VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi s. 110., İnönü Üniversitesi  Biyoloji Bölümü 10-13 Eylül 2007 Malatya 

                                                                         
KÜRESEL ISINMAYA ÇÖZÜM ARAMADA KAVRAM YANILGISI;
                                                                 İNSANIN MI ÇEVRE SORUNU VAR, ÇEVRENİN Mİ İLKEL İNSAN SORUNU VAR?

                                                                                                                 Özlem CİHANGİR*
                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ*
                                                                                           
                        
Mustafa İLÇİN*

                                                            *Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Eğitim Fakültesi  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Zeve kampusu/VAN 
Nasıl Hazırlandık;

1-Çevre sorunlarıyla ilgili filmleri tek tek izleyerek gruplandırdık,
2-Makaleleri tek tek okuyarak gruplandırdık,
3-Ders notlarımızı gözden geçirdik,
4-Çevre sorunlarıyla ilgili genel kavramların kümesini yorumladık,
5-Çevre ile ilgili beyin fırtınası ve nadası soru-yanıt havuzundan yararlandık,
6-İntenetten arama yaptık,
7-Öğrendiklerimizi tartıştık,
8-Sonra filmleri, makaleleri ve diğer bilgilerimizi  çevre sorunlarıyla ilişkilendirip bildirimizin başlığına ulaştık.
9-Kaynaklarımızı tekrar pekiştirerek gözden geçirip;edindiğimiz bilgileri, verimli çoklu disiplin mantığıyla tevhit ederek sunu amacıyla belli başlıklar altında topladık.
10-Bu Başlıklar:"Çevre İle İlgili Kavramlar","Çevre Ahlakı ve İnsan Kategorileri", "Küresel Sorunların Geçmişi","Çevre Sorunlarının Politik Gerçekleri", Küresel Tedavinin 3 Aşılmazı Var;Eğitim, Siyaset ve Teknik ","Küresel Tedavi İçin;Doğru Eğitim ve Öğretim;Toplumsal ve Kurumsal Olarak Yapabileceklerimiz ", "Küresel Tedavi İçin Hangi Enerji Kaynaklarını Kullanmalıyız","Küresel Tedavi İçin Bazı Genel Öneriler", " Sonuç, Öneri ve Çözümler".
11-Alt başlıkların altında ki konuları tekrar  edip pekiştirme ile sonuç, öneri ve çözümlere ulaştık.
12-Sonra bilimsel bir mantıkla "ConceptDraw MINDMAP" sanal aracını kullanarak, tüm alt başlıkların bağlantılarıyla sunu grafiğini  ve bildirimizi hazırladık.

Toplum, Çevre ve İnsanla İlgili Kavramlar
1:Ekolojik denge nedir?
S-2:Çevre nedir? Çevre ne değildir?
S-3:Fert nedir?
S-4:Toplum nedir?
S-5:İnsan nedir?
S-6:Bilinç nedir?
S-7:Zihin ve zihinsel kirlilik  nedir?
S-8:Beden ve bedensel kirlilik nedir?
S-9:Fen ve fenni kirlilik  nedir?
S-10:Teknoloji ve teknolojik kirlilik  nedir?
S-11:Gözlem nedir?
S-12:Sorun  ve  Çözüm nedir?
S-13:Küresel ve bedensel ekonomi nedir?
S-14:Ekosistem nedir?
S-15:Biyotik, abiyotik  ve yarı biyotik döngü nedir?
S-16:Kirlilik ve temizlik  nedir?
S-17:Doğa ve doğa ötesi nedir?
S-18:Materyal ve varlık  nedir?
S-19:Çevre nedir neye göre değişir?
S-20:Fert nedir, fert açısından kaç çeşit çevre vardır
S-21:Kaç çeşit çevre vardır ?
S-22:Zihinsel (iç) çevre nedir?
S-23:Bedensel çevre  nedir?
S-24:Dış çevre nedir?
S-25:Çevresi olmayan bir varlık söyleyin?
S-26:İnsan nedir ? Hangi çevre koşullarında yaşar?
S-27:Çevre açısından kaç çeşit fert vardır? Fert açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-28:Çevresiz birey var mı?(yararlı, zararlı, nötr)
S-29:Suyu ne kirletmez?
S-30:Toplum açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-31:Çevre açısından kaç çeşit toplum vardır?( yararlı , zararlı, nötr)
S-32:Ekolojik döngü nedir?
S-33:İnsan açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-34:
İnsan kirlenmesi nedir?
S-35:İnsanda  zihinsel çevre nedir
S-35:İnsanın bedensel çevresi nedir?
S-36:İnsanın dış çevresi nedir?
S-37:Çevre açısından kaç çeşit insan vardır?
S-38:Fert toplum ve insan açısından ortak payda özellikleri nelerdir?
S-39:Kaç çeşit kirlilik vardır?
S-40:Fert açısından kirlilik nedir?
S-41:Toplum açısından kirlilik nedir?
S-42:İnsan açısından kirlilik nedir?
S-43:Çevre ile fert arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-44:Çevre ile toplum arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-45:Çevre ile insan arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-46:Çevre ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-47:Çevre ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-48:Çevre,teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-49:Fert çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-50:Toplum çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-51:İnsan çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-52:Çevrenin mi ilkel insan sorunu vardır yoksa insanın mı çevre sorunu vardır?
S-53:İnsanın oluşturduğu çevre sorunlarının nedenleri nelerdir?
S-54:Temizlik nedir ? kaç çeşit temizlik vardır.

  Küresel Isınma, Erozyon ve Çevre Kirliliğinin Geçmişi;
Küresel ısınmanın tarihi 1880 fosil-patojen teknolojik endüstriyel devrimle  başlamıştır.Yani Fosil, İlkel ve Patojen Teknoloji Sanayi Devriminin Başlamasıyla Başlamıştır.
      Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar (patojen, fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar namuslu, vicdanlı ve insaflıdır belki de!
  Halklara ve bilim insanlarımıza bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmışlardır.Filmi izleyin
       Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu gün biz ilkel insanların patojen teknolojisiyle çevremizi etkileyerek doğaya karşı ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın) doğaya hiçbir şey yapamadığımızın  göstergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü patojen teknolojinin ahlak ve uygulama cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken sosyal sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih bilmiyorum öğrenmedim duymadım.
         Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak veto imparatorluğunun fosil ve patojen teknoloji tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir. Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir. Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır) kendimizi, yeni nesillerimiz ve güzel ahlaklı insanlarımızı kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından eğitimle (din dahil) çözüme koşmak ve davet etmek ne şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
         İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.
         Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler patojen, fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla güzel ahlak cahili olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı olacaktır.
          Bütün çabamız 20.yüzyılın sosyal, zihinsel ve fiziksel kara deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21.yüzyıla 20.yüzyılın tüm getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20.yüzyılın ilkel insanları ve patojen teknolojilerini aşı kabul edip, buna karşı fiziksel, sosyal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi taktir de bizi yer yüzünde;zihinsel, sosyal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp hayvani evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
         Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur. Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir. 

