Beyin Fırtınası ve Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2009


83.
A- Doğal ve sosyolojik döngülere yeni halklar (taksonlar) ilave etmenin riski nedir? Güç sizin elinizde olsaydı dünyadaki tüm ülke ve belde insanlarına nasıl yönetim sistemleri geliştirirdiniz.
B-21.YY’ LI, 20 YY’LIN kara deliklerine ve kaoslarına kaptırmamak için neler yapardınız?
C-Bu günden ititbaren ABD siz olsaydınız halklara ve doğaya yararlı olmak için ne/ler yapardınız? 1,2,3 Tarihi yanlışlıkların..vb etkisinde/lerinde kalmadan namuslu ve dürüst çözüm üretiniz.

İpucu:”I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları” sürecinde;Veto imparatorluğunun ülkeleri ele geçirmede uyguladığı virüs üreme mantığını uygulamıştır. Bu üreme mantığında;cebren ve hile ile yönetim sistemlerini darbe ile ele geçir ve kendi özgünlüğünün çoğalması için; diğer toplumları ve halkların haklı-doğru özgünlüklerini dikkate almadan hepsini besi yeri olarak tüketmedeki uygulamayı düşünün.
I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları ile değiştirdiklerini ilave olarak diğer halkları “III. Dünya Soğuk Cehalet Savaşı” sonrası;Veto İmparatorluğundaki güç birliği dinamiklerindeki ortakların güç oranlarının değişimi sonucu olarak meyvesini almak üzere; ülkeleri işgal ederken; siyaset-politika-hukuk ve ekonomik güç-tehdit oyunları ile çoğunluğu arakasına alarak işgal sonrası; demokrasi yönetim modellerini- dayatmalarını birbiriyle ilişkili düşünün. Kusursuz-alternatifsiz ve eksiksiz olduğunu düşündüğü; “Vahşi veya Hayvani Demokrasi İşletim Sistemini” işgal ettiği ülkeler cebren ve hile yükler.
ABD’nin bir millet olmadığını ve başat göçebelerin vardığı bir “Bileşik Ulusçuklar Bileşkesi” olduğunu düşünün. Ulus ve milletlere doğru empati duymamadaki incelik ve zafiyetlerini; etkisinde olduğu din ve ekonomi diasporaları ile birlikte düşünün. Belki de ABD büyük bir empati cehaleti (bilmeden) nedeniyle halklardan kendine kara delikler hazırlıyor.
“ABD Demokrasi İşletim Sistemi’ni” 11 Eylemi ile sabote edenler bu gün bulundukları alanlara bu işletim sistemleri ”Demokrasi İşletim Sistemleri” yüklenirken kendileri de trojan (internette bilgisayarları gereksiz meşgul eden veya çökerten cirit ataları) muamelesi görüyor. Yanlış ve eksik eylemleri ile; halkların doğru-haklı inanç ve değer yargılarını dünyanın hakim güçlerine besi yeri yapamaya sebep oldular. Önermelerinin ve yargılarının; eksiğini, savsaklığını, mantıksızlığını ve safsatalarını eleştiriniz.

İpucu;
veto imparatorluğunun makine işletim sistemi mantığı ve doğa-doğal-vahşi mantık sistemlerini savaşlarda uygulamak. Ör. virüs üreme mantığı, Irak savaşında uygulanan şehre inen su vanalarını kesme mantığı yani susuz mevsimde çölde...vb yerlerde zorunlu suya inen hayvanlara su kenarına tuzak kurma mantığı …vb hayvanlardaki av avcı ve doğal döngü mantıklarıyla ilişkilendirin. Batının bu mantık sistemlerini aşamadığı için düşünce yanılgısı ve cehaleti içinde olabileceğini düşünün. 0,1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14

İpucu ve alternatif çözüm önerisi;I-Tür/lerin yaşam dönülerindeki yer değişimin taşıdığı risk tufanını anlamaya çalışın. Bulunduğu döngüde yok edilmesi veya başka biyolojik döngüye/lere ilave edilmesinin taşıdığı risk tufanın mantık sistemini anlamaya çalışın.
II-Gri kurtlar ve İzmir’in aziz kargalarının doğal döngedeki mantık sisteminin önemini iyice kavrayınız. Sonra bu doğal filogenetik uygulama mantık sistemlerini fert ve toplumsal insan fıtratları arasında ki döngülerle simüle (benzeştirerek) ederek, arasındaki filo genetik sosyal denge ile ilişkilendirmeye çalışın.
   Bu mantık benzeşiminde vardığınız yargıları; Bu asır;21. yy başında;Veto imparatorluğunun hakim güçleri ve finoları tarafından; demokrasi işletim sisteminin; halkların -verimli-uyum sağlamış doğru; inanç-kültür-değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerine dayatmasının ardındaki tufanını görmeye çalışın.
   Alternatif olarak;halkların verimli ve yararlı uyum sağlamış; inanç-özgün kültür - diğer değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerinde ki incileri ortaya koyup bunlardan halkın/ların fıtratının kaldırabileceği yani değişen kesiminden (yenilikçiler) başlamak üzere geleceğe doğru-verimli yönetimsel tevhit geliştirmek. Tüm gayret ve amaç; güzel ahlaklı, çalışkan ve başarılı fert ve toplumların yerel-tarihi ve ati özgünler mozaiğini korumak, yaratmak ve yaşatmaktır. Halklar deneme tahtası değiller.
1,2,3,4,5,6

 

C 83.A.Adaleti olmaya çalışırdım. Vicdanlı olmaya çalışırdım.Yanlışa doğru gittiğimi fark ettiğim anda yönetimden çekilirdim.

