S 84.Bekli de bu günkü insanlığın en büyük ikinci sorunu(güzel ahlaktan sonra); bu gün ilim ve bilim birbirinden ayrılmış iki DNA zinciri durumundadır. Bize düşen bilimsel siyaset ve fenni çalışmalarla; bu zincirin toplumsal, zihinsel ve fiziksel bazlarını doğru eşleştirip doğru çalıştırmaktır. Önermesi hangi amaca hizmet eder?

C 84. Bu günkü bilim ve ilimin birbirinden ayrılması batının  zekasına hizmet etmektedir.Hamit MENÇUK
C 84.
Bu düşüncenin gerçekleştirilmesine hizmet eder. M. Sait DEMİR

C 84. İlim ve bilim birbirini tamamlayan iki kavramdır. Amaçlarına hizmet edebilmeleri için bir bütün halinde hareket etmelidirler.  Hatice TUNCER.

C 84.Günümüzde ilim ve bilimi birbirinden ayırmışlardır.Aslında bunları birbirleriyle kaynaştırıp ortak payda altında toplamalıyız.Toplumun buna ihtiyacı var. İdris MANTAŞ
C 84.İlimle bilimi birbirine doğru eşleştirebilirsek asıl amacımıza ulaşmış oluruz.Bu da liyakatli toplum yetiştirmek olmalıdır.Emine ÖZTÜRK

C 84. Kesinlikle, dini ve fenni ilimleri birbirini tamamlar mahiyettedir. Bunların biri olmayınca iş sakata binecektir. Zaten inen ilk ayete bakıldığında, oku emri verilmiş, deşifresini bize bırakmıştır. HAYRETTİN AYDIN 

C.84 ilim ve bilimi güzel ahlakla orantılı bir şekilde domino taşlarını doğru yerleştirmeliyiz.bu taşları yerleştirirken toplumsal,zihinsel ve fiziksel kuralları göz ardı etmemeliyiz. BAHAR YILDIZ

C.84.İlim ve bilim bir bütün halindedir bunları iki farklı kavrammış gibi düşünemeyiz.İlim ve bilim olması gereken şekilde bir araya gelirse verim elde edebiliriz.Selma ZENGİN
C 84. Günümüzde ilim ve bilimin birbirinden ayrılması toplumun gelişmesini engelleyen önemli faktörlerden biridir. Bizler bilim siyasetini doğru kullanırsak toplumun fiziksel bazlarını doğru algılayabiliriz. Doğan ERGÜN
C.84
önermesi olguların doğru bir kefeye konup daha verimli bir şekilde kullanılıp insanlığa en güzel katkılar da  bulunma amacına hizmet eder… Mesut ASLAN

C 84. Bilim ile dini bir birinden aykimmiş durumda Siyaseti kullanarak onları bir birine bağlamalıyız Ömer GEZİCİ

C 84. evet bu zincirleri birleştirmek bu sorunu ortan kaldıracaktır.Ahmet ESER

C.84: Bu önerme insanlığın en büyük ikinci sorununu çözmeye hizmet eder. Dilek KARABAYRAKTAR

C 84. İlim ile bilim birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Yoksa

eksik kalırlar Menşure DAĞLAR

C 84.İlim ve Bilim birbirinden ayrılmaz bir ikilidir.Birinin eksiğinde mutsuzluk yaşanır. Seyhan IŞIK

C 84. Toplumsal doğrularla bilimin birbirine hizmet edeceği ortam hazırlamaya hizmet ediyor. Abdullah DENİZEDALAN

C 84. amaç yazıldığı gibi ise topluma hizmetten başka ne olabilir ki? Cahit Özkan

C.84.İlim ve bilim birbirini tamamlayan iki unsurdur.Bunları ayrı düşünmek imkansızdır.Çiğdem YİĞİT

C.84.İlim ve bilimi birbirinden ayrı düşünürsek her ikisi de yarım kalır ve amaçlarına hizmet edemezler.Melek BOZANER

