Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

LVII SORU:Antagonist ve sinerjik kavramları nedir? Devletlerin hayırlı bekası ve halklara/milletlere hizmet için varlığına paha biçilmez parti(azınlık) demokrasisi – çok yüzlü parti siyasetinin araçları olan partilerin ilişkileri; bu gün insanlığa Antagonist mi yoksa sinerjik hizmet mi veriyor neden?

C.57:hasım, rakip, uyuşmaz anlamında olan bu kavram bir çok alanda kullanılabilir. örneğin anatomi'de, eczacılıkta felan. anatomik anlamda birbirleri ile zıt çalışan birbirlerine uyum sağlamayan kasları ifade etmek için kullanılır. (misal fleksör ve ekstensör kaslar gibi) eczacılıkta ise, daha çok iki ilacın birbirine uyum sağlamadığı durumları anlatmakta yararlanılır bu kavramdan.ha bir de savaşlarda düşmanı, muhalif olanı göstermek için de antagonist kelimesi kullanılabilir.Sinerji, yaşambilimde, bir işlevin, bir görevin yerine getirilmesi için, birden fazla fonksiyonun bir arada bulunması durumunu ifade eder.Antagonist hizmet veriyor. Çünkü bir siyasi parti rakip partiyi eleyip yok etmek için uğraşmaktadır. Günümüz demokrasisinde bir siyasi parti kendi varlığını rakibinin yokluğu ile özdeşleştirmiştir.
Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.57:günümüzde demokrasi kavramının içi o kadar doldurulmuş ki neredeyse insanlar ilahlaştırıp tapacakları bir ilah konumuna sokacaklardır.oysa sade insanların iyi bir yaşam ve refah içinde bir arada yaşamaları için bir araç olmanın ötesinde  değildir. Bu amacın dışına çıktığı zaman insanlığa zarardan başka bir şey veremez. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.  ALİ ATEŞ
C.57:ya ileri gitmek yada geri gitmektir.. Bu gün gelişmiş devletlerde partiler sinerjik yapıdayken geri kalmış ülkelerde antagonist yapıdadır. Örneğin bu gün ülkemizin partileri çıkar ve iktidar kavgası uğruna birbirlerine ve ülkeye zarar vermektedirler ÜMİT ARAT.
C.57:Kavramların anlamlarını bilmiyorum. NÜKHET DAYSAL
C.57:Antagonist hizmet vermektedirler.Çünkü sürekli birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. (Nesim SÜRER)
C.57:Kaç kombinezon olduğunu bilmiyorum. Bir oyun kombinezonu olduğunu düşünüyorum . kazanan olmaz. Naciye Develer.
C.57:Hiçbir fikrim yok. Gülen Karakuzulu
C.57:Soruyu anlayamadım. . HÜSEYİN KÖYSU
C.57:Hocam onlar ne ya. Vallahi ilk defa duyuyorum. Bir hizmet alanı mı? Hocam gerçektende ne olduğunu düşündüm bulamadım. Kusura bakmayın seviyem biraz düşük olduğu için bu soruyu yanıtlayamıyorum. Sevgiler hocam…..(Kamuran Anar)
C.57:Bence günümüzde her ülke için geçerli olan tek doğru siyaset = yalan diye görüyorum.Günümüz siyaseti insanlığa zarardan başaka ne veriyor....??.(Sinan GÜNEŞ)
C.57:Siyaseti temsil eden siyasi partiler kendi kendilerine sinerjik fakat toplumsal bazda anantaganisttir. Siyasi partiler kendi menfaat çemberlerini kırdığı kadarıyla sinerji yaratırlar yoksa bütün siyasi partiler antaganistirler. (E.Altun)
C.57:Bunu da bilemedim[Mehmet şahin]
C.57:CEVAP-BİLMİYORUM. ÖZER ESATOĞLU
C.57:Antagonist; dünyadaki güçlerin dünyayı daha iyi yönetmek için vermiş oldukları kararsızlık veya uyumsuzluk diye bilirim.Sinerji ise dünyadaki güçlerin vermiş olduğu kararlara uyum sağlaması diyebilirim.Dünyada birçok parti siyaseti sinerjik bir şekilde idare etmeye çalışmaktadırlar ama siyasetin ikiyüzlülüğü nedeniyle  bu durum bazen antagonist şekle dönüşmektedir.
