Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLIV SORU:ABD'de devletleri; devletler-milletler üstü parti siyasetiyle hizmet verirken;Avrupa fiziki olarak Asya kıtasının bir parçası olduğu halde (arada okyanus deniz yokken) siyasi bir kıta olarak:tek millet/tek devlet şeklinde, devletler üstü milletlere parçalatılmıştır? Önerme-Sorusu doğrumu neden?

C44:  Asya  bir İslam toprağı olması münasebeti ile Hıristiyan Avrupa’nın bir parçası olarak alınmayıp çeşitli milletlere bölünmüştür. Oysa ki yıllarca Osmanlının hakimiyetinde tek bir ümmet olarak yaşamıştır.
Abdulkadir  SÜRÜCÜ
C44:  Doğrudur . Afganistan, ırak,ırana,orta doğu hatta Asya kıtasının tamamında bu gün bu kanıt geçerli değil midir.ALİ ATEŞ
C44:  hayır.çünkü ABD her devlete aynı uygulamayı göstermiyor.oysa Avrupa devletleri ayrı ayrı ve her devlet  kendi yönetimini kurmuştur.çünkü farklı ırk ve farklı dile mensup milletler kendi kültürleri doğrusunda yaşamak isterler.böyle olasıda birçok sorunun ortadan kalkmasını engellemektedir. ÜMİT ARAT
C44:  Doğru. Çünkü iti ite vurdurmadan dünyaya hakim olmak mümkün değil. (Nesim SÜRER)
Kısmen doğru değildir. Çünkü bu gün Avrupa da Avrupa birliğini kurarak milletler üstü bir hizmet vermektedir. Ama uygulamalarında kendi çıkarlarını gözeterek amaçlarından sapmış oluyorlar. . HÜSEYİN KÖYSU
C44:  Doğru Gülen Karakuzulu
C44:   Doğru Naciye Develer
C44:  Bence yeteri kadar hizmet verilmemektedir. ABD de gerekeni yeteri kadar yapmamaktadır. Dünyada işlerini tam olarak yerine getiren birer yerden bahsetmek mümkün değildir. Böyle olayda kötülük kavramı dünya üzerinden yok olurdu. Asya ‘da da böyle bir bütünlüğün olmayışı bundan kaynaklanıyor.(Kamuran Anar)
C44:  Günümüz dünya siyasetinde görünür bir durum var ki bu da Amerika'nın tek güç görülüp  sömürgeciliklerine karşı fiili bir müdahalenin olmayışıdır. Durum böyle olunca beşeri siyaseti uygulama amaçlı  sömürgecilik faaliyetlerine devam eden ABD kurnazca planlar sayesinde milletleri uyutmaya çalışıyor.(Sinan GÜNEŞ)
C44:  ABD, kendi etnik yapısını tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır. Bunu da baskı ve zulümle başarmıştır. Fakat Avrupa devletleri tek bir çatı altında toplanamamıştır. Bunun sebebi aralarına bırakılan nifak tohumları, aç gözlülükten dolayıdır. (E.Altun)
Doğrudur. ABD’de ırka göre Avrupa dine göre parçalatılmıştır. [Mehmet şahin]
C44:  Yanlış bir önerme.çünkü ABD çatısı altında topladığı devletlere aynı uygulamayı gösteriyor mu, bilinemez.oysa Avrupa devletleri ayrı ayrı ve her devlet  kendi yönetimini kurmuştur. ÖZER ESATOĞLU
C44:  Olabilir, çünkü Asya kıtasın da yaşayan milletlerin çoğu dini olarak Müslüman topluluklardır. Bundan dolayı ABD devletleri bu dine mensup olan insanlar ile bir araya gelmesi halinde kendi dinlerine karşı bir saldırı korkusu ve İslam’ın Avrupa‘ya karşı yaşanması Avrupa devletlerinin çıkarlarını zedeleyeceği için burada yaşayan insanlarla bir devletler –milletler bütünü olamıyorlar.
