34.A-Anne ve babalar olarak; eğitimde hedefimiz sırasıyla; çocuklarımızın; sınıfın en güzel ahlaklı, en çalışkan. sonra en başarılı kişilikler olmaları beklentisi ve gayreti içinde olmalıyız. Eğitim, öğretim, düşünce ve mantık sistemlerimizde buna göre dizayn edilmelidir. DEMİRKUŞ 2008
Önermesi doğrumu neden?
İpucu;nefis, zeka , akıl, güzel ahlak, çalışkanlığı haz ve refleks haline getirmeyi bir arada düşünün.
         B-Güzel ahlak ve çalışkanlığın metriksindeki başarı liyakatli başarıdır veya güzel ahlak ve çalışkanlığın meyvesi olan başarı liyakatli başarıdır.veya Güzel ahlak ve çalışkanlığın ürünü olan başarı makbuldür. DEMİRKUŞ 2008. Önermesi doğrumu neden?
İpucu;bu günkü bazı çok zeki ve başarılı insanlardan neden toplum hayır görmüyor?
        C-Sizce liyakatli başarıyla gençlerimizi donatmak için nasıl bir eğitim ve öğretim sistemi elzemdir?
İpucu; liyakatli başarıda akılın hissesi güzel ahlak, eğitim,fıtrat ve tercihin hissesi ise çalışkanlık olmalıdır. Yani güzel ahlak ve çalışkanlıkla donatılmış başarı insanidir.DEMİRKUŞ 2008
İpucu:Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim(Hadis/güzel ahlak). ve Bir günü diğerine uyan zarardadır -Hadis/çalışkanlık
        D-Liyakati taktir sınavı nedir? Zekaya dayalı başarı sınavı nedir? Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı nedir? Bu sınavlar nerelerde uygulanmalı? Sizce ÖSS sınavı yerine nasıl sınavlar yapılmalı?
         E-Bir öğrencinin çalışarak kazandığı çalışma performansı alışkanlığını başarıya yansımamamsı ne demektir? Ne demek değildir?
İpucu;sınavla veya sınavsız bunu başarıya (başarı puanına) yansıtmanın bir yolu var mı?
        F-Zeki olana ekmek var zeki olmayana ekmek yok mantığı yada çok zeki olana çok, az zeki olana az ekmek var. Önermeleri ÖSS ile ne kadar örtüşür?
İpucu;sınav sistemlerini her fıtratın yapabileceği iş çeşitliğini insanların sıfatlarıyla ilişkilendirin.

Öneri ve Geçici Çözüm:Bekli de:ÖSS sınavlarının karşılığı:lise son sınıfa kadar;her öğretmenin yazılı yeddi yeminli olarak her öğrenci için verdiği ahlak puanların (güzel ahlak baz alınarak/peygamber ahlakı) lise sondaki toplam puanı, Öğrencinin çalışma performansı ve alışkanlığına verilen toplam puanı, Öğrencilerin derslerde aldığı toplam ve branş puanları puanlarını dağılım oranı,.....!!!!!!!! ÖSS genel sınavında aldığı toplam ve branş puanları. Her biri başarının bir paftası olarak dikkate alınırsa geleceğimizi daha seçkin ve liyakatli ekiplere emanet etmiş oluruz.Örneğin, doktorluk(ahlak-performans-çalışkanlık) , öğretmenlik (ahlak,çalışkanlık), siyaset(ahlak ve performans), hemşirelik(ahlak, şefkat,özveri, çalışkanlık, performans)…vb meslekler için ahlak ve çalışkanlık puanları çok büyük şeyler ifade edilmelidir..0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi Nedir Ve Neler İçerir

