Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

143- Din 1 ve Doğa hırsızı, hortumcusu ve yağmacısı olmak ne demek? Bunu sağlamanın kriterleri nedir? Fert/ler toplum/lar, millet/ler, devlet/lerin din ve doğa hırsızı, yağmacısı veya hortumcusu, olabilir mi? Örneklendiriniz? İp ucu;bugünkü teknolojik olanaklar,siyaset, parti(azınlık) demokrasisi fırsat ve zaman önceliği denklemlerinin net ürünü olan günümüzdeki sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın.

C.143: ABD gibi gelişmiş ülkelerin üretim yaparken doğayı tüketmesi bence doğa hırsızlığıdır. Sonuçta üretilen her şey insanlar için üretiliyor. Bu gelişmiş ülkeler kazanacakları paranın bir kısmından vazgeçip doğaya verdikleri zararı önlemeye çalışabilirler. Sonuçta bu gezegen bittiği zaman ne onların çocukları, nede bizim çocuklarımız başka bir yerde yaşayamayacak. Din hırsızları ise iktidara gelmek veya bir ülkeyi yönetebilmek için (otorite sağlamak için) insanların inançlarını kullanan kişi veya gruplardır. Örneğin geçmişte yapılan haçlı seferleri veya Müslüman ülkelerin cihat ilan ederek savaşması dinin kullanılarak ülkelere fayda sağlanmasıdır. O zamanki zihniyetin şimdide devam ettiğini görebiliriz. Sadece savaşın şekli değişti. HASAN AKKAYA
C143 Din hırsızı demek dini kendi fikirlerine alet etmek demek doğa hırsızı demek doğadan aldığını yerine koymamak demek yani doğaya yaptığı zararı düzeltmemek. ör:İRAN ör: ABD . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.143: Din hırsızı ahlak değerlerini yitirmiş olan insanların kendi menfaatleri doğrultusunda dini dinden çıkararak kullanmasıdır. Doğa hırsızı ise doğaya verdiği zararı düzeltmeyene denir. Örnek:Taliban örnek:İngiltere SELMA İFLAS
C.143:
Dinler insanların çıkarları doğrultusunda kullanılıyor. Değiştirilmeye çalışılıyor. Doğa alabildiğine kirletiliyor. En çarpıcı örnek tabi ki hava kirliliği ve küresel ısınmadır. Bir çok hayvan yok olma tehlikesi altında, bir çok ülkede anormal hava şartları var. İnsanlar teknoloji deyip rahat yaşamak deyip cahilce doğayı tüketiyorlar. TÜLAY TOPER
C.143:
Doğa hırsızı, hortumcusu doğanın insanların hizmetine sunduğunu çarçur ederek kendi kişisel emelleri için yok etmesidir. Bunu sağlamanın kriterleri trip noktaların ve belli yerlerin gelmiş siyasilerin veya siyasallaştırılan devlet memurlarının kendi yetki ve sorumluluklarını devlet ve millet çıkarları için kullanmayarak belli çıkar çevrelerini çıkarlarına hizmet etmesidir. Fertler, toplumlar, milletler, devletlerin din ve doğa hırsızı yağmacısı veya hortumcusu olabilir. Oy ve çıkar uğruna bu hırsızlığı yapabilir.’’Yaş kesen, baş keser.’’ Atasözü ve ‘’bugün kıyametin kopacağını bilseniz dahi ağaç dikiniz’’ hadis-i şerifi ile doğanın insan yaşamındaki önemi vurgulanmaktadır. SONGÜL GÜNDÜZ
C.143: Dini ve doğayı kendi çıkarımları için kullanmaktır. Bunlara olup olmadık anlamlar vermektir. İnsanlar en büyük din ve doğa yağmacısı ve hortumcusudur. Teknolojik imkanları genişletip doğaya aykırı olan icatlar ( atom bombası ) yapmak. Dini kullanarak siyasette oy kazanımları yapmak en büyük din hırsızlığıdır. Doğa hırsızlığı ise doğayı kendi menfaatleri için kullanırken ona verilen zararlarda düzeltmelere gitmemektir.AYNUR EROĞLU
C.143:Güçsüzlerin mallarını elinden almaktır.Örneğin Afrika yer altı kaynakları bakımından zengin bir kıtayken bunları batılıların götürmesinden dolayı her gün yüzlerce insan açlıktan ölmektedir.SİNAN KAPLAN
C-143)İnsanların haklarına gasp eden,haksız yere kazanç sağlayan kişilerdir.Sorumsuzca davranan,vurdum duymaz,yalancılar.Evet fertler de olabilir.En basit örneği yakın bir zaman yaşanmış olan Cumhurbaşkanının yeğeni,Amerikanın Irak’ı sömürmesi,zenginin fakiri ezmesi. İLYAS AKAD
C.143: Dini istismar etmek demektir. Zamanımızda ortaya çıkan birtakım hacılar, hocalar dini istismar ederek cahil toplumu etkisi altına almaktadırlar. Birtakım sosyal gruplar doğa istismarı da yapabilmektedirler örneğin: ozon tabakasının delinmesine Amerika devleti de neden olmakta, deodorant kullanan bir bayanda neden olmaktadır. MUSTAFA ÇAM
C.143:Dini, menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve doğayı kirletip doğal dengeleri alt üst etmek dini hortumlamaktır.Her kişi ve toplum hortumcu olabilir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.143:Din hırsızı:dinin bir takım kurallarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan veya değiştirendir.
