S 71.Bilimsel siyaset, Dini siyaset ile siyasi siyaseti tanımlayınız. Neden bugünkü siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine alınmalıdır?
İp ucu;Hukuk mu üstündür, İnsan mı üstündür? bilim mi üstündür? Din mi üstündür? Bu gün insanlığın dürüstlük ve samimiyeti hangisine sarkmış?Neden siyasetin; elindeki envanteri/leri evrime malzeme yapması ve olmaktansa kıblesinin bilime çevrilmesi gerektiğini düşünün.

C 71. Ah ah bir deli atmış bir deliğe bir taş 40 değil 40 binlercesi hala uğraşıyor o taşı çıkarayım diye. Kuyunun dibi yok ki .inen bir daha çıksın. Hamit MENÇUK

C 71. Hangi siyasi mensuba ait iseniz siyasetinizi sadece orada tutarsanız tutabildiğiniz yer kadar mensubunuz olur. Kazandığınız takdir de siyasetiniz el ve çalışmalarınız el verdiği kadarıyla yetindiğinizi göreceksiniz! İşte bu yetinmeleri yıkmak için hep birlikte çalışma gerekliliğini doğurur!

M. Sait DEMİR

C 71. Bilimsel siyaset; şahsi çıkarları için bilimi araç olarak kullananların izlediği politikadır.

 Dini siyaset; şahsi çıkarları için dini araç olarak kullananların ve güzel ahlakı taklit edenlerin  izlediği politikadır. Günümüzle Zekeriya Beyaz’ı güncelleştirebiliriz. Medyatik olabilmek için dini kendi

çıkarlarına göre, medyaya göre yorumluyor.

Siyasi siyaseti; siyasetçilerin, iktidar liderlerin yetkilerini şahsi çıkarları için kullananların izlediği

politikadır.     Hatice TUNCER.

C 71. Bilimsel siyaset: İlerleme kaydederken, ortaya çıkan sorunlara toplu bir çözüm önerisi sunmaktır. Dini siyaset: Dinin anlaşılamayan taraflarına bir çözüm sunmak veya çıkarcı kesimlerin dini istismara uğratarak olmadık yorumlar geliştirmeleridir. Siyasi siyaset: Sorunlara çözüm üreten, olayın üzerinden kafa yorarak, tutarlı veya tutarsız çözüm önerilerini geliştirmektir. HAYRETTİN AYDIN

C 71.Temeli bilim üzere kurulu siyaset bilimsel siyasettir.Dini siyaset dinin hukukunu işleyen,rehber edinen siyasettir.Sırf siyaset yapmak için yapılan siyaset siyasi siyasettir.Daha üst seviyelere gelip,daha kaliteli standartlar yakalamak için bilimsel siyasetin metriksine girmelidir. İdris MANTAŞ

C.71 bilimsel siyaset: bilimle ilgili düşünceleri konuşulup sunmasına

Dini siyaset. Dini konuların ağırlık verildiği bir siyasettir.

Siyasi siyaset; siyasi konuların konuşulup tartışıldığı bir siyaset türüdür.

Siyasi siyaset bilimsel siyasete göre daha özneldir fakat bilim daha nesneldir bilimsel siyaset daha kesin bilgileri hapseder ve siyasi siyaseti ortamına almalı ve ilişkilendirilip bilimsel siyaset daha geniş konularda bilgi vermelidir. BAHAR YILDIZ

C.71.Bilimsel siyaset bilimi hedef alan bilimle ilgili konularla ilgilenen siyasettir.Dini siyaset dini konularla ilgilenen ve temeli dine dayanan siyasettir.Siyasi siyaset ise bilim ve din dışındaki diğer konularla uğraşan siyasettir.Bu üç siyaset amacından saptırılmamalıdır.Ancak gerektiği zaman birbirinden faydalanmalıdır.Selma ZENGİN

