70.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-sosyolojik felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli yada olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve uygulama alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve uygulama alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, varlıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-maddesel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

C 70.Siyaset bilimin metriksinde evrimleşmeli. Çünkü bilim sürekli kendini yeniler, siyaset ise daha durağan ve gericidir. Toplumsal ısınmada küresel ısınmada canlılar hayatını tehlikeye sokar.

Toplumsal ısınma insanların yanlışlarını sonucunu tüm suçlu suçsuz insanlara ödetmesidir. Küresel ısınma insanların yaptığı atıkları, doğayı kötüye kullanmalarının sonucunu tüm canlıların hayatını tehlikeye sokmadır.Özden CALP

C 70.Siyaset bilimin metriksinde olmalıdır.Çünkü bilim siyasete bağlı olursa siyasetçiler bilimi yanlış yorumlayıp onu kullanabilir. Yudum GÜRER

C 70:Siyaset bilimin matriksinde evrimleşmeli.Bilim doğru kullanılmazsa siyaset yapılamaz. Berna AYIN

C 70:Siyaset bilimle şekillenmelidir çünkü böyle olması hem siyaseti hem de bilimi ileri götürür. Kamuran BALYEN

C 70. Siyaset bilimin metriksinde evrimleşmelidir. Yakup EKİNCİ

C 70. siyaset bilimin metriksinde evrimleşmelidir. Aksi taktirde bilim kişilerin siyasi düşünceleri yönünde gelişir ve bu da bilimin evrenselliğini ortadan kaldırır. MUHARREM POLAT

C.70:Bilim siyaset içinde evrimleştirilirse doğal felaket olur çünkü siyaset bir nevi hayalidir.Ancak siyaset bilim metriksinde evrimleşirse var olan gerçeklerle mükemmeller yapılır.Analog ve homolog küresel ısınmayla olursa ortak nokta bulma zorlaşır.Ya kökene inip onunla kalacağız yada göreve bakıp kökeni unutup küresele teslim olacağız.Caner ÖZDEMİR

C 70.Bilim siyasetin metriksinde evrimleşmiştir. Süleyman SENEM

C 70.Siyaset bilimin metriksinde olmalı bu şekilde yarar sağlar ancak bilim siyasetin metriksine girdiği zaman bu kez siyasete malzeme olur ve bilim kötü emellere hizmet eder hale gelip evrensel olma özelliğini yitirir. Ferhat ÇENBER

C 70.Siyasetle bilim birbiriyle karıştırılmamalıdır. Siyasetsiz bilim düşünülebilir ama bilimsiz siyaset düşünülemez. Bu bir bilim adamı siyaset yapamaz anlamına gelmemelidir. Mizbah KARATAŞ

C 70. Siyaset  bilimin metriksinde olmalıdır. Değişen koşullara bağlı olarak bilim gerçekleri ortaya koymaktadır.  Bu gerçekler doğrultusunda  bilim adamının fikirleri ve önerilerine göre hareket edilmelidir. Emine YARBA

C 70.Siyaset ve bilim birbirinden tamamen ayrılmalıdır.Çünkü bilim kesin yargılar ve durağan bilgileri içerir.Yani bilimin gerçekleri kişi ve zamana göre değişmez bir niteliktedir.Oysa siyaset zaman ve kişiye göre değişir bir niteliktedir. Ancak bilimin bulduğu ve tespit ettiği bilgiler siyasete yol gösterici bir rol olabilir.Siyaset bilimden faydalanabilir kesinlikle siyaset bililime yol göstermemeli ve rehber olmamalıdır.Selçuk İNCE

C 70.Siyaset bilimin metriksinde evrimleştirilmeli.Çünkü ancak bilime bağlı kalarak siyasetteki engellere takılmayabiliriz.Ayrıca bilim üretmek için siyaset de üretilenleri uygulamak için var değimli….. Ayşegül CAN

C 70 Eğer siz bilim derken Hakk yolda olan bilimi kastediyorsanız bence siyaset bilimin metriksinde olmalıdır. Zaten böyle olduğu takdirde hak, hukuk, özgürlük, hürriyet gayet adil bir şekilde yerine getirilir. Hatice KAPLAN

C 70. Siyaset bilimin matrixinde evrimleştirilmeli. Bilim yön verebilir, pozitiftir ve çok alternatifler üretir, siyaset daha şahsidir, şahsi çıkarlara kayabilir. Kübra Sivri

C 70. Siyaset bilimin metriksinde evrimleşmektedir. Çünkü bilim evrensel evrime ayak uydurmaya çalışırken, siyasette bilimin metriksinde evrimleşir. Toplumsal ve küresel ısınmada homolog yapıya sahiptir. Toplumsal ısınma disiplin ve kurallara uyum iken, küresel sınma ise yer küresinin jeolojik yapısını ifade eder. İkisi de farklı fonksiyonlara sahiptir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-70)siyasetle bilim birbirini tacız etmemelidir. . Ramazan BORAN

C.70. siyaset bilimin matriksinde evrimleşmelidir. Aksi taktirde bilim kişilerin siyasi düşünceleri yönünde gelişir ve bu da bilimin evrenselliğini ortadan kaldırır. İHSAN YILDIZ

C 70.Bence siyaset bir ölçüde bilimin süzgecinden geçirilmeli ve bu şekilde insanların aklına ve hizmetine sunulmalıdır.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 70. Siyaset bilimin metriksinde yetişmeli. ( Evrimleşme sözcüğü bana soğuk geliyor) fakat her şey ilim bilim siyaset kültür; Dinin daha doğrusu İslam dininin Metriksinde olgunlaşmalı.M. Akif TİRYAKİOĞLU