S 79.İnsan(beyin devleti) >ümmet/ler(kalp devleti) >Doğa ve Doğal din (evrimin dinleri) ehli> halk/lar(Beden Devleti) > millet/ler(kemik Devleti) >Milliyetçiler (İlik devleti) parti/le> krallık-şahlık-padişahlık-çarlık, imparatorluk...sülale-aile devleti>beylik ...vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru, doğal ve yapay inkişafla yol almaktır

C 79 .A)Liyakatli=dürüst Liyakatsiz=şerefsiz Halkçılık=insanlık.Milliyetçilik= hıyarlık. B) tabi ki mümkün bağımsız adaylarla ne güzel olur.C)böyle demokrasi olmaz ne milletin vekili olur nede halkın vekili herkes kendi vekili olsun.Yaşasın doğrudan demokrasi.D)kavim milliyetçileri ırkçılık yapanlardır.E)))))Hocam yaşasın gerçek ama gerçekten gerçek İslam kardeşliği  bir  kardeşin diğer kardeşe haksızlık yapmadığı dilini kültürünü inkar etmediği herkesin birbirine önce insan gözüyle baktığı bir kardeşlik.Dünyanın çivisi çıkmış bizde almışız keseri elimize çakmaya çalışıyoruz yalnız unuttuğumuz bir şey var dünyanın çivisi değil murcu çıkmış biz ise hala keserle vuruyoruz halbuki murca balyoz lazım balyozda girmiş puştun eline. Hamit MENÇUK
C 79.
Osmanlıyı yıkan Osmanlının bilim ve teknolojiden uzaklaş.ması eğitimin bozulmasıydı. Dini bahane  edip gelişime ayak uydurdular.Halbuki din gelişime bilime açıktır.M Sait DEMİR

C 79. İmparatorluk... sülale-aile devleti > milliyetçiler-krallık-şahlık-padişahlık-çarlık > haklar devleti >

ümmetler > insan devleti olarak büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz.

A- Liyakatli halkçılık; halkın birlik ve bütünlük içerisinde devletin çıkarları için çalışması, liyakatsiz

ise halkın içerisinde yer alan bireylerin kendi menfaatleri için yaptığı halkçılıktır. Liyakatli milliyetçilik;

dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin halkın bir arda yaşadığı toplumdur. Liyakatsiz ise; dil, din, ırk ayrımı

gözeterek halklın farklı tabakalara ayrıldığı troplumdur.

B- Hayır parti olmadan meclis olamaz.

C- Milletin vekili olamaz. Halkın vekili olur; çünkü millet deyimi ile bir toplumda belli bir kesim

kastedilebilir. Fakat halk denildiğinde o topraklar üzerinde yaşayan bütün vatandaşlar kastedilmektedir.

 D- Kavim milliyetçileri, Bir kavmin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o kavmin özgün

fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline

getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir.

E- Sonuç olarak bu şıklarda yazdığınız tüm kavimlerin, halkların yani evrensel olan toplum

anlayışını içermektedir.  Hatice TUNCER.

C 79. İnsanoğlu hepsini kendi metriksi içine alabilir. Bunun için en geniş insanındır.  En son ise verilenlerden, sülaledir.  

A: liyakatli milliyetçilik: <Kendi öz değerlerini korurken başkalarında yaşama haklarına saygı göstermesidir.

B: Partisiz halk meclisi mümkün değildir. İyi bir düzen için mutlaka birilerinin çıkıp, işleri yönetmesi gerekir.

C: Vekil olunca hiçbir ayrım gözetilmeden, tam teşekküllü bir yönetim biçimi sağlanmalıdır. Onun için vekil, milletvekili olmalıdır.