HÜSEYİN YARDIM
C.57:Zıt enerjiler demokrasi sisteminde zıt fikirler yaymış oldugu enerji devletin devamını sağlamak ve değişik türden faklı düşünceleri paylaşmaksa ortak noktalarda buluşmamaları kendi çıkarları için halkın ve devletin yararına olan her türlü hareketin yapılmasını engellemektedir.Siyasi partilerin fikir ve bunun etrafında gelişen çıkar çatışması devletin yararına olacak her türlü projenin yaptırımı kurullarının önüne bir engel çekmektedir. Şükran DURMAZ
C.57:Anladığım kadarıyla sinerji yoluyla elde edilen gücü antagonist yolla da enerji düşürülmeye çalışılıyor. (BURHAN YAVUZ)
C.57:Antagonist; tıbbi terminolojide birbirine zıt fonksiyonu olan anlamında kullanılır.   Sinerji ise Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, ortak  güç, görevdaşlık anlamındadır. Bence bu durum partiden partiye değişmektedir. Bence bugün partilerin ilişkileri insanlığa Sinerjik olması gerekirken Antagonist hizmet veriyor.  FATİH DANIŞMAN
C.57:Kurtuluş ve mükemmel olarak görülen demokrasi ve partileri insanlığı kullanmakta ve antagonist yaklaşmaktadır. Çünkü demokrasi insanı mutlakiyetine almış istediği tarafa çekmektedir. Oysa ki bu rejim insanlık için mutlu ve huzurlu bir toplum için araç olmalıdır. Belgin ÖZALP
C.57:antagonist muhalif kötü, sinerjik güçbirligi demektir bence muhalefet kaliteli olur sinerjik davranarak meclis dışında kalan azınlıkla sinerji yaparsa iktidarın daha iyi işlemesini ve bir okulum müfettişi gibi denetimi ustlenebilir MUSTAFA POLAT
C.57:Cevap bulamadım.EYÜP YILDIRAK
C.57::antagonist muhalif kötü, sinerjik güçbirligi demektir bence muhalefet kaliteli olur sinerjik davranarak meclis dışında kalan azınlıkla sinerji yaparsa iktidarın daha iyi işlemesini ve bir okulum müfettişi gibi denetimi ustlenebilir RACİ TOKAR
C.57:antagonist; bir biriyle uyuşmayan   muhalif olan anlamına gelmektedir .  sinerjik;uyumlu  anlamına gelmektedir . bence antagonist hizmet vermektedirler  demokrasi bir araç olarak kullanıp   kendi bakış  kalıplarına koyarak  insanları yöneten onlara vaatlar veren  partiler kendi çıkarları için bunu yapmaktadırlar başa  geldiklerinde de bu  vaatları yerine getirmeyen  iki yüzlü antagonist hizmet vermektedirler EMİRHAN ACAR
C.57:Antagonist, düşmanca anlamındadır.Sinerjik ise güçleri birleştirme anlamındadır.Bugün ki partiler insanlar’ ı sinerji yalanıyla kandırıp antagonist bir yapıyla idare etmeye çalışıyor. (B.KARAŞ)
Bu kavramlar ileri gidebilmek uğruna partilerin birbirine ve kendilerine zarar vermesi veya enerjilerini birleştirerek  daha ileri gitmeleridir. Bu gün gelişmiş devletlerde partiler sinerjik yapıdayken geri kalmış ülkelerde antagonist yapıdadır. Örneğin bu gün ülkemizin partileri ülkenin selameti adına birbirlerine yardımcı olacaklarına ideoloji , çıkar ve iktidar kavgası uğruna birbirlerine ve ülkeye zarar vermektedirler. KENAN ÖZCAN
C.57:SİNERJİ; Enerji birleşimidir. Siyasi partiler kesinlikle sinerjik hizmet vermiyorlar. Çünkü birbirlerini yıpratmaktan başka hiçbir iş yapmıyorlar. (İhsan GİZLENÇ)
C.57:antagonist muhalif kötü, sinerjik güç birliği demektir bence muhalefet kaliteli olur sinerjik davranarak meclis dışında kalan azınlıkla sinerji yaparsa iktidarın daha iyi işlemesini ve bir okulum müfettişi gibi denetimi üstlenebilir VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C.57: Bu kelime hakkında hiç bir bilgim yok. Fatma Gedikoğlu
