S 223.

A- Kapitalizm;menfaat farzları için ;drama, davranış, taktik, taklit, kamuflaj ve saldırı bakımından; buhur fareleri, hipnoz mürekkep balığı ve taklitçi ahtapottan daha çok devrimleşmiş ve evrimleşmiştir. Kapitalizmi;kök hücre siyaseti ve eylemleriyle önce tedavi etmek gerekir. Değilse biyolojik ve sosyolojik döngülerin insancıl hassasiyetlerine kısmen gerdekte boğdurup evrensel insanlara güzel ahlak aşısı mesabesinde yaşatmak gerekir.1, Filmi izleyin.

B-İnsan insanlığını ispata muhtaç asırları yaşamış ve yaşıyor. İnsanın insanlığa terfii etmesinin tam zamanıdır. Çünkü kapitalizmin delilleri yeterli aşıdır.0,1

Önermelerinin safsatalarını düzeltin.

 

C 223.Güzel bir önerme ne diyeyim.Hamit MENÇUK

C 223.Tam anlayamadım.M. Sait DEMİR

C.223 A-paranın olduğu her yerde sömürgecilik vardır.

          B-kapitalizmin delillerinin kanıtlanabilir bir yanı yoktur. BAHAR YILDIZ

C.223 Sömürüye dayalı her düzen adaletsizdir.insana dayalı sistemler kabul görülmelidir. İRFAN CEYLAN

C.223 İnsanı ve insani değerleri yücelten sistemler daha doğru seçimler olur. SEVDETA ŞİŞMAN

C 223.A)Önce kapitalizmin tedavi edilmesi,insan bünyesinden uzaklaştırılması gerekir.Ama olacak gibi görünmüyor.Çünkü bu sorun küresel ısınmadan daha derinleşmiş ve kökleşmiştir.         
B)İnsanlığa terfi edecek insan yok.Bulunsa bile asla bu terfiye günümüzde izin verilmez. İdris MANTAŞ

C 223. A: Kapitalizmi biyolojik ve sosyolojik döngülerine evrimsel insanın özeliklerini ve güzel ahlakı aşılayarak kısmen de olsa onları insanlığın gerektiği niteliklere sahip

C 223. Maalesef günümüzde insanlar, şahsi çıkarları için davranışlarını, eylemlerini, tefekkürlerini para kazanmaya ve ekonomik çıkarına icraa etmektedir. Ama artık buna dur demek gerekir. Çünkü paranın  mutluluk getirmeyeceğini insanların anlaması gerekir. Kör olan gözlerini açmalarının zamanı geldi artık. Hatice TUNCER                   

C.223: Önermelerde eksiklik görmüyorum. İnsanın insanlığa terfi etmesi için kapitalizmin ameliyat edilmesi gerekir. Dilek KARABAYRAKTAR

C223.A. Tedavi edilebilir. Cahiliye toplumunda bir asrısaadet yaşatıldı.

          B.biyolojik olarak insan gibi görünen canavarlar vardır. Bunlar yaptıklarıyla hayvandan

daha aşağıda Menşure DAĞLAR

C 223. kapitalizmi  değiştirmek onu yok etmek demektir. Yani kapitalizmin asıl amacı kendisine faydalı olanı bulmak değimlidir bir bakıma. Eğer ki, sizde bunu değiştirir iseniz o zaman kapitalizmin temellerini yıkarsınız. CAHİT ÖZKAN

C.223.İnsanı doğayı ve tüm canlılığa zarar yerine fayda sağlayan sistemler benimsenmelidir.Abdullah DENİZEDALAN

C 223. A- evet doğrudur kapitalimsi öldürüp güzel ahlakı benimsetmek gerekir. B-olamaz çünkü kapitalizm menfaatten başka bir şey değildir. Ahmet ESER

C.223 A. Kapitalizmin elle tutulur hiçbir tarafı yoktur. Zira sömürgeye dayalı sadece kendisini düşünen bir konum arz etmektedir. B. Kapitalizmin delilleri kişisel değil evrenseldir. Dolayısıyla gerçeklik tarafı yoktur. N.BİLGİN