B.20.yy da yapılan hataların tekrar yapılmamasını sağlamaya çalışırdım.

C.Elimde olan bilimi ve teknolojiyi iyiye kullanırdım. İsrail’in Filistin’i vurmasını engellerdim.Barışçıl bir politika izlerdim.Sömürgeci bir politikadan uzak durmaya çalışırdım. Yudum GÜRER

C 83.A-Zevk aldıkları, verimli olacaklarına inandıkları iş imkânları sağlamak ve refah, huzur, din ve vicdan özgürlüğü içinde yaşamalarını sağlamaya çalışırdım.

B-Uygulanan tüm yanlışlıkları 20yyılda bırakırdım

C-Allah korusun ben hiçbir zaman ABD gibi vicdansız olamam. Özden CALP

C.83:Kimse yenilenmeye hazır olanın önüne geçemez ama ön yenilikçiyle eski yenilikçi arasında kesinlikle fark vardır ona hemen uyması da sorundur. Ama onu takip ederek bir yerlere gelebilirler.Caner ÖZDEMİR

C 83. Bunun uygulanabilirlik riski vardır. Demokrasi ve tam teşekküllü adalet yöntemini geliştirirdim.

B- İstikrar sağlardım.

C- Adaletli tarafsız aynen Peygamber Efendimiz’ in (S.A.V) uyguladığı sistemi uygulardım. Hem doğaya hem de halklara… Yakup EKİNCİ

C 83.

 A. Hiçbir riski olmaz daha ziyade bir zenginlik oluşur.

 B. Yapılan hatalardan ders almak ve bu yönde önlemler almak lazım.

 C. Şunu samimiyetle söylüyorum elimden geldiği kadar Osmanlı devleti gibi bir politika izlerdim. MUHARREM POLAT

C 83.Doğal ve sosyolojik dengenin bozulmasına neden olur. Her kesin yaşam tarzlarına ve inanışlarına göre bir yönetim sistemi geliştirip toplumsal kalkınmada her kesime eşit mesafede durup en iyiyi yapmaya gayret gösterirdim. Ferhat ÇENBER

C 83.A.Güç bende olsa insanın esas alındığı, demokratik, özgürlükçü bir sistem getirirdim. Patronların yönetiminde olmayan, halkın iradesinin ülkeyi yönettiği bir sistem.

B.20.yy’ı iyi analiz etmek gerekir. Komplekslerden uzak yanlışları değerlendirmek ve 21.yy’a ışık tutmak gerekir.

C.Ben ABD olsam halkların barışına ve geleceğine katkıda bulunmak için önce kendimi imha ederdim. Süleyman SENEM

C 83. A) Fikir çatışmasına dolayısıyla ölümlere neden olur. Hz. Muhammed zamanındaki yönetim şeklini  yani İslam ile yönetimi önerirdim. Tek kurtuluş yolunun orada olduğuna inanıyorum.

         B) Adaletli bir yönetim tarzı.

         C) Dil, din, ırk, mezhep ayırımı gözetmeksizin adil bir şekilde herkesin fikirlerini açıkça ifade edebildiği barışık bir dünya ortamı olmasını sağlardım. Köpek sürülerinin yanında değil de kuzu sürülerinin yanında olurdum. Haklının hakkını gözetirdim. Mizbah KARATAŞ  

C 83.A:Döngülere ilave edilen yeni halklar önceki döngüleri olumlu etkileyebileceği gibi olumsuzda etkileyebilir. Tüm ülke ve belde insanının gelenek ve göreneklerine uygun bir yönetim sistemi geliştirirdim.

B: 20 yy’ lın yanlışlıklarından ders alır. 21. yy’la aynı yanlışlıklarla girmezdim.

C: Sahip olduğum teknolojiyle doğaya zarar vermeden insana faydalı olacak bir şekilde kullanırdım.    Emine YARBA    

 C 83:A)Kuran ı kerim e göre bir yönetim şekli.

         B)Dini doğru anlatırdım.

         C)İnsanlara İslam dinini anlatırdım. Berna AYIN

  C 83.A.Tam bir demokrasi içinde farklılıkları(ekonomik) ortadan kaldırıp insanlar arasında tam bir eşit ortam uygulamak olurdu. Şiddet, kargaşa ve açlığa sebep olanları ortadan kaldırırdım.

