S 91.Cumhuriyet büyüklerinin bize en büyük hediyesi:ülkemizi 2. ve 3. büyük dünya sıcak-soğuk savaşlarına sokmamalarıdır. Ancak dünya savaşlarının galipleri yani veto imparatorluğunun aslan devletleri ve finoları bunun bedelini biz iç savaşlarla ve antagonistik (bir birini yok eden) sosyal yaşantı ve siyasetle ödetmektedirler. Bize düşen bu felaketlerden olumsuz etkilenmeyen bu güzel sosyal beyin potansiyellerimize: sinerjitik bir mantıkla; ülke, dünya ve geleceğin sorularını; doğru, verimli, liyakatli çözdürmek ve hayata güncellemeyi başarmaktır. Bunu yerine getirmek-getirtmek bu ülkedeki her namuslu ve dürüst insanının boyunun borcudur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C 91.Bence hocam bu ülkedeki her namuslu ve dürüst insanın görevi öncelikle içimizdeki sorunları dış mihraklı ele almaktan vazgeçmeleridir.şöyle bir örnek vermek gerekirse ,içte sönmemiş yani köz halinde bir ateş var e yani dıştan da en  ufak bir rüzgar ateşi alevlendiriyor. peki hala o köz bize dışarıdan mı geliyor hayır.dışarıdan esen sadece rüzgar ateş bizim içimizde. bizim ülkedeki ahmak siyasetçilerin yaptığı  nedir o köze su dökmektense kalkıp rüzgara küfrediyorlar.bu kadar saçmalık bana çok geliyor hocam vallahide billahi de cevaplamak bile istemiyorum artık bu soruları.yani bir halk deyimiyle bitirmek gerekirse ^^ateş olmayan yerden duman çıkmaz^^. Hamit MENÇUK

C 91. Önermesindeki sıcak savaş, antagonistiğin bedelle ödettirmeleri sözcükleri yersiz kullanılmıştır. Çünkü sıcak savaşa katılmayan soğuk savaşta sıcak savaşa zorlanacağı döneme rast geleceğindendir. Antagonistik düşüncenin asıl nedeni sıcak savaşı kazananın daha doğru yolda olduğunun oluşturduğu düşüncelerindendir. Çünkü her başarı zaferi getirmez yakınlaştırır!

M. Sait DEMİR

C 91. Cumhuriyet döneminde Dünya Savaşlarına girmemiz bizim için çok büyük bir kazanç olmuştur. Ancak günümüzde dışarıdan değil de içeriden yapılan tehditler devletimizi bir felakete götürmektedir.Bunun içinde bize düşen görev içeride birlik, beraberlik ve bütünlüğümüz korumak için el ele vermektir. Hatice TUNCER.

C.91 insanlar yapabileceğinin en iyisini fıtratını zorlamayacak şekilde gücü mahiyetinde sağlıklı topluma faydalı insanları hayra ve iyiliğe yönlendirmelidir. BAHAR YILDIZ

C.91 zaten birçok ülkenin amacı iç savaşlardan yararlanarak ülkemizin birçok zenginliğinden faydalanmaktır.bizde buna izin vermemeli ülke bütünlüğü içinde kendimizi korumalıyız zafere atılan her bir adım birlik ve beraberlikten gelir.Nesrin EKİNCİ

C 91.Elimizden geldiği kadar atalarımız gibi değerlerimizi,kültürümüzü,vatanımızı ve en önemlisi namusumuzu korumasını bilip,kendimizi sömürtmeye izin vermemeliyiz.Kavgamız bu olmalı. İdris MANTAŞC 91. Veto imparatorlukları ülkemizi iç savaşa sokmak için halk arasında milliyetçiliği ön plana çıkartmaktadırlar. Bizlere düşen görevde insanlarımızın bu türlü oyunlara gelmemesi için ve liyakatli çözümler aramalıyız. Doğan ERGÜN
C.91
önermesine katılıyorum eksikten ziyade bence çözümün doyduğu noktaya dayanmış ve bence yapılması gereken en doğru şeyler ana tema olarak bunlardır. . Mesut ASLAN