D: Kendi kavmini üstün görenlere denir.HAYRETTİN AYDIN

 

C 79. İnsanlar>ümmetler>halklar>milletler>milliyetçiler>doğa ve doğal dinler>krallık,şahlık,padişahlıkA)Liyakatli halkçılık-milliyetçilik,olumlu düşünebilen,gerçekçi,her türlü yeniliğe açık toplum anlayışıdır.Liyakatsiz halkçılık-milliyetçilik ise gerçekle ilgisi olmayıp yalandan kokuşmuş,değer yargıları olmayan toplum anlayışlarıdır.B)Mümkün.Halkının bağımsız bir konumda da temsil edebilir.C)Aslında benzer kavramlardır.Ama halk daha çok belli bir kesime hitap edeceğinden halkın vekili olması daha uygun.D)Bir kavmin anlayışını benimseyip, bununla birlikte değer yargılarını savunanlar kavim milliyetçileri,belli kavme mensup ama her türlü olgudan nasipsiz kalmış kişilere kavim cahilleri,kavimlerde yeniliklere açık,sürekli üreten insanlara da kavim yenilikçileri denir.Liyakatsiz yönetimde kapitalist rejim odlumu halkın sömürülmesi de kaçınılmaz olur. İdris MANTAŞ

C.79 sıralama değil de daha adaletli dürüst liyakatli güvenilirlikle kendini ispatlıyorsan o en başta olmalıdır fakat bunu baz almak sıralamayı kökten çürütür.düşünce olarak en büyük ortam kime aittir diyerek

Ümmetler >insan>halk>millet>milliyetçilik>doğa ve doğal din>beylik<krallık şahlık,padişahlık,çarlık>sülale>aile devleti

   A-Liyakatli halkçılık dürüstlüğün adaletliğin vicdan rahatlığının esas alınması liyakatli halkçılığın temelidir liyakatsiz halkçılık içindeki dürüstlüğü bedensel timsalini cebren ve hile ile dışarı atmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için yapay teneffüsle dürüstlüğün mirasçılarını yaşatmaya çalışması liyakatsiz milliyetçilik yine milliyetçi bir parti liderine düşünün başka kavimler ne kadar bizden ise bizde o kadar onlardanız demeyi felsefe edinmiştir.gördüğünüz gibi siyaset insanı ne hale getirmiştir.

B- partisiz halk meclisi mümkündür fakat iş gücü yapabilirlik açısından nasıl bir meclis olur muallaktayım

C-milletinde halkında vekili olabilir halk millet iyi bir şekilde yönetildiği takdirde vekil tayin edilebilir

 

C 79. Beyin Devleti> Millet Devleti > Halk Devleti> Kalp Devleti> Evrim Devleti > Parti Devleti Partisiz Halk meclisli mümkündür. Çünkü Milletvekilleri  bağımsız aday olarak meclise girebilir. Milletin vekilli olmaz. Ancak halkın milletvekili olur. Çünkü bir halkta birden fazla millet olabilir. Kavimin milliyetçileri o kavim için canını vermeye hazır ve her türlü fedakârlığı yapan ve bu fedakârlığı kemiklerinde hisseden halklardır.  Mehmet Şirin ARTUK

 C 79-bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir.adaletli dürüst vicdanını rahatlatmak için çaba sarf eden liyakatli insan olmak her şeyin çözümüdür BAHAR YILDIZ

C.79.Yukarıda ki kavramların hepsi birbirleriyle ilişki içerisindedir.Hepsi bir bütün içinde düşünülmelidir.Selma ZENGİN
C 79.
Beyin Devleti> Millet Devleti > Halk Devleti> Kalp Devleti> Evrim Devleti > Parti Devleti Partisiz Halk meclisli mümkündür. Çünkü Milletvekilleri  bağımsız aday olarak meclise girebilir. Milletin vekilli olmaz. Ancak halkın milletvekili olur. Çünkü bir halkta birden fazla millet olabilir. Kavimin milliyetçileri o kavim için canını vermeye hazır ve her türlü fedakârlığı yapan ve bu fedakârlığı kemiklerinde hisseden halklardır. Doğan ERGÜN

C 79.insan,doğal din ehli,ümmet,millet,halk,aile devleti,parti,milliyetçilik

a) liyakatli, milliyetçilik vatanseverlik, liyakatsiz milliyetçilik bölücülük

b) mümkün değil. Hep birilerinin önderlik yapması gerekir.

c) bence de. Halk birilerini kendine vekil yapar. Ama milletin  adına tek bir cevap verme doğru olmaz.

d) gözleri kör veya at gözlüğü takmış kişilerdir. Cahit Özkan

C.79 kalp devleti,beyin devleti,evrim dinleri,padişahlık,milliyetçilik,kemik,beden devletleri…Mesut ASLAN

