136. İslami düşünce sistemini ve hedeflerini doğru bilmeyen her fert, toplum, kurum ...vb din cahilidir. “Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein Belki de özeyiş;“Dini Eksik Bilen Kör, İlimi Sakat OlanTopladır” şeklinde söylenseydi daha mantıklı olurdu. Ör. Bilim insanı, Üniversiteler …vb. fert, toplum, devlet ve kurumlar...vb İslami düşünce sistemini benimseyen, fert, toplum, devlet, halk, öğrenci, kurum…vb doğru empati duyamadıklarından tepkilerinde;eylem ve düşünce yanılgısı içinde olduğunun farkında bile değillerdir. Bu cehalet 21. yüzyılda ulusal ve uluslar arası sosyal tufanlara neden ve ibret verici örnek olabilir. Yani cahiller yanlışın avukatlığını yaptığının farkında değillerdir. Hele bu meseleyi rejim ve ulusal özgünlerimiz elden gidiyor deyip ulusal-duygusal sömürü bulamacı haline getirdiklerinin farkında bile değillerse bunları iknaa etmek matbaa gelmesin din elden gider diyenleri iknaa etmekten daha zordur.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz yada alternatifler sununuz.
İpucu;alim-bilginlerine itaat etmeyen ve güvenmeyen, erg ve güç sahibi; insan ve nefisler her şeylerine zulüm etmişlerdir. Çünkü onların(cahillerin) çoğu alim-bilginlerinin kim olduğunun farkında bile değillerdir.
   Yaşamak için doğadan yararlanmayı hayvanlar bile başarmıştır. Hem de bir hırka bir lokmadan tam tersi hedefli (tüm hırkalarve tüm lokmalar bana) hemen her yaşama stiller vardır. Ama hayvanlara insan kadar doğayı tahrip edecek ve hortumlayacak veya tam tersini/lerini becerecek; yetenek, akıl ve ruh verilmemiştir. Belki de onun için dinde ve kitapta doğayı hortumlama sanatından çok doğada akılcı yaşama stilleri ve kuralları tarihteki sebep ve sonuçlarıyla ilişkilendirilerek bildirilmiştir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve alternatifler sununuz.

C 136.Çok zengin değerleri olan bir toplumuz. Fakat bizim milletimizi lale devrinden beri bir batı sevdası almış gidiyor. Oysa bizim tarihimizin unutulmayanları çoktur.(Mevlana, Yunus Emre, Piri Reis, M.Akif Ersoy vb…) Onların izinden gitmiş olsaydık batılılar bize yetişemezdi. Özden CALP

C 136.Bir zamanlar matbaa geldiğinde din elden gider düşüncesini savunan şeyhler vardı. Şimdi aynı şeyhlerin torunları başörtü serbest olmasın laiklik elden gider düşüncesindedirler. Bazı insanlar bazı partilerin piyonları olmaya mahkûmdur. Ve laiklik ancak böyle kişiler yüzünden gidecektir. Çünkü öyle bir gün gelecek ki kendi düşünce sistemlerini kafalarına vurdura vurdura koydurmak isteyecekleri bir toplum kalmayacak. Yudum GÜRER

C 136. Bilim ve din bağdaştırılmalı din insanları güzel ahlaka sevk eder ve bilimi bu güzel ahlak çerçevesinde insanların yararına kullanılmalı insanlar için bir tehdit olarak kullanmamak gerekir geçmişte yapılan atom enerjisi bu uğur da insanları faydasına değil zararına kullanılmıştır ve insanlar için çok büyük bir tehlike haline gelmiştir. Dinsiz olmalı dinle ilim bağdaştırılmalı bir birinden soyutlanmamalıdır. MUHARREM POLAT

C 136:İnsanların dinden uzaklaşmaları okumadan ve düşünmeden hareket etmelerinden kaynaklanıyor Kamuran BALYEN

