S 94. Siyaset nedir? Bilim nedir? Din nedir? Bu üç olgunun tanımını ve uygulamalarını dikkate alarak;

A-Din siyasete malzeme olacak kadar; zavallımı, dokunulmaz bir mabut mu, müzelik mi, tabu veya olgumudur?

B-Din siyasete alet edilmez bahanesiyle siyasetle de dini kemirmek ne demektir?

C-Neden dini siyasetle kemirmek değil de, eğitimde ve öğretimde ondan yararlanmamız gerekir.

D-Kuramsal olarak:bir kavim;bir dini kendi kültürel ve sosyal değerlerine asimile edip yada tevhit edip sonra laikle egale etmeye kalkışılmış olsa sonuç ne olur?

İp ucu;Siyonizm mi düşünün.dindeki tarihi, yaşayan ve gelecekte ki bir yere sığdırılamaz muazzam düşünsel potansiyel gücün metriksini düşünün.Hiç bir olgu veya süper ego (toplumsal kural) dinin metriksini aşamaz veya dini metriksine alamaz önermesi kesindir. Dindeki münafıkları laikle elemekle,doğru eğitimle cahillere yararlı olmakla, dini laiklik deresiyle ayırtıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve uygulama tepki yanılgısı ve cehaleti olabilir mi? Neden?

C  94.Siyaset safsata bilim onun uşağı dinde ikisi arasında sıkışmış bir garip kimsesiz ve yetim. Hamit MENÇUK

C 94. Siyaset toplum düzeni içindir bilim yaşamı kolaylaştırmak için , din ise hepsini kapsayan insanın mutluluğu içindir. M. Sait DEMİR

 

C 94. Siyaset ülke yönetimi. Bilim, akıl ve mantıkla ölçülebilen objeler topluluğu. Dil ise, insanların

                    inanış şekilleridir.

A- Din ve siyaset ayrı ayrı ele alındığında birbiri ile bağımsızdır. Fakat bir bütün olarak ele  alındığında din siyasete, siyaset de dine malzeme olarak kullanabilir.

B- Siyasetle dini kemirmek dini anlayışları ortaya koyarak menfaatler için ülkeyi yönetmektir.

C- Din siyasete alet olursa gerçeklerinden saptırılmış olur. Ancak eğitim ve öğretimde ondan  yararlanırsak gerçeklerini değiştirmemiş oluruz.

D- Kuramsal olarak ir kavim dini kendi sosyal ve kültürel değerleriyle asimile ederse kendi kültür  ve sosyal benliğini kaybedebilir. . Hatice TUNCER.

C.94 A-Asla din hiçbir olgu toplumsal kural metriksine veya dini metriksine alamaz.

B-Dini zedeleyecek her davranış düşünce ve yapılardan uzak tutmalıyız.

C-Din çok geniş bir olgudur insanların yaşamlarını doğru kullanılması güzel ahlakı esas alması için din hakkında eğitilmelidirler.

D-dindeki insanları doğru eğitimle cahillere yararlı olmakla dini laik derecesiyle ayırıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve uygulama tepki cehaletidir. BAHAR YILDIZ

C.94 siyaset düşünce farkından oluşmaktadır.bilim zeka ve akıllan bir şeyleri bulmaktır din ise inanıştır.

A-din siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir ama dini siyasi amaçları için kullanmak isteyenler elbette bulunmaktadırlar bazıları da dini tabu olarak ele almaktadırlar bu düşüncelerin hepsi yanlış.

B-bazen yanlış siyaset yapıp dinin arkasına sığınmak ve dini yanlış aks etmek dini kemirmektir.

C-dinimizde güzel ahlakı hoşgörüyü sunar eğer gereğini yerine getirirsek çok ilerleyen toplum bir toplum olacağız hem kutsal kitabımız kuranda bilim geliştirecek o kadar çok bilgi var ki farkında değiliz.