C 91.  ve bu tür ayak oyunlarına alet olamamak gerekir. Cahit Özkan

C 91. Soruda bahsedilen savaşlara girmememiz nedeniyle iç çatışmalar oluşmuştur ben bu önermeye katılmıyorum Çünkü savaşa katılan Arap ülkeleri bu iç savaşlardan kurtulamamıştır Ömer GEZİCİ

C 91. Bence bunun en güzel örneğini fatih sultan Mehmet’i verebiliriz İstanbul’u fethedeceği zaman içerisinde ne içte nede dışta herhangi bir sorun istemiştir bütün sorunları çözmüş ondan sonra fetih yapabilmiştir.Osman KILINÇ

C.91: Bunu yerine getirmek herkesin boynunun borcudur. Dilek KARABAYRAKTAR

C 91.Ülkemizde huzurlu yaşamanın yolu ülkemizin sorunlarına çözüm getirmek ve bu çözümleri uygulamaya koymak. Seyhan IŞIK

C 91. Bence de bu hepimizin boynunun borcudur çünkü veto imparatorluğuna karşı yapılabilecek en iyi stratejidir. Ahmet ESER

C91.ülkemiz insan gücü potansiyeli bakımından güçlü bir ülkedir. Bizi ancak iç karışıklıklarla parçalaya bilirler ancak toplumun kesimleri arasında birbirimizi anlayamama söz konusudur. Menşure DAĞLAR

C 91. Doğrudur ama namuslu ve dürüst insan yetiştirmek için insanlara eşit olarak yaklaşılmalı ve hakları gasp edilmemeli. Abdullah DENİZEDALAN

C 91.İnsanoğlu gücü yeterince insanları hayra,iyiliğe davet etmelidir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.91 İnsan gücü yettiği ölçüde insanları hayra iyiliğe yönlendirmek için gayret ve çaba göstermelidir. N.BİLGİN

C.91.Dünya artık öyle bir duruma gelmiş ki devletler arasında ki savaşlara girmesek bile zaten kendi içimizde bir savaş yaşıyoruz.Melek BOZANER

C 91. Antagonistik düşüncenin asıl nedeni sıcak savaşı kazananın daha doğru yolda olduğunun oluşturduğu düşüncelerindendir. Çünkü her başarı zaferi getirmez yakınlaştırır!Erdinç YEŞİLYURT

C.91.Zaten şimdi ki bütün ülkeler kendi içinde ve diğer ülkelerle sürekli bir sıcak savaş halindedirler.Her an bir savaşın olması kaçınılmaz olmuştur.Selma ZENGİN

C91. insan yapabildiğinin en iyisini yapmakla hükümlüdür.A.KONUKSEVER

C 91.Bence hocam bu ülkedeki her namuslu ve dürüst insanın görevi öncelikle içimizdeki sorunları dış mihraklı ele almaktan vazgeçmeleridir.şöyle bir örnek vermek gerekirse ,içte sönmemiş yani köz halinde bir ateş var e yani dıştan da en  ufak bir rüzgar ateşi alevlendiriyor. peki hala o köz bize dışarıdan mı geliyor hayır.dışarıdan esen sadece rüzgar ateş bizim içimizde. bizim ülkedeki ahmak siyasetçilerin yaptığı  nedir o köze su dökmektense kalkıp rüzgara küfrediyorlar.bu kadar saçmalık bana çok geliyor hocam vallahide billahi de cevaplamak bile istemiyorum artık bu soruları.yani bir halk deyimiyle bitirmek gerekirse ^^ateş olmayan yerden duman çıkmaz^^. Mehmet Şirin ARTUK

C.91.Cumhuriyet büyüklerinin bizi 2. ve 3. büyük dünya savaşlarına koymamaları büyük bir zaferdir ama biz bunlardan kendimize ders çıkaramadığımız için şu anda kendi içimizde iç savaşlar veriyoruz. Çiğdem YİĞİT

