S 15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek yada bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri yada tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İp ucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.


C 15.Dünyanın gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkeleri kendi kaynaklarını çeşitli bahaneler uydurarak gelişimlerini engeller. Masala nükleer sahip olmak isteyen ve ham zengini ülkelerin kaynaklarına kota koyarlar. HAYRETTİN AYDIN

C 15. Kesinlikle bunu her yerde görebiliriz. Bazı menfaat grubu insanların olayları kendi lehlerine çevirmek için, her türlü hilekarlığın içine girebiliyorlar. Bu da var olan sistem bütünlüğüne zede vurabiliyor. Muhsin ERSAN.
C 15.
Evet  her asır aynı tipler vardır diyebiliriz.günümüz sağcıları ve solcuları aynı gaflet içindeler.Bir taraf sanki evrim din düşmanıymış mantığıyla kabul etmemekte diğer bir taraf ise evrimi sırf dine karşı kullanmaya kalkarak Allah’ı yok sayma hatasına  düşmektedir.Halbuki ilk inen ayette oku der.Bize düşen görev okuyup araştırmak. Hamit MENÇUK

C 15. Her asır aynı tip düşünenlerin türevleri farklı şekillerde mevcut olup kanan padişahların cehaletlerinin türemesi gibidir. Bu günün kıyasıyla mevcutta çok kanan tip ve padişahın olduğu zaman gibidir. O asırda değildir diyenler bu günde azarlandığı ortamın türemesi gibidir. Fetva yanlıştır iftiradır hem cemiyete hem de ayete diyenlerin öldürüldüğü dar ağaçlarının türemesi gibidir. İnsanların benzer olmasının yanında çözümsüzlüğünde almakla bitmediğinin göstergesinin türevi gibidir. M. Sait DEMİR
C 15.Şu anki demokrasilerin temelinde muhalefetlik düşüncesi var.Yani bir kişi ister doğru söylesin ister yanlış.Bu söylediğine bakılmaksızın karşıt ifade belirtecektir.bu ya bir fetva uzmanı olur,ya saygın bir iş adamı olur yada özgürce konuşmak benim de hakkım diyen bir vatandaş olur.Ama ille de söyleyecek birileri olur. İdris MANTAŞ

C 15. Günümüzde fetva uzmanları vardır. Örneğin; Başbakan ve Cumhurbaşkanı danışmanları gibi. O

zamanın padişahı bu zamanın Başbakan ve Cumhurbaşkanı, o zamanın fetva uzmanları bu zamanın

danışmanlarıdır.  Hatice TUNCER.

C 15. O dönemdeki insan tipi günümüzde de mevcuttur. O zaman da güçlülere tapan insanlar günümüz içinde geçerlidir. ABD`ye menfaat gereği yanında bulunan devletler gibi. Doğan ERGÜN

C.15 Yararlı gerekli ve zorunlu değişimlere her asır kırmızı kartı gösteren insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır her zaman insanlığın baş belası bu insanlar bu asır hem sol görüş hem sağ görüş içinde mayalanabileceğini gösterir. BAHAR YILDIZ

C.15 Her yasa insan için olmalı.SEVDETA ŞİŞMAN

C.15 YASALAR bizim içindir. İRFAN CEYLAN

C 15. Tarih tekerrür den ibrettir diye bilirim ben. 400 yıl önce hangi türlü dalavere varsa bu zamanda da aynı dalavere var. O zamanda üstlere dalkavukluk yapılırdı şimdi de.. arada  bir fark göremiyorum yani. Cahit Özkan

C 15. Her asır aynı insan tipleri olmaz olamaz çünkü insanlar yaşam olarak değişmektedir.Ahmet ESER
C.15
demokrasi insani ürettiği en hatalı sistemdir fakat insanlar bu sistemi sanki Allah tarafından bizlere gönderilmiş bir emir misçesine aksettiriliyor. Ondada hatalar olabileceğini bilmiyorlar. Sanki demokrasi onların dini inan çiymiş gibi bakıyorlar. Kimileride başkalarını demokrasi düşmanı olara tanımlayıp peşinden en büyük demokrasi ayıbını yapıyorlar. Demokrasiyi istemeyen insanlara da zorla dayatıyorlar Ömer  GEZİCİ

