S42.A-Varlıklarda bu gün varılan sonuçlar; doğadaki yasaların ürünüdür ve evrimden daha değerlidir, önermesinden hareket ederek; külli nefsin şeceresini sorgulamak için evrimin kriterlerinden daha değişik kriterlere sahip farklı araçla/larla sorgulamak mümkün mü?
     B-Bilim genellikle yasalarla ayaktadır ve hayat bulur. Neden yalnız evrim biliminin özgün prensip ve yasaları varda, diğer bilim dallarının(ör; biyoloji...vb)özgün yasaları yoktur? Evrimde her bilim dalı gibi hür olsa ne olur? ne değişir? İp ucu;diğer bilim dallarından yararlanması ve uyum sağlaması açısından düşünün.
    C-Evrimin kapsamına girmeyen varlık, olay olgu var mı dır?
    D-Hal değiştirmeyen enerji hali var mı ?
    E-Evrim küllü enerjiyi aşıp havuzunu izah edebilir mi?
    F-Sizce külli enerji kaç yaşındadır?
    G- Enerjisiz bir hayat formuna ulaşmak mümkün mü? (ip ucu yemeden içmeden, hal değiştirmeden yaşamak). İstisna hariç;yaşamak için;ya avla, ya avlan yada; hem avla hem de avlan kural-önermesi doğrumudur? neden?
C.42: Mümkündür.  Ali Rıza Sertkaya 
C.42: Mümkün gibi görülebilir, yalnız kaç asırdır evrimi hazmedemeyen insanoğlunun başka bir teoriyi kaldıracak potansiyele sahip mi diye düşünmek gerekir              Rıdvan ERTUŞ   
C.42: Mümkündür. Bunu inanç faktörüyle açıklayabiliriz.    Derya Akay
C.42: Evet mümkündür. Murat AKBAŞ
C.42: Sadece evrim olsaydı zaten bu kadarı bile elde edilemezdi.    Tarık SOYALAN
C 42:    Bence mümkün örneğin dini verilerden yararlanıp araştırmak ve bir yargıya varmak olabilir.           FETULLAH İNCE
C.42: Bilimsel anlamda mümkün değildir. Eğer kast edilen ilmi veriler ise. Çünkü evrimin özgün bir durumu vardır. Mesela insanı örnek verecek olursak diğer canlılara oranla evrim daha az etkilenmiştir. Bunun nedeni de evrimi zihinsel olarak geçirmesi. Bu nedenle evrim geçerliliğini sürdürmesi için bazı durumları istisna kabul eden bazı yasalara ihtiyacı vardır. Bilim de ise şu ana kadar var olan gerçeklere mutlak doğrudur demez. Eğer bilimsel olarak doğruya daha yakın başka bir gerçek ortaya atılırsa onu kabul eder… Mevlüt ALTINDAĞ
C.42: Evet, nasıl ve neden soruları yeterlidir.       ALİ NAZLI
C.42: Eğer olaya bilimsel olarak bakarsak daha farklı araçlarla sorgulamak imkansızdır. Fakat işe doğaüstü bir, bakış açısıyla baktığımızda bunu vasıtasıyla açıklamamız mümkün olabilecektir. Kadri ÇİMEN
C 42:: Bence mümkündür. Zaten ben evrimin buna yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama hangi başka araçlarla bu yapılabilir bunu da bilmiyorum. Ama inançlı insanlar kendilerini tamamıyla Allah’a adamaları nefislerini terbiye etmelerini, nefislerini tanımalarını büyük ölçüde kolaylaştırıyor.GÜLSÜN KARSLI
