Matematikte Popüler Makaleler. Popüler Makaleler Sayfasına Git
                                                  Yük.Lis. Öğr.
Dilvin ALKAN (Fen Eğitimi ve Öğretiminde Somut Matematiğin Uygulanışı Ödevi)


İhtimal Hesapları   Ekim 1968  2S
Adi Sayılar ve Temeli İki Olan Sayılar Temmuz 1969 1S
Romalılar Zamanında Hesap ve Ölçme Ekim 1970 2S
Harika Bir Sayı 9  Şubat 1971  1S
Sayıların Bilinmeyen Yönleri Nisan 1971  1S
Aritmetikte Kestirme Yollar  Ekim 1971 1S

Hiç Tanımadığınız Sayılar  1970,1971 4S
Bir Googol Ne Kadardır? Mart 1972 2S
Esneyebilen Metre Ağustos 1972  2S
Sonlu ve Sonsuz Sayılar Ocak 1973 3S
1+1=1 Tuhaf Bir Matematik Ama Elektronik Sistemin Temeli Ağustos 1974 6S
Modern Matematik Yerleşiyor Ocak 1975 3S
Modern Matematiğin Yanılgısı Ağustos  1975 3S
Matematik Sürprizler Haziran 1976 2S
Matematik Sürprizler ;1975 Aralık 1976 2S
Matematik Yarışma Soruları 1976 Haziran 1977 2S
Matris Cebiri Haziran 1977 2S
Matris Cebiri  Temmuz 1977 2S
Matematik Tarihine Bir Bakış Ağustos  1977 4S
Matematik Tarihine Bir Bakış Eylül 1977 5S
Matematik Tarihine Bir Bakış  Ekim 1977 4S
Matematik Tarihine Bir Bakış  Kasım 1977 4S
Matematik Olimpiyatına Hazırlık Şubat 1978 5S
Matematik Olimpiyatına Hazırlık Nisan 1978 3S
Matematik Yarışmalarına Hazırlık 1978
Matematik Yarışmalarına Hazırlık Mart 1978 3S
Matematik Yarışmalarına Hazırlık Mayıs 1978 3S
Müzikle Matematik Dersi Ağustos 1978

Parmak Hesabından Elektronik Beyine  Ocak 1979
Özgür Zaman Beşinci Boyut Mart 1979 2S
Modern Matematik Nedir?  Haziran 1980 5S

Matematik ve Fizik Dallarında Türkiye’nin Yüzyıllık Gelişmesi İçinde Atatürk’ün Üniversite Reformunun Yeri 1981 7S

Matematik Problemleri Çözüm Yöntemleri  Nisan 1981 3S

Matematik Problemleri Çözüm Yöntemleri  Kasım 1981 35

Matematik Problemleri Çözüm Yöntemleri  Aralık 1981 35
Sayılarla 1982 Ocak 1982  2S
Açıyı Üçe Bölme  Şubat 1982 2S
Matematiksel Düşünme Niteliği ve Kaynağı  Haziran 1982  2S
Matematiksel Önermelerin Niteliği ve Matematiğin Bilimdeki Yeri  Temmuz 1982 2S
Matematik Sonsuz Eylül 1982 4S
Posta Bilmecesi Ekim 1982 1S
Doğanın Yeni Geometrisi, Kırınım Geometrisinin Son ve Değişik Metotları, Evrenin Düzensiz Şekillerine Yeni Anlamlar Kazandırıyor Koch Eğrisi Ocak 198

Sayılarla 1983  Ocak 1983  2S

Matematik Dili ve Bazı Öneriler Mart 1983  2S

Oyunlar Kuramı Yaklaşımı, Oyun Durumunun Matematik Modeli Ağustos 1983

Matematik Problemleri ve Bilmece Çözüm Yöntemleri Kasım 1983  5S
Matematik Problemleri ve Bilmece Çözüm Yöntemleri Aralık 1983  5S
Sayılarla 1984 Ocak 1984  2S
Sayılar ve Şifreler Mayıs 1984 1S
Sayılarla 1985 Ocak 1985 2S