C.84.Bunun amacı her yönden daha üst düzeyde ki bir toplum haline gelmektir.İrfan CEYLAN

C.84.Eğer ilim ve bilimi doğru şekilde eşleştirirsek toplumun en büyük ikinci sorununu çözmüş oluruz. Sevdeta ŞİŞMAN

C.84 ilim ve bilim birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu hayatımızın her safhasında ortaya çıkmaktadır. Bilimsel gerçeklere ulaşma sadece ilim ile mümkündür. Dolayısıyla ilim bilim ayrılmaz bütün. N.BİLGİN

C84 günümüzde bu kavramlar birbirinden ayrılmıştır ki bu da devletin ve milletin zararını isteyenlere hizmet eder. Celal TİLGEN

C. 84 kesinlikle öyle olmuştur  ilim ve bilim birbirinden ayrılmıştır aslında ilim bilimi doğurur  ilmin gelişmesi engellenirse bilim de doğal olarak sekteye uğrar.Ahmet DUSAK

C.84.ilim ve bilimi birbirinden ayrı düşünmemeliyiz.onları birbirine bağlı bir zincir gibi düşünmeliyiz. HAYRETTİN KARABUDAK

C 84. Bilim ve ilimi güzel ahlakla orantılı bir şekilde bir arada tutmalıyız.Erdinç YEŞİLYURT

C 84. İlim ve bilim birbirini tamamlayan iki kavramdır. Amaçlarına hizmet edebilmeleri için bir bütün halinde hareket etmelidirler.   Mehmet Şirin ARTUK

C 84. Doğru ve iyi ahlaklı yönetime insanlara hitap et. MUZAFFER CEYLAN

C 84. Günümüzde ilim ve bilim birbirinden ayrılmış durumdadır. Oysa ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır. Bilimin bittiği yerde ilim devreye girer. Şu anda büyük güçlere hizmet etmektedir. Hatice ŞAHİN

C 84.Bu önerme  ilim  ve  bilim  birlikte  düşünerek  olayları  bu  iki şeye göre  cevaplandırmaktadır. Barış  DEMİRTAŞ

C 84. bilimi ahlak ile ortak çalışmaya yöneltmek. Selman BÜYÜK
C 84.
Bu önerme teorikteki bilgilerin uygulamaya aktarılmasıdır. Tekin ÖZBEY                                    
C 84.
Bilimi birleştirmeye hizmet eder. Emre Özden

C 84.İlim ve bilimin bir birini tamamlaması gerekir. Birbirine zıt düşmemelidir. Kerime TAŞ

C 84. Kesinlikle, dini ve fenni ilimleri birbirini tamamlar mahiyettedir. Bunların biri olmayınca iş sakata binecektir. Zaten inen ilk ayete bakıldığında, oku emri verilmiş, deşifresini bize bırakmıştır. Muhsin ERSAN

C 84.Laikliğe hizmet eder.Yani din ve devleti birbirinden ayırmak gerekir.Meral YILMAZ 

C 84.din ve bilim birbirinden ayrılmaz iki parçadır.bunları birbirinden ayrı düşünürsek ikisinden de verim alamayız.Cebrail HAN

C84.ilim,bilim ve din bir bütündür.ayıramayız.’’ ilimsiz din kör,dinsiz bilim topaldır’’ et ve tırnak gibidir.Mehmet fatih ŞENGÜL…

C 84. Bu önerme direk güzel ahlaka destek kuvvet amacına hizmet eder.Güzel ahlakın yanı sıra bu halka ilim ve bilimin ışığı da gereklidir.Bu da ikisi bir arada olmasa sudaki hidrojen ve oksijen hükmünü alır biri yakıcı ve diğeri de körükleyici.Ama ikisi bir olunca söndürücü olacaktır.Bize gerekli olan da sudur. Ercan ÇiFTÇi