HÜSEYİN YARDIM
C44:  doğrudur çünkü Asya kıtasındaki devletlerin bir araya gelmesini istememişler doğrudan veya dolaylı olarak işgal edip parçalamışlar ve bölmüşlerdir. Şükran DURMAZ
C44:  Evet doğrudur. Almanya’yı baktığımızda Almanya’yı ikiye bölen Berlin duvarı vardı. Bunun tek sorumluları Almanya vatandaşları ve ABD dedir. (BURHAN YAVUZ)
C44:  Bu önerme doğrudur bence. ABD toprak parçası olarak bir ancak devletler-milletler üstü beşeri siyasetle hizmet vermektedir. Avrupa ise Asya Kıtasının bir parçası olduğu halde siyasi bir kıta olarak tek millet tek devlet şeklinde devletler üstü milletlere parçalatılmıştır. Fatih DANIŞMAN
C44:  Evet  katılıyorum.Çünkü Avrupa devletleri refah seviyesi , yaşam tarzı ve inanç bakımından diğer Asya milletlerinin üstündeymiş gibi bir algılama söz konusudur. Ayşe İNCE
C44:  Bu duruma devletler üstü milletlerin din anlayışı sebep olmuştur diyebiliriz. Belgin ÖZALP
C44:  Çok kapsamlı bir soru. Duruma göre değişir bana göre. HATİCE KIZILTAN
C44:  Cevap:değildir. Avrupa Avrupa’dır Asya Avrupa değildir. MUSTAFA POLAT
C44:  Doğru. Kültür ve ırk farklılığı. ÖMER KURT)
C44:  Doğrudur. ABD’de ırka göre Avrupa dine göre parçalatılmıştır. EyüpYILDIRAK
C44:  Cevap:değildir. Avrupa Avrupa’dır Asya Avrupa değildir. RACİ TOKAR
C44:  ABD  çeşitleri milletlerin bir araya gelerek  tek bir anayasa altında toplanmasıyla oluşmuş bir  birleşik devlettir . her insanın refah düzeyine hitap eden  bir  siyaset izlenmektedir  buda devleti millet üstü kılmıştır. Asya ülkelerinde tek millet tek devlet   vardır .  ve bunlar üniter devlettirler EMİRHAN ACAR
C44:   Önerme doğrudur. bunu için Avrupa tarihine göz atmak gerekir. Avrupa’daki her milletin eski bir tarihi vardır ve hiçbir millette bu tarihselliğini kaybetmemek ve ya daha bir derinleştirmek için yapı gereği tam bir birleşmeyi kabul edemeyecektir.Amerika için tam aksi geçerli. Yeni bir tarih farklı milletler bunun için tek pota tek siyaset başarılıda. Adem KILIÇ
C44:  Evet doğrudur. AB’nin kuruluş amacı ABD ye karşı alternatif bir güç oluşturmak. EMRE ÇOBAN
C44:  Amerika kıtası sonradan keşfedildiği için  çok farklı ırk ve etnik yapıların oraya göç etmesiyle oluşan bir yerdir.Dolayısıyla bu farklı ırk ve etnik kökenli insanları ayrı yerlere ayırmak mümkün değildir.Tek devlet veya millet şeklinde olamaz. (B.KARAŞ)
C44:  Yanlış bir önerme.çünkü ABD çatısı altında topladığı devletlere aynı uygulamayı gösteriyor mu, bilinemez.oysa Avrupa devletleri ayrı ayrı ve her devlet  kendi yönetimini kurmuştur.çünkü farklı ırk ve farklı dile mensup milletler kendi kültürleri doğrusunda yaşamak isterler.böyle olasıda birçok sorunun ortadan kalkmasını engellemektedir. Kenan özcan
C44:  Yalan çünkü ABD milletler üstü beşeri siyasetle eziyet vermekten  başka hiçbir şey yapmıyor. Ayrıca Avrupa kendini beğenmiş faşist milletlerden oluşmuştur (Hitler)    (İhsan GİZLENÇ)
C44:  Olabilir.(NÜKHET DAYSAL)
C44:  Yanlıştır çünkü Avrupa’yı Avrupa olarak Asya’yı Asya olarak  ayrı ele almalıyız.
