S 129.“Türkün Türk ten başka dostu yoktur deyişi” Bir cehalet mi? Kasti bir ihanet mi? Bir gerçek mi? Neden?

İp ucu;Ülkemizin uluslar arası arenada; komşularıyla düşürülmek istenen siyasi konumunu düşünün? Bir kavim herkese düşman olabilir mi neden? Mevlanaların, Hacıbektaşların, Hacı bayramların, Ak Şemsettinlerin torunlarını düşünün? Tarihte tam tersi olan uygulama durumunu/larının varlığını düşünün? Osmanlının siyasetle ecdadına düşman ilan ettirilip ülkesinden kovdurulmasını ve bu gün ülkemizin Osmanlıyı iftiradan korumaya kalkışmasının tezadını bir arada düşünün? Şimdi sıra Ortadoğu ülkelerine ayni taktiğin uygulamasında mı yoksa? İran şahına daha edepli davranılamazımıydı? Sıra Kürtlere-Araplara benzer konumlar getirtmekte mi yoksa! Rahman olan Allah C.C. hiçbir insan kavimin düşmanı değildir.Önce severek met et sonra mat et!!

C 129.Allah c.c kimsenin düşmanı değil ama bazı kulları Rabbena hep bana diyor. Türkün Türk’ten başka dostu yok koca bir aptallık eskiden Müslüman Müslüman’ın dostudur kardeşidir derlerdi. Bölücülükten dem vuranlar aslında en büyük bölücülüğü yapıyorlar yaşasın halkların ve Müslümanların kardeşliği. Hamit MENÇUK

C 129. Müslümanlık ta ırk ayrımı yoktur.Türkün türkten başka dostu Kürtlerdir. En güzel örneği Malazgirt savaşıdır.bu söylemlerle ülke de milliyetçiliği hortladılar. M. Sait DEMİR

C 129. Bence gerçek bir düşüncedir. Bende bu düşünceye katılıyorum. Tarihe baktığımızda da Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını görüyoruz. Geçmişte olmadığı gibi şimdide olamaz. Çünkü Türkiye   jeopolitik konumuyla tüm ülkelerin hedefi konumundadır. Hatice TUNCER.

C.129 Bir cehalettir veya cahil olmayanın ihanetidir. BAHAR YILDIZ

C 129. Bir cehalettir. Çünkü böyle davranılırsa Türkiye’nin uluslar arası ilişkileri azalacağından ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler zedelenir. Doğan ERGÜN

C 129.Kasti bir ihanettir.Türk kimliği altında toplanacağımız yerde daha öncelikli olan Müslüman çatısı altında toplanmamız gerekir.Müslüman’ın dostu din kardeşidir. İdris MANTAŞ

C 129.Türk ün kendini ayrı görmesi, kendi değerlerini başka milletlerden üstün görürlerse, bu  şovenizme nede n  olur. Ama şu var ki insanlara güven duyma artık çok sıradanlaşmış. Şu da var ki müminin işi ifrat ve tefrite kaçmadan insan olma ve insanı değerleri yaşatmaktır. Mümin müminin aynasıdır derler. İslami düsturlarını görmek gerekir. HAYRETTİN AYDIN

C.129 bence cehaletten başka bir şey değildir bunlar bir yumaktaki parazit düşüncelerden öteye gitmeyen gerici, hep yerinde seken düşünce olgularıdır.böyle demek başlıcasına bölücülüktür bence Mesut ASLAN

C 129.Bu bir cehalettir .Türk kürt herkes aynı bayrak altında yaşıyor hiç kendi kendini düşmanı olur mu? Seyhan IŞIK

C.129: Bir cehaletle beslenmiş ihanettir. Hiçbir toplum sadece kendi kendine dost değildir. Tecrit edilen kolay tahrip edilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.129.Bence bir cehalettir Menşure DAĞLAR

C 129. sadece ırkçı bir yaklaşım Gerçekliği yoktur Ömer GEZİCİ

C 129. Irkçılıktan başka bir şey değil. Ahmet ESER

C 129. orası yoruma göre değişir. Eğer  ki kast edilen dışarıya karşı birlik olma çabası ise katılırım . ama kast edilen milliyetçilik ise buna karşıyımdır.CAHİT ÖZKAN

C 129.Bence bir rezalet ve cahilliktir dünyaya ve tüm insanlığa hakarettir. Abdullah DENİZEDALAN