Metrenin Öyküsü Haziran 1985 2S

Renklerle Matematik Ağustos 1985 2S

Doğadaki Matematik Esintiler Eylül  1985 5S

Ödüllü Sorular Ocak 1987 1S

Şimdi Her Şey Sicimler Bağlı, On Boyutlu Evren Teorisi, Nisan 1987 4S
Yanlış- Doğrunun Mantığı Temmuz 1987 3S
Matematikte Garip Sayılar, Haziran 1988 2S

Pisagor Teoreminin İlginç Öyküsü (The Pythagorrean Proposition) Aralık 1989 5S

Bilimde Tutku (Düzlem Geometrisinde Üç Büyük Tutku), Bir Daireye Üç Kare Çizmek, Bir Küpün Hacminin Üç Katı Olan Küpü Çizmek, Tutkular ve Anıtlar, Transformasyon, Sonuç.Kasım 1990 5S

Bilimsel Uyumun Doğadaki Altın Geometrik Oranları Kar Kristallerinde, Tarihte Altın Kesim, Doğal ve Geometrik Sistemlerde Altın Oran, Bir Grafik Tasarım Öğesi Olarak Altın Oran,  Ocak 1991 5S
Öklid Uzaylarında Topoloji Eylül 1991 4S
Matematiğin Uygulanabilirliği, Yeni Düşüncelerin Kullanılması, Biyolojiye Uzanan Yeni Yollar Ekim 1991 3S

Birim Sistemleri, FPS Birim Sistemi, MKS Birim Sistemi, CGS Birim Sistemi,   Aralık 1991 4S

Matematiğin Fiziksel Bilimlerdeki Yeri, Bir Yanılgının Öyküsü, Matematiksel Sezgi ve Çeşitlilik, Tarihsel Örnekler ve Sonuçları, Bugünkü Durum Değerlendirme  Mayıs 1992 4S
Doğanın Güzellik Ölçüsü Altın Oran, Altın Dik dörtgen, Mineralde Altın Oran   Altın Oran, Resimde altın Oran,  Altın Üçgen, Fibonacci Sayıları ,  Doğada Altın Oran ve Fibonacci, İnsan vücudunda altın Oran, İnsan yüzünde altın Oran, İnsan Vücudunda Teta Ölçeği; Ağustos  1992
Bizans Generalleri Problemleri, Problemin Tanımlanması, 4 General İçin Algoritma, 3 Generalle Gelen Çözümsüzlük Ocak 1993  2S
Ağaçlar, Telefonlar ve Kiremitlerin Telefonlaİlişkisi Ocak 1993 3S
Matematik Humması, Matematiğin Halen  Uygulandığı  Gelecekte Uygulanacağı Alanlar, Biyolojik ve Tıbbi Araştırmalar Şubat 1993  4S
Dikkat Kara Delikler İş Başında! Herkes Uzaydaki Kara Delikleri Duymuştur. Ya Dünya Üzerindeki Matematiksel Kara Deliklere Ne Demeli? Sisyphus Dizisi, Kelimelerden Sayılara, Narsistik Sayılar, Oyun Kağıdı Hileleri, Kaprekar Sabiti, Çözülmemiş Problemler Haziran 1993 2S
Matematik Olimpiyatları Temmuz 1993  3S
Fermat’nın Son Teoremi Ağustos 1993 2S
Polya’nın Keşif Ustalığı Nasıl Çözülmeli, Sık Kullanılan Çözüm Yöntemleri;Analiz, İnceleme, Çözümün Doğrulanması, Mart 1994 2S