VolkanTürkmenoğlu
C44:  Hiçbir fikrim yok. Fatma Gedikoğlu
C44:  Uygulanıyor, halka karşı ve çıkar amaçlıdır. (Özcan ÖZCAN)
C44:  Doğru bir önerme çünkü yer üstündeki canlılardan insanlarda bir doyumsuzluk ve çıkarcılık yüzünden diye düşünüyorum. Sürüden kopan kuzuyu kurt kapar mantığıdır. Cengiz ÖZHAN
C44:  ABD devletleri zorunluda olsa bir birlik içersine girmişlerdir. Avrupa’nın Asya’nın bir parçası olduğu halde siyasi bir kıta olmaması sebebi tam farklı birliğin ve dayanışmanın olması ve farklı kültür ve dinlerin olması. (f.ağgün)
C44:  Doğrudur. Çıkar gereği bilinçli bir şekilde bu yapılmıştır[yunus gencel]
C44:  Avrupa’ya fiziki olarak baktığımızda devletler üstü milletlere ayrılmıştır. Çünkü bu devletleri yada milletleri bir araya getiren temel faktör tarihten bugüne kadar gelen çıkar ilişkilerinin olmasıdır.
MAKSUT SAYÇİÇEK
C44:  Doğrudur bu da yapılmaz bir şey değil fakat bir yerde bu önlenmiştir. .(M.ŞAHİN)
C44:  Evet  doğrudur. Sonuçta  yanlış anlayışlar sakat sonuçlar doğurur. (HASAN İMRET)
C44:  bence doğrudur. Bu durum sadece Avrupa kıtasının durumu değildir. Dünyanın hemen hemen her alanında durum böyledir. Özellikle Fransız ihtilaliyle beraber dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi yüzyıllar buyunca beraber yaşamış ve kader birliği edinmiş toplumları parçalamış ve birbirine düşman kesilmiş durumdalar. Günümüzde dünya siyasetini ellerinde bulunduran yoz ve yozlaştırıcı güçler ne yazık ki hala bu düşünceyi kullanarak toplumları parçalamaya çalışmaktadırlar. Şu an Avrupa da, Ortadoğu, asaya hatta Türkiye de olduğu gibi.  ABDURRAHMAN YILMAZ.
C44:  Bence doğrudur. Bunun sebebi de inançların faklı olmasıdır diye düşünüyorum.
Metin KUZU
C44:  Evet, doğrudur; ama ABD’nin oluşum şekliyle Avrupa’nın oluşum şekillerini aynı kefede düşünemeyiz. Çünkü ABD’de oluşan millet üstü devlet anlayışı pragmatik felsefeden beslenirken Avrupa’nın böyle bir lüksü olmamıştır. Avrupa daha çok mezheplerin, ırkların ve uygarlıkların hep bir arada ve sürekli savaş halinde olduğu  düşünülmeli böylece Avrupa’nın millet bazında neden böyle bir mozaiğe dönüştüğüne de daha iyi şahit oluruz. (Özkan güçin)
C44:  Doğru. Avrupa fiziki açıdan Asya'ya bağlı olmasına rağmen elde ettiği başarı ve güç sayesinde ayrı bir kıta gibi davranmaktadır. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C44:  Yanlış bir önerme.çünkü ABD çatısı altında topladığı devletlere aynı uygulamayı gösteriyor mu, bilinemez.oysa Avrupa devletleri ayrı ayrı ve her devlet  kendi yönetimini kurmuştur.çünkü farklı ırk ve farklı dile mensup milletler kendi kültürleri doğrusunda yaşamak isterler.böyle olasıda birçok sorunun ortadan kalkmasını engellemektedir. (Yüksel ERİBOL)
C44:  Bu önerme doğrudur. Amerikanın kuruluş esprisine baktığımız zaman şunu görmekteyiz: zenginliklerine zenginlik katmak isteyen insanlar kendi ülkelerini terk edip Amerika’ya yerleştiler ve orada çıkarlar doğrultusunda millet farkı gözetmeksizin ittifaklar kurdular. Böylece ABD ‘in temelleri atılmış oldu. Burada görüldüğü gibi özünde çıkarcılık felsefesi yatmaktadır. Dine,dile vs. ye bakmadan sadece çıkara bakılmaktadır. Ancak I. Dünya savaşından sonra( ya da diğer bir adıyla I. Paylaşım savaşı) ülkelerin sınırları belirlenirken ABD bilinçli olarak her ülkede kargaşa yaratılabilecek şekilde sınırları belirledi. (Ferhat ÇEPER)
