101.A-İnsanda tatmin döngüsü/leri nedir? Fert, toplum ve sistemlerde(rejim…vb) tatmin döngülerinin tamamlanmaması hangi sorunlara neden olur?
      B-Öğrencilerimize özgürlük verdik diye; legal ve illegal örgüt/ler, partiler...vb kötü ve istenmeyen emelleri için kullanılmamaları gerekir.Bu nedenlerden dolayı yakalanan öğrenciyi değil, öğrenciyi ve öğrenci özgürlüğünü kötüye kullanan/kullandıran; parti, dernek, kurum ve kuruluş yetkilileri ivedilikle mahkemelere çıkartılmalı ve yargılanmalıdır.Öğrenci ailesi, arkadaş çevresi ve okulu hemen haberdar edilmelidir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
      C-Ne ayip, edepsiz ve seviyesiz bir şey tüyü bitmemiş yetimlerin okumak maksadıyla üniversiteye gönderdiği evlatlarının zafiyetlerinden yararlanıp onları kendi radikal...vb emelleri için sokakta vatan millet, demokrasiyi, kurtarma özgürlük ayaklarıyla kullanmak yada onların masum-körpe-doymamış-yeşermemiş zihinsel ve fiziksel bedenlerinin arakasına gizlenip karanlık emellerine ulaşmak için iş yapmak yada yaptırmak. Sizde bu önerme ve öneriler doğrultusunda doğru çözümü için devlete önerilerde bulunun.
         D-Yeniliklere ve değişime müsait gençler çok sayıda gencimizi 70 ve 80’li yıllarda Kapitalizm, komünizm…vb …..izim ve ….istler uğruna yok öldürtmüşüzdür.

C 101.A-Tatmin döngüleri genelde insanlara göre değişse de insanları tatmin etmek zordur. Genelde güvensizliğe sebep olmaktadır.

B-Öğretmen öğrencilerin ikinci bir ailesidir. Belki aileler bu yüzden içleri rahat bir şekilde çocuklarını kilometrelerce uzaklara yolluyor. Bu sebeple öğrencilerin akıl danışacakları bir hocaları olmalıdır. Öğrencilere çok mesafeli davranılmamalıdır.

C-Devleti yönetenlerde aynı şeyleri yaptırmıyor mu sizce? Bu dünyada insanın Allah’tan başka sığınacak kimi kaldı ki! Özden CALP

C 101:A)Bilmiyorum.

           B)Birkaç kişi kötüye kullanıyor diye özgürlükler kısıtlanamaz.

           C) Eğitimde düşünce özgürlüğü olmalı. Berna AYIN

C 101.A.İnsanlar hep daha fazlasını ister.Orta halli biri olmak ister, olunca da olunca da zengin olmak ister.Yani tatmin döngüsünün tam bir tarifi yoktur.Döngünün olması için bir şeyin 0’da başlayıp tekrar 0’a dönmesi gerekir.Bu da insanın hiçbir zaman ihtiyacı bitmez anlamına gelir.

B.Aşırı özgürlük verilmemeli gençlere.Anne baba uzakta olsa bile ilgilerini kesmemeli gençlerden.Ayrıca onları birey olarak kabul etmeli.Onları dinlemeli,Bilgi paylaşımında bulunmalı,ona düşüncelerinin değerli olduğu hissettirilmeli.Yoksa girdiği saçma sapan bir ortamda düşüncesi dikkate alınmamış bir insan ilgi görünce o topluluğa mensup olabilir.

C.Gençleri kendi çıkarları için kullanan partilere,derneklere ağır cezalar getirilmeli.Gençler daha da bilinçlendirilmeli.Ve devlet bu bilinçlendirmeyi yaparken kendi düşüncelerini gençlere empoze etmeye kalkmamalı.Onların ağzından konuşarak mantıklı önlemler almalı.

D.Tertemiz beyinleri kendi çıkarlarına kullanarak bu uğurda ölümlerine neden olan insanlar asla cezasız kalmayacaktır.Yudum GÜRER

 

C.101:A İnsanda tatmin döngüsü bitmek bilmeyen arzularının sonucu ortaya çıkmıştır.Bunun bir nevi bazen doyurucu bazen de acıktırıcı yönleri vardır.Tamamlanmaması durumunda her şeyin fazlası bence zarara uğratır.

