S100.Dünyadaki mevcut parti siyaseti ve demokrasinin ürünü olarak;Öğrenci Yanıtları
Kuzey Kore-Güney Kore, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak,Bilim-İlim,Okul-Camii, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Dindar-Dinsiz,Evrim-Yaradılış, Kadın-Erkek,Doğu-Batı, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, A Takımlı- B Takımlı ...vb antagonistik (birbirini yok eden) kuzeyli-güneyli, doğulu-batılı; devletler /toplumlar/topluluklar/gruplar/ fikirler ve görüşlerin, tek ve çok simetrili oluşumun zıtlaşması/laştırılması size neyi çağrıştırır? 1

C 100: Hiçbir zaman her şey mükemmel gitmez ve bir şeylerin zıttı olmak zorundadır ki yadırganacak bir durum değildir. Çünkü insanlar zıtlıkları görünce gerçeklerini daha kolay bulmaktadır. Mesela; zengin bir insan fakiri görüp malına sıkı sıkı sarılmayı öğrenir. Dindar bir insan dinsiz bir insanı gördüğünde düşüncesine daha sıkı bağlanır. Bu böyledir ve böyle devam edecektir. Soğuk ve sıcak gibi bir şeydir Ali Rıza Sertkaya 
C100: Evrendeki varyasyon (çeşitlilik).Rıdvan ERTUŞ
C100:Diyalektik’i çağrıştırır. Çünkü her görüş, her fikir, her devlet karşıtıyla beraber güçlüdür. Düşmanın ne kadar güçlüyse sende o kadar güçlüsündür. Derya Akay
C100:Bir arada yaşamalarının çıkar sağlamak isteyenlerin işine gelmeyeceğini çağrıştırır. Murat AKBAŞ
C100: İnsanın olsun, toplumun olsun, bilimin olsun Her şeyin zıttın yapmaya çalışanlar var ve sürekli iki kesim arasında çekişme yaşanıp bölücülüğe doğru itiliyor. Tarık SOYALAN
C100: Bence bazı insanlar veya gizli güçler tarafından kasten ayrıldığını çağrıştırır.(FETULLAH İNCE
C100: Dünyada düşünsel anlamda birçok çeşit düşünce yapısı vardır. Yani toplumların, ırkların, bireylerin kendilerince benimsediği ilkeleri ( ideoloji, siyasi düşünce ) vardır. Bu uğurda kendilerini yaşatmak ve düşüncelerini başkalarına benimsetmek amacı güderler. Bu da karşıt fikirlerin çatıştığı noktada ne yazık ki farklı ayrımlara neden olmaktadır. Mevlüt ALTINDAĞ
C100:Ayrımcılık herkesçe yapılıyor. Bunun en somut örneği de bunlardır. Kendi beynimiz bile sağ ve sol dur (ALİ NAZLI)
C100: Böl parçala ve yönet anlayışını çağrıştırmaktadır (Kadri ÇİMEN)
C 100: İnsanların birbirleriyle bir türlü anlaşamamasını ve anlaşmamak için bahaneler uydurmasını çağrıştırıyor. Ya da insanların veya devletlerin bir bütün kalamamasını/ bütün olarak kalmasına izin verilmemesini çağrıştırıyor GÜLSÜN KARSLI C100:Dünya zıtlıkların birleşmesi ile olaşan bir bütündür. Bu zıtlıklar yeri geldiğinde birleşip düzeni sağlar, yeri geldiğinde ayrılıp sistemin ilerleyişine yardımcı olur Kasım AKTOPRAK
C100:Güçlü devletlerin güçsüzleri daha iyi daha kolay yenmek için yaptıkları bir çözüm yoludur. Böl parçala ve yut mantığı vardır(Veli Yasak)
C100.  Böl-Parçala-Yok Et. Sistemini çağrıştırır. Abdulkudüs KORKMAZ
C100:boks ringinde iki boksörün birbirini öldüresiye dövmesi gibidir.( Veysi Demir )