ÇEVRE AHLAKI VE İNSAN KATEGORİLERİ 

I-İlkel İnsan (aklı ilkel/primitif insan=şok akıllılar):
Bilerek ya da bilmeyerek varlıklara, çevresine doğrudan veya dolaylı zarar veren insandır.  Fert /toplum/ devlet; bilerek-bilmeyerek veya keyfiyetinden, doğaya-varlıklara  parazit- patojen, fosil ve ilkel olarak yaşıyorsa, bu kategoriye girmeye hak kazanır. Kâinattaki cüce yıldız ve kara deliklerin; dünya'daki elçileri gibidirler. Her şeye çözümü;bilim ve sermaye ile bulmaya çalışır. Tek çözüm ekonomi, para ve güç dengesine bağlıdır. Parayı güç ve amaç olarak kabul eder.Ekonomik sorunların çözülmesiyle insanlık sorunlarının da çözüleceğine inanır. İlmin hiçbir değeri yoktur, aksine ilim tehlikelidir. Ortaçağ gerçekleri nedeniyle, haklı olarak; laiklikle ilimi terk etmiş veya ilme olan güvenini kaybetmiştir.1, 2, 3, 4. Parayı veren düdüğü çalar zihniyeli fert/toplum ve devletlerdir. Menfaatleri gereği, genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) bilincinden yana gözükürler. Bu insanlar yer küresindeki sosyolojik besin piramidinin tepesindeki doyumsuz zeki aslanlar gibidirler. Bu kategorideki insanların ve liderlerinin çoğu cahildir bilmediğini de bilmiyor. Yaşam dönüsünde;çevresini, dünya’yı ve doğayı hor kullanarak bu konuda tüm kavimleri şaşırtıp patojen, fosil ve ilkel teknolojisiyle kendilerini taklit ettirerek doğal döngüye zarar verdirmeye sebep olmuştur. Gelecek nesillere borçlu yaşayan ve ölen insanlardır. Bu insan tipi kendini ve tüketimini doğada amorti edemeyecek kadar zavallı bir idrak içindedir.1 İstisnalar hariç bu ilkel insan tipinde zihin bedenle uyur bedenle uyandığı için çocuk gibidirler. Genellikle beyninin % 10’u çalışır.Doğal Döngülere;Parazit İnsan(+,-)

II-Doğal İnsan (aklı doğal insan)
:
Normal yaşam için  vahşi doğal yasalarının etkisinde kendini tam kurtaramayan fert - toplum veya devlettir. Pigmeler, Aborcin, Eskimo… vb. kavimler bu kategoriye girerler. Doğa yasalarına açık insanlardır.Doğaya emanet yaşarlar.
Genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) ve Doğal-sosyolojik döngünün bilincinde değildirler.Bu kavimler dünyaya hakim güçlerin merhametinin göstergesi-indikatörü-belirteci gibidirler. Yardıma muhtaç kavimlerdir. Bu kavimlerin zamanına, haklarına ve geleceğine;yardım ve yaklaşım insanın/ların ölçüsünü belirler. Doğal insanların zihinleri uyanık veya uyur da olsa doğa ile kenetlenmiştir.Doğal Döngülere; Ammensal İnsan (-,0)

III-Çağdaş İnsan (aklı asri insan):Asrına en ideal uyum sağlamaya çalışan veya sağlayan insandır. 20.yüzyılın insan tipidir. Bu insan tipi, asrına yoğunlaşmıştır-gününü gün edip rakipleriyle yarışır.Asırlık kozmopolit fert - toplum veya devlettir.. Bilme güvenir, ilmi körelmiştir. Genel döngüleri (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler), sosyolojik ve doğal döngü bilinci asırlıktır. Medeniyet dediğinin; çok işi-dişi var canavar. Doğal Döngülere;Yarı Kommensal İnsan (+-, 0)

IV-Normal İnsan(aklı normal insan) :Doğal ve sosyal döngü ilişkilerinde kendini bazen amorti edebilen bazen vasatın altında fert - toplum veya devlettir. Bu insan tipine orta-doğuda daha çok rastlanır.Yaşam döngüleriyle titrek dengededir. Erozyona ve büyük doğal yangınlara sebep olmaları nedeniyle doğaya negatif değer katarlar. Yaşam döngüleriyle negatif-nötr-pozitif dengededir. Bilim ve ilimi arasındaki titrek-paradoks ilişkilerle çözümler üreterek yaşar. Tam olarak genel döngülerin(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) bilincinde değildir. Sosyolojik ve doğal döngü bilinci tam gelişmemiştir. Orta doğu, Orta Asya, Afrika ve Hindistan çevresi kavimleri olup henüz doğaya zarar verme aşamasına girmiş ve kendine kimi örnek aldıkları-alacakları bunların geleceğini belirleyecektir. Normal insanların zihin, bedensel uyanıklık ve beynini çalıştırma oranı, melez ve hercai bir konum gösterir.Doğal Döngülere; Kommensal İnsan (+,0)

V-Evrensel İnsan(aklı meleği insan):
Zihni, doğal çevresi ve beyni ile pozitif düşünerek doğayı aşabilen fert - toplum veya devlettir. Tüm döngülere pozitif değer kazandıran varlıklara zarar vermeyen yaşam stilini geliştiren  fert ve toplumlar bu kategoride yer alırlar.21. yy bilgi-uzay çağı insan tipidir. Yaşam döngüleri ve genel döngüleri (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) nötr-pozitif dengededir.
        Diyet olarak;yalanı, nefretini, fiziksel ve zihinsel gücün hayvani sıfatlarını henüz etkili bir biçimde kullanamayan saf insan tipidir. Gelişmiş insanla/larla desteklenip bilinçlendirilirse müthiş bir insan tipini sergiler. Negatif ve hayvani sıfatlarını etkili bir şekilde kullanması için yaşayarak zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmesi gerekir.
        Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayırtan sosyal özgünlüklerden birisi de; giyiminden, davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka varlıkların yarar gördüğü insandır. Yada everensel insan;giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların güzel ahlaki ortak payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa yada çok hoşlanıyorsa;başkalarının nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde;giyim, davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir.İfrat ve tefritin giyimi, davranışları ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması önemlidir. Yada giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle;mütevazı, aşırı dikkat çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Eylemleriyle yokluğunu sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir.
        Evrensel insan/toplum/ devletin bilim ve ilmi arasındaki temel çelişkilerini çözümlemiştir.  Evrensel insanlar kalben-zihnen  ebedidir; çağdaş ve normal insan, evrensel insanın yanında, güdük ve çocuksu kalır. Evrensel insan tipinde idealler ferdi, aklı kurallar geçerli ve gerçekçidir. Parayı araç kabul eder. Doğal ve sosyolojik döngünün bilincindedir.Çevreci ve Bilim insanlarının çoğu bu gruba girer. Henüz hayvani siyaseti bilimin dürüstlük metriksine koyamamıştır. Kuvvetle bunu başaracağı olasıdır.
       Bu insan tipi henüz yarı uyanık; çevre, doğal ve sosyal döngü bilincindedir. Savaşlara karşıdırlar;bilinçli, adil ve haklı globalleşmeyi savunurlar. Geleceği hak edişe aday insanlardır. Güzel bir geleceği vaat ederler. Mevcut dünya sisteminde ciddiye alınmadıklarına çok üzülen, gayretli, değişmeye müsait, her millete serpişmiş güzel insanlardırlar. Henüz münafıklar, hainler bunlara dadanmadan;fanatiklerine aşılanarak;korunmaya, gelişmeye, yeşermeye ve yaşayarak onları tanımayı, öğrenmeyi başardıkça baskınca gürleşecekler. Bu insanların;beyni, zihni ve kalbi kısmen tam kapasite ile çalışır. Bu yol alışın rotası ve yönü; akli kurallara göre olursa, gelişmiş insan zihin metriksine ulaşılır. Aksine hayvanların zihinsel metriksileriyle kenetlenerek primitif insan zihin tipi ortaya çıkar. Doğal Döngülere; Mutual İnsan (+,+)