Matematik Mantığa İndirgenebilir mi?  Bilgisayar “En İyi”  Karar Verme Olanağını Geliştir. “Evrimsel Yaklaşımın, Işığında, Bilim ve Felsefe” Üzerine  Akışkanlıkların Dünyası, Akışkanlar Mekaniği, Bernoulli Denklemi Temmuz 1994 4S
KlasikPedagoji ve Anlayış Krizi, İki Gözlem Problemi, Kanıtın Birinci Şekli, Öğretmenin Reaksiyonu,  Buluşun Nasıl yapıldığının Belgelenmesi, Kanıtın İkinci Şekli, Ders Kitaplarındaki sunuluş Şekli,  Otoriter ve Dogmatik Sunuş, Öğrencilerin Direnmesi, İşin Özü,  Eylül 1994 3S
15 Numaralı Soru  Kasım 1994 2S
Sayılar Alemine Bir  Seyahat, Sayı Nedir, Üç elmayı anladım Ama Üç Nedir?  Başka Bir Çıkmaz Sokak, tanımlamak Ne Demek, ,İşler İlk Defa Ne Zaman ters Gitti,  Akla En Uygun Sayı,  Yürümeyi Şaşıran Kırkayak, Evrimin Dolambaçlı Yolları, Tanım İhtiyacı Acilleşiyor, “Bu Şudur” Tanımı ve “Bilmece” Gibi Tanım, İsim mi Önemli Özellik mi? Nesne mi Önemli, Münasebet mi? Veya Elma portakal Bilinmeden, ağaç Bilinmeden Limon Bilinir mi? Artık son Nokta, Nokta Değil!  Sayı Sayı Değilse sayı Nedir? Başkasının Sayıları, Sayılar Ne Kadar Keyfi, İlle Peano  Aksiyomları,  maskeli Balo, İspat Ekonomisi, Kararan Ufuklar ve Bir sevdanın Sonu Kasım 1994 6S
Meslek Seçimine Doğru, Fen Bilimleri, Biyoloji,Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik, Fizik İstatistik, Türkiye’de Eğitim Kör Düğümü, Mesleğim Benim Neyim Oluyor? Ocak 1995  8S
Saygıdeğer Sayılar, Arşimet ve Kum Sayma Mart 1995  4S

Meslek Seçimine Doğru, Sağlık Bilimlerine Doğru, Beyaz Önlüklüler, Hekimlerimiz, Yarışma, Dert Ortakları, Beyaz Önlüklüler Ordusu, Şubat 1995  7S
Fiziğin Evrimine Kısa Bir Bakış, kuantum Fiziği Dönemi, Enerji teknolojisi yeni Bir Boyu Kazanıyor, temiz enerji kaynakları, Enerji Dönüşümü,  Şubat 1995  6S

Matematik Problem Semineri Nisan1995 1S

Doğadaki Geometri, Euklides Geometrisi, Fraktal Geometri, Altın Oran, Fibonacci Dizisi, Kar Tanelerinin Geometrisi , K=Kaplan, Nisan1995 6S

Meslek Seçimine Doğru Sosyal Bilimler, Felsefe ve Felsefe Üzerine, Üniversitelerin Sosyal Bilimler Programları Nisan1995 6S

Matematik Problem Semineri Mayıs 1995 1S

Meslek Seçimine Doğru, Sanat, Dil ve Edebiyat, Sanat, Dil ve Edebiyat, Yumurta kapıya Dayanmadan, Mesleğinizi Sevin Haziran  1995 4S
Matematik Problem Semineri Ekim 1995 1S
Disiplinler Arası Yaklaşım;Sistem Mühendisliği, Sistem Düşüncesi, Genel Sistem Teorisi, Sitem Tanımı ve Öğeleri, Açık Sistem Anlayışı ve Sosyo-Teknik Sistemler,Entropi ve Geri Belsem, Hiyerarşi, Farklılaşma ve Eşsonuçluluk, Sistem Düşüncesine Eleştiriler, Sistem Mühendisliğinden Beklenen Yararlar, İlginç İşlemler ve Hızlı Çarpma Tekniği,  Ekim 1995 3S
Matematik Problem Semineri Kasım 1995 1S
Mathart:Matematiksel Sanat, Bronz ve Taş üstüne Kuramlar,  Kasım 1995 4S

Gizemli Bir sayı Pi, Basamak Avcıları, Pi Ne Tür Bir Sayı? Pi Sayısının Hesaplanma Yöntemleri, Montecarlo Yöntemi Mart 1996 4S

Matematikte Problem Çözme  Deneyim ve Uslamlama, Nisan 1996 2S

Çinlilerin Sayma Tahtası Abaküs, Eski Çin’de Matematik, Abaküs Çeşitleri  Mayıs 1996 2S

Dikkat Asallar,  Michael Jordan’n Asalı, Problem Semineri Eylül 1996 2S

Beyefendi, Asker ve Matematikçi Descartes , Problem Semineri Ekim 1996 2S

Mozart’ın Altın Müziği Mozartın Müziğinde Altın Oranlar, Problem Semineri Kasım 1996 2S

