S 104.Devşirme ve Devşirilmek nedir? Devşirme bilim insanı, siyasetçi, asker, adam, halk, millet ne demektir? Yerinde

devşirmek ve yuvasına taşıyıp devşirmek nedir?

İp ucu;İmparator karıncalar normal karınca yuvasını yağma ederek yumurtalarını kendi yuvasına taşır. Çıkan yavrulara yalancı ebeveyn draması yaparak köle olarak kullanır ve çalıştırır.

Yeniçeri askerlerinin devşirilmesinden ecdatları adına gizli-açık ayaklanış ihanetine kadarki döngülerini düşünün.

Osmanlının ülkesinden yeniçerilerin devşirildiği ülkelere kovdurulması ve kovulmasının liyakatsizliğini düşünün.Avrupa'daki krallık ailelerinin hepsi yaşıyor.

Bu mantığı ülkemiz ve orta doğu ülkelerinin geçmiş ve batı ile yaşanan dinamik sistemlerinde;öğrenci, vatandaş, bilim insanları, askerleri…vb.ne batının icabetini/lerini güncelleyin.

Avrupa da o kadar Yahudi kanı döküldü ki sanki karşılık olarak;bu gün Avrupa, Amerika ve orta doğu onların zihinsel metriksi ve işletim sistemi içinde haşir olur gibi.

Adalet, asimilasyon, toplum, kavim, dış burslar, dış krediler, öğrenci, tarihin adil-namuslu dönüşümlü tekerrürlerini ve özgünlük kavramlarının önemini bir arada düşünün

C 104.Devşirme ve Devşirilmek nedir? Devşirme bilim insanı, siyasetçi, asker, adam, halk, millet ne demektir? Yerinde devşirmek ve yuvasına taşıyıp devşirmek nedir?

İp ucu;İmparator karıncalar normal karınca yuvasını yağma ederek yumurtalarını kendi yuvasına taşır. Çıkan yavrulara yalancı ebeveyn draması yaparak köle olarak kullanır ve çalıştırır.

Yeniçeri askerlerinin devşirilmesinden ecdatları adına gizli-açık ayaklanış ihanetine kadarki döngülerini düşünün.

Osmanlının ülkesinden yeniçerilerin devşirildiği ülkelere kovdurulması ve kovulmasının liyakatsizliğini düşünün.Avrupa'daki krallık ailelerinin hepsi yaşıyor.

Bu mantığı ülkemiz ve orta doğu ülkelerinin geçmiş ve batı ile yaşanan dinamik sistemlerinde;öğrenci, vatandaş, bilim insanları, askerleri…vb.ne batının icabetini/lerini güncelleyin.

Avrupa da o kadar Yahudi kanı döküldü ki sanki karşılık olarak;bu gün Avrupa, Amerika ve orta doğu onların zihinsel metriksi ve işletim sistemi içinde haşir olur gibi.

Adalet, asimilasyon, toplum, kavim, dış burslar, dış krediler, öğrenci, tarihin adil-namuslu dönüşümlü tekerrürlerini ve özgünlük kavramlarının önemini bir arada düşünün.

C 104.Devşirme bir nevi değiştirmek özünden uzaklaştırmaktır.Ama bunların özünü hiç bir zaman değiştirmezsiniz. Bir yerde baskın olurlarsa size zarar verirler(Osmanlıda ki her yeniliğe karşı çıkan yeniçeri ocağı gibi)Halbuki Osmanlı kendi özgücünden milletinden bir ordu oluştursaydı   o tür sorunları yaşamazdı.bu gün biz hala bu zihniyetten kurtulmuş değiliz devşirme bilim ve siyaset adamları bizde çok bir sürü siyasetçi ve iş adamımızın Yahudi olduğu söyleniyor.Yani yalan da değil bizim en büyük stratejik ortaklarımız Amerika ve İsrail değil mi?bir yandan İsrail’i eleştiririz Filistin’e zulüm yapıyor diye ama en büyük silah anlaşmalarını İsrail’le yaparız bu liyakatsizliğin alasıdır. bu dönmelerden kurtulmadığımız sürece işimiz yaş değil göl olur bizde içinde boğuluruz. Hamit MENÇUK

C 104. Devşirme; Derlemek, toplamak, bir araya getirmek sonucu ortaya çıkarılan yeni oluşum

Devşirilmek, Devşirtilmek ; Devşirmek eylemi yapılmak veya uğramak.

