S81. Rejim ve din nedir?Aralarında ne fark vardır? Rejimin dini-dinin rejimi olamaz? Soru önermesi doğrumu? neden?
C 81:Din kurallar bütünü, rejim ise yönetim-düzenleme biçimidir. İkisi de siyasete alet ediliyor. Dini bir rejim olarak gösterip insanlara empoze edilmeye çalışılıyor. Ali Rıza
C81:Rejim bir yönetim biçimidir. Din ise Allah’ın kullarına gönderdiği ilahi kurallar bütünüdür. Rejimde kurallar durumdan duruma göre değiştirilebilir, uyarlanabilir. Din de ise böyle bir keyfi değişiklik söz konusu değildir.  Rıdvan ERTUŞ
C81:Din insanı iç dünyasına göre, rejim ise dış dünyasına göre yönetir. Derya AKAY
C81:İkisi de izlenen yol anlamında fakat dil ilahi rejim insanidir. Murat AKBAŞ
C81:Rejim beşeri kanun ve yönetimdir. Din ilahi bir kurtuluş vesikasıdır. Tarık SOYALAN
C:81     Rejim insanlara bazı şeyi zorla yaptırmaktır. Bana göre ama dinde insanlara zorla değil ama o din güzelliğini göstermekle insanı dine girdirilebilir. Kesinlikle din de zorlama olmaz. Rejimde insan bir şeyi zorlu yapar ama dinde isteyerek yapar. Fetullah İNCE
C81: Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen, bir devletin yönetim biçimi… Din: Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. Doğrudur. Rejim bir yönetim biçimi ise dinin rejimi olur Mevlüt ALTINDAĞ
C81: Rejim yönetim biçimi din ise inanç sistemidir. İnsanlar inandıkları sistemler ile yönetilirler. Ali NAZLI
C81: Rejim bir ülkenin yönetiminin nasıl olduğu ile ilgili bir kavramdır. Ülkedeki yönetim biçimidir (Manarşik, Oligarşik, Demokratik… gibi). Din ise insanların varlığına inandığı büyük gücün ortaya koyduğu kanunlara göre hayatlarını düzenlemeleridir. Rejim bir ülkedeki mutlak hakiminin kim olduğunu gösterirken, dinde dünya ve evrenin mutlak hakimiyetinin kim olduğunu göstermektedir. Ülkede yönetim rejimlere göre, dinde ise mutlak yaratıcının kurallarına göre insanlar hayatlarını sürdürürler. Kadri ÇİMEN
C 81: Rejim bir devletin belli başlı ilkelerle izlediği yoldur. Ama din bir devlet rejimi değildir. İnsanların inançlarını tatmin eden, kimine göre inanış bana göre de gerçeklerdir. Gülsün KARSLI
C81 Siyaset insanı kandırma biçimidir. Siyasette samimiyet aranmaz Kasım AKTOPRAK
C81: Din insanın ruhuna iç dünyasına tesir eden doğrular bütünüdür. Rejim insanın akıl ve bedenine hitap eden yönetim şeklidir. Veli YASAK
C81:Rejim, yönetim biçimidir. Din, yaşama biçimidir. Rejimde başkaları sizi yönetir, dinde inanç olarak hürsünüz. Abdulkudüs KORKMAZ
C81: Rejim: bir yönetim biçimidir. Din: insanlar iyiliği doğruluğu, güzelliği bulmaları için Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla gönderilmiş olan kurallar bütünüdür. Din Allah’ın koyduğu kurallar bütünüdür. Veysi DEMİR
C81: Rejim insanları yönetme biçimidir. Din ise insanların tanrı ve insanların birbiriyle olan ilişkilerinin nasıl olmasını gerektiği belirten unsurdur. M. Emin. ARI
C81: Rejim ve din aynı şey değildir. Din daha kapsamlı bir sistemdir. Rejim, bir ülkeyi yönetme biçimi Din, ise yönetme yanında ülke insanını manevi yönden rahatlatma görevini de üstlenir Mesut KAÇMAZ