VI-Gelişmiş İnsan(akli selim insan):Zihni, doğal çevresi, beyni ve yüreği ile pozitif düşünerek doğayı aşabilen fert ve toplumlardır. Doğaya pozitif değer kazandıran veya tüm döngülere (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve enerji halleri döngüleri ve diğer döngüler) pozitif değer kazandıran insandır.
        Diyet olarak;yalanı, nefretini, fiziksel ve zihinsel gücünü, hayvani sıfatlarını etkili bir biçimde kullanan mükemmel insan tipidir. Gizli çok yüzsüzlülerin amansız takipçisi ve delilleri elde ederse hemen deşifre eder ve tesirsiz hale getirir. Toplumu bu tip kişiliklere/toplumlara/devletlere karşı kanıtlar göstererek bilinçlendirir.
       Tüm enerji hallerine ulaşabilen, doğru okuyabilen, tanıyabilen , bu enerji hallerini insanların anlayabileceği ve algılayabileceği seviyeye deşifre edebilen,ifade edip hayatına uygulayabilen insandır.Varlıklara yararlı yaşam stilini benimseyen/ten fert ve toplumlar ise bu kategoriye girerler. Her koşulda ve zamanda aranan insan tipidir.Yaşam döngüleriyle pozitif dengededir. Kâinat'taki Güneş'lerin ve Ak delik'lerin; Dünya'daki kişilikleri gibidirler.Her şeyi ile örnek alınan insan tipidir. Bu insanlardan ilerisi, Peygamberlerimiz, velilerimizdir. Bilim ve ilmi arasında çelişki yoktur. Aklı kurallar öncelik taşır. Kamil insandır. İstisnalar hariç herkes ondan razıdır ve ona güvenir. Güzel ahlakın bilincindedir.Yaşam döngüsünde;çevresini, dünya’yı ve doğa'yı; verimli kullanan ve gelecek nesillere artı değerler miras bırakan insanlardır. Bu insan tipi;tüm varlıklara sıhhat ve doğanın ömrüne artı değer katar. Gelişmiş insanların zihni, kalbi gibi hiç uyumaz ve uykuda bile beyinlerinin zihin ayağı diridir. Bu yol alışın rotası ve yönü; akli kurallara göre olursa gelişmiş insan zihin metriksine ulaşır. Ben uyurum ama kalbim uyumaz (Hz Muhammed A.S).Doğal Döngülere;Süper Mutual İnsan (++,+)
    
VII-Diğer İnsan(aklı meçhul insan):Yukarıdaki 6 kategoriye girmeyen uzay çağının gelecekteki gelişmiş ve deforme tüm fert - toplum veya devletleri bu kategoriye girer.


VIII-Hayvanlar ve Diğer Canlılar (Akılsız, Ruhsuz ve İnançsız Canlılar-Varlıklar);
İnsanın dışında, bilimin canlı kabul ettiği tüm varlıklar bu kategoriye girerler

     
     
Bu Gün İnsanlar: Yaptığı tercih ve davranışlarıyla; ilkel,doğal,çağdaş,normal ,evrensel ve gelişmiş özellikleriyle harmanlanmış gibidir.Önemli olan; fert ve toplumların fıtratına pozitif tesir eden, gerçek eğitim-öğretim-yönetim, sistemlerinin keşif edilip, doğru zamanlama ile kaliteli insan yetiştirmek üzere uygulamaya konmasıdır. Bu zor değildir. Çünkü fert ve toplumun değer yargılarına ait:olanaklar, doğrular ve gerçekler teşhis edildikten sonra; tarafsız bir şekilde insanların fıtratına uygun eğitim ve öğretimle uygulamaya geçilmeli.
    Dinde Gerçek Hidayetin liyakati, Allah C.C.'ha mahsustur.Olgun insanlarda buna alternatif olarak; tasarruf, güç ve politik oyunlarla dine insan koymanın liyakati; kaynağın ömrüne bağımlı olarak parazit yaşar ve tersine teper. Belki de bu gün;cahil, fıtratı emare, basireti laleli olgun insanın; cebren ve hile ile ümmet gemisine konmaması daha hayırlıdır. Aksi taktirde;liyakatsiz hiçbir iş, iyilik...vb cezasız kalmayacaktır.İnsanların fıtratlarını zorlamadan liyakatlerine uygun dinden yararlandırmak belki daha doğrudur.
      Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez.Haklı ve gerekli değişmeyi istemeyenlerin (cahillerin) liyakati doğadaki dogma yasalarla şekilleniyor;ya doğa yasalarına uyumlu asimile olup yok olur (bileşenlerine parçalanır) ya da doğaya uyumlu döngülerin (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) aksamı olurlar sonrada buna batıda evrimleşmiş deniyor.Belki de bunlarla uğraşmaktansa; harfleri, rakamları, elementleri, olayları, olguları, süreçleri, aşkları,kitapları, makaleleri, hayvanları, nefisleri yada kısaca;bu tip değişmek istemeyen fert, toplum ve kavimler hariç; tüm külli enerji ve külli metriksi (ortamı) inandırmaya çalışmak ve doğaya pozitif değerler kazandırmak amacıyla merhametli-adil icabet etmek daha hayırlıdır.

Teknoloji Takviyeli İlkel İnsan ve Doğal Kavimlerin Çaresizliği;Bilim ve teknoloji ile;8(5 beden-3 tane sanal duyumuz)Duyumuzla, beynimize, sanal ve gerçek teknolojik araçlarla takviye yapılmaktadır. Mikroskop, Teleskop; Gözümüze, Bilgisayarı Beynimize...vb takviye ederek doğaya uyum sağlamak ve hüküm etmekte nereye kadar varabiliriz acaba? Bunu kestirmek çok kolay. Doğanın ve hayatın hal değiştirdiği yerde siz artık eski siz değilsiniz. Doğada hiç olmazsa kendimizi amorti edip insan olarak şeref sayımızı almamız gerekir. Bunun yolu da güzel ahlaklı insan yetiştiren, gerçek eğitimden geçer.


ÇEVRE SORUNLARININ POLİTİK GERÇEKLERİ;
-Bu sorunlar (Küresel Isınma, Çevre Kirliliği ve Erozyon) gerçekte;liyakatsiz eğitim, öğretim ve yönetim sistemleri ve vahşi insanın ahlak ürünüdür.
1-Kapitalizmin ilahı paradır.Parayla satın alınmayacakları değer yargıları ve olguları toplumda geliştirirseniz;uyum sağlamakta-değişmekte sıkıntı çekmezler.Hemencecik toplumunuza ,ülkenize rejiminize ve dininize sempati duyar hatta tabii sadık zengin insanlar olarak katılırlar.Ucuz faizli kredilerini, fakirlere sadakalarını ve zekatlarını çoğaltıp rablerine tabiiliklerini paralarına kazıtarak koşarak size katılıp yanınızda yer aldıkları gibi ifrat ve tefritleriyle sizi sollamaya bile kalkışacaklarından emin olabilirsiniz. Eylemleri ve amaçları belli...!!! ah o eski günler gelse de ...
    Biz eminiz ki veto imparatorluğu bu gün gereksinim duyduğumuz dönüşüm teknolojisini üretmiş;doğal koşulların toplumları zorlama zamanını bekliyorlar.Ürettiği küresel tedavi teknolojisini hemen sermayeye çevirmek için. Bu bilinçten emin olabilirisiniz.Dünyanın kaderi üzerine paralı ilahları oynamak istiyorlar. Tarihte hep 50-100 yıl sonraki teknolojiler sumen altında zamanını bekler. Onun için vurdum duymaz arada bir duyarlar. Menfaat cahilleri.
2-Doğru eğitimle:kök hücre (insan) demokrasisi, bilimsel siyaseti ve siyasetçileri yaratmak. En kısa sürede kapitalizmim metriksindeki kapitalist demokrasi, ekonomi ve siyaseti bilimsel siyasetin eğitim tarlasına acımadan ve dinlemeden sürüklemektir. Halkın kapitalist metrikse olan güvenini aşamalı geri çekmek.
3-Doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) insanın eğitimi ile bilinçli ve güzel ahlaklı çalışkan vatandaşlar yaratmak.
4-Mevcut eğitim kurumları; ileri kapitalist sistemin ürünü olup; döngüleri kemiren, ilkel, vahşi ve öldürücü-fosil teknolojiye dayalı eğitim ve öğretim vermektedirler.
5-Eğitim ve öğretimde kavram çarpıklığını yok edip doğru yere oturtmak. Yani üniversitelerde eğitim kavramının doğru hayat bulmasını sağlamaktır. Bundaki amaç toplumun bilimsellikle ve güzel ahlakla örtüşen her türlü değer yargılarını!! kullanarak insan ve çevre ahlakı eğitimi ile ilgili uygulamalı bilgileri öğretimle -eğitimle doğru kenetlemektir. Sinerjik /birbirini destekleyen ve tamamlayan eğitim ve öğretim yapmak.
6-Patojen, fosil ve ilkel teknolojiden doğal döngüye uyumlu doğal ve yıldız  teknolojisine terfii etmek. Enerji tüketen her cihazı; sırasıyla güneş, hareket. dalga, doğal manyetik alan?…vb doğal döngüye bütünleşik yayılan bedava enerji kaynaklarında ki enerjiyi emen veya kullanabilen teknolojiye uygun üretmek ve geliştirmek. Yani üretilen her teknolojik ürün mutlaka doğal bitmeyen enerjiyi kullanan teknolojilerden en az 1-2 tanesini kullanabilmeli. Yıldız enerjisi (Güneş enerjisi)  ile çalışan araçlar. Güneş pilleri, Güneş arabaları mantığı. Hareket enerjisiyle çalışan fenerler ve saatler gibi.
7- Fosil enerjiler karne ile kullanılmalı.Dünya bedeninin;gazını, sıvısını ve maddesinin iliklerini boşaltıyoruz.
8- Bilinen ve keşif edilen çözümlerin yüksek verim alınımı amacıyla doğru adreslerde ve doğru zamanda uygulamaya konmalı. Bilimsel gerekçesiyle/leriyle uygulamaya geçilmeden önce kısa ön denemeler yapılmalı.
9- Patojen teknoloji hastalarını;20.yüzyılın kapitalistleri ve kapitalist ittifak hidayetine eren-erdirilen sosyalistlerin ve komünistlerin dünyayı ne hale getirdikleri, hatta bu konuda çözüm üretmek için bile;küresel suçlarını ve günahlarını bile parayla bize satmaya kalkışabileceklerini doğrudan namuslu ve dürüst olarak halka anlatmak. Gerekirse ülke dışındaki çevrecilerle diyet ve kontrollü iş birliğine gitmek.

