43.Değişmek istemeyenleri yada değişmeye fıtratı müsait olmayanları; cebren , hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir?
İpucu;liyakatsiz hiçbir ,
iyilik, eylem...vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006. Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün.İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

C 43.Gerici düşünceye sahip insanlar denir. Özden CALP

C 43:Riyakarlık denir Berna AYIN

C 43.Despotluk denir. Yudum GÜRER

C 43. Yaptıkları işe düzenbazlık denir. Hasılatları dünya zevkü sefasıdır. Mizbah KARATAŞ

C 43: Zorla hiçbir şey olmaz zorla bir şeyi yaptırırsanız bile  arkanıza döndüğünüzde o şey yine eskisi gibi olur. Kamuran BALYEN

C.43:Bunların yaptığı iş boşlukta hareket etmek gibi bir şey olarak isimlendirilebilir. Sadece o insanların var olan fıtratıyla güzellikler var etmek veya fıtratına yeni şekiller oluşturma çabası olabilir. Ancak konu yine din olunca kimse yine almak ve istifade edeceği şeyin üzerine bir şeyle zorlanamaz. Amaç insan kazandırmak ise sevabı kazanacağın kadar faaliyette bulun. Caner ÖZDEMİR

C 43.Bu baskıcı bir yaklaşımdır. Fıtratı müsait olmayan birini siyasete ve dine sokmanın faydadan çok zararı vardır. İnanmayan yüz kişiyi dâhil etmektense inanan bir kişi daha değerlidir. Süleyman SENEM

 C 43.Bu baskıcı bir anlayış olup bazı insanların fıtratlarının değişime müsait olmadığının farkına varılması gerekir. Ferhat ÇENBER

C 43. Bilmiyorum. Şunu biliyorum ki bence zorla güzellik olmaz. Yakup EKİNCİ

C 43. Biraz argo olacak ama bu kalleşliktir ikiyüzlü olmadır. Bunun yerine kişinin fıtratı değişmeye müsait ise değiştirmeye çalışılmalı. Bu konularda hile ile ve kandırarak yapmak istenenden daha kötü sonuçlar doğura bilir. Muharrem Polat

C 43.Değişmek istemeyenleri Allah’ta değiştirmez.,Bizimde zorla değiştirmeye hakkımız yoktur..  Emine YARBA

C 43.Kavim cahilliği. Selçuk İNCE

C 43.Belki ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yanlış olduğunu söyleyebilirim çünkü tek düze bir düşünceye sahip kişilerle ilerleme söz konusu olamaz. Ayşegül CAN

C 43 değişmek istemeyenler (sırat-ı müstakim doğrultusunda) cahiller güruhudur. Cahil ile uğraşmaya değmez.Çünkü fikirleri her zaman kendi menfaati doğrultusunda kalıplaşmış fikirlerdir.Bu durumu zorlama diye nitelendirebiliriz ve zorlama ile hiçbir ön yargı ortadan kaldırılamaz. Hatice KAPLAN

C 43. Dini bilmiyor, dine göre hareket etmiyor demektir. Kübra Sivri

C 43. Bütün yaşam boyunca evren sürekli değişim içerisindedir. İnsan önceleri mağaralarda yaşar, yabani hayvanlarla beslenirlerdi. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile birlikte insanlar birlikte yaşamayı, çıplaklıktan kurtulup şık giyinmeyi, yiyeceklerini kendisi üretmeyi öğrenmiş. Fakat değişen yaşama tarzına rağmen bazı insanların kafasının içindekiler değişmemiş, üstelik giderek gerilemiştir. Böyle insan toplum içerisinde her zaman kabullenmedikleri olayları çeşitli eylemlerle protestolar düzenleyerek ve ya öldürerek kendi fikirlerinin doğru olduğunu söylerler. Dine karşı çıkar, ahlak kurallarını çiğner, töre cinayetlerine sebep olurlar. Böylece devleti içinden çıkılmaz bir bataklığa sürüklemiş olurlar. Erdoğan AKÇİÇEK

C43.toplumda değişime engel olanlar kendi çıkarlarını kaybetme korkusu olanlardır. bunu da tarihte papazların dini kendi çıkarlarına göre değiştirmesi örnek verilebilir. . Ramazan BORAN

 C.43.Kimse zorla dine koyulamaz.zaten islam bunu yasaklamıştır.Allah peygamber için bile’’sen kimseyi zorla hidayete erdiremezsin’’buyurmuştur. İHSAN YILDIZ

C 43.Dini bu şekilde kullanan ve insanların duygularını dine malzeme yaparak sömüren insanların özel bir adı var mıdır bilmem.Ercem Çağdaş ZOBAR 
C 43. Fırsatçılık denir. Ya bendensin ya öl denir. M. Akif TİRYAKİOĞLU