Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2012
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
Öğretim Teknolojileri ve  Materyal Tasarımı
           Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2012
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ (2012)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2012)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2012
      VERİLEN DERSLER       ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYG BAYT, FTT, BMAT  BİK    FEL 


    BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARIFen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri  200520062007,  2008,  2009,  2010,  2011,   2012,  2013,  2014,  2015

DinSiyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, RejimDemokrasi, Çevre, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

                                                            

-Bilim ve insan daha genç; bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif (peygamber ahlakıyla endeksli)evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.
-İktidar olmak için İslam dinini demokrasinin hizmetinde kullanan Müslüman demokrasi sofileri ile dini siyasetten men eden çağdaş laiklik sofilerinin din ve demokrasi arası ilişkilerine ifrat ve tefritten ters düz yaklaşımları ve ilişkileri çok ilginçtir.
-Demokrasi mi İslam dinin içine yeşertilmeli ve doğru konumlandırılmalı yoksa İslam dinimi eksik ve sakat olan demokrasinin içine disipline edilmelidir? Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır.
-Bazı bilim bilginleri (bilim insanları?!) Darwin'in ve Evrim mekanizmasının düşünce duvarlarını aşamıyor. Sanki insanlığın düşünce kıblesi; Doğal (Vahşi) Demokrasi, bilimsellik ve evrim düşüncesi ile doğanın abes nesnel ve sanal döngüsüne yapışmış ve kenetlenmiş gibidir. Demirkuş 2009.
-Bilimi, Evrimi, Hayvani Demokrasiyi,Rejimi/leri, Devleti/leri, Fert-Topluları, Siyaseti…Vb her şeyi İslam'iyetin içinde doğru konumlandırarak yaşamak daha liyakatlidir. Herhangi bir şeyi İslam'iyetin dışında tutmaya çalışmak ya da İslam'iyeti o şeyin (onun) içine sıkıştırmaya çalışmak hendeği devenin üstünde atlatmaya kalkışan cahil-bedbaht mantık ve niyetinden farksızdır. Demirkuş 2010
        Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ; Demokraside, Siyasette, Eğitimde, Ekonomide… Vb her türlü doğal, doğal ya da Doğal zayıf ve güçsüzlerini; çökerten, besi yeri olarak kullanan, eleyen ya da öldüren reKâbettir. Uyum sağlayamayanı öldürücü yok edici-antagonisttik olan; Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece çıtayı atlayanları yaşatıcıdır.
        Rahmani ReKâbet (Diğer Adıyla Zarurettir):Rahmani Ahlakla; Adil , Vicdanlı, Akıllı… Vb öncelikleriyle; demokraside, siyasette, eğitimde, ekonomide… Vb her türlü insani ve gerekli yaratıkların zayıf ve güçsüzlerini; liyakatli yaşatan reKâbettir (Uyumlu-Liyakatli sinerjitik birliktelik) yani zayıflarını yaşatır ve tedavi eder. Zayıflarımız zayıf oldukları her şeye (şeylere) karşı bizim erken uyarı sistemlerimiz gibi çalışır ya da bizi erken uyaran hayırlı sebepleri vardır. Yani zayıfların varlıklarının ve yaşatılışının hayırlı sebepleri vardır. Zayıflar en azında hastalık ve istenmedik etmenlerine karşı canı bedelinde bizi uyarır. Hâlbuki doğal olan evrim ya da evrimleşme vahşice zayıflarını ve güçsüzlerini öldürür ya da güçlülere malzeme (ör. Karuni kapitalizm) eder. Hâlbuki Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet; zayıflarını ya öldürür ya yok eder ya da kapitalistler gibi besi yeri olarak yaşatırlar.
        Rahmani (insani ve doğal döngü için gerekli zayıfları yaşatan ve tedavi eden) , şeytani (Kapitalistlerin zayıflarını besi yeri olarak yaşatması) ve hayvani/cahili (hayvanlar arasında zayıflarını eleyen ya da yem olarak kullanan) reKâbetler arasındaki farkın farkındalığını kavrayıp kurallarını peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ilişkilendirişe çalışın. Vahşi/Doğal/Hayvani /Cahili ve Şeytani; Siyasetin ve Demokrasinin deşifre edemediği, kudurtmadığı ya da kudurtamadığı; fert, toplum… Vb insan tipi, her türlü istendik değer yargıları (inançsal İslam'i değer yargıları dâhil) geleceğimizin öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim, rejim… Vb sistemleri için çok büyük değer taşmaktadır ve çok çok önemlidir.
Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ; Demokraside, Siyasette, Eğitimde, Ekonomide… Vb her türlü doğal, doğal ya da Doğal zayıf ve güçsüzlerini; çökerten, besi yeri olarak kullanan, eleyen ya da öldüren reKâbettir. Uyum sağlayamayanı öldürücü yok edici-antagonisttik olan; Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece çıtayı atlayanları yaşatıcıdır.
        Rahmani ReKâbet (Diğer Adıyla Zarurettir):Rahmani Ahlakla; Adil , Vicdanlı, Akıllı… Vb öncelikleriyle; demokraside, siyasette, eğitimde, ekonomide… Vb her türlü insani ve gerekli yaratıkların zayıf ve güçsüzlerini; liyakatli yaşatan reKâbettir (Uyumlu-Liyakatli sinerjitik birliktelik) yani zayıflarını yaşatır ve tedavi eder. Zayıflarımız zayıf oldukları her şeye (şeylere) karşı bizim erken uyarı sistemlerimiz gibi çalışır ya da bizi erken uyaran hayırlı sebepleri vardır. Yani zayıfların varlıklarının ve yaşatılışının hayırlı sebepleri vardır. Zayıflar en azında hastalık ve istenmedik etmenlerine karşı canı bedelinde bizi uyarır. Hâlbuki doğal olan evrim ya da evrimleşme vahşice zayıflarını ve güçsüzlerini öldürür ya da güçlülere malzeme (ör. Karuni kapitalizm) eder. Hâlbuki Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet; zayıflarını ya öldürür ya yok eder ya da kapitalistler gibi besi yeri olarak yaşatırlar.
        Rahmani (insani ve doğal döngü için gerekli zayıfları yaşatan ve tedavi eden) , şeytani (Kapitalistlerin zayıflarını besi yeri olarak yaşatması) ve hayvani/cahili (hayvanlar arasında zayıflarını eleyen ya da yem olarak kullanan) reKâbetler arasındaki farkın farkındalığını kavrayıp kurallarını peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ilişkilendirişe çalışın. Vahşi/Doğal/Hayvani /Cahili ve Şeytani; Siyasetin ve Demokrasinin deşifre edemediği, kudurtmadığı ya da kudurtamadığı; fert, toplum… Vb insan tipi, her türlü istendik değer yargıları (inançsal İslam'i değer yargıları dâhil) geleceğimizin öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim, rejim… Vb sistemleri için çok büyük değer taşmaktadır ve çok çok önemlidir.
Sonuçta, bilimi daha etkili biçimde kullanan kapitalistler;Müslüman'ları yanlarına çekmek için;kafircikleri alt edelim diye bazı Müslüman kavimleri menfaatleri gereği hidayete erdirme(Taliban ve İran hidayeti), bedava teknolojiler takdim ederek (Pakistan nükleer enerji... Vb) planlarını uygulamaya koyan Karunizm (kapitalizm) komünist sitemin başını hidayete erdirmeyi başarmıştır.
      Bu gün ise kapitalistler;demokrasi sistemini yayacağım bahanesiyle Gayri Müslim inanç ehline (eski din ehli kavimlere, birleşmiş milletler, sosyalistler ve ılımlı komünistlere) göz kırparak veya yanlarına alarak hidayet ettiği müslüman ülkelere rableşmeye kalkışıyor ve Karunizm (kapitalizm) için Büyük Ortadoğu besi yerini hazırlıyor gibi. Kapitalizmin tarihi ortaklarına oynadığı oyunlarıyla örtüşen örneklerini hayvanlar âleminde (av ve avcı ilişkilerinde) görmek olasıdır.
 


Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir.

Videoları izleyin.


2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.

Videoları izleyin.


10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir.

izleyin

            Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.2005 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
XXV SORU:Fert ve toplumların;önce kendisine/lerine, sonra yakın, daha sonra ırak çevresine/lerine yararlı olmalıdırlar? Önermesi doğrumudur? Neden?
Kazara/kasti/hak edişle  rektörsünüz:Van ilinin; olanakları, potansiyeli, sorunları ve gücü belli? Van hakkında nasıl-neden hangi eylem/leri, proje/leri ve makale/leri üretir ve ürettirirdiniz?   

Öğrenci YanıtlarıXXXIX SORU: Bilimsellik,drama, samimiyet, iki yüzlülük kavramların özgün ve ortak özellikleri nelerdir? Bu kavramlar arasında peygamber ahlakının yerini belirleyiniz.
Öğrenci Yanıtları2006 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
64-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmekte felsefe taş topluyor? Soru önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları
129-Sizce, toplum/ların:tüm; din, örf, adet özgünlüklerini ve ananelerini;gerçek (sanal, soyut ve somut) ve doğal kaynaklarına dayalı olarak bilimsel-ilimsel açıdan;gerçekçi olarak masaya yatırmanın ve günümüze-geçmişe,geleceğe güncellemenin tam zamanımıdır? Neden? Değilse sizce ne zaman masaya yatırılmalıdır?Bu fırsat kaçarsa veya gecikirse;uzay bilgi keşif çağında insanlık ne/ler kayb eder. Telafisi mümkün mü? Öğrenci Yanıtları
131.
-
Günümüzdeki sorunların en önemli nedenlerinden biriside:yakın geçmişte, pek çok şeyin; bilimsel, ilimsel açıdan zamanında, maksatlı dürüst ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) güncellenip(belli güçlerin menfaat farzlarına göre güncellenip)geçmiş-gelecekle doğru iletişimin kurulmamamsından ileri gelmektedir. Önermesi doğru mu? Neden? Öğrenci Yanıtları.2007 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
138-21.Yüzyılda:Kızıl Evrimi ve Parti (azınlık) siyaseti; gerçeklerinden çimlendirip, prensipler ve kurallar kabuğunu çatlatarak;Hür-Yeşil Evrim(Diğer bilim dalları gibi doğadaki yasalarla veya doğa yasalarının sonuçlarıyla ayakta duran evrim) ve Pozitif bilim-İnsancıl-Bilimsel siyasetin (kök hücre 1, 2, 3, 4-samimi siyasetin) yeşermesini gerçekleştirmek gerekir. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları
140-Bu günkü kapitalist parti siyaseti:doğal Bâtının parti(azınlık) demokrasisi arenasında; doğal kapitalizmin acımasız pazarlama aracı, işletim sistemi ve bilimidir. Bu doğal aslanı kafese kapatıp evcilleştirmenin yolu;bilimsel ve ilimsel olarak üretilen çözümlerle besleyip sonra onu eğitimin tarlasına atmaktır. Önermesi doğrumudur? Neden? Değilse doğrusunu siz yazın. 1 Öğrenci Yanıtları

