Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

321.Tarih boyunca:samimiyetsizliği çok yüzlülüğü (münafıklığı) susamışçasına gizli yaşamış fert ve toplumların eline fırsat geçmiş olsaydı bu hünerlerini hangi legal (hukuki) rejim ve siyasetle pazara sürebilirlerdi? Farz edelim ki böyle bir sistem ve rejim varyasyonunu/ları-versiyonlarını münafıklar kursalardı; kendi toplumları nasıl uyum sağlardı? Fıtratı ve kültürü; samimiyet, mertlik ve kök hücre zihniyeti üzerine kurulmuş fert ve toplumlar nasıl uyum sağlardı? Yada bunlarla yarışmaya ve karışmaya: fıtratı-kültürü uyum ve değişime müsait olmayan (değişmez güzel ahlakının değer bulmaduğu fert ve toplumlar); dürüst , samimi inançlı ve saf: fert ve toplumların;her şeyi paraya endekslilere emanet olanların, bu rejim ve siyaset arenasındaki halini(helakini) düşünün.
321A-Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlamakta, değişmekte fıtratı gereği sıkıntı çeken fert ve toplumlara evrimsel açıdan ne denir? Farz edelim ki böyle dürüst relik (kalıntı) bir tebaa olsa imdadına evrimsel açıdan kim/ler yetişir?
321B- Değişmezliğin mubah olduğu yerler, değerler ve kurallar var mıdır? Yada hangi koşullarda bu değerleri terk etmek mubahtır? Dinlerin, rejimlerin ve sistemlerin, iktidarların katırları olur mu? İp ucu;Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün. Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart1, 2
321C-Kavimlerin, toplumların her asır değişmeye müsait bize emek vermiş, şehit olmaya hemen hazır en öndeki güzide;gen sistemleri(gençleri), evlatları ve tebaaları bu çok yüzlü bedbaht zihniyetlerin iktidarlarında hangi pozisyonlarda ve hallerde olurlardı veya kullanırlılardı?
321D- Bu günkü siyasetin ahlakımıza katkıları ve insanlık ahlakının vardığı küresel sonuçları size neyi/neleri hatırlatır ve düşündürür?
       Bu gün ve geçmişte, siyasette;vetolu ülkeler ve yandaşları dışında;muhalefet iktidarlarıın anatgonistik (bir birini yok edici) demeç, polemik, çekişme ve politikalarının; çocukların, gençlerin, fert ve toplumun;psikolojik, sosyolojik, ahlaki değerlerine görkemli katkılarını düşünün. Siyasi çekişmelere de kullanılan; dil, kültür, tepki, davranış, eylem ve edalar; ahlak bedenin neresinin nereye tercümesinin ürünüdür. Samimiyet ve kök hücre siyasetini bugünkü siyasetle mukayese ediniz.
İmamı vetolular; neylerse güzel eyler, muhalefetler sabır, oy verenler seyir eyler.Vetolular-yandaşları hariç, diğer tümü;ya sülale krallığı, ya 3 aşağı soğuk ihtilal 5 yukarı olmadı oylanalım oyalanalım yeniden 5 aşağı sıcak ihtilaller 3 yukarı demokrasi dört dörtlük rejimdir. Sonuç; aklında bir sayı tut adı demokrasiye geçiş olsun mantığı.

C.321:Hitler gibi olurlardı
C.321-A:
Yok olmaya mecburdur. Geçmişte de bunların örnekleri var.Ancak onları kendi gibi düşünenler yardımına yetişe bilir. . SİNAN KAPLAN
C.321-B:Enerji değişim dönüşüm içinde olduğu için değişim şarttır. Hem de öyle bir katırlar var ki.SİNAN KAPLAN
C.321-C:Maalesef her şeyin önünde onları kullanıyorlar fakat gençlik farkında değil. SİNAN KAPLAN
C.321-D:İnsanları yoldan çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor. SİNAN KAPLAN
C.321:A-
Bunlara cahil derler
B- Dinini ve kendini koruman gereken yerlerde olabilir.
C-Onları piyon olarak kullanırlardı.
D-
İnsanlara çok yüzlülüğü, başkasının kölesi olmasını öğretiyorlar. TÜLAY TOPER
C.321: A-Bu özelliğe sahip insan topluluğu bulmak zordur fakat bulunsa dürüstlük ile isimlendirilirdi sanırım.