-Öğrencilerin davranışlarına doğru ve gerçekçi empati duymak ve okumak için öğrencinin; fıtratı, içinde bulunduğu koşulları hocaları tarafından çok iyi bilinmesi zorunludur. Örneğin gündüz çalışıp gece derse devam eden öğrencilerin sıkıntıları iyi değerlendirilmeli.
-Okul öncesinden, üniversite bitimine kadar öğrencinin dersine giren hocaları tarafından mutlaka “Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi” tutulmalıdır.
- Bu arşivin verilerinden alınan değerlere göre öğrenciye puan kategorileri ortaya çıkar. Mesleğe yönlendirmede, mesleğin fıtratına göre kullanılmalıdır.Amaç öğrencinin fıtratı, yetenekleri, gücü, güvenirlik, zayıflık, güvensizlik ve tehlikeli ….vb özgünlüklerinin sınırlarını çizerek liyakat denklemini ortaya çıkarmak ve belirlemektir.
Veriler;
1-Bedensel ve zihinsel olarak, radikal saplantı ve hastalıkların olup olmadığı mutlaka hastaneden heyet raporu ile belgelenmelidir.
2-Öğrenci sınıfta mezun olana kadar hangi derse ne kadar devam etmemişliğin toplamı ve sıkı devam etmişliğinin gerekçesi. Optimum koşularda derse devam sıklığı ve gerekçesi.
3-Öğrenci sınıfta dersi dinlemeye ilgisizliği veya aşırı ilginin gerekçesi.
4- derse aktif katılımın ve sıra dışılıkların gerekçesi/leri
5-Hocanın uyarılarına tepkileri netleştirilmeli varsa gerekçesi. Tepkilerinde istenmeyen hissi kastilikler var mıdır?


Öğrencinin Doğal Fıtratını Tanıma (Değişmezleri, Değişirleri, Nötrleri, Titrek Özellikleri ve Diğerleri)
1-Kişilik yapısının değişmezleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
2-Aşılmaz istenmeyen ve istenen değer yargıları
3-İstenmeyen ve istenen takıntıları (sürekli veya sık meşguliyetleri)
4-Aşırı ilgileri alanı/ları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
5-Topluma pozitif katkılarda bulanabilecek genel-özgün özellikleri
6-Toplumu negatif etkileyecek genel- özellikleri
7-Kişisel özgünlükleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
8-Sıra dışılıkları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
9-Sevdiği alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
10-Başarılı olduğu alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
11-Sevdiği ve başardığı alanlar, konular ve dersler arasında nasıl bir ilişki vardır(zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)
12- Diğerleri……(pozitif-negatif, nötr veya titrek) veya (zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)

Öğrencilerde Bazı Ahlak Kriterleri Her Öğrenci Zatına Özgü Olanaklara ve Fıtrata Sahip Olduğu Dikkate Alınarak Öğrencinin Fıtrat Ölçüsünde
1-Öğrencinin fıtratı ölçüsünde yapa bildiği iş/ler veya gösterdiği tepkiler
2-Öğrencinin dersteki tepkileri ve davranışların kalitesi
3-Sınıftaki genel davranışların kalitesi
4-Okul içinde ve çevresinde veya sokakta gösterdiği davranışların kalitesi
5-Öğrencinin ani olaylara verdiği refleks davranışlar ve tepkilerin kalitesi
6-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi
7-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri- sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi
8-Ders hocasına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
9- Arkadaşlarına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
10-Güzel hasletleri ve davranışları
11-İstenmeyen hasletleri ve davranışları
12-Diğerleri……

Çalışkanlık, Özveri, Şefkat ve Performans Kriterleri;(Her Öğrencinin;Zekası, Sağlığı, Zatına Özgü Hasletleri, Olanakları ve Fıtrata Sahip Olduğu Dikkate Alınarak veya Öğrencinin Sağlığı, Fıtrat,  Olanakları ...vb İradesi Dışındaki Etkenler Dikkate Alınarak Değerlendirmeler Yapılmalı )
1-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
2-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri-sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
3-Verilen sorumluluk ve ödevi yerine getirmeye verdiği önem (zaman ve olanakları ölçüsünde)
4-Şefkatlık performansı
5-Hoş görü performansı ve kalitesi
6-Özveri performansı ve kalitesi
7- Diğerleri……

