SONUÇ BİLDİRGESİ
3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu”na Türkiye’nin birçok üniversitesinden 18’i çağrılı konuşmacı olmak üzere yüzelliden fazla bilim insanı katıldı. Prof. Dr. A. Nihat BOZCUK, Prof. Dr. Aykut KENCE, Prof. Dr. Ali DEMİRSOY, Prof. Dr. Mustafa KURU, Prof. Dr. Battal ÇIPLAK, Prof. Dr. Celal ŞENGÖR, Prof. Dr. Sema ERGEZEN, Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI, Prof. Dr. Hüseyin BAŞIBÜYÜK, Prof. Dr. Haluk ERTAN, Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ, Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, Doç. Dr. Meral KENCE, Doç. Dr. İslam GÜNDÜZ, Doç. Dr. Ayhan SOL, Doç. Dr. Tuğrul Giray, Dr. Ergi Deniz ÖZSOY, R. Nazlı SOMEL sempozyumun davetli konuşmacıları idi. Prof. Dr. Bülent Cihangir sempozyumda Galapagos Adalarını tanıtan bir slayt gösterisi yaptı. Ayrıca Biyoloji Eğitimi konusunda 16 adet poster bildirisi sunuldu. Sempozyumda sunulan bildirileri özellikle Biyoloji Bölümü öğrencileri başta olmak üzere, çeşitli disiplinlerden öğrencilerde dikkatle izlediler.
Sempozyumda evrim konusunda bildiriler dört farklı yaklaşımla sunuldu.

Bunlar:
1.Evrimi bilmek neden önemlidir ve Türkiye'deki evrim anlayışı,
2.Bilimin doğası ve evrimi anlamada bunun neden gerekli olduğu,
3.Evrimi açıklayan uygulamalar ve araştırma sonuçları,
4.İlk, orta ve lisans öğretiminde evrim nasıl öğretilmelidir.
Sempozyum sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde aşağıdaki hususlara dikkat çekilmiştir:

     • Günümüzde ilk ve orta öğretim okullarında okutulan biyoloji eğitimi programı din ve bilimi karşı karşıya getirmektedir. Din ve bilim, insan düşüncesinin iki ayrı boyutunu oluşturur. Bunların aynı derste karşıt kuramlar olarak işlenmesi hem bilime hem de dine zarar vermektedir. Bu nedenle bundan dikkatle sakınmak gerekmektedir.
     • "Evrim" biyolojideki tüm kavram ve bilgilerin çatısını oluşturur. Evrim bilgisi ile, biyolojinin içerdiği farklı konular ancak bir bütünlük ve anlam kazanırlar. Bu nedenle biyoloji öğretim programlarında ilköğretimden başlanarak konular evrim yaklaşımı ile hazırlanmalıdır. Okullarda okutulacak Biyoloji ders programları ve içeriği, konunun uzmanı bağımsız bilim insanlarından oluşturulacak bir bilim kurulu tarafından belirlenmelidir. Programın uygulanması için üniversitelerden yararlanılmalı ve öğretmenler hizmet içi eğitimlerle evrim kuramını doğru biçimde öğretebilecek düzeyde yetiştirilmelidir.
     • Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin eğitimi önemle ele alınmalıdır. Çünkü yurdumuzda öğretmenlerin evrime yaklaşımı konusunda yapılan bağımsız araştırmalar, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin büyük eksiklerini ortaya çıkarmıştır.
     • Biyoloji derslerinde evrim konusu işlenirken örnekler verilmeli, bilimsel uygulamalar vurgulanmalıdır. Olabildiğince Türkiye'den, yoksa dünyadan somut örneklerle, uygulamadan yola çıkarak evrimdeki kavramlar anlatılmalıdır. Bu yöntem evrimin işlenildiği her düzeyde konunun daha kolay kavranması bakımından yararlı olabilir. Özellikle değişik yaş gruplarına evrimin kavratılmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir.