CURRICULUM VITAE (ÖZGEÇMİŞ)

               

nasip
Her articles and publications Bilgenas SEMANUR WEB PAGE Doğa ESMANUR WEB PAGE Muhammed ADEM EVREN WEB PAGE Bilimin ve Yaratıkların Yaradılıştaki Konumu Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ HER WEB PAGE

Name-Surname: Nasip DEMİRKUŞ

Birthplace, Date of birth: Göle,1956
Title: Professor
Specialization and Research Areas:
Biology Education. Concepts of Biology Education, Evolution, Physics Education, Science, Environment and Matmathematics. The Evolution of Cosmic Universe and Living Things. Systematic Botany. Science Teaching. Increase The Environmental Awareness of People. Relation of Science, Technology and Society. Effective Use of Some Virtual and Other Technological Tools.Teaching Methods and Models. Organic Relation of Science and Theology... etc
Hobby:To collate and arranging; natural, synthetic sound and music tracks with using virtual music tools.
To match various foreign music tracks, natural-synthetic- film and video clips according to rhythm harmony with the virtual tools.

Foren language:English

Telephone:444 5 065/21770
Fax:             0432 225 13 68
E-mail:         nasip@hotmail.com

Address:      Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Zeve Campus/VAN

Web Pages: YYU Journal of Education
                    Biology Education

                    Nadidem Company
                    The Virtual Herbarium of Lake Van Basin
Van Flora Application and Research Center Herbarium Catalogue
                    Nadidem
                    Science Education                   
                    Dinbilim
Muhammed Adem Evren, Doğa Esmanur, Bilgenas Semanur DEMİRKUŞ

EDUCATION :  

Degree                                 Branch                     University                                               Year  

Undergraduate        Department of Biology              Hacettepe University                              1979


Graduate Graduate School of Natural and Applied Sciences Hacettepe University  1984

Doctorat  Graduate School of Natural and Applied Sciences Hacettepe University  1990
Assistant Professor  Yüzüncü Yıl University                                                                              1994 Associate Professor Botanic Interuniversity Committee                                                         1995


MANAGEMENT AND MEMBERSHIPS
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Sorumlu Editörü 2011- Devam ediyor.
YYÜ Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği ABD Başkanlığı 1994-Devam Ediyor.
YYÜ Akademik Yükseltgeme ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu (Fen Bilimleri) Üyeliği 2012- Devam Ediyor.
YYÜ Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi Üyeliği 2012-Devam Ediyor.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-Devam Ediyor.
YYÜ EGITIM FAKÜLTESI Yönetim Kurulu Üyeliği 1995-2001.


GRADUATE THESIS AND SEMESTER PROJECTS

Demirkuş N., MERSİN HERBARYUMU'NDA TEŞHİS EDİLMEYEN FABACEAE(BAKLAGİLLER), LAMIACEAE(BALLIBABAGİLLER), ASTERACEAE (PAPATYAGİLLER) FAMİLYASINA AİT TAKSONLARIN TEŞHİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Yüksek Lisans, A.ÜZGÖR(Öğrenci), 2019
Demirkuş N., Bahçesaray(VAN) ve Çevresindeki Bitkilerin Etnobotanikleri ve Dijital Ortama Aktarımı Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans, E.KORKMAZ(Öğrenci), 2018
AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
KAYA, A., Uzundere (Kargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996.
KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996

GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması , 2002
FIRAT, M.,Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 2003
YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi, 2003.  

ERTAŞ, A. ,Biyolojide Mikroskobik Yapılar Ve Mikroorganizmalarla İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
BATIHAN, N.,Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirme, 2006
İlçin, M., Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesinde Uygulanan Yöntemler, Kurallar ve Mantık Sistemleri, 2007