C44:  Avrupa’nın bir kıta  olarak kabul edilmesini nedeni kendini diğer topluluklara üstün kabul ettirmeyi başarmasıdır. Ya da daha doğrusu diğer milletlerin kendini geliştirmemesi sonucu ortayı boş gören Avrupa’nın ilerleyişini o milletlerin kabul etmesidir. (Ümran ARVAS)
C44:  Çok fazla bilgim olmadığı için kendimi bu soruya cevap verecek kadar yeteli görmüyorum. (Sevil GÜLEŞÇE)
C44:  doğru değil bence ABD devletler üstü milletlere ayrılmış olsaydı her millet kendi devletini kurmaya çalışır böylece bu kadar uzun süre ayakta kalamazdı ve bu denli güçlü olamazdı. (Tuncay DEMİRADAM)
C44:  Doğru.Aslında bu iki devletin tek sorunu dünyayı yönetmek,güçlü olmak ve egolarını tatmin etmektir.Aslında dünyada mutlaka yöneten ve yönetilenler olmalıdır.Yoksa dünya şimdi ki durumda bulunamazdı. (Emine TİMUR)
C44:  ABD kendi  içinde devletler üstü siyasetle milletline hizmet veriyor olabilir ama dışarıda bunun yanından bile geçmiyor. (Nazlı Gül KUBBA)
C44:  Önermesi doğrudur. Avrupa kıtasında yüzlerce millet oluşmuştur. Hiçbir zaman tek bir çatı altında birleşemezler. AB bahanedir. (Serdar DEMİR)
C44:  Kesinlikle doğrudur. Avrupa, Asya kıtasının fiziksel olarak içindedir ama ayrı bir kıta olmuştur. Çünkü güçlü olan devletler hâkimiyetlerini pekiştirmek için bu kıtayı AVRUPA kıtası olarak belirtmişlerdir. (Derya KANDEMİR)
C44:  kendini dünyanın süper gücü olarak gören ABD aklınca dünyanın süper siyasetini yaparak devletler ve milletler üstü siyaset yaparak bizleri de yine bizlere parçalatmış.Ve hala ulus devlet tek millet ekseni etrafında dönmekte olan bir hale gelmiş durumdayız.Birleşen devlet konumundan uzaklaşan milletler durumunda kalmışız bunun için kendi siyasetimizi kendimizden başlayarak tahsis etmek zorundayız.Yakın örneği Irak’ta görülmüştür. (Veysel KACAR)
C44:  Çünkü Avrupa’da fiziki birlik olsa da siyasi bir birlik söz konusu değildir. .(Tuba Seda RONAER)
C44:   Günümüz toplumlarında, gerek aynı toprak parçası üzerinde, gerekse birbirleriyle sularla ayrılan bu kara parçaları aynı siyasi birlikteliği oluşturabilmek için, birtakım ortak ittifaklar oluşturmuşlardır.
Bunların amacı, dünyaya yön vermek, yaşamı,kendi lehlerine çevirmektir (Aslıhan KESİCİ)
C44:  Yanlış Avrupa millet devlet kavramından hareket etmiyor o din olgusundan hareket ediyor ve bu din olgusu kendilerine has bir Katolik duygusudur. (Mehmet Hüznü AKKURT)
Yanıt : Doğrudur. ABD‘in kuruluş felsefesinde pragmatizm vardır, burada din, dil, renk değil de çıkar önemlidir. (Sultan YANIK)
C44:  Doğrudur, çünkü var olan gerçekler böyle bir durumun yapılmaya çalıştığını bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Tek millet/devlet anlayışları bir bütünü içten çökerten fare gibidir. (Sevcan ÜLKÜ)
Avrupa tek millettir fakat bu devletlere bölünmüş ve bunlarda kendilerine farkı milletler oluşturmuşlardır. Bu önerme bu açıdan doğrudur. (Abdurrahman ZEBEK)