Hook, Laplace, Gauss, ve Sıradan Bir Bilgisayar…  Bir Buruşuk Kağıdın Anatomisi, Gauss Eğriliği Aralık 1996 2S

Yöntem Üzerine Konuşma. Fransız Filozof R. Decartes’in “Yöntemler Üzerine Konuşma Adlı Eserinden Özet Alıntılar
Aralık 1996 2S

Cetvel Pergel ve Düzgün Onyedigen, Cetvel ve Pergelle Çizim, Düzgün Çokgenlerin Çizimi, Heptadekagon yada17-gen, Problem Semineri, Peki ya Diğer Çokgenler? Çok Önemli İmkansızlık Aralık 1996 2S

En Uzun Pi sayısı Ocak 1997 1S

Pi İle Bir Gezinti, Kısa Bir Tanışma, Arşimet’ten Viete Pi’nin Serüveni  Ocak 1997 2S

Pi İle Bir Gezinti, Büyük Salgın, Pi İçin değer Biçenler Şubat 1997 2S

Klein Şişesi, Topolojik Eğlence Şubat 1997 3S

Bir Dahinin Ardından (Paul Erdös)  Mart 1997 2S
Öklid Dışı Geometri, Hangisi Doğru, Evrenin Geometrisi ve Sanat Mayıs 1997 2S
Fermat’nın Son Teoremi Haziran 1997 2S
Düzensizlik Ne kadar Düzensiz , Şifreye Engel  Temmuz 1997 1S

Depremin Matematiği Temmuz 1997 1S

Fields Madalyaları (Matematiğin Nobel’i) Temmuz 1997 2S

Uzay Zaman Ötesinde, Elastik Eter, Süper Sicim, Genel Görelik, Kuantum ve Her şeyin Teorilerini Bir Arada Yorumlanışı, Metrik Yöntemi, Teorisyenler İçin Alet Çantası, Matematiksel Zarafet,  Temmuz 1997 3S


Düzgün Yirmi Yüzlü Ağustos 1997

Aperyodik Yazılar I, Estetiğin İzini Sürerken, Şuan Altın Oran dedikleri, Kerameti Tavşanlarda Aramak, Modern mi, Değil mi? Eylül 1997

Deney Tüpünde Matematik Çıkarsa Kasım 1997 2S

Penrose Karoları, Paraşütle Atlama, Penros’un Tavukları, Peryodiğimsi Bir Ara  Ekim 1997

Göttingen’de Matematik Geleneği Aralık  1997 2S

Fraktal Geometri ve Kanser Şubat 1998 1S

Zıplayan Kağıt Kurbağalarla Matematiksel Deneyimler, Demokratik İspatlar, Huzita’nın Origami Aksiyomları, Açı Nasıl Üçe Bölünür?  Arşimet Öyle Diyor Mart 1998 4S

Hayvanlar Dünyasının Baş Döndürücü Şekilleri Sarmal ve Spiraller, Geometride, Mart 1998 4S

Fraktalar Dünyasında Küçük Bir Gezinti, Fraktal Geometri, Bilgisayar ve Fraktallar  Nisan 1998 4S

Bilgisayar Biçim ve Turing(İlk Bilgisayar Kavramını İleri Sürmüş) Mayıs 1998

Kaplumbağanın Sırtındaki Sihirli Kareler, Mayıs 1998

Barkot Teknolojisi, Çizgi Kodlar Nasıl Yazılır Nasıl Okunur, Barkotlar, Çağdaş Barkotlar, Barkot Okuyoruz, Barkodun Getirdikleri Haziran 1998 4S

Evren Buruşuk mu? Fizikçiler Sonsuzu sevmezler, Astro Fizikçilerin Korkusu, Haziran 1998 4S

Sabun Baloncuklarıyla Deneysel Matematik, Kraliça Dido’nun Problemi, Baloncuklar Kanun Yaparsa, Buyurun Deneysel Matematiğe, Arıların Karnesi, Son Baloncuk Haziran 1998 5S

Yuvarlak Sardalyelere Dar Kutular, Paketlemem Problemleri, Ağustos 1998 2S
Matematik Webte Temmuz 1998 1S
Cam Klein Şişeleri Temmuz 1998 2S
Geometrik Körük  Eylül 1998 2S

