S 134.Size hazin ve acı bir gerçek sunacağım;bu gün bir bilgisayarı tanımak için kaç çeşit test yapılır. Sahip olduğu sanal ve gerçek araçlarına bakılır. İnsanlığın geleceğini belirleyen kişilere yön veren öğrenci seç ve yerleştir sınavı, öğrencilerimizin kaç özelliğine dayalı bir sınavdır. Ör. Akıllı olmanız ölçülmüyor, güzel ahlaklı olmanız ölçülmüyor, çalışkan olmanız ölçülmüyor, performanslı olmanız ölçülmüyor, sabırlı olmanız ölçülmüyor, kapasiteniz ölçülmüyor, sağlıklı olmanız ölçülmüyor, genlerinizin ve gelişimin geç veya erken açılımı (geç veya erken meyve veren/olgunlaşan yavrularımız) ölçülmüyor, fıtratınızın yatkınlığı ölçülmüyor….vb insanı yetenek, sıfat ve özelliklerinize bakılmaz. Sadece hızlı ve doğru kavrayan-sonuçlandıranlar tüm liyakatlilerin yerini haksız işgal ediyor. Senelerdir uygulanan bu sınavın meyveleri ortadır.Sadece zeki ol yeter yani zeki olmakla asrın nimetlerinden yaralanma arasında doğru orantılı olmuş bir sınav ve yönetim sistemleri vardır. Sadece çok zeki ol; biraz kapasiten ve ön belleğin olsun yeter. Bir insanın fıtrat ve kalite testi, bir bilgisayarın ki kadar hatta bir hayvan kadar değer taşımayan; hangi asrı ve kimin asrını yaşıyoruz. İnsanın nefesine paha biçilmez bir düzen ve inanç sistemi istiyorum Allah C.C.'ten ve geleceğimde. 20.yüzyılın her şeyinin üstüne kapağı kapatası geliyor insanın. Zaten demokrasinin ana kartı uzay çağının rejim sistemleriyle artık çalışamıyor. Demokrasi evrimin metriksini aşamadı. Bir delinin, hayvandan daha aşağılık birisinin oyu; bir veli, bir alim, bir bilginle aynı olur mu?

Yeterince İngilizce bilmeyen bilim insanı doçent olamaz. Arapçanın yağmurundan kurtulduk İngilizcenin dolusuna tutulduk. Hem de İngilizceyi iyi bilene para bile veriyorlar hatta teşvik edip ulusal kaynaklardan burs bile veriyorlar. Arapçayı iyi bilene ne veriyorlardı acaba.Ürettiğinizi İngilizce yayınlasanız daha erken profesör olursunuz. Yayınlamazsanız size daha az puan veriyorlar. Güzeldir dilimiz bize, başak diller diyet bize. Artık robotlar ve ucuz para çapulcusu yabancı tercüme büroları internet üzerinde insanımızı bu asimilasyondan kurtarmaya aday. Büyüklerimiz ne der bu önümüze getirdiği sınav sistemlerine. Bu cehalet kartopu en son kimin elinde eriyip (hangi cahil günah keçisinin elinde kalacak) kalacak dersiniz!! Yukarıdaki parçanın yontulması, ilave edilmesi ve değişmesi gereken kısımlarını yazınız.

 

C 134.Ne ilave edeyim ki hocam ÖSS hepimizin hayatını alt üst etti ülkemizdeki sınav sistemleri sadece elemeye dönük .Hiç bir yararlı tarafını a görmüyorum. Hamit MENÇUK

C 134. Hiç biri yeri! doğruluğa bakış açısı gibi, müstesnalar sadece değişik tatminlere neden olur, gerçeklere farklı bakış açısı gibi! M. Sait DEMİR

 C 134.Ne ilave edeyim ki hocam ÖSS hepimizin hayatını alt üst etti ülkemizdeki sınav sistemleri sadece elemeye dönük .Hiç bir yararlı tarafını a görmüyorum. Bedih EROĞLU

C 134. Kısmen  katılıyorum. Parasız değer yargılarımız hiçe bindi. Rotamızı başkalarının istediği istikamete yönlendirmeye başlamışız.  Sisteme lanet okuyoruz.  Ve bizi başkalarına dillendirilenlere de. HAYRETTİN AYDIN

