86.Bilimin ve İslamiyet’in ortak paydada örtüşmesi ve paydaki özgünlükleri açısında hiçbir çelişkisi yoktur. Önermesi Doğru mu, Neden? 2-3 önemli cümle ile; kanıtlamaya, çürütmeye yada ilişkilendirmeye çalışınız.
İpucu;Gönderilişinden bu yana İslamiyet’in uygulanışında çelişkiye düştüğü rejim/ler var mı? Yada ne/lerle ile çelişkiye düşmüştür? Örneklendirin. Orta çağ döneminde laikliğin ortaya çıkışına neden olan engizisyon vakalarına benzer vakaların İslamiyet’te var olup olmadığını düşünün. Şimdiye kadar dine aykırı davrananlara gösterilen tevazu ve hoş görüyü düşünün. Ör.İbni-Sina

 bile onca doruklarda kişilerin muhalefetine rağmen Galileo muamelesi görmemiş ve bilim üretmeye devam etmiştir. İslamiyet’e dayalı rejimlerde tarihte bilime teşvikleri ve matbaanın kabul edilmemesindeki cehaleti ve gizli fitneleri düşünün.Dini yanlış uygulayanların istenmeyen sonuçlarının dine iftira olduğunun farlınadalığını fark edin ve dine sinsi iftiraları düşünün Ör. Kerbela olayını düşünün.0,1

 

C 86.Evet doğrudur. Kur’an iyice irdelenerek okunduğunda bilimle örtüştü görülür. Yudum GÜRER

C 86.Doğrudur. Bilim insanlara faydalı olmak için çaba harcar veya harcamalıdır. Özden CALP

C.86:Bilim İslamiyet in bir parçası olabilir İslamiyet bilimi içine alabilir ama tam tersi düşünülemez ortak paydaları bence çok nadirdir İslamiyet de yapılması ve yapılmaması gereken şeyler vardır. Ama bilimi arkasını İslamiyet e sırtını dönen insanlarla yaparsanız dürüst ve hoş olmayan şeyler ortaya çıkar. Caner ÖZDEMİR

C 86. İslamiyet’in ilk emri oku. Bilim ile İslamiyet ortak paydada örtüşmektedir. Aykırı konuşanlar cehaletlerinden dolayıdır. Yakup EKİNCİ

C 86. Gerçek bilim İslamiyet i desteklemekte ve onunla bir olmaktadır. İslamiyet mantığa hitap ettiği için aralarında bir ortak payda var. MUHARREM POLAT

C 86.Önerme son derece doğrudur. Zaten yeryüzüne inen ilk ayet “OKU” ayetidir. Buna bakarak islamın bilimle hiçbir çelişki içinde olmadığını görürüz fakat Osmanlıda matbaanın bazı cahiller yüzünden kabul edilememesi İslamiyet’e mal edilmemelidir. Ferhat ÇENBER

C 86:Din zaten bilimi kapsıyor. Berna AYIN

C 86.Bilim ve İslamiyet’in(diğer dinlerde dâhil) aynı ortak paydada buluşmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü bilim; elle tutulur, somut, beş duyu organımızla hissedebildiğimiz ve laboratuar ortamında tekrarlandığında her seferinde aynı sonucu veren olguları esas alır. Ama İslamiyet’te ve diğer dinlerdeki Allah, cin, şeytan, cennet, cehennem…’in bilimde dayanağı yoktur. Tamamen inanç sistemiyle alakalıdır. Kimse bunları bilimsel anlamda ispat edemez.

Not: Bilimin tanımı doğrultusunda verilmiş bir cevaptır. Din düşmanlığı yapmıyorum. Süleyman SENEM

C 86. Yanlıştır. Çünkü İslam keşfedilmez ama bilim sonradan keşfedilebilir. Bilim insanlar tarafından uydurulabilir ama İslam başkaları tarafından uydurulamaz. Örneğin Darvin Teorisi de bir bilimdir ama doğru bir bilim değildir. İslam dini kişiler tarafından yanlış uygulanabilir ama İslam dini yanlıştır denilemez. Mizbah KARATAŞ

 C 86.Doğrudur İslam bilime her zaman hoş görüyle yaklaşmış. Kamuran BALYEN

C 86. Bilim Kuran-ı Kerimdeki ipuçları ile hareket ederek gerçekleri ortaya çıkarmalıdır. Bu şekilde hareket ederse paydaki özgünlükler açısından hiçbir çelişki yoktur.  Emine YARBA

C 86.İslamiyet ve bilim ortak paydada örtüşürler. Çünkü üstün yaratıcı (oku, akıl etmez misiniz, üstün peygamberin ilim Çin'de dahi olsa alınız) gibi sözleri insanları bilime ve araştırma ruhuna sevk etmektedir. Selçuk İNCE

 C 86.Önerme bence doğru.Zaten İslamiyet bilime açık bir din,kısıtlama bilim açısından yok.Boşuna denmemiş ilim Çinde de olsa gidiniz.Ölüm dışındaki her şeyin birgün açıklığa kavuşturulacağı dinimizce de söyleniyor ve kabul ediliyor. Ayşegül CAN

C 86. İslamiyet bilimi teşvik eder, ikisi de özgündür. Kübra Sivri

C 86. Kuran Müslümanları ilim öğrenmeye davet etmiş ve onlar rehberlik etmiştir. İslamiyet hiçbir zaman bilime karşı olmamıştır. Yalnız bazı kişilerin şahsi menfaatleri için dini bilime karşı göstermeye çalışmış ve Müslümanların cahil damgası yemelerine sebep olmuştur. Erdoğan AKÇİÇEK

C-86)yanlıştır. bilim değişebilir,din herkesçe kabul edilmez. Ramazan BORAN

C. 86. Gerçek bilim İslamiyet i desteklemekte ve onunla bir olmaktadır. İslamiyet mantığa hitap ettiği için aralarında bir ortak payda var. İHSAN YILDIZ

C 86.Sadece islamiyet’te değil bütün dinlerde bu vardır.Dini yanlış yorumlamak veya kötüye kullanmak bilimin önünü keserek gelişimini engelleyebilir.Fakat nice alimin,düşünürün bilim ve din adına ortaya çelişki yaşamadan koydukları eserler kalıcı izler bırakmıştır.Demek ki sorun dinde,İslamiyet’te veya bilimin dinle çelişkisinde değil bunu yaşam biçimi haline getiren insanların niyetleri ve düşüncelerindedir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 86. Doğrudur. İslamiyet her zaman ilim ve bilimi desteklemektedir. Farabi ve İbni Sina buna örnektir. M. Akif TİRYAKİOĞLU