C44:  ABD üstün güç olarak Dünya’ya gerçek manada hükmettiği için,milletleri ne kadar birbirinden ayırsam, araya ne kadar nifak tohumu serpsem karımadır, felsefesiyle hareket ettiği için Dünya’nın her tarafında bu tür ayrılıklar getirmiştir. Ve bunu uygulamaktadır. (Hayrullah Kuşman)
C44:  gösteriyor mu, bilinemez.oysa Avrupa devletleri ayrı ayrı ve her devlet  kendi yönetimini kurmuştur.çünkü farklı ırk ve farklı dile mensup milletler kendi kültürleri doğrusunda yaşamak isterler.böyle olasıda birçok sorunun ortadan kalkmasını engellemektedir. (Ümmetullah DEMİR)
C44:  Doğru amaç gülcü olmak (Sultan ERDEM)
Cevap:Doğrudur.Çünkü, devletler üstü milletlerin, işine böyle gelmektedir. (Murat ÇİFTÇİ)
C44:  Doğru bir önermedir. Çünkü Asya ve Avrupa hep uzak kaldılar. Bu Amerikanın işine geldi. Soğuk savaş dönemini örnek verebiliriz. Zaten Asya-Avrupa gücü oluşursa amerikanın değirmeni dönmez böyle bir gücün karşısında duramaz. (İlhan POLAT)
C44:  Önerme doğrudur. Daha önceki soruda belirttiğim gibi devletlerin kişi veya zümrelerin hegomanyasına girmesi bunların çıkarların doğrultusunda insanların ve dünyanın parçalara ayrılmasıyla sonuçlanır. (Ahmet Özkan TURHAN)
C44:  doğru olsa gerek? (Gencehan EROL)
C44:  doğru değil bence. Çünkü devletler üstü milletlere ayrılmış olsaydı her millet kendi devletini kurmaya çalışır böylece bu kadar uzun süre ayakta kalamazdı. (Özlem ARSLANBOĞA)
C44:  Parçalanmış olduğu doğrudur. Zaten aksi halde Avrupa tek güç tek kuvvet olabilseydi hem de asya ile beraber bütün dünyanın tek bir elden yönetilmesinden bahsedilebilirdi. Bunda bir çok şey etkilidir. Din farklılıkları , mezhep faklılıkları , ırk farklılıkları v.b.  (Nazım ÇOĞALTAY)
C44:  Evet.ABD’de temel toplum yapısı faydacılık ilkesi üzerine kurulduğu için bu oluşum başarılmıştır.Ama Amerika kıt’a sının da kuzey ve güneyden oluştuğunu unutmayalım.Ancak aynı şeyi Asya için söylemek güçtür. İLHAN ARAR
C44:  Evet doğrudur. AB’nin kuruluş amacı ABD ye karşı alternatif bir güç oluşturmak. Mahmut KARA
C44:  Doğrudur. ABD kendisi karşısında büyük ve güçlü ülke istemiyor. Muhittin Demir
C44:  Dünya’daki ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü devletler Avrupa kıtasında yoğunlaştığından böyle bir parçalanma söz konusu olabilir yani güç ayrılığı. KEZİBE ÖZDEL)
(
C44:  ABD ulusunun geçmişi 200 yıla dayanır.Çok uluslu bir yapıya sahiptir.ABD ulusunu oluşturan unsurlar daha çok Avrupa kökenli insanlardır.Ancak belirli bir coğrafya üzerinde aynı dili kullanarak ortak bir tarih bilinci oluşturarak Amerikan milletini meydana getirdiler.Dolayısıyla oluşan tek milletten söz edilebilir.Avrupa ve Asya da ise kökleri bin yıllara ulaşan uluslar yaşamaktadır.Bu farklı ulusları bir araya getirip çıkar birliği oluşturan birleşmiş devletleri oluşturmak oldukça güçtür.    Rukiye DOĞAN

C44:  ABD ulusu yer yüzünde yaşayan en genç ulustur.Bir anlamda toplama bir ulustur.ABD ulusunu oluşturan unsurlar daha çok Avrupa kökenli insanlardır.Ancak belirli bir coğrafya üzerinde (toprak birliği)aynı dili kullanarak(İngilizce)ortak bir tarih bilinci oluşturarak ve aynı pazarda iktisadi yaşantı birliği oluşturarak Amerikan milletini meydana getirdiler.Dolayısıyla oluşan tek milletten söz edilebilir.Avrupa ve Asya da ise kökleri bin yıllara ulaşan uluslar yaşamaktadır.Bu farklı ulusları bir araya getirip çıkar birliği oluşturan birleşmiş devletleri oluşturmak oldukça güçtür.  LEYLA KIZILYILDIZ