149-Bu asır, İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtları kadar toplumsal döngüde insanların özgünlüklerine antagonisttik icabetleriyle, kendilerine değer biçen hâkim güçler(Film İzle)
dil, din,renk, kültür çeşitliliği ve azınlığı olur. İnsan türünün kavim azınlığı ya da etnik azınlığı olmaz, kavim azınlığı ya da etnik azınlık kavramını kullanmak bölücülüktür veya liyakatsizdir. Çünkü tüm kavimlerin birbiri içinde dil, din, kültür azınlıkları vardır. Yani tüm kavimlerin etnik azınlık kavramını kullanmaktan vazgeçmesi gerekir.Nedense 19. ve 20.Yüz Yılın kurucu canileri; inanç, kültür, dil, lisan-din çeşitliliği ve herhangi biri azınlık tabanlı fert sayısı az olan özgün kavimleri; hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb den dikilmiş ceketi giydirilerek ya da yurdundan kovdurularak asimilasyonunu reva görmüştür.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.. Tarih boyunca yaşadığı halde, bu gün özgünlük ve özgürlüklerin bir arada iç içe yaşaması neden zorlaşmıştır? İlla av-avcı sürü ve asimilasyon muamelesi/lerini mi görmesi/leri gerekir ?Ayni türe ait olmasına rağmen(insan), tarih boyunca, insanlık adına bu utanç verici kavram, kimin ve kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Irk,dil,kültür,inanç, din... Vb azınlık ve güdük farlılıklardan dolayı, azınlık(etnik) diye nitelendirilmek istenen toplum ve kavimler çeşitliliktir.Çeşitliliğin özgünlüğü;Patojen (öldüren)istisnalar hariç, misafirlik, güç ve berekettir, ör;renk, dil, kültür, mülk göçebeleri, din çeşitliliği olabilir;asimile edilmeden çoğunluğun aşure mantığı ile tevhit edileceğine, nedense, bu asır özgünlükleri evrim yasalarının gereği asimile, teşhir ve tecrit edilmek istenmektedir. Ör, Zenci, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Hıristiyan, Yahudi, ...Vb etnik azınlık değildirler. Aynı türün etnik azınlığı olmaz bu bilime, doğa ve ilahi/peygamberi yasalara ya da dine de aykırıdır. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var), Yoksa çoğunluklar azınlıkları asimile etsin değil. Kaldı ki çoğunluğun değil, bazılarının yegâne ana dilleri ve yegâne ana vatanlarıdır. Bir insan, fert ya da toplum kendi ana yurdunda sonradan gelme çoğunluğa asimile ettirilerek etnik azınlığa düşe bilir mi? Bu asrın Sakat Demokrasi ve deccalı hilkat garibesi saçmalıktır. Bunlar dil azınlığı, din azınlığı, renk azınlığı, ya da kültür azınlığı durumuna düşürülmüş kavimlerdir. Kaldı ki çoğunlukta olan kavimlerinde başka toplumların ve kavimlerin içinde azınlıklarının olması söz konusu olması da çok doğaldır.
-Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha doğal demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir. Unutulmamalıdır ki çoğunluğun verdiği kararların her koşulda haklı olmayacağı kesindir. Peygamberlerin sadece bir oyu vardı, demokrasi bu kadar değerli olsaydı o zamanda uygulanırdı. İnsan aklının ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak sahip olmanın bir puan bile değer biçilmeyen sadece nefsin işletim sistemi olan zekâya dayalı insanları öne çıkaran bu deccal-i asırda demokrasi malzeme edilerek eskiden bir ailenin (padişahlık, şahlık, imparatorluk, krallık… Vb ) hükmündeki halkların tepesine bu sefer bir milletinin küllü çoğunluk balyozu azınlıkların ve halkların beline bindirdiler. Bunu yapan veto imparatorluğu üyeleri ve aksamları tehlikeyi görünce globalleşme yoluna değişmekte hiç tereddüt etmediler. Ancak değişmekte bilinçsiz, duygusal ve tutucu kavimleri birbirine boğduruyorlar ya da değişim için kendilerine muhtaç kılmışlardır. Çeşitlilikleri özgünlükleriyle-hoş görü içinde barındıran ve barındırmayan /amayan kavimlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız. İpucu:biyolojik çeşitliliğin, kültürel, zihinsel, beyinsel ve düşünsel çeşitliliği, melezlerin, zengin kültür harmanlanması... Vb güçlülüğünü ya da avantajlarını düşünün. Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve yarı sıcak (III. Dünya savaşı) savaş galiplerinin himayelerinde kurdurulan!! devletlerin kuruluş; zemin, amaç ve stillerinin bölücülüğe teşvik ediciliği, dünya devlerinin (güdük batılı krallıklar ve vetolu kapitalistlerin) daha çok sömürmek için (demokrasiyi ve bilimi kullanmak) bilimsellik, işçi hakları, demokratik haklar-özgünlükler-özgürlükler bahane başka kavimlerin içindeki azınlıkları menfaat farzları için hortlatıp-kullanmayı düşünün. Bu önermeler doğru değilse doğrusunu siz yazın. 1 Öğrenci Yanıtları

Çeşitliliğin- Özgünlüğün, Tek Düzeliğin (Monologluğun) Avantajları Ve Dezavantajları (Evrimsel Açıdan); Örneğin, bir bitkinin iletim ve destek sistemindeki hücrelerin-iletim elemanlarının çeşitli oluşunun kazandırdıklarını anlayış için tüm iletim ve destek sistemin tek düze bir çeşit hücre ve iletim elemanlarından oluştuğunu düşünün. Örneğin bir tür içinde ya da aynı bakteri türüne ait çeşitli alt grupların değişik ısı seviyelerine dayanıklı alt türler ya da alt kategorideki taksonlara ait varyasyonlar düşünün; en çok -50, +20 dereceye dayanıklı , en çok -40, +30 dereceye dayanıklı bir grup, en çok -30, +40 dereceye dayanıklı başka bir alt gruptaki tüm bakteriler; +20, -20 dereceye dayanıklı olabileceğini hayal ediniz. Bir anda ortamda ısı +35 dereceye çıkarsa bu ısı dercesine dayanıklı olmayan türler ortadan kalkar ama + 35 derce ısının üzerine dayanıklı olanlar yaşayarak kayıp olan neslin genlerini geleceğe taşır. Bunun tam tersine ısı -35 dereceye düşmüş olsa yine soğuğa dayanaklı ölmeyenler dayanıklı olanlar türün devamını sağlamış olacaklardır. Bu nedenledir ki özel haller hariç yaşamayı başaran çeşitliliğin avantajı; yaratıkların ve türlerin yaşama şanslarını artırırlar. Çeşitliliğin dezavantajı yaratıkların arasındaki uyumu ve iletişimi zorlaştırır. Nesnel ya da bedensel çeşitliliğin yaşama gücünü ve olasılığını artırdığını bilimsel, inançsal olarak biliyoruz Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)/ayet). Bu mantıktan hareketle değer yargıları (ana dil, inanç, kültür, örf, adet… Vb) açısından çeşitlilik kavimlerin; hoşgörüsünü, zihinsel ve düşünsel yaşam gücü olasılığını artırır. Kısaca nesnel, düşünsel ve zihinsel çeşitlilik;yaşam gücünü artırıcılar olarak bir birini tamamlayan unsurlardır. Birinin eksik olması diğerinin verimli oluşunu olumsuz yönden etkiler. Özel haller hariç; insanın bedenine, düşüncesine ve davranışlarına zarar verecek bazı kavimlerdeki kültürel, inançsal, düşünsel… Vb tabu ya da değer yargıları zararlı çeşitlilikler olup;uluslararası seviyede yeddi yeminle gerekçeleri bilimsel ve inançsal açıdan ortaya konup alternatifleri ile yer değiştirilip öğretim, öğrenim ve eğitimle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir sınıf ve ders düşünün; her milleten bir öğrenci ve kendi ülkesinin kültür kıyafetiyle (aynı sınıfta farklı kıyafet ve küldürler ait öğrenciler) derse alınmışlar ve ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bir sınıf ve ders düşünün; hepsi aynı ya da farklı millet veya kavimlerden; ancak tek dil , tek kültür, tek din, tek tip kıyafete... Vb tek tipliğe zorlanmış olarak derse alınmışlar ve zorunlu ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bu iki sınıfa ders veren hocalar ve öğrencilerin; hoş görü, iletişim, çeşitlilik… Vb açılardan avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın. Fert, toplum ve kavim bazında Monolog ve tersi olmayı bir arada karşılaştırın. Ola ki Allah (C.C) tüm yaratıkların çeşitliliğinin her şeyini sadece insanda tevhit ettiği için insanı halife kılmış ve tüm insanlığı Müslüman olarak yaratmamıştır. İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldür tekrar insanı yaratırdım diye ayet vardır. İnsanlığı yaşantılarından verim alışı için İslam'iyet'te Müslümanlığa davet etmiştir. Ayet var. (Monologluğu ret ediş ayeti). Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti). Evrensel olarak insanlıkla kaynaşışın avantajlarına hazırlanışı düşünün. Yaşatıcı aşure mantığı çeşitlilik ile bölücü ve kangrenleştirici bulamaç çeşitliliğin farkındalığını insanlara kavratış çok önemlidir. Bu çok dilliliği, çok kültürlülüğü… Vb; Lazca, Çerkezce, İngilizce, Zazaca, Arapça, Rumca, İbranice, Farsça… Vb anadilde eğitim ve ana dilleri seçmeli ders olarak düşünerek ülkemize tüm dünyadaki çeşitliliğin farkındalığını yakalayış ve anlayış için; içindeki din, dil ve kültür azınlıklarının çeşitliliğini hayata güncelleyişi hatta dünyaya bu dilleri kabul ettiriş çabasını ve gayretini düşünün sonuç vahimse sınıfta söz hakkı ve görüş isteyin. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var), İnsanların hepsini Müslüman yaratsaydım öldürür tekrar insanı yaratırdım ya da Dünyada tek tip kavim yaratsaydım insanlığı öldürür tekrar bu günkü gibi çeşitliliği yaratırdım (Ayet var). İpucu; kâinatta gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm çiçekleri ya da güzellikleri içi, içe ve rastgele döşendiğini düşünün. Sizden istenen: düşünsel ve uygulanışta; bu çiçekleri, güzellikleri ya da düşünsel, nesne, sanal ... Vb olarak aşure mantığı ile iç içe karışmış her şeyi fert ve toplum bazında ya da işin ehli/uzmanları tarafından; Rahmani, peygamberi, insani…Vb peyzajcı, mimar, dekoratör, editör…vb mantığı ile dizayn ederek ya da düzenleyerek uygulayışınızdır. 11. Kuran Suresi/ 7. Ayet O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler. Her şeyi bu mantıkla; öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim… Vb sahalarda uygulanışını düşünün. Örneğin dünyadaki tüm insanların her şeyinin birbirinin aynı kopya olduğunu düşünün. Bu günkü doğal insan çeşitliliğini düşünün. Muhtariyet nöbetini elinde bulunduran kavimlerin hükmündeki kavimleri kendi kültür ve ırklarına asimile edişi afatını düşünün. İslam'iyetin Abbasi, Emeviler … Vb kavimler döneminde bu özgünlük ve çeşitliği koruyuşunu düşünün. Muhtariyet; hükmündekileri Allah (C.C)'HUN misafir ve emaneti kabul edişle liyakatli hayat bulur. Ancak muhtariyet; hükmündekilerin ceddine, dinine, ırzına, vicdanına, topraklarına… Vb her şeyine ilahlaşmakla da deccalleşilir. Özel haller hariç; insanın bedenine, düşüncesine ve davranışlarına zarar verecek bazı kavimlerdeki kültürel, inançsal, düşünsel… Vb tabu ya da değer yargıları zararlı çeşitlilikler olup;uluslararası seviyede yeddi yeminle gerekçeleri bilimsel ve inançsal açıdan ortaya konup alternatifleri ile yer değiştirilip öğretim, öğrenim ve eğitimle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir sınıf ve ders düşünün; her milleten bir öğrenci ve kendi ülkesinin kültür kıyafetiyle (aynı sınıfta farklı kıyafet ve küldürler ait öğrenciler) derse alınmışlar ve ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bir sınıf ve ders düşünün; hepsi aynı ya da farklı millet veya kavimlerden; ancak tek dil , tek kültür, tek din, tek tip kıyafete... Vb tek tipliğe zorlanmış olarak derse alınmışlar ve zorunlu ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bu iki sınıfa ders veren hocalar ve öğrencilerin; hoş görü, iletişim, çeşitlilik… Vb açılardan avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın. Fert, toplum ve kavim bazında Monolog ve tersi olmayı bir arada karşılaştırın. Ola ki Allah (C.C) tüm yaratıkların çeşitliliğinin her şeyini sadece insanda tevhit ettiği için insanı halife kılmış ve tüm insanlığı Müslüman olarak yaratmamıştır. İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldür tekrar insanı yaratırdım diye ayet vardır. İnsanlığı yaşantılarından verim alışı için İslam'iyet'te Müslümanlığa davet etmiştir. Ayet var. (Monologluğu ret ediş ayeti). Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti). Evrensel olarak insanlıkla kaynaşışın avantajlarına hazırlanışı düşünün. Yaşatıcı aşure mantığı çeşitlilik ile bölücü ve kangrenleştirici bulamaç çeşitliliğin farkındalığını insanlara kavratış çok önemlidir. Bu çok dilliliği, çok kültürlülüğü… Vb; Lazca, Çerkezce, İngilizce, Zazaca, Arapça, Rumca, İbranice, Farsça… Vb anadilde eğitim ve ana dilleri seçmeli ders olarak düşünerek ülkemize tüm dünyadaki çeşitliliğin farkındalığını yakalayış ve anlayış için; içindeki din, dil ve kültür azınlıklarının çeşitliliğini hayata güncelleyişi hatta dünyaya bu dilleri kabul ettiriş çabasını ve gayretini düşünün sonuç vahimse sınıfta söz hakkı ve görüş isteyin. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var), İnsanların hepsini Müslüman yaratsaydım öldürür tekrar insanı yaratırdım ya da Dünyada tek tip kavim yaratsaydım insanlığı öldürür tekrar bu günkü gibi çeşitliliği yaratırdım (Ayet var). İpucu; kâinatta gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm çiçekleri ya da güzellikleri içi, içe ve rastgele döşendiğini düşünün. Sizden istenen: düşünsel ve uygulanışta; bu çiçekleri, güzellikleri ya da düşünsel, nesne, sanal ... Vb olarak aşure mantığı ile iç içe karışmış her şeyi fert ve toplum bazında ya da işin ehli/uzmanları tarafından; Rahmani, peygamberi, insani…Vb peyzajcı, mimar, dekoratör, editör…vb mantığı ile dizayn ederek ya da düzenleyerek uygulayışınızdır. 11. Kuran Suresi/ 7. Ayet O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler. Her şeyi bu mantıkla; öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim… Vb sahalarda uygulanışını düşünün. Örneğin dünyadaki tüm insanların her şeyinin birbirinin aynı kopya olduğunu düşünün. Bu günkü doğal insan çeşitliliğini düşünün. Muhtariyet nöbetini elinde bulunduran kavimlerin hükmündeki kavimleri kendi kültür ve ırklarına asimile edişi afatını düşünün. İslam'iyetin Abbasi, Emeviler … Vb kavimler döneminde bu özgünlük ve çeşitliği koruyuşunu düşünün. Muhtariyet; hükmündekileri Allah (C.C)'HUN misafir ve emaneti kabul edişle liyakatli hayat bulur. Ancak muhtariyet; hükmündekilerin ceddine, dinine, ırzına, vicdanına, topraklarına… Vb her şeyine ilahlaşmakla da deccalleşilir.

