69.Değişmek istemeyenleri yada değişmeye fıtratı müsait olmayanları; cebren , hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir? İpucu;liyakatsiz hiçbir iş, iyilik, eylem...vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006. Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün.İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

C 69.Hakları kötüye kullanma denir.Özden CALP

C 69.Zorbalık ve cahillik denir. Yudum GÜRER  

C 69. Baskıcı ve zorba bir yöntem denir. Ve bir arpa boyu yol alamazlar. Yakup EKİNCİ

C 69:Riyakarlıktır.hasılatı hayvani inasanlardır. Berna AYIN

C 69. Bu kişiler birtakım dünya menfaatleri uğruna bu işleri yapıyor. Samimi hiçbir yanları yok. MUHARREM POLAT

C.69:Bu soruya daha önce cevap verilmiştir.Caner ÖZDEMİR

C 69.Bir dinde veya bir örgütte, fıtratı müsait olmayan yüz kişi olmasındansa davaya inanan bir kişi olması bence daha çok katkı sağlayacaktır. Süleyman SENEM

C 69.İnsanlara zorla kendi düşüncesini empoze etmek son derece yanlış bir şeydir. islam dinine gönül verenler bilirler ki dinde zorlama yoktur fakat bazı kesimler fıtratı uygun olmayanlara zoraki islamiyeti dayatmaktadır zaten inanmak çoğunluğu sağlamak değil inanmanın özünü benimsetmektir. Ferhat ÇENBER

C 69. Yaptıkları işe çıkarcılık denir. Bu gibi kişiler menfaatçidir. Mizbah KARATAŞ

C 69. Değişmek istemeyenleri Allah’ta değiştirmez. Bizimde değiştirmeye hakkımız yoktur.Emine YARBA

C 69.Değişmek istemeyenleri yada değişmeye fıtratı müsait olmayanları baskıyla,hile ve siyasetle dine koymaya çalışanlar din cahilleridir.Allah bile değişmek istemeyenleri değiştirmez.Selçuk İNCE

C 69. Belki ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yanlış olduğunu söyleyebilirim çünkü tek düze bir düşünceye sahip kişilerle ilerleme söz konusu olamaz. Ayşegül CAN

C 69 Despotluktur derim ben… Hatice KAPLAN

C 69. Dini bilmiyor ve dine göre hareket etmiyor demektir. Çünkü dinde zorlama yoktur. Kübra Sivri

C 69. Değişimi istemeyenleri siyasete koymak, isteyenlerin amacı dini ve siyaseti sömürerek değişimle kendi menfaatlerine yönelik tehtidleri yok etmek istemektedirler. Buna sömürgecilik denir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-69)menfaatçi denir. . Ramazan BORAN

C 69:Bunun kimseye bir faydası olmaz.Aksine zararı olur,hasılatı ise hiçbir şeydir. Kamuran BALYEN

C. 69. Bu kişiler birtakım dünya menfaatleri uğruna bu işleri yapıyor. Samimi hiçbir yaları yok. İHSAN YILDIZ

C 69.Bu tür davranışlar boş suda kürek sallamaya benzer.Zorbalık sadece sokata olmaz bazen düşüncede de olabilir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 69. Evet Allah değişmek istemeyeni değiştirmez. Bir insanı zorla ve Baskı ile değiştiremez ondan verim alamazsınız buraya kadar size katılıyorum fakat bu bir liyakat ve idrak meselesi değildir . eğer öyle olsaydı herkes günahsız ve cennetlik olur iyi ve kötü ayırımı olmazdı. Her insan aklı ve mantığı ile doğruyu bulacak ve ona yönelebilecek kapasitede yaratılmıştır. Aksi taktirde Allah ın adaletsizlik yaptığı düşüncesi ortaya çıkar. M. Akif TİRYAKİOĞLU