S80.Parti siyaseti nedir? Siyasette samimiyet ne ölçüde olmalı? Yoksa olmamalı mı?
C 80:parti demokrasisinden hukuk kurallarıyla çalıştırılan işletim sitemine siyaset denir. Günümüzde siyasette samimiyet kalmadığı için böylelerini barındırmamak gerekir. Ali Rıza SERTKAYA
C80: Parti siyaseti; kendi sosyal, hukuksal, ekonomik çıkarlarını gözetmek için yaptığı total(bütün) faaliyetlerin tümüdür. Siyaset samimi olmalıdır, en azından yapamayacağı hizmetleri yapacağım vaatleriyle halkı kandırmamalıdır Rıdvan ERTUŞ
C80:Siyaset insan yönetme sanatıdır. Siyasette samimiyet olmamalıdır Derya AKAY
C80:Siyasal izlenen yolun düşüncelerdeki yansımalarıdır. Siyasetle samimiyet mutlak olmalıdır. Murat AKBAŞ
C80: Kendi menfaati yolunda herkesin önünde yalan söyleye bilme yeteneğidir. Samimiyet hiç olmamalı. Tarık SOYALAN
C80:     Bence siyaseti dine alet etmeli. Bunun en iyi örneği Hz. Ömer devrini verebiliriz. Ama şu anki siyasette samimiyet artık kaybolmuş gibidir Fetullah İNCE
C80: Siyaset işte ismi üzerinde siyasetin samimiyeti mi olur Mevlüt ALTINDAĞ
C80: Siyaset, devletin işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır siyaset dürüst ve samimi olursa başarıya ulaşır Ali NAZLI
C80: Siyaset bir devletin temeli olan partilerin birbirleri hakkında yürüttükleri faaliyetler. Devletin işleyiş mekanizmasıdır      Kadri ÇİMEN
C 80: Siyaset ikna kabiliyetidir bir yerde ve iknada yalana da başvuruluyor. Bu olmamalı, amaç gönülden hizmet edip samimiyetle çalışıp didinmek olmalı ve bu anlayış topluma da yayılmalıdır. Gülsün KARSLI
C80: Siyaset insanı kandırma biçimidir. Siyasette samimiyet aranmaz. Kasım AKTOPRAK
C80: insanın kendini yönetmek için kurduğu sistemdir. Siyasette samimiyet üst düzeyde olmalıdır Veli YASAK
C80:     Siyasetçilerin kendi menfaat farzları için kendi önlerini açma gayretidir. Siyasette samimiyet; güzel ahlak olmalıdır Abdulkudüs KORKMAZ
C80: siyaset gördüğüm siyasetçilerden öğrendiğim kadarıyla milleti boş vaatlerle kandırmaktır. Kendi menfaatleri için insana doğru olanı söyleyip uygulamamaktır. Veysi DEMİR
C80:     Günümüzde başa geçmek için insanları çeşitli şekillerde kandırma işine siyaset denir. Fakat her zaman siyasetçi samimi olmalıdır. Yapabilecek hizmetleri yapmalı ve sözünü vermelidir. Güven her şeyden önce gelir. Halkın güvenini de tuttuğu sözler ve yaptığı hizmetlerle kazanır. Memduh SAYPAK
C80: İnsanları kendi menfaati doğrultusunda kandırma sanatıdır. Siyasete samimiyet yoktur. M. Emin ARI
C80: Tamamıyla yalandan ibaret bir sistemdir Siyasette tam anlamı ile (yalan söylemede) samimi olmak gerekir Mesut KAÇMAZ
C80:Siyaset, memleketi yönetme sanatıdır. Aslında siyaset de samimi olmak gerekir. Ama günümüzde pek öyle olmuyor. Siyaset denince aklımıza kötü bir şeymiş gibi geliyor. Hz. Muhammed (s.a.v) de siyaset yapmıştır. Ama onun siyaset mantığı şu idi; dünya ve ağiret kurtuluşuna sebep olacak bir yola insanların irşat ile insanlığın kurtuluşuna çalışmak. Barış BOSTANCI
C:80: Siyaset bana göre her şeyi mubah görmektir. Siyasette samimiyet yok zaten bunun olması da anlamsız. Çünkü çıkar olan yerde samimiyet olamaz. Aziz BİÇEN)
C 80: siyaset çok şey söyleyip hiçbir şey söylememe sanatıdır. Siyasette samimiyet yok denecek kadar azdır. Yunus AYRAK
C80: Siyaset bir düşünce arenasıdır. Düşüncelerde doğruluk, dürüstlük ve samimiyet olmalıdır. Samimiyetin ölçüsü olmaz. Ya samimidir. Ya da değildir.  Bu kavramlardan şaşılırsa yalan siyaset olur.