I-KÜRESEL TEDAVİNİN 3 AŞILMAZI VAR
1-Küresel Tedavinin Siyasetçi Aşılmazı
;siyasilerin çoğu çevre sorunlarının bilincinde değil (ya insani ahlak yada çevre ahlakı mazlum cahilidir, ilkel teknolojinin uygulama cahilleri gibi).Fosil teknoloji bilgini-sahibi olmak ayrı şey uygulamanın kara cahili olmak ayrı şeydir.Çevre ahlakı cahili olmak genellikle insani ahlak cahili olmanın ürünüdür.Her konudaki;kara cahil, mazlum cahil, ara cahili ve menfaat cahili kavramlarını karıştırmamak gerekir.
      Mevcut kapitalist siyaset anlayışını bilimsel ve kök hücre siyaseti metriksine veya mecrasına çekmek.En azında çevre, orman ve sanayi bakanlıklarında çalışanlarının liyakatli atanmalar için bazı yasal düzenlemeler getirmek gerekir. Doğal döngülerin bilincinde ve ulusallığı aşmış evrensel kök hücre siyaseti veya bilimsel siyaseti ön plana çıkartan siyasetçiler yetiştirmek.
2-Küresel Tedavinin Eğitim Aşılmazı;Küresel tedavi için mevcut eğitim ve öğretim sistemi olanak sağlamıyor.
     Fert, aile , toplum, belde, şehir, bölge ve ülke bazında insanlara çevre sorunları ile ilgili bilinci doğru-liyakatli aşılayıp zevkle uygulamalarını sağlamak.
3-Küresel Tedavinin Teknik Aşılmazı:Küresel tedavi konusunda dünyada yapılmış, yapılan ve yapılacak çalışmaların hemen toparlanıp, çoklu disiplin anlayışı çerçevesinde liyakatli uygulamaya aktarılması konusunda derbederlik vardır. Derli toplu sorumlu bir tek samimi kurum yoktur.
     Küresel döngülerin;doğal ve orijinal raylarına oturması için bilimsel açıdan;çöllere ve kutuplara sentetik ağaç dikimi, tropik ve sub tropik kuşaklara verim alınabilecek ağaç türleri dikmek (iklim, edafik özellikler, yükseklikler...vb özelliklerle tüm ağaç türlerinin istem duyduğu özelliklerin bilgisayarda eşleştirilmesi gerekir) …vb. tabii ki bu uygulamanın külfetine sebep olanlardan hiçbir yardım beklemeden ve kabul etmeden yapmaya başlayalım ki onların bundan sonraki geri dönüşümsüz yaralara sebep olan uygulamaları hiç olmazsa yavaşlasın. Filmleri izleyin1, 2, 3
    Dünyanın bedensel dokusu olan;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin tufanları ve depremleri tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.Filmleri İzleyin 1, 2, 3
    Kısaca yaşamak ve sömürmek için;dünyanın fosil ve dirimsel beden dokusunu (biyokütle /gez-sıvı-madde/ enerjisi) bereketli hudutlar dışında yemek-kemirmek;uzaya doğum zamanı gelmiş bir bebeğin annesini sömürme-kemirme tiryakiliğinde ısrar edip ıkınmaya tepki vermeyip; ışık-hareket enerjisiyle tanışmaya soluk almaya arzulu görünmemesine benzer. Doğumunda annesinin katil adayı olan 20.yüzyılın bebeği olmak istemeyiz. 21.yüzyıl insanı olarak Güneş, Hareket(dalga,uydu- gezegen, rüzgar..vb) ve doğal manyetik alan enerji? bitmeyen kaynakların doğal döngüdeki yerleri konum ve etkilerini test edip kullanmalıyız.Gelecekte daha tehlikeli sonuçlara sebep olmak istemeyiz.
     Aslında burada kural şudur;döngüsüne ihanet eden, yada doğal döngülerin kuralına uymayan tür ve metriksi(yaşam yeri) cezasını çeker yoksa istisnalar hariç dünyaya veya doğaya bir şey olamaz. O döngünün yerini diğerleri hemen doldurur.
     Dünyada ölen ölür uzaya kaçan sağlar bizimdir/Evrim. Zaten istisnalar hariç dünyanın başına geleceklerden daha şiddetlisini/lerini dünya geçmişinde yaşanmıştır. Filmleri izleyin; 1, 2, 3, 4, 5


