Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

149- Bu asır, İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtları kadar sosyolojik döngüde insanların özgünlüklerine antagonistik icabetleriyle, kendilerine değer biçen hakim güçler; dil çeşitliliği, din çeşitliliği, kültür çeşitliliği olan..vb herhangi biri tabanlı fert sayısı az olan özgün kavimlerin asimilasyonunu reva görmüştür.? Tarih boyunca yaşadığı halde, bu gün özgünlük ve özgürlüklerin bir arada iç içe yaşaması neden zorlaşmıştır? İlla av-avcı sürü ve asimilasyon muamelesi/lerini mi görmesi/leri gerekir ?Ayni türe ait olmasına rağmen(insan), tarih boyunca, insanlık adına bu utanç verici kavram, kimin ve kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Irk,dil,kültür, din...vb güdük farlılıklardan dolayı, azınlık(etnik) diye nitelendirilmek istenen toplum ve kavimler çeşitliliktir.Çeşitliliğin özgünlüğü; patojen istisnalar hariç, misafirlik, güç ve berekettir, ör;renk, dil , kültür , mülk göçebeleri, din çeşitliliği olabilir;asimile edilmeden çoğunluğa tevhit edileceğine, nedense, bu asır özgünlükleri evrim yasalarının gereği asimile, teşhir ve tecrit edilmek istenmektedir. Ör;zenciler Türkiye de dil ve renk çeşitliliğidir. Çeşitlilikleri özgünlükleriyle-hoş görü içinde barındıran ve barındırmayan /amayan kavimlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız.İp ucu:biyolojik çeşitliliğin, melezlerin, zengin kültür harmanlanması...vb avantajlarını düşünün. Dünyanın sıcak (I. v II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galiplerinin hiayelerinde kurdurulan!! devletlerin kuruluş; zemin, amaç ve stillerinin bölücülüğe teşvik ediciliği, dünya devlerinin (güdük batılı krallıklar ve vetolu kapitalistlerin) daha çok sömürmek için (demokrasiyi ve bilimi kullanmak) bilimsellik, işçi hakları, demokratik haklar-özgünlükler-özgürlükler bahane başka kavimlerin içindeki azınlıkları menfaat farzları için hortlatıp-kullanmayı düşünün. Bu önermeler doğru değilse doğrusunu siz yazın. 1
C.149: ABD nin yıllardır ortadoğuda uyguladığı politika ortadoğuya kan ve savaştan başka hiçbir şey getirmemiştir. Bu bölgede halkların sadece biraz daha fazla özgürlük ve hoşgörüye ihtiyacı var. Bunun için her halkın ayrı devletinin olması gerekmiyor. Bu şekilde küçük ve güçsüz devletlerin bulunması sadece sömürgeci devletlere fayda sağlar. HASAN AKKAYA
C149_Bir ormanda yaşayan bütün hayvanlar o ormanda canlı çeşitliliğini oluşturur. Eğer ormandaki eşekler kalkıp bu ormanda sadece eşekler yaşıyor deyip bülbül diye bir hayvan yoktur dolayısıyla bülbülce diye bir dilde,kültürde yoktur. buradaki herkes eşek gibi anırmak zorundadır derse bu çeşitlilik değil eşeğin diktatörlüğüdür. Bu yüzden bizim eşeklerin diktatörlüğüne değil aklı selim insanların insafına ihtiyacımız var. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.149:
Çeşitlikleri özgünlükleriyle hoşgörü içinde barındıran kavimler veya topluluklar diyelim bu çeşitliliği bir bütün haline getirebilir. Hoşgörünün büyüklüğüyle güç elde edebilir. Bunu içinde barındıramasa azınlıkların arttığı ve kendini kaybetmiş hedeflerinden şaşmış bir çeşitliliğe ve bu çeşitliliğin olumsuz yöndeki bereketliliğini oluştururlar. SELMA İFLAS
C.149:Her devletin içinde azınlık kavimler vardır.Devletin bunlara tutumuna göre bunlar arasındaki ilişkiler değişir. Amerika’da da azınlık vardır ama orda onlara çok önemli haklar verilmiştir bu sebeple sorun çıkmaz. Ama bizdekilerini sürekli kışkırttıkları için bizde bir iç çalkantı durumu oluşuyor. TÜLAY TOPER
C.149:Avusturalya’lılar, Aborjinleri asimile ederek onları yok ettiler.Oysa Yeni Zelanda’ya yerleşenler Maori yerlileri ile birlikte yaşayarak onların öz benliklerini kaybetmemelerini yardımcı oldular. Görüldüğü gibi niyet önemlidir. SİNAN KAPLAN
C-149)Doğrudur,gerçektende şu an da günümüz insanlarının çoğunluğu böyledir.Yani zengini huzur içinde yaşarken,fakiri ise yoksulluk için yaşamakta ve zenginler hep bunların sayesinde ayakta durmaktadır.Birçok insana din farklılığı yüzünden zülüm yapılmaktadır,şu an ki İsrail’in Filistin’e yaptığı gibi. İLYAS AKAD
