmişlerdir.          ERTAÇ YALÇIN
C-8: bence akılı asil ve zeki insanları soysuzlarla yarıştırmak yanlış onlarla yarıştırmak saçmadır çünkü ülke insanının soylu insanlara ihtiyacı var.Mustafa YILDIRIM
C-8: Halk sürü psikolojisi ile yanılabilir.Halkın çok bilinçli olması lazım.bazen insan çok zeki de olsa demokrasinin çarkları arasında ezilebilir.Münevver ŞAHİNKAYA
C-8: hayır kesinlikle demokrasi değildir. Ki günümüz demokrasi si de çok adaletli değil yani hak eden değil oradakiler.başka bir şekilde sözü edilen akıllı adaletli insanları topluma fayda sağlayacak bir yere getirebiliriz ancak bu kesinlikle demokrasi değildir bence.Naciye ATAMAN
C-8: değildir. Başkalarına boyun eğmezdik.mümkündür.bir yolu var.soylu insanlara ihtiyacımız var.halkın üzerinde olumlu etkiler bırakırlar.NAZIM SEVEN
C-8: Demokrasidir. Halkı daha ileri götürürler. Vardır dere beyliği sistemi. Onur Aydın
C-8: Akıllı,zeki,ileriyi gören insanlar toplumumuzda ekmek bulamamıştır ve bazı dış güçler tarafından kullanılmıştı.Akıllı,asil,uzağı gören insanlar peygamberler döneminde bile büyücülük ve yalancılıkla suçlanmışlardır ki geçmiş zaman insanlarını cahil diyebileceğimiz kadar kendinden haberi olmayan varlıklar idi ama günümüz insanı akıllı olmasına rağmen akıl gücünü kötülükle pekiştirip istenilen insanları bir tarafa atabilmektedir.        ŞUAYP CENGİZ
C-8: Bir yolu vardır.        NİHAT PİŞKEN
C-8: Olabilirde olmayabilirde yorum yapabilmem için bilmem gerekli.        ERTAN ARTUÇ
C-8:
Evet kesinlikle demokrasidir. Demokrasi her düşünceyi özgürce kabul eden bir sistemdir. Özgür iradelerin yaşandığı bir rejimdir. Rekabet söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir rejim söz konusu olamaz.       GÜLCAN MERTYÜZ
C-8: Her sistem değişik yollarla akılıları kullanmak ister ama bunu daima yapamaz ve zora başvurur. Roma gibi rejimlere sahip güçler bir şekilde tarihin tozlu raflarına gömülmeye mahkumdurlar. Hasan Çelik
C-8:
Demokrasiler eşitliği getirmelidir. Oysa sorulan sorunun kökünde bile soylular ve soysuzlar diye sınıf ayırımı yapılıyorsa demokrasi çürür kokuşur. . ÖMER FARUK YILDIZ
C-8: Akıllı/Asil + Zeki +En uzağı ve İleriyi zihni ile görebilen insanları keşif etmenin veya göreve davet etme liyakatinin adabı-usulü elbette demokrasidir ancak göreve davet edilecek kişi nefsi ile mücadelesini aşmış bir Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir olmalıdır. SELAHATTİN KAYA
C-8: Halk böyle kişileri yaşantılarıyla, yaptıklarıyla zaten tanır. Altın diğer maddeler arasında kendini belli eder, parlar. Tarihe baktığımızda halk kahramanları iktidar isteğinde bulunmamışlardır. Mevlana, Yunus Emre gibiler. İktidar güç makamıdır. Güç tiryakilerinin hedefidir. Fedakarlık, himmet, ihlas sahipleri makam ve güç istemezler. Güç sahipleri ise böyle kişileri kendilerine rakip görür ve bunların yükselmesini istemezler, bunların karşılarına engeller çıkartıp, eriterek, yok etmek isterler. Demokrasinin buna bir çözümü yoktur. Çözümü şöyle olabilir: liyakatli kişileri halk kendisi öne çıkarır, halk bunları yükseltir, destekler. Göreve önerir. Görevi teklif eder. Demokrasideki gibi isteyen aday olup halk bu kişiler arasından tercih yapmaz.  Halk kendi adayını kendi belirler. Şems