C 84. Günümüzde ilim ve bilim birbirinden ayrılmış . bunları bir araya getirmek lazım  bunu sağlamak için  ahlaklı, dürüst. Bilim adamlarına ve alimlere ihtiyacımız var. Abdulmevla OKTUAY

C 84. Bilim ilmin metriksini aşamadığından.Siyasetin ilmi derecesi yüksek olmalıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 84- Önermenin temel amacı toplumda belli bir düzende hiyerarşik bir yapıdaki bir düzen oluşturmaktır. Mehmet Salih Gökhan

C 84.Bizim yapmamız gerekenleri ifade eder önerme.Sevgi ALMAK

C.84.İlim ve bilim bir bütün halindedir bunları iki farklı kavrammış gibi düşünemeyiz.İlim ve bilim olması gereken şekilde bir araya gelirse verim elde edebiliriz.İlyas AKTÜRK

C 84. Bu önerme  ilim  ve  bilim  birlikte  düşünerek  olayları  bu  iki şeye göre  cevaplandırmaktadır. Kadir AVCİ

C.84. İnsanlığı madden ve ruhen bunalımlarını ortadan kaldırmaya ve insanları daha verimli hale getirmeye hizmet eder.Zehni GÜN

C 84. bence bu ikisi birbirini tamamlayan birer parçadır.ilişki kurulursa insanlığa hizmet eder. BARIŞ HOZMAN

C 84. Bir toplumun siyasetle değil de bilim ve siyasetin birbirini tamamlamasıyla ilerlemesini amaçlar. ŞEHMUS AKYÜZ

C 84. İlim ve bilim birbirini tamamlayan iki kavramdır. Amaçlarına hizmet edebilmeleri için bir bütün halinde hareket etmelidirler.   Bedih EROĞLU

C84.Bugün bize okullarda hiç bilim öğretilmiyor; bize verilen ilimdir. Hâlbuki ilim ve bilim ayrılmadan bir bütün olarak verilmiş olsa belki de bilim adamı sayısında bir patlama olabilirdi. (FATİH KAPLAN)

C 84. Bu düşünceler parçalanmış olan her şeyi bir  bütün haline getirmeye olanak sağlar. ZEYNEL EDE

C 84.Okullarda öğrenciler bilime yönlendirilmiyor. Bize hep kanunları, anayasayı ve vatan sevgisi öğretiliyor. BURHAN KORHAN

C. 84.Aslında her ikisi de birbirinden yararlanabilir bir olsa daha iyi olur. Osman KILINÇ

C.84 Bu sayede ilim ve bilim yaklaşır. Daha olumlu şeyler ortaya çıkar. ADEM BATARAY

C 84.İlim ve bilimin ortak özelliklerinin beraber kullanmaktır. Mahmut ERBAY

C 84. İlim ve bilimin aynı zincir üzerinde birleştirmeye ayrı iki zincir durumundan kurtarma amacına hizmet eder. Fahriye İNCE
C 84.
İlim ve bilim ancak bir araya getirilirse insanlığın sorunlarına cevap oluşturabilir ve daha güzel bir yaşantı olanağı sağlar. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.84 ilim ve bilimin ayrılmadığı burada da karşımıza çıktı. Bunları birbirleriyle savaştırmayalım. A.KONUKSEVER

C.84 Doğruyu bulmada ana kaynaktır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 84. İlim ve bilimin birbirinden ayrılması insanlığa da bilime e aykırıdır. Teknolojinin daha da ilerlemesi için ilim ve bilimin birleşmesi lazımdır. Nesrin EKİNCİ

C 84. İnsanlığa hizmet eder. SİNAN UZUNDEMİR

C 84. İlim ve bilim birbirini tamamlar. İlimde yoğrulmuş bilim sağlıklı toplumları doğurur. Fen, felsefe ve siyaset toplumun ve ahlaka hizmet etmeli Murat ÇELEN