Yerinde Devşirmek; Çıkan olumsuz her hangi bir olan veya durum karşısında verilebilecek en iyi karardır. Yetim kalan bir çocuğun bir ailenin büyütmesi gibi durumlar! Devşirilmek olduğu söylene bilir mi ? Yuvasına Taşıyıp Devşirmek; Kendi ortamında veya kendisi gibi yetiştirmektir. M. Sait DEMİR  

C 104.Devşirme bilim insanı, siyasetçi, asker,  millet ne demektir? Yerinde devşirmek ve yerine taşıyıp devşirmek nedir?Erdinç YEŞİLYURT

C 104. Devşirilmek demek kişinin gerçek benliğini, bütünlüğünün ve kültürünün yok edilmesi demektir.  Hatice TUNCER.

C.104 bilimsel araştırma teknikleri dersi içeriğini ve amacını en tüzel temsil eden ders ismidir. BAHAR YILDIZ

C.104 devşirmek başka ırktaki çocukları getirip kendi kültürüne uygun yetiştirmek .siyasette devşirme kendi menfaatin için başka ülkedeki insanlara kendi düşüncelerini aşılayarak kendi menfaatlerin doğrultusunda kullanmaktır.yerinde devşirmek kendi mekanında kültürüne toplumuna aykırı bir düşünceyi savunmak yuvasına taşıyıp devşirmek kendi mekanına giderek orda bir şeyleri aşılamak.Nesrin EKİNCİ

C 104.Başka yere ait kişileri getirip kendi şartları altında yetiştirmektir.Devşirilen kişilerdir.Yerinde devşirme bulunduğu ortamda kendi şartlarıyla,yuvasına taşıyıp devşirme ise kişinin kendi ortamında başkalarının şartları altında yetiştirilmedir. İdris MANTAŞ
C 104. Devşirme: Osmanlı devletinde Rumeli’deki Hıristiyan çocukları kendi askeri okullarında eğittikten sonra onları orduya kazandırmaya devşirme denir. Devşirilmek ise; Başka millete ait insanları kendi toplumuna asimile etmektir. Devşirme bilim insanı, siyasetçi, asker, adam ve halk ise farklı milletteki insanları kendi toplumunuza empoze etmektir. Yerinde devşirmek ise, işgal edilen bir bölgedeki insanların kendi vatanında baskı ile işgalci devletin dil, din, geleneklerini benimsemesi demektir. Doğan ERGÜN.C.104 Devşirme mevcut yönetime yapılan çeşitli fiili veya sözel müdahaleyle mevcut rejimi veya yönetimi düşürmek anlamına gelmektedir. Devşirmek olumlu yönde olacağı gibi olumsuz yönde de olabilmektedir devşirme bilim insanları var olan bilgileri yıkarak yerine daha güzel ve daha illeri bir bilginin getirilme durumudur.siyasetçi var olan kanun veya yönetimi pasife etme,asker müdahaleyle mevcut durumu bitirmek,adam karşılaşılan durumu etkisiz hale getirme,halk mevcut ortam veya durumu bitirmek üzere edilen hareket,millet uluslar arası mevcut durumlardan eskileri yıkarak yeni durumlar üretebilmektir.devşirilmek ise uygulanan yöntemler sonucu var olan sonuca ve bu sonucu meydana getiren olguya uygulanan ambargodur.yerinde devşirmek ABD nin ırakı devşirmesi,evinde ise aynı şekilde Türkiye’de yapılan darbelerin nasıl yapıldığı bizim evimizde Adnan menderes nasıl idam edildi acaba? . Mesut ASLAN 
C 104.
devşirme yabancı çocukların küçüklükten itibaren belli bir amaç uğruna yetiştirilmesidir. Devşirme bilim ,siyaset ..vb  adamları başka millete faydalı olmaya çalışan insanlar. Cahit Özkan

C 104. devşirme seçmektir Ömer GEZİCİ

C.104: Ait olmadığın bir gerçekliğe, bir şeyler karşılığında aidiyet kazandırma çabasıdır. Devşirme bilim insanı para karşılığında doğruluğunu sorgulamadan bilgisini satan insandır. Yerinde devşirmek kendi ülkesi içinde dışarıdaki insanlara hizmet etmesi, yuvasına taşıyıp devşirmek ise başka ülkelerden insanları kendi ülkesinde kendisi için hizmet görmesini sağlamak. Dilek KARABAYRAKTAR

C 104.Devşirme;Osmanlı döneminde genellikle Hıristiyan çocuklarının belli eğitimden geçtikten sonra ihtiyaç yerlerde çalıştırılmalı Seyhan IŞIK

C.104.Evet vardır .bulunması ve hizmet etmesi gereken ülkede olmayıp başkaları için emek harcayanlar. Menşure DAĞLAR

