S124.Rejimlerle yaşamasına, akılcı çözüm ve ahlak ölçüsü getirmeyen din/ler geçersizdir? Ne zaman dinler rejime baş kaldırmaya hak kazanır?(ip ucu;nefsi müdafaa hakkı açısından düşünün)
C124:
Dinler ne zaman rejimlerin emellerine alet olmadığı vakit baş kaldırmaya hak kazanır. Ki rejimler dinleri kullanmadan da yaşamını sürdürebilir. Ali Rıza Sertkaya 
C124: Ne zaman ki din kendini ait yerde iken ve kendi özgürlüğünü yaşar iken sadece güzel ahlaklı birey yetiştirmekse amacı işte o zaman kendisine dıştan gelen (politika, siyaset, terör) her türlü saldırıya gardını almalıdır. Rıdvan ERTUŞ
C124:  Eğer uygulanan rejim senin hakkını korumaya, sorunlarını çözmeye, yardımcı olmuyorsa işte o zaman din baş kaldırmaya hak kazanır. Fakat din bu sorunlarına çözüm olmalıdır Derya Akay
C124: Dinler farklı bakış açılarını barındırabilir fakat rejimler dini yok etmeye çalışır Murat Akbas
C124:  Doğrudur. Din rejimle geçinmesini bilmelidir. Rejim dini yok etmeye çalışırsa rejime baş kaldırır ve rejimi yerle bir eder.            Tarık SOYALAN
C124: Evet geçersizdir insanları karanlığa götüren onları umutsuzluk vadisinde dolaştıran din tabi ki geçersizdir. FETULLAH İNCE
C124: Din yozlaşıp özelliklerini ve adaletini kaybederse rejimleri ona baş kaldırabilir. ALİ NAZLI
C124:   Bu tür dinler toplumun sorunlarına çözüm getirmedikleri için insanların başka yollar aramalarına yol açar bugün batıda dininin aslını kaybetmesi nedeniyle batı doğaya yönelmiştir. Eğer rejimler dini kötümsüyor dine bir öcü gözüyle bakıyorsa o zaman dinler baş kaldırmaya hak kazanır. Kadri ÇİMEN
C124:  Ahlak ölçüsü, rahatlık ve huzur getiren dinler geçerlidir. Buna rağmen rejimle zıtlaşıyorsa sorun rejimdedir. Rejim ahlak ölçülerini yıkmaya çalışıyorsa, insanların huzurunu kaçırıyorsa, insanlara zulüm ediyorsa insanlara yarardan çok zarar veriyorsa din bu rejime baş kaldıracaktır.   GÜLSÜN KARSLI
C124: Dinler rejim kurmak-yıkmak için değil kaliteli yaşam için vardır Kasım AKTOPRAK
C124: Uygulanan rejim senin sorunlarına çözüm getirmiyorsa, bu alanda dinin başkaldırması gerekebilir. Dininde bu sorunlara çözüm bulması gerekir   Veli Yasak
C124: Din rejimlere engel değildir. Ancak rejimler dine müdahale ederse dinin de tepkisi olmalıdır.
Abdulkudüs KORKMAZ
C124: Ne zaman ki rejimde sorun varsa yani insanların huzuruna, mutluluğuna elvermiyorsa o zaman bir şeylerin buna çözüm bulması gerekir. İşte bu durumda dinler rejime başkaldırmaya hak kazanır VEYSİ DEMİR
C124: Dinler mükemmel ve kusursuzdur. Rejimler ise kusurlu olabilir. Kusurlu rejimlere karşı din baş kaldırabilir. Menduh SAYPAK
C124:  Akılcı çözüm ve ahlak ölçüsünde olmayan dinler geçersizdir. Böyle bir hak kazanmak oldukça zordur. M. Emin. Arı
C124:  insani değerlere zarar verdiği andan itibaren bu başkaldırı gerçekleşebilir. Mesut KAÇMAZ C124: Din tarif edilmiş ise veya batılsa hiçbir şeyle yaşayamaz. Cahiliye devrindeki gibi bir duruma geldiğinden hak ve hukukun geçersiz olduğundan, sapıklık başını almış gidiyorsa din rejimi başkaldırabilir.    BARIŞ BOSTANCI
C124:  Ne zaman rejim dini imha etmeye başlarsa o zaman dinler rejime baş kaldırmaya hak kazanır. Aziz BİÇEN
C124:  bence kısmen yanlıştır.  Çünkü eğer din gerçek bir din ise ve rejim buna musallat olmuşsa çözümü imkânsız olabilir. Böyle bir din geçersizdir demek yanlış olur. Dinler rejime baş kaldırma hakkını rejim azgınlaştığı zaman kazanır. YUNUS BAYRAK