C.129 Bu deyiş tam anlamıyla doğru değil. Çünkü esas dostluk ulus birliğinden doğmaz. Esas dostluk ve en hakiki inanç birliğinden doğar. Daha doğrusu beklenen budur. Yüce peygamber “ Arap’ın araba olmayandan üstünlüğü yoktur “ derken milliyetçiliğin bir ayrıcalık olmadığını gösterir mahiyettedir. Müslüman türkün cihat anlayışı Müslüman olmayan bir başka Türk ulusu algılayabilir ve birlikte aynı doğrultuda hareket edebilirler mi? Elbette hayır türkün türkten de dostu olabilir. Kürt’ten de Arap’tan da bir dostu olabilir. İnanç birliği bu noktada önemli bağlayıcı etkendir. Farklı inançlardan olan ulusların hedef ve amaçları bir olmayacaktır. Bu da gerçek dostluğu engelleyebilmektedir. N.BİLGİN

C 129. Türkün Türk’ten başka dostu yok koca bir aptallık eskiden Müslüman Müslüman’ın dostudur kardeşidir derlerdi. Bölücülükten dem vuranlar böyle düşünür. Erdinç YEŞİLYURT

C.129.dünyaya bakıldığı zaman Türkleri seven yada dost olan millet sayısı çok azdır.batılı devletlerin hepsi iki yüzlü davranarak yüzümüze gülüp arkamızdan kuyu kazmaktadırlar. HAYRETTİN KARABUDAK

C.129: Türkün Türk ten başka dostu yoktur deyişi” bana göre tam bir cehaletliktir.Dışa doğru açık olmak gerek. Celal  TİLGEN

C.129.Bu bir cehalettir.Bu tür deyişler milliyetçilikten öteye gitmez.Selma ZENGİN

C.129.Bu söz cehaletten öteye gitmez.Şuan da Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun tek sebebi bu tarz düşüncelerin sürekli olmasıdır.Melek BOZANER

C.129.Böyle bir deyişle hareket edersek ilerlemek yerine sürekli gerileriz .Çiğdem YİĞiT

C 129. Türkün Türk’ten başka dostu yok koca bir aptallık eskiden Müslüman Müslüman’ın dostudur kardeşidir derlerdi.bir toplumda elbette farklılık olur yani ırkçılık olur.hassas davranmak gerekir. Mehmet Şirin ARTUK

C 129.Bence bir bilmezlik eski katı kuralları yıkamamışlığımızdandır. MUZAFFER CEYLAN

C 129. Irkçılığı ön plana atmakta, başka halkların kardeşliğini kabul etmemektedir. İslam anlayışında ise böyle değildir, dili, dini, ırkı ne olursa olsun saygı duyulmalı, hoşgörülü davranılmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 129. Bu cümlede cehalet var. Çünkü her türde insan da birbirinin dostu olabilir. Tekin ÖZBEY

C 129. Türkün türkten başka dostu yoksa Türkiye devleti vücuda getirilemezdi. Emre Özden

C 129.Bu bir cehalettir. Çünkü Allah c.c ırkçılığı yasaklamıştır. Kerime TAŞ

C 129. Bu bir cehaletten ziyade bir kasıtlı durum olarak söylenmesi daha doğrudur. Amacın Türkiye de yaşayan diğer toplumları yok saymak olduğu açıkça ortaya serilmesi gerekir. . ZEYNEL EDE

C 129.Türk ün kendini ayrı görmesi, kendi değerlerini başka milletlerden üstün görürlerse, doğru değildirler. Ama şu var ki insanlara güven duyma artık çok sıradanlaşmış. Şu da var ki müminin işi ifrat ve tefrite kaçmadan insan olma ve insanı değerleri yaşatmaktır. Mümin müminin aynasıdır derler. İslami düsturlarını görmek gerekir. Muhsin ERSAN

C 129.kasti bir ihanet, bir  cehalet diyebiliriz.Cebrail HAN

C 129. Zamanında aynı değer yargıları için birbirine kenetlenmiş farklı ırktaki bu kadar insanı bir birine düşürmek adına söylenmiş kasıtlı bir ihanettir.Emine ÖZTÜRK

C 129. Tabi ki koca bir yanılgı içindedir böyle düşünenler.Tabulaştırdıkları için bu sonuç çıkar. A. KONUKSEVER

C 129.Uluslar arası arenada düşünüldüğünde bütün ülkeler Türkiye üzerinde bir çok politik oyunlar oynanmakta.Öteki taraftan düşünüldüğünde insanları ve halkları evrensel boyutta düşünmek gerekir.Meral YILMAZ

C 129. “Türkün Türk ten başka dostu yoktur deyişi” Türkiye’de bulunan azınlık olarak nitelendiren halkların devlete karşı düşman olmaları için söylenmiş bir deyiştir bunu söylemek cehalettir. Abdulmevla OKTUAY

C 129. Bunu cevaplayabilmek için önce Türklüğün ne demek olduğunu bilmek lazım. Bir ayrımcılık mı, bir milliyetçilik mi yoksa kimilerini bir soyutlayış mı?..  Ercan ÇiFTÇi