B- Ahlaki değerler değişmez kurallar içinde yer alırlar. Dinlerin ve diğer olguların katırları tabii surette vardır.
C- Günümüz koşullarında sanıyorum yozlaşır veya kahır içinde olurlardı.
D- Bu günkü siyaset, ahlakımızı anlaşılmaz bir şekilde yozlaştırmaktadır. MUSTAFA ÇAM
C.321- A) Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlandığı takdirde fert ve toplumlar bundan etkilenir ve bir çöküşü gider. SONGÜL GÜNDÜZ
B) ahlaki açıdan değişim mübahdır. Ama bir cahilin değişmesi pozitif olgudur. SONGÜL GÜNDÜZ
C) onları kendi çıkarları uğruna kullanırlardı. SONGÜL GÜNDÜZ
D)İnsanlara menfaatçiliği öğretiyorlar.SONGÜL GÜNDÜZ
C.321: Sebetayistler böyledir, toplumu Kuran’dan uzaklaştırıp zeki bir siyasetle başarılı oldular. Erkan ALTUN
C.321.A: Böyle toplumlar köklü ve asil toplumlardır. Bir gün yine mazilerini yakalayabilirler. Erkan ALTUN
C.321.B: Vardır. Gelişmişliği yakalamak için topluma faydalı olabilecek, diğer toplumlara ait birikimlerden zamanında faydalanılmalıdır. Art niyetli katır çok. Erkan ALTUN
C.321.C: Kendi ideoloji ve koltukları için yüz binlerce insanı kırdırmaktan geri durmazlar. Erkan ALTUN
C.321.D: Nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz. Siyasetçiler ülke insanına örnek olamıyor, hatta yandaşlarını ülkeyi soymaya teşvik ediyor. Erkan ALTUN
C.321:  A – Böyle insanlar gelişmiş insanlardır ve sağlam olan bireylerdir.SELMA İFLAS
 B -  Cahilleri ikna edemediğimiz ve baskı altında olduğumuz zamanlar bazı dilde değiştirmiş olmak mubahtır.SELMA İFLAS
C – Belki boyun eğrilirdi belki de direnişe geçerlerdi.SELMA İFLAS
D -  Ahlakımızı sisteme göre değiştirsek negatif katkıları alırız.SELMA İFLAS
C.321: Demokrasi adı altında günümüzde yapılan şekliyle en iyisi olurdu.Kendi toplumlarına demokrat başka topluma anti-demokrat olurlardı.
A-Değişmeyene cahil derler.Ahlaklı insanlar bunlar için bir çözümdür.
B-İnsan inançları doğrultusunda değişmezliği korur.İnancını sağlam bir yere oturtan insanın düşüncesi değişmez.sistemin katırı olur, o katırıda doğurttururlar.
C-Gençler daha çömezdirler, pişmemişlerdir.Çok yüzlüler bunları istedikleri yönde kullanırlar.
D-Günümüz siyaseti insana kötü ahlaktan başka bir şey örnek olmuyor.meclis kavgaları, başkanların lan demesi, hitabette saygısızlık vb. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.321:A-Kaybolmaya mecburdurlar.
B-Cahil değişmez gerçek insan ise değişmek ister
C-Kendi çıkarlarına yontarlardı.
D-İki yüzlülüğe itiyorlar. FADİLE KALKAN
C.321: A-Bu insanlara cahil denir. Kendilerini her alanda yetiştirmiş insanlar ise bunlar için çözümdür.
B-Evet vardır. Cahil insanlar gelişmeyi kabul etmezler.
C-Sürekli bir sistemin yapmış olduğu olumsuz davranışların üzerine giderek güçlerini bu yolda kullanmışlardır.
D-Bugünkü siyaset insanın ahlakını bozmuş ve insanları yobazlaştırmıştır. MERAL ÇELİK
C-321)Kendi menfaatleri için gerekirse bütün,toplum,millet,fertleri yok ederlerdi,onları kendi egemenliği altına alıp zülüm ederlerdi.
A)Ahlak sahibi fert ve toplum denir.
B)Dinin ve rejimlerin katırları mutlaka olur,onu menfaatleri için kötüye kullananlardır.