C 104. size ait olmayan bir şeyi zapt etmek ve bunu kullanmak devşirmektir, devşirtilmek ise birinin sizi sömürmesidir. Ahmet ESER

C.104 Devşirmek değişik insanları ,değişik milletlerin çocukları getirip kendi kültürüne uygun yetiştirmek .siyasette devşirme kendi menfaatin için başka ülkedeki insanlara kendi düşüncelerini aşılayarak kendi menfaatlerin doğrultusunda kullanmaktır.yerinde devşirmek kendi mekanında kültürüne toplumuna aykırı bir düşünceyi savunmak yuvasına taşıyıp devşirmek kendi mekanına giderek orda bir şeyleri aşılamak.Abdullah DENİZEDALAN

C.104. devşirmek başka ırktaki çocukları getirip kendi kültürüne uygun yetiştirmek. Devşirilmek ise; Başka millete ait insanları kendi toplumuna asimile etmektir. HAYRETTİN KARABUDAK

.

C.104 Devşirme ailesi olmayan çocukların belirli bir amaç için yetiştirilmesi olarak tanımlaya bilirim bunlar devlete fayda sağlayacak şekilde yetiştirilirler   Celal  TİLGEN

C 104.Çocukların devlet yanında ve kontrolünde eğitilmesi devşirmedir.Devlet kontrolünde ve kişinin yaptığı işe göre farklı isimler alırlar.Devşirme  siyasetçi. MUZAFFER CEYLAN

C 104.Devşirme özünden uzaklaştırmaktır.ve bunların özünü değiştirmek yanlış bir olgudur. Amerika ve İsrail değil mi?bir yandan İsrail’i eleştiririz Filistin’e zulüm yapıyor diye ama en büyük silah anlaşmalarını İsrailli yaparız bu liyakatsizliğin alasıdır. bu dönmelerden kurtulmadığımız sürece işimiz işimiz çıkmaza düşer ve bataklığa düşebiliriz.Mehmet Şirin ARTUK

C 104. Devşirme; Derlemek, toplamak, bir araya getirmek sonucu ortaya çıkarılan yeni oluşum

Devşirtilmek ; Devşirmek eylemi yapılmak veya uğramak.  Buna en güzel örnek bu gün Amerikanın Irak’ı sömürüp, yıkıp, kendi lehine kullanıp, halkını kendine bağımlı hale getirmesi örnek verilebilir.Hatice ŞAHİN

C 104. Devşirme: yetişmemişken alıp daha sonra yetiştirmek. Örneğin; Osmanlı devleti yabancı çocukları alıp yetiştirmesi. Devşirilmek: Başkası tarafından yönetilmek. Siyasetçi: memleket idare etme sanatı, politika. Asker: emir altında bulunan insan. Adam: akıllı olgun insan. Halk: insan topluluğu. Millet: aynı dinden olan insanlara denir. Yerinde devşirmek: bulunduğu yerde değiştirmek. Yuvasına alıp devşirmek: kendi yanına, yerine alıp değiştirmek. Tekin ÖZBEY

C 104.Devşirme güçlü devletlerin ekonomik güçlerini kullanarak zayıf devletleri kullanarak onların güçlerini de kendi güçlerine katmasıdır. Kerime TAŞ

C 104. Osmanlı da kullanılan mana biçimi, yabancıların amaç ve gidişatlarını kendi lehlerine çevirmeleridir. Yani kendileri için hizmet vermeleridir. Muhsin ERSAN

C 104. Devşirme Osmanlıda küçücük yavruların annelerinden topraklarından ve yurtlarından koparılarak askerleştirilmesidir. Emine ÖZTÜRK

C 104.  Avrupa da o kadar Yahudi kanı döküldü ki sanki karşılık olarak; bu gün Avrupa, Amerika ve orta doğu onların zihinsel metriksi ve işletim sistemi içinde haşir olur gibi. Emre Özden

C 105.Devşirme;kendi kültüründen olmayan bir insanı alıp kendi kültürün çerçevesinde yetiştirmedir.Devşirme devlet adamı,siyasi ve askerin nasıl olduğunun örneğini Osmanlı Devletin de gördük.Meral YILMAZ

C 104. Devşirilmek;diğer türünden daha farklı muamele görmek yada etiketlenmektir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 104.  Bilindiği  üzere  devşirme, dünyaya  gücünü  kabul  ettirmiş  bir  devletin,  kendine tabi  olmuş  devletler  veya  milletlere  ait  yeni  nesilleri  kendi  kontrolü  altına  alarak,  onları  istediği  doğrultuda  eğitmesi  ve  kendi  devletine  veya  düşüncesine  hizmet  edecek  insan  gücünü  yetiştirmesi  denilebilir.

