S 196. A-20 yüzyılın;siyasi,sosyal, küresel,fiziksel ve ilkel-fosil-patojen teknoloji tufanlarını tamir etmeden önce, 21. yüzyılın gençliğinde eğitim sisteminde/miyle 20.YY’IN her şeyini yutacak bir kabir yaratmak gerekir. Sonra tedaviye başlanır iyileşirse ayağa kalkar geleceğe uyum sağlar olmazsa sizlere ömür kabrine gömülür. Aksine 20.YY’IN bu tufanları midesini ve kara deliklerini doyurana kadar gelecek asırları ve kuşakları yutar!! Önermesinin çözümündeki muradı ne olabilir.

İp ucu;fosil-patojen ve ilkel teknolojinin mucitleri insani ahlak ve bu teknolojinin uygulama cahilliğini utanmadan devam ettiriyorlar. 21.YY’IN bilim insanları olarak ürettiğimiz her teknolojik aracın ve ürünlerin; güneş, hareket,doğal manyetik alan?, dalga...vb doğal kaynaklı enerji tüketimine dayalı ve doğal döngülere uyumlu olmasının kriterlerini hesaplayarak yapmamız gerekir. Bunu ilkel teknoloji kavimlerinden beklemek; alkolik veya sigara kolik iş yeri patronuna avamdan birsinin bu alışkanlığı bırakması için rica etmeye benzer. Tedaviyi de kabul etmeyen patronunu akıbeti belli…Tedavi için, dünyanın her yerindeki;asaletler tahtına rezaletler katına ve bahtına davet edilmelidir, değilse rica edilmeli olmazsa sürüklenmeli yine olmadıysa herkes hak ettiği 20.YY’IN kara deliğine/lerine geleceğini gömer gider.

B-Bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç oldukça onlara adil davranmaktan aciz düşer. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C-Soysuzların ve cahillerin; sevgisine, bilgisine ve ilgisine muhtaç; fert, toplum ve devletlerin haline ne denir?

Asalet, adalet, siyaset ve soysuz rezaletin arasında nasıl bir liyakatli ilişki olmalı sizce.

Soysuzların ve cahillewrin;bilgisine, ilgisine ve sevgisine muhtaç olan; fert, toplum ve devletlerin hali ne olur?

Anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu" (yani yaşamak savaşmaktır ve hayatı hep böyle kavga/av-avcı üstüne kurulu bilen habersiz tipik 20.YY’IN şövalyesi/leri) bir hayat-insan cahil;i işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır, asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir. Asaletin farkını fark edin!! İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.

D-Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?

E-Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim insanları, halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiileri cüzi paralarla gelmeyi göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu kapitalizmin amansız bir düşmanıdır ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir. Önermesinin iddiasını çürütünüz.

F-Bir ülkedeki anatgonistik her türlü enerjiyi pozitif ve verimli sinerjitik enerjiye tevhit eden kişilikleri ve medyayı nasıl oluşturabiliriz?

G-Hercai (mozaik) yararlı özgünlüklere ve evrensel değer yargılarına dayalı, algıda değişmezlik ( fıtrat kilit, eğitim-öğretim anahtar) yöntemine gerçek empati duyan siyasetçiler, eğitimciler kim/lerdir? Özellikleri nedir?

H-Populayon ve tür metriksinin mantığı ile insan türü metriksi mantığı arası arasında ilişki kurup anlamlı bir paragraf yazı yazın.

İ-Bu asır insanların arasında en mükemmel beden ve zihne sahip olanlara hak gülüyor zayıflara gülmüyor kimin düzeni bu asır dersiniz?

J-Genel olarak tamamen kötü insan yoktur, kötü tercihleri çoğunlukta olan insanlar vardır. Önermesinin eksiğini tamamlayın. 196. A-20 yüzyılın;siyasi,sosyal, küresel,fiziksel ve ilkel-fosil-patojen teknoloji tufanlarını tamir etmeden önce, 21. yüzyılın gençliğinde eğitim sisteminde/miyle 20.YY’IN her şeyini yutacak bir kabir yaratmak gerekir. Sonra tedaviye başlanır iyileşirse ayağa kalkar geleceğe uyum sağlar olmazsa sizlere ömür kabrine gömülür. Aksine 20.YY’IN bu tufanları midesini ve kara deliklerini doyurana kadar gelecek asırları ve kuşakları yutar!! Önermesinin çözümündeki muradı ne olabilir.

İp ucu;fosil-patojen ve ilkel teknolojinin mucitleri insani ahlak ve bu teknolojinin uygulama cahilliğini utanmadan devam ettiriyorlar. 21.YY’IN bilim insanları olarak ürettiğimiz her teknolojik aracın ve ürünlerin; güneş, hareket,doğal manyetik alan?, dalga...vb doğal kaynaklı enerji tüketimine dayalı ve doğal döngülere uyumlu olmasının kriterlerini hesaplayarak yapmamız gerekir. Bunu ilkel teknoloji kavimlerinden beklemek; alkolik veya sigara kolik iş yeri patronuna avamdan birsinin bu alışkanlığı bırakması için rica etmeye benzer. Tedaviyi de kabul etmeyen patronunu akıbeti belli…Tedavi için, dünyanın her yerindeki;asaletler tahtına rezaletler katına ve bahtına davet edilmelidir, değilse rica edilmeli olmazsa sürüklenmeli yine olmadıysa herkes hak ettiği 20.YY’IN kara deliğine/lerine geleceğini gömer gider.

B-Bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç oldukça onlara adil davranmaktan aciz düşer. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C-Soysuzların ve cahillerin; sevgisine, bilgisine ve ilgisine muhtaç; fert, toplum ve devletlerin haline ne denir?

Asalet, adalet, siyaset ve soysuz rezaletin arasında nasıl bir liyakatli ilişki olmalı sizce.