B Öğrenci aklını kullanmalıdır kimseye yem olmamalıdır.Sonrasını da görmelidir.

C Öğrenciler olmakla beraber genç insanların yol bulma araması içerisindeyken kim kulağını nereye çekerse o orda olur.Ama büyük insanların böyle rezil ve kendi siyasetlerine ve politikalarına genç kanları muhatap etmeleri çok yanlıştır.gençlerinde bu konu da duyarlı olmaları beklenir.Caner ÖZDEMİR

C 101.Bu önermeye katılmıyorum çünkü bu ülkede yerinde gitmeyen birçok şey var ve gençlerin buna seyirci olmasını bekleyemezsiniz. Devlet hazinenin tamamını satmış, ekonomiyi düzeltmek adına insanların. boğazındaki lokma bile alınacak durumda, eğitim sisteminin sonu belirsiz, işsizlik almış gidiyor buna bağlı olarak toplum düzeni sarsılmış, mevcut bulunan sorunlara(kürt sorunu, başörtü sorunu vs )çözüm üretilememiş ve tam bir kaos ortamı yaratılmıştır. İnsanların buna seyirci olmasını beklemek yanlış olur. Ferhat ÇENBER

C 101:A)Doyumdur.Huzursuzluk, kargaşa ve arayışa neden olur. Kamuran BALYEN

 

          B)Doğru bir önermedir

          C)Yapana değil yaptırana bakmalı Kamuran BALYEN

C 101.Ben bu önermeye katılmıyorum. Çünkü bu ülkede neredeyse yolunda giden hiçbir şey yok. İşsizlik, hatta açlık almış başını gidiyor. Kürt sorunu, devletin kendi içinde çeteleşmesi, ekonominin kötü gidişi… Ayrıca zengini kollayan ve daha zengin yapan fakiri de görmezlikten gelen ve daha fakir yapan bir sistem hüküm sürüyor. İnsana insan gibi yaşama hakkı vermeyen ve kişiye özel demokrasi kullanan bir yönetim. Ve insana düşünmeyi yasak getiren bir düzen. Ve şu anda aklıma gelmeyen bir sürü sorun varken duyarlı bir birey buna tepki göstermeli. Bu da bireysel istek ve çabalarla olabilecek bir şey değil. Eğer bunları değiştirmek istiyorsak örgütlülük şart. Bu nedenle kendini tanıyan ve düşüncesini analiz edebilen her bireyin, ülkenin gidişinde söz sahibi olmak için kendi düşüncesini yansıtan bir dernek, örgüt veya parti ile birlikte çalışmasında bir sakınca görmüyorum.

Not: Ama bunu yaparken tabi ki legal kurum ve örgütler seçilmeli. İllegal örgütler seçerek haklı olan mücadelemizde, kendimizi kişi ve devlet karşısında haksız konumuna düşürmemek gerekir.

Not2: Kendini iyi analiz edememiş ve tanımlayamamış gençlerin kandırılarak bazı kurum ve kuruluşların maşası haline getirildiğini kabul ediyorum. Ama bunun kontrolü kişinin kendi muhakeme gücüne ve ailesine kalmış. Ailede verilen temel eğitimle kişi benliğini kazanmalı ve kendini maşa olarak kullandırmamalı.

Not3: gençleri birer piyon olarak kullanan kurum veya kuruluş eğer illegal ise önermedeki gibi aile bilgilendirilmeli ve devlet de buna el atmalı. Süleyman SENEM

C 101. İnsan olumsuz bir olaydan sonra kendini bazı işlere vererek o olumsuz olayı unutmaya ve kendini tatmin etmeye çalışır ve bu gibi benzeri durumlarda bu döngü devam eder.

B- Burada öğrencide suçludur bence. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmesi gerekir. Yüzme bilmeden havuza atlarsa boğulma tehlikesi yaşar.

C- Onlara neyin yanlış neyin doğru olduğu anlatılmalı. Onlara ilgi alaka gösterilmeli başıboş bırakılmamalıdır. Sosyal imkânlar verilmeli. Yakup EKİNCİ

C 101. A) Terbiyesizliğe, hayasızlığa neden olur.