C-8: Eğer göreve gelen adam ahlak sahibi ise buna demokrasi denme ihtimali artar. Nefse sahip olmak zor bir eylemdir bence mümkün değildir Freud’u anlamak lazım. Soyluları soysuzlarla rekabete sokma kapitalist uygulamada alenen mevcuttur.Eli öpülesi insanlar kendilerine güveniyorlarsa pratikleri ile uyuşan kitap yazmalılar yada senarist biriyle görüşerek doktrinlerini aktaracak bir film yapabilirler. Semih YALÇINKAYA
C-8: seçim zamanı oy toplama girişimlerinde bulunan siyasetçiler boş laflarla halkın gözünü boyamaya çalışıyorlar tabi bu siyasetçiler arsında dürüst,sözünde duran ülkesi halkı için çalışıp çabalayanlarda var ama halk iyi bir seçim yapmakta boş vaatlere kanarak zorlanabilir ve yanlış tercihler yapabilir. NURGÜL AY
C-8: Evet. Bu insanlar demokrasinin sürekliliğini sağlayan insanlardır. RESUL ADANAŞ
C-8: Akıllı, asil, zeki ve ileriyi görebilen insanların görevi kendi menfaatleri değil, halkın huzura ve saadetini, dünyadaki zulüm ve eşitsizliğini ve evrensel ahlakı ve adaleti dünyaya sunmaları gerekir. İyi niyetli insanların niyeti ve zihniyeti bozuk insanlarla rekabet halinde değil evrensel toplumun kriterleri seviyesinde hareket etmeleri gerekir. M. Sinan TAŞ
C-8:
İnsanları yani ileriyi gören vb. keşfetmenin yolu demokrasi değildir. Çünkü bir şovenist yada bir Siyonist de iki yüzlülük yaparak kendine destek çaba sarf edeceklerdir. Ve kendileri en iyi duruma, mevkie gelecek ezilende halk olacak. İnsanları zorla hizmet etmeye yöneltmek mümkün değildir. Çünkü kişinin kendi tercihinde, kendi nefsi ile baş etme isteği yoksa, ona bir şeyler yaptırmak zordur. Peygamberler ve ender liderlere baktığımızda bunu görmek mümkündür. Soylularla soysuzları yarıştırmanın bir yolu yoktur. Soysuz hep soysuzluk yaptığı için her durumda hileye baş vuracaktır. Halk akıllı ve asil kişileri hem tanıyabilir hem de tanımayabilir. Yani duruma göre değişir. Akıllı ve asil kişilerin kriterlerini halka öğretmenin yolları vardır: Dürüstlük, doğruluk… vb.  NAYİP KOÇ
C-8: Toplumların güzel ahlaka ihtiyacı var. Ancak güzel ahlakın hakim olduğu bir toplumda akıllı/asil insanları tanımak, seçmek ve taklit etmek mümkün olabilir. Güzel ahlak, demokrasi ile kazanılamayacak kadar asil bir erdemdir. KÂMURAN BİLDİK
C-8: Bu tür insanları keşif etmek ve bu tür insanları düşüncelerini ifada etme müsaadesi verildiği takdirde demokrasiyle demokrasinin adabına uygun hareket edilmiş olur. Dolayısıyla bu bir demokratik davranıştır. Eğer bu tür insanlara müsaade verilirse, fikirlerini ifade edebilme nokrasında bu tür zeki ileriyi görebilen insanlar toplumu kısa zaman içerisinde çık daha iyi bir yaşam kalitesine ulaştıracaklardır. Hüsnü ŞAKI
