İnsanlık İçin Alternatif Enerji Kaynakları ve Çeşitleriyle İle İlgili Makaleler                                         

Boşluk Enerjisi Şubat 1987
Çiftçinin enerjisi biyogaz 1980
Elektromanyetik Alanlarda Bitkiler Kolay Gelişiyor 1992
Elektromanyetik Alanların Zararları 1998
Elektromanyetik Alan 2006
Enerji Depolayan Mıknatıslar Temmuz 1987
Enerji Kaynağı Olarak Fotosentez Ocak 1990
Enerji Taşımada Yeni Bir Olanak BOR 2002
Enerji ve Entropi 1978
Enerji Verimliliği 2006
Enerji Yükseltici Aralık 2003
Enerji, Bugün ve Yarın I. Kömür, Petrol, Hidr ve Güneş 1975
Enerji, Bugün ve Yarın II. Kömür, Petrol, Hidr ve Güneş 1975
Enerji, Bugün ve Yarın III. Kömür, Petrol, Hidr ve Atom1975
Enerji, Bugün ve Yarın IV. Kömür, Petrol, ve Fusyon 1975
Enerjik Gökdelen 2002
Enerjinin Korunumu 2000
Enerjinin Korunumunun Korunumu 2000
Esrarlı Q Enerjisi 1998
Evrende Enerji Tasarrufu 1989
Fosil Yakıtsız Yaşam Doğru1996
Fosil Yakıt Aritmetiği 2006
Fosil Yakıt Kömürün Dili Olsa 2006
Geleceğin Enerji Kaynağı 1990
Geleceğin Enerji Kaynağı Metanhidratlar 2002
Geleceğin Enerji ve Doğal Zenginlik Kaynakları 1974
Geleceğin enerjisi plâzma 1976
Gelgit Enerji İstasyonu Beyaz denizde Temmuz 1970
Yıldız(Güneş) Enerjisi Türkiye'de 2006
Yıldız(Güneş) Enerjisi Ucuz,Çatı Güneş Ene. Düzeneği 2005
Yıldız(Güneş) Organik Güneş Pili Yaptık 2005
Yıldız(Güneş) Pilli El Feneri 2006
Yıldız(Güneş) Enerjili Araç Projesi 2006
Yıldız(Güneş) Enerjisi İçin Kolları Sıvıyor(Avustralya)2003
Yıldız(Güneş) Enerjisinden Kendimiz Yararlanalım 2003
Yıldız(Güneş) Enerjisi 1996
Yıldız(Güneş) Enerjisi Enstitüsü Ülkemizde 1996
Yıldız(Güneş) Enerjisi 21. YY'da 1996
Yıldız(Güneş) Enerjisiyle Uçuş 1996
Yıldız(Güneş)Enerjisi Uzayda Güneş Enerjisi Üretimi 1996
Yıldız(Güneş) Enerjisini Tutmak İçin 1994
Yıldız(Güneş) Enerjisi 1994
Yıldız(Güneş) Enerjisinden Elektrik Enerjisi Eldesi 1993

Yıldız(Güneş) Enerjisi Hayatımıza Giriyor 1990
Yıldız(Güneş)'in Büyük Enerjisi 1990
Yıldız(Güneş) Enerjisi İle Dönen Dişliler 1990
Yıldız(Güneş) Enerjisi Nedir Nasıl Faydalanılır 1989
Yıldız(Güneş) Enerjisiyle Aydınlatma 1988
Yıldız(Güneş) Enerjisiyle Hızda Rekor 1988
Yıldız(Güneş) Enerjisi Uygarlığı 1987
Yıldız(Güneş) Enerjili Araçlar 1986
Yıldız(Güneş) Enerji Santralleri Deneme Safhasında 1983
Yıldız(Güneş) Enerjisi Santralleri 1983
Yıldız(Güneş)'daki Olası Enerji Kaynakları 1983
Yıldız(Güneş) Işığını Enerjiye Çeviren Hücreler 1982
Yıldız(Güneş) Enerjisi ile Hareket Eden Araba Yapıldı 1979
Yıldız(Güneş) Enerjisi İnsanlığın Hizmetinde 1979
Yıldız(Güneş) Enerjisinden Fotosen. Yararlanılabilir mi 1974
Yıldız(Güneş) Enerjisi Deniz Suyundaki Güneş Enerjisi 1974
Yıldız(Güneş)Enerjisi Denizden Güneş Enerjisi 1975
Yıldız(Güneş) Enerjisinden Kendimiz Yararlanalım
Yıldız(Güneş) Enerjisi Üretimi Uzayda
Yıldız(Güneş) Enerjisinden Yararlanma Çalışmaları 1970
Yıldız(Güneş)Işınlarından Enerji 1969
Güneş Enerjisi Kaybolanındanve İstifade yolları 1968
Hidrojen Enerjisi Gerçekleşiyor 1984
Hidroelektrik Enerji Türkiyede 1994