Öğrencinin Sanal Kapasitesi(Hafızasının Global Sınırları) Aşağıdaki sınırları belirleyici periyodik sınavlar yapılmalı ve özel sorular hazırlanmalıdır.
1-İdlerinin sınırları
2-İdollerinin sınırları
3-Egolarının sınırları
4-Hoş görü sınırları
5-İlgi ve sevgisinin sınırları
6-Taptığının/larının özellikleri
7-Sıradışılıkları
8-Kendisine tüm olanaklar verildiği halde neler yapa bileceği öğrenilmeli!!!
9-Olmasını ve gerçekleşmesini istemediği en önemli X şey-olay
10-Olmasını ve gerçekleşmesini istediği en önemli X şey-olay
11-Onun için en önemli X tane değer yargıları nelerdir.
12-Diğerleri……

Öğrencinin Paylaşma Yatkınlığı.   Çevresini;Bilgi, Olanak ve Becerilerinden Yararlandırmaya Yatkınlığı-Özverisi
1-Olanaklarını paylaşma duygusunun kalitesi
2-Özverilerinin kalitesi ve çok yönlülüğü.
3-Çevresine yardım etme kalitesi ve yatkınlığı
4-Olanak ve yeteneklerinden yaralandırmaya yatkınlık ve kalitesi.a

 

C 34.A-Evet. Güzel ahlak her şeyden önde gelir.

B-Evet. Güzel ahlak çalışkanlığın ürünüdür ve bu yapıya sahip kişiler merakları doğrultusunda çalışmaya meyillidirler.

C-Bizim eğitim sistemimizde öğrenciye sadece okul dersleri anlatılıp sınav yapılır ve aldığı notu onu yansıtır. Oysaki okulla başladığı andan itibaren oturuşuyla, kalkışıyla, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde vb. bütün durumlarıyla öğrenciler değerlendirilmeli. Öğretmenlerde notla korkutmamalılar.

D-Liyakati takdir sınavı; kişisel başarısını gösteren sınavdır. Zekâya dayalı başarı sınavı; branş derslerindeki başarısını gösterir. Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı; kişini kendine özgü hal-hareketlerini içeren özünde nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteren bir sınav. Bu sınavlar tüm yaşamı içerir. İnsanların geleceğini kapsayan bir sınav hayatındaki bütün ahlaki değerlerini, başarısını, bilgisini ve insani tüm değerlerini içermelidir.

E-Psikomotor alanında zayıf olduğunu gösterir. Zamanla aşılabilir.

F-Ne yazık ki öyle Çok soruya çok puan, Az soruya az puan. Burası Türkiye doğaldır. Özden CALP

C 34.A.Doğrudur.Aileler bu bekledikler özellikleri kendileri hiçbir çaba harcamadan çocuklara yüklerlerse çocuklarda psikolojik travmalara neden olur.

B.Çalışkan olup ahlaklı insanlardan kaçınılmalıdır.O insanlar çok hırslı olu ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışır yanında da her türlü ahlaksızlığı yapar.

C.Torpilin geçersiz olduğu,herkesin eşit olduğu,ahlaki değerlerin yıkılmadığı,kuralları olan aynı zamanda özgürlükleri olan daha çok araştırmaya yönelik,branşlaşmanın erken yaşlarda başlamış olduğu bir eğitim sistemi geliştirilmeli.