163.Üniversiteler sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği ve çevresini kendisinden yararlandırmayı başaran -doğaya uyumlu üreten kurumlardır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla doğaya uyumlu disipline edilip adil-liyakatli uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda; kuramsal olarak üniversiteler diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2 Öğrenci Yanıtları

167.Evrenin, bilinen galaksi, yıldızların, gezegenlerin, yer küresinin, tüm canlı ve cansız yaratıkların gerçek (sanal, soyut ve somut) hayat hikayelerinin (iklimsel,mikro,makro ve dinamik hayat döngüleri(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)... Vb mikroskobik ve mikroskobik bilimsel bilgiler) bilimsel dokümanlarını tera bilgisayarlara; kullanılabilir - ilişkilendirilebilir veritabanları olarak kayıt edelim. Evrimi aşarak ve zamanı sıfıra indirecek hızda genetik çalışmalar yapılabilir mi ? Yani geleceğe yönelik; örneğin Ay, Mars koşullarına uyum sağlayacak canlıları üretmek? Ya da canlılar Ay'da-Mars'ta evrimleşmeye başlayıp bugüne ulaşana dek geçirmesi gereken filogenetik döngüde elde edilecek sonuçlara, ontogenetik döngüdeki genetik çalışmalarla kestirmeden ulaşmak mümkün mü? Nasıl? İpucu; yerküresindeki tüm koşulların kombinezonlarını uzaydaki koşullara simüle ediniz. Genleri tek tek, çoklu kombinezonlar halinde istenen çevre koşullarına uyumlu hale getiren genetik ıslah çalışmaları? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

173. İnsanın benimsediği yaşama (hayat) stili gereği:zihinsel ve bedensel olarak; düşündüğü- yaptığı; eylemler, işler, davranışlar... Vb ürettikleri ahlakına yansır mı neden? Nasıl? İpucu;bilimsel-teknolojik çalışmalar, olimpiyat oyunları, diğer spor dalları, yoga... Vb düşünsel ve bedensel eylemleri üzerine uygulayan fert ve toplumların;ahlaki, doğal ve toplumsal açıdan;toplumsal-doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin); pozitif, negatif ve nötr katkılarını düşünün. İnsanın eksik öğretim, öğrenim ve eğitimiyle ilişkilendirin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Öğrenci Yanıtları

284.Ne acıdır ki, bazı az teknolojik ülkelerde; akÂdemik kariyer amaçlı ve bilimsel etik kuralları gereği:bilim bilgini (bilim insanı?!) adayları ve bilim bilginleri (bilim insanları?!);kendi ülkelerinin tüyü bitmemişlerin parasıyla yurt dışı ve yurt içinde bilim yapıyorum diye ilkel kavimlerin menfaatlerinin sünnetlerine-farzlarına uyarak/uydurularak, bilmeden bilim ajanlığı yaptırıldıklarının veya yaptıklarının ya da siyasetle paralize edildiklerinin-ettirildiklerinin farkında bile değiller. Bazen toplumların ufak sorunlarını çözmek büyük buluşların peşinden koşmaktan daha değerlidir ve hayırlıdır. Önermeleri doğru mu? Değilse doğrusunu siz yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları

293.Büyük orta doğu projesi gereği;Orta doğuda, dün kurdurttuğu;millet devletleri, krallıkları ve sülale devletlerini: federasyonlara terfi ettirmek amacıyla:yakın geşmişte Saddamı gizlice  Kuveyt'e, bu gün birilerini-birilerimizi açıkça Kerkük'e iştahlandıran zihniyet ne değildir?Bu asır, Müslüman'lar kadar olmasalda Yahudiler ve Amerikalılarda rahat değil şikayetçi.Yoksa kontrolu kaçırdık mı!! Peki suçlu kim/kimler?yoksa yanlış-eksik zamansız tercihler ve toplumsal cehalet mi.Belki de;bu kadar fitne üretmeye dünyayı bölüp parçalamaya tek başına veya birkaç ülkenin- kavimin gücü yetmez. Mutlaka kötü dediğimiz bu insanları devletleri belki de kötüye kullanan bir güç olmalı.  0, 1, 2, Öğrenci Yanıtları
       Önce insanları menfaatleri için toplumsal boks maçları (savaşları) ile sonra insana ısı artışını küreselleştirmesi... Vb doğanın-dünyanın bereketli-verimli dengelerini bozdurmayı başarmaya çalışıyor bu toplumsal metriks zihniyeti!! İnsan ve doğa hakkında edinilen bu kadar değerli ve sır niteliğindeki bilgiler;yakında veya ilerde uçsuz bucaksız uzay çağlarında;legal ve illegal olarak ilahlaşmak adına kötüye kullanılırsa adına dinde deccal denecektir (bu konda yaklaşık 10 hadis var).Dünya zihinsel metriksinin(ortamın) denklemlerin ilahı/ları kim ya da kimlerdir biz insanları bölüp parçalayan güç-güçler!!Soru önermelerinin doğrusunu siz sorun. İpucu;Umarız ipin ucu kaçmamış ve zamanında dünyada tüm insanları; cahillermizi, ifrat ve tefrite malzeme olanlarımızıda eğiterek bir birimizi anlamaya çalışırız. Dr. Michael BAR-ZOHAR(David BEN-GURION official Biographer); David BEN-GURION'A”Sen BEN-GURION'sun tüm hayatın boyunca dinin sana göre bir şey olmadığını söyleyerek dini bir oluşum için savaştın” diye sormuş. Oda biliyorsun;” Einstein; tüm bu dünyanın kurulması için bir tür tanrının var olması gerekir demişti” Eğer Einstein 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanrıya inanıyorsa bende inanırım demişti” (The History CH. Digiturk 85. Kanalı 23.10.2006 Pazartesi Saat;15 Belgesel Film).
      Umarız dünya;Mevla'sını ararken belasını bulmamıştır. Akıbet! "Bir zamanlar Yahudilere zulüm eden/onları kötüye kullanan Firavunun yuvasında Hz. Musa'yı yeşerten rabbim Allah kerimdir"(ayet)!1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

302.21.yy'da bir insanın!! Öğretim, öğrenim ve eğitimle ilgili olarak;zihinsel işletim sisteminin temel öğelerini sırasıyla ;ayetler, kanunlar, eşyanın kusursuz tanımları, matematiksel temel işlem ilişkileri, hadisler, kanunların uygulamaları, deneyimler, ayrıntılar ve teoriler arasındaki çelişkisiz-örtüşen ilişkiler oluşturmalıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
     İpucu;
Bir din;insanın sanal dünyası-sanal araçları için yeterince, doyurucu-doğru ve pratik altyapı, deneyim ve envantere sahip değilse, değişen koşullara bağlı olarak gelişen her türlü toplumsal olguya fıtratların yelpazesine uygun zorlamayan (ifrattan tefrite kadar sıra dışı fıtratlara) doğru konum-çözüm getiremiyorsa-üretmiyorsa, bilimle çelişiyorsa veya bilimi aşamıyorsa ya da bilime katkıda bulunmuyorsa; geçersiz ve yetersiz bir din olduğundan emin olun. Eğitim sistemlerimizde okul ile cami, ilim ile bilimin çakışan örtüşen temel noktalarından genel konulara kadar acele etmeden yol almalıyız ki dinden dolu dolu yararlanıp dindeki çok yüzlü münafıkları ve insandaki güdükleri egale edip onların yerine dürüst insan ve dininde hayır gören Müslüman'ın ön plana çıkarıp tüm insanlığın geleceği hayır görsün.Devletimiz o zaman; dinin fanatiklerinden ve patojen (öldüren)bilimin zararından emin olur veya rahat eder.Bazı dinlerin envanter eksikliği nedeniyle evrimin bazı gerçeklerine ve diğer bilimsel gerçeklere engizisyon sürecinde ve orta çağda;insanları çaresiz bırakıp fıtratlarını zorladığı için, sihirbazların kafasını vurmanın rövanşlarını bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) asılmasına kadar çok büyük çelişki ve derin tarihi izler yaşatmıştır. Vahşi ve Doğal Laiklik bu açıdan önem taşır. Zaten envanter eksikliği nedeniyle bu dinlerin bilme ve insana vereceği şeyler çok kısıtlıdır. Yani bu dinler bilime karşı sınavını tamamlamış neticede insandan laik puanını almıştır.0, 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

308.Demokrasilerde günümüz seçim sistemlerindeki çoğunluğun verdiği kararların liyakatleri bilimsel açıdan:hangi koşulda/larda: kesin geçerli ve doğru, hangi koşulda/larda kesin yanlış ve geçersiz ya da hangi koşulda/larda kesin görecelidir? Kısaca;bilimsel olarak, ne zaman ve hangi koşulda/larda çoğunluğun kararına kesin gereksinim vardır veya yoktur ya da göreceli vardır?İpucu;Lut kavmini düşünün? 0,1, 2,3,4,
İpucu;
aynı soruyu çoğunluk için değil de fert ve uzman grup-toplum için kendinize sorun.Öğrenci Yanıtları

310.Sevda (Aşk) toplumsal bir sorun mudur? Neden geçmişte bilim insanları sevda (aşk) için sanal ve gerçek (sanal, soyut ve somut) bilimsel çözümleri aramayı bile düşünmemişler? İnsanda;en güzel ve en kötü enerji halleri hangisi/leridir? İpucu; Bilim nedir? İlim nedir? Zihin nedir? Zihinsel Yapılanma nedir? Ruh nedir? Nefis nedir? Bilgi nedir?Aşkın envanterleri hangisinin sahasıyla ne kadar ilgilidir?1Öğrenci Yanıtları

317.Din nedir? Din hangi koşullarda siyasete malzeme edilmemeli hangi koşular da doğal siyaseti kök hücre siyasetine (insanisiyasete) çekmeli? Neden bir fert veya devlet hiçbir koşulda (özel haller hariç) dinini pazara çıkarmamalı (diniyle alış veriş yapmamalı) pazarlamamalı? İpucu;Dinin tüm insanlığa davet için geldiğini düşünün.Kimin adına kime kimin dininin alış verişi yapılıyor!! Dininizle alış veriş yapmayınız-ayet. Ortaçağda insanlara çile çektirten dinler laiklikle diskalifiye edilip, insanda laiklik puanını almıştır. Ortaçağ da parayla günah çıkarmanın, engizisyon çukuru ve laikliğin zorunlu ortaya çıkışını düşünün. belki de, insanın sanal dünyasıyla ilgili bu yetersiz altyapı ve envantere sahip olmayan inanç sistemleriyle eşdeğer siyasi alış veriş cazibesi ve gafleti tarihte affedilmez sonuçlar ve vebali üstlenmek anlamına gelebilir. Bazen tükürdüğünü yalamanın arkasında o kadar tatlı bir erdem var ki;"40 katırın, kırk satır kazığından insanı azat eder". Siyaset dini aşamadığı için; dinleri siyasete malzeme (menfaat farzları için kullanmak) yapmak siyaseti ve devleti kanserleştirir. (Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din kimsenin malı değil sadece Allah (CC.)'ın tekelindedir. Bilimsel yöntemlerdeki kurallar da olduğu gibi, dinde de kurallarına titizlikle-samimiyetle uyulursa verimli sonuç alınır, aksine tam tersine sonuç alınır. Dinden: fıtratları zorlamayan;toplumsal yaşantı kurallarını ortaya çıkarmak veya liyakatli -akıllı insanlar-vatandaşlar-toplumlar ortaya çıkarmak için yararlanılır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Öğrenci Yanıtları

325. Evrim doğal döngülerin ve doğadaki yaratıkların; gerçek (sanal, soyut ve somut) orijinlerinin ve ilişkilerini bilimsel verilere dayalı olarak izah etmeye çalışan bilimin felsefesidir ve bilimin metriksidir. Evrimde her şey yalan değildir. Biz evrimin gerçeklerine, yalanında mubahına talibiz, Öğrenci Yanıtları

331 .Üniversite: sıra dışı ve normal her şeyin bilimsel yöntemlerle disiplinsize edildiği yerlerdir. Önermesinin eksiklerini yazınız. Öğrenci Yanıtları2008 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
10.Boks maçı ile eşek şakası, arenalarda insanları bir avuç zevki için;hayvanlar misali;Ör, maymunlar gibi asimetrik, denge ya da motosikletleri can riski bedelinde riskli atlayış yaptıran zihniyet, ahlak, insanın bedensel fıtratını zorlamakla  neyi ifade ediyor. Çamurda koşma yarışı sporu, boğalara kendini kovalatan veya arenada boğaları öldürmekten haz duyan gençlere ve kültüre sahip insanların/toplumların/devletlerin gelişmişlik ve ahlakı hakkında bilimsel bir mantıkla ne söylenebilir?1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

32.Acaba uyuyan özel-güzel şoförlerimizi tetkik için; 2 fare alsak, sonra birini 2 gün hep uykusuz bıraksak ve diğeri derin uykusuna doymuş olsun. Bu iki farenin; fizyolojik, biyo enerji, biyometri tanıma teknolojisi(gözü inceleme..), doğal manyetik enerji? termal ve kızıl ötesi enerji tetkiklerini yapalım. Bu olayın kontrol grubunu ve fare sayısını artıralım. Sonrada parayla gönüllü uykulu-uykusuz 3-5 insan üzerinde bu deney tekrarlansa ne olur? Sonuçta;trafiğe çıkışta araç ve şoför muayenesinde uyuyan güzel şoförün kanından, teninden, tükürüğünden, gözünden, enerji hallerinden bir fark bulunup uyku detektörü veya indikatörü geliştirmek mümkün mü? Artık sizde bir kahramansınız sizinde bir buluşunuz var?
     
