65.Demokrasi hayvani mi yoksa insani mi yoksa ilahi bir rejim midir?
     İpucu;alternatif rejimler sunun.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

C 65.Tabi ki doğru değil. Paneller, sunumlar, sempozyumlar vb… gibi yöntemlerle her seviyedeki topluluk için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Sokaklarda bağırıp milleti huzursuz etmenin hiç gereği yoktur. Özden CALP

C 65.Demokrasi insani bir rejim olmalıdır.Yudum GÜRER

C 65. İnsani bir rejimdir. Mizbah KARATAŞ 

C 65. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Yakup EKİNCİ

C 65. İnsani ve ilahidir. Muharrem Polat

C 65.Demokrasi insani bir rejimdir. Çünkü insanların farklı düşüncelerde olmasından dolayı ve bu insanların birlikte yaşaması gereğinden dolayı bir gereksinimdir. Süleyman SENEM

C 65. Demokrasi insani olmalıdır. Çünkü hayvanlarda demokrasi yoktur. Güçlü olan kazanır. Ferhat ÇENBER

C 65. İnsani bir rejimdir. Mizbah KARATAŞ 

C 65.Demokrasi doğru şekilde algılanıp, uygulandığında insanidir. Emine YARBA

C 65.Demokrasi insani bir rejimdir.Çünkü en gelişmiş toplumların yönetim biçimi olarak benimsedikleri bir rejimdir.Demokrasi rejiminde herkesin aynı haklara sahip olması insani bir özelliktir.Selçuk İNCE

C 65.Demokrasi hem ilahi hem insani olmalıdır bence…. İlahi olmalıdır adaletin sağlanması için insani olmalıdır çünkü onlar için yapılmıyor mu Ayşegül CAN

C 65 Kesinlikle insanidir… Eğer ilahi olsaydı bugünkü bozuk dünya düzeni olmaz ve hak-hukuk yerinde ve zamanında yani adil bir şekilde görülürdü. Hatice KAPLAN 

C 65. Demokrasi insani bir rejimdir. Kübra Sivri

C 65. Halkın egemenlik ilkesine dayanan yönetim biçimidir. Halkın kendisini yönetmesi olarak bilinen bu siyasal yönetimde hükümetin (yönetimin) önemli kararları belirleyen tercihler, doğrudan ya da dolaylı biçimde, yönetilen yetişkin çoğunluğun özgür onayına dayanır. Bu nedenle demokrasi insani bir olgudur. Erdoğan AKÇİÇEK

C.65.Aslında demokrasi ilahidir.Çünkü bügünkü demokrasi kurallarına ve ilahi emirlere baktığımızda birbiri ile örtüşüyorlar. İHSAN YILDIZ

C 65.Demokrasiler insanlar için oluşturulmuş yapılandırıcı rejimlerdir.Tabi bu olması gereken haliyle iken bir kişinin egemenliğine dayalı ilahi demokrasiler ve insanı ikinci plana iten hayvani demokrasiler özellikle günümüz politikalarında uygulamaya koyulmuştur.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 65. Uygulanış şekline göre değişir. M. Akif TİRYAKİOĞLU