C100:Bölünmeyi çağrıştırıyor. Ama bunları fermuar gibi kapatacak bir fikir ve çözüm olmalıdır. Bunlar zıtlaşmamalı bir birini tamamlamalıdır Menduh SAYPAK
C100:İnsanların farklı görüşlere sahip olmaları anlamına gelir. M. Emin. Arı
C100:Bölünmeyi parçalanmayı ve yok olmayı Mesut
C100:Bölmek parçalamak ayrımcılık. (BARIŞ BOSTANCI)
C:100: Bana insanlardaki farklılığı çağrıştırıyor. Bakıldığında buralardaki insanların hepsi farklı görüşlere sahiptir. Daha doğrusu bence bunda birinci derece etken dindir.(Aziz BİÇEN)
C 100: bir şey zıtsıyla güzeldir. Bence zıttı ona değer kazandırıyor. Örneğin dinsizler olmasa dindarlığın ne derece iyi olduğu anlaşılmazda (YUNUS BAYRAK
C–100: Devletlerin ayrılması ayrı ayrı anılması güney kuzey gibi zıtlaştırılması hem iç mesele, hem de dış mesele oluşturuyor. Kendi içinde çarpışan bir ülkede zenginleşemez, dünya üzerinde gerekli söz sahibi olamaz. Böyle ülkelerin dışardan müdahale edilerek yönetilmesi de kolaylaşıyor. Üstadın da dediği gibi iki dağı tarttığınızda eğer birbirine eşit iseler bunların yanına çok küçük bir taşı hangi kefeye koyarsanız o ağır basar. Bu misale benzer bir durum oluşturma amacıyla yapılmıştır. Fikirlerde bu olayın aynısıdır. İyi fikirleri kızıştırıp, zıtlaştırıp ilgisiz bir iki cümleyle kendi bilimi gibi göstermektir H.Uğur MUMCU
C100: Şimdilik asla bir araya gelemeyeceklerini ama ilerde belki aynı çatı altında olabilirler, Berlin duvarının yıkılması gibi. Esat KAN
C100: bence insanları kendi çıkarları için yok etmek demektir. ( Fırat Aydınarığ )
C100: Bunların insan doğasının bir tümü olduğunu çağrıştırır. Rumuz = Öfkeli
C100:Bence bunların tamamı ötekileştirmeyle ilgili güçlünün güçsüzü, çoğunluğun azınlığı sindirme yada kendine benzetmeye çalışmasıyla ilgili bir durum. Bu durumda insanlar bu üstünlük ayrışımından vazgeçmezse tek çözümde bir arada yaşayamayacak kadar birbirinden uzaklaşanların, kendi kaderlerini tayin etme haklarına sahip çıkmaları ve almalarıdır. Tüm çabalara rağmen uzaklaşan bu taraflar beraber yaşayacağız niyetine zorla baskın olanın boyunduruğu altında yaşatmanın da bir anlamı yok. Bu nedenle konfedaralizm de düşünülebilir.  (rumuz:SU)
C100:Kapitalizmin oluşturduğu parçalanmaları. Kan emici yaratıkların bir sürüyü ikiye ayırıp farklı yönlere gitmesini sağlamasına benziyor. M.Tevfik
C100: Bana birbirlerini dengeleyen yönlendiren birbirlerine ihtiyaç olmasını sağlayan olması gereken yapıların bulunmasını çağrıştırır Coşkun
C100:Her bir varlığın zıtlaştırıldığını ve çatışmanın yaratılmasını. Serhat
C100:Dünyada bir hücre bölünmesi olmuştur. Bizlerin bir alt yapısı vardır ve parçalanması zor olur. Güney Kore, kuzey Kore nim alt yapısı olmadığından bir araya gelmesi zor olur parçalanırlar. Seda
C100:İnsanı Mehtap
C100:İnsanların birbirinden koparılmaya çalışıldığının. Ziya
C100:Düşünce ve soy ayrılıklarını Nurgül
C100:Her şeyin tersiyle yaratıldığını. Sümeyra
C100: ayrımcılığın ön planda olduğunu çağrıştırır(farklılık ortaya çıkarmak) { Mustafa Ateşçelik }