  Önceden 1-60 kat büyülterek scan(tarama) edilen parmak izlerimiz bankamatik hafızalarıyla  kayıt edilip sonra tipoloji örtüşüm mantığı ile bankamatikler de uygulanması mümkün olamaz mı?  
Artık sizde patent alıp zengin olabilirsiniz. Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu (TÜBİTAK'A) dâhilerine ve Fahri Avukatlarına duyurulur. Bu mantıktan hareketle ülkemizin sorunlarını listeleyip dâhilerimize- bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) projelendirelim ve çözdürelim. Tabii Avrupa'nın sünnetlerine dayalı teşvik edici kabul ettiğimiz/edeceğimiz Bâtının menfaat farzlarına malzeme kredi projelerinden vakit ve zaman bulursak!!
Yuvasında köleleştiren-uşaklaştıran projeler.
Köleleştiren karıncalardan feyizlenmiş-esinlenmiş ve biraz daha evrimleşmiş bir tatbik/uygulayış.
İMF' ile ekonomi işgal edildi ve kontrol ediliyor. Bilimsel projelerle de artık bilim yuvalarımız işgal edilip ülkemizdeki bilim bilginlerimiz (bilim insanlarımız) ve üniversitelerimizde kontrol edilmek üzeredir. Hayırlı olsun. Bizde bedensel ve zihinsel bağışıklık sistemimizi geliştiriyoruz. Kabul edilecek projelere kim karar veriyor!! Saygılarımızla!! 1, 2, 3
Çözüm;belki de bu zihniyetle öncelikle çevresinin, ülkesinin, dünyanın, kâinatın… Vb doğal ve toplumsal sorunlarını ve problemlerini avlayıp çözüm üretmeyi alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren dahi bilim bilginleri (bilim insanları?!) yetiştirmemiz gerekecektir.tıklayınız 1 
Filmleri izleyin 1 2
İpucu;
Neden batılıların aklına böyle bir şey gelsin ki. Her şey kaderin bir cilvesi.Gölcük depremi niye oldu dersiniz!! Kara sakallı hocaya sorun!! Günah işleyen her yaratığa-tüm insanlara icabet edilseydi yeryüzünde yaratık-insan kalmazdı (ayet).Öğrenci Yanıtları


47.Sanki bu asır insanlar, hayvanlar misali doğal döngünün/lerin çarklarının bir elemanıdır(doğa metriksinde). Doğrusu insanın doğal döngüyü aşması ve afatlarından emin olması için, insanla doğal döngü arasında nasıl bir ilişki ve yaşam stili benimsenmelidir?1, 2, 3. Öğrenci Yanıtları
İpucu;
Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
     Dünya'da bilim gerçek araç kabul ediliyorsa, değişmeye hevesli veto imparatorluğu ülkeleri anayasalarını; neden adil-bilimsel yasa ve kurallara lara dayalı hazırlanmamış ve hazırlanmak istemezler.
      Dünya siyasetinin arkasındaki güç ve erg; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst ve adil insanlarımı yoksa tam ters, münafıklarımı yeşertip geleceğimize miras bırakıyor önemesi çok önem taşır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 2, 3, 4, 5, 6, 7

51.Bilimine kadir Liyakatli bilim bilgini (bilim insanı?!) kimdir?Bilimsel veri toplayabilen ve bilimini araç olarak kullanabilendir. Örneğin,makama ait her türlü envanteri toplayabilen ve kullanmayı beceren, maaşını amorti edebilen bilimsel eylem profesörü düşünün. Makam profesörü, Püsküllü ve Zihnen fistüllü profesörü , dasporanın illegal ve legal profesörü, siyasete malzeme profesörü değil.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

67.Siyasetin akÂdemik aygır ve beygiri olur mu? Nasıl?
İpucu;Bedenini ve bilimsel potansiyellerini;sermayenin, toplumsal edepsizlerin, partilerin ve siyasi azınlıkların özgün menfaat farzlarına yarış atı olarak sunmuş akÂdemik kariyer sahibi cahil bilim bilginlerini (bilim insanlarını) düşünün. 1, 2, 3
          20 yüzyılın siyasi, eğitim, öğretim, politik arenalarının ve hapishanelerinin;alışkanlık, akait ve tiryakiliklerinden kendini kurtaramamış veya aşamamış (20.yy kara deliklerince yutulmuş) değişmek istemeyen güdük bilim bilginlerini (bilim insanlarını) düşünün.
          İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
1, Öğrenci Yanıtları

68
.Bilim siyasetin metriksin de, bilim bilginleri de(bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların)metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları


69.Evrim Bilimine kafa tutan cahiller sabitedir (Darwin psikozu, Sabite psikozu, Evrim sendromu)(1). Anayasanın değişmez maddeleri ya da dinin farzları gibidirler. Bunlara karşı evrimi inatla savunanlar (Değişim psikozu, Değişim sendromu ) ise değişimdir. İkisinin arasına girmek akıl işi değildir. Hatta taraf tutmak, fahri avukatlık yapmak, kafa zımparalamak ya da kafa ütülemeye gelmez? Önermesinin safsatalarını eleştiriniz. İpucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11), 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.
İpucu: Bedensel ve zihinsel olarak çözdüğümüz çoğu şeyin hasılatı ve enerjisi bize döner ve onu kullanırız. Zihinsel enerji dengemiz sıhhatli doyuma ulaşır.Artık evrim için ve evrimin ara formlarını bulmak için değerli bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) kafa yorduğu bu enerjinin kendilerine neden dönmediğini düşünün. Burası yemen giden enerjimiz gelmiyor acep neden. Kendini akıllı sanan biri/leri bilerek bilmeyerek kontrolündeki kara deliğe/lere bir taş atmış… Vb Sonuç veremeyecek tartışmalar da inatla azim arasındaki çizgiyi beynimize kazımak zorundayız, kayıp etsek bile. Her mide her yemeği, her zihinde her sorunu, problemi, kitabı her zaman çözemez, kaldıramaz. Türkiye toplumu, halkı olarak adil ve liyakatli iş yapmaya karar vermeliyiz.
     
  Bu ip ucunu, birçok toplumsal, ekonomik, iktisadi ve bilimsel sahaya genelleye bilirsiniz. Ör,demokrasinin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjisi bize niye dönmüyor. Daha güzel çözümler üretmek için; Veto İmparatorluklarının metriksilerini aşmak zorundayız.
       İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları
         Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1,3, 4, 5, 6, 7


70.Darwin 1 hangi tarihte ve hangi adalarda; Doğal ve evrimsel hidayete erdi veya hayvanların miracına indi?
İpucu;
ispinoz kuşları, kaplumbağalar ve iguanalar bu beldenin meşhur hayvanlarıdır. 1, 2, 3.Öğrenci Yanıtları


105.Bilimsel Araştır Teknikleri Ders'imi Yoksa Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi'mi içeriğini ve amacını en güzel temsil eden ders ismidir?
İpucu;Aynı mantığı ülkemiz ve dilinizdeki benzerliklere uygulayın. Ör.Türkiye Bilimsel Araştırma/Araştır/Araştıran Kurumu, Öğrenci  Seçme/Seç/Seçen Yerleştirme/Yerleştir/Yerleştiren Merkez Öğrenci Yanıtları


71.Bilimsel siyaset, Dini siyaset ile siyasi siyaseti tanımlayınız. Neden bugünkü siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine alınmalıdır?
İpucu;Hukuk mu üstündür,İnsan mı üstündür?, bilim mi üstündür? Din mi üstündür? Bu gün insanlığın dürüstlük ve samimiyeti hangisine sarkmış?Neden siyasetin; elindeki envanteri/leri evrime malzeme yapması ve olmaktansa kıblesinin bilime çevrilmesi gerektiğini düşünün.1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

75.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmesi için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları
İpucu;bir kurdun doğal döngüde yeri değiştiği zaman ekosistemdeki çöküşün mantık simülasyonundan hareketle toplumsal çeşitlilikleri için asimilasyonla dil, din, kültür… Vb azınlıklarını yok etmenin açacağı toplumsal tufanların ardındaki toplumsal felaketleri anlamaya ve göremeye çalışın. Yok olan toplumların sistemin çöküşüne ve yeniden Yellow Stonun Kurtları gibi geri getirilmeyeceğini düşünün.
İp ucu; Diğer Evrim Soruları;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


81. Gereksiz toplumsal ve bilimsel süper egolar(istemler)ın (toplumsal hukuk kanunları- kuralların) yani bilimsel ve yararlı olmayan toplumsal hukuk kanunları- kuralların ilahlaştırılmasına bilimsel alternatiflerle  karşı koymayı öğrencilerimize öğretim, öğrenim ve eğitimle aşılamalıyız. Önermesinin eksiğini tamamlayınız İpucu;halkının fıtratını zorlayan; devrimler, liyakatsiz; rejim, sistem ve  laiklik;mahiyetindekilerin akıbetini;somon balıklarının akıbetinin kıblesine çevirir. Öğrenci Yanıtları.

82.Sadece  sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler öğrencilerimizin idlerini, idollerini ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını oluştursa ne olur?
Sadece süper egolardan ya da süper ego öncelikli; kimlik (id), idoller (putlar), inanç değerleri ve toplumsal değere sahip bir toplum oluşturursanız, belki de bilimsel açıdan toplumsal tufan olur. Neden?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İpucu;Vahşi ilişki, savaşların deneyim ve güç ürünü olan: dünyadaki;anayasaları, demokrasileri ve laikliğin bilimsel gerçeklere aykırı olarak kimin/lerin menfaat farzlarına hizmet ettiğini düşünün.Öğrenci Yanıtları83. A-Bana öyle gerçekçi bir öğretim, öğrenim ve eğitim düzeni öneriniz ki;her fıtrattaki, görüşteki ve inançtaki insan toplumsal yaşantısında rahat etsin. Ya da tüm insanlar bir bedendeki özgünlükler kadar rahat etsin. kısaca Öyle bir eğitim sistemi düşünün ve kurun ki; eğitim anahtar, fıtrat kilit şeklinde peygamber ahlakıyla çimlenip filiz versin.
İpucu;
sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinden; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar.
       
   Bilimsel gerçeklere dayalı insan fıtratlarının çeşitlerini, insanların yararlı istem, inanç, keyif ve diğer yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb Değer Yargıları ve Eşik Bilgilerin;ortak payda, geçiş varyasyonları ve özgünlüklülerini tevhit edelim. Sonra bu çeşitliliğin ara yüzlerini insan sanal ve bedensel araçlarının öğretim, öğrenim ve eğitimi ile ilişkilendirelim. Ör,insanların objektif kimlik (id), tapındıkların-tapındıkların(putlarını-idollerini), egolar(istemler)ını; bilimsel gerçeklerle donatalım. İnanç sistemlerini tercih edenleri; bilimsel gerçeklere ilave olarak ara yüzlerine ayet ve hadisleri verelim(gelişmiş insan alimi yetiştirmek)… Vb O zaman bir ateist, bir inanç sahibi ile bilim ara yüzü ile muhatapken, Bir fanatik veya ruhbanda inanç sahibinin ilim(inanç) ara yüzü ile muhatap olur. Düşünce ve mantık sistemine/lerine dayalı olarak yanıt vermeye çalışınız.
B.Nasıl bir öğretim, öğrenim ve eğitim verelim ki;güzel ahlak davranışları tercih etmede, gelece doğru görmede ve yaratıkların davranışlarını doğru okumadaki yanılgı sıfır olsun.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
İpucu;
        A-Geçmişte mars gezegeni ve marslılar hakkındaki teorileri bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp insan düşünce sistemleri ve habitatını doğru deşifre ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya düşmemizin gerekçelerini günümüze doğru güncelleyip geleceği doğru görebilen daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek
        B-Geçmişteki kuduz ve sürü ahlak ürünlerinin tercihleri sonucu ; çıkan toplumsal tufanları(savaş, kıtlık… Vb) bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp insan ahlak sistemleri ve habitatını doğru deşifre ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya düşmemizin gerekçelerini günümüze doru güncelleyip, geleceğe yönelik doğru tercihler yapabilen ahlaki değerler dayalı daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek.
        C-Geçmişte yaratıkların ve döngülerin davranışlarını eksik ve yanlış okumanın; bizi ulaştırdığı toplumsal ve çevre sonuçlarını; bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp, yaratıkların ve döngülerin davranışlarını doğru okunmasına, deşifre edilmesine ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya /lara düşmemizin gerekçelerini günümüze doru güncelleyip geleceğe yönelik daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek.
        D-Rüyalarımızı bilinçli görmemiz için eğitim almamız gerekir.Fıtratı uygun olanlar bu eğiti sisteminde öğrenecek uygun olmayanlar öğrenmeyecek. Karabasan görmek ve beynimize bilgi için format atma. Olabilir mi? İpucu;ben uyurum ama kalbim uyumaz Hz. Muhammed.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öğrenci Yanıtları


84.Belki de bu günkü insanlığın en büyük ikinci sorunu(peygamber ahlakıtan sonra); bu gün ilim ve bilim birbirinden ayrılmış iki DNA zinciri durumundadır. Bize düşen bilimsel siyaset ve fenni çalışmalarla; bu zincirin toplumsal, zihinsel ve fiziksel bazlarını doğru eşleştirip doğru çalıştırmaktır. Önermesi hangi amaca hizmet eder? Öğrenci Yanıtları

95. İslam dini ve bilimsel değerler henüz tanışma aşamasının arifesinde iken:siyaset; bilimsel ve dini değerlerin ifrat ve tefritlerinin arkasına gizlenerek, bilim insanlarını bu iki arenada boğuşturuyor. Önermesini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;evrimin ve yaradılışçılığın avukatlıklarını düşünün. tıklayın Öğrenci Yanıtları.