C.57:Antagonist:düşmanca sinerjik: Görevdaşlık ile ilgili.bence düşmanca hizmet veriyor Cengiz ÖZHAN
C.57:Antagonist  sadece belli çıkarlarını düşünen , sinerjik ise ortak çalışmadan çıkan enerjidir.Devletin hayırlı bekası için kimi zaman sinerjik kimi zaman antagonist davranılmalıdır. (f.ağgün)
C.57:Antagonist;yapamadığımız bir şeyi karşıt düşüncede bir gücün gelip yapması.Sinerji;bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması anlamında kullanılıyor.Sinerjik hizmet veriyor çünkü,bütün parça için hizmet vermekte.Sibel AZİZOĞLU
C.57:Antagonist Fransızca’da düşmanca anlamına gelmektedir. Sinerjik ise görevdaşlık ile ilgili anlamına gelmektedir. Bu gün güçlü ülkeler antagonist bir politika izliyor. Buna en büyük örnek ABD dir. Örneğin ABD nin Afganistan ve Irak’a uyguladığı emperyalist ayılmacı politika. (Özcan ÖZCAN)
C.57:Bunu da bilemedim[yunus gencel]
C.57:Antagonist : dünyadaki büyük güçlerin bir araya gelerek yapmış olduğu hakimiyet konusundaki karmaşadır.Şinerji ise güçlü devletlerin dünyaya hakim olma konusunda birlikteliğe varmasıdır.Bir çok parti sinerjiyi ile ülkeyi idare etmeyi vaat ettikleri halde bazen siyasetin ikiyüzlülüğünün sonucunda antagonist bir şekilde ülkeyi idare de edebiliyorlar. MAKSUT SAYÇİÇEK
C.57:Bu benim sorunum değil... (HASAN İMRET)
C.57:Fransızca antagoniste sözü "hasım, vuruşan, karşıt, çatışan" anlamlarındadır. Bu söz için önerimiz düşmanca veya hasımca kelimeleridir. Aynı köke dayanan antagonizm sözüne ise düşmanlık, hasımlık karşılıklarını öneriyoruz. Örnek: Onun değerlendirmesiyle insan toplumu sınıflar arası düşmanca çatışmadan kurtuluyor. Sinerji, bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması anlamında kullanılmakta ve organizasyondaki tüm kaynakların ortak bir amaca yöneltilmesini ifade etmektedir. Fatma KOYUNCU
C.57:Sinerjik; insanlar arasındaki alış verişken Antagonist de sinerjiğin karşıtı olsa gerek. Bence nasıl ki devlet Sümer rahiplerinin uydurmuş olduğu bir yalan ise demokraside ebedi barışı getireceğini sanan zenci ABD’li rahiplerinin bir savsatasıdır.Bana göre devlet nasıl kaybettiriyorsa yani onların algıladığı devlet eşittir bugünkü demokraside de kaybettirecek dir. Bu yüzden demokrasinin araçları olan partiler ve kirli düzen ilişkileri Antagonist tir. (Özkan güçin)
C.57:Antagonist,kin gütmektir yani düşmansı yaklaşmalardır.sinerji ise belli bir topluluğun gücünü birleştirip toplam güçten daha fazla güç elde etme işidir ki doğru kullanıldığı takdirde eşsiz bir olgudur.demokrasi rejimi sinerjiye örnek verilebilir ancak beşeri siyaset ve partilerin ilişkileri sinerjiyi bir kenara bırakalım anagonist düşünceyi adeta zorlamaktadır. .(M.ŞAHİN)
C.57:Antagonist düşmanca demek. Sinerjik ise; görevdaşlık demektir.bence bugün düşmanca (antagonist) bir hizmet vermektedirler. Çünkü nefislerine hakim olamıyorlar. Metin KUZU
C.57:Antagonist;birbirine zarar veren yapılar.Sinerjik;enerjisini birleştirerek farklı bir yapı oluşturan yapılar.Antagonist bir hizmet veriyorlar.çünkü birbirlerine zarar veriyorlar. (Yüksel ERİBOL)
