Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

205.İstisnalar hariç;genel döngünün (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) kurlarına uyumlu düşünülen ve adil icra edilen her şeyden hayır beklenirken tersi düşünce ve eylemde ise zülüm vardır.Önermesini dikkate alarak;çok gelişmiş, az gelişmiş, doğal…vb kavimlere uyguladığında;gelişmişliğin ölçüsü genel döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı, ilkelliğin ölçüsü ise ters orantılıdır. Önermesini 2-3 cümle ile eleştiriniz.

C205:Bu önermeyi ancak pozitif yönde eleştirebilirim gelişmiş insan doğaya pozitif katkılar sağlar. İlkel insan ise doğayı yıkmak ile uğraşır.MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.205: Gelişmişlikte verdiğini almak zaten yanlıştır. Bu ilkel insanlara özgüdür.SELMA İFLAS
C.205:
İnsanlar para=güç bakımından olaylara bakıyorlar.Evet Amerika çok güçlü bir ülke olabilir.Ama gücü kadar hataları da çok ama  en olmadık işler yapmaya çalışıyorlar. TÜLAY TOPER
C205:Bence doğru önermelerdir. Çünkü gelişmişliğin ölçüsü her şeye pozitif şey katmaktır. ilkelliğin ölçütü ise pozitif şeylerin yerine onlara negatif şeyleri katmaktır. Örneğin doğayı güzelleştirmek yerine onu çirkinleştirmek (ilkelliğin ölçüsü) SONGÜL GÜNDÜZ
C.205:  Bu önermeye göre olumlu beklentiler hayatı şekillendirir fakat olumsuz sonuçların doğması zulüm doğurur denilmekte. Kısmen doğru fakat zulüm doğurma noktası yanlıştır. Hayatta her şey olumlu sonuç vermeye bilir. MUSTAFA ÇAM
C.205: Zihinsel süreç doğaya uyumlu olmalıdır.Enerji halleri doğaya geri verilmeli, doğadan alınan enerji yeniden doğaya kazandırılmalıdır. İBRAHİM SELÇUK KURU
C-205)Gerçekten gelişmiş ülkeler topluma ve doğasına zarar vermeyendir.Geri ülkeler ise kendisine çevresine zarar veren insanlardan oluşur. İLYAS AKAD
C.205:Burada etki tepki yasasından bahsede biliriz.Olumsuz sonuç olmazsa olumlu sonuç doğmaz. SİNAN KAPLAN
C.205. Doğal döngü ve diğer döngülere aykırı davranışlar kendi sonunu hazırlamaktır. Kendine gelişmiş denilen ülkeler (AB) aslında ilkel ülkelerdir. Çünkü olağan bu döngülerin bozulmasına neden olan ülkelerdir. .AYNUR EROĞLU
C.205:Çok gelişmiş toplumlarda insan haklarına saygı duyulmakta,insanlar arasında ayırım yapılmamakta ve insanların hayatını kolaylaştırmaktadır.Gelişmişlik insana değer vermekte, insanı merkeze almaktadır.bundan dolayı ilkellikle ters orantılıdır. MERAL ÇELİK
C.205: Doğal kavimler doğal döngüyü bozmamaktalar ama gelişimleri de çok yavaş. FADİLE KALKAN
C.205: Gelişmiş kavimler gelişmişliğini doğa kanunlarına, birbirlerine ve ortamlarına olan ilgiden ve tutkudan dolayı gelişmiştir. Sürekli pozitif değer kazanmıştır. Ancak ilkel kavimler ise hurafe ve batıl inançlarla birbirlerine bağımlı kalamadığından ilkel kalmıştır. Ve her zaman gerileme aşamasındadır. SERKAN DUMAN
C-205)İlkelliğin ölçüsü genel döngülere tamamıyla negatif değer katmaz,pozitif kattığı değerler vardır,gelişmişlik için de aynı şey geçerlidir. SEYAR DİNAR
C.205: Bazen gelişmiş ülkeler uyumlu düşüncelere karşı zulüm yapar.şu an ıraktaki iç savaş Amerika nın özgürlüğü bahane ederek kaosa neden olmuştur. ALİ GÖÇER
C-205)Doğal hayat hiçbir menfi düşünceye alet olmazsa yapılan her işte kazanç olmakla beraber hayır vardır bugün ki teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin teknolojileri gelişmişliğini göstermez. REMZİ BOĞA
C-205)Bu kişiler kendi ellerini taşın altına koymuyorlar,o taşın altında yoksullar eziliyor.ONUR HATİPOĞLU
C-205)ABD’nin yaşadığı çevreyi kirletmesi bunların gelişmişliğini gösterir. ADEM ÇELEBİ
C.205: İnsanları kendi aralarında sınıflandırmak yerine, diğer canlılar arasındaki gelişmişlik düzeyini belirlememiz gerekir. Günümüzde kendilerini çok gelişmiş ve çok zeki olarak niteleyen insanlar aslında bindiği dalı kesmektedirler. Tabiatta hiçbir canlı kendi yaşama ortamını bu şekilde bozacak kadar aptal hareket etmez. İnsanların yaşayacak başka gezegeni yok. Bu yüzden bu gezegen bittiğinde doğada denge diye bir şeyden de söz edilemeyecek. HASAN AKKAYA
C.205: Nükleer santral, silahlanma ve endüstrileşme sonucu negatif değerler katmazsanız Irak gibi işgal edilirsiniz. Bugün artık geri dönüş yoktur. Kendini gelişmiş sananlar kadar güçlü olmalısınız. Yoksa söz hakkınız yoktur. Erkan ALTUN
C- 205 :Problem çok gelişmişlik az gelişmişlik değil.problem nerdeyiz, neyi başarmışız, nereye gidiyoruz bu sınırları bilmek. ELİF KARAHAN
C: 205: Pozitif düşünceye sahip insanların toplum içinde yeri ayrıdır. Toplum içinde sevilir ve sayılırlar. Diğer düşünceye sahip insanlar ise toplum tarafından dışlanırlar. FARİS ÇELİK
C.205-:Enerji dönüşümü tazeliği ve yenilenmeyi sağladığından dolayı herhangi bir aksi düşünce tarumar etmek demektir. Tolga POLAT
C:205:Ve hiçbir zaman olamamışlardır.BURHAN AVAŞ
C:205:Zulüm demek bence biraz yanlış olurda zıt kutuplar arasında hayatın her alanında ve her daim sorunların su üstüne çıktığı sadece bu gibi durumların toplumsal değil bireyler arasında bile meydana geldiği görülmüştür görülür ve görülmektedir(ERTAN ARTUÇ)
C:205 önermesi çok gelişmiş olanlar bence adil değil diğerine su ulaştırılmamışsa suç kimin. ENGİN ATEŞ
C205: ilkel insanlar sözde batı gibi olması gerekir. Onlar gibi duyarsız , yağmacı zihniyette. Avrupa’ya ayak uydurmasıylaymış sözde. NİHAT PİŞKEN