Yerinde devşirmek o ülkedeki çocuk ve gençleri ülkelerinin geleceği  ile ilgili  bir  stratejiye inandırılarak yetiştiriliyorlar. Gelecekte o ülkede kendi çıkarlarını gözeten yöneticiler  ve  bürokratlar olarak  yetişmesini  sağlıyorlar.

Yuvansa götürüp devşirmek Yetişmiş,  yetenekli beyinleri  doğrudan  ülkesine götürerek  onların bilgi ve birikiminden yararlanıyorlar . buna beyin göçü de diyebiliriz. 

Abdulmevla OKTUAY

C 104.devşirme farklı ırka dine mensup birini kendi safına çekmektir. Devşirilme ise tam tersidir.Cebrail HAN

C 104. Devşirme:Bir şeyi ait olmayanlara aktarmak himayesine vermektir.Devşirilmek ise devşirme işine mahsur kalmaktır.

           Devşirme bilim insanı:Aşamalarla bilim insanı olmadığı halde bilim insanı telakki edilen kişidir.

           Devşirme Siyasetçi:Siyesetçi olmadığı halde siyasetçi sayılan…

           Devşirme Asker:Mecburen asker yapılan

           Devşirme Adam: Adam olmadığı halde adam yerine konulan

           Devşirme Halk:Yapay bir topluluğu oluşturan kitle.

           Devşirme Millet:Aslen millet olmadığı halde millet sınıfına girenler.

           Yerinde Devşirmek:Olması gerekenin olması gereken zamanda yapılması demek.

           Yuvasına Taşıyıp Devşirmek:Nere uygunsa oraya yerleştirmektir. Ercan ÇiFTÇi

C 104. Devşirme: halk, asker ve millette aslında o millete olmayıp onların egemenliğinde onları millet kabul eden topluluklardır. Devşirme bilim insanı, devşirme siyaseti aslında bilimle alakası yok, siyasetle alakası yok ama bilim ve siyaset adında yaşayan insandır. Sevgi ALMAK

C.104 devşirme: toparlamak anlamında kullanılır. Devşirimle is devşirme eyleminin yapılması. N.BİLGİN

C 104.Devşirme bir nevi değiştirmek özünden uzaklaştırmaktır.Ama bunların özünü hiç bir zaman değiştirmezsiniz. Bir yerde baskın olurlarsa size zarar verirler(Osmanlıda ki her yeniliğe karşı çıkan yeniçeri ocağı gibi)Halbuki Osmanlı kendi özgücünden milletinden bir ordu oluştursaydı   o tür sorunları yaşamazdı.bu gün biz hala bu zihniyetten kurtulmuş değiliz devşirme bilim ve siyaset adamları bizde çok bir sürü siyasetçi ve iş adamımızın Yahudi olduğu söyleniyor.Yani yalan da değil bizim en büyük stratejik ortaklarımız Amerika ve İsrail değil mi?bir yandan İsrail’i eleştiririz Filistin’e zulüm yapıyor diye ama en büyük silah anlaşmalarını israille yaparız bu liyakatsizliğin alasıdır. bu dönmelerden kurtulmadığımız sürece işimiz yaş değil göl olur bizde içinde boğuluruz. Bedih EROĞLU

C 104. Devşirme,Osmanlılarda  yeniçeri  ocağı  ve  saray  hizmetleriyle  bostancılıkta kullanılmak  için  Müslüman  olmayan  çocukları  toplama  usulü.

Devşirilmek,insanları  bir  araya getirmek  anlamında.

Yerinde  devşirilmek, kullanılacak  kişilerin  bulunduğu ortamda  kullanmak.

Yuvasına taşıyıp  devşirmek,devşirilecek çocukları bulunduğu  ortamdan alıp  kendi  ortamlarına  koyup  geliştirmek Kadir AVCİ

C 104.Devşirme küçük yaşta çocukların devletin resmi ideolojisine göre yetiştirilip büyütülmesidir. Mehmet Salih Gökhan

C 104. Devşirme; Derlemek,oluşturmak, toplamak, bir araya getirmek sonucu oluşan yeni oluşum

Devşirilmek, Devşirtilmek ; Devşirmek eylemi yaptırmak veya uğramak.