B.Kendi halkımın refah yaşaması için diğer halkların ölümünü isteme düşüncesi olan emperyalizm/sömürü gibi sistemleri ortadan kaldırmaktır.

C.İlk olarak Irak'ta yaptığım insanlık suçunu durdururdum ve akabinde vermiş olduğum zararı telafiye çalışırdım. İkinci Dünya Savaşından beri insanların birbirlerini yok etmesi için sattığım silah sevkiyatını durdururdum. Afrika ülkesine yaptığım onca kötülüğü durdurup insanlarından dünya nezdinde özür dileyip suçumu kabul ederdim.Ve daha nice sayılamayacak kötülükleri durdururdum.Selçuk İNCE

 C 83.A-Onların fıtratlarını zorlamak olur buda istenmeyen sonuçlar doğurabilir.Sistem benim elime verilseydi Osmanlının yükselme dönemindeki sistemi günümüze uydurup uygulardım.çünkü o yıllarda devletin durumu belli,yükselmelerinin nedeni de belli…

B-20. yüzyılda yaptığım hataları düzeltmeye çalışır ve aynı hatalara düşmemeye çalışırdım.Zaten ben İslami bir sistem geliştireceğim için dinimizin güzelliğinden dolayı kaos çıkacağını zannetmem.

C-Ben ABD yerinde olsaydım savaşlara dur der,kullandığım teknolojileri doğaya zarar vermiyecek şekilde düzenler ve insanlık yararına kullanırdım.Bilim cimriliği yapmaz bulduklarımı paylaşır ve geliştirilmesini sağlardım. Ayşegül CAN

C 83:A)Yeni çatışmaların doğma riski vardır.Sınıf ayrımını ortadan kaldırırdım.

        B)Zayıflıkları elerdim.

        C)Bütün dünyayı kendimden ibaret görmez ve sadece kendi çıkarlarımı düşünmezdim. Kamuran BALYEN

 

 

C 83 A) Kısacası denge bozulurdu. Bana bırakılsaydı eğer tüm insanlığı Kur’ an ve hadis ışığında yönetirdim. Bundan daha adil bir yönetim düşünemiyorum.

B) A şıkkı ile cevabım paralel…

C) A şıkkı ile cevabım paralel… Hatice KAPLAN

C 83. A) Her halka uygun yönetim sistemi vardır. Bunun araştırıp bulunması lazım. Yönetimde gerçekten halkın sesinin duyulması ve dikkate alınması lazım. B) Güç elimde olsaydı yönetimin adil ve mantıklı olmasını sağlardım. C) Açtığım yaraları maddi ve manevi yardımlarla sarmaya çalışırdım. Kübra Sivri

C 83. A. Yeni halklar demek, yeni ırklar, yeni dinler, yeni diller demektir. Bunlar ise dünya ortamında çok daha karışıklılığa neden olacağını düşünüyorum. Bu nedenle güç bende olsa çeşitliliği arttırmak yerine azaltırım.

 

C. 83.

 

 A. Hiçbir riski olmaz daha ziyade bir zenginlik oluşur. İHSAN YILDIZ

 B. Yapılan hatalardan ders almak ve bu yönde önlemler almak lazım. İHSAN YILDIZ

 C. Şunu samimiyetle söylüyorum elimden geldiği kadar Osmanlı devleti gibi bir politika izlerdim. İHSAN YILDIZ

 

          B.20. yy’ da toprak uğruna binlerce insan ölmüş-öldürülmüştür. Bu nedenle 21. yy’ da 20. yy’ da yaşanan biyolojik savaşları engelleyip bu tür olayların bu dönemde yaşanmasını engellemeye çalışırım. 20. yy  21. yy’ la göre bir cahiliye devridir.bu dönemde zekasını kullanan(ABD)  devletler güçlenmek için  insanları yok etmiştir. 21. yy’ da bu tür savaşları engelleyip dünyamızı yaşamamız için bize sürekli ürün veren bir tarla haline getirmeliyiz.

          C. ABD olsaydım, her zaman aklım ile hareket etmeye çalışırdım. Güç uğruna insanları ve yaşam alanlarını yok etmek yerine onlara ihtiyaçları olan teknolojik imkanları sunarak onların hem kendileri hem de benim için çalışmalarını sağlardım. Dünya içinde  inanç çatışmalarını halletmeye çalışır ve dünya ortamında kardeşlik, insanlık kavramlarını yaygınlaştırmaya çalışırdım. Erdoğan AKÇİÇEK

C-83)A-fıkır catısmasına sebep olur.ıslamı kurallara gore gelıstırırdım

          B-adaletlı davranırdım

          C-bütün fakirleri doyururdum kimyasallarla doğayı kirletmezdim. Ramazan BORAN

C 83.Siyasi sistemler hakknda geniş bir birikime ve bakış açısına sahip olsaydım yönetilen değil bizzat yönetenler içerisinde yer alırdım.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 83. İnsanların rahat edebileceği ve o beldeye en uyğun yönetimi kurardım. M. Akif TİRYAKİOĞLU