C.57:Antagonist, birleşen enerjinin zıt etkisidir. Sinerji ise enerjilerin birleşimidir.  Demokrasinin özünde ülkelerin daha iyi yönetilmesi ve piramitteki taban ile tavan arasındaki farkların görece kaldırılması vardır. Ancak demokrasiyi eğer bir ülkenin kendi iç dinamikleri istiyorsa onun başarıya ulaşma şansı vardır. Yoksa üstten indirme bir demokrasinin ve onun bekçiliğini yapan birkaç çobanın hiçbir ülkeye yararı olmaz. Burdan hareketle antigonist hizmetin olduğu söylenebilir.  (Ferhat ÇEPER)
C.57:Cevap veremediğim sorular için özür dilerim. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.57:sinerjik;enerjilerin birleşimi.antagonist;ise enerjilerin ayrışması demektir.bence şu anki devletler antagonist bir hizmet veriyor. Böyle olmasının nedeni daha sağlam bir otorite sağlamaktır. (Tuncay DEMİRADAM)
C.57:Sinerjik hizmet ve Sinerjik hizmet veren devlet yok denecek kadar azdır.Örneğin devletimiz geçmiş kuşaklardan ve devlet hizmetlerinden enerji alarak yoluna devam etmemektedir.Ne başa gelen iktidar ne de muhalefet geçmiş kuşaklardan ders alıp devletimizin ve milletimizin bekası için çalışmamaktadır.Sinerji kendinden öncekinden güç alıp yoluna öyle devam eden anlamında dır. Antogonistik ise durağan aynı şeyleri tekrar eden anlamındadır. (Emine TİMUR)
C.57:Sinerjik varolan güçlerin birleşmesiyle daha güçlü bir şeyin ortaya çıkması demektir. Antogenist : bu durumda siyasilerin antogenist hizmet verdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü hepsi iktidar olmak istiyor.( bir maddenin etkisinin tersini yapan) demektir. (Nazlı Gül KUBBA)
C.57:Aynen katılıyorum. (Serdar DEMİR)
C.57:Antagonist etki; bir şeyin etkisini azaltan, durduran ve tersi etki gösteren etkendir. Sinerjik etki ise bir şeyin etkisini arttırıcı etkendir. Bu günkü siyasi partiler antagonist etki yapmaktadırlar. (Derya KANDEMİR)
C.57:Bana kalırsa demokrasi siyasi güçlerin şekil verdiği bir olgu haline gelmiştir. .(Tuba Seda RONAER)
C.57:antagonist, birleşen enerjinin zıt etkisidir. Sinerji ise enerjilerin birleşimidir. Partilerin ilişkileri bugün insanlığa zıt etki yapmaktadır. Buradaki ilişkilerdeki az bir kesim tüm dünyanın kaynaklarını emiyor ve sonuçta da bugünkü Afrika ortaya çıkıyor. Zengin daha zengin oluyor, fakir ise hep fakir kalıyor.  21. yy da bir şirket insanlardan daha değerli bir konuma geliyor. (Sultan YANIK)
C.57:Sinerji insan enerjilerinin birleşmesi anlamına geliyor. Antagonist kavramı ise bu durumun tam tersi durumdur. Günümüz gelişmiş ülkelerinde siyasi partiler iktidar olmasalar da devletin bekası için sinerjik hareket ediyorlar. Örnek: ABD fakat Türkiye gibi gelişmekte olan! Ülkelerde ise siyasiler birbirlerinin kuyusunu kazmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. (Özdemir HINIS)
C.57:Antagonist mevcut olanın üstüne gelerek onun direncini yıkıp kendi gücünü bırakması anlamı içerir. Sinerjik ise geldiği gücün üstüne güç eklemektedir. Gelen partiler devletin demokrasiyi insanların huzur ve güvenliği iyi bir yaşam sürmek için gelmeleri gerekiyor. Ancak geldikten sonra yaptıkları kendi çıkarlarına göre davranmak oluyor. Var olanı kaldırıp kendi varlıklarını güçlerini ortaya koyuyorlar. Buda bize  antagonist olduğunu gösteriyor. (Mustafa SOYALP)
