TOLUM VE ÇEVRE DERSİ 

                                                                                   
                                                                                    TOPLUM VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ

       Kargalar aziz oldu;bir zamanlar İzmir’de aşırı çoğalan kargaları öldürüp getirenlere 2.5 lira veren zihniyet, kargalar azalınca, ertesi yıl çoğalan tarla fareleri ve kurbağalara çare bulamadı. Bu sefer İzmir’e getirilen "aziz karga başına" 5 lira verilmişti."Yellowstone'daki gri kurtlar yoksa ormanda yok demektir" savı gerçek oldu(Film İzle)  ? Bir zamanlar yapay olarak gri kurtları daha çok kar için yok eden kapitalist zihniyet;çoğalan ot oburların(bizonlar ve geyikler..vb) avlayanı olmayınca; tüm yeşil alanları ve fidanları kemirmeye-yemeye başlar ve genç ormanlar yok olur. Buda diğer doğal döngü aşamalarına negatif yansır. Aziz gri kurtlar alana geri getirildikten sonra ormanlar yeşermeye başlamıştır. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyonun; sosyolojik güzel ahlakla işlikisini doğru kavramak ve anlamak istemeyen bu zihniyetler bu dersi eksik almış olmalı ki çevre siyaset ve politikalarına gülünç yansıtmışlardır. Hala kainatta entopi ve entalpi mantığının farkını-önemini insanlara kavratmak istemezler ki insan oğlu vakit geçirmeden başının çaresine baksın.

         İnsanları hayvanlara sollatacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu sosyolojik konum/ların ve döngünün/lerin (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kainatta. Varlıklara parazit tarzanlara, insanı nasıl sevdirebiliriz acaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamıştır.Kimler nelerden sorumludur? Tarihe patojen, fosil -ilkel teknoloji ve doğa beyinli Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olmaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükü metmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarışmaktan ve rekabetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Affedip çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize.
       İp ucu
;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yaranmak landırmak asker, öğrenci. ..vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadar hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumızun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disiplinize ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Güzel Ahlak" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

        Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-sosyolojik süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav..vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zeka derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri…vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranına da doğal ve sosyolojik döngülere uyumlu yararlanmış olsun.
        İp ucu; Ör1; ekonomik yardım açısından ülke içi ve ülkeler arası kardeş aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı etkinlik ve uygulamalar yapan insan severler derneğini kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere; ekonomik güçleri oranında; zorunlu ağaç diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek…vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; sosyolojik olay ve doğal deprem-su tufanı (tsunami/depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem planları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslar arası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline getirmekk. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.

        Beklide asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleri de ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekası ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccali olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle…vb sanal dünyasına negatif-hayvani nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim..vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek beklide insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. Beklide istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut…vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yer yüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yer yüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin...vb. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
       İp ucu;Zenginle ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz yada mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin her şeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. ..vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir yada bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan yada obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yada boş laflıyor…vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi yada birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor yada kendini hayvanlara çiğnetme eşek gibi şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak;doğru alternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem...vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar sunmalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör; Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak.
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme refleksleri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün.

    Bu dünyanın zorunlu çevre sorunlarının külfetlerine; tüm insanların geleceği mahkum ediliyor ve yaşatılıyor da! neden nimetlerine gelince tam tersine davranılıyor hatta birleşmiş milletler bile buna malzeme ediliyor? Küresel ısınma sessiz ve sinsi bir su tufanı(depreşimdir/tsunamidir)!!. Belki de bugünkü çevre sorunlarının sebebi: insanların/devletlerin menfaat fazlarını frenleyecek değer yargılarına sahip olamayışındandır. İp ucu;İran’ın nükleer tesislerini ABD ve Birleşmiş milletler  kurallara uygun ücret karşılığı yapsın!! Belki de dünyanın galibi ve yandaşları eline geçirdiği pozisyonu geri dönüşümsüz yenilmez bir galip geleceğin sarhoşluğu ve gafletinden dolayı; çevre sorunlarının geri dönüşümsüzlüğünün sonuna yaklaştığının sebebi olduğunun farkında bile değildir.Acaba hangi tarih, yer küresinin karbondioksitinin etkisinin geri dönüşümsüz tarihi olarak kayıtlara geçecektir yada geçmiştir. Eğer biz bu tarihleri kaçırmışsak nasıl tedbirler alacağız.Bir kara kaçanın (eşeğin) doğal döngülere katkılarını; dünyanın süper güçlerinin doğal döngülere katkılarını namuslu ve dürüstçe mukayese ediniz.
 
    Gelişmişliğin ölçüsü
, doğayı-doğal döngüleri-pozitif insani değerleri hortumlamakla ters orantılıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.


    Doğanın ve hayvanların çevre, fakirlik ve terör sorunu yoktur!! Genel olarak insanın/ların hayvanlaşmasından kaynaklanan doğal sonuçlarının anılan adları-kavramları;toplu halde gizli avlayan ve avlanan insansa adına terör bu iş açıkta olunca adına savaş deniyor. Doğal döngülerin denge kanunlarının sınırları kemirilince doğanın tepkileri ortaya çıkar. Bu tepki insana zarar verici seviyeye ulaşınca buna çevre sorunu deniyor. Akılsız canlılarda beslenme yetersizliği ortaya çıkınca ölüm çanları çalmaya başlar. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir(doğal seçilim), bu asır bilimde bunlara evrimleşmiş canlılar deniyor. İnsanda bu besin yetersizliği ortaya çıkınca adına fakirlik deniyor.Halbuki insanın fıtratı gereği doğal döngülerin denge kanunlarının;doğal bereketi yada insana zarar vermeyen doğal hasılatı yetersiz olunca insanın olanaklarını kullanarak çözümlerini bu bereketli hudutlar içinde arayıp evrimi aşması (sollaması) olanaklı iken;tam tersine bu dengeler teknoloji ile hayvanı fıtratla zorlayarak-yanlış kullanarak (patojen, fosil ve ilkel teknoloji) çevre sorunlarına neden olmaktadır.