C.149:bazı hakim güçler kendi çıkarları için toplumun çıkarlarını zedeleyebilirler bu zararı telafi etmek için daha fazla zarar verirler.SONGÜL GÜNDÜZ
C.149: İnsanlar arasında ayrımcılığın oluşması doğal anlamda imkansızdır. Fakat ayrımcılığı menfaat konusu haline getirme idesinde olan zihniyet yoksunları bunu dünya üzerinde meydana getirmişlerdir. İnsanlar ne zaman insanı insan olarak benimsemeyi algılarlarsa bu sorunun ortadan kalkacağı kanısındayım. MUSTAFA ÇAM
C.149:Tarih boyunca özgünlükler bir arada savaşsız yaşamamıştır.Az olan kavimlerin asi mile  edilmesi haksız güçlerin saldırısıdır.Baronlar ve zengin ülkelerin bu işten karlı çıktığı söylenebilir.Farklı toplumların bir arada yaşaması  dayanışma örneğidir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.149:Günümüzde özellikle emperyalizmin kol gezmesi ve ekonomik çıkarlar iç içe yaşamayı zorlaştırmıştır.Hayır av ve avcı muameleleri görmeleri doğru değildir.Bu durum emperyalist ve çıkarcı devlet ve şahısların işine yaramıştır.Ülke içindeki çeşitlilikleri değerlendiren devlet bu çeşitlilikleri kendi lehine çevirerek kazançlı çıkar.Aksi devletler her zaman çökmeye mahkumdur.Önerme doğrudur örnek vermek gerekirse ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda Irak’ın iç işlerine karışması. MERALÇELİK
C.149: Kavimleri fıtratlarına ters yönde değişmeye zorlarsak onları zorla sadakatsizliğe itip ülkeyi bölmeye çalışanların ekmeğine yağ sürecektir. FADİLE KALKAN
C.149:Katılıyorum .Çünkü kapitalizmin ön planda olduğu ABD ve diğer Siyonist ve emperyalist güçlerin insanlık alemi üzerinde yok edici bir tutum sergilemektedir.Küresel ısınmanın sebebi bu devletler yüzündendir FARİS ÇELİK
C.149: Bence bu ayrımlar yapılmamalıdır. Çünkü bu devlet ve bu vatan hepimizindir. Bu vatanın kurtulmasında ve bu güne gelmesinde hepimizin kanı vardır. Bu ayrılıklar dış güçlerin faydasına olacaktır. SERKAN DUMAN
C-149:Suç;ayrımcılığı yapan da değil yaptırandadır.Dış güçlerin kışkırtmasıyla ayrımcılık süreklilik gösteriyor aynı toplumun farklı dinine veya diline sahip insanlarını birbirine düşürme politikasını izleyenler utansın. SEYAR DİNAR
C149:Emperyalizm almış başını gidiyor.hayır av avcı ilişkisi doğru değildir.ülkedeki çeşitliliğe olumlu bakmalı çıkar sağlamalı.önerme doğrudur.örnek israilin filistinin iç işlerine karışması. ALİ GÖÇER
C-149:Katılıyorum.ONUR HATİPOĞLU
C-149:Aynı şeyleri düşünüyorum. ADEM ÇELEBİ
C-149:Dil ve renk farklılıkları bireyi sınır dışı durumlara karşı daha tutarlı objektif davranmaya sevk eder. REMZİ BOĞA
C.149:İnsanlar arasında yapılan ayırımların başlıca nedeni çıkardır. Ancak bu şekildeki yaklaşımlar insanlığın kökünü kurutmaya yol alabilir AYNUR EROĞLU
C.149: Batılı madde perest ve kendinden başkasına yaşam hakkı tanımıyor. Oysa gelişmiş toplumlar ahlaklı ve insancıl olduğu için böyle sorunlar yaşanmaz. Örnek: Danimarka’nın Eskimolara yaptığı zulüm. Erkan ALTUN
C -149 : İnsanları renkleri, dil, kültürleriyle ayırmak ve bunu sorun gibi yansıtmaktan ileri gelen problemleri izale etmek için dünyanın barış ortamı olduğunu tüm dünya milletlerine duyurmak gerekir. ELİF KARAHAN
C.149-: Çeşitlilik bir devletin menfaatine kullanılırsa faydalıdır.Fakat lokalizasyon sonucu kutuplaşmalar olursa bu devletlerin tarumar olmasına sebep olur. Tolga POLAT
C.149:İnsan hiçbir zaman doymaz gözü hep başkalarındadır ateş gibidir siz ateşe ne kadar odun atarsanız atın o hiçbir zaman yeter demez şuan ABD nin yaptığı Ortadoğu politikaları bunu gösteriyor birbirine komşu bile değiller kıtaları bile farklı gelip Afganistan’a Irak’a şimdide İran’a karışıyor bunlar hiçbir zaman doymazlar her zaman kendi türünü yok etmeye mahkumdurlar BURHAN AVAŞ
C:149:Kuyuya atılan bir taş ve peşinden giden insanlar .ERTAN ARTUÇ
C.149: Çıkarcı insanlar hep biraz önde olduklarını sanarlar ama çıkarını sağladığı insanlar olmasa onlar bir hiçtir. NİHAT PİŞKEN
C.149:Çünkü menfaat önemlidir menfaatperestler ENGİN ATEŞ