C 79. İnsan>Doğa ve Doğal din>ümmet>Milliyetçiler padişahlık-çarlık, imparatorluk Sülale-aile devleti>beylik Ömer GEZİCİ

C 79. insan>doğa>din>millet>milliyetçi>kral>halk>beylik>sülale gibi sıralaya biliriz. Bunlar bir zincirin halkaları gibidir biri koptuğunda diğerleri bir işe yaramaz.Ahmet ESER

C.79: Milletler, halk, insan, doğa ve doğal din, ümmetler, milliyetçiler, sülale, karalık, beylik…

a) Bir ulusun içinde yer alan çeşitli meslek ve grupların yararına bir siyaset izlemesine halkçılık denir. Kabile düzeyinden daha üstün olan toplumsal olguya milliyetçilik denilir.

b) Partisiz halk meclisi mümkün değil.  Dilek KARABAYRAKTAR

C.79.A).liyakatli milliyetçilik;sorumluğunun bilincinde olup bütün insanların haklarına saygı duymaktır

B).olabilir

C).bir kesimin veya zümrenin adayı olur

D).ülkedeki tüm insanların hakını koruyanlardır Menşure DAĞLAR

 

C 79.İnsan>ümmet>doğal din>halk>millet>milliyetçi>krallık>beylik

A:Liyakatli milliyetçi:Her anlamda dürüstlüğünü,güzel ahlakını ortaya koyandır.

Liyakatsiz milliyetçi:Bir şekilde oyunlarını ortaya döken sonrada pişman olup oy toplamaya çalışan

B:Bence mümkün değil.Halkı bir arada toplayacak bir güç olmalı

C:Bir halka ait bir çok millet olduğu için halkın vekili olur

D:Kendi kavmine ait değişmez duyguları olan,kendi değerlerini taşıyan değişmez olandır. Seyhan IŞIK

C 79.A-her zaman güzel ahlak ortaya koyar

B-Değildir .halkı bir bütün düşünen güç sağlanmalı

C-halkın vekili olur

D-kavmini üstün gürenlere denir. Abdullah DENİZEDALAN

C.79 Bunları sıralamanın bir önemi yoktur.en büyük ALLAHTIR.Melek BOZANER

C79 bunların hepsi bir bütündür.şimdi sıralarsak yanlış olur bir diğerini küçük görmek olur.Çiğdem Yiğit

C.79 bunlar bir zincirin halkalarıdır ve birbirini tamamlayan halkalardır.İrfan Ceylan

C.79 En büyük ALLAHTIR.burda yazılanları sıralamya bile gerek yoktur.çünkü birbirlerini tamamladığından diğerine haksızlık olur.Sevdeta Şişman

C.79 A. Halkçılık ve milliyetçilik gerçeklerini ehil ve liyakatli kişiler tarafından benimsenip ve desteklenmesi toplumdaki eşitlik ve hakkaniyet ölçülerine sadık kalmayı doğuracaktır. B. Partisiz halk meclisi mümkün değil. Ancak il encümen ve kurulunun becerikli kişiler tarafından oluşturulması il yönetiminde mümkün olur. C. Halk ve millet kavramları verdikleri sonuç itibarı ile farklıdır. Halk güdülen bir yapı arz ettiği halde millet kavramı devlet olma güçlü olma ve idare etme sonucuna götürür. D. Kavmin milliyetçileri kendi kavmini üstün görüp onun teknolojik gelişimine destek olacağı yerde köstek olan her şeyi kavmiyle özdeşleştiren bir yanlışlık içersindedir. N.BİLGİN

C.79 beyin devlet=beden devleti=kemik devleti >ümmet devletinden>doğa ve doğal din>milliyetçiler>krallık şahlık padişahlık çarlık imparatorluk sülale aile devleti>beylikten Osmanlıyı yıkan sanayi devrimini gerçekleştirememiş olması topraklarının üzerinde sürekli savaşlar yaşanmasından dolayı halkın bu durumdan çok zarar görmesi ve milletçilik isyanlarıyla bağımsız devlet kurmak istemeler. Celal TİLGEN