C81:Rejim insanların kurmuş olduğu düzendir. Oluşturulur. Yıkılır. Rejimler de çoğunlukla insanlar mutsuzdur. Din (ilahi) Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanların dünya ve ağirette mutlu olması için göndermiş kodluğu yaşam biçimidir. Barış BOSTANCI
C81: Rejim var olan sistemin yerine yeni bir sistem getirmek demektir. din ise sistem değil var olan sisteme uymak söz konusudur. Aralarındaki fark ise dinde gönüllülük esas iken, rejimde ise zorunluluk esastır Aziz BİÇEN
   C 81: rejim sistemli kurallar bütünüdür dinde aynı şeydir aslında fakat biri insanlar tarafından oluşturulmuş biride Allah tarafından Yunus BAYRAK
C81: Rejim insanların yönetilme biçimidir. İnsanın yaşam tarzını belirlemesidir. Din insanın fıtratından gelen ihtiyaçtır. İnsanların yaşayışlarını düzenleyen yanlışı doğruyu gösteren hakikatten bahseden bir fikir sistemidir. Din rejimi kapsadığından fark yoktur. H.Uğur MUMCU
C 81: Rejim değişik yönetim, yaşam şeklidir. Din, inanç düzeyinde yaşam şeklidir. Din rejime alet edilirse o zaman iki yüzlülük ortaya çıkar Esat KAN
C81:rejim; insanların nasıl yönetileceği hakkında olanaklar sunan görüşler topluluğudur. Din ise insan ile Allah arasında iletişim kurma ve görevlerini yerine getirme şeklidir. Fırat AYDINARIĞ
C81:din artık rejim olamaz çünkü değişim çok hızlıdır değişmez ilkeler diye bir şey kabul edilemez. Talat BOZKURT          
C81: Rejim, bir düşünceyi ya da yapıyı ayakta tutmaktır. Din kendisinden üstün gördüğü zirveye bağlanmaktır. Ona tapmaktır. Rumuz = Öfkeli
C81:Rejim insanların belli bir yönetim biçimine bağlı olarak yaşam şeklidir. Din ise insanların bir yaratıcıya inanarak ya da inanmayarak bunu yaşamına yansıtmasıdır. Dolayısıyla rejimin dini, dinin rejimi vardır ama olmamalıdır.     rumuz:SU
 C881:Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi ya da düzen. Yani yönetme yönlendirme şeklidir. Din: İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülküdür. Aralarındaki fark; Rejim çıkarlar doğrultusunda oluşturulur. Din ise ihtiyaçtır. Çıkar düşünülmeden uygulanır. Fakat günümüzde genellikle rejim ve din arasında ki farklılıklar ne yazık ki yok olmaya doğru ilerlemektedir. M.Tevfik
C 81: Rejim kurallı yaşama dinde de aynı kurallar bulunur. Arasındaki fark yaşadıkları toplumda çelişkili davranmalarıdır. Coşkun
C81:Rejimde halkın olması lazım, dinde ise ruhsal durum gerekli diye düşünüyorum gerekli diye düşünüyorum. Serhat
C81:)din; Allahın peygamberler aracılığıyla gönderdiği inanıştır. Rejim; genellikle diktatörler tarafından yapılan kısıtlamalar. Dinde zorlama yok fakat rejimde var. Seda
C81:Rejim düzenleme biçimidir, din ise inanış kurallarının bütünüdür. Mehtap
C81:Din akıl sahiplerine bu dünyada ve ahi rette mutluluğa ulaştıran ilahi emirlerdir. Rejim ise bir yönetim şeklidir. Dinde devlet insan için vardır, rejim de ise insan devlet için vardır. Rejim acımasızdır. Ziya