C 136:Dini doğru anlamak gerekir. Berna AYIN

C.136:Genelde büyük insanların söylediği sözler her zaman doğru olması beklenir. Ancak görülen o ki bir konuda dahi olan insan diğer bir konuda cahildir. Herkes mükemmel olacak diye de bir şey yoktur.İslamiyet bugün Türkiye de insanların gözde bulduğu değer yargılarından ise ona göre bazı şeyler ayarlanmalı veya söylenmelidir.Caner ÖZDEMİR

C 136. Günümüzde de din cahili birçok insan mevcut. Onları kale almamak lazım. Yakup EKİNCİ

C 136.Her insan düşüncesinde özgürdür. Ama kendi düşüncesinin dışındaki düşünceleri ret edip dışlama gibi bir hakkı yoktur. İnsanlar inanmadığı inanç sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun iki faydası vardır. Birincisi inanmadığı düşünceyi niye inanmadığını açıklayabilecek yetkinlikte olur. İkincisi ise karşı çıktığı inanç sistemine sahip insanlara empati duyabilir. Süleyman SENEM

C 136.İnsanlar düşünme özgürlüğüne sahip varlıklardır. Her insan istediğini düşünebilir fakat başka düşünceleri ret etmeye hakkı yoktur her düşünceye saygı duymalıdır. Ferhat ÇENBER

C 136. Önermenizi destekliyorum. Bir kısım insanlar yanlış bilgilendirilmiş olup cahilce hareket ederler ve yahut menfaatlerine ters düşen bir durum ortaya çıktığında hemen yaygarayı basarlar. Mizbah KARATAŞ

C 136. Destekliyorum. Cahiller yanlışın avukatlığını yaptığının farkında değildir. Farkında olsalardı devlet, rejim ve ulusal özgürlüklerimiz elden gidiyor deyip ulusal duygusal sömürü bulamacı haline getirmezlerdi. Emine YARBA

C 136.Dini düşünce sistemini ve hedeflerini doğru bilmeyen her fert, toplum ve kurum cahildir. Din toplumu parçalayacak düzeyde olmayan bir sistemdir. Eğer din toplumlar için zararlı bir öğreti olsa idi toplumda benimsenen ve saygı duyulan peygamberler bu öğretiye aracılık eder miydi? Düşüncemizi bu anlayış etrafında süzgeçten geçirmek gerekir. Selçuk İNCE

C 136.Doğru bir önerme Allah’ı bilmeyen her şeyini kaybetmiştir ve neyi bulmuştur ki O’nu bulan her şeyi bulmuştur ve ne kaybetmiştir ki…. Bunu bilmeyen cahiller neyi savunduklarının farkında bile değildirler. Ayşegül CAN

C 136. Önermeyi destekliyorum. İnsan bir kere kendi çıkarlarının derdine düşünce gözleri kör oluyor. Körün görmesi ne kadar zorsa bu sömürücülere de aslında bildikleri şeyi anlatmak o kadar zordur. Kübra Sivri

C 136. Düşünce bazen insanı doğruya bazen de yanılgıya götürebilir. Bazen savunduğumuz düşünceyi kendi inanç sistemimize uydururuz. Kendi inancımızı yanlışta olsa inancımıza göre düzenleriz. İnsanlar düşünceleriyle doru empati kuramadıkları zaman toplumsal cahil olmuşlardır. Erdoğan AKÇİÇEK 

C 136 Evet o cahiller geçmişten günümüze ne peygamberlerinin ne evliyalarının ne de âlimlerinin kıymetini bilmemişlerdir… Hatice KAPLAN  

C. 136. Bilim ve din bağdaştırılmalı din insanları güzel ahlaka sevk eder ve bilimi bu güzel ahlak çerçevesinde insanların yararına kullanılmalı insanlar için bir tehdit olarak kullanmamak gerekir geçmişte yapılan atom enerjisi bu uğur da insanları faydasına değil zararına kullanılmıştır ve insanlar için çok büyük bir tehlike haline gelmiştir. Dinsiz olmalı dinle ilim bağdaştırılmalı bir birinden soyutlanmamalıdır. İHSAN YILDIZ

C 136. Dinle ilim birbirini destekler. M. Akif TİRYAKİOĞLU