C.42: Mümkündür. Gelinen nokta bazı gerçekleri ortaya çıkarmıştır.    Kasım AKTOPRA
C.42: Mümkündür.Evrim kanunlarını bir çoğu doğa yasasıdır.Bunu doğa yasaları ve dinle yapabiliriz Veli Yasak   
C 42:    Mümkün. İnandığınız değerlerle çözümlersiniz. Şecerenizi Hz. Adem’e dayandırır. İşin içinden çıkarsınız.      Abdulkudüs KORKMAZ
C.42: Aslında mümkündür ama insanoğlunun buna alışması,bunu kaldırması için gerekli potansiyeli var mıdır? Sorusunu anlamak gerekir. VEYSİ DEMİR
C.42: Evrim sadece var olanı inceliyor. Fakat yoktan var edilmeyi kabul etmiyor ve açıklayamıyor. Bence evrimin bunun üzerinde çalışması gerekir.          Menduh SAYPAK
C.42: Mümkün olup olmadığını söylemek tam mümkün değildir. Mümkün olsa bile bu araçları neler olduğunu tam anlamıyla açıklayamayız.                       M. Emin.Arı
C.42: Mümkün olabilir çünkü doğa deşifre olmaya müsait bir yapıdadır.    Mesut KAÇMAZ
C.42: Mümkündür.Akılla bu olur.Hz.İbrahim akılla  rabbini bulduğu gibi.evrim,sanatın arkasındaki sanatkarı,yaratanı göremiyor,sadece maddi gözle baktığı için.”Her şeyi maddiyata arayanların akılları gözlerindedir,göz ise maneviyatta kördür.”.Bu araç akıl gözüdür.BARIŞ BOSTANCI
C.42: Kainatta olan olayların hemen hepsi evrim konusunu oluşturur. Ancak metafizik konuları evrimin içine girmez. Enerjisiz bir hayat formu şuanda mümkün görünmüyor, yani günümüz teknolojisi daha buna müsait değildir. Yaşamak için ya avla yâda avlan kuralı doğanın bir kuralıdır yani güçlü olan avlar güçsüz olan avlanır.     Aziz BİÇEN
C.42: evet mümkündür. Küllü nefsin şeceresini kuran-ı kerim ile sorgulamak olabilir. YUNUS BAYRAK
C.42: Teknoloji geliştikçe belki mümkün olabilir. Yeni yöntem ve tekniklerle gerçekleşebilir.H.Uğur MUMCU
C.42: Mümkündür.Evrim ve diğer dallar siyasetin kurbanı olduğu için.          Esat KAN
C.42: Sadece evrim yasaları ile nefsini sorgulamak, kendini hesaba çekmek doğru olmaz. Olumlu bir sonuçta vermez. İnsanın ilk önce kendini sorgulaması gerekiyor. Böylece insan kendi kişiliğine ve ahlakına bakarak eksiklerini görür ve bunları gidermeye çalışır.Ramazan ÇAPLIK
C.42: A.bunu ilk yaratılan canlıyla ve enerjinin ilk haliyle sorgulayabiliriz. Farklı bir şekilde dinden ilk insan  Adem olarak geçmektedir. 
B.bilimsel açıdan baktığımızda bilimde kesinlik vardır yani bilimin kuralları yasa şeklini almıştır. Evrim ise bir teori olduğu için bunu uygulayamayız.
C. Yoktur.
D.kesin bir fikrim yok ama değişmeyen enerji yoktur.
E.olabilir. 