C-8: Bence demokrasi değildir. Çünkü demokratik bir ortamın olabilmesi için her telden insanın olması gerekir. Tabiî ki akıllı ve ileri görüşlü insanlara önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Bunlarında demokratik bir ortamı oluşturmada önemli etkisi olur. Soylular ile soysuzları rekabet ettirmenin bir yolu yok. Soysuzları, soylulara uydurmak gerekir. Onlara aşılamakla iyi bir demokrasi ortamının sağlanacağını düşünüyorum.  GÜLTEN SÖKMEN
C-8: Duruma göre olabilir. Bu soruya şu yönden cevap vereyim. Güç ekonomik olarak dediğimiz bu kavram kimin elinde ise dünya dengesini o kurar. Örneğin batıda ABD, doğuda Rusya gibi. Faruk KARAHANLI
C-8: Demokraside oyu satın almalar, adam kayırmalar, para ve güç varken demokrasi sistemiyle akıllı,zeki ve aynı zamanda asil insanlara bu yöntemle ulaşılamaz.Bu insanların demokrasiye dış güçler müdahale edecekleri sürece elleri ve kolları bağlıdır. Böyle bir yöntem bence daha ne oluvermiş nede oluverecek. Akıllı insanların nefsiyle yarıştırmak mümkündür.Ekrem MANAY
C-8: Demokrasi halkın kendi kendine en yakın bulduğu, en uygun olduğu insanı yönetici olarak seçtiği, temsil edilmesini istediği bir rejim sistemidir. Amaç belki de asil, akıllı, zeki bir birey seçmektir. Ama tüm tercihler her zaman doğru olmaz. Öngörülü insan seçmek için kullanılan demokrasi belki de dikta sisteme zemin oluşturur. Doğru seçim yapılarak seçilen akıllı, asil insanlar asil bir yönetim sağlarlar. Soylu insanlar genellikle nefisleriyle olan rekabetlerde galiptirler ve asil insanlar soysuzlarla rekabete girmeye gerek görmezle. Akıllı ve asil insan seçiminin kriterleri olsaydı toplumlar daima ileriye dönük gelişimler gösterirdi. İnsan ruhu ve beyni okunmadıkça şecere bilmek bir işe yaramaz. BELÇİM HAKAN
C-8:
Hayır demokrasi değildir. Göreve davet etmek bir hak ediştir. En erbabı kimse, kim daha layık ise onun hakkıdır. Yoksa demokrasiyle değil şimdi yönetime bir kişi alınacak adaylardan birinin çevresi çoktur diye o mu daha layıktır o göreve liyakatli insanların yeri demokrasilerde devamlı arka saflardır. Bu tür insanları tanımak halk için zor değildir. Günlük hayatlarındaki dürüstlükleri onların iyi insanlar olduklarını gösterir.          Taner Gider
C-8:
Eğer ki halkımız verilen yalan vaatlerin, dürüstmüş gibi görünün kişiliksizlerin, kendi çıkarlarının, paranın vb. şeylerin etkisinde kalmayıp, başa gelecek kişinin dürüst olduğuna, hizmet edeceğine inanıyorsa, kendi hür iradesiyle onu başa getirebilir. Tabi ki tam anlamıyla uygulanan bir demokrasi sistemiyle mümkündür. Çünkü; başa gelecek birkaç insanın bu özelikleri taşıdığına inanırız ama içlerinden en iyisini seçmemiz gerekir. MÜZEYYEN ADSOY
C-8:
Sözde olmayan demokrasi ile olur. Bütün insanlar samimi olabilirle ve toplum tarafından dışlanmış ve bölücü durumdalar. Soylular ile soysuzları yarıştırmanın yolu, bilim ve teknolojide ilerlemiş bir yönetim anlayışı… Halk akıllı insanları menfaatini düşünmeden görebilirler.            Ahmet AYDOĞAN