C)İktidarlar bu evlatları kendi çıkarları için kullanır yok ederlerdir.
D)Siyasetin ahlakımıza hiçbir katkısı yoktur,olumsuz yönde katkısı olmuştur. SEYAR DİNAR
C-321)Başkalarının haklarına gasp ederek kullanırlardı.Aralarında uyumsuzluk olurdu.Bunlar ise   aralarında çok iyi bir uyum sağlardı.
A)liyakatsiz toplum denir.Bence kimse yetişmez aksine daha çok zarar verirler.
B)Bugünkü çağda yoktur.Olur bunlar cahil olan kişilerdir.
C)İlk önce kullanılırdı.
D)Bana insanların sonunun yakın olduğunu hatırlatır,bunu ise nasıl kurtaracağımı düşündürür.
 İLYAS AKAD
C.321:Kendilerine göre bir toplum oluştururlar ve halkı sömürürlerdi
A.Cahil denir
B.İnsan mecbur olduğu durumda kendi değerlerinden vazgeçebiliyor 
C.kendi menfaatleri için kullanırlardı.
D. Bugünkü siyaset insanın beynini yıkamaktan başka bir şey yapmıyor.AYNUR EROĞLU
C.321:
Para, güç ve kadının yer aldığı siyasette pazara çıkarlardı. Kendi toplumlarının bayramı olurdu. Çünkü hepsi aynı zihniyete sahiptir. Ancak fıtratı bu nankörlere uymayan dürüst insanlar ise ezilip yok olurlardır.
          A) İnsafsız insanlık mağdurları denir. Önce din, sonra din sayesinde güzel ahlakı olan insanlar yetişirdi.
          B)Vardır. İlimsel olarak dinsel değerler normatiftir. Değişebilen değerler ise, insanın ruhi ve bedensel olan değerleridir. Ör/ Teogratik rejim sistemlerinde iktidarların kurallaştırıcı yönlerinin fazla olduğu ifade edilebilir.
          C)Bu evlatlar, adeta bu bedbahtlar tarafında esir ve köle konumuna getirilir. Çünkü bunlar onların erişemeyecekleri insanlardır
          D) Gelecekte meydana gelecek insanların halini. SERKAN DUMAN
C-321)A)Cahil denir.Değişmeyeni değiştiremezsin.ONUR HATİPOĞLU
           B)Dini,örfi,kültürel ve sevgi değerleri keyfi değişimlerde her sistemin hataları mevcuttur. ONUR HATİPOĞLU
           C)Yalnız kalırlardı. ONUR HATİPOĞLU
           D)Ahlakın daha düşebilir mi acaba sorusunun düşünülmesi. ONUR HATİPOĞLU
C-321)A)Sistemin katırları denebilir.Hiç kimse. ADEM ÇELEBİ
           B)Dini ve fıtratı değerler her zaman mubahtır.Daha iyi örnek verilemez. ADEM ÇELEBİ
           C)Dürüstlüğün önderi. ADEM ÇELEBİ
D)İnsanların fıtratından ne kadar uzak davrandıklarını. ADEM ÇELEBİ
C-321)Vicdan ölçüsünde bütün mizanları teraziye tartar. REMZİ BOĞA
       A) Bunlara cahil denir. REMZİ BOĞA
       B)Yoktur evet olur. REMZİ BOĞA
       C)Amaçları için araç olarak kullanırlar. REMZİ BOĞA
       D)Doğa yasasını ve sosyal tsunami . REMZİ BOĞA
C.321:A-Kendini gerçekleştirmiş ahlaklı toplumlar denir.böyle durumda yine edepli,ahlaklı insanlar yetişir.
B- Vardır.inanç gibi manevi değerler.olumsuz bilime aykırı bir durum ve insanlığa zarar verecek durumda terk etmek gerekir.
C-Arka planda olup zorla kendi kontrolüne almaya çalışırlar.