C100: dengeler zıtlıklar ile var. (Duygu Işık)
C100:Kapitalizmi çağrıştırır. Birde ayrımcılık ve savaşıdır (Erdal ŞİMDİ)
C100: bence bölücülük ve emperyalizm. Örnek: abd. (Murat Güzel
C100:böl ve böylece daha kolay yönet.   ( Muharrem Nadiroğlu)
C100: böl parçala yönet mantığı. (Ahmet Ateş)
C100: böl parçala yönet (Erol Özlü
C100: farklılıkları ve çatışmaları Seval Dalkılıç
C100:toplumun farklı kesimleri arasında ayrılıkları körüklemek yerine uzlaşmayı tesanütü esas almak lazım farklılık tabii bir hadisedir. Önemli olan bu mozaiği zenginlik kabul edip gelişmenin dinamizmim in motorunu oluşturmaktır Mücahide Yüksel
C100: bölünmenin her alana yayıldığını gösterir. Halis Kaya
C100:her şeyi ikiye bölmemek gerekir    {İsa Ergüntop}
C100:tek kelimeyle * bölücülüğü* çağrıştırıyor Fatma
C100:kapitalist sistemin amacına ulaştığını gösterir. heryerde bu sistem mevcut. ( Yasin Kalemli )
C100: Zıt kutuplar her zaman birbirini çekerler. Birisi olmasaydı diğeri olmazdı.(Ertaç YALÇIN)
C100: Bana sadece çağrıştırdığı insan ve toplumları bölerek onların sırtından para ve menfaat kazanmaktır. Bunu yapanlar ve isteyenlerde kapitalistlerdir (Mustafa YILDIRIM)
C100: Böl parçala, yok et. (Münevver ŞAHİNKAYA)
C100: bölünme Naciye ATAMAN)
C100:Ayrılıkçı güçlerin amacını çağrıştırır. NAZIM SEVEN
C100: Bölünmüşlüğü. (onur aydın)
C100:Bütünün bozulması ve ayrılıkların farklı ırklarla doldurularak bölünmesine neden oluşu. (Şuayp CENGİZ)
C100:Farklı etnik gruplardan oluşması dış devletlerin kendi menfaatlerini kulanlar bölmesi kavramların birbirlerine zıt olması. (NİHAT PİŞKEN)
C100:Dünyanın aslında fikir çatışmaları üzere kurulu bir düzende olduğu ve bunun genelden özele bir kural halini aldığını göstermekte      (ertan artuç)
C100: Çok farklılık (Gülcan Mertyüz)
C100:  böl yut mantığına benziyor Hasan Çelik):
C100: Bence olması gereken bir durumdur.(ÖMER FARUK YILDIZ)
C100:Böl, parçala, yut… Kesinlikle kapitalist sistemdir. SELAHATTİN KAYA
C100:Sorudaki zıtlıların hepsini yanı kefeye koyamayız. Bazıları anahtar ve kilit veya mıknatısın zıt kutupları gibi birbirlerini çekerler. Bazıları ayrılıklardan, farklılıklardan veya böl parçala yut mantığıyla ortaya çıkmış aslında böyle bir zıtlık yokken aradaki güzel farklılıkların düşmanlığa çevrildiği bir zıtlıktır  (Şems)
C100:Tez+Antitez+uzun zaman= Sentez i çağrıştırır. Semih Yalçınkaya
C100:Zengin ve fakir arasındaki mücadeleyi çağrıştırır. ( Ahmet AYDOĞAN )
C100:dünya üzerinde bir arada yaşayan insanların farklı düşünceler benimsediğini ve görüşleri arasında zıtlıklar olduğunu anımsatır.         (Nurgül AY)
C100:Bölünme ve parçalanmayı çağrıştırır (RESUL ADANAŞ)
C100:Ayırımı, kutuplaşmayı, birbirini tamamlamayı gösteriyor. M. Sinan TAŞ
C100:Her şeyin zıt veya zıtlaştırılmış kutupların belli bir uyumu sonucu oluştuğunu çağrıştırır. Aynı zamanda birilerinin devletler ve milletler arasında fitne çıkardığını çağrıştırır. (Nayip KOÇ)