C.91.bize düşen görev içimizdeki ateşi örükleyen kapitalist devletlerin oyununa gelmemektir.yüzlerce yıldır kardeşçe yaşayan bizler bu oyuna gelmemeli sağduyulu davranmalı gerçekleşmeyecek hedefler için birbirimize zarar vermemeliyiz. HAYRETTİN KARABUDAK

C91 bu önermenin eksiği ülkedeki farklı etnik grupları kaynaştırmak ve bu yıkımın durmasını sağlamaktır. Celal TİLGEN

C 91. Bu felaketlerden herkes etkilenmiştir. Önemli olay tamiri erken yapmaktır .Tamir sadece namuslu ve dürüst insanların değil herkesin borcudur. MUZAFFER CEYLAN

C 91. Cumhuriyetteki yönetimin, bizi soğuk ve sıcak savaşa koymamaları gerçekten büyük bir zafer ve verilmiş güzel bir karardır. Ancak bunun bedelini özellikle iç savaşla kendi insanımızı yok ederek başka devletlere bağlı kalarak ödemekteyiz. Bunu da ancak siyasetten, eğitimden, birey olmanın sorumluluğunu taşıyan üretken, düşünen insanlar yetiştirerek aşabiliriz. Hatice ŞAHİN

C 91. Burada felaketlerden olumsuz etkilenir. Fakat bunu aza indirmek lazımdır. Tekin ÖZBEY

C 91. 2. Dünya savaşına fiilen girmememize rağmen savaşan ülkeler gibi bizde çok büyük yaralar almışız.Ama beyinlerdeki potansiyellerde bir zedelenme olmamıştır.İşte bunu kullanmanın tam vaktidir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 91. Ülkemizi her türlü tehlikelerden kurumak hepimizin vazifesidir. Bunu için ahlaklı, manevi değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmeliyiz .Abdulmevla  OKTUAY

C 91.büyüklerimiz bizi daha kötüsü olan iç savaşlara sürüklemiştir.Cebrail HAN

C 91. Kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek. Emre Özden

C 91. Her namuslu ve dürüst ve de güzel ahlaklı insanın boynunun borcudur.Çünkü ülkenin geleceği bizim geleceğimiz demektir.Biz ülkemiz sayesinde bir toplum sayılmaktayız aksi takdirde sadece sömürge insanlar sınıfında ve kökü kısırlaşmaya giden kavimler arasında yer alacağız… Ercan ÇiFTÇi

C 91. Bu ülkedeki her namuslu insanın boynunun borcu doğru verimli liyakatli bir şekilde sorunları çözmektir. Sevgi ALMAK

C 91.büyüklerimiz bizi daha kötüsü olan iç savaşlara sürüklemiştir.Bundan kurtulmak elbette liyakatli insanlarımızın görevidir.Ahmet DUSAK

C 91.Dış devletlerin ülkemiz üzerindeki sosyal yaşantı ile siyaset oyunlarıyla ülkemizi yok edip parçalamak istiyorlar. Bireylerin uyanık olup bu oyunlara gelmemesi gerekir. Kerime TAŞ

C 91.Bence hocam bu ülkedeki her namuslu ve dürüst insanın görevi öncelikle içimizdeki sorunları dış mihraklı ele almaktan vazgeçmeleridir.şöyle bir örnek vermek gerekirse ,içte sönmemiş yani köz halinde bir ateş var e yani dıştan da en  ufak bir rüzgar ateşi alevlendiriyor. peki hala o köz bize dışarıdan mı geliyor hayır.dışarıdan esen sadece rüzgar ateş bizim içimizde. bizim ülkedeki ahmak siyasetçilerin yaptığı  nedir o köze su dökmektense kalkıp rüzgara küfrediyorlar.bu kadar saçmalık bana çok geliyor hocam vallahide billahi de cevaplamak bile istemiyorum artık bu soruları.yani bir halk deyimiyle bitirmek gerekirse ^^ateş olmayan yerden duman çıkmaz.Bedih EROĞLU

C 91. Bana göre güzel ahlaka sahip kişileri başa getirip onlara destek vermeliyiz. Kadir AVCİ