C.15 günümüzde bu durumların ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığı göz önünde .bu devirde de menfaatleri uğruna yapmadığını bırakmayan cani ABD,İsrail veya veto imparatorluğu ne gibi misyon üstlendikleri yapılan uygulamalarla görülüyor.o zaman (Osmanlı)bizim değer yargılarımız olan genelde din üzerine yapılan oyunlarla Osmanlı çok büyük kayıplara uğradı çünkü o zaman değer yargılarımız üzerinde yapılan oyunlar etkili idi. Ama şimdi dinin yanında da ha başka oyunlar oynanarak yıkıcı çalışmalar yapılıyor.bunlara kısaca değinirsek bugünkü değerler arasında Kürtçülük,ırkçılık,PKK,milliyetçilik ,çağdaşçılık ,sağcılık,solculuk gibi değerlerle oyunlarını sürdürüyorlar ve şimdi oyunun ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Mesut ASLAN

C.15 Yenilik kısa vadede herkese çıkar sağlayabilir işte bu insanlar önemli insanlar olursa veya çok olursa yeniliğe karşı çıkar ve bu insanlığın her döneminde olmuş ve olacaktır.Abdullah DENİZEDALAN

C.15.hidayet edici ve inkılapçı rehberli ğe muhtaç geri ve bilinçsiz toplumda uygulanan demokrasi, demokrasinin düşmanıdır Menşure DAĞLAR

C.15: Her asır bu tipleri bulmak mümkündür. En güzel örnek Bush’tur. Koyu Katolik bir gruba ait olması ve dünya demokrasisinin kalbi ABD’nin, Bush’un kıyımlarına ses çıkarmaması… Dilek KARABAYRAKTAR

C 15. Bu, insanlık tarihinin tüm evresinde görülmüştür.Bu sonuca da uyuyan boş bireyler yetiştirerek ulaşılmıştır.Hatice ŞAHİN

C 15.Her asır böyle insanlar vardır.Milleti uyutmaktan başka gayeleri yoktur. Seyhan IŞIK

C.15 hilafet makamı peygamberden sonra 30 yıl devam etmiş hak ve adalet ölçüleri yerini saltanata bırakmıştır. Babadan oğla geçen bu despotik yapı günümüz demokrasilerinin de içerisine düştüğü çok yanlış bir politika süreci yaygınlaşmış haldedir. N.BİLGİN

C15.Hangi padişah veya hangi parti lideri başa gelirse kendi rejimini uygulamaya çalışır. Hocamızın dediği gibi anayasa ALLAHIN ayeti değil değiştirebilir.zaten böylede                                                   her yapıyorlar.Ülkemizi düşünün.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.15Doğrudur asırda böyleleri var.ÇİĞDEM YİĞİT

C.15Yasalar gereklidir ama doğru kullanıldıkça.evet.SELMA ZENGİN

C.15Böyle bozukluklar olduğu için sürekli kargaşalar oluyor. Vardır.MELEK BOZANER

C 15.Her asrın insanları farklıdır ve her asırdaki beyin ideolojileri de değişir.Her asırdaki sağ ve sol görüşü aynı olsa bile beyin ideolojisi değişiyor.yani bazı şeyler dengede dururken bazı kavramlar da asırdan asra değişiklik gösterir.Erdinç YEŞİLYURT

C 15.Şüphesiz vardır bunlar kendi çıkarları ve koltukları için adeta  vatanı satma derecesine gelebilirler.her bir icadın dinde bir açıklaması muhakkak bulunur ama bunların açıklanmasını istemeyenler de eksik olmaz Ahmet DUSAK

C.15 Bu durumu her yerde ve her çağda göre biliriz kendi çıkarlarını ön palana çıkararak olayları kendilerine fayda sağlayacak şekilde dönüştürürler buda mevcut sistemlere ve kurumlara ciddi Zaralar verir  Celal  TİLGEN 

C.15.şu anda ülkemizdeki muhalefet sistemini buna örnek gösterebiliriz.yapılan şey doğruda olsa yanlışta olsa eleştirmeyi kendilerine görev edinmişler. HAYRETTİN KARABUDAK

C 15. Her asır aynı tipler vardır halkın devlet için değil devletin halk için olduğunu öğrenmekte zor bir iş değildir.Ama bu tipte düşünen insanları kendi kombinasyonlarımızda eritmemiz gereklidir. MUZAFFER CEYLAN