F. küllü enerji yaklaşık olarak 14 milyar yıl yaşındadır.
G. evet canlıların çoğu için doğrudur. Çünkü yaşam döngüsün bir parçasıdır. Fırat Aydınarığ
C.42:
mümkündür.diğer bilim dallarındaki yasalar ortaktır.yoktur. yoktur. Edebilir. Bilmiyorum. Hayır. Talat bozkurt
C.42: Mümkündür     Rumuz = Öfkeli
C.42: Külli nefsin şeceresini sorgulamak için doğadaki yasalardan faydalanılabilir.Evrim kalıplaştırılmaya çalışılıyor.Ama doğadaki bütün bilimler evrenseldir.           M.Tevfik
C.42: Yorum yok      Coşkun
C.42: Mümkün olabilir ama kesinlik yoktur.     Serhat
C.42: doğudur. Evrim olmadan öncede kâinat vardı. Evrim bir araçtır. Evrimde hiçbir şey ebedi değildir. Evrim olsun olmasın neticeler değişmez. Evet. Evrimi ve yalanı gerçekleriyle yaşatabiliriz. Doğrudur. Evrimin yasalarının bazıları siyasidir. Evrim hür olmalı. Hayır, yapamaz evrim biyolojinin bir dalıdır. evet vardır. Külli enerjinin yaşını bilmiyorum. Evet, enerjisiz bir hayat olmaz. Seda                                  
C.42: Olabilir,daha değerli olmasının sebebi evrimsel olan şeylerin ispatlanmamış olmasıdır. Mehtap
C.42: Mümkündür.Her şeyi evrimle açıklayamayız.Burada yaradılış gerçeğini de unutmamamız gerekir.   Ziya
C.42: Olabilir. Nurgül
C.42: Mümkün olabilir.      Sümeyra
C.42: evrim kriterlerinden başka bir kriterle sorgulanılamaz.          murat güzel
C.42: mümkün olabilir.belki o zaman daha tarafsız ve bilinmeyenlerle ilgili yeni bir şeyleri veya bilinen şeyleri farklı yollarla öğrenebiliriz                                        Mustafa Ateşçelik
C.42: evrimin kriterleri yeterli değildir;ama bazı kriterlerinde olması gereklidir.        Ahmet Ateş
C.42: bunların eksik olarak görürsek olabilir. kişi bunu eksik olarak algılamıyorsa gerek yok. Muharrem Nadiroğlu
C.42: cevap:evet mümkün.         Duygu Işık
C.42: bilemiyorum.        Erolözlü              
C.42: mümkün olabilir.      Seval Dalkılıç
C.42: Nefsine ne kadar hakim olduğunu sorgulamak gerekir.                 Erdal ŞİMDİ
C.42: mümkündür ve bu tarz kriterler daha sağlıklı dır.                      Mücahide Yüksel
C.42: evet varlıklarda varılan sonuçlar evrimden daha değerlidir.                İsa Ergüntop
C.42: evrim istediğini yapmıştır. Halis Kaya
C 42:: nefis ile devrim arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir ki?                 Fatma
C.42: dünya’daki her şeyin evrim üzerine kurulu olduğunu sanmıyorum.  Yasin Kalemli
C.42: Mümkün olabilir. Yeni fosil kanıtlar doğrultusunda yararlanılabilir. Ertaç YALÇIN
C.42: Evet bence mümkündür sadece evrim değil diğer araçlarla da nefsin şeceresinin yapılması mümkündür.örneğin din.                                      Mustafa YILDIRIM.
C.42: Evrim güçlü olanın zayıfı yok etmesi ve varlığını ikame etmesidir.Ama ben yardımlaşan çok canlı gördüm ;bazen fıtratını aşsa bile;örn:bir köpeğin kedi yavrularına sahip çıkması gibi... Münevver ŞAHİNKAYA
C.42: gerçek bilimsel verilere dayanmaktadır.bunu bulmak mümkündür.    Naciye ATAMAN
C.42: gerçeği anlama anlayışı bilimsel verilere dayanmalıdır. NAZIM SEVEN