C.134.Sisteme yüklenmek yanlış bizlere de görevler düşüyor.Güzel ahlakla her şeyin üstesinden gelebiliriz.bu sınavında birlikte üstesinden gelebiliriz.BAHAR YILDIZ

C 134.Günümüz tamamen batının egemenliği ve sömürüsü altında.Her şeyimiz taklit.Sahip olduğumuz değerlerin tümü sahte.Var oluş ve yok oluş çizgimizi dahi batının hükmünde.Böylesi körelmiş sahte toplumun neyinin dürüst olmasını bekleyebiliriz. İdris MANTAŞ
C 134.
ÖSS’de yapılan sınav sistemi yanlıştır. Çünkü öğrencinin, güzel ahlaklı, çalışkan olması, akıllı olmasına göre değil de zeki olmasına göre üniversiteye alıyorlar. Doğan ERGÜN.

C 134. Bence düzeltilecek. İlave edilecek bir yanı yok. Gayet doğru ve gerçekleri içermektedir. Hatice TUNCER.

C 134. Sebepler her şey konuşmaya gelinir. ne yazık ki çözüm üreteni göremeyiz. Evet Türkiye gibi bir ülkede olması gereken bir sistemdir. Yapılacak bir şey yoktur. Gerçektende adil bir sistemin yokluğundan hepimizde şikayetçiyiz. ŞEHMUS AKYÜZ

C 134. gerçeği söylemek gerekirse yazılanlar bire bir gerçekleri ifade ediyor. Daha söylenecek çok şey var biliyorum ama bunlar bile bir hayatımızda bir eksikliğin var olduğuna delildir.CAHİT ÖZKAN

C134.Açıkçası gerçekleri tam anlamıyla ortaya koymuşsunuz bizim ekleyeceğimiz doğrusu yok.İlyas AKTÜRK

C.134: Eksik kısmı bu durumun insanları hiç tanımadıklarına düşman etmesi, rakip kılması ve kırdırmasıdır. İnsanları boğuşturmak boğulanı haksız, boğanı haklı çıkarmaktan ibaret kirli bir sınama. Dilek KARABAYRAKTAR

. C 134Kesinlikle doğru.Hiçbir şekilde ahlaki yönleri ele alınmadan bir yerlere getiriliyor bu insanlar.Sadece zekasını kullanarak.Halbuki öğrenciye verilecek en güzel şey güzel ahlakı dürüstlüğü aşılamak.Acaba kaç kişide güzel ahlak mevcut.Kendi dilimizin güzelliklerini bırakıp başka ülkenin dillerini öğrenmek saçmalıktan başka bir şey değildir. Seyhan IŞIK

C134. Aynen katılıyorum. Bilim dili Türkiye’de Türkçe olsun Menşure DAĞLAR

C 134. Bence insanı bir bütün  olarak sınav yapmalı ve gerekenler sınav sonucuna göre değerlendirmeliyiz. Ahmet ESER

C 134.Bugün dünyada makam, mevki, para sahibi olmanın tek yolu zeki, üçkağıtçı ve bu üç kağıtçığı pratik bir şekilde ortaya koyanların olmuştur.Akıllı, mantıklı ve güzel ahlak para etmez olmuştur.Abdullah DENİZEDALAN

C134.hemen hemen doğru fakat bizlere de görevler düşmektedir. N.BİLGİN

C.134 sistem yanlış.çünkü sadece insanların zeka düzeyi ölçüldüğü için birçok gereksiz insanla aynı koşullarda oluyoruz.üniversiteye gelmiş ancak insan olmayan varlıklar vardır.çok doğru bir önerme.Melek BOZANER.