SELİMOĞLU, C., İlk ve Orta Öğretimde, Sıradışı; Öğrenci, Öğretmen ve Okul Vakalarının (Multi Disipliner Bir Anlayışla) Çoklu Disiplin Anlayışıyla  Kategorize Edilip, Çözümlerine Yönelik Bilimsel Bir Çalışma,.2009
CİHANGİR, Ö., Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara İlişkin Ders Video Materyali Geliştirme,2009
GÜLEN,S., Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması, 2010
AYAZ, M., Kavramsal Araçlara ve Kavramsal İlişkilere Dayalı Ders Materyali Geliştirmek, 2010
ALKAN, D., Evrimsel Gelişimin; Doğal, Yapay, Düşünsel… Vb Matematiksel Kümelerle İfade Edilişi Ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma, 2011
BOZKURT, (T.2013 ) Aşkın Doğa Olayları, Afetler, Doğal Ve Yapay Çevre Sorunları Kavramlarını İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması
İNCE O., (2015) Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı
ACAR E., (2015) Antik Ve Günümüz Teknolojisiyle İlgili Temel Kavramların Görsel, İşitsel, Yazımsal Ve Zamansal Olarak Eğitim Amaçlı Hazırlanması Üzerine Bir Çalışma
ÜZGÖR A., (2019) Mersin Üniversitesi Herbaryumu’nda Teşhis Edilmeyen Asteraceae, Fabaceae Ve Lamıaceae Familyalarına Ait Taksonların Teşhisi Üzerine Bir Çalışma
ÖNER T., (2013) Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki (9,10,11 ve 12. Sınıflar düzeyinde) Kavramların İnternet Ve Sanal Ortamda Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma


SCIENTIFIC PUBLICATION:
Demirkuş N., Yenilmez A., Pınar S. M. , İşler S, THE PROCESSES DONE BEFORE TRANSFERRING THE PLANT SAMPLES IN THE VANF HERBARIUM
THE DIGITAL ENVIRONMENT
EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, sa.20, ss.824-828, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri

İNCE O., DEMİRKUŞ N., Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.950-981, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİRKUŞ N., GÜLEN S., Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.461-475, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜRLEK M., DEMİRKUŞ N.,Botanik Kavramları Öğretiminde, Kavram Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1391-1414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri).

Demirkuş N., Batihan Güzel N., "Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1539-1552, 2019
Demirkuş N., Öner T., "Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.34, ss.897-909, 2019

Demirkuş N., Armağan M., Kara M.K., "A morphometric study on Draba cappadocica Boiss. & Balansa and Draba rosularis Boiss", Anatolian Journal of Botany, cilt.2, ss.13-18, 2018
Demirkuş N., Ertaş A., Gülen S., "Mikrobiyolojik Kavramların Öğretilmesine İlişkin Ders Materyali Geliştirme Çalışması ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.2573-2581, 2018
Demirkuş N., Acar E., Gülen S., "Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.723-748, 2018

Demirkuş N., Alkan D., "A Brand New Approach to Sets in Mathematics", Journal of Biometrics & Biostatistics , vol.9, no.391, pp.1-4, 2018
Demirkuş N., Bilgin E.A., "A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and the First Point", Journal of Biometrics & Biostatistics, vol.9, no.408, pp.1-3, 2018
Demirkuş N., Koyuncu M., Gül M., "Endemic plants of Lake Van Basin ", Anatolian Journal of Botany , cilt.2, ss.73-83, 2018
Ayaz M., Demirkuş N., "Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1257-1376, 2017
Demirkuş N., Bozkurt T., Gülen S., "POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.145-157, 2017

Demirkuş N., Gülen S., "Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.320-338, 2017

Demirkuş N., İlçin M., "Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.383-410, 2016

Selimoğlu C., Demirkuş N., Gülen S., "Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yıllarında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışların İncelenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.164-182, 2015
Gülen S., Demirkuş N., "Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2014
Demirkuş N., Tunç C., Okut H., "Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması ", Fen Bilimleri Dergisi, (XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu) Özel Sayısı, 277-287, Ocak-2005, cilt.1, ss.277-287, 2005
Demirkuş N., "FEN BİLGİSİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARININ VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ ", Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10 Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.414-425, 1999