157.Bilim bilginlerimizin (Bilim insanlarımızın);çevresinin ve bölgesinin kendisinden yaralanacağı seviyeye inmesi gerekir. Bölge gereksinimlerine ve koşullarına uygun kağnı mantığı hizmet, çözüm ve proje üretmesi ile akÂdemik rant ve biz bu işte varız deyip her şeyle batıyı taklit edip, onların menfaat farzlarına göre Jaguar- Cadillac -Rolls Royce mantığı proje ve hizmet üretmenin önemini ve gerekliliğini 3-4 cümle ile örneklendiriniz.1,
       İpucu;
Orta doğu ile batı arasında;Din farklı, Felsefe farklı, kültür farklı, anlayış farklı… Vb çok az şeyi aynı"Jaguar- Cadillac -Rolls Royce arabaları ve mantığı (batı!!), (eğitim sistem ve yöntemleri) Van yollarında her zaman kağnıya (köylü mantığına) karşı kayıp etmeye mahkûmdur". Demirkuş 2008. Önermesinin mantığını, deneyim, liyakat ve fıtratla ilişkilendirmeye çalışın.ortak payda mantığı, geçiş mantığı ve özgün mantığın yaratıklarını anlamaya, ayırt etmeye ve kabullenmeye çalışın. Alimler bile cahillere karşı genellikle kayıp ederler neden!!
1 Öğrenci Yanıtları

103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!); kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolar(istemler)ının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Öğrenci Yanıtları

134.Size hazin ve acı bir gerçek sunacağım;bu gün bir bilgisayarı tanımak için kaç çeşit test yapılır. Sahip olduğu sanal ve gerçek araçlarına bakılır. İnsanlığın geleceğini belirleyen kişilere yön veren öğrenci seç ve yerleştir sınavı, öğrencilerimizin kaç özelliğine dayalı bir sınavdır. Ör. Akıllı olmanız ölçülmüyor, peygamber ahlaklı olmanız ölçülmüyor, çalışkan olmanız ölçülmüyor, performanslı olmanız ölçülmüyor, sabırlı olmanız ölçülmüyor, kapasiteniz ölçülmüyor, sağlıklı olmanız ölçülmüyor, genlerinizin ve gelişimin geç veya erken açılımı (geç veya erken meyve veren/olgunlaşan yavrularımız) ölçülmüyor, fıtratınızın yatkınlığı ölçülmüyor… Vb insanı yetenek, sıfat ve özelliklerinize bakılmaz. Sadece hızlı ve doğru kavrayan-sonuçlandıranlar tüm liyakatlilerin yerini haksız işgal ediyor. Senelerdir uygulanan bu sınavın meyveleri ortadır.Sadece zeki ol yeter yani zeki olmakla asrın nimetlerinden yaralanma arasında doğru orantılı olmuş bir sınav ve yönetim sistemleri vardır. Sadece çok zeki ol; biraz kapasiten ve ön belleğin olsun yeter. Bir insanın fıtrat ve kalite testi, bir bilgisayarın ki kadar hatta bir hayvan kadar değer taşımayan; hangi asrı ve kimin asrını yaşıyoruz. İnsanın nefesine paha biçilmez bir düzen ve inanç sistemi istiyorum Allah C.C.'HUDEN ve geleceğimde. 20.yüzyılın her şeyinin üstüne kapağı kapatası geliyor insanın. Zaten demokrasinin ana kartı uzay çağının rejim sistemleriyle artık çalışamıyor. Demokrasi evrimin metriksini aşamadı. Bir delinin, hayvandan daha aşağılık birisinin oyu; bir veli, bir âlim, bir bilginle aynı olur mu?
Yeterince İngilizce bilmeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) doçent olamaz. Arapça'nın yağmurundan kurtulduk İngilizce'nin dolusuna tutulduk. Hem de İngilizce'yi iyi bilene para bile veriyorlar hatta teşvik edip ulusal kaynaklardan burs bile veriyorlar. Arapça'yı iyi bilene ne veriyorlardı acaba.Ürettiğinizi İngilizce yayınlasanız daha erken profesör olursunuz. Yayınlamazsanız size daha az puan veriyorlar. Güzeldir dilimiz bize, başka diller diyet bize. Artık robotlar ve ucuz para çapulcusu yabancı tercüme büroları internet üzerinde insanımızı bu asimilasyondan kurtarmaya aday. Büyüklerimiz ne der bu önümüze getirdiği sınav sistemlerine. Yabancı dilin bilimsel kariyere baraj olması gelecekte çok gülünç ve acı ile anılacak büyüklerimizin cehaletlerindendir. Bu cehalet kartopu en son kimin elinde eriyip (hangi cahil günah keçisinin elinde kalacak) kalacak dersiniz!! Yukarıdaki parçanın yontulması, ilave edilmesi ve değişmesi gereken kısımlarını yazınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9. Öğrenci Yanıtları

137.Kader, rastgele/tesadüf, tevafuk ve olasılık kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramları bir biriyle ilişkilendirip bilimsel yargılara dayalı bir sonuç önerin.
İpucu;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. hâkim olduğunuz veya hâkim olabileceğiniz ya da kısaca; her şeyine vakıf-kadir olabileceğiniz bir ortamda;olasılık ve 3 kavram arasındaki ilişkiyi/leri net bir arada düşünün. Ör,Bir havuzda 1, 2 ve 3 farklı topun arasında ki olasılıkları bir arada düşünün.Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet. . Ya da kâinatın başlangıcını bu kadar sade olasılık içinde düşünün. Sonra çoğu şeyin orijinlendiği bilinen bu olasılığı unutun. Kendinizi bu şişirilmiş ve karmaşıklaşmış olasılık içinde bir yaratık olarak düşünün. Zihninizle düşünerek, bedeninizle test ederek, bu ortamı aşmaya çalışın. İlminizle kâinatın her şeyini ya da kısmen temel değişimlerini, sabitelerini(değişmezler) ve nötrlerini anlayıp aşamaya, kâinatın büyük patlamadan az önceki ya da ilk yaradılıştaki sadeliğine ulaşmaya çalışın. Var olan kâinatı orijine doğru erimiş/ergimiş bir toplu iğnenin ucuna kotlayıp sıkıştırıp hızlandırılmış düşünün. Her tek, ikili ve üçlü noktada uzak ve yakın olasılık oranlarını bir arada düşünerek olasılığın içinde rasgeleyi anlamaya çalışın.0,1,2, Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8
İp ucu;Son derece sade ve basit. Adeta kusursuz bir başlangıç kümesi veya çorbasındaki en küçük fiziki ama en büyük potansiyel noktasındaki:hiçbir olasılığın hesap-kitap dışı olmadığı ya da tüm olasılıkların hesap-kitap içinde kaderlendiği ve takdir edildiği bir kümeyi hayal edin.
İpucu; kâinattaki canlı yaratıkların güçlerin ve tüm özellik-hünerlerin en kusursuz bir şekilde tek bedene veya bir çifte tevhit edilmiş olarak düşünün. Bu çifte kuramsal olarak Âdem AS ve Havva Annemiz Deyin. Ya da ilk insan çifti deyin.Her iki uçta (toplu iğne ucu ve  bu günkü kâinat) yaratıkların arasındaki boyutları ve olasılık oranlarını bir arada düşünmeye çalışın:
Din-Bilim Açısından;Her şeyi Allah (C.C) Âlim (C.C) sıfatına ait ilminin içinde zerreden daha küçük takdir edildiği gibidir. Sonra Allah (C.C) ilmindeki bu nur zerresinden daha küçük olan kâinatın taslağına hayat verdi (patlama ile değil yaratarak) ve kâinata ait ilk taslak bereketlenerek zerreden daha küçük ilk ışık olarak göründü doğmadı!!. Işık nesnel yansıtıcılara çarparak görünür oldu! Ve taktır ettiği şekilde indindeki zaman ve gün kavramına göre 7 günde dünya dâhil tüm kâinatı yarattı ve göğü hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayeti vardır. Öğrenci Yanıtları

163.Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi;ahlaki, toplumsal, ekonomik ve bilimsel açıdan minimum liyakatli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik)(bir birini destekleyen-motive eden) döngülerin oluşmamış olmasından kaynaklanıyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;hiç olmazsa her kurumda 1-2 tane liyakatli döngü düşünün. Liyakatli komisyonu-mahkemesi, Adalet komisyonu-mahkemesi, Fıtrat komisyonu ve mahkemesi kavramlarının uygulamada gerekliliğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

184.Evrim bilimini ve evrim teorisinin teamüllerini; ifrat ve tefritte, kavram,özdeyiş veya düşünce yanılgısına zorlamak ne demektir? Sizce kim insanın özgür ve edepli bir yaratık oluşuna gocunur? Neden?
İpucu;hücre bilimi ve hücre teorisi arasındaki yaşanmış ve sonuca ulaşmış bilimsel süreçlerin gerçeklerini düşünün. Her konuda olduğu gibi (doğayı kullanmada,toplumsal ilişkilerden…boks maçlarına kadar….) bilim ve ilimi antagonisttik tartışmalara sürüklerken insanın malzeme edildiğini düşünün. Bazı güneşler ve güller vakitsiz belirmezler.
A-İnsanı Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ye teşvik
B-İnsanı yaşama şeklinde ifrat ve tefrite zorlama
C-İnsanı hızlı ve gereksiz lüks tüketime alıştırmak
D-İnsanı vaktinden önce anatogonistik(yok edci-kısır) yorum ve tartışmalarla kafaları bulandırmak.
E-Ferdi ve toplumsal altyapı, bilinç seviyesi, insan fıtratı ve olanakların yeterliliği düşünülmeden; insanı maddi ve manevi ateşe- toplumsal tufanlara sürüklemek niye!!
F-Bilimsellikte insanı % 10 beyinle 5 duyu hapishanesine kapatan zihniyet evrimin çarkları içinde insanı yozlaştırmaktan yana elinden geleni esirgemeyenleri ve yandaşlarını düşünün. 1 2,Öğrenci Yanıtları2009 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
22.
A-Bilimsel ve siyasi siyonizm nedir? Var mı dır Olabilir mi?
B-Dini, bilimi ve siyaseti her zaman kötüye ve liyakatsiz kullananlar çıkacaktır. Önemli olan (eğitimde, öğretimde ve uygulamada) gelecek yaşantılarımız da: bilim,din ve siyasetin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) alan, tatbik/uygulayış ve stratejilerini liyakatli ve dürüst kullanmaktır. Ayrıca kullanılan kaynakları sağlam ve dürüst gösterip dinin toplumsal gücünü doğru yönlendirmektir. Dinden uzak durmak çözüm olmadığı artık ispatlanmıştır. Önermelerinin safsatalarını ve geçersizliğini 3-5 cümle ile kanıtlayınız. Öğrenci Yanıtları

27.Bu asrın en büyük iki hastalığı;
1-İnsanın hayat enerjisi ile doğa ve hayvanın hayat enerjisinin tamamen harmanlanıp insanın doğal ahlaklı olması ve çevreden(doğadan ) zarar görmesine veya doğaya zarar vermesine neden olmaktadır.
2-İnsani faaliyetlerde: fiziksel zihinsel ve diğer eylemlerde inansın hudutları ne olmalıdır? 1
İpucu; bu sorunların liyakatli yanıtları ve çözümleri; inanç sisteminde, bilimsel bilimlerde, toplumsal deneyimlerde vardır. Samimiyetle alınan sonuçların insana kazandırdıkları o sonuçlara neden olan kuralların geçerlilik oranını belirler.
       İnsan zihni; makine sistemleri, hayvanin döngüler ve doğal döngü mantık sistemleri ortamına/larına (metrikslerine) çekiniktir. Kendi haline bırakılırsa hayvanlarla birlikte bu doğal ve yapay formatları(nadasları) yer ve bu doğal işletim sistemlerinin etkisinde kalır. Bu na ilave olarak insana doğayı aşan akıl, ruh ve vicdan formatının (nadasının) yapılması ve işeltim sistemini eğitimle taklit edilerek yüklenmesi gerekir (peygamber ahlaklı olması için). Aksi takdirde içinde bulunduğu ortamın/ların (metrikslerin) etkisinde kurtulamaz. Öğrenci Yanıtları