C 79.A-her zaman güzel ahlak ortaya koyar

B-Değildir .halkı bir bütün düşünen güç sağlanmalı

C-halkın vekili olur

D-kavmini üstün görenlere denir Ahmet DUSAK

C.79. İmparatorluk... sülale-aile devleti > milliyetçiler-krallık-şahlık-padişahlık-çarlık > haklar devleti >

ümmetler > insan devleti olarak büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. HAYRETTİN KARABUDAK

C 79.Bir toplumsallık yapıyı ancak insanlar oluşturur.Yani insanlar olmadan bunların hiç birisinden bahsedemeyiz yani ne toplum ne zümre ve kavim hiç birinden bahsedilemez.İnsanlar bu ifadelerin temel kaynağı niteliğindedir.İnsanlar bu zemini oluşturur.Erdinç YEŞİLYURT

C 79.Halk>millet>ümmet>doğa ve din ehli>insan>kırallık.                        MUZAFFER CEYLAN

C 79. İnsanlar>ümmetler> milletler>halklar>doğa ve dinler>krallık,şahlık,padişahlık>beylik>sülale>aile devleti.Hatice ŞAHİN

C 79.Bence  Beyin Devleti> Millet Devleti > Halk Devleti> Kalp Devleti> Evrim Devleti > Parti Devleti Partisiz Halk meclisli mümkündür. Barış  DEMİRTAŞ

C 79. Ümmet devleti>İnsan devleti>Millet devleti>Doğa ve Doğal din devleti>Milliyetçiler devleti>krallık,  şahlık, padişahlık… Devleti> beylik. Tekin ÖZBEY

C 79. Bunları en güzel şekilde tanıyıp tarif ettikten sonra ona göre önlem almaktır. Emre Özden

C 79.a.Liyakatli: Yeterli olmaktır. Liyakatsiz: yetersiz olmaktır. Halkçılık: Aynı toprak üstünde yaşayan tüm insanları halkı kabul edip eşit davranmaktır. Milliyetçilik: Sadece kendi ırkından olanı sahiplenmektir.

 b.Partisiz halk meclisi olur. Nasıl mı? ( renkli ama tek bir parti ) eğer insanların din, dil, ırk ve mezhepleri göz önünde bulundurulmadan tek bir noktada birleşip insanlık için çalışılırsa neden olmasın belki renkli ama tek parti olur.

c.Milletin vekili sadece bir kısmı kapsar oysa halkın vekili olmak her ırkın her görüşü kapsar.

d.Nerede olursa olsun hangi ülkede ama aynı ırkın fertlerini koruyan onlar için çalışanlardır.

e Milliyetçiler hep vardır ne yazık ki ama böyle olmamalıdır. Dünya tek ülke insanlar tek millet yani tek yaratıcıya bağlı olmalıdır. Kerime TAŞ

C 79. İnsanoğlu hepsini kendi metriksi içine alabilir. Bunun için en geniş insanındır.  En son ise verilenlerden, sülaledir.  

A: liyakatli milliyetçilik: <Kendi öz değerlerini korurken başkalarında yaşama haklarına saygı göstermesidir.

B: Partisiz halk meclisi mümkün değildir. İyi bir düzen için için mutlaka birilerinin çıkıp, işleri yönetmesi gerekir.

C: Vekil olunca hiçbir ayrım gözetilmeden, tam teşekküllü bir yönetim biçimi sağlanmalıdır. Onun için vekil, milletvekili olmalıdır.

D: Kendi kavmini üstün görenlere denir. Muhsin ERSAN

C 79.Kalp devleti,evrimin dinleri,beyin devleti,beden devleti,kemik devleti ,kemik devleti,ilik devleti,imparatorluk,padişahlık, krallık,şahlık,,çarlık,beylik,sülale-aile devleti.Meral YILMAZ

C 79.insan ümmeti , beden devleti, din kemik devleti şeklinde sıralanır.Cebrail HAN

C79.Bu kavramlar ülkeden ülkeye,şehirden şehre,ve toplumdan topluma değişiklik arz edebilir.o toplumun sosyoekonomiği,yaşam tarzı vb. durumlar da değişiklik gösterebilir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 79. İnsan devleti>Ümmet devleti>Millet devleti>Doğa ve Doğal din devleti>Milliyetçilerin devleti>Krallık,Şahlık,Padişahlık,Çarklık devleti>Beylik devleti….