D-dini asimile etmek kendi kültürünü asimile etmektir bir çok insan laiklik kavramını farklı boyutlarda ele alarak dinden uzaklaşmaktadır.Nesrin EKİNCİ

C 94.  A)Din zavallı değildir ve asla malzeme olacak bir olgu değildir.        B)Menfaati icabı siyaset aracılığıyla dinini kullanmadır.        C)Din yol göstermek,değerlerimizi yükselmek ve liyakatli kişiler yetiştirmek amacıyla  gönderilmiştir.Onun için eğitim ve öğretimde vermeliyiz.        D)Dinini çıkarı için kullanmış olur.Liyakatsiz toplum yetişir. İdris MANTAŞ
C 94. A: Din siyasette malzeme edilmemelidir. B: Bu da din siyasette dolaylı yola malzeme olarak kullanan kişileri kastetmektedir. C: Çünkü dini siyasette alet ettiğimiz zaman insanların dine olan görüşleri biraz daha olumsuzlaşır. Ancak dini eğitimde öğrencilerin inanç sahibi olmalarını ve güzel ahlaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlar. Doğan ERGÜN
C.94
siyaset :ağız yormak .Bilim:kafa yormak  Din :aklı ve kalbi yormak. Bu ölçüde birbiriyle bağlantılı olması lazım birbirini desteklemesi gerekiyor. Mesut ASLAN

C 94. siyaset  menfaatlerine uygun ileri yoluna koymaktır.

Bilim doğayı tanıma çabası ve bunların sonuçunda ortaya çıkan bilgi birikimi

Din her şeyi kapsayan tek gerçek Cahit Özkan

 C 94.

A-eyer konu İslamsı din siyasete kullanılabilir İslami cer cebede siyaset yapılmalıdır

B-dini sosyal yaşamdan uzaklaştırıp Dini dar kalıplara koymaktır

C-o ilahi kaynaklı öldüğü için gerçeklerini değiştirmek v ona yeni şeyler eklenirse o dini kaynaklı olmaz insani kaynaklı olu bökelikle din olmaktan çıkar Gerçeklerini öğrenmeliyiz

D-din artik din olmaktan çıkar sadece kendini tatmin etme aracı olur Ömer GEZİCİ

C.94 A) Din ve devlet işleri birbiriyle karıştırılmaması gerekir

         B) Dine çok ciddi zararlar verir

         C) Bence buda dine çok ciddi zararlar verir her şey gerektirdiği kadarıyla olmalı

         D) Birbiriyle tam bağlantı kurulmaz bir problem çıkar ortaya

C.94: Bilim, doğadaki pozitif öncelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarını içeren en kapsamlı kavramdır. Din ise ilahi kanunların bütünüdür. Siyaset ise bir arada toplum olarak yaşayabilmemiz için ileri sürülen fikirlerin girişilen eylemlerin toplamıdır.

a) Hayır değildir.

b) Dini harcamak, dini alet etmek ya da işine geldiği gibi kullanmak.

c) Ahlaki ve uhrevi saadet için

d) Hepsinin alanı farklıdır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 94.A:Din siyasete malzeme olmayacak kadar önemlidir

B:Dini sömürmek demektir

C:Farklı görüşlerden yaralanmak için

D:Kendi kültürünü benimsemiş olur. Seyhan IŞIK

C 94. A-öyle bir olgu değildir ama onu öyle bir olgu olarak kullananlar da vardır. B-dini siyasete alet etmek demektir.C-çünkü din kullanılması gereken bir araç değil öğrenilmesi gereken bir olgudur.D-bu hangi dini asimle ettiğine bağlıdır.Ahmet ESER

C.94.din bana göre hayattır (bilinçli yaşamdır) İnsanoğlunun yasaları muhakkak adalet noktasında eksiklikler bulunur . Allahın kanunları hiçbir tarafın menfaatine hizmet etmez Menşure DAĞLAR.