D.öğrencilerin yıl içerisinde ders notları,her türlü hareketleri,araştırmaya karşı tutumlar,proje geliştirme yetenekleri ve sosyal çevre ile her türlü ilişkisi incelenerek verilen notlar liyakatli takdir sınavı yerine geçmeli.Tabi bu incelemeler tarafsız olarak yapılmalı.zekaya dayalı başarı sınavı zeka testleri olabilir.Bu sınavlar her türlü kuruluşta uygulanabilir fakat özellikle okullarda uygulanmalıdır.ÖSS sınavı yerine öğrencinin bir yıl  boyunca öğretmenlerinde bıraktığı izlenimler dikkate alınmalı,katıldığı projeler,yaptığı araştırmalar dikkate alınmalı,yıl sonu not ortalaması dikkate alınmalı ve yıl sonunda yıl içinde gördüğü bütün dersleri kapsayan kaliteli bir sınava tabi tutulmalı.Bu durumlar mezuniyete kadar devam etmeli ve mezun olunduğunda bütün bu kriterlerden alınan puanları ortalaması alınıp taban puanda eklenerek üniversite seçme puanı elde edilmelidir.

E.Öğrencinin kazandığı çalışma performansı onun bütün hayatına yansır.Sınav bile yapılmadan sadece onun günlük işlerindeki disipline bakarak bile çalışkanlığı hakkında  yorum yapılabilir.

F.Bu sözü şöyle değiştirebiliriz:çalışana kendini geliştirene ekmek var ,çalışmayana yok.Bunu kendi ülkemize uygularsak:Torpili olana ekmek var ,torpili olmayana yok.ÖSS mantığına gelince zeka kadar düzenli çalışmakta önemli.Hatta bence düzenli çalışan bir insan zeki ama düzensiz çalışan bir insanı çok büyük farklarla geçebilir. Yudum GÜRER

 

C.34:A Bahsedilen bu durumda ön planda aile özverisi ve çocuk verimliliğinden başarının ortaya çıkacağı ve eğer bu bizim benim çocuğum başarılı olsun kelimesiyle örtüşüyorsa kendimize bu şekilde aşılayıp doğrularız.

B Çünkü bizim toplumların en çok önem verdikleri değer yargılarından biri güzel ahlaktır ha bunun yanında çalışkanlık iyi bir tutum da sergileniyorsa ne ala. Yani liyakatli ve güzel ahlaklı bir başarı ölçüsü yakalanır.

C Var olan sisteme güzel ahlakın da kazandırılacağı dersler veya eğitimler verilmeli oysa ülkemizde sadece bunun sorgulanması yapılmaktadır niye yapıldığı değil istenilen düzeyde olması isteniyorsa öyle bir dersinde her sınıfta belli yaş aralığına hitap edici özelikle olmalıdır.

D Kişinin kendisinin sahip olduğu değerlerin sınanması örneğin güzel ahlak, çalışkanlık vb zekâ sınavı da sonradan kazanılan özelliklerin bunlar genelde zihinsel beceriler olup testlerle ölçülürler. Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavlarında ise bir sınav değil de öğrenme açısından bir anket yapılabilir. ÖSS sınavı diye bir şeyin olmaması gerekir öğrenciler evden okula gittikleri ilk günden itibaren ve öğretmenlerin yardımıyla kişinin ilgi ve yetenek alanlarına göre bir yol çizme eğitimi modeli benimsenmeli.

E Çok karakteristik bir konu o tür insanları da başka sınavlara tabi tutmak olabilir bunun dışında bir şeyde düşünüle bilinir ancak ne derece faydalı olunur orası bilinemez.

F Zekilik dediğimiz gibi çok özel bir durum olduğundan çok zekiler zaten her zaman olanakları ve durumları açsından çok ekmeği almayı başarabilmekteler. Caner ÖZDEMİR

C 34.A.Şimdiki eğitim sisteminde güzel ahlak son plana atılmış hatta hiç gözetilmiyor. Başarı üzerine kurulu bir eğitim sistemi mevcuttur. Oysa başarının sırrının güzel ahlaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle eğitim sistemi önermede olduğu gibi olmalıdır.

B.Güzel ahlaktan yoksun başarı bilimin siyasetin ve dinin kötülerin eline geçmesini doğurur. Bence başarı güzel ahlakın metriksinde olmalıdır. Süleyman SENEM

C 34:A)Doğrudur. İnsan hep en mükkemeli ister.

