Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

203.Ör;Bir insan; Allah’ı  razı etmek için dürüst bir kişilik olmayı benimser, diğeri insanların güvenini kazanıp daha fazla kar etmek için dürüst davranır...vb ahlaki değerler açısından insani sıfatlar ve tercihlerinin dayandığı temel kavramlar ve hudutlar nelerdir?  İp ucu;fitratları, inançları,  idolleri, idleri, aşmazları, çıkmazları…vb düşünün.
A-Bu mantık dikkate alınarak; insan eğitimi için nasıl sistem/leri önerirsiniz.
B-Bu durumu dikkate alarak, insan eğitiminde minimum bulunması gereken kuralları sıralayınız.

C203:A:zaten insanı sevemeyen onun yaratıcısını da sevmez. İnsan  zaten Allah’ın bir parçasıdır. Bence önce gördüğü sevdirilmeli sonra onu yaratanı anlatmalı ki yaratanı kavrayabilsin.MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.203: İnsanların yanlış fıtratları doğrultusundaki ve nefsin eşliğindeki çıkar ve menfaatlerdir.
C.203:A- İnsanların öncelikle içinde bulunduğu kendine bile faydası olmayan boş yaşamdan çıkmaları gerekir.Önce insanın buna inanması ve eğitimi alırken isteklilik ve iyi yöndeki arzularıyla başlaması gerekir. Öğretimden daha fazla eğitime önem verilmesi yolunu önerebilirim.
C.203:B- Sanal araçlarını en iyi şekilde kullanan bilge insanların hayatlarının birer örnek olarak anlatılması ve eğitimi insanlara sevdirebilmek, benimsetebilmek adına önemlidir. SELMA İFLAS
C.203:A-
Eğitimde en önemli şey insan karakterlerini doru oturtabilmektir.Günümüzde eğitim sisteminde bu mümkün değildir.Zaten güzel ahlaklı insan yanlışları ve eksikleri olsa bile zamanla onları düzeltmeye çalışacaktır. . TÜLAY TOPER
B-Öğrenciler yönlendirilmelidir, olur olmadık insanların onların beyinlerini yıkamalarına izin verilmemelidir.Öğrenci sorgulayıcı olmalıdır. TÜLAY TOPER
C203:A:Allah’ın varlık ve birliğine inanan menfaatsız olarak insanlara dürüst davranan maneviyatı yüksek fertler yetiştirmek için insan eğitimi gerekir.
B:doğruluk,  dürüstlük,  liyakat ,  inanç ve hoşgörü. SONGÜL GÜNDÜZ
C.203:A- İlk okul yıllarında toplum açısından, birey açısından… ne gibi öğelerin olumlu davranışlar içersinde yer aldığını yapılmaması gereken hareketlerin neler olduğunu anlatmak gereklidir. MUSTAFA ÇAM
B- Ahlak, insani vasıflar, hoşgörü, saygı, sevgi (doğayı, çevreyi, insanları, hayatı, canlı cansız varlıkları sevmek.) MUSTAFA ÇAM
 C.203:A-İnsanın kendisi için, başkası için, inançları için, ahlaki davranabilir.İnsanların inandıkları güce dayalı sistem olması gerekir.
B- Psikolojik destek, ahlaki davranış kazandırma, stratejik hareketler. İBRAHİM SELÇUK KURU
C-203:İnsanlar yalnızca kendilerini düşünen fıtratlarına aykırı iş yaparlar,bunu yapılmaması dürüst olmaları.
A)Herkesin fıtratına uygun bir sistem önerirdim.
            B)Dürüst,ahlaklı,kişilikli,başkalarının haklarına saygılı davranan kuralar.  İLYAS AKAD
C.203:insanım deyip te insanlık görevini yerine getirmeyenler yerine insan değilim demek daha doğrudur. SİNAN KAPLAN
C.203: Kendi özünü yitirmemek ve tüm ahlaki değerlere sahip olmaktır. Eğitim sisteminde dürüstlük ve adaletten taviz verilmemelidir. .AYNUR EROĞLU
C.203:A-Verilen eğitimin bireyin olumlu yönlerini ortaya çıkarması ve ahlaki açıdan olumsuz olan yönlerini bıraktıracak bir eğitim sistemi olmalıdır.
B-Verilen eğitimin ahlak kurallarına uygun olması.