C124:  Rejim zülüm yaptığı zaman. Rejimler insafsızlaşırsa H.Uğur MUMCU
C124:  Dini rejimlere alet ettikleri zaman insanların inançlarıyla oynadıkları zaman ne zaman ahlaksız insan seviyesine geldikleri zaman din rejime baş kaldırmaya hak kazanır. Esat KAN
C124:  bence dinlerin kendi içinde ve ona özgü ahlak yasarlı bulunmaktadır. Fırat Aydınarığ
C124: dinler kullanılırsa baş kaldırırRumuz = Öfkeli
C124: Bilmiyorum rumuz:SU
C124: Dinde temel iyi ahlaktır. Rejimlerin insan üzerinde olumsuz etkiler yapması, toplumu kötü yönlendirmesi, toplumu ezip sömürmesi gibi durumlarda dinler rejimlere başkaldırır. M.Tevfik
C124: Hiçbir zaman bu rejimi yıkamazlar hatta daha ileriye gider. Serhat
C124: yozlaştırılıp asimile edilmeye çalışıldıkça. Seda
C124: Rejime musallat bir din muamelesi görüyorsa. Rejimle bir sorunu yokken üvey evlat muamelesine maruz kalıp haksızlığa uğrarsa. Ziya
C124: Dine ters düşen durumlarda, insanlığın elden gittiği durumlarda diyebiliriz. Nurgül
C124: Bu ibare bence doğru değildir. Sümeyra
C124:  Böyle bir örnek tarihte var mı?(Lut kavmi) var. O zaman olabilir. Ertaç YALÇIN
C124:  Doğrudur rejimlerle yaşamak için değişen din, din olamaz bence. Ne zaman ki insanlar rejimlerine inat nefislerini yenebilir ise o zaman baş kaldırılabilinir rejimlere. Erdal ŞİMDİ
C124:  dinler her zaman rejimden daha güçlü olduğu için rejimlere baş kaldırması gibi bir şey söz konusu olamaz  Naciye ATAMAN
C124:  kapitalist güçler ortadan kalktığı zaman. NAZIM SEVEN
C124:  Etik açıdan baktığımızda Dine yapılmış Siyonist bir davranış dinin rejime baş kaldırışı başlayabilir. Şuayp CENGİZ
C124: rejim dinin önüne bir engel olarak çıktığı zaman  İsa ERGÜNTOP
C124: İnsanların bazı gerçekleri görmesi ile buna başkaldırması söz konusu olabilir. Ki zaten bu durumun fazla uzun süre kalmayacağını düşünüyorum. Mustafa ATEŞÇELİK
C124:  Din tüm insanlar içindir fakat dini kişilere özel kullanılıyorsa o zaman ayaklanmaya gereksinim duyar Mustafa yıldırım
C124:  Dinlerde ki kurallar akla ve mantığa uygun olmalıdır. İnsanlara yaşama hakkı vermelidir. Ne zaman rejimler bu haktan insanları mahrum bırakırlarsa dinler baş kaldırmayı hak etmiş demektir. onur aydın
C124: Bu dinin hükümlerine göre değişir. Her dinak her hüküm aynı değildir ki!.Münevver ŞAHİNKAYA
C124:  Rejimler soysuzluğu ahlaksızlığı insanı insan yapan değerlerin tam tersini savunursa nefsi müdafaa hakkı doğar.     NİHAT PİŞKEN
C124: Nefse galip gelindiği zaman Halis Kaya
C124:  Rejimler aklı esas almaktan vazgeçtikleri zaman. EROL ÖZLÜ
C124:.Din ile rejimlerin ortak paydalarının bittiği yerde     Ertan Artuç
C124: Dinler rejime baş kaldırabilir. Fatma ÖZDEN
C124: Dinler desptlara meydan okuduğu zaman adaketi ve ahlakı tehsis etmediği  sürece mücadele devam eder.Rejimlerde bundan dolayı memnunu kalmazlar. Mücahide YÜKSEL
C124:  Doğrudur. Rejimler dinin damarlarına bastıkları zaman başkaldırırlar.  Seval Dalkılıç
C124: Eğer din yaşadığı rejim ile geçinemiyorsa o dinin geçerliliğinden şüphe edilebilir. Dinin rejime başkaldıracağı durum olmaz da insanların menfaatleri baş kaldırır ki ona da din rejime baş kaldırdı denmez. SELAHATTİN KAYA
C124: Dinleri Cenabı hak hikmetli ve akla mantığa uygun olarak göndermiştir. Mesela Konfüçyüs’ün felsefesinin büyük bir kısmı hak dinlerle uyuşmaktadır. Yani rejimler insanın fıtratına uygun olduğu müddetçe dinlerle sorunu olmaz fakat en güzel rejimler dinlerdir.