         B)Doğrudur. her şeyin başında güzel ahlak gelir.

         C)Dinin de içinde olduğu eğitim ve öğretim  Berna AYIN

C 34:A) Burada güzel,çalışkan ve başarıdan neyin kastedildiği tam olarak açıklanmadığı için bir şey söyleyemem.

        B) Aynı şeyi tekrarlıyorum.

        C)İnsanı düşünceye sevk eden her türlü düşünce takdir edilmelidir. Kamuran BALYEN

C 34.A.Doğrudur. Çünkü başarı için güzel ahlak ve çalışkanlık en az insanın fizyolojik ihtiyaçları kadar şarttır.

B.Doğrudur. Çünkü bu iki kavramdan birisinin eksikliği başarıyı tek düzeleştirir. Ferhat ÇENBER

C 34. A. Bu önerme doğrudur. Çünkü herkes kendisine ait olan şeylerin en iyi olmasını ister. Kimse yoğurdunun ekşi olmasını istemez. Bu insanların fıtratında olan bir olaydır.

         B. Önermeye katılıyorum. Misal olarak; bir adam oğluna sürekli sen adam olamazsın diyor. Ve bu çocuk çalışarak sonunda başarılı bir şekilde bir ilçeye kaymakam oluyor. Daha sonra emrindekilere gidin ve babamı getirin görsün beni nasıl adam olunurmuş diye… Ve giderler babasını getiriler. Oğlu babasına sorar bak adam oldum işte… Ancak babası ona sen yinede ADAM OLAMAMIŞSIN der. Çünkü insan hiç babasını ayağına getirir mi?

        C. Bana göre en iyi model HZ. MUHAMMED (SAV)’ İN cahiliye dönemindeki insanları ASR-I SAADET insanları haline getirdiği eğitim sistemi benimsenmeli… Artı bir de eğitimcilerimiz bir şeyleri verirken önce kendilerinin uygulayıp sonra başkalarına vermelidirler.

        D. Elbette sınavlar olmalı ancak nasıl bir sistem yapılmalı onu bilemiyecem. Çünkü sınavlar bir elek işlevi görmektedir.

        E. Bilmiyorum.

        F. Bu önermeler eşittir ÖSS. Bizim eğitim sistemi çökmüş durumda. Hiç başarılı olduğunu zannetmiyorum. Yakup EKİNCİ

C 34. A) Doğrudur çünkü güzel ahlaklı olanlar genelde daha çalışkandırlar. Bu nefse zor gelen bir şeydir. Başarı da oturularak gelmez; güzel ahlak ve çalışma başarıyı getirir.

          B) Doğrudur çünkü güzel ahlaklı insanlar toplum için daha faydalı ve çıkarcı bencil değildirler.

          C) Güzel ahlak kazandıran, disiplinli bir çalışmayı öğreten uygulatan bir eğitim sistemi olmalıdır.

          E) Adı üstünde çalışma performansı alışkanlığı. Bunu başarıyla değil alışkanlığını gözleyerek anlarız.

          F)Ne de olsa ÖSS sistemimiz ezbere dayalı. Zekaya fazla önem kalmıyor. Muharrem Polat

 

C 34. A) Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsak her zaman beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini bilmeliyiz. Mizbah KARATAŞ

C 34. A:Doğrudur. Çünkü insan bu özelliklerle doğruya ulaşır ve kendisini gerçekleştirir.

      B: Doğrudur. Çünkü güzel ahlakla olmadan elde edilen bilgi , başarı ve çalışkanlık doğaya ve insanlara zarar vermekten başka bir şeye yaramaz.