C.42: İnsanlar nefislerine ne kadar hakin sorgulamalıdır.   Onur Aydın
C 42:Mümkün olduğu açıklanmıştır bize yol gösterici olarak gönderilmiş Kuran-ı kerim de her şeyin var olduğu ve gün ışığına çıkmayan bilinmeyenlerinde araştırıldığı bir devirde olmamız sevindirici olsa gerek. Şuayp CENGİZ
C.42: Mümkündür. NİHAT PİŞKEN
C.42: Bilemiyorum. Ertan Artuç
C.42: Evet mümkündür. Gülcan Mertyüz
C.42: evremin kriterlerini nefsin üzerinde uygulamak mümkündür.             Hasan Çelik
C.42: Aslında nefis insana mahsus bir özelliktir. Nesi tanımak için evrim gibi araçlara ihtiyaç olabilir. . ÖMER FARUK YILDIZ
C.42: Varlıklarda varılan sonuç; bugün her şey mümkündür. Elbette her şeyi evrim gemisine yükleyemeyiz. Örneğin; evrim geleceği şuan için göremiyor. Ancak akıl 100yıl sonrasını bile görebilecek kapasitededir. SELAHATTİN KAYA
C.42: Neden olmasın. Her zaman için bilgilerimiz arttıkça teknolojide nasıl ki gelişmeler olmaktadır, bu konuda da daha iyi yöntemler geliştirebiliriz.                           Şems
C.42: Doğa yasaları bir gerçekliktir. Külli nefsin şeceresini sorgulayıcı araç çeşitliliği kişinin inanışıyla geçirdiği yaşantılarıyla orantılıdır. Ama şöyle bir açıklama yapabilirim nefis sahibi olma bence bir adaptasyondur. Nefsi terbiye etmeye çalışanlarda genelde psikolojik sorunlar oluşuyor.Semih Yalçınkaya
C.42: Tabi ki mümkündür. Doğanın kendini yenileme mecburiyeti  insanların doğup ölmeleri gibi Ahmet AYDOĞAN
C.42: Eğer sonuç önemliyse şecerede atanın değil şuan olan varlığın önemi vardır. Külli nefis içinde evrime değil sonucu yargılayabilecek bir araca ihtiyaç vardır.              Nurgül AY
C.42: Bilmiyorum. RESUL ADANAŞ
C.42:
Mümkün olabilir. Çünkü daha çözülme ulaşmamış irdelenmemiş olgular mevcuttur.M. Sinan TAŞ
C.42: Mümkündür. Akıllı ve güzel değerlere sahip bireyler, ulvi yeteneklerini doğru yol üzerine kullanarak doğa ötesini sorgulamada değerli sonuçlar elde edebilirler  Nayip KOÇ
C.42: evrim her şeyin değişiminden bahseder. Değişmeyen değişimdir der.. oysa enerjinin değişmeyen, çekirdek halinde bulunan hali vardır. Enerjinin yaşı 6,5 milyar yıldır ve hala enerjidir… enerjisiz bir hayat vardır ki o da Ahrettir.  Kâmuran BİLDİK
C.42: A evrim olmadan öncede varlıklar hakkında çeşitli yasalar vardı mutlaka. Hata bunu en iyi din açıklar. İslam dinine baktığımızda varlıkların ortaya çıkışı hakkında bize en sağlam bilgileri vermektedir.
B Evrimde uğraşılan konu canlılardaki değişimdir. Bu değimler beli çerçevelerde oluşur ve sınırlıdır. Dolayısıyla evrimin bu değişimler çerçevesinde öne süreceği yasalarda sınırlıdır ve varlıklardan öteye geçmez.
C- Evrim köken itibarıyla  canlılardaki değişimi inceler.
D- Kainatta belli bir şekil veya varlık hali almamış enerji hal değiştirmemiş enerjidir.
E Hayır aşamaz. Çünkü siz evrime enerjinin yaşında olduğunu sorduğunuzda size cevap verememektedir.
F- Evrenin meydana gelişi enerjinin bir hal değişimi olduğuna göre, kainattan öncede enerji vardı diyebiliriz. Dolayısıyla bunu hesaplamak bence mümkün değildir, en azından şimdilik.
