73.İslamiyet’e göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kainatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar alemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve hayvani kokar). Burada yada bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslamiyet ile tamamladığı kurallara uymakla (güzel ahlak kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslamiyet’i öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan eğitim ve öğretim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C’ ün rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.’ün İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın yada sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kuralları metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız karınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız karınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç karın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlamaması gerektiğini öğrenmen karın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.’ün peygamberlerine gösterdiği güzel ahlakın geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kainatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine kainat vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta hayvani ve vahşi kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal hayvani demokraside bir düşünsel özürlünün, delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kainat var ve siz bu kainatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kainatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz güzel ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kainatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kainat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.’hunun önerdiği kuraları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde refleks veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel veya eylemsel yada hepsini uygulamak) uygulayın..
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal…vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C’ ün rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.’ün İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerin özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denmeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve tersini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş. İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve doğa ötesine empatide ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir varlık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için güzel ahlak kurlarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Hidayet Allah C.C.’tendir.1 Öğrenci Yanıtları

C 73.Evrim hiçbir zaman inandırıcı gelmemiştir. Hiç bir şey kendiliğinden meydana gelemez. Bugün size deseler eve gittiğinde ne isterse her şey önünüze gelecek inanır mısınız? Her şeyi yaradan yüce Rabbimin dünyadaki kanıtlarını görmeyecek kadar kör olamaz bu insanoğlu…Özden CALP

C 73.Dünyada insan olarak yaşayabilmek için insani kurallara uymak gerekir.Yani din ve ahlak kurallarına. Yudum GÜRER

C 73. Zaten bu dünyaya gelmemizin tek nedeni imtihan… Allah c.c ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım demektedir. Fazla söze gerek yok… Yakup EKİNCİ

C  73. Din açısından baktığımızda insan bütün varlıklardan üstün yaratılmıştır ve bu üstünlüğünü devem ettirmesi de kişinin yaşantısı belirler. Bütün insanların bir inancı vardır. Bu inancının farkında olan ve farkında olmayan kişiler vardır. MUHARREM POLAT

C.73:İslamiyet inananlar iççin bir destek kaynağı inanmayanlar için bir saygı tablosu olmalıdır.Çünkü İslamiyet açık ve nettir sergisini açmıştır almak isteyenler almaktadır.İslamiyet bizim güç kaynağımız ise yapacağımız işlerde insan makamına yakışır İslam i yete ters düşmemelidir.Ancak o zaman güzel ahlaklı ve evrensel ve inançlı insanlar yeşerecektir.Bu konuyla ilgili söylenecek şeyler burada değil de ders saatlerinde saatlerce konuşulmalıdır.Caner ÖZDEMİR

C 73.Bu konu da yeterli bilgi sahibi değilim. Süleyman SENEM

C 73.İslam dini bilimi kapsar.islamı yaşayarak bilim adına güzel şeyler yapabiliriz. Berna AYIN

C 73.İslamiyet güzelliklerin ve güzel ahlakın mekânı olup cehalete fırsat tanımaz. Ferhat ÇENBER

C 73. İslam dini en son ve en güzel hak dinidir. Hz Muhammed de Allah(c.c)’ın en son elçisidir. O ki güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Ancak onun sünnetine sımsıkı sarılmakla hem ahiretimizi hem de dünyamızı kurtarırız. Mizbah KARATAŞ

C 73.Cehalet denizinden karşıya geçerken sadece Allah C.C.’ ün peygamberlerine gösterdiği güzel ahlakın geçit taşlarına basmakla karşıya geçilir. Emine YARBA

C 73.Allah'ın ipine sarılmak ahret hayatı için bir kurtuluştur.Bu ip de Resulullahın getirdiği Kur'an ve kendi sünnetidir.Kurtulmak isteyen çok iyi sarılır diğer taraftan istemeyen ise (İslam inancına göre) biraz yanar.Selçuk İNCE

C 73.İslamiyeti öğrenip öğrenmemekle alakası yok bir beldede yararlı olmak güzel ahlaklı olmaktan geçtiğine göre önerme doğal olarak doğru çıkıyor. Ayşegül CAN

C 73 Dediğiniz gibi soruyu İslamiyet i yeni öğrenenlere yönlendiriyoruz. Çünkü ben O’nun ve peygamberinin hak olduğuna iman ediyor, Kendi’sinin bir olduğuna ve Peygamber ininde onun resulü, elçisi, kulu olduğuna şehadet getiriyorum. Hatice KAPLAN

C 73. Düşünceye katılıyorum, ama bu tüm kesim için geçerli değil İslamiyetini harikulade güzellikte yaşayan insanlar da var. Kübra Sivri

C 73. Cehaletten daha şiddetli bir fakirlik yoktur. İslam memleketlerinde bulunan bir kimsenin, mesela namazın ve orucun farz, içki kumar ve zinanın haram olduğu konusundaki cehaleti mazeret kabul edilemez. Cahil cehaletinden dolayı mazur görülseydi cehalet ilimden üstün olurdu. Hadisi şerif buyurur ki; bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sualdir. Bu nedenle bu kör kuyudan kurtulmak, aydınlığın yüzünü görmek istiyorsak sadece Müslüman diyerek yetinmemeliyiz. İslamı kurallarıyla yaşayıp öğretmemiz, kendimizi bıkamadan usanmadan geliştirmenin yollarını aramalıyız. Erdoğan AKÇİÇEK

C-73)her şeyin en güzeli islamdadır,en güzel ahlak peygamber ahlakıdır onu örnek almalı hayatımızı ona göre düzenlemeliyiz zira o güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. . Ramazan BORAN

C 73:gerçek huzur bozulmamış,dokunulmamış bir dindedir. Kamuran BALYEN

C. 73. Din açısından baktığımızda insan bütün varlıklardan üstün yaratılmıştır ve bu üstünlüğünü devem ettirmesi de kişinin yaşantısı belirler. Bütün insanların bir inancı vardır. Bu inacının farkında olan ve farkında olmayan kişiler vardır. İHSAN YILDIZ

C 73.Bu konu da yeterli bilgi sahibi değilim. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 73. kesinlikle katılıyorum. Her şeyin özünde Allah vardır. O olmasa ne tartışacak bir şey nede tartışabilen biri olabilirdi. M. Akif TİRYAKİOĞLU