Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı
                                                    In English

                                                                                                                 
                                                                                                                 
                              ÖZET
       Bu projede; evlerde çöpe atılan her türlü (deterjan,ilaç, yağ, içecek vb.) ambalaj malzemeleri, her türlü meyve çekirdeği, kemik, karton kutular gibi artık - atık materyaller, kullanılamayacak bozuk elektronik- mekanik alet ve ekipman, çocuk oyuncakları gibi materyaller önce toplanıp temizlenecek, gruplandırılacaktır. Bu materyaller dijital ortama aktarıldıktan sonra film ve sunu haline getirilip CD’ye aktarılacaktır.
       Toplanan bu materyalin öncelikle eğitim amaçlı olarak; etkinlik hazırlama ve laboratuar derslerinde, dijital ortamdaki film, görüntü ve hazırlanan sunuların materyal geliştirme derslerinde kullanımı amaçlanmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için orta öğretimde kullanılan eğitim ve öğretim malzeme listeleri ve görüntüleri – filmleri çekilerek projedeki materyallerle karşılaştırılıp proje materyalinin kullanılabilirliği ortaya konulacaktır.
         Proje sonuçlandığında elde edilen veriler doğrultusunda, özellikle ambalaj malzemelerinin birinci kullanımından sonra, eğitim ve öğretime hizmet amacı ile ikincil veya üçüncül kullanıma uygun üretilmesi örneği; deterjan, su, meşrubat, ambalaj kutularının; oyuncak, geometrik şekil, orta öğretim etkinlik, laboratuar ve uygulamalarında kullanılan araç ve gereçleri şeklinde üretilmesi konusunda üretici firmalara önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca bunu teşvik etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Çevre Bakanlığı gibi yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar-dernekler ile yazışma ve görüşmeler yapılarak, görüş öneri ve destekleri istenerek bunların ışığında eğitime, çözüme yönelik olarak sunu CD’leri örnekler ile hazırlanacaktır.

   A-PROJENİN AMACI
Bu projenin genel amaçlarını başlıca 6 ana başlık altında toplamak mümkündür.
1.Artık- Atık ve bozuk malzeme- alet-ekipmanın eğitim ve öğretime kazandırılması.
2.Öğretmen adayı öğrencilerin bu materyallerin kullanılabileceği alanları belirleme konusunda zihinsel üreticiliklerini geliştirmek.
3.Değişik amaçlarla üretilen bu malzemelerin üretiminde; çevre korumanın yanı sıra, eğitim ve öğretime katkı faktörünün de dikkate alınması amacıyla, bu malzemelerin üretiminde ilgili kuruluşlara teşvik edici yaptırımların önerilmesi.
4.Elde edilen tüm verilerin, sanal ortamda eğitim-öğretime hizmet etmek üzere; sunu ve film CD’lerinin hazırlanması.
5. Gelecekte benzeri eğitim ve üretime yönelik çalışmalara özendirmek.
6.Bu tip malzemelere uygun; yeni ve uygulanabilir verimli etkinliklerin tasarlanması . Yan amaç olarak, proje materyali toplanırken aynı zamanda; meyveler, tohumlar, ders aletlerinin tanıtımı ile ilgili ek bilgiler de toplanıp hazırlanan görüntü, film ve CD’ lere eklenerek ileride eğitim-öğretim amaçlı olarak derslerde kullanılacaktır.
    B- PROJENİN ÖNEMİ
1.Çöpe giden malzemelere değerlendirilebilir artık-atık gözüyle bakılmasının sağlaması.
2.Gelecekte eğitim-öğretim ve üretime yönelik benzeri projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi.
3.Bu açıdan üretici zihniyete sahip öğretmen adayları yetiştirmek.
4.Doğrudan çöpe giden bu malzemelerin toplamı dikkate alındığında bunların geri dönüşümleri ile ülke ekonomisine yapılacak katkı.
5.Eğitim-öğretime düşük maliyetli materyal kazandırmak.
6.Bundan sonra;Ülkemizde ve Dünyada üretilen herhangi bir ürünün; ambalaj,atık,artıkları veya bozuklarının: kullanım sonrası ; ikinci, üçüncü...vb çok amaçlı kullanılacak şekilde üretilmesi ve ambalajında bu kullanım şeklinin belirtilmesi;ekonomik ve çevre açısından önem taşıdığı için, kanunlarla teşvik edilmeli. Fot. Mak. Çek. Atık Materyalleri Görmek İçinTıkla.

Atık Materyaller

Görüntü-01

Görüntü-02

Görüntü-03

Görüntü-04

Görüntü-05

Görüntü-06

Görüntü-07

Görüntü-08

Görüntü-09

Görüntü-10

Görüntü-11

Görüntü-12

Görüntü-13

Görüntü-14

Görüntü-15

Görüntü-16

Görüntü-17

Görüntü-18

Görüntü-19

Görüntü-20

Görüntü-21

Görüntü-22

Görüntü-23

Görüntü-24

Görüntü-25

Görüntü-26

Görüntü-27

Görüntü-28

Görüntü-29

Görüntü-30

Görüntü-31

Görüntü-32

Görüntü-33

Görüntü-34

Görüntü-35

Görüntü-36

Görüntü-37

Görüntü-38

Görüntü-39

Görüntü-40

Görüntü-41

Görüntü-42

Görüntü-43

Görüntü-44

Görüntü-45

Görüntü-46

Görüntü-47

Görüntü-48

Görüntü-49

Görüntü-50

Görüntü-51

Görüntü-52

Görüntü-53

Görüntü-54

Görüntü-55

Görüntü-56

Görüntü-57

Görüntü-58

Görüntü-59

Görüntü-60

Görüntü-61

Görüntü-62

Görüntü-63

Görüntü-64

Görüntü-65

Görüntü-66

Görüntü-67

Görüntü-68

Görüntü-69

Görüntü-70

Görüntü-71

Görüntü-72

Görüntü-73

Görüntü-74

Görüntü-75

Görüntü-76

Görüntü-77

Görüntü-78

Görüntü-79

Görüntü-80

Görüntü-81

Görüntü-82

Görüntü-83

Görüntü-84