Soysuzların ve cahillewrin;bilgisine, ilgisine ve sevgisine muhtaç olan; fert, toplum ve devletlerin hali ne olur?

Anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu" (yani yaşamak savaşmaktır ve hayatı hep böyle kavga/av-avcı üstüne kurulu bilen habersiz tipik 20.YY’IN şövalyesi/leri) bir hayat-insan cahil;i işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır, asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir. Asaletin farkını fark edin!! İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.

D-Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?

E-Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim insanları, halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiileri cüzi paralarla gelmeyi göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu kapitalizmin amansız bir düşmanıdır ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir. Önermesinin iddiasını çürütünüz.

F-Bir ülkedeki anatgonistik her türlü enerjiyi pozitif ve verimli sinerjitik enerjiye tevhit eden kişilikleri ve medyayı nasıl oluşturabiliriz?

G-Hercai (mozaik) yararlı özgünlüklere ve evrensel değer yargılarına dayalı, algıda değişmezlik ( fıtrat kilit, eğitim-öğretim anahtar) yöntemine gerçek empati duyan siyasetçiler, eğitimciler kim/lerdir? Özellikleri nedir?

H-Populayon ve tür metriksinin mantığı ile insan türü metriksi mantığı arası arasında ilişki kurup anlamlı bir paragraf yazı yazın.

İ-Bu asır insanların arasında en mükemmel beden ve zihne sahip olanlara hak gülüyor zayıflara gülmüyor kimin düzeni bu asır dersiniz?

J-Genel olarak tamamen kötü insan yoktur, kötü tercihleri çoğunlukta olan insanlar vardır. Önermesinin eksiğini tamamlayın.

 

C 196.A) Çalışmakla emekle azimle olur b) Onlara yaranmaya devam eder halk mahvolur.  c)Rezil maskara halk ve devlet denir  d)Çünkü insanlar tezlerinde samimi değil de ondan alternatifsiz eleştiri, eleştiri değil ancak şikayet olur.i) Düzen zalimlerin düzeni  j)önerme doğru çünkü herkeste nefis vardır kimsede sonsuz iyi değil (Peygamberler hariç) Hamit MENÇUK

C 196.A) Bu mücadele ile olur b)onları n işine öyle gelir olan yine millete olur c) ben tek kelime ile buna kölelik derim d) bu politikacıları bizler menfaat uğruna seçiyorlar,sadece olayı bireysel olarak düşündüğü için  böyle olur.e) bugün tek düşündükleri şey ben koltuğu mu  nasıl korurum düşüncesi vardır.M. Sait DEMİR

C 196.A)Önce gençliğe çok büyük değer verilmeli.Maddi ve manevi değerler aşılatılmalı.Onları eğitecek sağlam ışıklar bulunmalı.           
B)Devleti hak için sevenin sevgisine ihtiyaç duymalı.Asıl adalette o zaman doğar.
          
C)Soysuz ve ahlaksız devlet denir.
          
D)Onlar çözümleri kabullenmek için oraya çıkmadı.Ayrıca büyük sorumluluklar altındalar.En küçük hataları bile affedilmez olur.
          
E)Kapitalizm menfaat farzının düşkünüdür.Hakkı hak bilen liyakatli sistem oluştumu yok olmaya mahkumdur.
          
F)Tarihimizi sağlam bir şekilde irdeleyip,liyakatli toplumu benimsemekle olur.
          
G)samimi,dürüst ve evrensel boyutta düşünebilen insanlardır.Siyasiler içinde yokta eğitimciler arasında olsa da kendini pek belli ettiğini söyleyemem.
          
H)Belli bir metriksi her şekilde rahatlıkla anlaşabilir ve asla bir birine zarar verme gibi bir lüksü yoktur.İnsan türü ise diğerlerinden çok farklıdır.Tamamen menfaate dayalı bir sistem hüküm sürmekteler.
          
İ)Sahte ahlak ve cahilliğe bürünmüş insanların düzeni.
         
J)Kötü insan yoktur.Allah tüm insanları hak üzerine yaratmıştır.Ameli kötü olan zorda insan vardır. İdris MANTAŞ

C 196. A:Yani 20. yüzyılın ilkel_fosil teknolojiyi kullanarak dünyanın doğal dengesinin bozulması yerine çevreye uyum sağlayan teknolojiler kullanılmalıdır. B:Bir devlet soylu ve soysuz insanların yapacakları işler için devlet onlara adil davranır gibi görünür. C:Cahil ve soysuzlara muhtaç olan devletlerin durumu, kavgacı, liyakatsiz bir hale gelir. D:Çünkü çözümler onların çıkarlarına ters düşer. E:ülkesinde liyakatli insan yetiştirmek için kapitalizm engellenmelidir. Doğan ERGÜN

C 196. Gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek  iyi bir eğitim şarttır. Bu da eğitime verilecek önemin habercisidir. Başkalarına malzeme veyahut ham madde olmamak için canla ve başla çalışmalı, ülkenin geleceğini, heterotrof rejimlere teslim etmemeliyiz. Yoksa tufanlar baş gösterir. HAYRETTİN AYDIN   

C 196.A) Çalışmakla emekle azimle olur b) Onlara yaranmaya devam eder halk mahvolur.  c)Rezil maskara halk ve devlet denir  d)Çünkü insanlar tezlerinde samimi değil de ondan alternatifsiz eleştiri, eleştiri değil ancak şikayet olur.i) Düzen zalimlerin düzeni  j)önerme doğru çünkü herkeste nefis vardır kimsede sonsuz iyi değil (Peygamberler hariç).Mehmet Şirin ARTUK

C 196. A- Bu paragrafta geçen önermeye göre 20. yüzyıldaki tarihsel süreçteki yaşanan sorunlar çözümlenmeli ki 21. yüzyıldaki yaşayacak olan geleceğimizdeki sorunsuz bir dünya bırakalım.