İnsan ve Enerji 1983
İnsan ve Enerji Geçmişten Günümüze 1995
Isıdan Elektrik Enerjisi Üretmek Haz.1975
Işık Enerjisi 1997
Jeotermal Enerji Türkiye'de 1996
Jeotermal Enerji 1980
Jeotermal Enerji 1996
Jeotermal Enerji Tarihi 2006
Jeotermal Enerji Sıfır Zararlı Jeotermal Enerji 2006
Karanlık Enerji 2005

Karanlık Enerji İçin Matematik Savaşı 2005
Karanlık Enerji İçin Yeni Kanıt 2003
Karanlık Enerjiye Yeni Kanıt 2003
Kaybolan güneş enerjisi ve istifade yolları 1968
Krater Enerjisi 2000
Kütle çekim Enerjisinin Ağırlığı Einstein'ı Doğruluyor 1999
Kyoto Protokolü ve Türkiye 2005
Maddenin Dışarıya Yaydığı Işınım Enerjileri ve Sıcaklıkları
Masa Üstünde Karanlık Enerji 2004
Nanoteknoloji Biyolojinin Emrinde Nanoelektronik Algılayıcılar 2007
Nano Teknoloji T. Akıllı Kumaşlar Yaşamımızda 2006
Nano Teknoloji T. İşlevsel Polimerik Elyaflar ve Akıllı Tekstiller 2006
Nano Teknoloji Tabanlı Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri 2006
Nano Teknoloji Tabanlı Tekstiller 2006
Nano Teknoloji T. Kara Altın ve Hassas Nano Işık Agılayıcılar 2006
Nano Teknoloji Tabanlı Nanokristaller İle Alternatif Beyaz Işık 2006
Nükleer Enerji İçin Daha Verimli Yakıt 2006
Nükleer Enerjiye Ne Olacak 2005
Nükleer Füzyon Enerjisine Kestirme Yol 2001

Nükleer Füzyon ve Fisyon Enerjisi ve Reaktörleri 2000
Nükleer Enerji 2000
Nükleer Füzyon Enerjisinde Yeni Arayışlar 1999
Nükleer Enerji Uzay'da 1997
Nükleer Enerjiye Evet1997
Nükleer Enerjiye Hayır!!! 1997
Nükleer Enerji Konusuna Bir Eleştiri 1995
Nükleer Enerji ile Elektrik Üretimi 1994
Nükleer Enerji 1989
Nükleer Enerji Uzayda 1984
Nükleer Enerji Özel Relativite Teorisinin Doğruluğu Deneysel Kanıt 1981
Nükleer Enerji Tehlikesizmidir 1975
Nükleer enerjinin geleceği ve sakıncaları
Nükleer Atom Enerjisi Çölleri Yeşillendirecek Ocak 1976
Nükleer Fusion, Yarının Enerjisi V. Güvenli Gelecek 1975
Petrol Toprağın Kanı Petrol 1982
Petrolün Karanlık Yüzü 1994
Petrol Yiyen Mikroorganizmalar 1997
Petrol Oluşumu ve Üerimi 2004
Petrol Kavramı Nedir-Petrol Nedir2006
Rüzgar Enerjisi Kullanımını Artıracak (ABD)Ağ 1999
Rüzgar Enerjisi 2004
Rüzgar Enerjisi 1996
Rüzgarla Daha Çok Enerji Ekim 1990
Rüzgarın Horlanan Gücü 1987
Rüzgârdan Sağlanan Elektrik 1976
Dalga ve Rüzgarla İle Daha Çok Enerji Aralık 2005
Dalgalardan Enerji Üretilebilir mi Ocak 1989
Deniz Suyu Kadar Bol Enerji 1986
Deniz suyundaki güneş enerjisi 1974
Denizdeki Enerji Çeşitleri Haz. 1996
Denizden Güneş Enerjisi 1975
Sınırsız enerji 1970
Sınırsız Enerji Peşinde Genetik Uzmanı,  2003
Tükenmez Enerji 1996
Termonükleer Enerji 1983
Uzaydaki Enerji İstasyonları1978
Yüksek Enerjili Nötrino Avında Yeni Yöntemler 2002