C.57:Günümüzdeki siyasilerin devlet bekasını düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Biz başa gelelimde ülke ne oluyorsa olsun düşüncesindeler. Bencil bir düşünde yapısına sahipler. (Abdurrahman ZEBEK)
C.57:Bu kavramlar ileri gidebilmek uğruna partilerin birbirine ve kendilerine zarar vermesi veya enerjilerini birleştirerek  daha ileri gitmeleridir. Bu gün gelişmiş devletlerde partiler sinerjik yapıdayken geri kalmış ülkelerde antagonist yapıdadır. Örneğin bu gün ülkemizin partileri ülkenin selameti adına birbirlerine yardımcı olacaklarına ideoloji , çıkar ve iktidar kavgası uğruna birbirlerine ve ülkeye zarar vermektedirler. (Ümmetullah DEMİR)
C.57:Bir ilacın(Antagonist), başka bir ilacın yerine geçmesi, onu etkisiz hale getirmesidir.Sinerjik ise bir ilacın başka bir ilaçla birleşip, onun gücünü artırmasıdır.Antagonist  hizmet veriyor. Çünkü, onu yok edip yerine kendisi geçmektedir.Bu yüzdende antagonist hizmet veriyor. (Murat ÇİFTÇİ)
C.57:Bu iki kavram hakkında bilgim yok en kısa zamanda öğreneceğim(İlhan POLAT)
C.57:Bu kavramlar ileri gidebilmek uğruna partilerin birbirine ve kendilerine zarar vermesi veya enerjilerini birleştirerek  daha ileri gitmeleridir. Bu gün gelişmiş devletlerde partiler sinerjik yapıdayken geri kalmış ülkelerde antagonist yapıdadır. Örneğin bu gün ülkemizin partileri ülkenin selameti adına birbirlerine yardımcı olacaklarına ideoloji , çıkar ve iktidar kavgası uğruna birbirlerine ve ülkeye zarar vermektedirler. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.57:bildiğim kadarıyla sinerjik enerjilerin birleşmesi antagonist ise ayrışması durumudur. Bence günümüz partileri tam olarak antagonist bir beşeri siyaseti güdmekte. Çünkü günümüz siyaseti insanların bir arada aynı amacı güdmesini yani güç birliğini esasa almıyor. Tamamiyle bir ezen ezilen ilişkisi hakim. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.57:Antagonist ;sözcüğü -emin olamamakla beraber-keser gibi kendine yonmak demektir Sinerji ,parçalar arasında verimli bir işbirliği sağlamak,anlamlı bir birliktelik oluşturmak demektir.Bugün öyle hızlı değişiyor ki her şey,insanlar arasında eşgüdüm sağlanmadıkça çağımızı aşmak zor gibi görünüyor.İnsanlığa sinerjik yaklaşılmalıdır ki insanlık insanca yaşayabilsin. İLHAN ARAR
C.57:Sinerjik, varolan enerjiglerin birleştirilmesidir, ortak hareket etmedir.Antagonist ise; enerjilerin ayrılığıdır.Antagonist hizmet veriliyor. Sinerjik olsa o kadar problem olmaz. Enerjilerini birbirleri için değil halkın iyiliği için kullanırlardı. (KEZİBE ÖZDEL)
C.57:Antagonist, yapılan ilişkilerde  kişilere önem verir; sinerjik ise bütün topluma yönelir. Bugün demokrasinin araçları olan partiler tüm topluma yöneliyor gibi görünerek belli başlı bireylere hizmet veriyorlar. Bu sayede hem işlerini görüyorlar hem de toplumun güvenini kazanmaya çalışıyorlar. EŞREF KANAN
C.57:Sinerjik: Toplam enerji anlamı taşır , antagonist ise tek enerjidir. Antagonistlerin birleşmesiyle sinerjik oluşur. Devlet, milletlere hizmet için varlığına paha biçilmez demokrasi, gerçektende çok yüzlü beşeri siyaseti  kullanarak sinerjikten çok antogonist hizmet veriyor bunu şuan , gerçekleştirilemeyen, halka vaat edilen güzel şeylerin gerçekleşememesinde çok iyi görebiliriz. Eğer sinerjk hizmet yapılıyor olsaydı daha iyi işler gerçekleşirdi, böyle bir şeyde göremiyoruz toplumumuzda. OSMAN ÇELİK