     C: Bilgi ve becerisi yanında güzel ahlaka, çalışkanlığına, başarılığına, eğitimine, fıtratına bakılması gereklidir. Emine YARBA   

C 34.A.Anne baba olarak çocuğumuzu gözümüzde idealleştirebiliriz. Belki kendimiz bir yerlere varamamışız veya elde edemediğimiz şeyleri onların yapmasını isteriz. Bu yüzden sınıfta, toplumda, sosyal hayatta çocuğumuzun en yerlere gelmesini isteriz. Ancak bu düşünce çocuğumuzun kendi kişisel beceri ve isteklerini engellememelidir.

B.Doğru; çünkü güzel ahlak çalışkanlığın meyvesi olan başarı liyakatli başarıdır. Toplumda çok zeki ancak ahlaksızlar da vardır. Lakin ne yazık ki bunlar topluma zarar vermektedirler.

C.Liyakatli başarıda aklın hissesi güzel ahlak, eğitim, fıtrat ve tercihin hissesi ise çalışkanlık olmalıdır. Yani güzel ahlak ve çalışkanlıkla donatılmış başarı insanidir.

D.Layık olma sınavıdır.

               F.ÖSS mantığıyla tamamen örtüşmektedir. Ne kadar zeki isen o kadar iyi yerlere gelirsin. Selçuk İNCE

 

C 34.A-Doğru bir önerme çünkü güzel ahlak olmadığı müddetçe çalışkanlık ve başarının bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum.

B-Önermeyi doğru buluyorum herkes için doğru olduğunu kabul ettiğim için nedenini açıklama gereği duymuyorum çünkü buradaki doğru bir tane…bu önerme ilk önermeyi doğrular nitelikte.

C-Başta sistemin güzel ahlaklı insanlar yetiştirme konusunda ısrarcı olması lazım çünkü ancak böyle bir sistem topluma yararlı gençler yetiştirebilir. Ayrıca bence eğitilecek olan kişilerin önü açılmalı yasakların çok olduğu bir toplumda eğitim zor olur.

D-Ben dünyevi hiçbir sınavdan hoşlanmıyorum hele hele ÖSS den nefret ediyorum Bence kişilerin gelecekleri üç saate sıkıştırılmamalı. Bu sınav yerine kişiler okullarındaki başarı puanlarıyla değerlendirilmeli böylece beklide eğitim seviyemizi yükseltebiliriz.

E-Hayat bir sınav değimli başarıp başaramamakta bu sınavın bir parçası o yüzden bunlara fazla takılmamak lazım…

F-Bence tamamen ÖSS mantığı… Ayşegül CAN

C 34 A)Her insan ardından bırakacağı neslinin çalışkan,güzel ahlaklı,güçlü,kuvvetli,başarılı….v.b hasletlere sahip olmasını ister.Eğitim,öğretim,düşünce,mantık sistemimizin içerisinde de birçok nesil geçtiğinden dolayı yukarıda saydığım özelliklere sahip fertler yetiştirebilmek için bu sistemler ona göre ayarlanmalıdır.

B) Günümüzde zeki ve başarılı insanlar çoğunlukla kapitalizme kurban edilmiş şahsiyetler olduğundan ve güzel ahlaklı ve çalışkan olan kişilerde veto imparatorluğu tarafından mat edildiğinden insanlık bu kayıplardan dolayı bir aşama kaydedemeyip yerinde sayıyor ve hatta geriliyor da diyebiliriz.

C) Sizinde değindiğiniz gibi Peygamber efendimiz (s.a.s) in hadislerine ya da hadislerinin düsturları doğrultusunda hazırlanmış bir eğitim-öğretim sistemi muhakkak başarıyı da yanında getirir. Asr-ı saadet diye nitelendirilen zamanda nice âlim zat olan sahabe efendilerimiz(Allah hepsinden razı olsun) Peygamber efendimiz(s.a.s) in hadisleri ışığında yetişmiştir.

D) Liyakati Takdir Sınavı: Liyakatlilik derecesini ölçme ve dereceye göre takdir etme sınavıdır.

Zekâya Dayalı Başarı Sınavı: Zekâ düzeyini ölçme sınavıdır.