           B- Devlet kendi toprakları üzerinde yaşayan halkına eşit bir şekilde davranmalıdır.

           C- Bu cümledeki önermeye göre devlet bütün halkın sevgisine, ilgisine ve şefkatine muhtaçtır.    

           D- Bir devlet içerisindeki siyasetçiler halkın önderi ve sözcüsüdür. Eğer sorunlar çözülemezse bunun sorumlusu olarak onlar gösterilir.

           E- Günümüzdeki siyasetçilerin bilgisi ve halkın desteği ile bir yerlere gelmektense zenginliğini yani kapitalist gücünü kullanarak halkın desteğini alarak seçilmektedirler.

           F- Böyle bir medya oluşturabilmemiz için öncelikle medyanın ülkenin menfaatine olan olguları düşünerek ona göre hareket etmesi gerekir.

           G- Bu siyasetçiler ve eğitimciler yani evrensel değerleri kabul edenler öncelikle gerçekten ülkesini çok seven insanlardan oluşmaktadır.

            H- Populasyona göre insanlarda kendi aralarında farklı ırk ve türlere ayrılmışlardır. Buna örnek olarak sarı ırk, siyah ırk,  çekik gözlüler v.s. örnek verilebilir. 

            İ- Bu asır bana göre bilgili ve alim insanın asrı değil de zengin ve güçlü olan insanların asrıdır.

           J- İnsanlar yaptıkları tercihlerle, yanlış ve doğrularıyla kötü yada iyi insan olarak adlandırılır.

 Hatice TUNCER.

C.196 A-İnsanların yaptıkları geçmişte kalmıştır.geçmişe mazi derler. Geçmişe bağlı yaşamak insanı bitirir geçmişle yargılanmak yerine yapılanların silinmesi için çabalamak lazım.

B-Devlet daha güçlü olmalıdır ki fertlerin ihtiyaçlarına cevap verebilsin

C-Kendi kendine yetemeyen güçsüz bağımsızlığı olmayan her olgudan yoksun zavallı denir

D-Bulunan çözümleri kendileri getirmedikleri için bunu kabul etmezler

E-Bu düşünce günümüzde imkansızlıklar arasındadır.

F-Dürüstlük,verimlilik,başarı,alınanı hak edebilme vs. özelliklerin olduğu bir eğitim sistemi oluştururum.

G-Vicdanlarının sesini dinleyerek hareket eden eğitimcilerdir. Güzel ahlakı ilke edinen ALLAH ın  kendilerinden beklentilerini yerine getirmek için çaba sarf eden özelliklere sahiptirler.

H-Bu asır güçlü kimse onun asrıdır.

İ-Doğru bir önermedir. İnsanların tercihleri kötüye yatkındır. BAHAR YILDIZ
C.196 
A- bir hedefe yürürken o hedefte bulunan basamaklar ve o basamakları teker teker çıkarak sırayla hedefe ulaşılır. Bir basamak atlatılarak diğer basamağa geçilmez. O basamağa gidilmedikçe bir önceki basamak hedefin kör talihine terk edilir. Bundan dolayı bu basamakların nasıl ve ne şekilde atlanmalı ileriki basamağın nasıl olduğu sorusuna önceki basamaktaki durumdan cevap alınır.

        B- bazı yöneticiler menfaatler gereği bir başarı elde edebilmek için üst düzey veya soysuzlardan bir aferin almak için ortalıkta dönen bütün oyunlara göz yummaktadırlar. Örneğin ABD’nin şimdi türkiyeye yaptığı gibi…

        C- o devletin aslında olan “devlet” kavramının tüm manasıyla icraatlarını yerine getiremeyip bir devlet değil de bir kavim topluluğu olarak anılmaya mahkum edilmiştir.

        D- görünmeyen ve bilinmeyen gerçeklerden dolayı siyasetçileri yapmış olduğu siyasetle (buradaki siyaset = kandırmaca )  aldatılma  ve kandırılma olayı ortaya çıkabilir.bundan dolayı bizim millet te saf olduğundan dolayı hemen ona vah vah zavallı muamelesi yapıp onu hemen günah keçisi ilan ederler. Lakin bir siyasetçiye  de menfi olgularıyla çatışan çözümleri ona empoze etmek çok güç ve zordur.çünkü menfaat olguları zedelenmektedir.

        E- aslında cüzi bir miktarla bilim adamlarını tam manada yetiştirmek kolay değildir. Günümüzün ortaya çıkan amansız ihtiyaçlarından dolayı ve bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla atılacak tüm adımlar için bir maddiyat gereklidir. Para bu zamanda teşvik edici,yöneltici anlamda vazgeçilmez bir kaynaktır.para bir barajın merdivenlerini aşmada basamak görevi yapmaktadır….

       F- medya elemanlarının kaliteli yetiştirilmesi, medyanın sürekli  denetim altında olunması, ortalığı karıştırıcı haberlerin hemen etkisiz hale getirilmesi, yanlış bilgilendirilmelerinin engellenmesi,medya başına gelecek insanların liyakatli yetiştirilmesi için haklarını verip,tarafsız gerçek haber yapılmasında halkın dolaylı müdahalesi gerekmektedir…

       G- liyakatli ve sadece devletinin,milletinin çıkarlarını hak -hukuk kanunlarına uyarak bunları yerine getiren siyasetçilerdir.

       H- insan türü metriksi,popülasyon ve tür metriksini içine alır. İnsan türü metriksi daha geniş ve daha karışıktır.