H.Uğur MUMCU
C80:Siyaset insanın parasını, güvenini, malını vb alan yalan söz söyleme sanatıdır. Siyasette samimiyet olmaz olmamalıda. Esat KAN
C80:parti siyaseti insanları kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda iktidar olmak için kul anmaktadırlar. Samimiyet yok denecek kadar az bence. Fırat AYDINARIĞ
C80:Amaca ulaşmak için izlenen yoldur samimi olduğu ölçüde doğrudur. Talat BOKURT
C80: Siyaset yalandır. Siyasetin samimiyeti yoktur. Rumuz = Öfkeli
C80:Parti siyasetiyle ilgili diğer sorularda fikir beyan ettim. Siyasette samimiyet kesinlikle olmalıdır aksi takdirde sadece kendi menfaatinizi gözetmiş olursunuz. rumuz:SU
C80:Siyaset=Yalandır ve samimiyet de yalandır. Kim ne derse desin yoktur. M.Tevfik
C80: Şuanda dolandırıcılık, aldatmacılık hiç olmuyor samimi olsan doğru dürüst olunur. Olmalı ama olunamıyor Coşkun
 C80:Siyaset: belli bir toplumda halka gerekli koşulları sağlamak ve koşulları için çaba göstermektir. Tabi yapılması gereken ama hiç görmüyoruz. Siyaset samimi ve dürüst olmalı ki halkın güvenini kazansın. Serhat
C80:siyaset: koltuk savaşı ülkemize göre. Samimiyet yok. Seda
C80:Bir idare sanatıdır. Siyasette samimiyet olmamalıdır. mehtap
C80:Siyaset yalandır. Siyasette samimiyet yoktur. Dündün dür bugünse bugün mantığı. Ziya
C80:Siyaset insanları idare etme sanatıdır. Samimiyetin ölçüsü oy olabilir. NURGÜL
C80:Siyaset bir politikadır. Samimi olunmalıdır ancak istense olunması pek mümkün değildir. Sümeyra
C80:bana göre; siyaset, yalan, dolan, sahtekârlıktır. Samimiyet menfaatlere göre değişir. Mustafa ATEŞÇEŞİK
C80:siyaset hedef kurum vs. istenilen düzeye çıkarmak için izlenen  yoldur. Her ne kadar karşılaşmasak ta samimiyet şarttır. Muharrem NADİROGLU
C80:Siyaset palavradır, yalandır, dolandır. Ben bugünkü siyasette samimiyet görmüyorum. Bu yüzden siyasete girmeyeceğim. Erdal ŞİMDİ
C80:yalanla dürüstlüğün valsi. Derdini insanlara anlatıp yaralı işler için temel olacak güveni kazanmak için belli seviyede ama çok veya hiç asla değil. Duygu IŞIK
C80:bence en uygunu uzak duracaksın. Murat GÜZEL
C80:siyaset herkesin ilgilenmesi gereken öğrenmesi ve de takip etmesi gereken şeydir hayatin kendisidir. Samimiyet olmalıdır Ahmet ATEŞ
C80:siyaset aslında toplumun varlığını en iyi şartlarda devam edebilmesinin sanatıdır. Samimiyet tabiî ki olmalı ama milletin menfaati icabı samimiyet belli bir süreliğine askıya alınabilir.        Erol ÖZLÜ C80:siyaset: düşünceni gerçekleştirmek için yapılan faaliyetler, olmayı ve olmamayı başaranlar iyi siyasetçi olur Sedat KARAKOÇ
C80:siyaset yalandır. yalanlada samimiyet kuramazsınız.Seval Dalkılıç
C80:siyaset fert ve toplumun lehine olmak üzere iyi ve kötüyü  kar ve zararı iyi analiz ederek gelecek adına isabetki seçenekler  sunarak huzurlu bir hayatı ve gelişmişliği ilelemeyi sağlama sanatıdır. Mücahide YÜKSEL
C80:siyaset yalandır. Siyasette samimiyet olmaz Halis KAYA
C80:Siyaset bir vatanın iyi bir şekilde yönetilmesidir siyasette samimiyet bulunduğun ortama göre değişmelidir İsa ERGÜNTOP
C80:siyaset yalandır. Dolayısıyla samimiyetle alakası yoktur. Fatma
C80:siyaset; yalan demek, hile demek, kandırmaca demek. Siyasette samimiyet olduğunu sanmıyorum Yasin KALEMLİ
C80:Bağırıp çağırmaktır. Kendini yırtmaktır. Siyasette samimiyet olmaz.  Ertaç YALÇIN