C 15. Bu günün kıyasıyla mevcutta çok kanan tip ve padişahın olduğu zaman gibidir. O asırda değildir diyenler bu günde azarlandığı ortamın türemesi gibidir. Fetva yanlıştır iftiradır hem cemiyete hem de ayete diyenlerin öldürüldüğü dar ağaçlarının türemesi gibidir. çözümsüzlüğünde almakla bitmediğinin göstergesinin türevi gibidir. Mehmet Şirin ARTUK

C 15.Tarihte de bugün de bazı bilimsel gelişmeleri çeşitli kılıflara sokup ayrılık bahanesi gösteren insanlar vardır ve bunlar olmaya da devam edeceklerdir.Meral YILMAZ

C 15. Osmanlıda matbaa kullanılmıştır. İnsanlar din ve ilimi iyi bilmediklerinden dolayı olaylara at gözlüyle bakmışlardır. Tekin ÖZBEY

C.15 Her daim sömüren zihniyetler var oldukça insani değerlerin devamlılığı sürekli baskı altında tutulacak,yeni gelişimler sürekli yok edilmeye çalışılacaktır.ZEYNEL EDE

C 15.Demokrasi imparatorluk evrim tamamen doğru çağımızda insanlarda aynı durumu yaşadılar. Kimisi müzik aletleri kullanmayın gavur işi,top oynamayın günahtır gibi bu şekilde bir çok şey fotoğraf çekmeyin asmayın bütün bunlar gerilemekten başka işe yaramadı farklı görüşler olacak çünkü her insan kendisine özel genlere sahiptir. Kerime TAŞ

C 15. ABD yi o zamanın Osmanlısına benzeten ve itaat eden (uşaklar)köpekler vardır. ABD bize hiçbir zaman dost olmamıştır, kendisi ırak’a komşumuza vurdu ve bizi de buna sürükledi, HOCAM SAVAŞ HANGİ MANTIĞA UYAR. YETER ARTIK… BARIŞ HOZMAN

C 16.Tamam samimiyet güzeldir fakat bazen samimi olmak adına bütün kozlarımızı da onların eline vermek kesinlikle yanlış olacaktır. Bence bu yönüyle yola çıkarsak küçük hilelerin sakıncalı olacağını sanmıyorum Emine ÖZTÜRK

C 15. Her asırda aynı insan tipi vardır.Bedenler değişir ama taşınılan gen değişmez. Sevgi ALMAK

C 15.Bence şu ana kadar bu tip insanlar tarihte görülmüştür.bu insanlar yanında bulunanların zayıf bir yanlarını bulup yok ederler ve git gide çoğalmaktadırlar. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 15. Her asırda değişimlere karşı çıkan bilmişlik havasını estiren bilerek ya da bilmeyerek karşı çıkan vardır. Emre Özden

C 14.cahil insan edindiği yanlış bilgiyi doğru kabul edendir.anlamayan kişi olsa olsa eksik bilgili insandır. Cebrail HAN

C 15. Her asırda bu tip insanlar  vardır. Eskiden matbaa ayetlere aykırıdır diyenler şimdi başörtüsü laikliğe aykırıdır diyorlar. Abdulmevla OKTUAY

C 15. Böyle insanlar bilim, teknoloji, gelişim cahilleridir. Ne yazık ki bu tür cahiller her zamanda kendini gösterebilmeyi başarmışlardır. Bu insanlar; okul okumamış cahil diye nitelendirilen insanların dışında görüş sapkınlıklarından dolayı cahildirler. Yani bunlar görüş cahili, mektep cahilidirler. Günümüzde de çoğu alana sarkmışlardır hatta bazen dizgin onların eline bile geçivermiştir. Ercan ÇiFTÇi

C 15. Her dönemde kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve yasaların kendisine göre şekillenmesini isteyen olmuştur bu dönemde de vardır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 15. Geçmişte,yakın tarihte televizyona şimdi ise bilgisayara deccal kutusu olarak bakanlar vardı vardır hepte olacaktır.Çünkü bu gelişme havuzundan korkanlar geleneksel dönemin köhne ortaklarıdır. Uğur YÜCEDAĞ