C 71. Bilimsel siyaset: siyasettin bilisel verilere göre yapılan siyasettir. Dini siyaset ise; dinin kurallarına göre yapılan siyasettir. Ör. Şeriatla yönetilen İran gibi, Bugün yapılan siyaset bilimsel verileri kullanarak hem iç hem de dış siyasette uygularsa ülkenin çıkarlarını korumuş olur. Doğan ERGÜN

C 71. siyasi siyaset dediğimiz  siyasilerin zekalarının bir ürünüdür.yani id, ego ve nefse dayalı bir siyasettir. Bu nedenle  siyaseti olması gerektiği konuma getirmek için bilimsel siyasete yönlendirmek lazım. . Cahit Özkan

C.71 bilimsel siyaset bilimsel çalışmalarla ilgili ve bunlar yön vermek yeni bilimsel çalışmalar yapmaktır. dini siyaset dinle ilgili dinin geçmişi bugünü  yarını ve çalışmalarını ve dinsel faaliyetleri inceler ve tartışır. Siyasi siyaset ise genel konularla ilgili yenilikler çalışmalar ve ülkeyi ilgilendiren her türlü konuları içerir. Bilime de katkı da bulunan siyaset yapıldığı için  ve artık bence siyaset artık daha bilimsel olarak yapılıyor ve siyaset artık bir bilim olarak anılıyor ki dolaysıyla bilimle düşünmek lazım. Mesut ASLAN

C 71. dini siyaset şerittir siyasi siyaset kapitalimimdir Bilimsel siyaset alınmamasının sebebi siyasete sadece bilim yoktur  Ömer GEZİCİ

C 71. bilimsel siyaset bilim üzerine yapılan siyasettir. Dini siyaset din üzerine yapılan siyasettir. Siyasi siyasette siyaset üzerine yapılan siyasettir.çünkü siyaset siyaset üzerine yapılmalıdır.Ahmet ESER

C.71: Bilimsel siyaset yapılan siyasette siyasi verilerin kullanılmasıdır. Dini siyaset ise dinsel verilerin kullanılmasıdır. Siyasi verilere dayalı olan ise siyasi siyasettir. Daha sağlıklı bilgilere ulaşmak için siyasi siyaset, bilimsel siyasetin metriksinde olmalıdır. Dilek KARABAYRAKTAR

C.71.bilimsel siyaset;bir zümre veya kesim için değil toplumun geneli için yapılan diplomasidir

Dini siyaset;insanın en hassas olduğu konu dindir dini duygular çıkar amaçlı kullanılamaz

Siyaset bireyleri toplumu birleştirici rolüne sahip olmalıdır Menşure DAĞLAR

C 71.Bilimsel siyaset;biraz daha gerçeğe yakındır.Dini siyaset ise sadece bir alana özgü.Siyasi siyaset;tamamen çıkara dayalı olduğu için bilimsel siyaset metriksine alınması mantıklı. Seyhan IŞIK

C 71. siyasi siyaset dediğimiz  siyasilerin zekalarının bir ürünüdür.yani id, ego ve nefse dayalı bir siyasettir. Bu nedenle  siyaseti olması gerektiği konuma getirmek için bilimsel siyasete yönlendirmek lazım.Abdullah DENİZEDALAN

C 71. Bilim ne kadar ilerlerse siyasetin konusu o ölçüde değişir.İnsan kesinlikle hukuktan üstündür.Çünkü hukuk insanın ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Din dogmatiktir,değişmez bilim ise yeni bulgulara göre değişebilir.Hangi konuda olursa olsun dürüst ve samimi olunmalıdır.Hatice ŞAHİN

C.71.Bilimsel siyaset bilim adına siyaset bilim adına siyaset yapan siyasettir.Dini siyaset ise temeline dini alarak yapılan siyasettir bunların her ikisi  gerektiği yerde birbirinin metriksine girmelidir.Çiğdem YİĞİT

C.71.Günümüzde insanların ilgisini dini siyasetten çok bilimsel siyaset çekiyor o yüzden dini siyaset bilimsel siyasetin metriksine girmelidir.Melek BOZABER