C81:Din insanoğlunun kendini daha rahat ve daha huzurlu yaşamasını sağlayan inanışlar bütünüdür rejim ise bir yönetim şeklidir. Nurgül
C81:Rejim bir sistemdir. Din bir inanıştır. Aralarında pek bir ortak nokta bulunmamaktadır. Sümeyra
C81:Rejim bir ülkenin farklı yollarla(genellikle dayatmalarla) oluşturduğu yönetim biçimidir.Din ise;insanların manen inandığı,dayatalar meydana gelmeyen inanış biçimidir.hoşgörüye önem verilir.Ayrıca rejim ve dinin bir arda görüldüğü ülkeler bulunmaktadır.(Örn:Suudi Arabistan,İran Mustafa ATEŞÇELİK
C81:Kişi veya ve toplumun kendisini mutluluğa götüreceğine inandığı yöntem. İkisi de dogmadır. Muharrem NADİROĞLU
C81:Rejim sözde yönetim biçimi din ise rejimi de içine alan genel bir kavramdır. Rejimde adaletsizlik vardır. Dinde ayrımcılık adaletsizlik olmaz. Erdal ŞİMDİ
C81:Yalanla dürüstlüğün valsi. Derdini insanlara anlatıp yaralı işler için temel olcak güveni kazanmak için belli seviyede ama çok veya hiç asla değil.        Duygu IŞIK
C81:bence en uygunu uzak duracaksın.  Murat GÜZEL
C81:Rejim, bir devlet veya toplumun benimsediği yönetim şekilleridir. Din, hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.
Ahmet ATEŞ
C81:Rejim insanın dünyayı yönetmek için oluşturduğu kurallardır. Din insanoğlunu dünyevi ve ahreti düzenleyen kurallar bütünüdür. Erol ÖZLÜ
C81:Rejim yönetimi belirleyen yol ve ya çizgidir. Dil ise ilahi bir güce inanmaktır. Bu iki kavram birbirinden çok farklıdırlar. Seval DALKILIÇ
C81:rejim; her ne pahasına olursa olsun kendi Arguvanlarını topluma dikte etmeye çalışır. Ve toplumda büyük depresyonlara ve tahribata neden olur. Din ise ahlak fazilet ve adaleti esas alarak ikna yolunu tercih eder. Müntesiplerinin dışındakileri nede hayet hakkı tanır. MÜCAHİT YÜKSEL
C81:Rejim, devletin yolu; din ise yaşam yoludur. Aralarında bir fark yok. Birlikte büyük bir yol alabilirler
Halis KAYA
C81:Rejim dayatmadır din ise isteğe göredir İsa ERGÜNTOP
C81:Din, inanç doğrultusunda benimsenen hayat tarzıdır. Rejim ise toplumlara uygulanan, her insanın uyması gereken hayat tarzıdır. Din insanın kendi içinde şekillenir. Rejim ise mecburiyet kökenlidir Fatma
C81:Rejim; insan kuralları demek. Din; Tanrı kuralları demek. ( Yasin KALEMLİ )
C81:Rejim yönetim, din de samimiyettir, inanmaktır. Farkları budur. Ertaç
C81:rejim bir yönetim biçimidir din ise kişiden kişiye değişe bilen bir inanç sistemidir. Mustafa YILDIRIM
C81:Rejimi insanlar kurar din ilahidir. Rejimlerin felsefesi değişir ama din hakiki ise ilk gün kü gibi aynı ve taptazedir Münevver ŞAHİNKAYA
C81:rejim bir düşünce sistemidir. Din ise bir inanç sistemidir. Aralarında ki fark rejim insanın oluşturduğu bir şey ancak din rabbin gerekli kıldığı bir durumdur. Naciye ATAMAN
C81:rejim: düşünce sistemidir. Din ise inanç sistemidir. Rejim insan kaynaklı din ise ilahi kaynaktır Nazım SEVEN
C81:rejim yönetim biçimidir. Din iç yaşayış biçimidir. Onur AYDIN