I-Küresel Tedavi İçin;Doğru Eğitim ve Öğretim

   Dini, bilimsel, milli, kültürel, kanuni, doğal…vb değerlerin;fert, aile, belde, şehir, bölge, ülke, komşu ülke-toplum, millet, devletlerdeki ve toplumdaki değer yargılarını ;fert- toplum ve devletlerdeki öncelik sırasına göre çevre sorunlarıyla ilişkilendirip (hepsinin çözüm ve önerileriyle);kitleleri verimli ve sorunları çözücü olarak gruplandırıp; buna göre eğitimle zihinsel damardan; anahtar kilit, algıda değişmezlik ve köylü yöntemlerini kullanarak;internet, intranet,eksranet, yazılı basın, sanal-gerçek medya yayınları ve yüz yüze eğitimde argümanlarını doğru kullanmak. 
  Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve yaşam biçimlerimizin disiplinize edilmesi gerekir.. Fert, aile, kurum, belde, şehir, bölge, ülke ve küme ülkeler bazında; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona karşı geliştirmemiz gereken kurallar. Öncelikle sorumluluğumuz da; tüketilen ve üretilen enerji döngüsünde/lerinde nelere kadir olduğumuzun ve neler yapabileceğimizin bir çizelgesini çıkarmamız gerekir. Kısaca her kategorideki sorumluluk alanında; tüketilen, üretilen ve kullanılan enerji döngüsünde/lerinde yapılabilirliklerimiz çok iyi değerlendirtmek ve değerlendirmek gerekir.
   Ortada bir hastalık varsa  (çevre sorunları hastalığıdır)  bu hastalığın müsebbibi ilkel insandır. O zaman insanın kendisini, hastalığını (çevreyi tahrip edici alışkanlıklar ve tiryakilikler) doğru tanıması ve tarif etmesi gerekir. Bu hastalıklarla ilgili envanterlerin  teşhis ve  tedavi amacıyla  çok doğru toplanıp , değerlendirilip tedavinin de eğitim öğretim ve pratik bilgilerle sisteme doğru  yerleştirilmesi ve uygulanması gerekir.
       Bu amaçla; Çevre sorunlarının (küresel ısınma, erozyon,ses, ısı ,ışık ,enerji, hava ,su ve besinin doğal  döngülerdeki kirliliği) fert ,aile ,kurum….ülke bazında hangi tip kirlilik yapılıyorsa bunların bilimsel olarak envanterlerinin samimiyetle ortaya çıkarılması gerekir. Buna göre, eğitim-öğretim siteminin düzenlenmesi ve acilen fert, toplum kurum, bölge, ülke...vb bazında tedavi için medya, internet ve eğitim kurumları aracılığı ile   halk bilinçlendirilmeli ve algıda değişmezlik yöntemiyle halka   pratik çözümler önerilmelidir.
      Bu amacın gerçekleşmesi için; kanuni olarak herkesin  tiryakiliklerini ve alışkanlıklarını;yazılı,sözlü ,resmi ve internet aracılığıyla bildirmesi gerekmektedir.     
   Bitmeyen enerjiyle çalışan teknolojik araçları ve yapıları kullanmayı ve tercih etmelerini değer yargılarıyla bütünleşik eğitim vermek. Örneğin güneşle kucaklaşan doğal evler.
   Alo çevre bedava ihbar hattı gönüllü ihbar kurulması. Örneğin şehirlerde duman püsküren bacaları ihbar edenlere ihbarın değeri bedelinde hediye vermek.
   Fert, Aile, Toplum...vb her aşamadaki çevre sorunlarıyla ilgili tiryakiliklerimizin, istenmeyen alışkanlıklarımızı, israf ettiklerimiz internet veya maille zorunlu vatandaşlık görevi haline getirmek.
   Samimiyetle yapılan itirafların ardında ciddi çözümler ve tedavilere gidilir. Bu konuda;"Fert Toplum Çevre Eğitimi ve Hekimliği" adı altında terapi ve eğitim birimleri açılmalıdır. Küresel döngülere zarar veren alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz için gerekli terapi ve tedavilere uzman eğitimciler yetiştirmek gerekir.  Eğitimde bu bilgileri hayatla doğru bağdaştırmak ve ilişkilendirmek.
    Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda; toplumun değer yargıları dikkate alınarak;bu değer yargılarıyla örtüşen spektrumlarda halkın değişim ivmeleri ve gücünün kaldırabildiği kadarına icabet etmek ve bu nirengi noktalarından hareketle eğitim vermek yani devrimlerle halkın fıtratlarını zorlamamak.Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusundaki halkın değişim ivmesinin fıtratını/larını halkın özgün değerleriyle özdeşleştirip harekete geçirmek.
    Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve ürünlerine alternatif olarak çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirmeye bilim çevrelerini iknaa ve teşvik etmek.
   Yukarıda ki mantık disiplinleri çerçevesinde; "Küresel Isınma,Erozyon ve Çevre Kirliliği" dersinin tüm eğitim-öğretim kategorilerine aşamalı-tamlamalı ve uygulamalı serpiştirilmesi.

1-Fert, Aile ve Toplumsal Olarak Yapabileceklerimize Bazı Örnekler

A-Fert bazında;yaşam döngümüzde; evimizden çarşıya, iş yerimize, pazara…vb öncelikle enerji tüketim, ürerim ve kullanım konumlarındaki davranışlarımızı zevkle; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon gibi çevre sorunlarına endeksli olarak değiştirmemiz gerektiğinin bilincini eğitim süreçlerinde doğru vermemiz gerekir. Ör;Kilo vermek amacıyla spor yapmak, sağlık yürüyüşü, alışıla gezilerimizdeki davranışlarımız da tükettiğimiz enerjiyi çevreden plastik türevlerini toplayarak, ağaç dikme, budama…vb. şeklinde değerlendirmemiz çok zor bir şey olmasa gerek.Bu uygulamayı fert tek başına dahi yürüyüş yaparken spor yaptığı alanın plastiklerini toplayarak yürüyüşü zevkli hale getirebilir.Aylık ve yıllık toplantılar elde edilen kazanımlar konuşulabilir.

B- Aile bazında ;ailemizde çevre kurallarına uyulmaktadır ibaresini kapılarımıza samimiyetle yapıştırıp kurallara zevkle nasıl uyulması gerektiğinin listesi çıkartılır. Bu eğitimle de verilir. Ör;evde hangi saatlerde kaç watt lık lambalar yakılacak. Yada sabah kadar kaç watt lik yakılacaksa bu kuralların sorumluluk takibini evdeki bireylere sırasıyla yüklemek ve rutin alışkanlıklar geliştirmek. Ev içinde dağıtılan oyuncakların sorumluğu çocuklara verilir ve bu etkinlik sayesinde hem çocukların bu görevi yapmaya istekleri artar hem de çocukların sorumluluk duygusu gelişir.Aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.

C-Kurum bazında; kurumumuzda çevre (küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona ) kurallarına uyulmaktadır ibaresini Ör;öğretim kurumlarında;gereksiz lamba, atık ve artıkları takibi belli fert ve grupların sorumluluğunda takip edilir ve denetlenir aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.Ör; öğrencilerle çevre dersinde kurum çevresinde plastik türevleri özel şişlerle toplatılır. Herkes yıllık olası çevre atiği plastik miktarı kadarını olası bir çevreden toplayıp çevreye katkısını artıya değer çevirmekle ilgili bir ön münazara veya tartışma sınıfta yapılır, doğada temizlik etkinliğinden sonrada çay ikram edile bilir.
    Her sonbahar mevsiminde üniversite içinde “çevre etkinliği ve uygulama haftası” düzenlenerek her fakülte öğrencilerinin kendi fakülte çevresini temizlemesi sağlanır.
Yaz aylarında bu etkinlik erozyon alanlarına ağaç dikmek için kullanılır.

D-Belde Bazında;
E-Şehir Bazında;
FBölge Bazında;
G-Ülke Bazında;
H-Komşu Ülkeler Bazında;
 İ-Bölge Ülkeleri Bazında;
J-Bazı Dünya Ülkeleri Bazında
;

2-Eğitim Kurumlarında Yapabileceklerimize Bazı Örnekler
    Çevre ile ilgili etkinlik ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için ders açılmasına yada kalifiye eleman yetiştirilmesine bağlı olmadan da fen ve sosyal alanların hemen hepsinde konuların içerikleriyle örtüşmesi ve uygulanabilmesidir.
A- Okul Öncesinde,
Çevre Sorunları ve Uygulamaları;“Bahçe oyunları” yada “geniş alan oyunları” derslerinde bir dönem içinde dört saat olacak şekilde etkinlik oyun haline getirerek gerçekleştirilebilir.

B-İlköğretimde,
Çevre Sorunları ve Uygulamaları;“Fen bilgisi” dersinin çevremizi tanıyalım ünitesinde çevre bilinciyle beraber etkilik hedefi gerçekleştirilebilir.
“Vatandaşlık” derslerinin vatandaş olma ve sorumluluğu konusunun hedefleriyle beraber etkinlik hedefleri Gerçekleştirilebilir.
“Beden eğitimi” derslerinde etkinlik ve uygulama spor haline getirilebilir.

C-Ortaöğretimde,
“Biyoloji” dersinin çevre kirliliği ünitesinde
“Kimya” dersinin madde ünitesinin maddenin tarifi ve maddenin halleri anlatılırken
etkinlik ve uygulama hedefleri gerçekleştirilebilir.

D-Yükseköğretimde,
Biyoloji bölümünde sistematik derslerinde çıkılan arazi uygulamalarında
Kimya bölümünde “inorganik kimya” derslerinde
Ders hedefleriyle beraber etkinlik ve uygulama hedefleri gerçekleştirilebilir.