C 91.Temel eksiklik bu önermede  anlaşılır bir yapının bulunmamasıdır. Bunun netleştirilmesi gerekmektedir. Mehmet Salih Gökhan

C 91. Evet ülkede iç savaş çıkarıp bizim gelişmiş bir ülke olmamızı engellemiş oldular.Bunu başarmamızın tek yol sevgi birbirimizi sevmek. ŞEHMUS AKYÜZ

C.91. çok doğru bir önermedir. Bende her vatandaşın bunu gerçekleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Zehni GÜN

C.91 önermesine katılıyorum eksikten ziyade bence çözümün doyduğu noktaya dayanmış ve bence yapılması gereken en doğru şeyler ana tema olarak bunlardır. . ilyas AKTÜRK
C 91. bu savaşlara dıştan girmiyor diye diye görünsek bile içimizi kurcalıyorlar. Ama biz ne olursa olsun birlik olmalıyız. ABD nin 82 lerde oynadığı oyunlara gelmemeliyiz . ne sorunumuz varsa doğruyu düşünerek çözmeliyiz ama savaşla değil…BARIŞ HOZMAN

C.91 Yaşantımızı savaşla sürdürmektense birlik ve beraberlik içinde yürütmek en önemli borcumuzdur. ADEM BATARAY

C.91 Biz muhabbet ehliyiz husumete vaktimiz yoktur bizim, diyen büyüklerin nesliyiz. Her soruna çözüm arayan, her yaraya merhem arayan nesiller yetiştirmeliyiz. Bizi kurtaracak muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak böyle bir nesildir. Şuan mevcut toplumdaki her birey de bu mefkure ile hayatını şekillendirmeli ki ilerleyelim. Biz böyle olalım gerisi teferruat olur. İRFAN CEYLAN

C.91 İnsan önce kendini değiştirmeli ki dünya değişsin. Biz aydın, öz değerlerimize saygılı bir şekilde sorunlara çözüm bulmalıyız. Bulursak ve uygularsak dünyaya hakikati öğretiriz. Hiçbir veto imparatoru bizi yıldıramaz o zaman. SEVDETA ŞİŞMAN

C.91.Cumhuriyet döneminde girilen savaşlarda ülkemizin pek fazla faydalı etkisi olmamıştır. Aksine bu savaşlar büyük devletlerin işine yaramıştır. Bizi savaşa sokmak isteyenler bu sayede büyük kazançlar elde etmişlerdir. Halen bugün bile ülkemiz üzerinde aynı oyunlar oynanmaktadır. (FATİH KAPLAN)

C 91. Toplum içerisinde yaşayan her bireyin öncelikli görevi kendisi insani değerler çerçevesinde bütünleştirmek olmamı ve toplum,devlet,dünya insanı değerlerin yaşama olanağı sağlayan bir ortam olur. ZEYNEL EDE

C 91.Veto devletleri içimize fitne sokarak bizi birbirimize vurduruyorlar. Bundan çıkar sağlıyorlar. BURHAN KORHAN

C 91. Bu ülkedeki kendini namuslu ve dürüst sayan her insanın görevi bu ülkeye iç savaşları sokanlara karşı sorunlara çözüm üretip uygulamaya koyup,bu iç savaşlara son vermektir. Fahriye İNCE
C. 91.
Ülkeyi dünya savaşlarına sokmamaları ülke halkı için çok iyi bir durum olmuştur zaten savaşa giren belki de hala acısını çekiyordur. Osman KILINÇ

C 91. doğru bir önermedir.Selman BÜYÜK
C 91.
Katılıyorum.bunun içinde millet olarak sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Mahmut ERBAY

C 91. Belki de savaşa girseydi Almanya o savaşı kazanırdı Türkiye de müttefik olarak belki de daha rahat olacaktı.Barış DEMİRTAŞ

C 91. Kapitalist ülkeler diğer ülkelerin içerisine sızarak onların parçalayıp ve güçsüzleştirme yoluyla kendisine bağımlı kılmaya çalışır. . İBRAHİM ÖZDEMİR