C81:Şu an içinde bulunduğumuz vizyondur rejim DİN kişilerin öyle olmasa da kendi istekleri ile bir şeye ya da şeylere bağlı kalarak yaşamasıdır. Arada pek bir fark yok ama Din vizyona bağlı kalmadan neyse o dur dedirtmelidir. Şuayp CENGİZ
C81:Rejim bir yönetim biçimidir. Din insanlara inanç bakımından bir araya gelmesidir. Bir inanç biçimidir. Rejim yönetimdir, biçimdir. Bir inanç biçimidir. Nihat PİŞKEN
C81:Rejim toplumda izlenen yoldur. Din belli öğreti veya kazanılan bilgiler ışığında ruh ve beden açlığının giderilmesidir. Genel olarak izlenen yol benzer toplumlarda paralel olmasına rağmen din değişmez bir kavramı ifade eder. Ertan ARTUÇ
C81:Doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütünüdür. Rejim ise bir seyir planı, bir rota veya yönetim biçimidir diyebiliriz. Gülcan MERTYÜZ
C81: Rejim devletin işletim sistemidir. Din ise inan kişinin işletim sistemidir. Fark pek yoktur aslında Hasan ÇELİK
C81:rejim yönetim şekli din ise yaşam biçimidir. Ömer Faruk YILDIZ
C81:Rejim, yönetim biçimidir. İnsanların ortaya koyduğu bir yöntemdir. Din ise daha çok ahirete yönelik yaratanın gönderdiği ilahi kanun veya düzendir Şems
C81:Rejim özel hayata etki etmeyebilir ama din için böyle bir alan daralması söz konusu değildir. Her türlü ilişkileriniz, özel ya da özel olmayan; din de kontrol altındadır. Semih YALÇINKAYA
C81:Rejim, yönetim biçimi din ise Allah ile kul arasındaki iletişim biçiminin bilinmesidir Ahmet AYDOĞAN
C81:Hükümetin şekli. Tanrı tarafından gönderildiğine inanılan ve ibadetlerle yerine getirilen şey din’dir. Dinde inançlar sabit, din değişmez değiştirilemez fakat her hükümet geldiğinde, rejim değişir Nurgül AY
C81:Rejim yönetim şeklidir. Din ise yaşama amacıdır. Resul ADANAŞ
C81:Rejim: Bir ülkenin kendi iradeni koyma şeklidir. Din: İnsanların inandığı manen değerleridir. Reyimde dayama dinde hoşgörü vardır. M. Sinan TAŞ
C81:Rejim, insanların ortaya koyduğu kanun ve kurallarla devletleri yönetme şeklidir. Din, insanların mutlu olması ve doğruyu bulması için Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi emirler, kanunlar ve kurallardır. Rejimle din arasındaki temel fark, rejimi insanlar belirler, kanunlarını koyar, dinde ise kanunlar yaratıcı tarafından konmuştur. Nayip KOÇ
C81:Din insanları hidayete ve doğruya erdirmek için Allah tarafından belirlenmiş ilah kurallardır.
Rejim ise bir yönetim biçimidir. Hüsnü ŞAKI
C81:Rejim, bir toplumda düzeni sağlamak için uygulanan sistemdir. Din, ise bir toplumu oluşturan insanların inançlarına göre tanrıya ulaşmak için izledikleri yol. Dinde biraz daha rahatlık vardır. Herkes dini istediği şekilde yaşar, fakat rejim devlet istikrarına bağlı olduğu için uymak zorunludur. Gülten SÖKMEN
C81:Rejimi, mevcut bir devletin anayasal düzeninin adıdır. Bazı rejimler bunu dinsel adı olarak kullanırlar. Faruk KARAHANLI
C81:Rejim belirli bir düşünce sisteminin, zihniyet yapısının topluma uygulatılmasıdır. Din yüce yaratanın peygamberler aracılığıyla bildirdiği emir ve yasaklardır. Ekrem MANAY
C81:Rejim: Hükümet şekli ya da takip edilen yoldur.
Din: İnanç sistemi.