II- Küresel Tedavi İçin Hangi Enerji Kaynaklarını Kullanmalıyız.
Dünyanın birikim dokusunu kemirmeyi, fosil-patojen teknolojiyi, ürünlerini ve kullananları terk etmek.Yerleşim yerleri ve ulaşım konumu dikkate alınarak;
1-Güneş enerjisi dönüşüm istasyonları tarlalarının: güneşi bol; uygun çöllere, erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması
2-Rüzgarlı verimsiz topraklara rüzgar enerjisi tarlalarını kurmak.
3-Dalga, gel-git ve akıntı enerjisi dönüşüm tarla istasyonları;Devasa bol dalgalı sahillere veya daha ilerisine dalga enerji tarlalarını inşa etmek.
4-Doğal Sıcak Kaynak Enerjisinden Yararlanmak ; jeotermal enerji, volkanik, magma, sıcak su-buharı kaynakları.Jeotermal enerjinin doğaya müdahale edilmeden, bize ulaşan(yer yüzüne ulaşan doğal uzantıları) bereketli hudutlar içinde doğal ve uzay teknoloji tesisleri kurarak yararlanmak.
5-Nükleer-çekirdek!? Enerjisi.
6-Diğer doğal akışı sınırsız olan (bereketli enerji) enerjilerden yararlanmak.Yada bu tip enerjilerin akışını kullanılabilir kılmaktır. Ör:genleşme enerjisi(okyanus sıcaklık farkı enerjisi ), karanlık eneji
7-Hidro Elektrik
8-Doğal Elektro Manyetik Alan Enerjisini kullanabilen emen makro ve nano sistemler gelişitirmek.
9-Nano Enerjiyi Kullanmak;Ör, Nanokristallerle Beyaz Işık Üretme.
10.Biyogaz temiz ve ekonomik enerjidir.


III-Küresel Tedavi İçin Bazı Genel Öneriler;
1-Güzel Ahlaklı İnsan Yetiştirmek;

İnsanların değer yargıları, olanakları ve fıtratları dikkatli analiz edilerek çıkartılan sonuçlara dayalı olarak öncelik sırasına göre gruplandırıp. Güzel ahlaklı insan yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimde üretici, zevkli, verimli ilaveler ve değişimler yapmak.
2-Temiz Teknoloji ve Ürün Üretmek;
Bu günkü parasal gücü (sıcak sermayeyi elde tutmak için) elde tutmak için izlenen kapitalist yöntem;tilki kaç(her türlü patojen-fosil terör ve teknoloji envanterini üret) , tazı tut (çevre sorunları ve terörü önlemeye çare üret) mantığını terk etmek. Filmi izleyin 1
Kaynağına dan temiz teknoloji ve ürün üretmektir. Ör;güneş, hareket ve dalga, rüzgar, doğal manyetik alan enerjisini? kullanmak
3- Sanayi ve Yerleşim Yerlerini Uygun Konumlandırmak;Yeni yerleşim yerlerini, gerçek ve sanal sanayi üretim kentlerini;sosyal, küresel ve siyasal tufanlardan uzak küresel konumlarda; bereketli sınırsız enerji alanlarının bol olduğu yerlere kurmak ve taşımak.
4- Mevcut Yerleşim ve Sanayi Alanlarını Yeniden Doğru ve Verimli Konumlandırmak;Mevcut yerleşim ve sanayi alanlarını; küresel konumları, iklimsel, coğrafik..vb özellikleri dikkate alınarak en yakın yerdeki bereketli sınırsız enerji üretime tesislerini kurmak üzere, araştırma ve projeleri uygulamaya koymak.Filmleri İzleyin 1,2
5-Yaşam Şeklimizi ve Kullanım Tercihlerimizi Değiştirmek, Ör.iç çamaşırları, tişörtleri ve bazı cins kumaşları ütülemeyi terk etmek. Bunun yerine yıkandıktan sonra ger-çek özel askılarda kurutmak.
7-Küresel Sorunları Çözüm ve Uygulama Birimleri Kurmak;Küresel; ısınma, erozyon, kirlilik ve atık sorunlarını bir arada değerlendirip çözüm üreten akademik birimlerin kurulması ve uzman elemanların yetiştirilmek üzere çalışmalar başlatılmalı. Ör;X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Uygulama Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Küresel Tedavi Merkezi Birimi
8-Küresel Sorunlar Bilgi Birikim Havuzunu Oluşturmak; küresel sorunların sade-analşılır bir dille halka internet üzerinde teşhir edilmesi ve bilimsel kurallara dayalı en gerçekçi uygulanabilir çözüm önerenlere belli bir ücret verilmeli…vb teşvik edici sunumlar getirilmeli.
9-Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik;Teorik ve Pratik Yenilikleri Toplama ve Uygulama Birimini Kurmak.Küresel sorunlarının çözümüne yönelik;teorik ve pratik yenilikleri toplama ve ülkemiz koşullarına uygulama merkezini ve birimini kurmak. Filmi izleyin.1
10-Ne Kadar Gereksiz Tüketiyorsan 2 katını Vergi Olarak Öde Kuralını Benimsemek;Ulusal ve uluslar arası seviyede;fert ve toplum, devlet bazda ne kadar artık atık, kirlilik üretiyorsan o kadarının 2 katını vergi olarak ödersin. Kuralını sıcak takibe alacak teknolojiler geliştirip uluslar arası arenada kabul ettirmeye çalışmak. Ör;Kahverengi bulutların müsebbipleri Filmleri izleyin 1, 2
11-Global Seviyede Klasik Vahşi Demokrasi Siyasetini ve Yönetimini Terk Etmek. Bilimsel ve kök hücre siyaseti güden ahlak sahibi bilim insanlarına siyaset ve politikayı devir etmeyi zorunlu hale getirmeyi kanunlaştırmak.
     Bir bilim insanın siyasetçilerin cehaletini sergilemek için sarf ettiği sözler ibret vericidir. Filmi izleyin.1
12-Küresel Tahlil Merkezleri veya Birimleri Kurmak;Dinamik ve Rutin Ekosistemlerin Tahlil Merkezleri;Özellikle Çöl, Su, Tundur, Kutup-Buz , Orman ve Diğer Büyük Eko sistemlerimdeki canlı cansız ve yarı canlı indikatörleri (hassas belirteçler) belirleyip gezegenimizin rutin tahlillerini yaparak; bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırıp elde edilen sonuçlarla sağlıklı teknoloji ve mutual ilişkiler geliştirmek.Filmi izleyin 1, 2
13.Ekosistem Tiplerindeki Dinamik Döngüleri Doğru Tanımak; Ekosistemlerdeki küresel hastalıklara doğru teşhis koymak ve tedavi etmenin ön koşulu; her ekosistem tipinin biyotik-abiyotik doğal dinamik değerlerinin ilişkilerini doğru tanımak ve bilmek gerekir.0, 1, 2, 3, 4, 5