C.57:Antagonist uzlaşmaz zıtlıkları ifade eder. Sinerji etkileşim demektir. Partiler hitap ettikleri toplum guruplarının çıkarlarına göre oluşurlar. Toplum yaşamında çelişkiler sürekli çatışmaz zaman zaman uzlaşma yaşanır. Bu süreç sinerjik dönemdir.antagonist süreçte zıtlıklar çatışırve akabinde dönüşüm yaşanır.   Rukiye DOĞAN
C.57:Antagonist:Kin,düşmanlık,Sinerji:enerjinin kullanımı. Yoğun Sinerjili antagonist hizmet veriyorlar.Çünkü kendileri için  çeşitli menfaatleri ancak bu yolla sağlayabiliyorlar. BELKIS AYDIN    
C.57:Bu soru hakkında bir fikrim yok. EŞREF KANAN
C.57:Antagonist parçalanma ayrılma anlamında ,sinerjik ise birleşme anlamındadır.Bunlar tabi ki günümüzde antogonist bir yaklaşım sergiliyorlar. Her parti kendi doğrusunun peşinden gidiyor kimse ortak bir doğru bulmak istemiyor hata birleşmeyi bırakın git gide daha da ayrılıyorlar galiba herkes için insanlıktan önce kendi menfaatleri geliyor.Serkan KÖROĞLU
C.57:Antagonist uzlaşmaz çelişkileri ifade eder. Sinerji etkileşim demektir. Partiler hitap ettikleri toplum guruplarının çıkarlarına göre oluşurlar. Toplum yaşamında çelişkiler sürekli çatışmaz zaman zaman uzlaşma yaşanır. Bu süreç sinerjik dönemdir.antagonist süreçte zıtlıklar çatışırve akabinde dönüşüm yaşanır.   LEYLA KIZILYILDIZ
C.57:Bence, dünyanın maddeci ve menfaat ilişkileri insanları antagonist yapıyor. Muhittin Demir
Bence antagonist iki farklı maddenin birbirini kabul etmesi yada etmemesi durumudur, sinerjik ise iki farklı maddenin birbirini desteklemesi durumudur.Demokrasi günümüzde insanlığa antagonist hizmet veriyor. Çiğdem BOZDAĞ
C.57: “Antagonizma: Farmakolojide kullanılan bir terimdir. Birlikte kullanılan iki ilaç, birbirlerinin etkilerini azaltıyorsa; bu şekilde elde edilen ilaç etkisine antagonizma denir. Yani, etkisi “1” olan iki ilaç kullanıldığında, “0,5” etki elde ediliyorsa, bu, antagonizmadır. Bir kimyasalın, diğer bir kimyasalla aynı anda kullanılması sonucu ortaya istenmeyen reaksiyonların çıkması durumudur. Bunlar iş görememe, zehirlenme, etki azalması, ölüm bile olabilir.Sinerji         : Eşzamanlı-uyumlu hareketten çıkan güç anlamına gelir.Bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla olan bir şeydir derler. Parçaların toplamını bütünden çıkardığımızda geriye kalan ve bütünün anlamlı olmasını sağlayan şeydir. Hepsi aynı amaca hizmet eden parçalar, bu amacın gereği olan görevlerle bir araya geldiklerinde tek başlarına yapamayacakları bir iş üretirler ki, bu da sinerji gücüdür. ”
Yukarıdaki, önemli kavramların, tanımlarından hareketle, demokrasi sisteminin vazgeçilmez öğeleri ve temsilcileri olan partilerin, bu iki kavramla olan ilişkileri oldukça önemlidir. Nitekim, yaptığımız kavram tanımlamalarından hareketle, devletlerin “hayırlı bekası” olan partilerin, antagonist nitelikli değil; sinerjik yapıya sahip olmaları gerektiğini, savunabiliriz. Ancak, günümüzde, bunun böyle olduğu söylenemez. Öyle ki, demokrasinin bayraktarlığını yapan partiler, “aynı amaca hizmet eden parçaların, bu amacı gereği olan görevlerde bir araya gelip tek başlarına yapamayacakları işleri birlikte üretmek,” yani sinerjinin gücünü yakalamak için, bir araya geldikleri söylenemez.