C.71.Bilimsel siyasetin ve dini siyasetin zaman zaman birleştiği ve ayrıldığı noktalar oluyor.Her iki siyasette kendi metriksinde kalmalıdır.İrfan CEYLAN

C.71.Bilim ile uğraşan kendine bilimi hedef alan siyaset bilimsel siyasettir.Temelleri dine dayalı olan ve din ile uğraşan siyaset dini siyasettir.Bilimsel siyaset  siyasi siyasete göre daha tarafsız olduğu için siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine girmelidir.Sevdeta ŞİŞMAN

C.71 siyasetin elindekileri evrime malzeme yapmasındansa kıblesinin bilime çevrilmesi daha iyi. N.BİLGİN

C.71 Bilimsel konulara dayandırılarak yapılan siyaset bilimsel siyaset, dini konulara dayandırılarak yapılan dini ve siyasi konular ön planda olanda siyasi siyasettir .. Celal TİLGEN

 C 71. siyasi siyaset dediğimiz  siyasilerin zekalarının bir ürünüdür.yani id, ego ve nefse dayalı bir siyasettir. Bu nedenle  siyaseti olması gerektiği konuma getirmek için bilimsel siyasete yönlendirmek lazım.Ahmet dusak

C.71.siyaset yaparken bilimsel verilerinin kullanılması bilimsel siyaset.dinin siyasete alt edilmesi dini siyaset,siyaseti gereği gibi yapmak siyasi siyasettir.doğru olan siyasetin bilimsel veriler eşliğinde yapılmasıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 71.Temeli bilim üzere kurulu siyaset bilimsel siyasettir.Dini siyaset dinin hukukunu işleyen,rehber edinen siyasettir.Sırf siyaset yapmak için yapılan siyaset siyasi siyasettir.Daha üst seviyelere gelip,daha kaliteli standartlar yakalamak için bilimsel siyasetin metriksine girmelidir.Mehmet Şirin ARTUK

C 71. Bilimsel siyaset bilimin dorularının saptırılması ve var olanında daha iyiye gidişinin sağlanmasıdır.

Dini siyaset kendi egemenliğini pekiştirmek için muallak yerleri kendince yorumlamaktır.

Siyasi siyaset mecliste yapılan ve konuşmalarda tıkanıklığı gidermek yol gösterici olmak ileriyi daha iyi görmek için. MUZAFFER CEYLAN

C 71.Bilimsel  siyaset:bilimsel  verilere göre  siyaset  yapanlara  siyaset  şeklidir.Dini  siyaset:dini  verilere göre  siyaset  yapılmasıdır.  Barış  DEMİRTAŞ

C 71. Dini siyaset diye bir şey olmaz. Yani dini siyasete karıştırmamız doğru değildir. Bilimle siyaset ise siyaset bilimle doğar. Bilim olmasa siyaset olmaz. Tekin ÖZBEY

C 71. Siyaset ancak dine malzeme olmalı yoksa amaç olmamalı. Emre Özden

C 71.Bilimsel siyaset çağın gerektirdiği gibi politika oluşturan siyaset tarzıdır. Dini siyaset; Dinlerin hükümlerini içerir. Siyasi siyaset; İdeolojilerin konu edilip tartışıldığı siyasettir. Bilimsel siyaset; Kanıtlanabilirliği olduğu için siyasi siyaset anlaşılabilmek için bunu içine alıp yararlanmalıdır. Kerime TAŞ

C 71. Bilimsel siyaset: İlerleme kaydederken, ortaya çıkan sorunlara toplu bir çözüm önerisi sunmaktır. Dini siyaset: Dinin anlaşılamayan taraflarına bir çözüm sunmak veya çıkarcı kesimlerin dini istismara uğratarak olmadık yorumlar geliştirmeleridir. Siyasi siyaset: Sorunlara çözüm üreten, olayın üzerinden kafa yorarak, tutarlı veya tutarsız çözüm önerilerini geliştirmektir. Muhsin ERSAN