C80:Siyaset bir ülke, millet veya toplumun menfaatlerini koruyan bir araçtır siyasete ki samimiyet dürüstlük ölçüsünde olmalıdır.            Mustafa YILDIRIM
C80:Sistemli bile bile yalan ve inanan kazlar. Münevver ŞAHİNKAYA    
C80:bir amaca ulaşmak için oluşturulmuş bir stratejidir. Tabi bunu yapmak için her şey mubah gibi görünse de işi tamamen çıkar meselesi yapmak doğru değildir. Ama maalesef ki günümüz siyaseti sadece çıkar üzerine kullanılmaktadır. Naciye ATAMAN
C80:düşünce sistemidir. Samimiyet olmaz çünkü menfaat çatışmasıdır. Nazım SEVEN
C80:siyaset bir ülkenin yönetim politikasıdır. Samimiyet ülke çıkarları düzeyinde olmalıdır. fakat diğer devletleri ezmek oralara kaos getirmek mahiyetinde değil. Onur AYDIN
C80:siyaset toplumu yönlendirmektir ama şimdilerdeki siyaset toplumu kendi çıkarları için maşa olarak kullanmak demektir. Siyaset olmalımıdır olmalıdır ama gerçek Demokrasiye uygun olarak siyaset yapılmalıdır. Şuayp CENGİZ
C80:Farklı düşüncelerin ideolojilerin karşılıklı tartışılmasıdır. Siyasette samimiyet olmalıdır. Nihat PİŞKEN
C80:Siyaset şuana göre yalan dolandır. Aslında var olması gereken hizmettir hizmette samimiyet önemlidir  .Ertan ARTUÇ
C80:Siyaset yalan anlamına gelir dolayısıyla siyasette samimiyet beklenemez. Gülcan MERTYÜZC80: siyaset samimiyet olabilir ama çok zor.     Hasan ÇELİK
C80:Siyaset bin bir entrikayla devletinin çıkarlarına etik kurallara veya gayri etik kurallara en üst düzeye çıkarmaktır. Siyasette samimi olunmamalı, samimi gibi görünmeli. Ömer FARUK YILDIZ
C80: Siyaset; duruma göre pozisyon almadır. Yani etkiye tepki vermedir. Genel anlamda siyasette samimiyet aranmaz. Ancak olay-durum karşısında verilen tepkinin samimiyeti sorgulanabilir. Siyaset yapan kişi dışardan dengesiz gibi görünür. Ancak dengesizlik o kişinin dengesidir. Sistemidir. Adı üstünde siyasetçi Selahattin KAYA
C80:Politikadır. Poli: çok, tika: yüz demektir. Siyasette iki kardeş bile olsa farklı taraflardaysalar birbirlerini rakip olarak görürler. Diğerinin yaptığı iyi bir işi rakip olduklarından dolayı beğenmez ve kötülerler. Siyasette samimi ölçü olamaz. İnsandan nefsi çıkarttığınız zaman ancak olur. Şems
C80:Siyaset var olan koşullarda en mantıklı karar üretmektir. Siyasette samimilik aranmamalıdır   . Semih YALÇINKAYA
C80:Bana göre siyaset, toplumlara en iyi yaşam tarzını sağlamak için çabalamaktır. Samimiyet tam olmalıdır. Ahmet AYDOĞAN
C80:Devlet işlerini düzenleme sanatıdır. Devletin menfaatlerini ölçüsünde olmalıdır Nurgül AY
C80:Siyaset kurnazca iş yapabilmektir. Siyasette samimiyet olmamalıdır.            Resul ADANAŞ
C80:Siyaset hem samimiyet hem de sahtekârlık demektir. Samimiyet ölçüsü büyük olursa sahtekârlık ölçüsü düşer. M. Sinan TAŞ
C80:Kişi veya devletlerin bazı amaçlara ulaşmak için takip ettiği genelde hileli ve o duruma uygun olan yol veya yollardır. Siyasette samimiyet artığı oranda devletlerin devletlere, kişilerin kişilere güveni artar. Siyasette samimiyet olmak, ancak bu şekilde halka dürüst davranılabilir, siyasette samimiyet olmak, ancak bu şekilde halka dürüst davranılabilir. Siyasette samimiyet, doğruluk ve dürüstlükle orantılı olmalıdır. Nayip KOÇ
C80:Siyaset politika yapmaktır. Rejimi uygulama sanatıdır.  Siyasette muhatabını inandıracak kadar samimiyet olmalı Kamuran BİLDİK