C 129.Bunu kati bir şekilde yalanlamak istiyorum çünkü dostluk sadece aynı ırktan olmayı gerektirmez  dostluklar zaten ırk temelinde şekillenirse buna dostluk denemez.Ahmet DUSAK

C 129. Bu cehaletten doğmuş olan bir rezalettir.Uğur YÜCEDAĞ

C 129. Bir cehalettir. Çünkü böyle davranılırsa Türkiye’nin uluslar arası ilişkileri azalacağından ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler zedelenir  İlyas AKTÜRK

C 129. Bana göre ihanettir.Ahlakı iyi olan dürüst insanlar bizim dostumuz olabilir Türk olmasa bile.  Kadir AVCİ

C.129 Bu biraz kör bir bakış. İRFAN CEYLAN

C.129 Tamamen yanlış.  SEVDETA ŞİŞMAN

C.129 Bir cehalet çünkü korkunun ve ön yargının getirdiği bir bekasıdır. ADEM BATARAY

C 129.Allah c.c kimsenin düşmanı değil ama bazı kulları Rabbena hep bana diyor. Türkün Türk’ten başka dostu yok koca bir aptallık eskiden Müslüman Müslüman’ın dostudur kardeşidir derlerdi. Bölücülükten dem vuranlar aslında en büyük bölücülüğü yapıyorlar yaşasın halkların ve Müslümanların kardeşliği. Bedih EROĞLU

C 129. Bu anlayış bakma konumuna göre değişir.bana göre yanlıştır.’’Kişinin kendinden başka dostunun olmadığı’’ devrimizde çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. BARIŞ HOZMAN

C.129. Bu söz ne kadar yalan desek te tarih boyunca baktığımız da Türkler savaşlarda hep kazanmış ve bu durumu fark eden devletler önde gülüp arkadan kuyu kazmaya başlamışlar ve günümüzde tamamen düşmanlığını belli eden milletler vardır. Türkün Türkten Başka dostu yoktur. Fransa, Almanya, Yunanistan, Sırplar. Vb. Zehni  GÜN

C 129. koca bir cehalettir eğer öyle olsaydı insanlarda evrensellik denen bir şey olmazdı tükler o zaman kendi aralarında alış veriş ve ticaret yapması gerekirdi Kendi halkından başkasını sevmeyen ve milliyetçiliği savunan bir zihniyettir. (FATİH KAPLAN)

C 129. İnsanlara güvenmek toplumum gerekliliğidir. Bu deyişte. Kasti bir söylem görüyorum. Mümin müminin aynasıdır. Mesele böyle intikal edince, nasıl ihtilafa düşecek sözler sarf eder, bir toplum anlayamıyorum. ŞEHMUS AKYÜZ

C.129.Cehalettin önde gidenler bu tür söz söylerler Osman KILINÇ

C129.Bir cehalettir eğer öyle olsaydı  evrensellik dene bir kavram olamazdı BURHAN KORHAN

C 129.Kendini bilmezler tarafından söylenmişse cehalettir.Kendini bilenler tarafından söylenmişse ihanettir. Mahmut ERBAY

C 129. Bu deyiş bir cehalet değil bir gerçektir. Osmanlıda her zaman başka devletler onun bütünlüğünü parçalamaya çalışmıştır. Hatta Müslüman ülkeler bile yeri geldiğinde Avrupa devletlerine kanıp Osmanlıya karşı savaşmışlardır. Fahriye İNCE                                                                              C 129. bence cahilliktir. herkes dost ya da düşman olabilir. Selman BÜYÜK
C 129.
Bu deyiş nankörlüktür. Çünkü Türkler vatanı Kürt kardeşliği ile kazanmıştır. Ama şimdi tek başlarına sahipleniyorlar. Demokratik haklarını savunanlara ise terörist diyorlar. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.129 Genel olarak yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bilindiği gibi Türkiye üzerinde bir çok oyun oynanmıştır ve hala oynanıyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 129-bence asıl Müslüman Müslümancın kardeşidir türkün Türk’ten başka dostu yoktur diye ayrım yapılmamalıdır. Nesrin EKİNCİ

C.129 Bu söze katılmıyorum. Irkçılık söz konusu..insanları seviyorum ben. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 129. Normalde cehalettir. Çünkü Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Fakat bu deyiş ırkçılığı körüklemektedir. SİNAN UZUNDEMİR

C 129. Bu faşistliğin en alasıdır. Bu kürde hakarettir. Kürdü yok saymaktır.Bizi Çanakkale’de kurtuluş savaşında savaşan Kürt atalarımıza küfür etmemize sebep oluyor. Neden bizim atalarımız savaştı onlar için yoksa onlar aptal mıydı?kahrolsun faşizm .Murat ÇELEN