C-8:
Hiçbir fikrim yok.    İLYAS ARVAS
C-8:
Demokrasi kelime anlamı olarak; herkesin yönetimle söz hakkına sahip olmasıdır. İşte bu zeki insanlara toplum için güzel şeyler yapacaklarını anlatarak onlara vicdanları sayesinde göreve davet etmek en güzelidir. BEHİYE DAĞ
C-8:
Akıllı + zeki+ ileriyi zihniyle görebilen insanların keşfi demokrasiyle olamaz.Bugünkü sözde demokrasi habitatı bu insanların amaçlarına uygun değildir. Onları kısıtlar. Halk eli öpülesi akıllı,asil insanları tanıyamıyor. Çünkü henüz halk demokrasiden uzak seçimler yapıyor. Akıllı+ zeki+ ileriyi zihniyle görebilen insanları değil, menfaatini doruğa çıkaracak insanı arayıp  seçiyor.Bence halka bunu öğretmenin zaman aslada bir yolu vardır. Tarihten ders alınırsa tekerrür etmez. Önce halka yaptıkları seçimlerle karşımıza çıkan tarihleri öğretip derslerini almalarını sağlamalıyız. DERYA NURAY YILGAN
C-8:
Kısmen demokrasidir.asil ve akıllı bir insanı nefsi ile rekabete koymak mümkün.Edip Güllü
C-8:
İkiyüzlülerin köşelik olduğu bu yönetim ve toplumlarda eli öpülesi insanları tanımak elbette kolay değil. Ama halkı bilinçlenip olanları tanıması da imkansız değil. Kenan ÇEVİK
C-8:
Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bahsedilen bu özellikte, yeni demokrasiyi yaşatabilecek bir insanın bulunması günümüz şartlarında çok zor. İnsanda iğne aramak gibi bizler o kadar çabuk kandırılmaya alıştırılmışız ki her gün selam verdiğimiz insan bile bir süre sonra bakıyorsunuz ki karşınızda ki safta durmuştur. Fakat yinede mücadele etmeli. Aramalı bu tür insanların başa geçmelerini sağlayıp demokrasi yaşatmalı.                                 Kenan DOĞAL
C-8:
Böyle asil insanlar demokrasiye umamazlar veya demokrasi onlara ayak uyduramaz. Çünkü demokrasinin istediği insan kalıbına uymaz. Kolay diye bir şey yoktur yani yetiştirmek içi zaman ve sabır gerektiren bir iştir.Mehmet YİĞİT
C-8:
Göreve getirilecek insan asıl ve akıllı olduğu kadar yürekli ve idare ettiği halkın hakları her zaman savunacak kişilerden seçilmeli.Nurettin ÖZBEK
C-8:
Akıllı / Asil / Zeki en uzağı ve ileriyi zihni ile gören insanları keşif etmenin yolu demokrasi değildir. Tam tersi bu sistem var olanı yok etmektedir. bu habitat içerisinde eğer beslenecek yerleri yoksa yozlaşmaya sistem insan olmaya mahkumdurlar. Akıllı / Asil insanı tanıyacak bir toplumunda beslendiği kaynaklar sağlam olmaktadır . SENAR BULUT
C-8:
Tabi bu tür insanlar her zaman toplumda sivridirler. Kendilerini belli ederler. Tek yolu demokrasi değildir. Zaten bu tür insanlar da günümüz demokrasisine bulaşmak istemezler herhalde. O yüzden farklı yollar olsa daha iyi olur. ZENNURE HALİLOĞLU
C-8:
Evet bence hepsinin bir yolu vardır   . Deniz yalçın
C-8: Eğer gerçekten asil ve akıllı ise bunları nefisleriyle rekabete sokmanın gerek olmadığını göreceğiz.Soyluları soysuzlarla hiçbir rejim ve hiçbir sistem rekabet ettiremez; çünkü zaten bu yarışın galibi her zaman soysuzdur. . GÜZ YAPRAĞI