C 71.Bilimsel siyaset;bilimsel verilerin hazırlanıp sunuluşu ve bunların devlet politikalarında kullanılışıdır.Dini siyaset;dini bilinmez ve aşılmazların siyasete konu edilişidir.Siyasi siyaset ise ;ideolojik konuların ülkesel ve evrensel boyutta geliştirilişidir.Meral YILMAZ

C 71.`Bilim doğruluğun ve gelişmenin temelinde yer alır `durumu su götürmez bir gerçektir. Bu durum siyasetin bilimin metriksinde yer alması gerektiğini gösterir. Fakat din asla bir şeylerin metriksinde yer almaz. Emine ÖZTÜRK

C 71.din ve bilim siyasete malzeme edilmemelidir. yani dini siyaset yada bilimsel siyasetten bahsetmek mümkün değildir. siyasi siyaset ise insanların sahip olduğu misyon çerçevesinde hayatını onunla anlamlandırılmasıdır.Cebrail HAN

C 71. bilimsel siyaset: siyasetin bilimsel anlamındadır.yani siyaseti bilimsel verilerle desteklenebilir.az vardır.

Dini siyaset: siyasetin de dinden yararlanılan siyasettir. Yani siyaset dinle şekillendirmeye çalışılır.

Siyasi-siyaset: siyaset dinden,bilimden mahrumdur.sadece siyaset için siyaset yapılır.bilimin siyasetine alınmalıdır.siyasi siyaset yani bilim sorunların cevabıdır.siyaseti de öyle yaparsak çok kaliteli siyaset olur. Sevgi ALMAK

C71.Bence din ve bilim siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 71. Bilimsel siyaset: Bilimin izlediği yol, yöntem politikadır.

Dini siyaset: Dinde takip edilen yol.

Siyasi siyaset: Politikacıların uyguladığı yöntemdir.

Bugün siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine alınmalı çünkü her şeye yol açan her şeyi doğuran odur yavru annenin sinesine barınmalıdır. Ercan ÇiFTÇi

C 71. Bence hukuk üstündür. Hak ve hukukun olmadığı yerde insan üstünlüğü ,bilimin üstünlüğü yada üstünlüğü pek fazla anlam ifade etmez. Ama gerçek hukuk üstün olacak Hz. Ömer’in adaleti misali bu adalet olunca herkesin gerçek manada üzerine düşeni hak ettiğini alacaktır. Abdulmevla OKTUAY

C 71. Bilimsel siyaset,kaynağını insanların oluşturduğu ve tartıştığı siyasettir.       Dinsel siyaset,kaynağı ilahi emirlere dayanan ancak tartışmasını yine insanların yaptığı siyasettir. Uğur YÜCEDAĞ

C 71. Bilimsel siyaset bilimi temel alan siyaset tarzıdır. Gerçeklikler göz önündedir. Bilim dogmatizme karşı olduğundan dini kabul etmez.dini siyasette kurallar önceden belirlenmiş dogmalara göre olur. Mehmet Salih Gökhan

C 71. Bilimsel siyaset: siyasettin bilisel verilere göre yapılan siyasettir. Dini siyaset ise; dinin kurallarına göre yapılan siyasettir. Ör. Şeriatla yönetilen İran gibi, Bugün yapılan siyaset bilimsel verileri kullanarak hem iç hem de dış siyasette uygularsa ülkenin çıkarlarını korumuş olur.

ilyas AKTÜRK

C 71. Bana göre Bilimsel  siyaset:bilimsel  verilere göre  siyaset  yapanların siyaset  şeklidir. Dini  siyaset:dini  verilere göre  siyaset  yapılmasıdır. Kadir AVCİ

C.71. Din siyaseti binin varlığını sürdürmek ve dini rahatça yaşamak için kullanılır normal siyaset ise bir takım görüşleri yerleştirmek için ve  sevmediği görüşü yok etmek için kullanılır. Zehni GÜN