G- Bence mümkün değildir. Çünkü siz enerji harcamadan yaşayamazsınız çünkü  böyle bir şey canlıların doğasına aykırıdır. Hüsnü ŞAKI 
C.42: Bence mümkün değildir.Çünkü evrim gerçekten varlıkların şeceresini sorgulayan bir bilim dalıdır.Bu doğruyu kabul etmemiz gerekir.Henüz evrim gibi canlıların tarihi sonuçlarını inceleyen bir yapı yok.Ve gerçekten evrim sırasına görelikten ziyade ulaşılan sonuçlar daha önemli bir değer taşıyor Gülten SÖKMEN
C.42: mümkün olabiliyor demek ki, soru mantığına göre.                          Faruk Karahanlı
C.42:
Evet mümkündür. Çünkü evrimin kriterleri olmadan önce belki nefsin şeceresini sorgulayan.  Ekrem MANAY
C.42: Doğadaki yasalar başattan yanadır ve hangi araç kullanılırsa kullanılsın sonuca ulaşabilmek için ‘güçlü zayıfı ezer’ prensibini yakıt olarak kullanır.      Belçim HAKAN
C.42:
Tabiî ki mümkündür. Evrim olmadan önce de canlılar arasında düzeni sağlayan kanunlar vardır. Evrim olmadan önce de değişim vardı. Dolayısıyla evrimin kriterlerinden farklı kriterlere sahip araçlarla sorgulamak olanaklıdır.                          Taner Gider
C.42: Sorgulamak mümkün. Çünkü; Kur-an’ı Kerim’de her şeyin şeceresinden bahsediliyor. MÜZEYYEN ADSOY
C.42: Evet İlyas ARVAS
C.42: Doğaya baktığımız zaman birçok şeyin doğa tarafından yapılamayacağını akıl sahibi insanlar hemen idrak edebilirler. Dolayısıyla insanın aklına farklı şeyler gelmektedir. Bunlardan biride yaratılış teorisidir. Yani doğanın kendi başına bir takım şeyleri yapması zordur. Bunu ancak çok büyük kudret sahibi olan cenabı hak yapabilir. Bu yüzdendir ki külü nefsin şeceresini sorgulamak için daha doğrusu, daha akıllıca cevaplar bulmak için bunu yaratılış teorisiyle incelemek daha verimli olur. BEHİYE DAĞ
C.42: Evrim yasaları yoktur.Evrim bir teoridir ve artık bilimsel çöküşe uğramış bir teoridir. Evrim siyaset lendirilmek istendiği  için bu noktaya ulaşmıştır.    DERYA NURAY YILGAN
C.42: Evet.Edip Güllü
C.42:
Böyle kriterler ortaya konulursa veya gerçeklerle örtüşürse elbette mümkün.Kenan ÇEVİK
C.42: Evet mümkündür. Bir kere zaten Yüce Allah bize son ilahi kitabı göndererek sorgulayabileceğimiz her konun cevabının mevcut olduğunu son Peygamber  as’le bildirmiştir. Açıkçası Kuran-ı Kerim’in olduğu bir yerde bir insanın başka kaynaklara yönelmesi akıl işi değildir. Kenan DOĞAL
C.42:
Mümkündür. Evrimi tam olarak kabul etmek yaratılış gerçeğini inkâr etmektir. Mehmet YİĞİT
C.42:
Evrim kriterleri tam bir doğrulukta olmadığından farklı sorgulamalar mümkündür. Nurettin ÖZBEK

C.42: Aslında mümkün olabilir. Mesela bilinçle dinleri ortak hareket ettirerek.. Senar Bulut
C.42: Varlıklar incelendiği zaman 2 teori öne sürülür. Biri evrim teorisi diğeri yaradılış. Olaylara baktığımız zaman hiçbir şeyin tesadüfle olmadığını, oluşan canlılar hep diğerinin yaşaması için var olmuş biri diğerinden soyutlanamaz. Yaşam zinciri için. Bu yüzden evrimden daha değerli varlıkların şeceresini inceleyen diğer teori olan yaratılış gerçeği ile araştırmak mümkündür. ZENNURE HALİLOĞLU
C.42: Hayır ben evrimin kriterlerinden daha amaçlarla sorgulamak mümkün değildir diyorum  mümkün olmadığını zannediyorum.Deniz yalçın
C.42: Mümkün değildir.Eğer mümkündür diyen varsa; sadece kendini kandırıyordur  demek de yanlıştır.Önemli olan ikisini bir arada götürebilmektir götürülebilecekse. GÜZ YAPRAĞI