Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

151. Selam nedir ne amaçla verilir? Güce, menfaate, siyasete, resmiyete ve samimiyete dayalı selamı tanımlayınız. Başka bildiğiniz selam çeşidi varsa tanımını yazınız.
C.151:  Selam insanların birbirlerine duyduğu saygıdan veya farkındalıktan kaynaklanır. Güce ve resmiyete dayalı selam birbirine benzer. En güzel selam samimiyetten kaynaklanan selamdır. İnsanların birbirine selam vermemesi bile bir mesaj içerir. HASAN AKKAYA
C151_Selam iki insanın sevgi köprüsüdür. Eğer bu köprü hoşgörü ile inşa edilmez ise nefretin ve menfaatin farklı türev ve integrallerin farklı fonksiyonları olur. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.151: Selam doğaya, sevgiliye,büyüğe, küçüğe, hürmet edilene ve sayabileceğimiz nicesine içten veya sadece selam olsun diye yada emri vaki yada nicesi şeklinde verilen bir merhabadır. SELMA İFLAS
C.151:İnsanlar arsındaki iletişimi arttırma aracıdır. Samimiyete dayalı selamda insanların kendi iç güzelliğinden kaynaklanan bir durum var. Diğerlerinde kişi istemeyerek mecbur kaldığı için yapıyor. TÜLAY TOPER
C.151:
Selam sözcüğü esenlik ,  barış, güven ve huzur anlamlarına gelir. Güce dayalı selam dışarıdan gelen mecburiyete dayalı selam ,  menfaate dayalı selam belli bir  amaca ulaşmak veya konumunu kaybetmemek amacıyla verilen selamdır.Samimiyete dayalı selam kişiler arası duygu birliğini ifade etmeye dayalı selamdır. SONGÜL GÜNDÜZ
C.151: Selam yakınlaşmanın bir göstergesidir. Ancak zorunlu olarak verilen selamlarda vardır. Örneğin menfaate (siyasette) dayalı selamlar.AYNUR EROĞLU
C.151: Selam insanlar arsındaki iletişimi sağlayan bir araçtır.Birde göstermelik selamlar vardır timsahın göz yaşları gibi.SİNAN KAPLAN
C-151: Selam;karşılıklı olarak iki kişinin birbirlerini iki ilk gördükleri yerde konuşmaya başlamadan önce ağızdan ilk çıkan söz.Bunların hepsi çıkar amaçlı olarak verilen selamlardır. İLYAS AKAD
C.151: Selam insanların iletişimlerinde bir başlangıç noktası ve karşılaşmaların güzelliğidir. MUSTAFA ÇAM
C.151:Allah‘ın kudretini karşısındakine belirtmektir.Tabi yalakalık olsun diye güçlüye menfaat uğruna selam verilir yada saygı amaçlı resmi selam verilir.Düşünce selamı diye bir şeyde olabilir.Karşındaki kişiyi bazen gözlerinle onaylayıp selam verir gibi yaparız. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.151:Selam;girilen yeni ortamda bulunan insanlara verilir.karşıdaki insana güven vermek amacı ile verilir.Güce, menfaate dayalı selama yağcılık denir.Bu selam çıkar için verilir. MERAL ÇELİK
C.151: Allah’ın selamını her halk, her insan hak eder oyun yapmak onun selamına ihanettir. FADİLE KALKAN
C.151:Selam; insanlar arasındaki karşılıklı sevgi, saygı ,merhamet ve hoş görünün sözlü ifadesidir.Selam Allah’ın kelamıdır.Selam vermek sünnet,almak farzdır.Değişik selam şekli var ;asker selamı,derviş selamı….vb. FARİS ÇELİK
C.151: Selem, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun, demektir. İnsanların kaynaşması için verilir. Güce ve menfaate bağlı selam mecburiyet ve çıkar için verilir. SERKAN DUMAN
C-151:Selam genelde samimiyet ve içtenliğin göstergesidir.Güce ve menfaate dayalı selam zorunludur,samimiyete selam ise içten gelen selamdır. SEYAR DİNAR
C.151:Selam insanlar arasındaki iletişimin ilk basamağıdır.her zaman içten olmalı eğer verilen selam çıkar güdüyorsa alınmamalı.ALİ GÖÇER
C-151:Kişiyi önemsemektir.ONUR HATİPOĞLU
C-151:Selam giriş konuşmasıdır.Sevgiye dayalı selam vardır. ADEM ÇELEBİ
C-151:selam insanlar arasında huzuru sağlar.REMZİ BOĞA
C.151: Selam insanlar arasında birliği ve toplumların kaynaşmasını sağlar. Selam Allah için verilir. Güce, menfaate, siyasete, resmiyete dayalı selamlarda samimiyet ve Allah’ın rızası yoktur. Erkan ALTUN
C- 151 : Selam insanlar arasındaki samimiyeti arttırır. ELİF KARAHAN
C.151-: Selam esenlik ve iyiliğin temenni edildiği bir güzelliktir. Bu güzelliği güzel kılanda samimiyet içerisinde yapılmasıdır. Samimiyet işin içinden çıkınca geriye samimiyetsizlik kalır. Samimiyetsizlik ise işe meyvenin etli kısmının gittiği ve kabuğunun kaldığı hissi verir. Tolga POLAT
C:151:Selam:İnsanların sosyal hayatında birbirleri ile olan diyalogları  sıklaştıran sevgi,saygı
duygularını geliştiren Bir iletişimdir.Güce bağlı selam ise bir kişinin zengin bir insanın önünde eğilmesidir.Menfaat aynı şekil yağcılık,dalkavukluk… BURHAN AVAŞ
.C:151:Selam insanların birbirleri daha hoşgörülü ,sevgi ve saygıyla yaklaşmaları için verilir ERTAN ARTUÇ
C.151: Selam ALLAHIN selamıdır.. Diğer selamlar çıkarcılık içindir bence. NİHAT PİŞKEN
C. 151.Diyalogdur.ENGİN ATEŞ