Üçüncü Boyutun Sakinleri, Çok Yüzlüler, Kelpler’in Güneş sistemi Modeli, Platon’un Beş Katı Cismi, Konveks Çok Yüzlülerde Euler Formülü, Sadece Beş Tanemi? Düzgün Çok yüzlülerde “İkilik” İlişkisi, Çok yüzlüleri Hissetmek, Yıldız Çok yüzlüler, Çok Yüzlülerde Simetri
Eylül 1998 4S

Açıyı Üçe Bölmek, Niçin Cetvel ve Pergel, İdeal Kağıt Çok İnatçıdır, Açı Nasıl Üçe Bölünür, Nasıl Katlanmalı, Son Ümit İdeal Kağıt, SonuçEkim 1998 5S

Ay İmparatorluğunu Yükselişi ve Çöküşü, Ekim 1998 2S

Uluslararası Matematikçiler Kongresi’98 Ekim 1998 2S

Ortalamalar Yasasını Lağvetmek Kasım 1998 2S

Keşişler ve Mantık Kasım 1998  2S

Pantolon, Dadelin Küreleri, Dama, Güvercin Yuvası, Aralık 1998 2S

Bu Ne Rastlantı Ocak 1999 2S

“n-Cisim” Problemi Ocak 1999 1S

Matematik Gözüyle Dünya Dışı Yaşam, Kaç Yıldız? Kaç gezegen var? Uygun gezegenlerin Sayısı, Yaşamın Temelleri Çok mu? Zeka,  Dostlarımız Mesaj Göndermeye Heveslimi?  Uygarlıkların yaşam Süresi, Sonuç, Başarı Kesin Değildir Ocak 1999 5S
Matematik Güzeldir.Matematik Bir Sanat mı, Yoksa Bilim mi Mayıs 1999
Gödel Paradoksu Şubat 2000 3S

Büyüklüklerin Ölçümü, Boyutlar ve Birimler, Elmalar ve Armutlar, Geçmişte Yaşam, Boyut ve Birim, Birim Dönüşümü, Küçüklü Büyüklü Birimler, Mart 2000 6S

Matematikçilerin Güzel Dünyası, Matematik Buluşlara Uygulanmak İçin yapılmaz,  Matematiğin Önemi,  Matematikte Düşüncenin Zarafeti, Matematikçinin Karakteri,  Haziran 2000 5S
Matematik Bilmecelerini Çözerek 7 Milyon Dolar Daha kazanabilirsiniz, Son denkleminiz mi? 1-P=NP?  2-Birc-Swinnerton-Dyer Varsayımı, 4-Yang-Mills Kuramı ve Kütle Açığı, Hodge Varsayımı, 6-Poincare Varsayımı, 7-Rieman Hipotezi, Asal Sayıların Listesi (1000’e kadar), Goldbach Varsayımı’na İlgi Büyük  Haziran 2000 2S
Antalya Cebir Günleri, Goldbach Tahmini Üzerine Temmuz  2000 4S
Goldbach Cephesinde Son Durum..., Bu konuda Bazı Web Adresleri Ağustos 2000 2S
Goldbach Tahmininin İspatı Üzerine Eylül 2000 1S

Doğadaki Sihirli Kareler, Sihirli Kare Nedir? Doğadaki sihirli Karelerin Algoritmaları, Her Grubun Dizi Elemanları Çerçevenin Hanelerine Nasıl yazılmalıdır? Ekim 2000 3S

Matematikte Yapısalcılık Şubat 2001 2S
İşi Yokuşa Sürenler Mart 2001 2S
Arşimet Kürenin Hacmini Nasıl Hesapladı? Demokrat Koninin Hacmini Nasıl Hesapladı Nisan 2001 1S
Poincare Sanısı Mayıs 2001 3S