Fıtrat Özgünlüğünü Belirleme Sınavı: Fıtrat ve özgünlük kelimeleri benim zihnimde eşdeğer konumda olduğundan fıtratın düzgün mü bozuk mu olduğunu belirleme sınavı diye nitelendirebilirim.

Bana göre aşamalı bir sınav sistemi olmalı ve her aşamada da bu sınavların tümü yapılmalı ki kaliteli insan daha kolay kazanabilsin.

E)Ben bunu bütün gün ağır yükler altında çalışıpta cüz’i bir miktar kazanan işçiye benzetiyorum. Ne kadar yüksek bir performans gösterirse göstersin nasibinde ne yazılı ise onu alır. Fakat hiçbir zahmet ya da çaba boşa gitmez yine geri dönüşüm kutumuza geri döndürülürler(Allah c.c tarafından çünkü Rabbim hiçbir şeyi zayi etmez.

F) Bana göre zekâ unsuru çocuklarda üstünlüğü ortaya koymuyor. Çok zeki olupta kısıtlı olanağından dolayı ya da olanakları doğrultusunda o sınava girmiş çok yavrucaklar vardır. Eğer ki derseniz aynı aynı olanaklar doğrultusunda olacak şekilde zeka seviyesine göre bir yerleri kazanma çabası olursa evet ÖSS ile örtüşür. Hatice KAPLAN

C 34. a) İstenilen özellikler güzel fakat çocuğun tüm bu özelliklerde en olmasını beklemek, çocuk ve aile için uygun bir hedef olmayabilir, hüsrana uğratabilir, dengeyi tutturmak ve o çizgide yürümek gerekir. b) Doğru ahlak tüm güzelliklerin gereğidir. Ahlaksız doğru olamaz. c) Peygamber ahlakı ve hayatı örnek alınarak verilen eğitim gerekli ve yeterlidir. d) Düşünüyorum e) Öğrenci yetersizliğinden veya öğrendiğini göstermesi istenen sistem yetersiz, yanlış veya öğrenciye uygun olmamasından kaynaklanabilir. f) Çok güzel örtüşür. Kübra Sivri

C 34.A. İnsanlar bilgisayar değillerdir. İstediğimiz zaman istediğimiz program ve uygulamaları yükleyip kullanalım. İstemediğimiz zaman ise onları silelim. İnsanlar nefis sahibi varlıklardır. Yetiştireceğimiz çocuğumuz, akıllı, güzel ahlaklı ve zeki olabilir. Fakat her ne kadar da gayret edersek de onu istediğimiz gibi yönlendiremeyiz. Ona isteklerimizi yaptırıp ondan çok büyük beklentiler içerisinde olamayız. Çünkü o bir nefis sahibi bir varlıktır. Kendisi bazen doğru bildiği yolda sapabilir, yanlış yapabilir, kötü şeylerden haz duyabilir. Bu nedenle çocuğumuzu en doğru şekilde eğitmeliyiz. Fakat ondan çok büyük beklentiler içerisin de bulunmamalıyız.

        B. Başarılı olmak için akıllı ve güzel ahlaklı olmak gerekir. Tabi bunu yanında zekâ da çok önemli bir unsurdur. Zekâ; insanların akıl yürütme, düşünme, objektif gerçekleri algılama becerisi iken, akıl; doğruyu, güzeli, yanlışı ve kötüyü ayırt etmektir. Sadece zekâsıyla hareket eden insanlar her ne kadar zeki olsalar da akıl ve güzel ahlak olgularını harekete geçiremedikten sonra yaptıkları şeyler topluma ve kendisine yararlı olmayabilir. Bunlar toplum içerisinde güzel konuşmayı, davranmayı bilmezler. Bunlar hayvani bir içgüdüye sahiptirler ve kendilerini yönetemezler. Bu nedenle başarılı olamazlar.