C100:Bilerek oluşturulan durumlardır. Böyle olmasaydı karışıklığı kim çıkaracaktı? Öyle ya yoksa savaşlar nasıl çıkardı Kamuran BİLDİK
C100:Burada ‘ hatır diğerinden üstündür ’ durumu ortaya çıkıyor. Doğru düşünce böyle bir ayırma yöntemidir. Böl parçala yönet mantığı da aynı şekilde işlemektedir. (Hüsnü ŞAKI)
C100:Dünyada hiçbir zaman her şeyin yolunda gitmeyeceğini gösteriyor. Her şey normal olduğunda bazıları rahatsız olup, ruh hastası psikolojisine sahip insanlar huzura çomak sokup bu tarz ayırımlar yaptırıyorlar. Buda farklı fikirleri oluşturup, çalıştırıyor. Ama sonuçta hepimiz insanız birbirimize ne olursak olalım saygı duymak zorundayız. (Gülten SÖKMEN)
C100:Dünyanın sonunu getirebilir. Faruk Karahanlı
C100:Bu simetrik oluşum bana dünyada bir kutuplaşmanın hüküm sürdüğünü ve bunun bir kısmının yarar sağlarken çoğunun olumsuzluklara yol açtığı görüşündeyim. (Ekrem MANAY)
C100:Bu tez ile antitezle sentez oluşabileceğini yani diyalektik mantığı çağrıştırır. (Belçim HAKAN)
C100.Bana kapitalist, sömürgeci batı uygarlığının insanlar arasında nasıl derin çukurlar açtığını, dünyayı kendi menfaatleri için nasıl bölüm parçaladığını hatırlatıyor. (Taner Gider)
C100:insanların bir toplum içinde yaşamasından dolayı farklı görüşler benimsemesi ve insanların doğuş itibariyle düşünebilen, özgür bir varlık olması (MÜZEYYEN ADSOY)
C100:Görüş farklılığı ve insanların tümünün aynı nite niteliklere sahip olmadığındandır. İlyas ARVAS
C100:Her şeyin bir zıt tının var olduğunu gösteriyor. (BEHİYE DAĞ)
C100:İnsanların bir araya gelip her şeyi paylaşıp mutlu yaşamalarını istemeyenlerin amacını çağrıştırır. DERYA NURAY YILGAN
C100:Bütün insanların aynı vasıflara sahip olmadığından ve farklı görüşlere sahip olduğundan.  (Edip Güllü)
C100:Egemen güçlerin istikrarsızlaştır, böl ve becerebilirse parçala. Beceremezsen birbirine düşman et ve kendine bağımlı kıl politikalarının bir parçasıdır. Kenan ÇEVİK
C100:Siyonist ve Kapitalist güçlerin böl, parçala, düşman et ve yok et sonrada kendine bağımlı hale getir politikalarının bir sonucudur. Kenan DOĞAL
C100:Hakla batıl arasında daima çatışma olmuştur. Ancak bunu insanlar veya toplumlar arasında görmek çok üzücü fikir ve inanç farklılığını anımsatıyor.   Mehmet YİĞİT
C100:İnsanların farklı yapı, düşünce, fikir, duygu ve inançlarda olduğu ama tabi bunlar insanların bu kadar zıtlaşmalarına sebep olmaz hale kuzey-güney bu etkiyi oluşturmaz bu bilinçli parçalandırılmışlığın ürünü olmalıdır. Parça bütünde daha kolay yutulur düşüncesi. (Nurettin ÖZBEK)
C100:Bu biraz kişinin dünya görüşü fikri inancı v.s göre değişir. Buna göre bir daha çok anlamlı bir bütünün parçası Senar Bulut
C100:Bu zıtlıkları düşündüğümde bana yaşamdan başka bir şey anımsatmıyor. Yaşamın ta kendisi bu zıtlıklardan meydana gelmiştir  (ZENNURE HALİLOĞLU)
C110:Yaşam zıtlıklarda vardır. Zıtlıklar olmasaydı ne bir varlık olurdu ne de bir düşünce sistemi. ( GÜZ YAPRAĞI)