Bireyin olumsuz özelliklerini ortadan kaldırması
Bireyi olumlu davranışlara sevk etmesi
Bireyde insan sevgisi oluşturması MERAL ÇELİK
C.203: Her durumda burada dürüst davranılıyor.A) Kendi çıkarı ve diğer insanların çıkarını aynı yolda çakıştırmış bunu öğretmemeliyiz.B) Eğitimse dürüstlüğün karşılıksız kalmayacağını kavratmalıyız. FADİLE KALKAN
C.203: A) Dini ve siyasi görüşlerin bir arada olup, çelişmediği sistemi.
           B) Kişiliğin gelişmesinde İslami yönden de insanın eğitilmesi gerekir. SERKAN DUMAN
C-203:A)Allah’ın emrettiği emir ve yasakları hayatımıza uygulamak.
B)Sevgi,saygı,hoşgörü sabır vb… SEYAR DİNAR
C.203: İnsan fıtratının dürüst olması ve insanoğlunun faydalı olması.
A-İnsan eğitim için bilimsel,çağdaş,insana saygılı olan bireyler yetiştirmeli.
B-Milliyetçilik,ırkçılık vs. gibi sonunu getiren unsurlar minimum olmalı.ALİ GÖÇER
C-203:)A)İnsanın çevre,din,örf ve geleneklerine bağlı bir eğitim sistem. ONUR HATİPOĞLU
           B)Din ve dinin kapsamındaki her şey. ONUR HATİPOĞLU
 C-203:A)Kimi inançları gereği davranır kimisi amaçları için inanç sistemini kullanır. REMZİ BOĞA
B)Nefis ve ideolojik. REMZİ BOĞA
C-203:A)Dini ve kültürel. ADEM ÇELEBİ
           B)Ahlak,aile düzeni,güvenilirlik ve dostluk. ADEM ÇELEBİ  
C.203: Bir insanın başka bir insanı düşünürken ona karşı kötü duygular beslememesi yeterlidir.
A. Bunun için eğitimcilerin daha duyarlı bir şekilde seçilmesi ve yetiştirilmesi gerekir.
B. Eğitimcinin bazı özellikleri olmalı, eğitim hayat boyu devam etmeli. HASAN AKKAYA
C.203: İman ettikleri değerlerdir. A)Fen gibi ilimlerin yanında dini ilimlerde verilmeli B)Ahlak, edep, insani değerlere saygı, geçmişine ve dinine bağlılık Erkan ALTUN
C- 203 : A- Çalışan uygulayan yorum yapan insan gerekir.
              B- Kin nefret ve asabiyetten uzak. ELİF KARAHAN
C.203: A İnsan eğitiminin iyi olabilmesi için, zeki olmanın yanı sıra dürüst olmalı, kişilik sahibi olmalı, insanları sevmeli, saymalı ve güzel ahlaklı olmalıdır. FARİS ÇELİK
B: Kişilik sahibi, gururlu olmalı, vatanına ve milletine bağlı olmalı, azimli ve çalışkan olmalı. FARİS ÇELİK
C.203-: İnsan kendini Yaradan ı memnun edip sadakatli olmak için çabalarsa aynı zamanda etrafında ki insanları da memnun etmiş olur.İkisi birbirinden ayrı şeyler değildir zaten. Tolga POLAT
C:203:Bu iki insan arasındaki fark bir gerçekten dürüsttür.Diğeri ise sahtekardır.Allah rızası için olan devlet her yerde dürüsttür ancak diğeri menfaati olmayan yerde dürüst olamaz.BURHAN AVAŞ
C:203:
A)her şeyin özünde bir çıkar konusu vardır bu hayatın doğası durumunda dır eğitim sisteminde de bu böyledir temel gereksinimler temel ihtiyaçlar
B)Etik davranmak,insancıl olmak,sevgi,saygı ve hoşgörü çerçevesinde olunmalı(ERTAN ARTUÇ)
C.203.ben eğitimime kişilerin sosyal haklarının çiğnenmemesini anlatmayı öneririm önce ders takibatı herkesin ilgi alanlarına yönelik ders müfredat programı ENGİN ATEŞ
C.203:A) güzel ahlaklı toplumlar eğitilmelidir. NİHAT PİŞKEN
B) Dürüstlük, saygınlık. NİHAT PİŞKEN