41.A-Cami nedir? Din ve ilim nedir? Medrese nedir? Nerelerdir? Dinin-ilimin hedefi ve amacı (alimlerin hedefi ve amacı) nedir?
B-Okul Nedir? Bilim nedir? Üniversite nedir? Nerelerdir? Bilimin hedefi ve amacı (bilginlerin, bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hedefi ve amacı) nedir?
İpucu; alimlerin peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin öncelik prensibi ile bilim bilgini (bilim insanı?!) doğayı doğru anlama, doğru kullanma, toplumsal deneyimlerden doğru çıkarsamalar kazanma ve teknolojiler geliştirmeyi bilimle ilişkilendirmeye çalışın.Din ve bilimin;özgünlüklerini ve tamamlayıcılığının bütünleşik olmasının mutlak gerekliliğini düşünün. peygamber ahlaklı insanların ve peygamber ahlakın hâkim olmadığı her şeydeki felaketleri görmeye çalışın.
C-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek büyük bir düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısıdır? Neden?
D-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek-uygulamak toplumsal tufanlara neden olur ve amansız-sinsi bölücülüklerdendir.1
İpucu I;
Her birinin özgünlüğü ve liyakatinin ayrıcalığını anlamaya çalışın biri diğeri değildir. Hedefleri, kuralları, istemleri ve amaca ulaşmadaki öncelikleri bakımından çok cüzi alanlarda alternatif olabileceğini düşünün.Neden din ve bilim toplumun/ların büyük kesimince doğru öğretilmedikçe-uygulanmadıkça ya da din ve bilimde toplumun/ların büyük kesimince  doğru yararlanılmadıkça ;bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacağını düşünün. Toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlara neden olabileceğini dikkate alınız.

İpucu II:
Dinin Hedefi;Din hemen her konu açısından kümülâtiftir. Yaratıkların; gelecek, geçmiş ve yaşantı biçimleri ile ilgili olarak insana hitaben kurallar koyar ve örneklerle bilgi verir. peygamber ahlakın benimsemesi için:hemen her enerji seviyesine ve haline hitaben yani her seviyedeki aklı baliğ kişinin giriş yapabileceği veya açılış yaparak nefes alabileceği (bir şeyler öğrenip veya öğreneceği) özgün kabin seviyeleri vardır. Akıllı kişilerin fıtratı ve bilgisi ölçüsünde ileriye yol alabileceği yazılı ve eylem bütünlüğü taşır. Dinde öncelikle istenen hedefe ulaşmak için ahlak prensiplerini uygulatarak (farz ve sünnetlerini) peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir. Doğanın bereketli hudutlarından yararlanmayı ilk hedefe bütünleşik verir(israfı... Vb ret eder). Dinin içinde çok sayıda yönetim biçimleri çıkartıla bilir. İslam'iyet (Müslüman'lar) tarihte hemen her türlü rejimle yaşamayı başarmış tek dindir. Bu asır batıdaki dinlerin ortaçağ fobisine tepki olarak ortaya çıkan Laiklikten İslam'iyet hak etmediği iftiraya uğramıştır.

Yönetim Şekillerinin Hedefi;kendisi ve/veya toplumun yaşamı ve hayırlı gördüğü bekası için;koyduğu hukuk kurallarına toplumun uymasını amaçlar ve icraata koyar.

Bilimin Hedefi;bilimsel yöntemlerle doğayı ve tüm yaratıkları düzenli öğrenip doğru deşifre etmek ve insana-diğer yaratıklara-çevreye yararlı olacak şekilde edindiği sonuçları hayata doğru uygulamaktır. Öncelik hedefi doğayı ve tüm yaratıkları deşifre ve ondan/lardan yararlanmaktır.
Öğrenci Yanıtları


68.Bilim siyasetin metriksisin de, bilim bilginleri de (bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların) metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları


70.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

118.Tüm yaratıklar için yararlı bir fert, toplum, devlet… Vb olmak için?
A-Kendimizi, var olan dinsel ve bilimsel ve diğer gerçeklere uydurmalıyız. Bu durumda aşamadığımız ve ya uyum sağlayamadığımız gerçekler bizi parçalar
B-Var olanları ideallerimiz uydurmaya çalışmalıyız. Her şeye Kadir olmadığımız için kısmen başarırız
C-Bulunduğumuz asra kendimiz doğru konumlandırıp, geleceğe doğru çimlendirmeliyiz. Başarılı olmamız;kendimiz, çevremizi ve geçmişi çok iyi bilmemize ilave olarak bunları doğru konumlandırmamızla ve doğru uygulamalarımızla doğru orantılıdır.1, 2, 3, 4, 5, 6
D-Diğer uyum olasılıkları
Önermelerinin;geçersiz taraflarını ve eksiklerini yazınız. Alternatif çözüm öneriniz.
İpucu;Tüm insanların, yaşadıkları kâinatları ortak, ilk ataları-ebeveynleri ortak, dünyaları ortak… Vb ortak paydalarını düşünün..
Tüm insanların fıtratları, anne babaları, özgün edinimleri… Vb farklıları düşünün.
Tüm insanların en önemli sermayesi; fıtratı, iradesi ve bildikleri dâhilinde doğru tercihlerle elde etiği sonuçlar olduğunu-olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

127.Aşağıdaki yazıya;katkı ve alternatif görüşlerinizi yazınız 
     Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Dersleri: fakülte ve okul arasında, öğretim üyesi, öğrenciler ve okullardaki görevli yönetici-öğretmenler açısından son derece önemli bir fırsatlar sunar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi; orta öğretim ve yüksek öğretim arasında toplumsal –bilimsel bağlantının olmamasıdır.
     Ülkemizdeki yüksek öğretim yasaları;bilim üretimi teşvik sistemi ;öncelikle teknolojik açıdan çok teknolojik ülkelerin bilim ve teknoloji alt yapısına hizmet verecek şekilde bilim üretiliyor ve yapılıyor. Bu hizmetin yan ürünü olan yayınlarla da akÂdemik kariyer elde ediliyor. AkÂdemik kariyer açısından Bâtının menfaat farzlarına uyuma yönelik araştırma ve makale üretmeyi öncelikle teşvik ettiği için, bu konunun önemi dikkatlerden kaçmış olabilir. Örneğin patenli bir buluşunuz olsun; Buluşunuzu kendi ülkenizin orta sınıf bir kongresinde bildiri ya da poster olarak sunduğunuzda akÂdemik kariyer için verilen puan, yurt dışı kongrelerde sunulup yayınladığından daha düşüktür. Bir çalışmayı yurt dışına gidip bildiri ya da sunu yapacaksınız. Devletin veya şahsınızın en az 2-3 bin lira (2-3 milyar) masrafı olacaktır. Aynı çalışma ülke içinde olsa 300-500 lira (300-500 milyon) masraf belki yeterli olacaktır. Yani kaliteli ya da normal bir yayının-bildirinin-poster sunusunun ölçüsünü orta sınıf dergide göremeyecek ya da ölçü getiremeyecek kadar zavallı mıyız!! Bence bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) bilgilerini ve eylemlerini öncelikle ülkemiz menfaatlerine güncellemeleri için;daha liyakatli kurallar,teşvikler ve eğitim-öğretim sistemlerini uygulamaya koymamız gerekir.1, 2, 3,4
       Kısaca ülkemiz koşullarında SCI amaçlı üretilen makalelerin balının belki de %90'nı teknolojik yönden gelişmiş ülkelerce kullanılır. Ülkemize de yayını yapan öğretim elamanın akÂdemik kariyeri ve maaşı artar. Hatta bu bal üretimini teşvik için TÜBİTAK'ÇA ekstra teşvik parası verilir. Keşke ülkemiz koşullarına bilgisini makalelerle uygulamaya bal eyleyenlere de SCI makaleleri kadar, teşvik paraları, kariyerine ve maaşına artı değer verilse.
       Hâlbuki AkÂdemi
k kariyer, ülke vizyonu veya bilimde ileri ülkeler seviyesine ulaşmak için: ülkemiz koşullarında; yurt dışı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf dergilere; makale, materyal üretmek; maliyetleri yüksek; proje, araç gereç, çalışma, zaman… Vb ülkemiz için pahalıya mal olan sonuçlar doğurmaktadır. Kaldı ki bu çalışmaların tüm meyvelerinden ülkemiz hemen hiç yararlanmamaktadır. Şimdiye kadar alınan sonuçlarda pek verimli gözükmemektedir. Hatta bundan dolayı;Bilimsel Öğretim Kurumlarının Yıllık Giderlerini ve Öğretim Üyelerinin Yıllık Maaşlarını amorti edip etmedikleri bile tartışma götürür. Bu duruma ilave olarak veya en azından eşdeğer koşularda teşvik edilmelidir. Son zamanlarda üniversitelerimizde; IMF para politikasının, bilimsel projelere tercüme edilişine-uygulanışına benzeyen mantığıyla, başka ülkelerin gelecekteki menfaat önceliklerini ülkemizde köklendirmek yeşertmek için(yuvasında köleleştirmek);bilim bilginlerimizi (bilim insanlarımızı) bilerek veya bilmeyerek ya da Avrupalı bilim bilgini (bilim insanı?!) olacağız aşkına-hevesine;başka ülkelerin menfaat farzlarının öncelik formatlarına hizmet eden projeler ürettirmek (kıblesi Bâtının menfaat farzlarına yönelik proje) veya bu gibi projelerde;bilim işçisi, bilim dedektifi ve bilim ajanı olarak görev almış olamazlar mı?! belki de bu işleri yapmakla ülkemizi başka ülkelerin menfaat farzlarının önceliğine; işçiliği, üretimi üstlenilmiş tarla yapmış olmuyor muyuz(yuvasında uşaklık yapmak)?! Bu krediler verilecekse veya veriliyorsa neden sorunlarımızı ve projelerimizi daha iyi tanıdığımız halde biz belirleyemiyoruz!! Bunun yerine; Ör1;Van yöresinin; eğitim, toplumsal, kurumsal, hayvansal, sağlık, topraksal(erozyon) … Vb sorunları yerel kurumlarca( muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar... Vb)belirlenip valiliğe sunulsun. Sonrada bu envanterler; her yıl üniversite rektörlüğüne sunularak bu konuda çözüme yönelik;makale, dergi, projeler, etkinlikler, uygulamalar… Vb üretmektir. Bu amaçla yerel yönetim, valilik ve üniversiteler istişare ederek;çözümlere yönelik çalışmalar üretmeye talip öğretim üyelerinin akÂdemik kariyerlerine yönelik puanlama ve teşvikler getirilebilir. Bu mantığı ülkemize genellemek belki de daha hayırlıdır. En azından bir üniversitede sınırlıda olsa denemekte yarar vardır. Ör2,Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl. derslerinde ve uygulamalarındaki verilere dayalı;Orta öğretim ve Yüksek Öğretim arasındaki ilişkin kuvvetlenmesine-gelişmesine yönelik makale ve araştırmalar teşvik edilse en azından batıya teşvik edildiği kadar olsa bu ilişki verimli hale gelmiş olacaktır. Hatta ilerde, Orta Öğretim Okulları - Eğitim fakülteleri işbirliği ile kurulacak Sanal Okullar,K12 Eğitim ve E18-23 sisteminin ülkemiz koşullarına ve fıtratına özümsenmesine yardımcı olunmuş olacaktır.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Diğer taraftan okulda öğrencilerimizle işlediğimiz 2 şer saatlik Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Derslerinde neler yapmamız gerektiğidir. Özellikle ortak payda bilgisi olarak; öğrencilere öncelikle okullarda uyması gereken kulları ve ödevlerini, etkinliklerini ve okuldaki partner öğretmeniyle nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi vermekteyiz. Sonra öğrencilere eğitimle ilgili kitaplardan ödevler hazırlatıp, öğrenciler sınıfta ders ve etkinlik yaparken;okullarda yapacaklarına benzer davranışları dramatize eden ortamlar oluşturmaya çalışılır. Böylece doğru davranış ve tepki alışık tepki (refleks)-alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılır. Bu yönden zihinsel bağışıklıklarının gelişmesi için, bazı özel etkinlikleri dramatize etmeye çalışmaktayız. Buna yönelik kurgular veya daha önceki okul hayatlarında şahit oldukları, duydukları veya yaşadıkları okul vakaları, olaylar... Vb şeylerden her öğrenciye ödev hazırlatılıp sunması istenir(1, 2, 3, 4, 5). Öğrenci çözümü sunmadan önce, sınıfa vakayı dramatize eder veya en güzel şekilde sunar. Sonra sınıftaki öğrencilerde çözüme yönelik önerileri istenir. Öğrencinin kişisel çözümüne ilave olarak sınıfça kabul edilen çözüm ve öneriler ödeve ilave edilir. Tatmin edici çözüme ulaşılmayan vakar (1, 2, 3, 4, 5), olaylar hakkında; rehber öğretmen, psikologlar, deneyimli eğitim hocaları ve gerekirse psikiyatrlardan görüş alınmaya çalışılır. Bu birikimlerin ileride önemli bir veri kaynağı oluşturacağı inancındayız.
         Okul Deneyimi I Dersinde:Okula uyum konusuna yönelik bilgi ve uygulamalara öncelik verilir. Eğitim kitaplarında(Sınıf Yönetimi.. Vb). hazırladıkları sunulara ağılık verilerek konular işlenir. Sınıftaki öğretmen adayları ve öğretim üyesi: sunu süresince-bazı özel hallerde tatbik/uygulayış okullarındaki; öğrenci ve öğretmen gibi davranarak drama yaparlar. Bundaki amaç; öğretmen adayının tatbik/uygulayış okuluna uyumunu kolaylaştırmaktır. Önceki yıllardan edinilen deneyim ve çözümlerden yararlanılarak öğretmen adaylarının;okullarda hazırlayacakları ödev, çalışma, etkinlik ve toplumsal ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konular hakkında pratik bilgiler ve çözümler verilmektedir.Öğrenci Yanıtları