C 94. Siyaset toplu düzeni için, bilim yaşamı kolaylaştırmak içindir,din ise tümünü kapsar. Abdullah DENİZEDALAN

C.94.Ne dinin ne siyasetin birbirine malzeme olmaması gerekir çünkü birbirinden farklı şeylerdir.Her ne kadar bu iki kavram birbirini destekliyor gibi görünse de sorundan başka bir şey ortaya çıkmaz.Ancak eğitim ve öğretimle her şeyin üstesinden geliriz zaten gerisi de kendiliğinden gelir.Melek BOZANER

C.94.Her taş yerinde ağırdır.Günümüzde bile zaman zaman siyasetle din karşı karşıya geliyor bu durum sorunları çözmek yerine daha çok sorun çıkarıyor.İnsanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de eğitebiliyor olmalarıdır.İyi ve doğru bir eğitimle her şeyin üstesinden gelinebilir.Selma ZENGİN

C.94.Din bir inanç sistemidir.Din her zaman bilimi desteklemiştir.Kuran da bile zaten bir çok bilimsel gerçekler yıllar öncesinden söylenmiştir.din ile siyasetin amacından saptırılmaması gerekir.Çiğdem YİĞİT

C.94.siyaset,toplum bilimidir.bilim;doğayı tanıma algılama ve şifrelerini çözme işidir.din,insanlar için Allah tarafında gönderilen kurallar bütünüdür.din siyasete malzeme edilecek kadar zavallı değildir,bu işi yapanlar zavallıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C94 siyaset devleti idare etme sanatıdır. Bilim fenni ilimler demektir. Din insanlarının kendi yaşayışlarını şekillendirmek için kullandıkları bir olgudur.

B) bazen yanlış siyaset yapıp dinin arkasına sığınmak ve dini yanlış aks etmek dini sömürmektir

C) siyaset yalan dolandan oluştuğu için dini siyasete alay etmemek gerekir ki yoksa bu  da dine zarar veriri.

D) kökeninden kopmuş yavaş yavaş parçalanmaya başlamış bir toplum oluşur.Celal TİLGEN

C 94.A) Din siyasete malzeme olmamalı.siyasettekiler halkı kandırmak için dini araç olarak görmemelidir.

B) Dinde olmayan veya dinde olup ta ifrat tefrit noktalarından kaçınmayarak dini kendi kılıflarına uydurmaktır.

C) Yol gösterici olarak dini eğitimde kullanmıyoruz.

D) O dinin din olmaktan çıkar bir kültür olur. MUZAFFER CEYLAN

C 94.A)Din asla malzeme olacak bir olgu değildir.ve öyle algılanmamalıdır.       
B)Menfaati doğrultusunda siyaset aracılığıyla dinlerini kullanan kişilerdir.
        
C)Din  bir rehber olarak yani yol göstermek amacıyla gönderilmiştir.eğitim ve öğretime önem vermeliyiz.

D)Dinini çıkarı için kullanmış olur.Liyakatsiz toplum yetişir.Mehmet Şirin ARTUK

C 94. A) Kesinlikle din bunların hiçbirine malzeme değildir. Ancak günümüzde din her türlü menfaatlerde kullanılmaktadır.

         B) Burada din siyasete alet olmaz deyip, dini menfaatleri için kullanan insanları kastetmektedir.

         C) Din doğruyu, güzeli, insanlığı gösteren, akıl, mantık, duygu ve maneviyatı kullanan bir olgudur.

          D)Kendi kültür ve sosyal değerlerini kaybetmiş olurlar.Hatice ŞAHİN

C 94. Siyaset: Dünya ve ahir ette necatlarına sebep olacak bir yolla insanları irs ad ile beşeriyetin salahına çalışmak Bilim: insanların var olan kanunları akıllarını kullanarak ortaya çıkarması Din: Allah ile kul ve kulları arasındaki münasebetleri tanzim eden nizam

         A-Hayır asla olamaz.

         B-Dindeki şeriatı uygulamaması

         C-Din insanlığın manevi bir ihtiyacıdır.