C15) Vardır vardır. Her dönem geri zekalılar Vardır. Mehmet Salih Gökhan

C 15. O dönemdeki insan tipi günümüzde de mevcuttur. O zaman da güçlülere tapan insanlar günümüz içinde geçerlidir. ABD`ye menfaat gereği yanında bulunan devletler gibi. İlyas Aktürk

C 15. Vardır yararlı,gerekli ve zorunlu değişimlere her asır kırmızı kartı gösteren; insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynı olan kişiler halen vardır.  Kadir AVCİ

C.15. Çıkarları için fetva ve emir veren kişiler olarak görüyorum günümüzde ise eğitim sisteminin her gelen iktidar gibi değiştirilmesi. Bu insanlar yaptıklarını bir şeylerin gölgesine sığınarak yapar her zaman kendini korur. Zehni GÜN

C.15 Her asır aynı tipler çıkar. Menfaati gereği herkes bir şekilde birine yaranmaya çalışıyor. ADEM BATARAY

C 15. Günümüzde bu durumların ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığı göz önünde .bu devirde de menfaatleri uğruna yapmadığını bırakmayan cani ABD,İsrail veya veto imparatorluğu ne gibi misyon üstlendikleri yapılan uygulamalarla görülüyor.o zaman (Osmanlı)bizim değer yargılarımız olan genelde din üzerine yapılan oyunlarla Osmanlı çok büyük kayıplara uğradı çünkü o zaman değer yargılarımız üzerinde yapılan oyunlar etkili idi. Ama şimdi dinin yanında da ha başka oyunlar oynanarak yıkıcı çalışmalar yapılıyor.bunlara kısaca değinirsek bugünkü değerler arasında Kürtçülük,ırkçılık,PKK,milliyetçilik ,çağdaşçılık ,sağcılık,solculuk gibi değerlerle oyunlarını sürdürüyorlar ve şimdi oyunun ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Bedih EROĞLU

C.15 Başlangıçta hak ve adalet esaslarına uygunluk söz konusuydu ama sonradan hayır….. A.KONUKSEVER

C.15.Günümüzde de halen bu zihniyette olan insanlar var .Örneğin günümüzde en çok tartışılan ve halen bir çözüme varılamayan türban tartışması en açık örneğidir. FATİH KAPLAN

C 15.Böyle şeyleri aşmak için aksiyoner insan yetiştirmek lazım. BURHAN KORHAN

C.15 Her daim sömüren zihniyetler var oldukça insani değerlerin devamlılığı sürekli baskı altında tutulacak,yeni gelişimler sürekli yok edilmeye çalışılacaktır.ZEYNEL EDE

C 15.bu tip insanlar her yılda asırda ve mekanda vardırlar.bu insanların sayısı gelişmişlik düzeyini gösterebilir. Selman BÜYÜK

C.15.Her gün böyle tiplere rastlamak mümkündür örneğin derler ağanın köpeği öldüğünde herkes ağaya baş sağlığına gider ama ağa öldüğünde hiç kimse gitmez baş sağlığına Osman KILINÇ

C.15 Her asır aynı tip insanlar vardır ancak menfaatler farklıdır. Bizim insanımız bir asır boyunca hiçbir mesafe kat edememiştir. Bunun nedeni elindekilere körü körüne bağlanmış olmasıdır. İnsan çağın değişikliklerine karşı açık olmalıdır. Tabi elindekilere zıt olmadığı sürece. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 15. Her asır aynı tipler vardır. Örneğin; cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde cumhuriyetin cahilleri gibi. Fahriye İNCE
C 15.Eski İran da insan ameliyatı günahtı ama batılı toplumlarda öyle bir şey yoktu İran’ın o zaman tıp bilimi batılıların kat be kat önünde idi bu özellikleriyle geri kaldılar önermesiyle özdeşleştiriyorum. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 15.
Ancak bu tip kişilerin olmasıyla gelişmişlikten bahsedebiliriz. Mahmut ERBAY
C 15.her zaman yalaka olan insanlar bulunur kendi menfaatleri uğruna neler yapmaktadırlar çok yanlış bence. Nesrin EKİNCİ
C 15.
Her asır bu tiplerden vardır. Çizgileri değişkendir. Zaman ve olaylara göre saf değiştirebilirler. SİNAN UZUNDEMİR
C 15.Evet, her dönemde aynı tipler mevcuttur. Murat ÇELEN