           C) Ülke genelinde acil önlem alırım. Eğitici seminerler veririm. Bilinçlendirici kurs ve okullar açmalarını önerirdim. Tabi bunlar sözde kalmaması gerek istihdam ortamı sunarak gençlerimize iş imkanı sağlardım .

           D) Bu insanlar  kullanıldıklarının farkına vardıkları zaman sudan çıkmış balığa dönecekler. Ya terör olacaklar ya da intihar edecekler. Mizbah KARATAŞ

C 101.A: İnsanda tatmin duygusu kalp ve akıl mantığına uygun cevaplar bulmasıyla olur. İnsan kendini tatmin etmek için farklı yollara baş vurur. Bunun sonucu rejimin değişmesidir.

            B:Bu durumda öğrencileri bilgilendirmek gerekir. Kendi hür iradesini başkalarına kullandırmamalıdır.

            C:Gençlerin hayatlarını zehir ettikleri gibi onlarında hayatı zehir olmalıdır. Müebbet hapis verilmeli ya da onlar çalıştırılarak kazandıklarını devlete vermelerini sağlardım. Emine YARBA

C 101.A.İnsanda tatmin döngüsü bireylerin elde etmek istediği haz ve duygulardır.Bu toplumda o yapıyorsa bende yapmalıyım fikrinden doğmaktadır.Bu tatmin duygusu tamamlanmaz ise ilk fırsatta başka bir durum ve olaya karşı şiddet veya şefkat olarak ortaya çıkar.(bastırılmış istek ve duygular.)

B.Özgürlük legal işlemler içinde olmalıdır.Toplum ve kurumları herhangi bir kaosa sürüklememelidir.Bu tür düzenleme ve organizasyonu yapan kişi ve kurumlar yargılanmalıdır.

C.Bu tür odak noktalarına fırsat verilmemesi için okumak maksadıyla gelişmiş genç insanlarımızı daha iyi bir ortamda ağırlayıp bu ve bu gibi şer odakları hakkında bilgilendirme yapılmalı.Gençlerimiz gidecekleri bölge hakkında bilgi ve döküman kendisine önceden ulaştırılmalı.Selçuk İNCE

 C 101.A-Tatmin döngüsü ne olursa olsun hiçbir zaman tam olarak tatmin olmamaktır,yani tatmin edici şeylerin sürekli döngü halinde olması.Bu döngü tamamlanırsa doygunluk meydana gelir ve gelişmede duraksamalar olur.

B-Ama şu da bir gerçek insanı tamamen bu suçtan soyutlayamazsınız.Çünkü onun doğruyu bulabilen bir aklı,vicdanı ve iradesi vardır.Tüm bunlar devredeyken hata yapıyorsa bunda büyük pay kişinin kendisindedir eğer doğrular anlatılmış ve o bir tercih yapmışsa…

C-Devletin en önemli eksiği eğitimi doğru vermemesidir.Eğer eğitim sisteminde iyileştirme yaparsa,doğru bir eğitim vermeyi başarabilirse belki öğrencilerini kukla olmaktan koruyabilir…

D-Evet acaba bunların hesabını kim verecek.O kadar gencin ölümüne sebep olanlar rahat döşeklerinde yatarken o gençlerin hesaplarını kim verecek…. Ayşegül CAN

C 101 A) Tatmin döngülerinin tamamlanmaması durumunda ister insan olsun isterse toplum olsun her ikisinde de huzursuzluk hâkim hale gelir.

B) B u eylemlere katılanlar ne olursa olsun kendi hür iradeleri ile katılmaktalar bu sebeple kendilerine pek müspet gözle bakamıyorum fakat uygulama yönünden hak veriyorum…

C) Gençler yönünden devletin pek yapacağı bir şey yok diye düşünüyorum o örgütler üzerinde birtakım nadas faaliyetlerinde bulunur ise ya da kökten kazıma gibi… Belki bu çözüm olabilir diye düşünüyorum

D) Evet öyle… Hatice KAPLAN

C 101. A) İnsanın yaptığı ya da ona yapılan bir iş içine yatıyorsa gönlü razı ise tatmin olmuş demektir. İllegal yollara başvurabilir.B) Önermeye katılıyorumC) Böyle insanları kullananlara caydırıcı cezalar vermek gerekir. Kübra Sivri

C 101. İnsan hep daha fazla isteyen asla tatmin olmayan bir varlıktır eğer güzel ahlak ile donanmamışsa tatmin olma uğruna diğer insanlara zulüm eder.