Demirkuş N., Kaya A., "Contributions to the Flora of East Anatolia.", Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12. , cilt.6, ss.1-12, 1999
Erik S. , Demirkuş N., "New Species from N.E:Turkey Chaerophyllum posofianum (Apiaceae) and Vicia erzuırumica (Fabaceae)", Wildenowia , vol.28, pp.151-156, 1998
Kaya A., Demirkuş N., "A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı Mountains Erzurum) and its Surroundings", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering Vol: 27, p.26 – 66. , cilt.27, ss.26-66, 1998
Demirkuş N., "Contributions to the Flora of Northeast Anatolia ", YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127 , cilt.1, no.2, ss.103-127, 1996
Demirkuş N., "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.24, ss.9-14, 1995
Demirkuş N., Erik S. , " Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma, ", Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi , cilt.A ve C, ss.1-47, 1994
Demirkuş N., "Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma", Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21 , cilt.66, ss.8-21, 1991
Demirkuş N., "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Doğa, Tr.J.of Botany, 15, 71-74 , pp.71-74, 1990
Demirkuş N., "Two New Taxa for the Flora of Turkey", Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6, cilt.19, ss.1-6, 1990
Erik S. , Demirkuş N., "Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları", Doğa Türk Botanik D.12, 3 224-233. , vol.12, no.3, pp.224-233, 1988
Erik S. , Demirkuş N., "Contributions to the Flora of Turkey", Doğa Tr. J.Bio., vol.10, no.1, pp.100-105, 1986
Erik S. , Demirkuş N., "Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler için Yeni Kayıtlar", Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 51-61 , vol.A2, no.1, pp.51-61, 1985
Demirkuş N., Erik S. , "TWO NEW FOR THE FLORA OF TURKEY ", Doğa Bilim Dergisi, vol.A2, no.1, pp.48-50, 1985

PUBLICATIONS IN REFEREED CONGRESS / SYMPOSIUM PROCEEDINGS
DEMİRKUŞ N., A NEW APPROACH TO THE DEFINITIONS AND RELATIONSHIPS BETWEEN EVOLUTION SCIENCE, BASIC SCIENCES AND MATHEMATICS . 13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES October 26-27, 2021 / Cappadocia, TURKEY

Üzgör A., Everest Z. A. , Demirkuş N., MERSİN ÜNİVERSİTESİ HERBARYUMU'NDA TEŞHİS EDİLMEYEN ASTERACEAE, FABACEAE VE LAMIACEAE FAMİLYALARINA AİT TAKSONLARIN TEŞHİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Nevşehir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2021, ss.89-100
KORKMAZ E., DEMİRKUŞ N., ETHNOBOTANICAL THERAPEUTIC FEATURES OF SOME PLANTS OF THE VICINITY OF BAHÇESARAY (MÜKÜS) IN THE PROVINCE OF VAN/TURKEY.INTERNATIONAL A E G E AN SYMPOSIUM on Natural & Medical Sciences-IV September 11-12, 2021 / Izmir,
Turkey, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2021

Demirkuş N., Gülen S., "Filmle Öğrenme Öğretme Yönteminin Uygulanışı ve Gerekliliği", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Ekim - 15 Aralık 2019, pp.308-317
Gülen S., Demirkuş N., "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Organları Tanıma Durumlarının Belirlenmesi", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.301-308
Demirkuş N., Yenilmez A., Korkmaz E., "VANF SANAL HERBARYUMU’NUN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE GEREKLİLİĞİ", 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.137-146
Korkmaz E., Demirkuş N., "BAHÇESARAY (MÜKÜS/VAN) VE ÇEVRESINDEKI GIDA, YEM, YAKIT VE DIĞER AMAÇLAR IÇIN KULLANILAN BITKILERIN ETNOBOTANIK ÖZELLIKLERI", the Eighth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019d), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.179-201
Demirkuş N., "Yanlış ve/veya Eksik Bazı Atasözü, Vecize (Aforizma) ve Özlü Sözlere Farklı Bir Yaklaşım", Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), Semerkand, ÖZBEKISTAN, 30 Nisan - 1 Mayıs 2019, pp.32-47
Demirkuş N., "İSLAM VE KURAN’DA YARATIKLARIN VE BİLİMİN KONUMU", Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), SEMER KANT, ÖZBEKISTAN, 30 Nisan - 1 Mayıs 2019, pp.199-204
İnce O., Demirkuş N., "Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı", III. International Congress on Science and Education, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2019, pp.619-626
Gürlek M., Demirkuş N., "Ortaöğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması", III. International Congress on Science and Education, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2019, pp.627-638
Gülen S., Demirkuş N., "Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Araştırma ", INTERNATIONAL TURKISH-RUSSIAN WORLD ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Aralık 2018, pp.405-422
Demirkuş N., "YARATILIŞ GERÇEĞİN DE İLİM, BİLİM VE EVRİMİN YERİ", II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ , ERZURUM, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2018, pp.29-30
Demirkuş N., Bilgin E.A., "A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and The First Point", International Caucasian Mathematics Conference CMC II, VAN, TÜRKIYE, 22-24 Ağustos 2017, pp.57-570
Demirkuş N., Alkan D., "A Brand New Approach To Sets in Mathematics Education", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 May 2017, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.834-835
Demirkuş N., "İnsan, Toplum, Bilim ve İlim Kavramlarına Yeni Bir Tanımsal ve İlişiksel Yaklaşım", I. Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı,İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD –2016, Madrid, ISPANYA, 18-24 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.112-112