En Eski Matematik Dokümanlarından Biri, M.Ö. 2000 – 1600 Yılları Mayıs 2001 1S

Matematik Neden Dünyaya Uygundur? Temmuz 2001 4S
Sihirli Daireler, Altın Çözüm Ekim 2001 1S
Atomların Titreşimi Kasım 01 1S
Buyurun Çarpmaya Ocak 2002 2S
Elli Bin Dolarlık Sayı ve Ne Kadar İyisiniz Mart 2002 1S
Dört Boyutlu Küp ve Görünüşleri Mart 2002 3 Sayfa
Erdös Kimdir ve Erdös Ödüllerinin Önemi Eylül 2002
Fields Madalyalarını Alanların Hünerleri, Kolay Asal Sayılar Testi Eylül 2002 2S
Matematikte Gödel Devrimi Ocak 2003 2S
İkiz Asallar Mayıs 2003 1S
Poincare Varsayımı İspat Yolunda Mı? Asal Sayılar Konusunda Atılan Adımlar Biraz Kısa mı? Haziran 2003
Daha Az Olamaz!  Matematiğin Şaşırtan Yüzü Pick Teoremi Eylül 2003 1S
Ne Kadar Esnek? İlginç Bir Bağlantı, Sayıların Kralı, Kralların Sayısı, Sihirli Matematik, Eylül 2003 1S
Farklı Bakabilmek, Sayılardan Kule, Çarpanlara Ayırma, Ne Kadar Arttı? Buffon’un İğneleri Ekim 2003  1S
Arda Kalmak, Sihirli Formül, Abaküsle Çalışmak, Fibonacci ve 10 Basamaklı  Sayıları Aralık 2003  1S
Paralelkenarda bilinmeyenler, Matematiğin Şaşırtan Yüzü, Fibonacci Sayıları, Abaküsle Çalışmak Aralık 2003  1S
Sonsuzluk Aralık 2003 5S
Süreklilik Hipotezi  Ocak 2005 2S
Dördüz Çember, Nota Erişim, Ünlü Euler Fonksiyonu, Domino Tahtası, Matematikçi Srinivasa Aiyangar Raman Ujan Kimdir? Ocak 2005 1S
Eşit Kenarlı Dörtgen, Alt Kümeli Toplamları,  Garantili Bölme, Doğru Konum, Antik Japon Teoremi? Şubat 2005 1S
Eğrisiyle Doğrusuyla, Sayılardan Bulmaca, Aranan İspat, Hayalı Sıra, Koordinat Ekseninde Mart 2005 1S
Olasılık Mart 2005 1S
Asal sayılar Teoremi ve Öncesi;Karanlık Yıllar, Fermat Asalları, Goldbach Kestirimi, Dağınık Asallarda Bir Düzen, Asal sayı Teoremi, Analitik sayılar Kuramı, Carl Friedrich Gauss(Bir Matematik Dahisi)Daha Verimli Yaklaşımlar, Mart 2005 2S
Dört Meksikalı Problemi, En Büyüğün En Küçük Değeri, Koordinat ekseninde Olasılık, Logaritmik Eşitsizlik, Heron Teoremi Nisan 2005 1S
Asal Sayılar ve Şifreleme ; Asal Olmak ya da Olmamak, İmparator Sezarın Şifresi; Her Şeyin Başı Güvenlik, Asimetrik Şifreler,  Elde Var 2 Asal, Şifreden Deşifreye, Her Harfi Bir Sayı  Nisan 2005
İkiz sayılar Konusu ve Riemann Hipotezi;İkiz Asallar Sanısı, n=2 Kuzen Asallar, İkizlerin Dağılımı, Ardışık İki Asalın Farkı, Kestirme Yumağı Mayıs  2005
Cebirin Tarihsel Gelişimi Haziran ve Fermat’ın Son Teoreminin İspatı Haziran 2005 3S
Vasiyet, Çoktan Seçmeli, Konuşan Sayı, Hangi Tabanda, Matematiğin Şaşırtan Yüzü İki Doğru Dik Mi? Aralarında Asal,  Üssün Üssü, Mükemmel Sayılar Haziran 2005
Paralelkenarda Açı, Önce Düşünme Zamanı, Las Vegas’ta Olasılık, Yaz Sorusu,  Bir Sayının Hikayesi Temmuz 2005 1S
Matematikte Çizge Kuramı I, Matematiksel Modelleme Örnekleri, Bir Buluşum Var(Asal Sayılar İçin Bir Formül) Temmuz 2005 3S
Matematikte Çizge Kuramı II, Ramsey Kuramı ve Ramsey Sayıları, 3 Kişi Garanti  Temmuz 2005 3S
Matematikte Çizge Kuramı-I Matematiksel Modelleme Örnekleri Königsberg’in köprüleri, Matematiksel Modelleme, Elini Kaldırmadan Çiz, Çizgiler Kesişmesin, Çizge Kuramı, Temel Teorem, Kavramlar, Düzlemsel Çizgeler, Diğer Çizge çeşitleri ve K3, Asallara İlişkin Bir Formül Temmuz 2005 3S
Matematikte Çizge Kuramı-II, Ramsey Kuramı ve Ramsey Sayıları Ağustos 2005 3S
Kesişen Silindirler, Meraklı Arkadaş,  Zam Teklifi, Çit Ağustos 2005 1S
Cebirsel ve Aşkın Sayılar Eylül 2005 3S
Disklerden Kule,  Kazadan Kıl Payı, Fermatın Bize Mirası,  Aynı Doğrultuda,Sonsuz Sayıda Direnç Eylül 2005 1S
Üçgenden Üçgen, Hazine Paylaşımı, Tren Gelir Hoş Gelir;sıralı Kağıtlar, Beş Parça Ekim 2005 1S
Her Doğal Sayı İlginçtir, Bir Matematikçi ve Bir Dahi, Smith Sayıları, Kaprekar Sayıları, Bir Sayı Tut, Pakindromik Sayılar,Bir Buluşum Var  Ekim 2005 3S
Sonlu Toplamlar, Genel Bir Toplama Formül, Diğer Sonlu Toplam Formülleri, Cebir ve Geometri Arsındaki Köprüler, Bir Eşitsizlik Aralık 2005 3S
Sonsuz Toplam, Köprüdeki Trafik, Ters Çarpım, Şans Eseri Morley Teoremi Kasım 2005 1S
Euler Fonksiyonu Formülü, e Sayısı Teoremi, Kasım 2005 3S
Sonsuz Toplam, Şüpheli Asal, Hacim Hesabı, Basmaklar Toplamı, Aralık  2005 1S
Matematik och bildning; berattelse, grans, tystnad (Mathemathics and Liberal Education---narrative, limit, tacitness ) 2006 1S htm
Kestirimden Teoreme Fırtınalı Yolculuk,  Poincare Kestirimi Nihayet Kanıtlandı  Şubat 2007 4S
2006:Matematik İçin İlginç Bir l  Mart 2007 3S
Uluslararası Maytematik Olimpiyatları Boy aynası mı? Nisan 2007 2S
Sayıları Sayarım Gözlerim Kapalı Mayıs 2007 2S
Aklında Bir Sayı Tut Haziran 2007 2S
Bir Sayma Sayısını Bölebilen Doğal sayıların Toplamı Ocak 2007 1S
Aşıl ile Kaplumbağa Eylül 2007 2S
Başarılarıyla ve Yenilgileriyle  Yapay Zeka Eylül 2007 5S Bir Cümle Yanlış Ekim 2007 2S
Aslında Bütün Sayılar Eşittir Kasım 2007 2S

