68.Bilim siyasetin metriksisin de, bilim insanları da, siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim adamları dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve güzel ahlaklı bilim adamların metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları

C 68.Bilimi siyasete, siyaseti bilime malzeme etmemek lazım.Özden CALP

C 68:Bilim hiçbir şeye malzeme olmaz. Berna AYIN

C 68:Doğrudur bilim insanı bağımsız olmalıdır. Kamuran BALYEN

C 68.Bilim siyasete uydurulamaz.Siyaset bilime destek vermek zorundadır.Bilim de bilim adamı da tarafsız olmalıdır.Bili evrensel olmalıdır ve tüm insanlığa hizmet etmelidir.Belli bir partiye değil. Yudum GÜRER

C 68. Günümüzde bu önermenin doğruluğunu tasdikler gibi olaylar ceyran ediyor. Yakup EKİNCİ

C 68. Siyaset taraf tutmaktır. Bilim evrensel olmalı siyasete alet edilmemeli bütün insanlığa fayda sağlamalı Muharrem Polat

C.68:Bilim insanların oyuncağı,bilim adamları ise siyasilerin konuşma siyaset malzemeleri olamaz.Çünkü ancak yaptıkları iş dolayısıyla dine veya insan değerlerine zarar vermek değildir amaçları var olan düzenin işleyişin nasıl olduğunu araştırırlar ve insanlığa bir kelime bile fayda verebilirlerse de ne mutlu onlara.Caner ÖZDEMİR

C 68.Kesinlikle doğru bir önermedir. Bilim siyasete alet edilirse bilim olmaktan çıkar. Süleyman SENEM

C 68.Bilim siyasetin etkisi altında değil bağımsız olmalı, bilim insanı siyasetin bir parçası haline geldiği zaman asıl tehlike oluşturacak şeydir yani bilim evrensel değerlere hitap etmelidir. Ferhat ÇENBER

C 68.Herkes hak ettiği yerini bilmelidir. İmamsan imamlığını, rektörsen rektörlüğünü bileceksin. Alanında uzman olmadığın işlere burnunu sokmayacaksın. Mizbah KARATAŞ

C 68.İnsanda kalp ne ise toplumda ulema odur. Ulemayı kötüye kullanmak kalbi rahatsız olan bir bedene benzer. Emine YARBA

C 68.Bilim insanının siyasetle bir ilişiği olmaması gereklidir.Zaten bilim insanı siyasilere kendi onuru ve emeğiyle kazandığı unvan ve dereceleri az bir değer karşılığında satmamalıdır.Bilim insanı kendini siyasilerin oyuncağı haline getirmemelidir.Dini açıdan da kendi değerler sisteminden ödün vermemelidir.Selçuk İNCE

C 68.Çok güzel bir noktaya değinilmiş, eksiksiz ve doğru bir önerme… Ayşegül CAN

C 68 Her ne olursa olsun ya da hangi alan olursa olsun içine eğer siyaset bulaşmış ise yalan, riyakârlık, menfaat… V.b. bulaşmış demektir. Yani edep ve güzel ahlaktan uzaklaşmış demektir. Dolayısı ile her şeyde olduğu gibi biliminde siyasetten uzak kalması gerekir. Hatice KAPLAN 

C 68. Bilimin ve bilim insanlarının siyasete karışması anlamsız ve gereksiz. Kübra Sivri

C 68. Âlimlerimizi ve bilim insanlarımızı kötü işlerimizde kullanmamalıyız. Onların da zihniyetlerini kirlettiğimiz zaman, güzel ahlaklı ve edepli insan kalmayacaktır. Böylece toplumda güzel ve edepli ahlak yönünde örnek alınacak insanlar olmayınca bu olgulara sahip kimsede yetişmeyecektir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-68)ne yazık ki bizim rektörler siyasetle uğraşıyor insanlarımız da siyasete malzeme oluyor. . Ramazan BORAN

C.68.Doğrudur.Bilim her zaman tarafsız olmalı Siyasi istikrarsızlık ve çalkantılar hiçbir zaman bilimi engellememeli bilim adamı her zaman kararlı ve azimli olmalıdır. İHSAN YILDIZ

C 68.Önermenin doğruluğunda tartışacak bir nokta görmüyorum.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 68. Bilim adamı ve bilim tabiatı gereği özgür olmalı ki yetişip gelişebilsin. Bilme ve bilim adamına sınır çizer ve bu hudutları geçme derseniz , ufkuna ve doğrularına prizma tutmuş olusunuz. M. Akif TİRYAKİOĞLU