Örneğin, A,B ve C partileri, bugün, (her parti kendi programınca), ayrı ayrı ülkenin/ devletin refahı için çaba harcadıklarını iddia etmektedirler. Her bir parti, ayrı ayrı bunu “1” değerinde gerçekleştirebilir belki de. Ancak, bunca parti, ortak bir amacı geliştirmek için, bir toplam oluşturup; bu toplamdan bütünün çıkarılmasıyla geriye kalan güçten maksimum düzeyde yararlanmak yerine; halka, ayrı ayrı kanallardan ve ayrı ayrı şekillerle kendilerini enjekte etmekte ve her biri, “1” değerlerini gösterebilecekken; -iki parti bazında ele alırsak- “0,5” değerinde etkileyebileceklerdir. Oysa, bu tür bir –antagonist- yaklaşımdan ziyade, “1” (her partinin ayrı ayrı yapabileceği etkiyi temsil etmekte)
ve “0”’ları,( ulusal paramızdan atılan sıfırlara bir atıftır) saf dışı bırakıp, gerçekten ülkenin/devletin/halkın/insanlığın refahı için, bir araya gelinilirse- ki bu da, tanımı gereği, sinerji ile olulaşabilecek bir şey- bunu, yeterli ölçüde gerçekleştirebileceklerine inanıyorum.
Ama, net olarak şunu söyleyebilirim: bugün, demokrasinin sahipliğini yapan siyasi partiler, kesinlikle antagonist yaklaşımdalar ve bu da, insanlığa, fayda vermek yerine, zarar vermektedir. Çünkü, antagonist yaklaşımıyla verilen ayrı ayrı ilaçlar, yan etki yaptıkları gibi, birbirlerinin olumlu etkilerini de azaltmaktadır.  Ve, sinerji gibi, gerçek ve kimyasal olmayan bir çare varken, ilaç(gereğinden fazla antibiyotik)kullanmak da tabii ki olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Tabii, sinerjinin yaratılabilmesi için de, parti temsilcilerinin, akıl-ruh-zeka üçgeninin, toplumun geleceğini emin ellere bırakabilme sıkıntısını taşıyabilecek düzeyde olmalıdır. aksi takdirde, bu sinerji, hiçbir zaman yaratılamaz.(AYTAÇ

C.57:Antagonist; terim anlamı itibariyle “ düşmanca” demektir.Sinerjik; terim anlamıyla “ görevdaşlık” demektir. Ayrıca bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkenin belirli bir etkileşim sonucunda elde edilen ortak güç anlamına gelir.Antagonist ve sinerjik kavramlarını anlamları itibariyle karşılaştırırsak sinerjik kavramının ortak güç olduğu ve paylaşmanın,birlikten kuvvet doğacağına eş değer olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden sinerjik hizmet bakımından çok daha iyidir. Ancak çok yüzlü beşeri siyasetin araçları olan partilerin ilişkileri insanlığa Antogonist hizmet veriyor.( Emrah Gürcan )
C.57:Antagonist kavramının kelime anlamı “düşmanca” dır. Sinerjik ise kitlelerin veya iktidarların oluşturduğu ortak enerji ve paydadır. Bugün beşeri siyasetçilerin bütün insanlığa yapacakları, ancak onun kişisel tutumunun yönettiği kitleye yansımasıyla belirlenir. Yani bunu yapanın sinerji mi yaratacağı yoksa antagonist bir tutum mu sergileyeceği göstereceği eylemlerle ilişkilidir. (YILMAZ CAN)
C.57:Antagonist: uyumsuz, uyumsuzluk hali.Sinerjik: enerjilerin birleşimi, yani uyum hali.