IV-Küresel Isınma Sorunlarının Siyasete ve Müsebbiplerine Güncellenmesi
    Toplumsal panik yaratmadan;Nuh (A.S)'ın acil eylem planını şimdiden uygulamaya koymak; fiziksel ve zihinsel değişime uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Çünkü uzaya sığınacak, yaşam döngümüzü uzaya entegre edecek teknolojimiz yok. Olanda kapitalizm ahlakından dolayı halı ve yapabilirliği belli. Onun için dünyanın fiziksel tufan sonrası olası; aşırı sıra dışı iklimsel koşulların ortaya çıkması, yer sarsıntısı tufanı, su tufanı, volkan püskürmesi, kasırga…vb tek tek veya bir çoğu bir arada olması halinde en emniyetli ortak paydada ve özgün olarak yapmamız gerekenleri; fert, aile...ülke…vb bazında ortaya koymamız gerekir. Buna göre;yeni yerleşim alanları, sanayi kurulurken veya mevcut yerleşim yerlerini, sanayimizi…vb uygun alanlara taşınmak ve uyumlu değiştirmemiz gerekir. Bu bize ve gelecek nesillerimize çok şey kazandırabilir. Bundaki amaç zayiatı en aza indirmek ve uyumu sağlamaktır. Zaten bu tufan sonrası insan entegreli yer yüzü kendini yenileyerek (rejenere ederek) büyük bir olasılıkla tarihindeki bildiğimiz bir dengeye doğru yol alırken normalleşmeye döner. Bizim yapacağımız değişen doğa koşullarına teknoloji ile hızlı uyum sağlamak ve bereketli sınırlar içinde bitmeyen doğal enerji kaynaklarından yararlanarak yer küresiyle mutual bir ilişki içinde yaşamaktır. Bu durum; gelen sert kış, yaz veya aşırı sarsıntı koşullarına doğacak bir bebeğe yeni yaşam yeri hazırlamaktan farksız bir mantık simülasyonu olmalıdır. Yer küresinin sıra dışı asırlık iklim değişimi süreci geçince, uzaya açılma planlarımızı devam ettirmektir...
     Bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;İlkel insanların ve Veto İmparatorluğu’nun bazı yerlerinin fazla ısınmasından ileri geldiğinden veya uyguladığı hayvani kapitalist siyaset ve yönetimlerin ürünü olduğundan emin olabilirsiniz.Veto imparatorluğu kapitalizmi; toplumu kapitalin besi yeri olarak görür. Kapitalizm için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır.Kapitalsiz verimli fert-toplumsal-devletsel değer yargılarınız varsa onun metriksinden kurtulabilirsiniz. Değilse parayı güç toplumu besi yeri aracı olarak gören bir metrikse mahkumsunuz. Siyaseti de kapitalist metriksin yumuşak-sanal sistemi olan kapitalist ekonomik sistemin kabininde yönetir.Alternatif olarak;bilim insanlarınca üretilen global kök hücre ve bilimsel siyasetin metriksi ile mevcut siyaset ve ekonomiyi kuşatmaktır. Diğer taraftan liyakatli insani eğitim ve öğretimiyle güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir.
    Veto İmparatorluğu;ortaklarından; Sovyetler Birliğini hidayeti taktir ettikten sonra şimdi Afganistan’da kadir olduklarının hasılatıyla Çin'ide hidayete erdirmeyi uygulamaya koymuştur. Avrupa’daki ortaklarını kapitalist globalleştirip; Orta Doğuya doğru domuza inci dizmeye başlamıştır. Yani Türkleri ve Yahudileri Orta doğuda komşularına geri dönüşümsüz düşman etmeyi başardı. Şimdi bu uygulamayı Kürtlere ve Farisilere uyguluyor. Sıra diğerlerine gelecek adını da büyük orta doğu cenneti koymuş.
    Bu gerçeklerin ışığında küresel sorunlarımızın çözümünü kimlerle nerde/lerde aramamız gerektiğini doğru teşhis etmek ve saptamak, şimdilik çözüm aramaktan daha değerlidir.
    Bizimle aynı sorumluluk bilincinde olan tüm insanlara (öncelikle bilim insanlarına, öğrencilere, çevrecilere) ulaşıp bu konuda bilinçli örgütlenmek en doğal hakkımızdır.  
    Halka, öğrencilerimize ve bilim insanlarımıza; hangi siyasi-sosyal-düşünce metriksinde ve işletim sisteminde/lerinde olduğumuzu/olduklarını delilleriyle, örnekleriyle namuslu ve dürüst olarak anlatmamız gerekir. Amaç ve hedef savaşmak değil;fert, toplum, ülke…vb bazında;düşünsel, sözel, eylemsel, davranışsal, örgütsel, yazılı, basılı…vb sanal ve gerçek liyakatli çözüm üretip uygulamaya koymaktır. Kapitalistler, besi yerlerini zehirlemek istemezler. Hemen uyum sağlamaya çalışıp yardım severlik kodlarını harekete geçireceklerinden emin olabilirsiniz.
    Baksanıza üşümeyelim diye dünyamızı ıstılar bile. Onlara neden minnettarız dersiniz acab!! Bize çözüm amaçlı;sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi, Laz-Çerkez, güneyli-kuzeyli, doğulu-batılıyı yaşatarak hidayet ettirdikleri ve zihinsel bağışıklık sitemlerimizi geliştirdikleri için mi!!
    İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
V-Sonuç, Çözüm ve Öneriler
1-Nano Teknolojik Enerji ve Ürünler Geliştirmek ;
Nano teknoloji ile çevre sorunlarına uyumlu ve verimli tekstil üretmek. Ör.Buruşmaz ve ütü istemez veya ışığa-ısıya duyarlı nano tekstiller (kumaşlar) üretmek.
Nano  teknoloji ile verimi artırılmış malzemeden üretilmiş sistemlerden yıldız enerjisini kullanan sektörler (ulaşımı kolay çöl, erozyon alanlarına güneş tarlaları)kurulmalı ve devletçe öncelikle destek verilmeli. Ör, Nanokristallerle Beyaz Işık Üretme.
Hassas nano elektronik algılayıcılar ve değişik lazer ışınlarına maruz bırakılarak elde edilen metal yüzeylerden oluşturulan malzemeler bir araya getirilerek  en verimli güneş panelleri sistemlerini kurmak. Yıldız enerjisinden yüksek verim elde etmeye yarayan; biyolojik sistemlere benzeyen (sanal-mekanik fotosentez) mekanizmaları geliştirmek.
   Bu konuda;Bitmeyen enerji çeşitlerini emen enerji kapanları geliştirmek. Bu enerji kapanları;hassas nano mekanik reseptörler - nano elektronik algılayıcılar ve değişik lazer ışınlarına maruz bırakılarak elde edilen metal yüzeylerden hareketle fotosentez mekanizmasına eşdeğer verimli mekanik fotosentez sistemini başarmaktır. Bu günkü teknoloji ile kısa sürede bunu başarmak olasıdır.
A-Nano enerji kapanları(kara delikleri) B-Nano enerji dönüştürücüleri C-Nano enerjiyi depo ve transfer üniteleri geliştirmek
“nano enerji” üretmek amacıyla, biyoloji, kimya ve fizik ABD'lından oluşturulan uzman bir ekip YYܒ de bir proje hazırlık ön aşamasını tamamlanmıştır.
Bu projenin asıl hedefi ve amacı;fosil–patojen teknoloji yerine bitmeyen enerji kaynaklarını kullanan doğaya ve halkların(insanın) pozitif özgün hercai (mozaik) değer yargılarına-yaşam şekillerine uyumlu uzay ve doğal teknolojiyi geliştirmektir.
2-Daha fazla orman kesimine atık kağıt israfını önlemek için elektronik kitap, dergi ve kırtasiye kullanımını yaygınlaştırmaktır.
3-Bitmeyen enerji ile çalışan araçlar yapmak. Ör.yıldız enerjisi ile çalışan otomobiller.
4-Rutin işlerde enerji tasarrufu amacıyla robotlar ve bilgisayarlardan yararlanmak.
5-Yıldız ve diğer bitmeyen enerji kaynaklarını kullanabilen veya onlara uyumlu araç ve gerek üreten teknolojileri ve projeleri teşvik edici kredilerle desteklemek.
6-İnşaat sektöründe gerek küresel alanda kurulduğu zemin konumu gerekse kullandığı enerji türü itibariyle Doğa evleri (çevre dostu evler -yıldız eko) yani yıldız ve diğer bitmeyen enerjiyi kullanabilen yada nano teknoloji ile verimi artırılmış güneşle kucaklaşan çatılara sahip  çevre-doğa  dostu  eveler-kentler-yerleşim alanları tercih edilmeli.   Teknolojik ve akıllı evler fosil teknolojisinin ürünüdür.
7-Plastik, Demir, Petrol, Nükleer Artık…vb Çok Şey  Yiyen Bakterilerin Hayat Dönüleri ve  İnsanlığa Kazanımları. Küresel Isınmaya karşı Nano ve Makro Seviyede Robot Geliştirmek, biyomalzemeler üretmek, havayı kirletmeyen yakıtlarla çalışan araçlar-yakıtlar üretmek ve sıcaklık farkından az etkilenen istikrarlı binalar yapmak.