Dinlerin kural ve felsefesini yıkmaya veya değiştirmeye çalıştıkları zaman rejime baş kaldırabilir.    Şems
C124: Dinlerin yaşam alanı bulduğu yer insanların özel hayatıdır. Rejimler bu özel hayata çok fazla müdahale ederse, din değil karşı çıkacak olan insandır.        Semih Yalçınkaya
C124: rejimin dinle çeliştiği zaman Ahmet AYDOĞAN
C124: Dinin kurallarına uymayan şeyler için din isyan etmelidir. Din rejimlere göre şekillenemez. Her şey insanlar içinse dinin insan hayatına sundukları tam da insanlar için gerekli rejimi oluşturur. Nurgül AY
C124: Rejimin insana zararlı olduğu yerde dinin başkaldırışı haklı olur. RESUL ADANAŞ
C124: Rejim dinin her parçası olduğunu, bütünün hepsi zaten din olduğunu fark edene kadar ve dini bir araç değil gereklilik olduğunu hissettiğinde din baş kaldırmaya hak kazanır. M. Sinan TAŞ
C124: İnsanların dinin gereklerini yerine getirebilmesi için, dinin inancına da inanmayana da yaşama şansı vermesi gereken çünkü inanan inanmayanı gördüğü zaman gerçekleri ve haklı olanı görülebilir. Dolayısıyla dinlerin rejimlere de yaşama şansı vermesi gerekir. Rejimler dinin temel dinamiklerine saldırdığı zamanı inançları kısıtladığı zaman dinler rejimlere baş kaldırmalıdır.     Nayip KOÇ
C124: Rejimler dini incitecek davranışlarda bulunduğu zaman Kâmuran BİLDİK
C124: Eğer bir rejimde dine karşı bir antipati varsa ve ne koşulla olursa olsun dine karşı ise bu durumda dinin geçersizliğinden bahsedilemez rejim geçersizdir değişmelidir, tabiî ki eğer din hak dini ise. Hüsnü ŞAKI
C124: Din ve rejim birbirinden farklı yapılardır. Doğruluğu bazı noktalarda kaybeden dinler, rejimlerce kabul görülmez ve değiştirilir.             Gülten SÖKMEN
C124: Artık özgürlüğünü kısıtlayan köle gibi yapan örneğin eskiden bazı sapıkların kız çocukları diri diri gömen insanların artık başka yollara savrulması ile din gelişmiştir. Faruk Karahanlı
C124: Bir dinin ayakta durabilmesi için onun insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Yoksa insanlar çıkar ve çeşitli rejimlerle bu boşluğu kendilerince doldurmaya çalışırlar.   Ekrem MANAY
C124: Dinin her şeye verilecek bir cevabı olmalı. Rejimin yetersiz kaldığı, insanları muhtaç ettiği noktada Belçim HAKAN
C124: Her zaman tevhidi dinler insan ürünü rejimlerle başkaldırmıştır ve baş kaldıracaktır. Bu o dinin en büyük gereklerindendir ve tevhidi dinin rejimlerle yaşaması gibi bir derdi de yoktur. Biri evrenseldir biri de çok sınırlıdır. Taner Gider
C124: ence gerçek dinler hiçbir rejime ayak uydurmak zorunda değil. Tam tersi olarak rejimler dinlere ayak uydurmalı. MÜZEYYEN ADSOY
C124: Dinin sarsılmaz bazı öğeleri vardır. Bunlara dokunulduğu an başkaldırı başlar. BEHİYE DAĞ
C124: Hiçbir fikrim yok. Edip Güllü
C124: Ne zaman ki bir rejim ve yanlıları dini asimile etmeye ya da ortadan kaldırmaya çalışırsa o zaman din baş kaldırır ve kendini müdafaa eder. Kenan ÇEVİK
C124: Ne zaman ki rejim dinin değerlerine hakaret edip dini asimile etmeye ve dini ortadan kaldırmaya çalışırlarsa o zaman din rejime baş kaldırır. Kenan DOĞAL
C124: Rejimin temel yapısı dine yaşama şansı yok ve bunu tam olarak uygulamaya çalıştığı an başlar. Mehmet YİĞİT
C124: Ne zaman ki kimseye zarar vermeyen hareketler içinde kabul edilmezse o zaman haklı bir başkaldırı olacaktır. Nurettin ÖZBEK
C124: Ne zamanki ona verilen hakkı kötüye kullanırsa     Senar Bulut
C124: Bütün dinler tarih boyunca hep karşı görmelerine karşın ilahi dinler hep varlığını sürdürmüş ama batıl dinler olduğu yerde saydıktan sonra saydıkları yere gömülmüşlerdir. Bizim dinimizin hep yaşamasının sebebi de budur. Ne kadar karşılık görse de geliştirdiği ahlak değerleri her kesim tarafından kabul görmüştür. Dinler rejimlerin saldırısına uğradığı anda baş kaldırmaya hak kazanır. ZENNURE HALİLOĞLU
C124: Rejim insanın, toplumun en güzel ahlaki değerlerine olumsuz yönde müdahale edip değiştirmek isterse din o zaman müdahale etmelidir. Yoksa din o gödük insanlar arasında yok olmaya mahkûm olur. Günümüzde olduğu gibidir.    Deniz yalçın
C124: Böyle düşünmemek lazım. Çünkü bir din rejimden bağımsız da yaşayabilir. Ona hiç bulaşmadan kendi başına dünyanın en güvenilir yeri olan insanların kalplerinde kendilerine yer edindikçe din güçlü bir şekilde yaşar. GÜZ YAPRAĞI