B. öğrenci belirli bir olgunluğa gelmiş bir ferttir. Hangi kuruluş kendisi için iyi hangisi kötü bilmeli ve bu yönde adım atmalıdır.

C. devlete değil o öğrencileri yetiştiren anne ve babayı sorgulamak gerekiyor devlet her çocuğun başına dadı koyamaz ama her anne ve baba çocuğunu güzel ahlak üzerine yetiştire bilir. Bu yapıldığında çok problem kalacağını zannetmiyorum. MUHARREM POLAT

C 101. A. İnsanda tatmin döngüsü; istenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlamak, gönül doygunluğuna erme, doyum olarak nitelendirilebilir. Fert, toplum ve sistemlerde tatmin döngüsünün tamamlanması, savaşlara, insan ölümlerine, silahlanmaya neden olur.

            B. Öğrenciler kendilerine verilen özgürlükten dolayı bunlar siyasal parti, örgüt, dernek ve kurumların piyonları haline gelmişlerdir. Suçlanacak birileri varsa elbette bunlar öğrencilerin beyinlerini yıkayanlardır. Ancak üniversite çağına gelmiş öğrenciler artık mantıklı düşünme derecesine geldikleri için bunlarında suçluluk payı vardır.

            C. Öğrenciler her ne kadar masum gibi görünseler de kendilerini kullanan menfaatçi gruplar teslim olmaları onların suçudur. Çözüm için öncelikle öğrencilere orta öğretimde ahlaklı olma, vatan ve millet sevgisini içeren dersler müfredata konulmalıdır. Öğrenciler menfaatçi gruplara teslim olmalarının en büyük sebebi ise paradır. Eğer öğrencilere ihtiyaçları için gerekli maddi imkânlar devlet, kurum ve kuruluşlarca sağlanırsa belki gençlerimizi bu hainlerin elerinden kurtarabiliriz. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 101. İnsan hep daha fazla isteyen asla tatmin olmayan bir varlıktır eğer güzel ahlak ile donanmamışsa tatmin olma uğruna diğer insanlara zulüm eder. İHSAN YILDIZ

B. öğrenci belirli bir olgunluğa gelmiş bir ferttir. Hangi kuruluş kendisi için iyi hangisi kötü bilmeli ve bu yönde adım atmalıdır. İHSAN YILDIZ

C. devlete değil o öğrencileri yetiştiren anne ve babayı sorgulamak gerekiyor devlet her çocuğun başına dadı koyamaz ama her anne ve baba çocuğunu güzel ahlak üzerine yetiştire bilir. Bu yapıldığında çok problem kalacağını zannetmiyorum. İHSAN YILDIZ

C-101)A-nefsini köreltmedir.edepsizliğe neden olur.

            B-aynen katılıyorum

            C-fazladan not verip derslerden geçirerek

            D-her koyun kendi bacağından asılır. Ramazan BORAN

C 101.A.İnsanda tatminin belli bir sınırı yoktur.Bu duyguyu tattıkça insan duyguları daha fazlasını ister.Önemli olan bunu yeri ve zamanında kontrol edebilmektir.Ayrıca özgürlükler tatmin duygusuyla yakın bağlantılıdır.Ne kadar özgür hissediyorsak kendimizi o derecede tatmin olmuşuzdur denilebilir.

          B.Öğrenciler siyasi olaylara karşı duyarlı olmak zorundadırlar.fakat bu ayrı değerlendirilecek bir konudur ve gerek öğrenciler gerekse eğitimciler eğitim yuvalarında kendilerini siyasetin merkezinden çekmek ve eğitimlerini tarafsız,eşit mesafede,kişisellikten uzak sürdürmek zorundadırlar.Okullar bu çekişmelerin yapılacağı yerler olmamalıdır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 101. İnsan kafa ve kalp arasında kendini tatmin etmeye çalışır. M. Akif TİRYAKİOĞLU