8-Yer küresinin hangi beldesinde/lerinde hangi tür bitmeyen enerji çeşidinin/lerinin kullanılması gerektiğinin projeleri(yüksek lisans, doktora veya araştırma projeleri niteliğinde) acilen sonuçlandırılıp sonuca bağlanmalıdır. Ör;Çanakkale ilimizde rüzgar, Van ilimizde Güneş enerjisi tarlaları öncelikle kurulmalı.
9-Genel olarak;küresel ısınma, erozyon, çevre kirliliği ve müsrif  yaşam biçiminden kaynaklanan küresel hastalıkların teşhisi ve tedavisi için; verimli çoklu disiplinli dinamik  tanıma  teknolojilerini ve kurumları geliştirmek.
10-Doğal ağaç dikmek, kutup ve çöllere sentetik ağaç dikmek. Kutuplardaki erime oranlarının sürekli tahlil edilmesi ve uydulardan gözlenmesi.
Kritik bölgelerde bitmeyen enerji ile çalışan dondurucu (soğutucu seyyar) robotların yerleştirilmesi. Bilgisayar simülasyonları ile alanlardaki erime oranlarının geleceği gerçekçi tahmin edilip önlem alınması. Bu alanlara Dr.Venterin ve diğer araştırıcıların geliştirdiği sentetik ağaç yada karbondioksiti emen robotların konması.1, 2, 3
Sera gazları püsküren bacaların filtre edilmesi ve aşamalı olarak fosil-patojen teknolojiyi terk etmek. Ses,ısı,ışık, enerji hava, besin, toprak, su..vb kirliliğini, sera gazları, oksijen, azot, hidrojen(su)  döngülerini  rutin gözetleyen ve tahlil eden tanıma teknolojilerinin  geliştirilmesi ve  kullanılması.  Karasal, su  ve almaşlı ekosistemlerde doğanın mevcut canlı tür kaynaklarının korunması ve üremesi amacıyla koruma alanlarının projeler ve bilimsel gerçeklere dayalı sonuçlandırılması.
A-Sentetik ağaçların;havadaki gaz dolaşımının verimli olduğu kutup alanlarına, çöllere ve erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması.Karbon dioksiti ve doğal döngülerdeki diğer fazla artık ve zararlıları;doğal döngülere uyumlu ve verimli ürünlere dönüştürme; teknik, yöntem ve izleri geliştirmek.
C-Çevresini yenileme potansiyeline sahip doğal koruma alanlarını bilimsel olarak belirleyip hemen uygulamaya koymak.
D-Bazı özel ekosistemlerin korunması ve sürekli yakın takibe alınması.Ör;bedenimizin sağlığı için kan ne kadar bize sağlıklı bilgi veriyorsa;  yer küresinin sağlığı  hakkında bilgi edinmek için su döngüsü ve içerik oranlarının canlılarda izlenmesi de  aynı görevi görür.
11-Olası nükleer, doğal gaz, petrol…vb. çevreyi kirletici olaylara karşı; kurulu tesislerin taşınması göz önünde bulundurularak; Acil yardım ve bölgenin tahliye edilmesi, emniyetli taşıma araçları- yollarının tahsis edilmesi ve mevcut tesisleri  çevrenin daha az zarar görebileceği küresel alanlara taşınması veya  kurulması.
12.Atmosferdeki doğal ve yapay toz bulutlarının rutin takip-rasat ve etkisinin tespit edilmesi.
13.Atmosfer ve yer küresi  katmanlarının; kimyasal ve fiziksel durumunun rasat edilmesi,
14.Yer küreye uzaydan girdi-çıktıların, uzay çekim güç dengelerinin yer küresinin , konumu ve  deprem hareketlerinin sürekli   rasat edilmesi ve yakın takibe alınması 1, 2
15.Yer küre ve uzaydaki olası;tufanlar, fırtına, kasırga, volkanik  olaylarının rutin rasat edilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16.Tüm zamanlara yönelik iklim dinamiklerinin sabite ve değişim parametrelerinin sürekli tanıma teknolojileriyle takip edilmesi ve bunlar arasındaki doğal denklemler sisteminin programlanması.Doğal döngüler ve iklim dinamikleriyle canlıların yaşam yerleri-döngüleri arasındaki çoklu disiplinli doğru-verimli mantığı ile örtüşen ve tüm iklimsel verilere dayalı hazırlanan simülasyon programlarını geliştirmek için projeler hazırlamak.  Hazırlanan bu programların gelecekte olacakları doğru tahmin etmek için:Tera İklim Simulatorlarına yüklenip uygulamaya konması. Tera İklim  Simulatorlarını  yaygınlaştırıp global iklimsel verilerin geçmişi ve günümüz verilerinin sıcak takip edilmesine ilave olarak tüm verilerin tek elde toplanmasını  yaygınlaştırılmak.
17.Kutuplar alandaki erime oranlarının sürekli tahlil edilmesi ve uydulardan gözlenmesi. Kritik bölgeler bitmeyen enerji ile çalışan buz yapar (soğutucu seyyar) robotların yerleştirilmesi. Bilgisayar simülasyonları ile alanlardaki erime oranlarının geleceği gerçekçi tahmin edilip önlen alınması. Bu alanlara Dr.Venterin ve diğer araştırıcıların geliştirdiği sentetik ağaç yada karbondioksiti emen robotların konması..
18.İklim ve çevre değişimlerindeki varılan geri  dönüşümsüzlüklerinin durumunu samimiyetle ortaya konup halka bilgi vermeliyiz. Ayrıca  önlem olarak gelecekte benimsememiz  gereken yaşam şekilleri ve uygarlıkları bilimsel gerekçeleriyle  açıklanmalı.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
19-Resmi ve sivil kurumlardan; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda yapabileceklerini resmi ve özel olarak belirlemek. Ör;bu kurumda, şehrimizde, köyümüzde küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine önlem kuralları uygulanmaktadır. Kanunla değil gönüllü Ör."Mağazamızda Küresel Isınmaya Önlem Amacıyla Işıklandırmada Tasarrufa Gidilmiştir".
20-Küresel ısınma, çevre temizliği ve erozyona sebep olan ürünleri satın almamaya veya satmamaya, kullanmamaya yada diyetle kullanmaya kalkışmak. Zorunlu kullanılıyorsa “bu ürün küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona neden olduğu halde zorunluluk nedeniyle kullanılmaktadır" ibaresini üzerine yazmak.
21-Doğal Döngü ve Canlı Bilim (Biyoloji) Patent-Standartları Enstitülerinde;yeni buluşun; doğaya ve halkların değer yargılarına uyum patenti ve standardı ;üretilen yeni yada   eski buluşun doğal döngülerde ki konumları, doğal döngüler, pozitif değer yargılarına ve doğal teknolojiye uyumu aranmalı- istenmeli.
22.Alo çevre bedava (gönüllü) ihbar hattı kurulması. Örneğin şehirlerde duman püsküren bacaları ihbar edenlere ihbarın değeri bedelinde hediye vermek.
23. Fert, Aile, Toplum...vb her aşamadaki çevre sorunlarıyla ilgili tiryakiliklerimizin, istenmeyen alışkanlıklarımızı, israf ettiklerimiz internet veya maille zorunlu vatandaşlık görevi haline getirmek.
24.Samimiyetle yapılan itirafların ardında ciddi çözümler ve tedavilere gidilir. Bu konuda;"Fert Toplum Çevre Eğitimi ve Hekimliği" adı altında terapi ve eğitim birimleri açılmalıdır. Küresel döngülere zarar veren alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz için gerekli terapi ve tedavilere uzman eğitimciler yetiştirmek gerekir.  Eğitimde bu bilgileri hayatla doğru bağdaştırmak ve ilişkilendirmek.
25.Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerindeki Sadeliğin Gerekliliği
Pazarda, bakkalda, süper markette …vb; kullanım, beslenme, tüketim…vb, amaçlı bir ürün satın alınmak istendiğinde; o kadar çok çeşit var ki, bunlar arasında; koşullarına uygun seçim yapmak ve kriter belirlemek çok zor. Ör: diş macunu, elektrik anahtarı, priz...vb seçimi zor. Aynı emeğe farklı değer; güç-para-borsa  metriksi ekonomi kuralları gemisinde, menfaat farzları gereği, farklı değer biçtiren kapitalistlerin sermaye sınıfı; serbest ekonomi diye insanların ceplerine sermaye edinme emeçlerini-furyasını-karmaşa ve şaşırtmacasını da avamın kan damarlarına sokmuştur.
1, 2
Çözüm: Aynı kategorideki mallara; TSE veya yeni kurulacak benzeri kurumlarca; gerekçeli puanlama yapılarak halkın hizmetine sunulabilir


.V-Kaynak
Enerji İle İlgili Makaleler ; ../cevt/en.html
Çevre İle İlgili Makaleler ; ../cevt/cevfm.htm#cevrem
Top.ve Çev. ile İlgili Filmler ../cevt/cevfm.htm#cevre