C81:Dinde samimiyet ve özgürlük, rejimde mecburiyet vardır. Belçim HAKAN
C81:Tamamıyla insan veya insanların ürünü olan kanunlarla insanları yönetme sistemine resim denir. Din ise hayatın her yönünü kuşatan, hayatın her şeyini müdahale eden ilahi emir ve yasaklardır. Aralarındaki fark, rejim, ahlaki ilke ve yetilerden mahrumdur sürekli kendi oluşturdukları kanunları tekrar tekrar değiştirirler. Din ise öyle değildir. Kanunları ve prensipleri sabittir. Zamana göre değişmez. Taner GİDER
C81:rejim düzen de olabilir. Ya da yönetim biçimi anlamında da olabilir. Din ise inançları kurallar şeklinde düzenleyen düzen. Aralarındaki fark din doğuştan rejim ise sonradan olmadan. Müzeyyen ADSOY
C81:Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. Rejim ise bir uygulamadır. İlyas ARVAS
C81:Din, kuralları bir yaratıcı tarafından konulan insanlara iyiyi doğruyu gösteren bir sistemler bütünüdür. Rejim ise, kuralları insanlar tarafından konulan çoğu zaman toplumların yok olmasına sebep olan bir sistemdir. İkisi arasındaki en büyük fark insanlar rejimsiz yaşayabilirle, ama inançsız dinsiz hiçbir şekilde yaşayamazlar Behiye DAĞ
C81:Rejim; bir devletin belli ilkeleri bakımından yönetimde izlediği yoldur. Din ise; insanların inançlarını adlandırdıkları olgudur.             Derya Nuray YILGAN
C81 iradeleriyle insanları, iyiye, doğruya, güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. Rejim ise bir uygulamadır. Edip GÜLLÜ
C81:Rejim kuralların beşer tarafından belirlenen yönetimdir. Din ise kuralları bir ilah tarafından konulan bir sistemdir. Aralarındaki fark biri beşeri diğeri ilahidir. Birinde hatta olabilir diğerinde olmaz. Biri herkes için geçerli olmayabilir, diğeri ise herkes için geçerlidir. Kenan ÇEVİK
C81:Din: ilahi kurallara bağlı bir sistemdir. Kurallar Allah tarafından belirlenir. Rejim ise kurallarının bir grup ve kişi tarafından belirlenmiş beşeri bir sistemdir. Kenan DOGAL
C81:Rejim zorla insanlara bir şeyleri zorlada olsa bir şeyler yaptırmaktı Din ise insanın kendisinden daha güçlü birini kabul ederek bir şeyler elde edebilmek İçin severek kurallarını yapmaktır. Mehmet YİĞİT
C81:Günün yönetim sistemi din, inanç, olgusu Nurettin ÖZBEK
C81:Rejim: İnsanlar tarafından oluşturulan kısa veya uzun vadeli sadece dünyevi ilişkiler bazında oluşturulan yoldur. Din: İnsanın içsel ve dışsal tüm duygu ve davranışları orta yol düzleminde yürütmek için Allah tarafında verilen veya istenilen yoldur. Senar BULUT
C81:Rejim: Yaşayış tarzı, başlıca prensipler bakımından bir ülkenin idare edilmesinde tutulan yoldur.
Din: Allah a ibadet ve maneviyatların tuttuğu yol anlamına gelir.
Biri insanın kendisinin belirlediği kuralların yaratıcı tarafından belirlendiği ve yaratıcıya ibadet için benimsedikleri yaşam tarzıdır. İnsanlar dini benimseyip uygularlarsa kişinin rejimi din olur. Zennure HALİLOĞLU
C81:Rejim; şu an yaşamakta olduğumuz ve yaşatılmakta olan bir yönetme sistemidir. Din ise; insanlara güzel ahlaki gösteren kazandıran bir manevi araçtır. Deniz YALÇIN
C81:Rejim yönetim biçimidir, din ise insanın içinde olan bir şeydir. Bu ikisinin kesinlikle hiçbir zaman bir araya gelmemesi gerekiyor.         Güz YAPRAĞI