A- Liyakatli halkçılık:Halkı için var olan

     Liyakatsiz halkçılık:Halkı alet eden dolandıran.

     Liyakatçi milliyetçilik:Milleti için var olan

     Liyakatsiz milliyetçilik:Milleti dalavereye getiren.

B- Mümkündür buda ancak halka ortak fikirleri aşılayarak oluşur.

C- Halkın vekili olmuş olsaydı partilileşme olmazdı dolayısıyla halkın vakilide olmamış olurdu.Fakat günümüz demokrasisinde parti olduğu için millet vardır ve millet vakilide vardır.

D- Bence kavimi kavim yapan kişilere denir.

E- Millet tek başına ayakta duramaz bir desteğe ihtiyacı vardır buda ancak milliyetçilikle mümkündür. Bütün milletleri bir çatı altında toplamak için milliyetçiler yok edilmek isteniyor.Çünkü Globalleşmede millet değil insan ve insanlık tek projedir.Bu proje için de milliyetçilik yok edilmek isteniyor. Ercan ÇiFTÇi

C 79. Ümmetler (kalp devleti) > halklar (beden devleti) > insan ( beyin devleti) > millet ( kemik devleti ) > milliyetçilik (ilik devleti) > doğa ve doğal din (evrimin dinleri) >krallık-şahlık-padişahlık-çarlık, imparatorluk...sülale-aile devleti

A- halkçılık, milliyetçilik : birden çok halkın ve milletin bir arada devlet çatısı altında yaşamaları

B- partisiz halk meclisi mümkündür.

C- milletin vekili olmaz.halkın vekili olur. Halkın vekili o halkın sorunlarını , dertlerinden , sıkıntılarından haberi olduğu için birde o halktan olduğu için halkın vekili olur. Ama millet vekili bir çok milletler olduğu için bir kişi o milletin dertlerinden, sıkıntılarından haberi  olmadığı için milletin vekili olmaz.

D- kavim milliyetçileri ırkçılardır kavmin cahilleridir.ırkını diğer ırklardan üstün tutan bencil kişilerdir.

E- milliyetçilik olmalıdır. Bazı güçler milliyetçilerden korktukları için  milliyetçiliği yok etmek isterler.  Abdulmevla OKTUAY

C 79.İnsan>halk>ümmet>millet>milliyetçilik>Doğa doğal din >kırallık >şahlık>padişahlık şeklinde sıralanır.Emine  ÖZTÜRK

C 79. İnsan (beyin devleti) >ümmet(kalp devleti)>doğa ve doğal din (evrimin dinleri)>ehli>halk (beden devleti)>aşiret devleti(korunumsuz devlet).Uğur YÜCEDAĞ
C 79.İnsan >ümmet >Doğa ve Doğal din > halk > millet >Milliyetçiler > krallık>sülale>aile devleti>beylik. Mehmet Salih Gökhan

C 79.Din diğer hususları metriksine alır sonra beyin ümmetler >halklar>insan>doğa ve din>milletler>milliyetçiler>krallık>şahlık

A)Liyakatli halkçılık milliyetçilik milliyetçiliği halkçılığı etik ahlak kurallarına uygun yapmaktır. Liyakatsiz ise her sapıklık çerçevesinde milliyetçiliği ve halkçılığı yapmaya çalışmaktır.Sevgi PEZÜK

C.79.Yukarıda ki kavramların hepsi birbirleriyle ilişki içerisindedir.Hepsi bir bütün içinde düşünülmelidir. İlyas AKTÜRK

C.79. Doğa ve din devleti>ümmetler kalp devleti>beyin devleti>krallık-şahlık-padişahlık-çarlık-imparatorluk>milliyetçiler>beylik>halklar devleti. A- liyakatli halkçılık milletinin çıkarları için çalışan çabalayan halktır liyakatsiz halkçılık milliyetçilik ise gerçekten uzak halkın desteğini almak Çin ortalıkta dalaverelik yapan halkçılardır. B- belirli bölgelerden belirli kriterlere göre seçilerek meclis oluşturulur yanlı bu meclis parti meclisi kadar güvenilir iş yapamaz. C- Bu önerme çok doğru bir önermedir. Yalnız uluslar arası arenada milleti temsil etmek için vekil yani temsilci seçilir. D-Kavimin devamlılığını sağlamaya çalışan kişilere denir. Zehni GÜN