128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak üniversiteler diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
         
0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          
1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-İnsan için aynı türün azınlığı olamaz. olsa olsa dil, kültür, din… Vb azınlığı olur. Etnik azınlık kavramı bölücülüğü tahrik eder. Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
            İnsan söz konusu ise;aynı türün azınlığı olamaz, varyasyonları, dil, kültür, din... Vb azınlığı olur. Aynı türün içindeki farklılıkları, varyasyonları Patojen (öldürücü) istisnaları hariç ;çeşitlilik ve bereket yerine azınlık görmek, yorumlamak;dine, bilime ve doğanın tabiatlarına aykırıdır. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;
asimilasyon, bölücü ve parçalayıcı muamelesi/leri çeşitliliği ve bereketi yok eder güçlenmemizi engeller. Neden yaşatılması gerektiğini düşünün. Yok edelim, asmile edelim hepsini ne olur? Yanlış ve eksik globalleşmenin koşulları bu yasaya göre konmazsa insanlık ne kayıp eder? 1, 2, 3, 4.Öğrenci Yanıtları

          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.
Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?1, 2
          5-Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırırköleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'NİN puan, beyin ve telkin hipnoz taktikleri;bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.
          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.
  Öğrenci Yanıtları2010 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
35.
A-AkÂdemik Kariyer İçin Proje Üretmek,
-Başka Ülkeler ve Ülkemizin Ortak Menfaatlerine Yönelik Proje Üretmek,
-Bölge ve Ülke Sorunlarını Çözümlemeye Yönelik Proje Üretmek,
-Ekonomik Sorunları Çözümlemeye Yönelik Proje Üretmek,
-Buluş Yapmaya Yönelik Proje Üretmek Nedir?

B-Üniversitelerimizde, Özel Sektörlerde ve Kamu Kuruluşlarımızda Daha Çok Hangisi/lerine Yönelik Projeler Üretiliyor. Sizce Daha Doğrusu ve Liyakatlisi/leri Nasıl Olmalıdır?
İpucu; liyakatli proje üretme bilinci ve alışkanlıklarını üniversite öğretim üyelerinde alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek ve geliştirmeyi düşünün.
“Projeler;Nerede, Nereye, Kime, Niçin, Nasıl, Neden ve Kimlerle Hazırlanıp Üretilir Dersi” Üniversitelerimize Konmalıdır.0,1, 2, 3, 4, 5

C-
Bir ülkede;bilimsel araştır (araştırma) kurumu/ları kendini ve masraflarını;direkt ve dolaylı olarak yıllarca amorti edememesinin nedeni ne olabilir?
İpucu;yukarıdaki a ve b şıklarıyla ilişkilendirmeye çalışın.1

40. I-Fen-Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi arsında ne fak vardır?

Birisi öncelikle, ulusal ve uluslararası bilim ve zihin mutfağı (insanlığın) için; bilim, bilgi, çözüm ve teknoloji üretirken diğer öncelikle bu bilimsel ve zihinsel mutfakta insanlar için sanal ve nesnel bilgilerden zihinsel iştah açıcı; bilimsel yemek çeşitlerini üretir, sunar ve servis yapar.
II-Sanal, Düşünsel, Nesnel, Yarı Nesnel... Vb: Bilim/i, Bilgi/yi, Çözüm/ü ve Teknoloji/yi;
A-Üretmek
B-Uygulamak
C-Kullanmak
D-Hazırlamak
E-Sunmak
F-Servislemek
G-Güncellemek
Ne demektir? Örneklerle tanımlayınız.
III-Uydu, Özgün, Yörünge, Çekirdek, Ulusal, Evrensel, Uluslararası ve Hür Bilim Bilgini (Bilim İnsanı)/ler-ları Kimdir/lerdir?
A-Bir ülkede öncelikle hangi tip bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) ne tip üretim yapması gerekir?1, 2, 3, 4,
B-Ülkemiz eğitim ve bilim kurumlarında (sistemlerinde) çalışan bilim bilginlerine (bilim insanlarına) hangi yöntemler izletiliyor. Kısaca ülkemiz bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?): bilim, bilgi, çözüm ve teknolojiyi; üretim, tatbik/uygulayış, kullanma ve güncellemesinin önceliği ve kıblesi ne tarafadır? Sizce nasıl olmalıdır, neden? .

78.Ülkemizde neden uluslararası kabul görmüş teşvikli dergilerde yapılan yayınlara (makalelere) teşvik ödülü verilirde, yöresel ve ülkesel çözümleri üreten makale ve araştırmalara teşvik ödülü verilmiyor?
İpucu;tıklayın,
İpucu;teşvikli uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri tekeline alan kapitalistler daha sonra şifreleyerek, tüm dünyaya, bilim insanlarımıza ve ülkemiz kütüphanelerine yıllık yüklü paralarla ve geçici izinle hizmetine sunulmaktadırlar.
82.Önce Filmleri ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hepsini izleyin sonra  aşağıdaki önermeleri okuyun.
1-Yerküresi fiziksel normlarının birim alanını, her zaman biriminde etkileyen, çevrel (dış merkezli)  ve iç merkezli elde edilen çekim ve basınç verilerinin sürekli rasat edilmesi.
2-Yerküresinin iç basınca ait sıcak ve soğuk nefes borularından (sıcak-soğuk volkanlar), yer kürenin ince ve kalın katmanların karakteristik ve özgün nirengi noktalarında mağma tabakasına gönderilen ve yansıtılan düşük ve doğa olaylarını tetiklemeyecek dozda  elektro manyetik, ses dalgaları… Vb yüzeyden derin katmanlara kadarki basınç ve yüzey gerilim verilerinin sürekli rasat edilmesi.
3-Sürekli bilgi rasat edilmesi amacıyla;yer küresinin derinliklerine yüksek sıcaklıklara dayanıklı veri toplayış robotlarının kullanılması.
4-Volkanik ve deprem faaliyetlerinin teknolojik ve biyolojik indikatörlerini değerlendirmek.
5-Geçmiş deki tüm doğal felaketlerin;Su Tufanları(Tsunami), Depremler,  Volkanik patlamaların kronoloji olarak yer küresinin yüzeyindeki iklimsel ve jeomorfolojik olaylarıyla matematiksel olarak ilişkilendirilerek doğal kronolojik döngülerin belirlenmesi ve döngünün geleceğinin doğru okunması. Bu sonuçlara dayalı olarak geleceğe yönelik olası olağan üstü doğa olaylarının  yer küresi sistem zekâsı denklemlerinin deşifre edilerek ortaya konması.
6-1,2,3,4,5 numaralı açıklamaların ve verilerin mantık işleyiş- sistem zekâ sistemlerinin tera bilgisayarlarla simule edilmesi.
7-Tüm erken uyarı sistemlerini harmonik ve bilimsel olarak değerlendirmeye ve uygulamaya koymak....
8-Hava tahmin raporlarından daha gerçekçi olarak gelecekte olabilecek depremler, volkan püskürmeleri, su tufanları (tsunami), kasırgalara... Vb ait geleceğin doğal kronolojik döngülerin raporlarını tera bilgisayarlar yardımıyla ortaya koymak mümkün olabilecektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

85.Bilim siyasetin metriksin de, bilim bilginleri de (bilim insanları da ), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadakibilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların) metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14


93.Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır? 1, 2, 3
İpucu;tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'UN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır.

94.A-Gerçekleri yaşayarak tanımak ve geleceğe yürümekle, gerçeklere iman ederek yaşamak arasındaki farkların ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar nelerdir nasıl çözülebilir? Gerçekler hakkındaki iletişimsizlikler, düşünce ve kavram yanılgılarını eğitimle nasıl ve hangi yöntemler-uygulamalarla –olanaklarla çözülmeli? Toplumsal, hayvansal ve çevresel bağlamlarda Gerçekler hakkında algıda doğru değişmezliği sağlamak için neler yapabiliriz?
İpucu;bir bilim insanının bilimsel gerçekleri bedensel, zihinsel ve çevresel olarak üzerine uygulaması ile, bir peygamberin ayetleri üzerine uygulayarak yaşayarak hayatına güncellemesi ile ortaya çıkan sonuçları yani bilimsel makaleler ve peygamber hadisleri düşünün.
B-İzafi ve geçici gerçekleri (kalıcı-sürekli olamayan enerji halleri konumu) yani doğa ve hayvani-meleği doğa ötesindeki realiteleri;zihinsel, bedensel ve çevresel olarak bilimsel ilahlaştırmak veya deccallaştırmak ne demektir?
C- Doğayı, İnsanları, Sistemleri,Evrimin Prensipleri,Evrimsel Mekanizmaları, Evrim Bilimini, Evrimleşmeyi, Evrim, Evrim Kuramı kavramlarını kaosa sürüp kavram yanılgısını ortaya çıkartarak, … Vb insanların inanmaya ve iman etmeye fıtratı (yapısal) yatkınlıklarından ve gereksinimlerinden yararlanarak veya bu gereksinim ve yatkınlarını bilimsel olarak suiistimal ederek liyakatsiz ilah ve inanç sistemleriyle doldurmak ne demektir?
İpucu; günümüzde, evrimciler (evrimin avukatları-horozları) ve yaradılışçıların(dinin avukatları-horozları) bilimsellik adına yaptıkları,sözde tartışma, kargaşa ve keşmekeşlerinin cehaletini düşünün.

 95.A- Bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?),farkındalıklarını uyutarak ya da zafiyetlerinden yararlanarak;nefsi ve zekâsını bilimsellikle kullanarak  madde âleminden büyük kıyamete doğru kişiliklerini-hayat enerjilerini evrimin çanağına hapsetmek ne demektir?Yani insan bedensel ve zihinsel olarak aklını ve ruhunu harekete geçirerek kişiliğini evrim çanağının hayvani-meleği doğa ötesine taşımasına kement vurmak ne demektir? Hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  hedefine kilitlenmek ne demektir?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yaşanmış Gerçek Senaryo;Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz;orada gelişimin ve değişimin gereği vadesi dolmuş Allah (C.C)'UN dinlerine mensup insanların inisiyatifinde liyakatsiz ve deforme  değerlendirilen  toplumlar vardır. Sonra bu liyakatiz ve deforme  (şahsi menfaatleri için dini kullanmak)  değerlendirmeye baş kaldıran bir  veya birkaç grup insan vardır. Bu insanlar akıl, ruh ve vicdan haksız ve kötüye kullanıldığına haklı  karar verir. Toplumu bu haksız dinsel tabuları kuşatma ve yıkma  yönünde  harekete geçirmeyi, kısmen başarırlar. Dini kontrol altına aldığını sanırlar, aslında sadece bir alt basamağa (doğaya-evrim çanağına) malzeme ve yem olarak itildiğinin farkında değiller. Bu bilim ve doğa emekçisi insanlar doğaya ve madde âlemine yani hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  kilitlendiği hedefe bilimsellikle yönelerek doğayı hortumlama sanatını yani, ilkel-patojen teknolojiyi geliştirirlerken hayvanlardan farklı olarak akıl ve ruhunu harekete geçirmekte güdükleştiler, men ve mahrum oldular.  Bu önemli ve değer biçilmez sanal araçlarını kullanamayarak insanlıklarının peygamber ahlak farkındalıklarını kayıp ettiler. Doğa çanağına dalan bu insanlar (bilim insanları)  akıl, ruh ev vicdanlarını çalıştırmayı unuttular, ihmal ettiler veya bu önemli  farkındalıklarını  yitirdiler.Böylece  akıl ve ruh cahili oldular. Geliştirdikleri patojen teknolojinin doğayı hortumlama cazibesine kapılan diğer toplumlar da  bu evrim çanağına girdiler. Hatta geçerli yegâne son dine mensup insanlardan bazıları bile bu cazibeden etkilenerek İslam'iyete hak etmediği  vadesi dolmuş eski dinlerin işe yaramaz muamelesini reva gördürmüşlerdir.Böylece doğada kendini amorti edemeyen ve daha önce dünyada yaşamış insanlardaki gibi doğanın bereketli meyveleriyle yetinemeyen, hayvanlardan daha aşağılık olarak doğaya zarar vererek-yaşam yerinin toprağını ve buzunu eriterek gaza çeviren  patojen teknoloji insanı ortaya çıktı.
Varılan nokta peygamber ahlaklı insanlardan toplumlar yetiştirmeyen devletler ve insanlık hayvanların çanağından (evrim hapishanesinden) daha aşağılık yerlerde haşır olmayı hak eder.
       Sonuç olarak bu patojen teknoloji emekçileri eski din ehline, kırallık ve imparatorluk mensuplarına  malzeme olmaktan kurtulamamışlardır. Hatta bir basmak altta  yönetimsel (kapitalizme malzeme)  ve bilimsel  (evrim tartışmaları)  siyasetle boğuşturularak-ovuşturularak belki de liyakatsiz değerlendirildiklerinin farkında bile değiller.
 Bu gün insanlığa, doğa ve gezegenimiz; patojen teknoloji-insani çevre sorunlarına tepkisini hoşt olarak gösteriyor. Yani ilkel insandan kaynaklanan çevre sorunlarına çevrenin-doğanın felaketlerle cevap vermesi.   
      İnsanları, nefisleri itibarıyla (akılları itibarıyla değil) bedenen-zihnen, yabani-vahşi, evcil ve hercai hayvan olarak düşünebilirsiniz. Toplumsal kurallara riayette ortaya koydukları sistemde  doğal olanlar fırsatını buldukça doğal hayvan gibi gizli açık avlanıyor, kuralları kılıfına uyduruyor ve insanlığın ergini ele geçirmişlerdir.


