S 47.Sanki bu asır insanlar, hayvanlar misali doğal döngünün/lerin çarklarının bir elemanıdır(doğa metriksinde). Doğrusu insanın doğal döngüyü aşması ve afetlerinden emin olması için, insanla doğal

döngü arasında nasıl bir ilişki ve yaşam stili benimsenmelidir?


C 47. Doğanın belli bir metrikse ortamı vardır. Bunu aşmak meselesi onun dengesini bozmadan, ona faydalı olmaya çalışılmaktır. Aslında bir yerde biz onun metriksi içerisindeyiz, fakat yanılgı içerisindeyiz. HAYRETTİN AYDIN

C 47. Bizler, doğaya sınır koyamayız. Ne kadar müdahale etmeye çalışırsak sistemi alt üst ederiz. Onun için bizler, onun metriksinin içinde olmalıyız. Muhsin ERSAN.

C 47.İnsan doğaya zarar vermeyecek şekilde ve kendinden sonraki nesillere iyi bir miras bırakacak şekilde hükmetmesini bilmeli.İnsan bir hayvan gibi doğaya karşı sessiz olamaz.Örneğin  deprem riskine karşı önlemini alması lazım.Ama bunu yaparken de doğaya saygılı olması lazım ,yoksa doğada başka  bir yerden intikamını alır.Hamit MENÇUK
C 47. Sandık ki ; Her çark kendi işini yaparsa daima doğruluğa hizmet eder! Fakat yanıldık! çünkü iş yapan her çark doğruluk mekanizmasını çalıştırmıyor ki! Çarkın çapları, diş sayısı ve çeşitlerine göre ayırtarak yerimize oturduk ve gördük ki ; Aynı mekanizmayı sadece çarklar çalıştırmıyor,yerini başka elemanlarda alabiliyor! İşte bu yanılgı bizi diğer elemanları bulmayı engellemiştir. En iyi sitil yerinde çarkı ve elemanı en iyi sistemi kurarak çalıştırmaktır. M. Sait DEMİR

C 47. Bence insanlar doğal döngünün bir parçası ise, bu döngüye layık olarak hareket etmeli,döngünün düzenli ve devamlı çalışması için aksaklıkları, sorunları gidermelidir. Hatice TUNCER.

C 47. Günümüz insanları Menfaatleri doğrultusunda doğal döngülere ilkel insanlar kadar zarar vermemiştir. Doğan ERGÜN

C.47. Öncelikle doğanın bir elemanı olmak dan öteye geçip doğanın bir üst kademesine yani doğanın metriksini aşmalıdır.Cahit Özkan

C.47 doğaya saygı gösterip verimi bozmadıkça yanlış olan bir şey  olmaz . Mesut ASLAN

C 47. kendilerini yaratanda uzak habersiz göçmemelidirler Ömer GEZİCİ

C 47. insanın doğaya zarar vermeyecek şekilde bir yaşam stiline sahip olması gerekir.Ahmet ESER

C 47. Eğer insan,doğal bir döngünün bir parçası ise,bu koşullara göre davranmalıdır.Doğal döngüye zarar vermemelidir.Çünkü insanlar,bilinçli canlılardır.Hatice ŞAHİN

 C 47.İnsan doğasız ,doğa insansız yapamaz.Birbirlerine ihtiyaçları vardır.Birbirlerine sadık olmalıdırlar. Seyhan IŞIK

C.47: İnsanın doğal döngüyü aşması ve afetlerinden emin olması için, insanın doğadaki döngülerin seyrine zarar vermemesi, doğayı koruması, temiz tutması ve doğaya sahip çıkması gerekir. Ancak bu şekilde bir ilişki ve yaşam stili benimsenirse doğanın afetlerinden emin olabilir.  Dilek KARABAYRAKTAR

C47. Her asrın sorunları farklı farklıdır ve insan olaylara o günün şartlarına göre tavır alır. Menşure DAĞLAR

C.47 İnsan zaten doğal döngünün bir elemanıdır örneğin bir döngüde bir eleman bozulduğunda doğal denge bozulmuyorsa bu günde çoğunluk bozulduğundan doğal denge bozulmuştur . Abdullah DENİZEDALAN

C.47İnsan doğanın bir parçasıdır.Hayvanlaşmadan doğal döngüye katkıda bulunmalıdır.İRFAN CEYLAN

C.47İnsan insani özelliklerini yitirmeden doğal döngüye katkıda bulunmalıdır.Doğayı bozmamalıdır. SELMA ZENGİN