C134 bence hiçbir eksiği olmayan bir önermedir.siz gerekeni söylemezsiniz daha ne söylenir ki.Selma ZENGİN

C.134 insanlar her yönden sınava tabi tutulmalıdır.çünkü tek yönlü olunca bir seviye oluşmamaktadır.ÇİĞDEM YİĞİT

C 134. Önerme de olduğu gibi bir bakış açısından sadece bakılmamalıdır.Mesut ASLAN

C.134.ülkemizdeki sınavlar sadece elemeye yönelik sınavlardır.yani zeki olanların ayrıştırıldığı bir sistem.ancak şu da göz önünde bulundurulmalıdır insanların zeka kapasiteleri ölçmek;onların güzel ahlaklı,sabırlı yada çalışkan olup olmadıklarını ölçmekten daha kolaydır.bu yüzden sınavlarda bu sistem uygulanmaktadır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 134.Yazılanlar bire bir gerçekleri ifade ediyor.Bunlar hayatımızda bir eksikliğin var olduğuna delildir.Erdinç YEŞİLYURT

C 134.Ne ilave edeyim ki hocam ÖSS hepimizin hayatını alt üst etti ülkemizdeki sınav sistemleri sadece elemeye dönük .Hiç bir yararlı tarafını a görmüyorum. Mehmet Şirin ARTUK

C 134. Dünyada güçlü olanların çanağında oynuyoruz Bize dillerini dahi kabul ettirmeye çalışıyorlar.Kendi milletini çözen devletlerin ne kadar ilerleyeceği açıktır. MUZAFFER CEYLAN

C 134. Çok güzel yazmışmışsınız. Hakikaten sizi tebrik ederim. O kadar güzel ifade edilmiştir ki eksiklik bulamadım, değişmede yapamadım. Tekin ÖZBEY

C 134. Tek özelliğine dayanan başka özelliklerimizi göz ardı eden öğrenci seçme sınavı çok kaliteli bir sınav olduğu söylenemez. Emre Özden

C 134.Bir insanı güzel ahlak kuralları göre değil de zeki olamasın göre değerlendirilmesi acı bir gerçektir. Kerime TAŞ

C.134:Aslında tam doğruyu söylüyor… Celal  TİLGEN

C 134.Zekanın yanında akıl ve ahlaka bakılmalıdır İngilizce dünya dili olması münasebetiyle bilinmesi gereken bir dildir. Arapçıyı kullanacağımız farlı yollar vardır ama bunlara dar kalıplardır.Cebrail HAN

C 134. bahsedilen kapasitelerin doğal araçlarla ölçemezci Ömer GEZİCİ

C 134.Ülkemizde zeki ve iyi düzeyde bir İngilizce biliyor isen değerlisin. Emine ÖZTÜRK

C 134. Önerme her şeyi çok güzel belirtmişsiniz. Tek yönlü bir değerlendirme yapılmamalıdır. Hatice ŞAHİN

C.134 Önerme olabildiğince iyi.. A.KONUKSEVER

C 134. ÖSYM öğrencileri sadece zeka bakımında ölçüm yaparak öğrenci yerleştirir. Buda öğrencilerin kapasitelerine göre yerleri tercih etmeleri için yetersizdir. Abdulmevla OKTUAY

C 134.Toplum olarak bize empoze edilmeye çalışan sahte kültür ürünleri sunup bizi asimile eden insanların etkisindeyiz her şey özenti ve taklitten ibaret olmaya başlıyor giderek.Meral YILMAZ

C 134.Hazin ve acı bir gerçek evet katılıyorum. İşte bu yüzdendir ki yollarımız hep kesiliyor hep sorun hep sorun ta ki bıktırıp bırakıncaya kadar ve hazin son gene yerimizde sayıyoruz. Kadir AVCİ

C 134: Bence bir hakikati tamamıyla ifade etmiştir… Ercan ÇiFTÇi

C 134. Herkes kendi kapısının önündeki cehaleti temizlerse ülkemiz akıllı insanlarla sulanır.  . Uğur YÜCEDAĞ

C 134.Aslında bu sistem adaletsizcedir çünkü insanın bütün özelliklerini becerilerini ölçemiyor.bu sınavda zeki olanlar ancak başarılı olabiliyor Zekilik de herkese özgü değildir Ahmet DUSAK

C 134. Kesinlikle sizin bu söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Parasız değer yargılarımız hiçe bindi. Rotamızı başkalarının istediği istikamete yönlendirmeye başlamışız.  Sisteme lanet okuyoruz.  Ve bizi başkalarına dillendirilenlere de. Muhsin ERSAN

