Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

163.Üniversiteler sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disiplinize yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın etolojik (hayvani) ve psikolojik davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disiplinize edildiği kurumlardır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;her şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disiplinize edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumlarıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda; üniversiteler parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akademik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?

C.163: Önerme doğrudur. Tüm dünyada değişmekten korkan parti siyasetçileri, evrenselleşmenin merkezi olan üniversitelerde kadrolaşmaya giderek hem değişimi hem de gelişimi engellemektedir. Bunun sonucunda üniversiteler belli kalıplarda insan yetiştiren fabrikalara dönüşmektedir. Aynı durum üniversitelerden daha alt basamaktaki eğitim kurumları içinde geçerlidir. HASAN AKKAYA
C163_doğrudur çünkü günümüz üniversitelerinin F tipi cezaevlerinden  pek farkı kalmamıştır. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.163:Siyasetin hamalı olmamış Siyonist şovenist kangrenleri olmayan özerk ve evrensel olmalı üniversite FADİLE KALKAN
C.163: Günümüzde bakıldığı zaman üniversiteler parti siyasetinin etkisi altındadır. Bunun nedeni ise evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticilerinin izlediği politikanın yanlışlığıdır. SELMA İFLAS
C.163:
Günümüzde üniversitelerin başkanları siyasetin aygır ve beygirleri konumundadır.Bazı idealist akademisyenler ve öğrenciler hariç. TÜLAY TOPER
C.163: Evet doğrudur. Üniversitede bilim olur. Siyaset olmaz. AYNUR EROĞLU
C.163:
Doğrudur. SONGÜL GÜNDÜZ
C.163 : Doğrudur … Ek olarak; üniversitelerde yoğun ders ile düşünmeye fırsat verilmemeye çalışılmaktadır. MUSTAFA ÇAM
C-163)Doğru değildir.Bunu da üniversiteler de siyaset yerine ilimle uğraşarak yaparız. İLYAS AKAD
C.163: Doğrudur. Sosyal alan, ders devam zorunluluğu,fazla ders,düşünmeye teşvik etmeme sorgulamayan bireyler yetiştirme kurumlarıdır.Bu gün ki fakülteler. SİNAN KAPLAN
C.163:Gerçekten de siyasetçiler bilim atlarını ve öküzlerini, istedikleri yönde kullanıyorlar.Bunun sonucunda var olmayan gerçekler üretiliyor.Üniversite özgünlüğü kaybetmiştir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.163:Evet doğrudur.Farklı unsurların müdahale ettiği üniversiteler özerk,özgün ve özgür değildir. MERAL ÇELİK
C.163:Kesinlikle katılıyorum 14 nisan 2007 de cumhurbaşkanlığı seçimi için bir çok üniversitelerimiz siyasi mitinge katılmak için vize sınavları iptal etmişler.Bir bilim yuvası olan üniversitelerimizin  siyaset uğruna eğitim ve öğretimi ertelemesi çok vahim bir durum FARİS ÇELİK 
C.163: Son derece doğrudur. Çünkü üniversite ortamında hayatın kendisini öğreniyoruz. SERKAN DUMAN
C-163)Doğru değildir.İnsanoğlu gelişmek isterse kendini üniversite olmadan da eğitebilir ,olumlu yönde değiştirir.SEYAR DİNAR
C-163)Doğrudur.ONUR HATİPOĞLU
C-163)Doğrudur. ADEM ÇELEBİ
C.163: Doğrudur. farkı unsurların müdahale ettiği üniversiteler üzgün ve orijinal olamazlar. ALİ GÖÇER
C-163)Doğrudur. REMZİ BOĞA
C.163: Önermesi doğrudur. Ekleyecek bir şey bulamıyorum maalesef şu an; parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin; çok yönlü akademik aygır ve beygirlerinin arena malzemesidir. Erkan ALTUN
C- 163 ) Doğrudur. Keşke herkes bunu böyle bilse. ELİF KARAHAN
C.163-) Çok doğru ve çok güzel bir yaklaşımdır.Herşey den önce insan olma vasfına erişmiş insanların yöneticiliğini yaptığı bir üniversite herkesin hayalini süslemektedir.İdeolojik saplantılar içerisinde can çekişen şimdiki üniversite idarecilerinin bunu başaracak azim ve kararlılığa sahip olmadığı herkesin taktiridir. Tolga POLAT
C:163:Doğrudur.Bütün dünya bunu yapsa belki insanın sorunu kalmaz. BURHAN AVAŞ
C.163: Doğrudur. Burası eğitim kurumudur.siyasetle bağlantılı olmaması gerekir. NİHAT PİŞKEN
C.163.Doğrudur. ENGİN ATEŞ