C.47İnsanlar akıllılık çerçevesinde davrandığı sürece doğal döngüye katkıda bulunmuş olurlar. SEVDETA ŞİŞMAN

C.47İnsanlar doğal döngünün bir parçası olduğuna göre hayvanlaşmadan katkıda bulunmalılar. MELEK BOZANER

C.47 insan doğal döngü içersinde mahkûm olmaktan ancak ilahi aşkın olan gücün emrine iman edip takdir  ve gayret ikilemini bir arada benimsemekle izah edilebilir. N.BİLGİN

C 47. Kainatın belli bir metriks ortamı vardır. Bunu aşmak meselesi onun dengesini bozmadan, ona faydalı olmaya çalışılmaktır. Erdinç YEŞİLYURT

C.47 insanın doğal döngüyü aşması için sadece doğaya hakim olması yetmez aynı zamanda doğayı anlaması gerekir yoksa bu insan için yıkım demektir  Celal  TİLGEN 

C.47.doğanın işleyişine müdahale etmeye insanın gücü yetmez.bu yüzden insan yaşantısını doğal döngülere göre ayarlamalıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 47.insanlar doğaya sınır koyamaz. sistemi alt üst etmeye gerek yok.Onun için insanlar doğanın metriksinin içinde olmalı.Mehmet Şirin ARTUK.

C 47.Tüm insanlar için bunu söylemek doğru değildir.Ama bazı insanlar için hayvanlardan daha iyi  malzeme olduğu söylenebilir Ahmet DUSAK

C 47.İnsanlar doğal döngüleri aşıp afetlerinden emin olamaz.Çünkü kendiside bu döngü içerisindedir. MUZAFFER CEYLAN

C 47. Doğa olaylarında yaratanın takdiriyle zarar görmesi mümkündür. Bunu en aza indirecek teknolojiye sahip olması lazımdır. Tekin ÖZBEY

C 47. İnsan da doğada yaşadığı için doğal döngüye katılmak zorundadır. Bunu çaresi ise insan ile doğa uyum içinde olmasıdır. Emre Özden

C 47. İnsan ve doğa ayrılmaz bir bütünlük içerisinde yaşarken karşılıklı etkileşim halindedir.Bu nedenledir ki her iki tarafta diğerine zarar vermeden yaşamalıdır.ZEYNEL EDE

C 47. insanın doğal döngüye zarar vermekten kaçınması gerekir.Meral YILMAZ

C 47. İnsan doğanın parçasıdır. Doğadan ayrı düşünülemez. Parçası olduğu u evrenin ekolojik

dengesinin kilit noktasıdır. Emine ÖZTÜRK

C 47.İnsanlar  doğayla iç  içe  yaşamaktadırlar.Bu  nedenle doğayı  korumalı ve  doğasız hiç  bir canlının  yaşayamayacağını  bilmemiz gerekir. Barış DEMİRTAŞ

C 47. liyakatli güzel ahlaklı bir yaşam belirlemelidir.Sevgi ALMAK

C 47.tüm insanlar için bunu söylemek doğru olmaz ama bazı insanlar hayvanlardan daha iyi malzeme olacağı kesin Cebrail HAN

C47.insanlarla doğal döngüler arasında kominal bir yaşam ilişkisi olmalıdır.Bir biriyle karşılıklı fayda içerisinde olmalıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL. 

C 47. İnsanla doğa döngüsü arasında paylaşım olmalıdır ona pozitif değerler katmalıdır .doğayla barışık bir şekilde yaşamalıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 47. İnsanlar afetlerinden emin olması ve doğal döngüyü aşması için doğayla iç içe olmalı onların dilinden anlamalıdır. Ercan ÇiFTÇi

C 47. İnsan güzel ahlakı yada aklı ile doğal döngünün seyrinin metriksi ile kuşatılması  bağlantıyı sağlanabilir.Yani doğal döngüden indan kendini kurtarıp doğanın metriksini kuşatmalıdır. Uğur YÜCEDAĞ

C47) insanlarda doğada ki tüm varlıklar gibi doğal döngünün  bir parçasıdırlar. Bunun temel nedeni de doğal döngüde hiçbir varlığın dışlanamayacağıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 47. İnsanlarda tıpkı hayvanlar gibi kendi yaşamları için başkalarının yaşamlarını hiçe sayıp onların hayatını mahveder duruma geldi. Kadir AVCİ