Alkan D., Demirkuş N., "Küme, Sıfır, Bir, Sonsuz, Ebediyet ve Diğer Bazı Matematik ve Fen Kavramlarına Yeni Bir Yaklaşım", 3.International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (25th to 28th August 2014 Vienna, Austria), Vienna, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2014, vol.1, pp.25-45
Demirkuş N., Selçuk A., Gül M., Kabay Ö. , "Artık ve Atık Malzemelerin, Öğretimde ve Üretim Öncesi;2. ve 3. Kez Kullanımına Yönelik Verimli Tasarım ve Kullanım Şekilleri ", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, cilt.1, ss.113-113
Demirkuş N., Selimoğlu C., "Kalıcı Çevre Bilinci Öneminin Aşılanmasına Yönelik Uygulama Ve Etkinliklere Örnek Bir Çalışma", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, cilt.1, ss.115-115
Demirkuş N., Cihangir Ö., İlçin M., "Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu Var, Çevrenin mi İlkel İnsan Sorunu Var?", VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,10-13 Eylül 2007, Malatya., MALATYA, TÜRKIYE, 10-10 Eylül 2007, cilt.1, ss.110-110
Demirkuş N., Cihangir Ö., "21.YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI ", BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU Malatya 3-4 Mayıs 2007 , MALATYA, TÜRKIYE, 3-3 Mayıs 2007, cilt.1, no.1, ss.1-1
Demirkuş N., Firat M., "Van Sanal Herbaryumu'nun Tanıtılması", 8.UlusalBiyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN , AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.1, ss.27-27
Demirkuş N., Armağan M., Kara K., "Draba rosularis Boiss.ve Draba cappadocica Boiss. & Ball.Ait Nümerik Taksonomi Çalışması ", 8.Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.1, ss.26-27
Demirkuş N., Firat M., "The Scanning-Transferring; Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu, P0534", XVII International Botanical Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna 17 - 23 July 2005. , Vienna, AVUSTURYA, 17-23 Temmuz 2005, vol.1, no.P0534, pp.326-3267
Koyuncu M., Demirkuş N., "Van Çevresi Geofitleri", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar arası Katılımlı” 05-09.Eylül.2000, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2000, cilt.1, ss.102-102
Demirkuş N., Koyuncu M., Gül M., " THE ENDEMIC PLANTS OF VAN PROVINCE ", The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul, Turkey , 14-18 May 2000. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-18 Mayıs 2000, vol.1, pp.163-170
Demirkuş N., "Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi", İktisadi AraştırmalarVakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul., cilt.141, ss.144-147, 1998

BOOK
Gülen S. , Demirkuş N., "The effect of visual materyal on student success", Turkey Alim Books, Saarbrücken, 2014

CHAPTER IN A BOOK

Demirkuş N., "ÖĞRETMEN YETİŞTİRME", EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Fuat TANHAN, Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Ed., Pegem A Yayıncılık, Anakara, ss.19-29, 2019
 
 PROJECTS:
Complete Projcts;

Demirkuş (2019) VANF Sanal Herbaryumu Envanterinin Sanal Ortamda Ulaşılabilirliğinin Sağlanması İçin Bilimsel Web Sitesi Tasarımı.
Demirkuş (2018) VANF Sanal Herbaryumunda ki 23500 Bitki Örneğinin Dijital Ortama Aktarılması.
Demirkuş N., Krkmaz E. (2018) Bahçesaray(VAN) ve Çevresindeki Bitkilerin Etnobotanikleri ve Dijital Ortama Aktarımı Üzerine Bir Çalışma
.
YILMAZ, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi (Yürütücü) 2003.
FIRAT, M., Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 1999-EF-080, (Yürütücü) 2003
GÜRLEK, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
YYÜ Araştırma Fonu Proje No: 2001-EF-042, (Yürütücü) 2002.
DEMİRKUŞ,N.,KOYUNCU,M.,Van Endemik Bitkileri. Van Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, (Yürütücü),2002.
KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N. ve ark.,Van ve Çevresi Geofitleri Üzerine Bir Araştıma. YYÜ Araştırma Fonu Proje No;99-EF-030, (Yardımcı  Araştırıcı),1999.