C44:  Doğru;çünkü tüm veriler onu gösteriyor. BELKIS AYDIN
C44:  ABD’nin istediği de bu. Avrupa’nın devletler üstü milletlere bölünmesi birleşmesini kimse istemez. EŞREF KANAN  
C44:  Saçmalık. ABD her yeri parçalamaya çalışırken Avrupa birleştirme ve hizmet vermek için çabalıyor. Soru tersten sorulmalı yani ABD ve Avrupa’nın yeri değişmeli. OSMAN ÇELİK
C44:  Doğrudur. Çünkü dünyanın süper güçleri bu durumu kendi menfaatlerine daha uygun buluyorlar. A.Vahap ASLAN
C44:  ABD’de deki devletler mükemmel bir disiplin dahilinde oluştuğu için. Diğer devletler de ise bu disiplin olgusu yavaş yavaş temelleniyor. M.Vasfi YURĞUN
C44:  Böyle bir önermenin doğru olduğu kanısındayım. Çünkü, Avrupa Birliği( milletler birliği) tek bir millet şeklinde uygulamalar yaparak; millet/devlet şeklinde, devletler üstü milletlere parçalanmıştır. ABD ise, uygulama alanı olarak; milletler üstü beşeri siyasete yer vermiştir. ABD bu ülkeyi oluştururken pek çok dil, din ve ırk farklılıklarını gözetmeksizin bir çok milletten oluşan bir ülke kurmuştur. Bunda milletler öncelikli olup oradan kendi aralarında yasalarını bile uygulayabilecekleri eyaletler kurmuş ve pek çok anayasadan oluşan bir ülke oluşmuştur. Yani içişlerinde bağımsız dışişlerinde tek bir yere bağlı kurumlar olmuştur. (SERVET AKAY)
C44:  Amerikanın eski bir geçmişi yok ilerde ABD’ in içinde bulunan milletlerinde ABD’ in parçalanmasına yol açacağını düşünüyorum. Serkan KÖROĞLU
C44:  Doğrudur çünkü işlerine öyle geldi de ondan. Kazım KOÇ
C44:  Doğru bir önerme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ABD bünyesinde barındırdığı insanların farklılıkları ile o kadar ilgilenmiyor. Onlar için önemli olan faydacılık. Başkaları arasında ayrılık tohumları eken ABD Avrupa’ya da Asya’da bütünleşmiş bir güç istemediğinden dolayı birçok örneğini gördüğümüz kutuplaşmaları sağlayarak bunu devam ettirmeye çalışıyor. Cahit AYYILDIZ
C44:  Avrupa fiziki olarak Asya kıtasının bir parçası olabilir. Ancak ABD’nin ebedi barış harekâtı adı altında Dünya’yı ele geçirme politikası aynı kıt’a içerisinde olan devletleri devletlere, milletleri milletlere düşürüyor ve bu bir plan dahilinde yapılıyor.( Emrah GÜRCAN )
C44:  Doğrudur sebep din dil ve mezhep ayrılılarıdır. Ekonominin de ciddi katkısı vardır. Saadet POLAT
C44:  ABD devletindeki insanlar genellikle sömürge için oraya yerleşmiş olduklarından birbirine kaynaşıp tek bir millet oldular. Bunun altında birbirlerine muhtaç olmaları yatmaktadır. Avrupa ise o ülkelerdeki insanların her birinin zenginliği kendilerine istemelerinden dolayı milletler birbirine kaynaşamamıştır. M.Emin ERDEM
C44:  Bu ABD nin becerikliliği ile ilgili değildir sadece elindeki güç ile ilgilidir.  Amerikanın siyaseti karşısında büyük bir gücün olmamamsıdır bunun için Asya-Avrupa birleşemez. Yusuf ATEŞ
C44:  Şu şekilde doğru olabilir; parçalar bütünden daha sağlam olamayacağı için yapılmış olabilir.