Şuan ki partiler bize antagonist hizmet veriyorlar. Bizimle uyuştukları falan yok. Hepsi yalancı. Yusuf ATEŞ
C.57:Bu kavramları ilk defa duyuyorum. Ama şunu biliyorum devletlerin hayırlı bekası insanlara faydalı olmaktır. Mahmut KARA
C.57:Antagonist bir şeyin tersini yapmaktır. Sinerji olduğu gibi yani aynen almaktır. Bu kavramları söylenenlere uygulayabilmek için yani en hayırlısı bir şeyi olduğu gibi almak gibi görünürken bazı durumlarda zıttını düşünerek kıyaslamalar yapılmalıdır. Çokyüzlü beşeri siyasetin parti ilişkilerinde insanlığa hizmetleri sinerjik gibi görünse de aslında kendi çıkarları doğrultusunda antagonist bir hizmettir. (SERVET AKAY)
C.57:Bu kavramları bilmiyorum,ama şunu söyleyebilirim:Demokrasi bir amaç değil bir araçtır. Demokrasi siyasete emel olursa sadece bir kurallar yığını olur. M.Vasfi YURĞUN
-Birici kavram parçalanmış güç,ikinci kavram güçlerin toplamını ifade eder bu günkü siyaset birinci kavrama hizmet etmektedir. İ.Halil KAYA
Kelimelerin manalarını bilmiyorum merakta etmiyorum. Seçtiğim kişi beni yönetemiyorsa sürekli engelleniyorsa oy kullanma kandırmacadan ibaret. Saadet POLAT
C.57:Daha çok antagonist ilişkiler üzerinedir. Çünkü; bir paylaşım yok hep bana vardır. M.Emin ERDEM
C.57:Antogonistik mi yoksa sinerjik mi bilinmez ama insanların hassas olduğu noktalarda onları etkileyip kendi yanlarına çekme ve aldatma işine giriştikleri kesin. Cahit AYYILDIZ
C.57:çok yüzlü beşeri siyasettin araçları olan partilerin ilişkileri bu gün insanlığa Antagonist hizmet veriyordur. Çünkü sırf kendi çıkarları için bazı insanı duyguları örneğin evrensel ahlaki insan boyutunu kendi amaçları doğrultusunda su istimal ediyorlardır. Celal EŞSİZ
C.57:Birici kavram parçalanmış güç,ikinci kavram güçlerin toplamını ifade eder bu günkü siyaset birinci kavrama hizmet etmektedir.Nedeni belki de insanlar arasında bölünmüşlüğü istediklerinden dolayı. M.Can ÖZBAY
C.57:antagonist: bildiğim kadarıyla bir konu üzerinde ihtilaflardan geçinmektir. Sinerjik ise her hangi bir konu üzerinde çözüme ulaşmak için birliği yapmaktır. Bugün gerek ülkemizde gerek dünyada görünen o ki siyasi partiler halka refahı getirecek konular üzerinde güç birliği yapmaktan ziyade çatışmacı ve son derece sığ bir siyaset izliyorlar.  İsmail AYDOĞDU
C.57:Antagonist  parçalanmayı, sinerji ise birleşmeyi ifade eder. Antagonist hizmet veriyor. Çünkü birleşme yok her yerde parçalanma veya parçalama vardır. . A.Vahap ASLAN
C.57:Bu tanımlar hakkında bir fikrim yok. (M.Emin Aras)
C.57:Sinerjik;güçlerin birbirini destekleyip birleşmesi demektir. Antagonist; güçlerin birbirini nötürlemesi veya yok etmeye çalışmasıdır. Günümüzde maalesef partiler Antagonist hizmetler veriyor. Zeynep KORUCU
C.57:Antagonist: Zıt etkilerdir. İki öğenin birbiriyle zıt etkide bulunmasıdır. Sinerji;iki benzer öğenin birleşimidir. Güçler birleşimidir. Bu bağlamda antagonist hizmet veriyor. Sıracettin ADIGÜZEL
C.57:Antagonist = Tek güç sinerjik güç yapar. Çünkü insanlar demokrasi ortamında
Sinerjik = Birleşik güç                             birbirinden  güç alırlar. A.Hekim KUTLUK
C.57:Antagonist hizmet veriyor. Fuat TANIŞIR
C.57:Antagonist : İkilik, farklılık demektir.Sinerjik       :Görevdeşlik demektir. Bence bugün partilerin ilişkileri insanlığa antagonist bir şekilde hizmet veriyor. Çünkü  her telden çaldıkları için hizmet verme durumları insanlığın yararından çıkmaktadır. Bu yüzden sinerjik hizmet vermelilerdir. (Yahya TORİ)
C.57:Cevap:Antagonist daha çok kişisel, içsel;sinerjik ise bütünsel anlamda kullanılır.Antagonist hizmet veriyorlar. Aytekin DAŞBURUN
C.57:Anlamını bilmediğim -fakat daha sonra mutlaka öğreneceğim- kelimeler bulunduğundan bu soruyu yanıtsız bırakmak mecburiyetinde kalıyorum. Hamdullah KUŞMAN
C.57:Kuvvetlerin tek başına etkili olması kadar birleştirilmiş hali daha etkili olur diye düşünüyorum.(bir elin nesi var iki elin sesi var.) Zeki ASLAN
C.57:Antagonist nedir bilmiyorum ama  sanırım kişisellik anlamı katar. Sinerji ise daha çok bütünseldir. Diğer  soruya cevap veremem çünkü; Antagonist nedir, bilmiyorum. Semiha EROL