       İ-  bu düzen sömürücü ,dünyayı antogenestik düşünceye yönelten grupların düzeni…

      J- her insanı içinde mutlaka bir güzellik vardır.bir dikenli tarlaya baktığımızda gözümüze sadece dikenler görünür ama bir içine daldığımızda köşe de bucakta saklanmış çiçekleri de görebiliriz. Mesut ASLAN

C.196: a) Gelecek kuşakların daha sağlıklı ve daha ahlaklı, insanlar olarak yetişmesini sağlamaktır.

b) Bir devlet soysuzların sevgisine muhtaçsa onlara adil davranmakta da aciz düşmesi normaldir.

c)  Bence asalak, parazit devlet, birey ve toplum ortaya çıkar. Asaletli ve liyakatli yaşamak yerine aciz yaşamağı tercih ederler.

d) Evet onları günah keçisi yapmak kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur çünkü toplum suça ortak olmayı istemez, kendini her zaman temize çıkarır, siyasetçilerde çoğu zaman kendi çıkarları için çalışır.

e) Bilimin maddi bir güçle desteklenmesi gerekir.

f) Sağlıklı bireyler yetiştirerek, ya da bilinçli bireyleri de olmaları gereken yere getirerek.

g) Toplumun her kesimini temsil etmeye çalışan ve sorumluluğunu yerine getiren insanlardır.

 i) Modern yamyamların asrıdır.

 j) Doğuştan olmasa da çevrenin ve toplum ahlakının yarattığı kötü insanlar vardır. Ve ciddiyetle artmaktadır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 196.A:20.yüzyıla hayat verebilmek için 21.yüzyılın iyi şeyler ortaya koyması gerekir.Yoksa yok olup gidecek.

B:Bir soysuzun verebileceği sevgi ne kadar tatmin edebilir ki.

C:Hali sefalet olur.Çünkü cahil kendi bildiklerine körü körüne bağlanır.Sadece başındaki liderlere göre hareket eder.

D:Sadece asil aslanlar gibi kükremesini bilirler.

E:Kapitalizmin amacı para güç sermayedir.

F:Liyakatli;aklını kullanan insanları yönetime getiren                   

G:Öneride bulundukları gibi çözüm getirebilen insanlardır.

İ:Şu an içinde bulunduğumuz asır.

J:Kesinlikle doğru sadece kötü tercihlere yönlendirilen insan vardır. Seyhan IŞIK

C.196.en yüce ve en kutsal bağlar inanç ve düşünce bağlarıdır bana göre.

Çıkar ve menfaat için çarpıştırıldılar.ve buna engel olmanın tek yolu menfaatlerin kontrol altında tutulmasıdır . Menşure DAĞLAR

C 196.insanlar birbirlerine güven ve saygı gösterirlerse bu aksaklıkların hiç biri olmaz Abdullah DENİZEDALAN

C 196.

a) geleceği kurtarmak

b) ve onların eline bakıyor ise devlet değil devletçik ortaya çıkar

c) politikacıları seçenler bizler isek sorun anlarda değil onları oraya layık gören bizlerdedir. CAHİT ÖZKAN

C 196. A- Bunun muradı ancak eğiterek olabilir. B- Evet bence bu doğrudur çünkü eşit davranması için soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç olmaması gerekir. C- Acınacak bir hal olur. D- çünkü keçi gibi inatçıdırlar. E- menfaatten başka bir şey düşünmedikleri için bu olamaz. F- bilinçlendirerek yapabiliriz. G- Her şeye açık olan insanlardır. İ- yaşadığımız asırdır. J- bence de doğrudur. Ahmet ESER

C 196. A:Teknolojiyi kullanarak dünyanın doğal dengesinin bozulması yerine çevreye uyum sağlayan teknolojiler kullanılmalıdır.

B:Soylu ve soysuz insanların yapacakları işler için devlet onlara adil davranır gibi görünür.

C:Cahil ve soysuzlara muhtaç olan devletlerin durumu kaçınılmaz bir hüsrandır.                                                                                                                                        D:Çözümler onların çıkarlarına ters düşer.                                                                                                                                                                  

E:Ülkede ahlaklı insan yetiştirmek için kapitalizm engellenmelidir.Erdinç YEŞİLYURT

C.196Genel olarak kötülere uyulmamalı,cahil ve ikiyüzlülere gereken tavır konulmalı,kapitalizm engellenmeli,büyük bir yıkım önlenmelidir.ÇİĞDEM YİĞİT

C.196Herşeyin en iyisini yapmaya çalışılmalı,kötülere ve zalimlere uyulursa yıkım meydana gelir,bir an önce düzelmeli ve gelişme yapılmalı ki hayat kurtulsun.MELEK BOZANER

C.196Devlet cahil ve kapitalistlerin eline bırakılmamalı,insana asıl değerleri anlatılmalı ve gerçek bir düzen sağlanmama,aksi takdirde büyük bir yıkım olur.SELMA ZENGİN

C 196.20,YY savaş ve sömürge yılı oldu o zihniyette olanlar ya değiştirilmeli yada mezara gömülmelidir.21,YY ın halkların sevgiliği olsun. MUZAFFER CEYLAN

C 196. A kapitalistce yaşaya hakli her şeyi yiyin gençliği kurdurmak

B onlara muhtaç hissettiğinde onların emirlerini yerine getirmek zorunda kalır

C gülcünün düşünüldüğü bir sistem olduğu için kapitalist sistem olur

D onlara ulaşamadığımız için

F kapitalizm bu insanları para har camadan kullana bili

G Allahın sevgili kullarıdır onlar hap ahire için çalışırlar

H hayvanlarda akil yoktur insanda ise verdir

İ zaman kapitalistlerindir fakat insan mutluluğa eriştirmez

J insanin yaptığı bu tercihler insani genellemeye iter Çok kötü bir şey yapmışsa ona kötü diye biliriz Ömer GEZİCİ

C 196. A- Önermesinin çözümündeki murat geleceğe emin adımlar atmak olabilir.

           B- İfrat ve tefrit arasında sıkıştıkça yuvarlanma hareketi yapar ve ikisine de sahip çıkamaz.