C 47. insanın doğaya zarar vermeyecek şekilde bir yaşam stiline sahip olması gerekir.ilyas aktürk

döngüsünü bozmamalıdır. Küresel ısınma gibi C 47.insan yaşamını sürdürürken yaşamın doğal evrene zarar vermemelidir.  Kerime TAŞ

C 47.  doğanın bizim metriksimizde değil de  bizim doğanın metriksinde bulunmamız lazım. BARIŞ HOZMAN

C.47. İnsanlar dağa tarafından yönetilen değil doğayı doğaya zarar vermeden yönetme teknikleri araştırmalıdır. Barajlar kurup suyu kullanma gibi. Zehni GÜN

C.47 Doğaya zarar vermedikten sonra sorun olmaz. ADEM BATARAY

C 47.İnsanlarla hayvanlar arasında  büyük bir etkileşim vardır .İnsan doğadaki her şeyin metriksini aşamaz. ŞEHMUS AKYÜZ

C 47. Bizler, doğaya sınır koyamayız. Ne kadar müdahale etmeye çalışırsak sistemi alt üst ederiz. Onun için bizler, onun metriksinin içinde olmalıyız.Bedih EROĞLU.

C.47.İnsanlar doğal döngüyü aşabilmeleri için doğayı çok iyi okumalıdırlar. Yani akıllarıyla doğayı çözümlemelidirler. (FATİH KAPLAN)

C47.insan kainatın nizamına karıştığı müddetçe  kainat ana farklı yüzünü gösterir BURHAN KORHAN

C 47.Doğal döngü metriksini aşmalıdır. Mahmut ERBAY

c 47.insanlar doğal döngülere her zaman etki ederler. Selman BÜYÜK

C. 47.Bizler doğaya hakim olamayız olmaya kalkışsak doğa tepkisini ortaya koyar. Osman KILINÇ

C.47 İnsan ilk önce kendini farklı görmelidir. Çünkü insan şuurludur. Bunun değerini bilmesi gerekir. Aksi takdir de insanın havyadan bir farkı kalmaz. Hayvanın geçmiş ve gelecek kaygısı yoktur. İnsan öyle değildir. Bu idrak edilmeli. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 47. Fen, teknoloji, toplum arasındaki ilişkiyi ayrıntılarına kadar doğru teşhis etmeli, geçmişteki zararlı olaylardan ders almalıyız. Fahriye İNCE
C 47.Bu ilişki karşılıklı olmalı sadece insan doğa döngüden yararlanmalı insan doğaya hizmet de etmelidir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.47 insan bu doğal döngüden Allah a iman ederek çıkabilir.insanın gu doğal döngüye mahkum olmaması gerekir. A.KONUKSEVER

C 47.artık öyle olmuş insanlar hayvani davranmaktadırlar yani bir bağlantı kurulabilir. Nesrin EKİNCİ

C 47. İnsan doğanın parçasıdır. Doğal döngünün içinde beklide en başta gelenidir. Bu nedenle çarktaki yeriyle pek de oynanmamalıdır.  İnsan diğer varlıklarla etkileşimde dır. Doğal döngüye ters düşmeden doğadaki yerine muhafaza etmelidir. SİNAN UZUNDEMİR

C 47. İnsanla doğal döngü arasındaki ilişki birbirini tamamlar niteliktedir. Şöyle ki insanın yaşam koşullarını olanaklı hak getirebilmesi için doğal döngüye ihtiyacı vardır. Örneğin bu doğal döngüde bir elemanın eksikliğini düşünelim. Mesela çekirgeyle beslenen canlıların ortada kalktığını varsayalım. Daha sonra çekirgeler doğal olarak çoğalır ve insanların bağ ve bahçelerine zarar verir. Böylece bir doğal döngü bozulmuş olur. Murat ÇELEN
C 47.İnsanların zorunlu rekabeti hayvanlarınkinden farklı bir kategoriye girmiş olup,tamamen ifratlaşmıştır. İdris MANTAŞ
C 47.Dini bir bütün halinde yaşayıp doğaya bunu uygun bir şekilde arz edip bu doğal döngüye kendini mal etmemelidir. BAHAR YILDIZ
C 47.nsanlar doğanın bir parçası olduğuna göre insani özellikleri ve akıllılık çerçevesinde doğal döngüye uymalıdır fakat bu döngüde hayvanlaşmamalı aksine doğal döngüye olumlu yönde katkıda bulunmalıdır.ÇİĞDEM YİĞİT