C 79. Hepsi birkaç noktada birbirleriyle ilişkilidir. Bunları birbirinden ayıramayız. BARIŞ HOZMAN

C 79. İnsanlar>ümmetler>halklar>milletler>milliyetçiler>doğa ve doğal dinler>krallık,şahlık,padişahlıkA)Liyakatli halkçılık-milliyetçilik,olumlu düşünebilen,gerçekçi,her türlü yeniliğe açık toplum anlayışıdır.Liyakatsiz halkçılık-milliyetçilik ise gerçekle ilgisi olmayıp yalandan kokuşmuş,değer yargıları olmayan toplum anlayışlarıdır.B)Mümkün.Halkının bağımsız bir konumda da temsil edebilir.C)Aslında benzer kavramlardır.Ama halk daha çok belli bir kesime hitap edeceğinden halkın vekili olması daha uygun.D)Bir kavmin anlayışını benimseyip, bununla birlikte değer yargılarını savunanlar kavim milliyetçileri,belli kavme mensup ama her türlü olgudan nasipsiz kalmış kişilere kavim cahilleri,kavimlerde yeniliklere açık,sürekli üreten insanlara da kavim yenilikçileri denir.

Liyakatsiz yönetimde kapitalist rejim odlumu halkın sömürülmesi de kaçınılmaz olur. ŞEHMUS AKYÜZ

C 79. Beyin Devleti> Millet Devleti > Halk Devleti> Kalp Devleti> Evrim Devleti > Parti Devleti Partisiz Halk meclisli mümkündür. Çünkü Milletvekilleri  bağımsız aday olarak meclise girebilir. Milletin vekilli olmaz. Ancak halkın milletvekili olur. Çünkü bir halkta birden fazla millet olabilir. Kavimin milliyetçileri o kavim için canını vermeye hazır ve her türlü fedakârlığı yapan ve bu fedakârlığı kemiklerinde hisseden halklardır.  Bedih EROĞLU

C.79.A)Milliyetçilik kendi halkına körü körüne bağlanmaktır. Kişi kendi halkı dışındaki halkları, basit, aşağı, köle ve hayvan yerine koyar. Kendi halkını ise bütün halklardan üstün görür. Milliyetçi bir parti lideri başka halklar ne kadar bize yakınsa bizde onlara o kadar yakınız felsefesi ile hareket ederler. Seçimden önce birçok vaatlerde bulunan bu partiler, seçimi kazandıktan sonra bunlardan hiç birini hatırlamazlar. Partilerin metriksini aşamayan bu kavimler millet olamazlar.

B)Olur neden olmasın. Her yöreden seçilen milletvekilleri kendi halklarını ifade eder. Onların sorunlarını dile getirirler. Böylece her milletvekili sırası geldiğinde kendi bölgesindeki halkın sorunlarını dile getirir.

C)Bir şehirde bir milletvekili kazanıyor. Ancak oradaki halkın tamamı ona oy vermiyor ki; bunun için milletin vekili olmaz halkın vekili olur.

D) Bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir. Bunlar kendilerinden önce milletlerine bağımlıdırlar.

E)Milliyetçiler bütün halkların içerisinde vardır. Bilmiyorum eğer milliyetçiler olmasaydı beklide milletimizi bu kadar sevmezdik. Milliyetçiler bize milletin anlamını öğretiyorlar. Tabii ki milliyetçiliğin kötü tarafları çoğunlukta bunların en önemlisi kendileri gibi düşünmeyenleri sevmezler. (FATİH KAPLAN)

C 79. Devletlerin veya insanların büyüklük sıralaması olmamalıdır. Çünkü her devlet her insan eşit olmak zorundadır. Eğer sıralama gerekiyorsa oda insanlar arasındaki yaş sıralaması olmalıdır. ZEYNEL EDE