         D-Sonuç hüsran olur. Ve o kavim lut kavmi gibi helak olur. Tekin ÖZBEY

C 94.a.Din ne siyasete nede başka bir şeye malzeme olmamalıdır. Ve zavallı değil insana verilen en büyük değerdir.

b. Dini alet etmeme bahanesiyle onu hiçbir alanda söz konusu etmemek elbette yanlış ancak din kullanılmamalı belli ölçüler dışında

c. Eğitim ve öğretimde dinden yararlanmak her hangi bir siyasi görüşten bağımsız olmak gerekir. Kerime TAŞ

C 94. Din,siyaset,bilim.Bunlar ayrılmaz bir bütünlük içerisinde varlıkları sürdürmektedirler. Yani herhangi biri olmadan diğerlerinin varlığından söz etmek mümkün değildir. ZEYNEL EDE

C 94. Siyaset: Bir meselede, düşünürler tarafından farklı yaklaşımların oluşma durumudur.

         Bilim: Bilinmeyenler üzerinde kafa yorarak yeni yeni açılımlar geliştirmektir. 

         Din:  Kısaca kurtuluşun reçetesi diyebiliriz.

A: Din siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir. Tam tersine harikalar diyarıdır.

B: Dini kabullenemeyenlerin, dini sömürmeye çalışmalarıdır.

C: Dinin güzelliklerini ancak bir sağlam eğitim sayesinde anlayabiliriz.

D: O toplum yok olmaya mahkûmdur. Muhsin ERSAN

C 94.Siyaset din ve bilim bir sehpanın üçayağı gibidir biri olmazsa asla sehpa ayakta durmaz.Emine ÖZTÜRK

C 94.Siyaset;politika ile yoğrulmuş ideolojik düşüncelerin savunulduğu platformdur.

        Bilim;bilinmeyeni bulmaya yönelik çalışmalar bütünüdür.

        Din;Allah tarafından insanlara rehberlik etmesi için gönderilmiş dini farz ve vecibeler bütünüdür.

        A.Din siyasete malzeme olmayacak bir olgudur.

        B.Bence bölücülüktür.

        C.Eğitim de güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek için.

        D.Aynı kavim içinde dinin farklı yorumlanışından kaynaklanan sorunlar baş gösterirdi.Meral YILMAZ

C 94. A- Dinin en küçük bir hakikatini bin siyasete tercih etmek gerekir.

         B- Kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek.

         C- Daha faydalı olacağından dolayı.

         D- Dini bilmeyen din cahilleri ortaya çıkar. Emre Özden

C94.A-Siyasetle dini kıyaslamak bile yanlış

B-görevlerimizi yerine getirmeliyiz

C-güzel ahlak önemli bir unsurdur

D-Dini bilmek lazım. N.BİLGİN

C 94. Siyaset;politikadan mahrum,lafı evirip çevirerek dinleyiciye sunmadır.

         Din;inananlar için diğer dünyanın anahtarıdır.Yani ahretin yoludur.

         Bilim;sürekli değişen ve gelişen teknolojik kavramdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 94. Siyaset: devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış.

Bilim: evrenin veya olayların bir bölümünü seçen deneye dayanan yöntemlerle sonuç çıkarmaya yarayan düzenli bilgi

Din: Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur .  Abdulmevla  OKTUAY

C 94.hayır değildir dinin metriksi siyasetinkinden daha büyüktür.Cebrail HAN

C 94. A- Din dokunulmaz bir mabuttur.

          B- Din siyasete alet edilmez diyerek siyaset yapıp yine dini kullanmak demektir.

          C- Siyaset çıkar ve menfaat işidir.Eğitim ve öğretim ise fayda ve yarar işidir.Herkese faydalı olandır.Bu neden eğitim ve öğretimde ondan yararlanmamız gerekmektedir.