C.134 Doğrudur. Gerçektende bunları ortadan kaldırmak gerekir. Çünkü bizim zeki insanlardan çok güzel ahlaklı insanlara ihtiyacımız var. ADEM BATARAY

C.134Yarınlar karanlık diye korkmayalım. Bir mum alalım bakkaldan bugün olmaz mı? Yarın daha iyi imkanlar verirse rabbim alırız bir lamba. Belki de Allah halis niyete binaen üfleye verirse nurundan aydınlanır karanlıklar. Olmaz mı hocam. İnşallah olur. Duamdır bu benim yaratana, Mevla kabul eyleye. İRFAN CEYLAN

C.134 Siz biz aydınlanırsak eğer nura kavuşur tüm dünya.  SEVDETA ŞİŞMAN
 C.134.
ülkemizdeki sınavlar sadece elemeye yönelik sınavlardır.yani zeki olanların ayrıştırıldığı bir sistem.ancak şu da göz önünde bulundurulmalıdır insanların zeka kapasiteleri ölçmek;onların güzel ahlaklı,sabırlı yada çalışkan olup olmadıklarını ölçmekten daha kolaydır.bu yüzden sınavlarda bu sistem uygulanmaktadır Zehni GÜN

C 134. Yaşanılan bu sistemin tamamına yakını zaten yanlışlarla dolu iken sınav sisteminin doğruluğu pek tartışılacak bir değil sanırım. Çünkü yanlışın olduğu sistemde zaten bir doğrunu olması pek beklenemez. . ZEYNEL EDE

C 134.Sadece bir şeyi ne kadar ezberleyeceğimizi ölçen bir sınavdır. Kişinin ahlakı veya zihinsel üstünlüğüne bakılmadan yapılan bir sınavdır. Bize verilen eğitimde ezberci bir eğitim sistemidir. (FATİH KAPLAN)

C 134.Ezbere yönelik bir sınav sistemi vardır. Buda sağlıklı bir seçim olmamaktadır. BURHAN KORHAN

C 134. Çağımızda müspet durumlar ortaya konulup ölçülmüyor. Artık olumsuz yönler insanlığa daha cazip geliyor ve bunlar uygulatılıyor. Fahriye İNCE
C 134. 
gerçekten acı bir gerçek katılıyorum.  İşte bu yüzdendir ki yollarımız hep kesiliyor hep sorun yaşıyorken nasıl ilerleyeceğiz Selman BÜYÜK                                                                 C.134.Başkaları kendi menfaatleri için sistemleri yaratırlar sistemlerde başkalarının hayatını karartır. Osman KILINÇ
C 134.
Sistem sadece bileni istiyor. Bildiğini sorgulayanları değil. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.134 Günümüzde akla değil zekaya güzel ahlaka değil menfaate önem veriliyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 134. Günümüz tamamen batının egemenliği ve sömürüsü altında. Her şeyimiz taklit. Sahip olduğumuz değerlerin tümü sahte. Var oluş ve yok oluş çizgimizi dahi batının hükmünde. Böylesi körelmiş sahte toplumun neyinin dürüst olmasını bekleyebiliriz. Nesrin EKİNCİ
 C.134
Sistem doğru olmayabilir ama her türlü sorunu da Sisteme yüklemek  lazım.. Mehmet Fatih ŞENGÜL
C 134.
Hocam yorum gayet güzel sizin de 149. Soruda dediğiniz gibi ozanlar onu söyler. SİNAN UZUNDEMİR

C 134. Tabi ki yanlış bir uygulama. Doğru kavrayanı seçen bir otorite tasdik edilir fakat insanların seçimi yanlış konusuna katılıyorum. Bunun düzeltilmesi söyle olabilir. İnsanlar 9-11 yaşları arasında başarılı olabilecekleri alanla ilgili bazı ip uçlarının verirler hal ve hareketleriyle insanları yarış atı konumuna getiren uygulamanın yürürlükten kalkması orta okul yıllarında çocukların eğilim gösterdikleri alana göre yetiştirilmesi soruda bahsettiğiniz olayların bir çoğunun oluşmasına mahal vermeyecektir. Murat ÇELEN