Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU   Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

VII.SORU:Bilim ve evrimin; avukatlığını, siyasetini, dalkavukluğunu yapmakla, yaşamak, yaşatmak, kullanmak, aşmak arsında ne fark vardır? Evrimi yönlendiren temel yasalar; doğadaki çekim, sema(etrafında dönme), genişleme ve yaylanma gibi sınırlı sayıda kanun ve kuralların;toplu/tekli varyasyon etkileriyle işleyen-etkilenen-etkileyen, doğal döngülerden(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) kaynaklanıyor. İnsandaki mantık mı, yoksa doğadaki diğer varlıklar arasındaki sosyal-döngüsel mantık sistemleri mi daha istendik ve gelişmiştir? İnsan doğada olmayan, bilgiler ürettiği gibi; doğada, insanın hayal edemediği varlıkları üretebiliyor. İnsan bedenen doğanın bir parçasıdır!! Bu önermeler ışığında İnsandaki bedensel ve düşünsel araçlar, gerçekten doğada; Rast gelenin mi? yoksa AS gelenin mi bir ürünüdür? neden? Öğrenci Yanıtları.
-Doğanın bazı kanunları olmazsa olmazdır. Doğadaki kanunlar daha güçlü insandakiler daha zayıf.
-İnsan mantığı mı daha üstündür? Doğadaki mantık mı daha üstündür? Doğadaki ve insandaki mantık arasında bir üstünlük varımıdır?
-İstisnalar hariç, olmazsa olmaz kuralına göre, erkek olmazsa kadın da olmaz.( İnsan Klonlama?)
-Doğa belli düzeneklerle çalışan bir mantık sistemine sahiptir.
-Bu mantık doğal yaşam içinde insanın mantık sistemini yozlaştırmaktan yana etkiler (Evrim).
-Bugün doğa insanı ne kadar etkiliyor, insan doğayı ne kadar etkiliyor? İnsanların yüzde kaçı kendini doğadan sıyırıp hür yaşamıştır?
-İnsan mantığı doğa mantığından daha üstün olmasına rağmen kendini doğadan soyutlayarak yaşayamaz.
-Doğa bir etki tepki mantığıyla çalışır.
-Değişmeyen enerji boyutunda zaman sıfırdır.
-İnsan bu zaman boyutuna ulaşırsa ebedi olur.Bulunduğumuz durumda insan mantığı doğa mantığından daha zayıftır.
-Özel eğitim ve hallerde; insan mantığı doğa mantığını aşabilir ve kamil insan olur.
-İnsan ve doğa mantığı karşılaştırılamaz. İkisi birbirini tamamlar.
-İnsan ve doğadaki zıtlıklar tezatların çelişki dengesinden çok sıfır ve tamamlayıcı denge olarak düşünülmesi lazım. İdeal olan da budur. Ör : Parayı güç veya amaç olarak görmenin faklı zihniyetine benzer.
-Akıl güzel ahlakla doğru orantılıdır. Aynı şeyi zeka için söyleyemeyiz. Akıllı insan, akıllı devlet, akıllı millet ölümüne kadar hesabını yapar.
-Doğada değişmez veya yavaş değişen acımasız  bir mantık varken insanda değişken bir mantık vardır.
-Diyelim ki doğadaki mantık dogmadır. İnsan mantığı bu dogma mantığın kurallarına uygun     icabet etmezse çok büyük zaman kaybeder.
-Dogma kanun-kurallara çözüm üretilmedikçe? insan dogma kanun ve kurallara mahkum bir mantığın zararını görür (Demirkuş 2006).  
  C.7:: Eğer sadece bilim ve evriminin avukatlığını yapıp ta onu yaşamıyorsa ve kullanmıyorsan içi hava doldurulmuş topa benzersiniz. Ne zaman havanız alsa işe yaramaz top gibi buruşturup bir kenara atılırsınız. (ALİ ATEŞ)
  C.7:Doğaya Uymak Mecburidir.Doğadaki Herşey Birbirini O Kadar Mükemmel Tamamlıyorki İnsan Bu Süreçte Doğayı Keşfetme Ve Ona Ait Olma İddasını gütmelidir. (KADİR TAŞ)
  C.7: işleyişi,  insan.hayvan.bitki  ve   diğer  canlılar  arasındaki   uyum doğayı   oluşturur.   İnsan   sadece   bunun   bir   parçasıdır.  Var  olan doğanın düzeninde   her   şey uyumludur.  Bir bitki ve  hayvan düşünme  işini   yapamaz.  Bir insanda  fotosentez  yapamaz. İnsanın  düşünebilme   yetisinin  olması   mantığının  üstünlüğünü    göstermez. İnsan   düşünme   işini   yaparken  bile    doğada  var   olan  düzenden   yararlanarak   bilgi    üretir    ve   ürün  elde  eder. Belgin ÖZALP
  C.7:Nasıl ki bir düşünceye sadece inanmak yaşamaktan farklı ise bilimde de aynı şey geçerlidir. .(B.KARAŞ)
  C.7:insan oğlu ve doğa Allah’ın bir yansımasıdır. İnsanın bir sınırı olduğu gibi doğanın da bir sınırı vardır. Bence insan oğlu hayal gücünün sınırı çerçevesinde bilimin evriminin avukatlığını yapar ve ona yön vere bilir. (Özcan ÖZCAN)
  C.7:Bilim ve  evrim insanın hizmetine alınıp, onu yaşamak, kullanmak aşkınlaştırarak ileriye götürmekle anlam kazanır. AbdurrahmanYılmaz
  C.7: Evet insandaki bedensel ve düşünsel araçlar doğanın bir meyvesidir çünkü doğa insana çeşitli gizemler sunmasa insan salt kalabalıktan ibaret olurdu. .(M.ŞAHİN)
  C.7:Hiçbir başarı tesadüf değildir.Tesadüf elmanın kimin başına düşmeyi bilmesindedir. (Sevil GÜLEŞÇE)
  C.7:Burada soruyu cevaplamadan önce belirmem gereken bir şey insan bedenen kesinlikle doğanın bir parçasıdır ama ruhen veya düşünsel olarak bence değil çünkü bugün bir hayvana baktığında doğayla uyumlu yaşayabiliyor veya doğada vahşileşe biliyor yani demek istediğim insanın hayvani özellikleri doğanın parçası beyi ve duyguları değil.Celal EŞSİZ