Doğa hırsızı:doğayı kendi çıkarları doğrultusunda yağmalayan ve talan edenlerdir.
Evet olabilir.Bir takım yasal olmayan yollarla bina yapmak için ormanları kesenler. MERAL ÇELİK
C.143: Bir olay halkın çoğunluğu istiyor diye doğrudur, denemez. Bu yüzden anayasada halkın çıkarını onlardan daha çok gözetecek yasalar olmalı. FADİLE KALKAN
C.143:Evet bu zamanda din,doğa ve siyaset hırsızı vardır.Ör. Din üzerinde siyaset yapanlar,hizbuşeytanlar, bir bilim yuvası olan üniversiteleri siyaset arenasına dönüştürenler  FARİS ÇELİK
C.143: Dini ve doğayı kendi menfaatlerine göre uygulamak demektir. Bu kesinlikle yanlıştır. Bunlar değişmez kural ve kanunlardır. Böyle insanlar da olabilir. Ör/ Zekeriya Beyaz Hoca. SERKAN DUMAN
C-143:Dinler inanç ile doğar.Doğa hırsızı doğadaki yasaları teknolojiye uygulatıp bir şeyler üretmek demektir. SEYAR DİNAR
C.143: Din hırsızı, dini kendi menfaatleri çerçevesinde meydana getirenlerdir. Doğa hırsızı, Doğayı yağmalayan, talan edendir. ALİ GÖÇER 
C-143:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. ONUR HATİPOĞLU
C-143:Demokrasi ve laiklik anlayışını saptırıp dinsizlik yapılmaktadır. ADEM ÇELEBİ
C-143:Biyolojik ve sosyolojik döngüde her şey mevcuttur. REMZİ BOĞA
C.143: Dini kaynaklarını kendi menfaatlerine yani sadece maddeye endekslemek anlamına gelir. Ör. Avrupa, İsrail. Erkan ALTUN
C- 143 ) Din bir inanç sistemidir, bunu hortumlayan, yağmalayan cahildir. Doğa da bu inancı pekiştirir o olmazsa inançta eksiklik olur. ELİF KARAHAN
C.143-: Doğayı bir köle gibi kullananlara ve ona karşı acımasız olanlara söylenecek en güzel sıfat her halde doğa hortumcusu olsa gerek diye düşünüyorum.Ahlaki olmak doğayı geri dönüşümlü bir yapıda muhafaza etmektir. Tolga POLAT
C:143:Din hırsızı dini menfaatine göre kullanan kişilerdir. BURHAN AVAŞ
C:143:Dini kendi şahsi çıkarlarına alet etmektir.doğa hırsızı gözü doymadığı için kendi soluduğu havayı bile kirleten ve kirletmekten kaçınmayan insanlardır.ERTAN ARTUÇ
C.143: Din hırsızı; çıkarı olduğu için almak doğa hırsızı; alıp geri vermemek NİHAT PİŞKEN
C. 143.doğayı kendi çıkarları için kullanmak  egosunu tatmin etmek için kullanması.olabilir(siyasete gerek yok) ENGİN ATEŞ