Yerinde Devşirmek; Çıkan olumsuz her hangi bir olan veya durum karşısında verilebilecek en iyi karardır. Yetim kalan bir çocuğun bir ailenin büyütmesi gibi durumlar! Devşirilmek olduğu söylene bilir mi ? Yuvasına Taşıyıp Devşirmek; Kendi ortamında veya kendisi gibi yetiştirmektir. ŞEHMUS AKYÜZ

C.104. Kendi akrabalarını doğru olarak bilmeyen insanların demektir. Zehni GÜN

C.104 devşirmek başka ırktaki çocukları getirip kendi kültürüne uygun yetiştirmek .siyasette devşirme kendi menfaatin için başka ülkedeki insanlara kendi düşüncelerini aşılayarak kendi menfaatlerin doğrultusunda kullanmaktır.yerinde devşirmek kendi mekanında kültürüne toplumuna aykırı bir düşünceyi savunmak yuvasına taşıyıp devşirmek kendi mekanına giderek orda bir şeyleri aşılamak. İlyas AKTÜRK

C.104 Devşirmek insanların bilgilerinin ve kültürlerinin yok olmasıdır. ADEM BATARAY

C.104 Bugün hala sporda böyle uygulamalar mevcut, fakat Avrupa bundan en çok istifade eden millettir. Bize gelince hep hüsranla sonuçlanmıştır. Niye mi? Necip Fazıl Cezayir de bir konferansta kendisine bir genç şöyle der; Osmanlı sömürü yapmış mıdır? O da cevaben; eğer yapsaydı bana bu soruyu Fransızca değil, Türkçe sorardın, der. Biz devşirmelere eğitim verdik asimile etmedik onlar daha sonra batı oyunuyla bizi yıktılar. İRFAN CEYLAN

C.104 Devşirme usulü eğitim eksik kalmıştır. Yetişen nesil daha sonraları bir dinamit olmuştur. SEVDETA ŞİŞMAN

C 104,Avrupa da ki büyük devletler yüzlerce yıl birbirleriyle savaşmalarına rağmen bugün kendi çıkar ve menfaatleri uğruna dostmuş gibi davranıyorlar. Veto devletleri işgal ettikleri topraklardaki insanların büyük çoğunluğunu öldürüp diğerlerini köleleştiriyorlardı. (FATİH KAPLAN)

C 104. Devşirme,yeni doğan insanın kültürünü, milletini ailesini yani kısacası sahip olduğu tüm değerlerin değiştirilmesidir. ZEYNEL EDE

C104 . HAYATTA HER ZAMAN İKİ ŞEYİN SAVAŞİ YAPILIR  HAK İLE BATILIN SAVAŞİ batıl düşünceli insanlar sömürge yapıyorlar BURHAN KORHAN

C 104. Ülke insanlarını kapitalist devletlerin para karşılığı kendi ülkelerine karşı kötüye kullanmasıdır. Yerinde devşirme insanları kendi ülkeleri içerisinde para karşılığı devletine karşı kullanma. Yuvasına taşıyıp devşirme kapitalist devletlerin insanlara kendi ülkelerinde eğitim verip devletlerine düşman etme. Fahriye İNCE
C. 104.Devşirme bir nevi kişileri kendi ırklarından uzaklaştırma onları tamamen kendi menfaatlerine göre yetiştirmedir. Osman KILINÇ
C 104. farklı din dil ve ırka mensup bireylerin asimile edilip kendi menfaati için kullanmaktır. Selman BÜYÜK
C 104. Devşirme toplama toparlama kelime anlamındadır.diğer ırktan olan insanları kendi yararına toplamaktır.A.KONUKSEVER
C104.
.Devşirme ve Devşirilmek ; Devşirme bilim insanı, siyasetçi, asker, adam, halk, millet ne demektir? Yerinde devşirmek ve yuvasına taşıyıp devşirmek nedir. Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 104. Devşirme; sistemin uşağı olmuş, ona göre kendini şekillendirmiş demektir. Devşirilme ise bu eyleme maruz kalmaktır. Devşirme insanlar kendileri için ve bazı odakların gözüne girmek için her tirlü şebekliği yapanlardır. Örneğin; artan Türk milliyetçileri. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 104.
Devşirme: Himayesi altına aldığı insanları asimile etmektir.

Devşirilmek: Kendi gelenek, görenek, hukuk, siyaset, eda vb. konularda himayesi altına aldığı insanlara yukarıda saydıklarım enjekte (benimsetme) felsefesidir. Devşirme bilim insanı, siyasetçi… vb. beyin gücünden, savunma günüden kısacası her alanda faydalanma (pragmatizm) felsefesidir. Yuvasına taşıması: ise kendi menfaatleri doğrultusunda ki insanlardan kendisi için kar elde emektir. Onlardan maksimum faydalanmaktır. Amaç. Murat ÇELEN