          D- Din din olmaktan çıkar o kavmin anayasa kuralları arasına girmiş olur. Ercan ÇiFTÇi

C 94. A. Siyaset dinin metriksindedir. Din siyasetin metriksinde değildir.

         B. laiklik denmeye çalışılıyor ama dinin kuralları güzel ahlakı içerdiğinden en uygun çalışma din ile olur.

         C. Çünkü din güzel ahlakı barındırır.

         D. bir sapıtma söz konusu olurdu.bunun örnekleri geçmişte vardır. Sevgi ALMAK

C 94. A: Din siyasetle karıştırılmamalıdır.

         B: Bu dini siyasete dolaylı yola malzeme olarak kullanan kişileri kastetmektedir.

         C: Çünkü dini siyasette alet ettiğimiz zaman insanların dine olan görüşleri  olumsuzlaşır.Erdinç YEŞİLYURT

C 94.hayır değildir dinin metriksi siyasetinkinden daha büyüktür.

Siyaset;politikadan mahrum,lafı evirip çevirerek dinleyiciye sunmadır.

Din;inananlar için diğer dünyanın anahtarıdır.Yani ahretin yoludur.

Bilim;sürekli değişen ve gelişen teknolojik kavramdır Ahmet DUSAK

C 94.A)Din zavallı değildir ve asla malzeme olacak bir olgu değildir.       
B)Menfaati icabı siyaset aracılığıyla dinini kullanmadır.
       
C)Din yol göstermek,değerlerimi

D)Dinini çıkarı için kullanmış olur.Liyakatsiz toplum yetişir.Bedih EROĞLU

C 94- Siyaset : akıl yürüterek toplumu yönetmedir. Bilim  realitelere uygun uygulanıştır. Mehmet Salih Gökhan

C 94. Siyaset yalan, Bilim gerçek, Din yaşayış şeklidir.

A) Din siyasete malzeme olmaz insanlar siyasete malzeme olur.

B) Siyasetle dine zarar verir.

C) Çünkü din güzel ahlakı oluşturur.

D) Şovenist olur. ŞEHMUS AKYÜZ

C.94. Siyaset bir kısın insanları siyasetçilerin kendi safına çekmesi Bilim canlıların yararı için yapılan çalışma ürünü. Din bi inanmadır yaratanın rızasına göre hareket etme. Zehni GÜN

C 94.

A-eyer konu İslamsı din siyasete kullanılabilir İslami cer cebede siyaset yapılmalıdır

B-dini sosyal yaşamdan uzaklaştırıp Dini dar kalıplara koymaktır

C-o ilahi kaynaklı öldüğü için gerçeklerini değiştirmek v ona yeni şeyler eklenirse o dini kaynaklı olmaz insani kaynaklı olu bökelikle din olmaktan çıkar Gerçeklerini öğrenmeliyiz

D-din artik din olmaktan çıkar sadece kendini tatmin etme aracı olur ilyas AKTÜRK

C 94.    A) din siyasete asla malzeme olmamalıdır. Bunu yapanlar kişiliksiz çıkarcı insanlardır birtakım insanları etkilemek istemelerindendir.

            B) tabi bide buna karşı durmak isteyip de onun ekmeğine yağ sürenler de vardır. Görmemek için kör olmak gerekir.

            C) bilmiyorum yani yazacak cevap bulamıyorum.

            D) Türkiye’nin son 6 yıllık durumu olur. BARIŞ HOZMAN

C.94 Siyaset ülkenin gelişimi için ön koşuldur. Bilim de siyaset metriksinde hareket eder. Ama dinin siyasetle karışmaması gerekir. ADEM BATARAY

C.94 Siyaset çoğu yalan olan idare etme eylemi, Bilim; anlama, bulma ve anlamlandırma Din ise hayat tarzıdır.

A) Din siyasete alet olmaz, siyaset kendi dinini yaratır.

B) İnsanları oyalayıp, kendi düzenini yavaşça kabul ettirmedir.

C) Hayat tazı olduğu için.