C 71. aslında siyaset tek türlüdür fakat günümüz siyasetçileri çeşitli yönlere çekmektedir. Türkiye’deki hiçbir türlü siyasete güvenmiyorum. Dini kullanan, bilimi kullanan ve de safsatalarla siyaset yapanlardır. BARIŞ HOZMAN

C 71. Çünkü; bilimle çözüm aranır yalanla değil. ŞEHMUS AKYÜZ

C 71.Temeli bilim üzere kurulu siyaset bilimsel siyasettir.Dini siyaset dinin hukukunu işleyen,rehber edinen siyasettir.Sırf siyaset yapmak için yapılan siyaset siyasi siyasettir.Daha üst seviyelere gelip,daha kaliteli standartlar yakalamak için bilimsel siyasetin metriksine girmelidir.Bedih EROĞLU
C.71 Siyasi siyaset iki yüzlülüğün menfaatin hakim olduğu bir siyasettir. Bilimsel siyaset metriksine alınırsa daha bir siyaset yapılacağı kesindir.A.KONUKSEVER

C.71. Parti siyasetinin çok yüzlülüğünün bilincinde hareket ederek, parti siyasetçilerine ve siyasilere alet olmaz. Parti siyasetini, pozitif ve samimi bir yelpazeye çekmeye çalışır ve değerlendirir. Hukuk insan için vardır. Bunun için bir üstünlükten söz edilemez. Maalesef insandaki düşüncenin büyük bir kısmı bilime yönelmiştir. Hâlbuki din ve bilimin birbiriyle koordineli bir şekilde sürdürülmelidir. (FATİH KAPLAN)

C 71. Bilimsel siyaset.dini siyaset gibi terimlerin tanımını bilmemek olağan bir durumdur.Çünkü var olan sistemde bunların varlığına rastlamamak mümkün değildir. .ZEYNEL EDE

C 71. Parti siyasetini, pozitif ve samimi bir yelpazeye çekmeye çalışır ve değerlendirir. Hukuk insan için vardır. Bunun için bir üstünlükten söz edilemez. BURHAN KORHAN

C. 71.Bilim,din ve siyaset farklı terimlerdir hiç bit tanesi diğerine hüküm sürmemeli. Osman KILINÇ

C.71 İnatlaşmaktansa akla ve mantığa uygun hareket etmek en doğrusudur. ADEM BATARAY

C 71. Bilim siyasete malzeme olarak değil de artık siyaset bilimin metriksine alınmalıdır. Çünkü her şey doğruları kanıtlayıcı olan bilim doğrultusunda yürütülmelidir. Din sınırsız olduğundan zaten bilimi de metriksine alır. Fahriye İNCE
C 71.
Bilimsel siyaset bilimle,dini siyaset dinle alakalı olan siyasettir.Mahmut ERBAY
 C 71.
Bilim bağımsız ve sadece insan yaşamına fayda için çalışmalıdır siyasetin matriksine girerse bu imkansız gibi bir şey olur. Selman BÜYÜK

C 71.Siyaset bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.71 Bilimi siyasete alet eden siyaset türüne bilim siyaseti, dini siyasete alet eden siyaset türüne de dini siyaset, siyasiyi kullanarak yapılan siyasete ise siyasi siyaset denir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 71.siyaset düşünce demektir dini siyaset ise dinini savunmaktır onun düşüncelerini savunmaktır. Nesrin EKİNCİ

C 71. Bilimsel siyaset; objektif siyasettir. Dini siyaset; siyasetin dine göre şekillendirilmesidir. Siyasi siyaset; karışıkların yaşandığı portredir. SİNAN UZUNDEMİR

C 71. Bilimsel siyaset Süleymaniye camisini yapar. Dini siyaset orada ibadet yapar. Siyasi siyaset Süleymaniye camisindeki muhteşem mimari ve naat sanatlarına kıyarak onları simsiyaha boyatıp oraya atını bağlar. Murat ÇELEN