C 79. Kendi halkını ise bütün halklardan üstün görür. Milliyetçi bir parti lideri başka halklar ne kadar bize yakınsa bizde onlara o kadar yakınız felsefesi ile hareket ederler. Seçimden önce birçok vaatlerde bulunan bu partiler, seçimi kazandıktan sonra bunlardan hiç birini hatırlamazlar. BURHAN KORHAN

C. 79.Bunların hepsi  bir araya gelse devleti oluşturur tarihte bir sürü devlet kurulmuş ve bir sürüde yok olmuştur yok oluşlarının muhakkak bir sebebi vardır hep sebepler arkasına saklamak olmaz bunun sebebini yönetimde ve ekonomik durumda da aramak gerekir. Osman KILINÇ

C.79 Beyin devleti, kalp devleti, kemik devleti, ilik devleti… ADEM BATARAY

C 79.İnsan-ümmet-doğa ve doğal din-ehli haklar-milletler-milliyetçiler-krallık-padişahlık-çarlık-beylik büyükten küçüğe doğru sıralanır. Mahmut ERBAY

C 79. İnsan>ümmetler>doğa ve doğal din ehli>halklar>milletler>milliyetçiler>krallık-şahlık-padişahlık-çarlık-imparatorluk-sülale-aile devleti>beylik vb.

          A. Halkçılık: toplum hayatında her türlü ayrıcalığı reddetmedir. Herhangi kişiye, aile ve topluma ayrıcalık tanımaz.

               Milliyetçilik: bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır fertlerinin tepkisidir.

          B. Olamaz. Çünkü halk meclise kimleri getirebileceğini bilemez, partiler halka seçenek sunar.

          C. milletvekili olur. Çünkü sonuçta bu ülke sınırları içerisinde yaşayan insanların ortak kullandıkları dini, dili ve kültürü vardır.

          D. kendi kavmi için düşünmeden canını vermeye hazır bir kavmin fertlerinin hepsinin tepkisidir. Fahriye İNCE

C 79.ıÜüİnsan(beyin devleti) >ümmet/ler(kalp devleti) >Doğa ve Doğal din (evrimin dinleri) ehli> halk/lar(Beden Devleti) > millet/ler(kemik Devleti) >Milliyetçiler (İlik devleti) parti/le> krallık-şahlık-padişahlık-çarlık, imparatorluk...sülale-aile devleti>beylik

C 79. Her toplumun yıkılış nedenlerinden biride kafa yapısı iyi olmayan insanları yetiştirmemektir. Eğer bir toplum veya devlet güncel insan yaratmaz ise yok oluşu kaçınılmaz bir durumdur. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.79 A. Liyakatli halkçılık milliyetçilik: yeniliklere açık toplum B. Partisiz halk meclisi mümkün değil. C. Halk millet kavramları birbirinden farklıdır. D. Kavim milliyetçiliği kendi kavmi için yanlışlıkları bile doğru karşılar yani sadece kendi menfaatlerini düşündüklerinden yanlış içindedirler. A.KONUKSEVER

C.79 insan, ümmetler, millet, halklar…

A-liyakatli halk faydalı halktır.

B-bence mümkün değil. Biz demokrasi istediğimiz sürece mümkün değil. Çünkü bu durumda farklı düşüncelerin de ortada bulunması gerekir.

C-millet kapsayıcıdır halk biraz daha özele iner.

D-mesela örnek vermek gerekirse bence Sedat Bucağa denir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 79. Doğa ve Doğal din (evrimin dinleri) ehli >Milliyetçiler (İlik devleti) parti> ümmet (kalp devleti)> İnsan(beyin devleti)> halk/lar (Beden Devleti) bu soruda bu kadar bilgim var. Nesrin EKİNCİ

C 79. A ) herhangi bir iş için o işin ehli olması, yapabilme seviyesine sahip olmasıdır. (liyakatli) Liyakatsizlik de bunun tersidir.

B ) olabilir. Bağımsız milletvekili olduğu gibi.

C ) milletin vekili olmamasının sebebi millet genel olarak ele alındığı için farklı düşünce ve yapıya sahip insanların olduğundan dolayı milletin değil halkın vekili olur.

D ) kavimin milliyetçiliği; yaşadığı ülkenin bütün siyasi kültürel ve sosyal fikirlerine sahip olup onu canı pahasına olsa da desteklemektir. SİNAN UZUNDEMİR