           C- Aciz fert, aciz toplum, aciz devlet denir.

           D- Çünkü yapan onlardır.

           E- Hangi evrensel bilim insanı maaşını amorti ediyor ki…

           F- Bu ancak liyakatli insan sınıfı yetiştirecek olabilir.

           G- Gerçek empati duyan siyasetçiler bence bilim adamalarıdır. Özellikleri bazı şeyler için bazı   şeyleri amorti edebilmesidir.

           H- İkisi de bir yaşam yerinde aynı soydan gelen yaşayanların uğraştırıldığı bir yapıdır.

           İ- Bu asır bence adaletsizlerin düzenidir.

          J- Kötü tercihleri çoğunluk da olan insan vardır. Ama en çoğu olan da kötüdür. Tekin ÖZBEY

C 196. Geleceği iyileştirme adına, sağlıklı nesiller yetiştirmek şarttır. Bu da eğitime verilecek önemin habercisidir. Başkalarına malzeme veyahut ham madde olmamak için canla ve başla çalışmalı, ülkenin geleceğini, heterotrof rejimlere teslim etmemeliyiz. Yoksa tufanlar baş gösterir. Muhsin ERSAN

C 196. Geleceği iyileştirme adına, sağlıklı nesiller yetiştirmek şarttır. Bu da eğitime verilecek önemin habercisidir. Başkalarına malzeme veyahut ham madde olmamak için canla ve başla çalışmalı, ülkenin geleceğini, heterotrof rejimlere teslim etmemeliyiz. Yoksa tufanlar baş gösterir. Emre Özden                                                      

C 196.20.yy yaşayan kişiliklerle aynı kişiliğe sahip olanlar değiştirilmeye çalışılır, değişmiyor ise yeni sistem ile sürüklemeli bu konuda da başarısızlık oldu ise geçmişe gömülmeli. Emine ÖZTÜRK

C 196.A}İnsanları   değiştirmek.

B}Bence  doğru  bir  önermedir.

C}Bence  geri  bir  devlettir.

D}Yanlışları  her  zaman  birilerinden  kaynaklanır.Bunlarda  politikacılar ve  siyasetçilere  atmak  kolaydır.

E}Bence  yanlıştır.Çünkü  her  şey   para  için  yapılmamalıdır. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 196.  A)20.yy ın hastalıkları,sorunları tam anlamıyla bitirilmeli yoksa bu durum 21.yy da da devam eder tersi durumda her şey iyi olur.B)Bir devlet vatandaşlarına soylu ve soysuz diye ayırabiliyorsa o devlette adaletten bahsedilemez.C)Perişan halde dir denir genelde soysuzlar ve fakir olanlar yardım severdir  soylu ve zenginlerde de bu durum olsaydı çok daha iyi bir yaşam olurdu.D)Tabiî ki de sistem bunu gerektirir güçlüler sonuçta anlar onlar günah keçisi olmayacakta ben mi olayım.D)Doğrudur.tamamen katılıyorum.çürütemem.Mahmut ERBAY

C 196. Bir sonraki kuşak için bir önceki kuşağın ataları düzeltilmelidir.önce var olanı düzeltmeliyiz ki sonraki kuşaklar da istenilen düzeyde olsun.şairin dediği gibi “yarın vurulmuş yatıyor bugünün avlusunda” karanlık geçecek gece akşamdan belli olur. Selman BÜYÜK

C.196 A.Geçmişi tüm aksaklığıyla unutup günümüze bakmak gerekir. 21yy gençliğinin yaptığı tüm yanlışlıkları saptamayı geçmişle beraber kabre gömmek ve geleceğe uyum sağlayabilmek çözüm getirecektir. Bu günü geleceğe hazırlayabilmek için öncelikle gelecek kuşakları geçmişin kara deliklerinde ve tufanlarında boğmamak gerekir.B.Bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine oldukça onlara adil davranmaktan aciz düşer. Çünkü devlet fertlerden çok daha güçlü olmalıdır. Güçlü olan fertlere muhtaç olmayan bir devlet ancak kendisinden beklenen adaleti vb. görevleri yerine getirebilir.

C: Soysuzların ve cahillerin , sevgisine, ,bilgisine ve ilgisine muhtaç fert toplum ve devletlerin haline; bağımlı ,tutuklu, kendi kendine yetemeyen ,güç ve kudretten yoksun zavallı denirD: Çünkü politikacıların görevi mevcut sorunlara ve düzensizliğe çözüm getirip bunları uygulamaktır. Çözümleri onlara ettirmek zordur. Çünkü görevleri olan çözüm getirmeyi kendileri başaramadıklarını kabul etmek istemezler. Sorunluluklarını yerine getiremediklerini kabul etmeleri olur aksi taktirde.E:Günümüzde bu olgu mümkün değildir. Çünkü liyakatli sistemleri getirmek asla yeterli değildir. Günümüzde koşulları çok daha farklı ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Kapitalizm, bu sistemi düzenleyebilecek tek güncel koşuldur.G: Bu tür siyasetçiler ve eğitimciler, mevcut sorumluluklarının farkına varıp bu doğrultuda vicdanlarının da sesini dinleyerek hareket edenlerdir. Bunların en önemli özelliği Allah’ın kendilerinden beklediği davranışları yerine getirmede çaba göstermeleri ve vicdani davranmalarıdır.H:İ: Bu asır kapitalist düzendir En kolay yoldan kazanma ve sadece bencilce düşünülen bir sistemdir. Manevi gücün önemsizliğini , maddi gücün esas güç olarak kabul edildiği , mükemmel beden ve zihne sahip olanların kazanç elde edemediği , zayıfların ve vasıfsızların kolaycılığa kaçtığı bir düzendir.J: Genel olarak tamamen kötü insan yoktur. Kötü tercihleri çoğunlukla olan insanlar vardır. Çünkü Allah insanlara ruhundan üflemiştir. Her insan Allah’ın kendinden beklediğinden şeytanın tetiklemesiyle uzaklaşır. N.BİLGİN

C 196. A- çözümündeki muradı  güzel ahlaklı nesil yetiştirmektir.

B- bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç oldukça hak ve hukuku sağlayamaz.

C- Soysuzların ve cahillerin; sevgisine, bilgisine ve ilgisine muhtaç; fert, toplum ve devletlerin hali zavallı insanların haline benzer.

D-politikacı ve siyasetçilerin yerine kendimizi koymadığımız için onları günah keçisi ilan ediyoruz.

E- ülkedeki mevki sahiplerini  cüzi paralarla gelmeyi göze alanların hakkını onlara iade  etmek sadece ekonomik çıkar sağlar.

F- güzel ahlakla oluştururuz.

G- algıda değişmezlik ( fıtrat kilit, eğitim-öğretim anahtar) yöntemine gerçek empati duyan siyasetçiler, eğitimciler  bilim adamlarıdır.

İ- haklının  sözünün değil güçlünün sözünün geçtiği bir asırda yaşıyoruz.

J- kötü tercihleri çoğunlukta olan insanlar kötüdür diyemeyiz. Abdulmevla OKTUAY

C 196. Gelecek kuşaklara bırakacaklarımız doğal olarak bugün kilerin sonuçlarıdır. Hatice ŞAHİN

C 196. A)21. yüzyılın 20. yüzyılın metriksini aşması temel muradıdır.

           B)Sorun devlette değil soylularla soysuz diye nitelendirdiğimiz insanlar arsına nifak tohumları ekenlerdedir.

           C)Aciz devlet denir.

           D)Çünkü cahildirler ve kabullenmemekte ısrar ederler.

           E)Önemli olan bir ulusun uç noktaları değil,tabanı oluşturan halktır.Tahriklerle oyuna gelebilen toplumlar ateşle barut gibidirler.

           F)Televizyoncuların kapitalist devletlerden para kaynağı kesilerek

           G)Bir partiyi oluşturan kitlenin uç noktalarıdır.Bunlar oluşturduğu tabanın algısındaki değişmeden daha doğrusu değişmemeden memnundurlar.

           H)İnsan ya kullanandır yada kullanılandır.Yani metriksi ya çevreler yada içinde kalır.Bu metriksin içinde kalanlar argüman olduğunun farkında değildirler.Yani mazlum cahillerdir.Metriksi çevreleyen ve menfaati için kötü emellerine alet ettiren kişiler ise canidirler.

           I)Bu asır ne güçlünün ne zayıfın ne haklının nede haksızın yanındadır.Çünkü zayıf-güçlü,haklı-haksız,olmak insanların elinde değildir artık.Ama umutsuzluğa düşmeyenlerin önünde engel değildir.

           J)Kötü insan;yanlış tercihlere zorlanan  yada kendi rızasıyla bilmeyerek yönelen,halkın gözünde acınmayan ve bu insanlar karşısında kibirlenen kişilerdir. Uğur YÜCEDAĞ

C 196. A-İlerlemek ve geçmişten ders almak olabilir.

            B-Bir devlet sevenlerin sevgisine muhtaç olmalı ki ortam menfaat ve çıkar kokmasın.

            C-Çöplük devleti, çöplük toplumu, çöplük ferdi denir…

            D-Çünkü boru onların elindedir onlar öttürüyor bundan dolayı çözümü kabul ettirmek zordur.

            E-Ee o zaman hangi insan üç kuruşa çalışıp beş kuruşa ekmek almayı göze alır ki

            F-Bu enerjiyi onlara tekrar vererek oluşturabiliriz. Yani üreten de onlar tüketen de onlar…

            G-Kendi varlıklarını bile amorti eden siyasetçi ve eğitimcilerdir. Özellikleri tek çıkarları yararlı olmak düşünce varlığıdır.

            H-Popilasyon aynı bölgede yaşayan canlılık gurubudur. Tür de çiftleştiklerinde verimli döller oluşturan canlılardır buna göre insanlar popülâsyon ve verimli döl oluşturduğunda da tür olur. Bu, şu, o fark etmez sonuçta insan olur.

            İ-Bu asır gülenlerin asrı herhalde.

           J-Tercihleri kullananda insan olduğuna göre kötü insan vardır ama daha kötüleri de mevcuttur. Beterin beteri var. Ercan ÇiFTÇi

C 196. a) İnsanları değiştirmek.

b) Bence doğru bir önermedir.

c) Bence geri bir devlettir.

d) Yanlışları her zaman birilerinden kaynaklanır. Bunlarda politikacılar ve siyasetçilere  atmak  kolaydır.

e) Bence  yanlıştır .Çünkü  her  şey   para  için  yapılmamalıdır. Kadir AVCİ

C 196.A)Önce gençliğe çok büyük değer verilmeli.Maddi ve manevi değerler aşılatılmalı.Onları eğitecek sağlam ışıklar bulunmalı.           
B)Devleti hak için sevenin sevgisine ihtiyaç duymalı.Asıl adalette o zaman doğar.
          
C)Soysuz ve ahlaksız devlet denir.
          
D)Onlar çözümleri kabullenmek için oraya çıkmadı.Ayrıca büyük sorumluluklar altındalar.En küçük hataları bile affedilmez olur.
          
E)Kapitalizm menfaat farzının düşkünüdür.Hakkı hak bilen liyakatli sistem oluştu mu yok olmaya mahkumdur.
          
F)Tarihimizi sağlam bir şekilde irdeleyip,liyakatli toplumu benimsemekle olur.
          
G)samimi,dürüst ve evrensel boyutta düşünebilen insanlardır.Siyasiler içinde yokta eğitimciler arasında olsa da kendini pek belli ettiğini söyleyemem.
          