C.223Kapitalist düşünceler insanlığı yıkıma götürür.ÇİĞDEM YİĞİT

C.223İnsanın insani özellikleri yok olursa kapitalist düşünce bir o kadar artar yıkım olur.SELMA ZENGİN

C.223Kapitalısti yok edip güzel ahlak yaygınlaşırsa yaşam çok güzel olur.MELEK BOZANER

C 223.Kapitalizmi düzeltmek için işin kökenine inmek gerekir.İnsanca yaşamak için kapitalizmin zehirli kollarından uzak durmak gerekir.Meral YILMAZ

C 223. Artık zamanı gelmiştir ki insanlık tohumlarını her yere yaymak gerekir. Bu devran böyle gidemez. HAYRETTİN AYDIN

C 223. A:Bana göre kapitalizmi biyolojik ve sosyolojik döngülerine evrimsel insanın özeliklerini ve güzel ahlakı aşılayarak kısmen de olsa onları insanlığın gerektiği niteliklere sahip olmasını sağlayabiliriz.

          B: Bireylerin insanlığını ispat etmesi gerekir. Erdinç YEŞİLYURT

C 223. Görüşlerinize katılıyorum. MUZAFFER CEYLAN

C.223 kapitalistlere dayalı her düzen adaletsizliktir.sistemlerin insana dayalı olması gerekir. Mehmet Şirin ARTUK

C.223 A- kapitalistleri güzel ahlaka getirmek o kadar da kolay değildir.mutlaka onlar için de bir çıban başı çıkart.bunlardan güçlü olup onları güzel ahlaka davet etmek gerekir ve böylece kapitalist anlayış giderilebilir.B- artık kapitalistlerin yaptığı her şey açıktır burada artık insanların gereken tepkilerini koymaları gerekir. Mesut ASLAN

C 223. A-Kapitalizmi kapitalizme uğratarak onları ayna karşısına geçirerek gerçek yüzlerini göstererek düzeltmeye çalışılmalı

           B- Kesinlikle doğrudur. Başımızda kapitalizme gibi bir olay oldukta sonra bu olmalıdır ve tam zamanıdır. Tekin ÖZBEY

C 223.Kapitalizmin bizler üzerindeki etkisi çok net ortada; kaynağını bildiğiniz şeyi kurutmak kolay önemli olan bunu istemek..Emine ÖZTÜRK

C 223.A}kapitalizmim, bence  menfaatler  doğrultusunda  bir  yol  izlerler.Yanlış  bir  şeydir.Eğer  kendinize  ve  toplumumuza  faydalı  olacaksak  kapitalizmimi  savunmamalıyız.

B}Bence  insanlık  ispatla  olacak  bir  şey  değildir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 223. Artık zamanı gelmiştir ki insanlık tohumlarını her yere yaymak gerekir. Bu devran böyle gidemez. Emre Özden

C 223. kapitalistler bütün çağlarda vardırlar onları yok etmek mümkün değildir

B insanlığın önündeki engel sadece kapitalizm değildir Rusya’da kapitalizm yoktu fakat insanlık yeni arayışlara Gine gitti Ömer GEZİCİ

C 223. A- Kapitalizm;menfaat farzları için güzel ahlak aşısı uygulanmalıdır.

B- İnsanın insanlığa terfii etmesi için kapitalizmin kaynağı tükendiği zamanı beklemeliyiz. Abdulmevla OKTUAY

C 223. A)Güzel ahlak,kapitalizmin çevrelediği düşünce havuzunun dışında yaşamsı gerekir ve yakışır.

           B)Kişi kendini insanlığa adamalıdır.Çünkü insan olmanın gereği budur. Uğur YÜCEDAĞ

C 223. A-Bence kapitalizmi tamire değil tahribe maruz tutmalı. Yani onu yok etmeli yerine temelleri sağlam bir güze ahlakı yeşertmelidir.