C80:Siyaset iyi yalan atma sanatıdır. Günümüz koşullarında siyasette samimiyet olursa siyaset siyaset olmaktan çıkar başka bir şey olur. Hüsnü ŞAKI
C80:Bir toplulukta, farklı düşüncelerin olduğunu söyleyen ve bu düşünceleri savunan, farklı grupların karşılıklı yaptığı görüş alış verişine, tartışımıza siyaset denir. Siyasette samimiyete inanmıyorum, çünkü menfaatler ölçüsünde siyaset yapılıyor. Gülten SÖKMEN
C80:Bence siyasetin pek sabit bir tanımı yoktur. Günümüzde her şeye alet olduğu için artık pek politik tanımından yani gerçek tanımından da uzaklaşmıştır. Onun için onu doğru yerde kullanmak gerekir. Faruk KARAHANLI
C80:Vaatlerin havada uçuştuğu, laf kalabalığının üst safhalara vardığı bireylerin duygularını sistemdir, siyasete samimiyet almalıdır, fakat siyaset rant kavgasında yer aldığından dolayı samimiyet adı altında birçok yalan dolan ve vaatte bulunmaktadır. Ekrem MANAY
C80:Halka ait işleri usulünce yürütmeye çalışmak, yani idare etmek, politika. Siyasette istenilse de samimi olunamaz. Çünkü asla idare etmek için verdiğiniz sözleri tutmazsınız. Belçim HAKAN
C80:Günümüzdeki politikacılara bakarak tanımlayacak olursak; siyaset, yalan, kandırmaca, karşı tarafın iyi bir şey yapıp yapmadığına bakmadan sadece kendisi ve grubunun menfaati için söz savaşı yapmaktan başka bir şey değildir. Siyasette samimiyet bulmak çok zordur. Taner GİDER
C80:siyasetçi; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayıştır. Eğer bu görüşü savunuyorsa ve o görüş doğrultusunda çalışmalar yapıyorsa samimi olmak zorunda. Müzeyyen ADSOY
C80:Siyaset, fikirler sistemidir. İyi sonuçlar veren siyasetten yana olmalıyız. İlyas ARVAS
C80:Siyasetin sözlük anlamı ne bilmiyorum. Ama benim aklıma ilk gelen şey dürüst olmayan birçok insanın bu işi yürütmesi. Siyasette samimiyet olursa hemen bulunduğun yerden alınırsın. Bu yüzden bu da pek olmaz. Behiye DAĞ
C80:Siyaset yozlaşmış haliyle vaat edilip yapılmayan sadece oy almak için yapılan dalaverelerin tamamıdır. Asıl tanımı ise; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. Siyasette samimiyet yoktur. Menfaat üzerine çalışır. Derya Nuray YILGAN
C80:Siyaset, yalanlar üzerine kurulu fikirler sistemidir. Siyasette şu an samimiyet yok. Edip GÜLLÜ
C80:Siyaset yalanın, dolanın, sahtekârlığın dönüp dolaştığı bir arenadır. Siyasette samimiyet biraz zor olur Kenan ÇEVİK
C80:Siyaset: kurumların ya da kişilerin kendi menfaat ve farzlarının arkasına geçerek topluma-halka yalanlar, yanlışları doğru olarak göstererek kandırdıkları bir yozlaştırma sistemidir. Kenan DOĞAL
C80:Günümüzde oy kapmadan başka bir şey değil samimiyet tabi ki olmalı hem de olabildiğince Nurettin ÖZBEK
C80:Siyaset: Birinin diğerini karaladığı, mest ettiği ölçüde yapılan ilişkiler ağıdır. Ölçüsü yoktur. Senar BULUT
C80:Hükümet ve devlet idaresidir. Diğer bir anlamı şiddetli cezadır ve biz insanların bildiği siyaset bu anlama gelendir. Siyaset ülkenin yönetiliş biçimi olduğundan samimiyet her boyutunda olmalıdır. Günümüzde samimiyetten yoksun olanlardan biri de siyasettir. Siyaset artık gerçekleri değil halkın en zayıf noktası neyse onunla uğraşıyor Zennure HALİLOĞLU
C80:siyaset oynak bir ayıya benzer tilkinin kurnazlığını da kapsar. Deniz YALÇIN
80:Siyaset saf insanların gururlarıyla oynamaktır. Ve siyasette samimiyet aranmaz. Çünkü onların yaptıklarıyla söyledikleri bambaşka şeyler. Güz YAPRAĞI