B-Doğal döngünün ürettiği bereketli hasılat hayvanların yaşaması içindir. İnsan  ürettiklerinin ölçüsünden /lerinden fazlasını doğadan  tüketmeye başlamışsa; ifrat, tefrit ve cehaletin toplumsal tufanı kopmuş demektir.  Önermelerini doğayı tüketim ve hor kullanma açısından;tarihi süreçlerde yaşayan toplumları ve asrımızın insan toplumlarıyla  mukayese ederek vardığınız sonucu ve çözümü yazınız. 1, 2

C-İnsanın kendisini ürettiği hayat enerjisini ve gerçek kişiliğini;benimsediği yaşama ve düşünce stili ile hayvani-meleği doğa ötesine taşıması ile ürettiği robotlarla kişiliğini doğa içinde ve ötesinde taşıttırması olasımıdır neden?
İpucu;akıl, ruh ve vicdan, nefis ve zekâsıyla, peygamber ahlak kurallarıyla yaşama(peygamber ahlakı) ve akıldan ve ruhtan yoksun sadece nefis ve zekâsıyla doğaya kenetlenmiş yaşama stillerini düşünün fimler izleyin.1,2,3
.2011 BİLİMSELLİKLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

1-Asrımızın ifrat ve tefrit rejimleri olan kapitalist ve komünist sistemlerin;medya iletişiminde halka sunduğu her türlü yayının mutlak hakemli hatta bilimsel yayınlardan daha titizlikle kontrolden geçtikten sonra topluma sunulmalıdır? Hatta halkı yanlış bilgilendirmenin varlığı toplumsal düşünce tufanı yanılgısının bedeli en sert cezalarla cezalandırılmalı ve yargıya yetki verilmeli. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayın. Ya da Çözümler önerin.
İpucu;
Menfaatleri gereği kitleleri yalan, yanlış, eksik… Vb bilgileri halklara sunmakla kaç asırdır insanların bilinç altını nasıl kaotik cehalete ve düşünce yanılgılarına neden olduklarını düşünün.
Gazete dergi, kitap, roman, sinema TV… Vb medya iletişim araçlarıyla;menfaatleri için halka verilen-sunulan "bilgimi saldım çayıra halk sermayemi-paramı kayıra" abur cubur bilgilerin de kontrollü ve sorumluluk gerektirdiğini düşünün. Senelerce menfaatleri gereği cahilce-sorumsuzca halka sunulan sorumsuzluk örneği bilgilerin insanlarda özellikle halkta varlığı tarihsel düşünce yanılgısı cehaletini, değer yargıları, kavram, iletişim yanılgılarının devasa boyutunu düşünün. İnsanların zihninin farkına varmadan nasıl zehirlendiği ve cahilce abur cubur bir toplumsal bilinç oluşturulduğunu düşünün. Toplumsal sorunlarımız ve ahlakı yozlaşma ile ilişkilendirin.
İpucu;
birde uzay çağında bu kaotik cehalet tiryakiliklerinin açacağı toplumsal kaotik iletişim cehaletinin zararlarını-toplumsal yaralarını düşünün. 1

22.Atasözleri ve vecizeleri uygularken kavram -düşünce yanılgısın ve eksiğini düşülmektedir onun için uygulanan atasözü ve vecizenin geçerlilik boyutları bilimsel olarak belirlenip toplumsal olarak sonra uygulamaya koymalıyız. Önermelerini ya ret ediniz ya da alternatifler ileri sürünüz.
34.
Uzmanlarca denetimden geçmiş, bilimsel çalışmalar ve etkinlilikler mi en etkili yayın araçlarıyla halka deklere ediliyor veya edilmeli yoksa bu günkü gibi;denetimsiz medyanın yaptığı;insanların özel hayatlarını takip, deşifre, sermaye sınıfının menfaatine hizmet amaçlı toplumsal iletişim ve güven sağlığını çürüten yayınlar mı daha doğrudur. İnsanlığın hayırlı bekası için alternatif çözüm önerileri sunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
33.Bedbaht zihniyetler; önce insanların ahlakını yedi bitirdiler. Sonra arda kalan doğal ahlaklı insan kendiliğinden hayvanların miracından aşağıya akmaya başladı. Bu cahil insanlara bilim işçisi olarak toplumların, dünyanın ve doğanın fiziksel-sanal bedenini kemirterek kötüye ve liyakatsiz kullanarak günümüz fiziksel-çevresel doğal ve toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Yer küresinin nesnel bedenini eriterek, gelecek insan neslinin yeryüzünde türeme ve üreme şansını sıfıra yaklaştıran bu insan düşmanı zihniyet ne olabilir sizce? Bu asır bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve avam; bir avuç kapitalistin, geçersiz din ve eski yönetim ehlinin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel yaratıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa Karunizm (kapitalizm) mi insanların Metriksine malzemedir? Soru önermesindeki liyakatsizlik, iftira ve paranoyaları eleştiriniz. Alternatif görüş ve çözümler öneriniz.
İpucu;Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
   
İnsanın yaradılış ve var oluş serüvenini tarihsel çerçevesinde sanal-nesnel dost ve düşman zihniyetlerinin; insanlık bedeninin işletim sistemini ele geçirişini düşünün.
   İlerde doğayı kemiren günah keçileri olarak ilan edilecek bu evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) onlara göre sözde bilim bilgini (bilim insanı?!) -toplum ve doğa bilginleridir. Aslında bu temiz ve saf kitle bilinçsiz-farkındasız-cahilliğinden yararlanılan özde samimi doğa ve toplum bilginleri ve bilim bilginleridir (bilim insanlarıdır).
   Doğa alimleri-bilginleri olarak liyakatli, bilinçli ve inançlı örgütlendikleri zaman onları kapiatlizmin deneyimli şahinlerinin … Vb deneyimli kalıntı zihniyetlerin kullanamayacaklarını/ kullanamayacaklarını/ kullanılmayacaklarını sağlayacak şekilde düşünün.
        
34.Uzmanlarca denetimden geçmiş, bilimsel çalışmalar ve etkinlilikler mi en etkili yayın araçlarıyla halka deklere ediliyor veya edilmeli yoksa bu günkü gibi;denetimsiz medyanın yaptığı;insanların özel hayatlarını takip, deşifre, sermaye sınıfının menfaatine hizmet amaçlı toplumsal iletişim ve güven sağlığını çürüten yayınlar mı daha doğrudur. İnsanlığın hayırlı bekası için alternatif çözüm önerileri sunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

36.Fert, topum, devlet, hükümetlerin… Vb cehaletten dolayı, düştükleri en büyük kavram, düşünce yanılgılarından biriside; yapıcı, yıkıcı, nötr ve varyasyon eleştiriler arasında ki ince çizgi dokularını net ayırt edememesi veya zaman zaman hepsinden yararlı, keyifli ders çıkarıma ve olumlu mesafelerde durma tepkileri geliştireme; bilimine, ilimine kültürüne sahip olamamasından ileri gelmektedir.Önermesini çürütünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

38.Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?

Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır?
1, 2, 3
İpucu;bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir. bayansız ve erkeksiz insan kavramı eksiktir!!! bayan veya erkek tek başına yarım insandır!!! bayan erkeğin eşitliğinden çok, insanı tamamlayıcı liyakat ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.
     Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır. Kadın ve erkek bir fermuarın Ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Demirkuş 2008

     Tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
     Bedenen, zihnen, eylemsel ve iş olarak;bayan ve erkek eşitliği kisvesi altında; dişilik ve erkeklik fıtratlarını denkleştirme liyakatine aykırı eşitlemeye kalkışmakla toplumsal dişilik ve erkeliğin özgünlüğünün fıtratını güdükleştirip (anti maço ve anti feministleştirmek veya tam tersi) toplumsal transseksüelliği yaygınlaştırmaya kalkışmasıdır! Yani normal cinsellikten sapan radikaller; ifrat, tefrit ve normalin cıvıklaştırılmasıdır.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'UN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır.


50.Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken:sağlam, güvenilir ve doğru;
1-Din bilgisine(ayet, hadis ve tatbik/uygulayış açısından),
2-Tarih bilgisine,
3-Mevcut-tarihsel anayasalar, yönetim sistemleri,
4-Toplumsal deneyim, atasözleri, vecizeler,
5-Tarihsel-güncel uygulamaları doğru eşleştirme bilgisine,
6-Var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak-empati/eşduyum duymak,
7-Yeterince bilimsel, sanal ve nesnel alt yapılara sahip olmak gerekir.Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.


55Kültürel Asimilasyon Ne Demektir? Bilimsel Asimilasyon Ne Demektir? Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Asimilasyon Ne Demektir? Bugün Kullanılan Bilimsel Dil Hangi Dildir ya da Bilimsellik Hangi Dillerle İcra Edilir?
Evrensel Yazı ve Konuşma Dili Gereklimidir, Neden?
Bilimsel Metriks İçindeki Global Yağmacılık ve Asimilasyon Kimin Lehinedir? Ne Zaman Tüm İnsanlığa Kara Delik Olacak?
Siyasetle ve Bilimsel Maske Altında, Bilim İnsanların Emeğini ve Bilimselliği Kötüye Kullanarak;Dil, Kütür, Düşünce, Devlet, Millet … Vb İnsan Yağmacılığı ve Asimilasyonu Yapmak Ne Demektir?
İpucu;Yellow stonun gri kurtlarının yerinin değişmesi ile meydana gelen ekolojik denge yıkılımı ve bozunmasının açtığı geri dönüşümsüz yaraları düşünün.
         Bu mantıktan hareketle,yıllardır doğal süreç ve inanç ile denge ulaşmış insan kavimlerinin; yararlı ve denenmiş; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb inanç, sistem ve toplumsal döngülerine bilimsel gerekçeyle değil de siyasetle değiştirmeye kalkışmanın cehaletinin meydana getireceği; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb kaos ve tufanları düşünün. Bu tufan ve kaosların, bu tezgahı kuran ve icra eden cahil ilahini/larını bile yutacağını düşünün.
         İnsanın sanal dünyasının huzuru ahlakına ve davranışına da yansır. İnsanın toplumsal döngüsünde; kavimler arasındaki çeşitliliğin önemi;Yellowstone gri kurtlarının gerçek hikayesinden daha çok şey ifade etmelidir(Film İzle). Terörün en büyük nedenlerinden birisi budur.Toplumları-devletleri işgal edip, toplumsal doku uyuşmazlığı ortamını oluşturduktan sonra geri çekiliyor. Gerekirse tam tersine, Berlin duvarının fermuarını kapatarak ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Globalleşme ile toplumsal kaynaşmaya kadir olduğu şovu içindeler.Toplumsal döngünün veto aslanlarına göz kırparak, iblisi nerede arayıp-yakalamak için ebedi barış harekatına kadir olabileceğini; çevresini kullanıyor, deniyor, gösteriyor ve uyguluyor.1
         Bir bilgisayara işletim sistemi yükleme mantığı ile, bilimsel, akılcı ve mantıksal gerekçeler göstermeden, siyasetle ve sudan sebeplerle, ordusu ile müdahale ederek, sözde demokrasi işletim ve yönetim sistemini yüklemekle, asimilasyon, toplumsal tufan ve kaos çeşitlerini ilişkilendirmeye çalışın. Tüm bunları yaşadığınız dünyaya güncelleyin.1, 2


67.Duygusal hukuk ve yargı, Bilimsel hukuk ve yargı, Hukuksal hukuk ve yargı arasında ne fark vardır? Ülkemizde hangisi/leri uygulanır neden?
İpucu;fıtraten sıcak kanlı ve duygusal kavimler de hukukun uygulanışını, soğuk kanlı ve uysal kavimlerde hukukun uygulanışını mukayese ediniz.Her kavimin fıtratına yakışır özgün çözümler önerin.