D) Her yerde sonu bitmez savaşlar olur. İRFAN CEYLAN

C.94 Siyaset yalan, Bilim hakikati arama çabası, din yaşam stilidir.

A) Siyaset haklı olanı değil istediğini seçer seçtirir, bu yüzden dini tahrif eder.

B) Size hissettirmeden tahrif etmedir.

C) İnsanlarına hayatına yön veren bir etmen olduğu için.

D) Doğruyu gören herkesin fark ettiği yalandan bozma bir sistem olur. SEVDETA ŞİŞMAN

C.94.A)Hayır değildir. Aslında dini siyasete malzeme edenler zavallıdır.

B)Güya laiklikle din devlet işlerini birbirinden ayırmışlar. Hâlbuki günümüzde dini siyasete malzeme olarak kullanıyorlar. En açık örneği yıllardır tartışılan türban sorunu.

C)Dinde ki eğitimi kullanarak daha iyi yelere geliriz.

D)Dinini bir devlete yüklersek bunun sonucunda Siyonizm olur. Dinin devleti olmaz, devletin dini olur. Laikliği kullanarak dini devletle bütünleştirmeye çalışıyorlar. (FATİH KAPLAN)

C 94. Din,siyaset,bilim.Bunlar ayrılmaz bir bütünlük içerisinde varlıkları sürdürmektedirler. Yani herhangi biri olmadan diğerlerinin varlığından söz etmek mümkün değildir. ZEYNEL EDE

C 94. Dinde ki eğitimi kullanarak daha iyi yelere geliriz.Dinini bir devlete yüklersek bunun sonucunda Siyonizm olur. Dinin devleti olmaz, devletin dini olur. Laikliği kullanarak dini devletle bütünleştirmeye çalışıyorlar. BURHAN KORHAN

C 94. A. Din asla siyasete malzeme olacak bir olgu değildir.                                                                                 
B. Bu sefer de din siyasete malzeme edilemez bahanesiyle dini tamamen yok etmeye çalışmaktadır.
C. Din güzel ahlak kuralları içerdiğinden eğitim ve öğretimde güzel ahlak vazgeçilmez olduğundan eğitim ve öğretimde dinden yararlanılması gerekir.                                                                                      
D. Bir kavim içerisinde güzel ahlaka sahip insanların eksikliği ve dinin her şeyi metriksine almasından daha birçok eksiklik görülür. Fahriye İNCE
C. 94.Siyaset toplum düzeni bilim bu düzeni bilgi bakımdan ilerletmek için gerekli donanım din topluma güzel ahlak kazandırmak içindir. Din siyasete malzeme olmamalıdır siyaset bunu yapmamalıdır kişileri duygusal yönlerinde vurmamalıdır. Osman KILINÇ

C 94. siyaset insanları oyalamaktır. bilim, var olanlardan yenilerini türetmektir din ise insanların hem dünya hem de ahrette mutlu olması için takip edilmesi gereken yoldur. Selman BÜYÜK
C94
.siyaset dolaylı olarak yalan demektir.bilim ise hayatımızı kolaylaştıran metotlar din ise bilimle bir bütündür.ancak din siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir…Mehmet fatih ŞENGÜL.
C 94. A)Siyasetle dini karşılaştırmamalıyız..B)İkisini de birbirinden ayrı tutmalıyız.C)Her alanda dinden yararlanmalıyız.D)Dini bilmemizle alakalı.A.KONUKSEVER

C 94. Bilim ve Din arasında gece-gündüz gibi giderilmesi imkansız bir çelişki bulunduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle günümüzde her “bilimsel” ortamda; bilim din ile karşıt pozisyonda
konumlandırılır. Din`in alternatifinin bilim olduğu nerdeyse dogmatik bir kesinlik olarak kabul edilir. Gerçekte acaba böyle midir  İBRAHİM ÖZDEMİR

C 94. Siyaset gecedir. Bilim ayın on dördüdür. Din güneştir. Murat ÇELEN