           B-İnsanın insanlığa terfinin tam zamanı değil geçmiş bir zamanıdır. Acele edilmeli terfi edilmeli ve geçmiş de telafi edilmeli… Ercan ÇiFTÇi

223. Artık zamanı gelmiştir ki insanlık tohumlarını her yere yaymak gerekir. Bu devran böyle gidemez. Muhsin ERSAN

C 223. A: Kapitalizmi biyolojik ve sosyolojik döngülerine evrimsel insanın özeliklerini ve güzel ahlakı aşılayarak kısmen de olsa onları insanlığın gerektiği niteliklere sahip olmasını sağlayabiliriz.B: İnsanların insanlığını ispat etmesi gerekir. İlyas AKTÜRK

C.223.kapitalist zihniyetleri düzeltmek için düzeltmeye en kökten başlamalıyız. HAYRETTİN KARABUDAK

C 223.  İnsanların insanlığı ispat etmesi gerekir. Buda vicdanla, dinle, güzel ahlakla olmalıdır. Hatice ŞAHİN

C.223.Kapitalizm bu tarihte her türden karşımıza çıkabilmektedir ve bizlerin içine çok güzel işliyor.Osman KILINÇ

C 223. A: Kapitalizmi biyolojik ve sosyolojik döngülerine evrimsel insanın özeliklerini ve güzel ahlakı aşılayarak kısmen de olsa onları insanlığın gerektiği niteliklere sahip olmasını sağlayabilir B: İnsanların insanlığını ispat etmesi gerekir. Bedih EROĞLU

C 223. Bana göre insanlara kapitalist düşünceleri yükleyen ya da bu  durumda bırakılan kişileri ortadan kaldırmalı.Kadir AVCİ

C 223. Bazı birey veya toplumların kendi çıkarları için, insanlığın dengesine darbe vuranlar bir metriks âlemimizde kaybolacaklardır. Bize düşen mantıklı yaklaşımların devamını getirmektir. ŞEHMUS AKYÜZ

C.223. Kapitalizmi yok etmek için maddi duygulardan başka manevi duyguların olduğunu göstermek gerekir. Zehni GÜN

C.223 Kapitalizm her yere girebiliyor para var olduğu sürece kapitalizm de var olacaktır. ADEM BATRAY

C 223.A)Kapitalizmi insanlara aşılamak için çeşitli taklit, kamuflaj ve buna benzer uygulamalarla halkı zehirliyorlar.

B)İnsanların gerçeği görüp bu uykudan uyanmalarının tam zamanıdır. (FATİH KAPLAN)

C 223. Bu tür yasalar toplumda kaos oluşturur ve bizi sanal sömürge haline getirir. ZEYNEL EDE

C.223  güzel bir düşünce Kapitalist düşünceler insanlığı uçuruma götürür    Celal TİLGEN

C223 A.) kapitalist menfaati için kılıfa giriyorsa bizler de güzel ahlakı öğretmek için kılıfa girebiliriz

C 223. a) kapitalizmim, bence  menfaatler  doğrultusunda  bir  yol  izlerler.Yanlış  bir  şeydir.Eğer  kendinize  ve  toplumumuza  faydalı  olacaksak  kapitalizmimi  savunmamalıyız.

b) Bence  insanlık  ispatla  olacak  bir  şey  değildir. Selman BÜYÜK

C 223. A)Para hırsı insanlığın gözünü kör etmiş hareket etmek gerek.

B)Güzel ahlakı aşılamakla olur.A.KONUKSEVER

C.223

A- kapitalizmin bence tek bir çözümü var oda ancak menfaatçiliği ortadan kaldırıp güzel ahlakı yerleştirmekle olur.

B-insan insan olmanın şükrünü başkalarına karşı olan davranışlarında kendini ele verir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C.223 soru hakkında pek bilgim yok çünkü  anlamadım. Nesrin EKİNCİ

C 223. Kapitalizmin asıl köküne inmek ve ona göre hareket etmek gerekir. SİNAN UZUNDEMİR

C 223. Bir düşünceyi yıkmak istiyorsan, sen de ona karşı bir düşünce ortaya at onu da yapamıyorsan “asimi leş” Murat ÇELEN