Möbius Şeridi 75 Yıl sonra Söküldü  Ağustos 2007

Ah Bir Asal Bulsan Aralık 2007 2S

Oyna Oyna Yakışır Sana Şubat 2008 2S

Radyoaktif Yüklemeler, Tembelliğe Matematik Desteği  Nisan 2008 2S

Mecburen Mecburiyetten  Mart 2008  2S

Elde Var Sıfır Nisan 2008 2S

Huzursuz Birlik Temmuz 2008 2S
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerine Olan Etkisi Ekim 2008 12S
Altın Oran Kasım 2008 2S
Fibonacci Sayıları  Aralık 2008 2S
Matematik Eğitimi ve Matematik Öğretimi Alanında Yapılan Tezlerin Bir Değerlendirilmesi Ocak 2009 8S
İyiler Hep Kazanır Karelerden Kule, Tehlikeli Yolculuk, Şubat 2009 1S
Vasiyet Yağmurlu Hava Tahmini  Mart 2009 1S
Matemati
k Eğitimi Ve Dilbilim Etkileşimine Dayalı Bir Araştırma ve Metodoloji Alanı Söylem Çözümleme Ocak 2010 13S
Fraktal Geometrisi 2010 9S
Kuantum Fiziği Fraktallar Kaos Kuramı ve Kaotik Sistemler 2010 14S