H)Belli bir metriksi her şekilde rahatlıkla anlaşabilir ve asla bir birine zarar verme gibi bir nüksü yoktur.İnsan türü ise diğerlerinden çok farklıdır.Tamamen menfaate dayalı bir sistem hüküm sürmekteler.
          
İ)Sahte ahlak ve cahilliğe bürünmüş insanların düzeni
J)Kötü insan yoktur.Allah tüm insanları hak üzerine yaratmıştır.Ameli kötü olan zorda insan vardır İlyas AKTÜRK
.
C.196
Üreten, ürettiren insanlar sistemler lazım. Sorumlu bulmak çözüm değil sorunları bulup çözmek gerek. Yaralara merhem sürmek lazım. Bu da ancak yeni bir eğitim sistemiyle olur. Her yerde eğitim işte aşta aşkta kalınıza gelebilen her yani. İşte o zaman hallolur.  İRFAN CEYLAN

C.196 Mevlana gibi öğretmenler farz oldu bu asra. Daha atom bilinmezken atom titreşiyor dönüyor dedi, ve başlattı Mevlevi dönüşünü, insanları suçlamayın derdi. Bulun onları sevin ve anlatın hakikati dedi. Anlamadılar mı? Siz doğruyu yapmaya başlayın onlar görsünler doğruyu. O da mı olmadı? Dua ile hakka iltica edin işte o zaman anlarsın hakikati. Sen değil ALLAAAAH, ÖĞRETİR HAKİKATİ unutma. SEVDETA ŞİŞMAN

C.196.A.21 yy da ki eğitim sistemiyle 20 yy da ki kötü alışkanlıkların hepsinin yok edilmesi.

B.devlet toplum da yaşayan herkesin sevgisine muhtaçtır.ve herkese adil davranmalıdır.

C.cahilden medet uman devletten hiçbir şey olmaz.

D.çünkü onlar kendilerini her şeyi en iyi bilenler olarak kabul etmektedirler.

E.bu mevkilere paradan daha çok akıl ve çalışmayla gelinir.

F.onlara prim vermeyerek.

G. algılama güçlüğü çekenlerdir.

İ.cahillerin düzeni

J.her insan iyi olarak doğmuştur ancak sonradan yaptığı tercihlerle kötü olmuştur.ancak her insanın içinde az da olsa iyilik vardır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 196. A:Yani 20. yüzyılın ilkel_fosil teknolojiyi kullanarak dünyanın doğal dengesinin bozulması yerine çevreye uyum sağlayan teknolojiler kullanılmalıdır.B:Bir devlet soylu ve soysuz insanların yapacakları işler için devlet onlara adil davranır gibi görünür.C:Cahil ve soysuzlara muhtaç olan devletlerin durumu, kavgacı, liyakatsiz bir hale gelir. D:Çünkü çözümler onların çıkarlarına ters düşer. E:ülkesinde liyakatli insan yetiştirmek için kapitalizm engellenmelidir.Bedih EROĞLU

C 196. A-Dün yaşadıklarımız bile geçmiş nitelikte. Geçmişe bağlı yaşamak yerine ders almalıyız.

B-Devlet daha güçlü olmalıdır ki fertlerin ihtiyaçlarına cevap verebilsin

C-Kendi kendine yetemeyen güçsüz bağımsızlığı olmayan her olgudan yoksun zavallı denir

D-Bulunan çözümleri kendileri getirmedikleri için bunu kabul etmezler

E-Bu düşünce günümüzde imkansızlıklar arasındadır.

F-Dürüstlük,verimlilik,başarı,alınanı hak edebilme vs. özelliklerin olduğu bir eğitim sistemi oluştururum.

G-Vicdanlarının sesini dinleyerek hareket eden eğitimcilerdir. Güzel ahlakı ilke edinen ALLAH ın  kendilerinden beklentilerini yerine getirmek için çaba sarf eden özelliklere sahiptirler.

H-Bu asır güçlü kimse onun asrıdır.

İ-Doğru bir önermedir. İnsanların tercihleri kötüye yatkındırA.KONUKSEVER

C 196.Önce gençliğe çok büyük değer verilmeli.Maddi ve manevi değerler aşılatılmalı.Onları eğitecek sağlam ışıklar bulunmalıdır. Devleti hak için sevenin sevgisine ihtiyaç duymalı.Asıl adalette o zaman doğar. Soysuz ve ahlaksız devlet denir. Onlar çözümleri kabullenmek için oraya çıkmadı.Ayrıca büyük sorumluluklar altındalar.En küçük hataları bile affedilmez olur.Kapitalizm menfaat farzının düşkünüdür.Hakkı hak bilen liyakatli sistem oluştu mu yok olmaya mahkumdur. Tarihimizi sağlam bir şekilde irdeleyip,liyakatli toplumu benimsemekle olur. samimi,dürüst ve evrensel boyutta düşünebilen insanlardır.Siyasiler içinde yokta eğitimciler arasında olsa da kendini pek belli ettiğini söyleyemem. Belli bir metriksi her şekilde rahatlıkla anlaşabilir ve asla bir birine zarar verme gibi bir nüksü yoktur.İnsan türü ise diğerlerinden çok farklıdır.Tamamen menfaate dayalı bir sistem hüküm sürmekteler. Sahte ahlak ve cahilliğe bürünmüş insanların düzeni. Kötü insan yoktur.Allah tüm insanları hak üzerine yaratmıştır.Ameli kötü olan zorda insan vardır. . Zehni GÜN

C 196.A)Geri kalmış zihniyetleri yok edip kendi zihniyetlerini başkalarına empoze ediyorlar.

B)Devletin yapmış olduğu seçim propagandasında bu gözler önüne gelmektedir.