D- Bugünkü siyaset tamamen menfaat üzerine kurulup kurulu siyaset en çok alt kademedeki halkı vuruyor.ALİ GÖÇER
C.321:
Samimiyetsizliği benimsemiş insanlar ancak kedi köpek gibi yaşarlar. HASAN AKKAYA
C.321.A:
Bu toplumlara/insanlara gelişmiş fert/toplum denir. HASAN AKKAYA
C.321.B: Değişim olumlu yöndeyse her alanda değişim gerekir. Her alanda da katırlar vardır. HASAN AKKAYA
C.321.C: Gençler çok yüzlü siyaset sistemlerinde siyasetin aygırı ve beygiri konumunda olurdu. HASAN AKKAYA
C.321.D: Ahlakımıza katkısı olsun diye bakacağımız son yer siyaset sistemidir. Bakarsak çok büyük hata etmiş oluruz. Hepimiz yalancı olur çıkarız. HASAN AKKAYA
C.321: A: Bu toplumlar geçmişine bağlıdır SALİH SUBAŞI
C.321:B: Ahlaki değerlere uygun olmayanlar terkedilebir SALİH SUBAŞI
C.321: kapitalizmi: demokrasi ve insan hakları maskeleri ile kapatıp amaçlarına ulaşırlardı. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
A: mazlum toplumlar denilir. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
B: Doğa ve doğa kuralları değişmez çünkü oların kusuru yoktur. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C: bu gençlerin hepsine terörist deniliyor. Ve istemeden ve bilmeden onlara hizmet ediyorlar. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
D: Ahlakımız kirlendi ama bu bize ders oldu artık biz kötünün ne kadar iğrenç olabileceğini görüp ders
aldık. Artık kök hücre siyasetinin kıymetini anladık. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C-321)Hiçbir fikrim yok.ELİF KARAHAN
C.321: A :Bunlara gericiler denir. Sürekli yiyen, tüketen ve üretemeyen insanlar. Obeziteler.
B:Hayır değişmezliğin mubah olduğu hiçbir yer yoktur. Değişmek istemeyeni Allah’ta değiştirmezmiş.
C: Bize bu ülkeyi emanet edenler sürekli düşmanlarla savaşarak ve şahit olarak bu güne kadar gelmiş biz ise yerimizde oturarak değişim yapmayarak obezite insan konumuna düşmüşüz.
D: Bu günkü siyaset ahlak sistemimizi değiştirerek, toplumsal ve küresel bozukluklara sebep olmuştur. FARİS ÇELİK
C.321-)A. Toplumun genel yapısı buna uyarsa yapabilirler.Ama devamlılığını sağlamaları zor diğer toplumların yaptırımlarıyla karşılaşabilirler.
B. Değişmezler vardır.Her şeyin mubah olduğu yer vardır, fakat bedelini ödeyebiliriz.Eğer yapılması olağan bir durumda ben yapmayacağım deniliyorsa o biraz katırlığa girer.
C.   Piyonları gibi kullanılabilirlerdi.
D. Münafıkların yaptıkları ile örtüşen durumlar vardır. Tolga POLAT
C:321:Bence hep içinde gizledikleri tüm kötülükleri ortaya koyarlardı.Toplumlada pek
geçinmezlerdi.Çünkü toplumda mutlu olmak oraya gelmemişlerdi.
a)Münafıktır bunlarda
          b)Yalanın mübah olduğu yer olduğu gibi değişmezliğinde mübah olduğu yerler vardır.Evet
olur.Osmanlı matbaa
katırları gibi.
         c)Bunlara karşı konumlarda olurlar ve münafıklar tarafından isyancı olarak
adlandırırlar.BURHAN AVAŞ
C.321.Allah vermesin onlar her halükarda  uyum sağlıyor. Onlar sağlayamadı.
A. Bağnaz bence şerefsizler
B. Evet vardır. Ölüm anında  evet.
C.Yaydan çıkmış ok gibi olurlardı.
D.Bana hiçbir şeyi hatırlatmıyor. ENGİN ATEŞ
C.341. Kuduz ahlaklı insanların topluma zarar verecek durumlarda onların engellenmesi gerekmektedir. Çünkü toplumun buna ihtiyacı vardır.eğer yapılmadığı takdirde bu toplum kuduz ahlaklı toplum olmaktan kurtulamaz. MURAT GÜZEL
C.341: Birileri buna dur demese (zaten görüyoruz küresel ısınmayı ) dünyanın sonunun yaklaştığı vahimdir. NİHAT PİŞKEN