EKİM, T. ve ark., Türkiye’nin Endemik Bitkileri Projesi, Proje NO; TBAG/DPT-ÇSEK-4  (Yardımcı Araştırıcı),1998
KAYA, A., Uzundere (Kaargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası  Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.,1996 (Yürütücü)
AZİRET, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK  Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü), 1996.
KARAKISA, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir  Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü) ,1996.
 ERİK S., DEMİRKUŞ, N., Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars)  Üzerine Bir Araştırma  TBAG 728 ve Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu (Yardımcı      Araştırıcı),1990.
KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Artos Dağı Florası (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu Proje No destekli) ,1999
 KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF030  (Yardımcı Araştırıcı).
 
KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Gevaş/Van Ekolojik Koşullarında Ters Lale (F.imperialis) Üretimi (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ Araştırma Fonu   destekli) (Yardımcı Araştırıcı).
YILDIZ., B., ve ark.Türkiye'de Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler üzerinde Sitolojik-Palinolojik-Kimyasal Araştırmalar (TBAG 198T003) (YardımcıAraştırıcı)
 KOYUNCU, M., DEMİRKUŞ, N., Van Gölü Adaları Bitkileri YYÜ Araştırma Fonu Proje No. 99EF045 (Yardımcı Araştırıcı).

DEMİRKUŞ,T., DEMİRKUŞ, N., BEŞKAYA GÜL, S., Farklı Dönemlerde Biçilen Van Yöresi Çayırlarının Botanik Yapısı, Silolanma Özellikleri ve Yem Değerlerinin Belirlenmesi. Proje No.TBAG/ VHAG-1849 (101V140) (Yardımcı Araştırıcı).2005.

The Virtual Herbarium of Van Province ve Van Florası Endemikleri Bitkileri Resimli Sanal Kitabı (deneme aşamasında)
 
DEMİRKUŞ, N., Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı (Yürütücü)  (2003- YRT-003), Proje Materyalleri
TEMUR, A.,DEMİRKUŞ, N., Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme (Yardımcı Araştırmacı) (DPT  Project No;2006-DPT-EF1)  
 PATENT, UTILITY MODEL AND REGISTRATION DOCUMENTS
Demirkuş (2000) International Patented, TR 2000 01807 B Depending on the features of the scanner, it is a device for transferring images of immobile objects and assets to the computer.
Demirkuş (2000) Uluslararası Patentli , TR 2000 01807 B Tarayıcının (scanner) özelliklerine bağlı olarak, resim, hareketsiz cisim ve varlıkların görüntülerini bilgisayara aktarma cihazıdır.

ACTIVITY: YÖK Dünya Bankası  Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kursları, 1995
Fen  Bilgisi Kursları;İzzet Baysal Üniversitesi, Temmuz,1996,
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Yaz Dönemi Temmuz 1999,  

           
             
  THE COURSES:
           

            
  Undergraduate Courses:

 Genel Biyoloji I (Botanik),Lab I-Sistematik Botanik II - Lab. II,  Herbaryum Teknikleri, Sistematik Botanik Lab.,Genel Biyoloj II, Fen Bilgisi Öğretimi, Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Fen   Teknoloji  Toplum,

Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı ve Geliştir, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar, Evrim, Toplum ve Çevre
            
Graduate Courses:

a-Graduate Courses without Thesis:Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Özel Öğretim Yöntemleri I,Özel Öğretim Yöntemleri II,Okul Deneyimi I,   Okul Deneyimi II, Öğretmenlik  Uygulamaları , Seçmeli I(Biyolojik Kavramlar)  1, Seçmeli II (Biyolojide Seçmeli Konular), Öğrenme Öğretme Kuram  ve Yaklaşımlari, Bilim Tarihi, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar.


b-Graduate Elective Courses:İleri Bitki Taksonomisi, Tohumlu Bitkilerde Evrim, Tohumsuz Bitkilerde Evrim,Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama   Görüntü  Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri 2-2-3 , Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri 2-0-2, Fen Eğitiminde ve  Öğretiminde Nesnel ve Sanal Ders Materyali Geliştirmek 2-2-3, Fen Eğitiminde ve Öğretiminde Biyomatematiğin Kullanılması ve Uygulanması 3-0-3 , Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri 2-2-3