C)Toplumun bireyleri arasındaki uyumu, kaynaşmayı sağlamak için yapılan olumsuzlukların göz önüne alınmamasıdır. (FATİH KAPLAN)

C 196.A) Evet çağımızdaki bu tufanlar içimizdeki her şeyi yutar ama doymaz. Bu kapitalist düşünceyle hiçbir yer varılmaz.

B)Devleti hak için sevenin sevgisine ihtiyaç duymalı.Asıl adalette o zaman doğar.

F)Tarihimizi sağlam bir şekilde irdeleyip,liyakatli toplumu benimsemekle olur.ŞEHMUS AKYÜZ

C.196.Her şeyin temelinde güzel bir eğitim ve güzel ahlak olmalı aksi takdirde toplumlar başka ülkelerin maşası olmaktan kurtulmazlar.Devlet güzel ortamı vatandaşına sağlamak zorunda. Ve bunlar uyum içerisinde olmalı olmazsa kargaşa doğar çatışma çıkar.Osman KILINÇ

C 196. Geride bıraktığımız yüzyıl dünyamızdan çok şey alıp götürdü. Ve gelecek yüzyılda bu alımların olmaması için yeni nesle gerekli bilgiler verilmeli , eğitim bu yönde olmalıdır. . ZEYNEL EDE

C 196. A. 20.yy deki tufanları belirleyip 21.yy deki eğitim sistemlerinde bu tufanların tekrarlanmaması için çözüm üretmek gerekir. Örneğin; 20.yy teknolojisinin yanlış uygulanması sonucu çıkan çevre sorunlarının 21.yy da çıkmaması için teknolojiyi doğru kullanmak gerekir.

            B. Bir devlet zenginin sevgisi, fakirin sevgisi diye ayırmamalı aksi halde birini öbürüne ezdirir ve adil davranmaz.

            C. Adil davranmaktan aciz fert, toplum ve devlet denir.

            D. Çünkü bunlar günah keçisi olmayı bilmeden değil bilerek kabul etmiş ve çözümleri kabul etmezler.

            E.Bu mevkilere cüzi miktarları göze alarak gelenlere haklarını iade etmek onları kapitalist olma yoluna götürür.

            F. Bunlara uygun sistemler geliştirerek.

            G. Bu işe gönül verenlerdir. İyi eğitim-öğretim görmüş olmaları ve evrensel insan olma yolunda gitme özelliklerine sahiptirler.

            H.Tür metriksi mantığında sadece tek bir tür vardır. Farklı tür bulunmaz insan türü metriksi mantığında da sadece insanlar yer alır.

            İ. Bu asırda ayakta durabilmenin yolu zımnen ve bedenen uslu olmaktır.

           J. İnsanlar tamamen kötü olamaz. İnsanın yaşamı boyunca yaptığı kötü seçimler onu kötü kişiliklere büründürür. Fahriye İNCE                                                                                                            
C.196.
en yüce ve en kutsal bağlar inanç ve düşünce bağlarıdır bana göre.

Çıkar ve menfaat için çarpıştırıldılar.ve buna engel olmanın tek yolu menfaatlerin kontrol altında tutulmasıdır .Meral YILMAZ

C.196 20.yy da yaşanan savaşlar olmayabilir. Ama geçmişi tamamı ile silmek yeniyi getirirken sadece güzeli değil felaketi de getirir. ADEM BATARAY

C.196 A.bu tarz sorunların tufanların yaşanmaması için çözüm bulmak gerekir.

B. Bir soysuzun sevgisi ne kadar samimi olabilir ki.

C. zavallılıktır bu… D. Aslında biraz kendimizi onların yerinede koyarak yorum yapmalıyız. E. Kapitalizmin çözüm olabilir. F. Uygun sistem çözümler geliştirerek.G. Bu siyasetçi ve eğitimciler kendilerine düşen görevleri yapan sorunluluklarını yapan kişilerdir.H.i. Bugün kapitalizmin günüdür. Mehmet Fatih Şengül

C.196

A-çözüme kökten yaklaşmak, her şeyi temelden çözmek.

B-bir devlet anarşiyi beslemek zorunda kaldığı sürece kendi kişiliğini oluşturmaktan aciz kalır.

C-kendi varlıklarını kurmaya onların hakları yoktur.

C 196.A- bende katılıyorum önce ki yılın sorunlarını halledip daha sonra ki yıla güzel şeyler bırakmak lazım.

B-hiçbir zaman ayrım yapılmamalı bence

C-bitik bir toplum denir bence

D-çünkü bu devletin sorunlarıyla onlar ilgileniyorlar doğal olaraktan onlar günah keçisi ilan ediliyor. Nesrin EKİNCİ

C 196. Geleceğe iyi şeyler bırakmak için geçmişten iyi şeyler almak gerekir. SİNAN UZUNDEMİR

C 196. Aslında bu kaostan büyük bir direniş ve bu direnişten tüm halkları kurtaracak bir sonuç çıkabilir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 196. Burada anlattığım kadarıyla 20. yy da meydana gelen ve bugünde (121. yy da) dahi etkinliğini sürdüren kapitalist sistemin insanı çok fena şekilde etkisiz altına altığı anlatılıyor. Yani bu sistem insanlardaki (biz) duygusunun yerini (ben) duygusuna bırakan sistemin 21. yy da bizi bir makine misali kullandığını anlatıyor. Dünyada komünist tüm hızıyla yayılırken(21. yy da) kedi çıkarları zedelenen pragmatik kesimlerin çıkarlarının tekrar elde etmek için bilinçli bir şekilde gençlik üzerinde bir asimile sistemi oluşturuldu. Bu sistem hiç kuşkusuz tam anlamıyla eşitliği isteyen komünizm ideolojisine karşı oluşturulmuş bir sistemdir ve hepimiz (özellikle gençler)  bu mezarda diri diri gömülmeye mahkûmuz. Ve bu sistemin yarattığı bazı felsefeleri vardır. Murat ÇELEN