C44:  Doğru.Çünkü amerikanın yerküre üzerindeki amaçları farklı.Amaçları devletleri bölmek ve bundan en yüksek payı elde etmektir. M.Can ÖZBAY
C44:  Doğrudur. Çünkü her ortamda iktidarı elinde bulundurmak isteyen güçler farklı bölgelerde kendisinden üstün olabilecek güçlerin arasında huzursuzluk ortamı yaratarak birleşmelerine engel teşkil etmektedir. Çiğdem BOZDAĞ
C44:  Böyle bir önermenin doğru olduğu kanısındayım. Çünkü, Avrupa Birliği( milletler birliği) tek bir millet şeklinde uygulamalar yaparak; millet/devlet şeklinde, devletler üstü milletlere parçalanmıştır. ABD ise, uygulama alanı olarak; milletler üstü beşeri siyasete yer vermiştir. ABD, hedef kitle olarak, devletler üstü milletleri alırken, uygulama ve yaptırımlarını, bu milletleri elde etme ve güçlenme politikası güderken; Avrupa Birliği, böyle bir gücü henüz bulamamış; ve mevcut kıtadaki milletlerin/devletlerin, bir milletler üstü beşeri siyaset yapabileceklerine engel olacak şekilde,parçalara ayrılmıştır. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C44:  Evet, çünkü orada Rönesans reform hareketleriyle dünyaya bir sömürü elini atmış ve şimdide halen dünyayı tam olmasa da yönetebiliyor ve tamamen siyasi bir kıta haline getirilmiştir.Celal EŞSİZ
C44:  Çok yerinde bir tespit bence. Emperyalistler Osmanlıyı bölüp parçalayıp şimdide kendileri Osmanlı gibi bir sistem kurdular. İsmail AYDOĞDU
C44:  Doğrudur fakat bunu ABD kendi menfaatine kullanıyor ve bunu sömürü aracı olarak kullanıyor. Sıracettin ADIGÜZEL
C44:  Özellikle günümüzde ortaya çıkan kıtaların fiziki durumu hiçbir şekilde göz önünde tutulmaksızın, farklı devletlerin farklı milletlerin ve farklı kara parçalarının siyasi anlamda birliktelik kurmaları sağlanmaktadır. Bu örgütlenişin tek amacı, dünya sisteminde yaratılmaya çalışılan tek iktidar, tek güç olma isteğinden kaynaklanmaktadır. (YILMAZ CAN)
C44:  Doğrudur. Çünkü, daha önceden o şekilde öngörülmüştü. (M.Emin Aras)
C44:  Doğrudur. Çünkü Asya ve Avrupa istilanın merkezi A.Hekim KUTLUK
C44:  Evet doğrudur. ABD ülkesi milletlerini bir arada tutmak için insanlara eşit muamelede bulunarak bu amacına ulaşmıştır. Yani uyguladığı beşeri siyaseti başarı ile tamamlamıştır.  Avrupa devletleri de, tek kıta olmasına rağmen beşeri siyasetinde daha faklı uygulamalar yaparak yani kendi milletinin diğer milletlerden daha üstün olduklarına inandıkları için millet devletten daha üstün tutulmuştur. (Yahya TORİ)
C44:  Doğrudur.ABD de bir milletten bahsetmek mümkün değildir.Üreten, faydalı olana önem verilir.Ama Avrupa’da Polonya, Çekoslovakya vb. ülke veya milletlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur(orta doğu içinde geçerlidir) Birinci dünya savaşından sonra birçok devletin kurulmasını isteyen, destekleyen ABD olmuştur. Aytekin DAŞBURUN
C44:  Bence parçalatılmamış. Bunun için sadece toprak yönünü düşünmemek gerek. Onların kendilerine ait bir kültürleri ve yaşam tarzları var. Bu yüzden buraları parçalatılmış değil. HamdullahKUŞMAN
C44:  Evet doğrudur. Fuat TANIŞIR
C44:  ABD kendini dünyanın mutlak otoritesi olarak kabul görmekte.Avrupa birliği ise sadece ekonomik bir işbirliğine dayalıdır.Aslında ABD kendi emellerini gerçekleştirebilmek için çoğu zaman AB’yi çoğu zaman kullanmaktadır.(ABD’nin ırak işgalinde olduğu gibi.) Zeki ASLAN
C44:  Evet   doğru  olabilir.  A.B.D devletleri,  devletler  üstü  beşeri  siyasetle   hizmet  vermekte  haz   duyarlar.  Devletler,  devletler  üstü  milletler  tarafından   sömürülmeye  yüz  tutmuştur.   Buna  mecburdur.  Himaye   altına  alınmaya   mecbur  kalmışlardır.   Bir  zamanlar  Osmanlı devleti  gibi….. Semiha EROL