        C. Gençlerimize çocukluk dönemlerinden başlamak üzere güzel ahlakı benimsetmek gerekir. Eğitimin ilk amacı güzel ahlaklı insan yetiştirmektir. Güzel ahlakın yerleşik olmadığı bir insan, aklı ile değil nefsi ve zekâsı ile hareket eder. Daha sonra bu kişiyi sürekli çalışma hırsına sürükleyecek faktörler benimsetilmelidir(gelecek kuşkusu). Güzel ahlak ve çalışkanlıkla donatılmış insanların her zaman başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir.

        D. Liyakati takdir sınavı: İnsanların “akıl ve ruh” araçlarını kullanarak nefsine müdahale etmesine ve bunları nasıl gerçekleştirdiği.

             Zekâya dayalı başarı sınavı: Zekâ her zaman başarıyı getirmez. Zekâsını ve aklını birlikte kullanmayan insanlar yaşamlarında sürekli kendilerinde bir eksikli hissederler. Bu nedenle zekâ ile kazanıla başarıla geçicidir.

              Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı: Ahlak; huy, tabiat, davranış tarzı, tutum ve tavır olarak tanımlanabilir. Kendi fıtratını özgür bırakan insanlar güzel ahlaklı insan olmayı başaramazlar. Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı ile insanların huylarını tabiatına test edilebilir.

            Bu sınavlar elbette sadece okulda, hastanede, evde test edilemez. Bunların yaşamın her bölümünden yaralanılarak yapılabilir. ÖSS sıvı yerine güzel ahlak sınavları veya insanların ilgi duydukları, ileride verimli olacakları alanları belirleme sınavları ortaokul dönemlerinde yapılmalı, geriye kalan zaman biriminde kişi o alana yönlendirilmelidir. Yalnız güzel ahlak sınavının tabanını oluşturmalıdır. Erdoğan AKÇİÇEK

 

C-34)güzel hasletleri ve davranışları, verilen sorumluluk ve ödevini yerine getirmeye verdiği önem, kendisine tüm olanaklar verildiği halde neler yapabileceği öğrenilmeli, olanak ve yeteneklerinden yararlandırmaya yatkınlık ve kalitesini kazandırmak. . Ramazan BORAN

C.34.

A)Evet doğrudur .çünki çocuğa başarılı olmasına yardımcı olursak bu çocuk topluma yararlı olur. İHSAN YILDIZ

B)Doğrudur. Güzel ahlak ve başarı birleştimi mükemmellik ortaya çıkar. İHSAN YILDIZ

C)Onlara bilimi ve inançları ile bağdaşan sıkı bir eğitim vermeliyiz. İHSAN YILDIZ

D)Bilim evleri kurulmalı ve ÖSS yerine kişilerin kabiliyetlerine göre çeşitli sınavlar yapılmalı. İHSAN YILDIZ

E)Demek ki o öğrenci verimli çalışmıyor. İHSAN YILDIZ

F)Bugünkü sınav sistemi işi o noktaya getirmiş zaten. İHSAN YILDIZ

C 34.Bir birey öncelikle kendisi ve toplumu için yararlı bir kişilik olmalıdır ki başarısını ve aklının getirdiği ürünleri toplumun faydası için kullanabilsin.Ne dahiler görüldüki insanlık onları belki de yüzyıllar boyu nefretle hatırlayacak.

        Eğitim sistemlerindeki yaklaşımların da istenilen özelliklerin kazandırılması aşamasında bu ölçütleri düzgün rayına oturtması gerekir.Başarı gecikmeli de olsa kişinin zeka seviyesine göre çalışma kapasitesine göre bir şekilde sağlanabilir fakat yanlış insan yetiştirmenin sonu felakettir,düzeltilmesi ise çok zordur..Ercem Çağdaş ZOBAR

C 34. Burada kesinlikle katılıyorum her şeyden önce insan en güzel ahlakla insanlık mertebesinin hakkını vermeli başarı ve çalışkanlık onu zaten takip edecektir. M. Akif TİRYAKİOĞLU