Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

148- Azınlık;bitki ve hayvanlarda evrimin ve rekabetin meyvesidir.Bitki ve hayvanlarda iç içe yaşayan farklı türlere ait baskın poulasyonların (komunite) içinde, sayıca az-küçük ve çekinik populayon/lara azınlık denir. İnsanda azınlığın karşılığı olan çeşitlilik:patojen istisnalar hariç,liyakatli(yakışır) zaruretin; gücü ve bereketidir. İnsanda tür içi çeşitliliği kavramı size neyi/leri hatırlatır? İp ucu;Devletlerde ki kavimlerin çeşitliği (varyasyonu), hoşgörüyü ve doğa belgesellerindeki izlediğiniz aynı veya farklı türlere ait sürülerdeki rekabette azınlıkların farklılığını karşılaştırmalı olarak düşünün.1


C148: İnsanlar hayvanların aksine fiziksel özellikleriyle değil, akılları ve düşünceleriyle ön plana çıkarlar. İnsanlığı tek bir organizma olarak görürsek ne kadar çok farklı özelliği olursa,değişen şartlarda ayakta kalma şansı o kadar artar. Bu yüzden farklı değerlere sahip insanların birbirleri ile rekabet etmek yerine birbirlerini anlamaya çalışması gerekir. HASAN AKKAYA
C148_Bir habitata yaşayan canlıların çeşitliliği ne kadar çoksa o habitat evrimler (sel,depremler,kasırgalar vs) daha iyi ayak uydurur. Bu yüz den farklı kavimler güçlü devletler yaratır. Ama bu habitata seksiyon olursa çeşitliliği bir türe kurban ederiz. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.148: Çeşitlilik tabanında hoşgörü varsa beraberinde her türlü güzelliği getiren bir yapıdır. Ama tabanında hoşgörü yoksa güzelliklerin sadece biri ayakta kalabilmek için diğer güzellere kıyar. SELMA İFLAS
C.148:İnsanlarda tür içi çeşitlilik iyi değildir. Ne kadar farklı düşünce varsa o kadar tepki olur, düşmanlık ve savaş çıkar.İnsanlar islamın hoşgörü şemsiyesi altında toplanırsa ne tepki nede savaş olur. TÜLAY TOPER
C.148: İnsanlar rekabete girmemelidir. Çünkü insanların düşünme yetenekleri vardır. Ama hayvanın veya bitkinin düşünme yeteneği yoktur. İnsanların çok farklı özellikleri vardır ve bu sayede ayakta kalabilirler. SONGÜL GÜNDÜZ
C.148. Çok farklı kişilikte insan var. Eğer bu kişilikler olumlu bir yönde işlenirse bu hayvan sürüsünden ayrılır.AYNUR EROĞLU
C.148:İnsana dışardan bakınca bir bütün olarak görülebilir ama çok farklı kişiliklere sahiptir.Düşünme ve kavrama yetenegi ile ayakta kalmakta ustalaşmıştır. SİNAN KAPLAN
C-148:İnsanlarda tür içi çeşitliliği zenci-melez-beyaz insanlar,zengin-fakir insanlar,doğu-batı,güçlü-güçsüz insanları hatırlatıyor.Tabii bunları daha da artırabiliriz. İLYAS AKAD
C.148: İnsanlar arasında baskın tür yoktur olamaz. İnsanı önce insan olarak benimsemek gereklidir. MUSTAFA ÇAM
C.148:İnsanlar farklı düşüncelere sahip olduğundan dolayı bir çeşitlilik söz konusudur.Azınlık çeşitliliği arttıran bir etkendir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.148:Tür içi çeşitlilik bize ırkları yada farklı düşüncedeki insanları hatırlatır.Farklı ırktan olmak yada farklı düşüncelere sahip olmak beraber yaşanılamayacağı anlamına gelmemelidir. MERAL ÇELİK
C.148: Azınlık bitki ve hayvanda güçlü olanın zaferi iken; insanda ise kültürel ve genetik zenginlik için bir şanstır. FADİLE KALKAN
C.148: Baskının çekiniği ezdiği bu dünyada insan ırkının azalmasına neden oluyor.İnsanlar arasındaki farklı ırklar bolluğun, bereketin bir simgesidir. FARİS ÇELİK
C.148: İnsanda tür içi çeşitlilik din, dil ve ırk ayrımıdır. Ancak mantıklı insanlar arasında azınlık olmamadır. Çünkü herkes eşittir. SERKAN DUMAN
C-148:Bir ülkede yaşayan din,dil,ırkları farklı olan fertlerin oluşturduğu topluluklardır.Türkiye’deki Ermeni ve Lazlar. SEYAR DİNAR
C148:Farklı ırktan olmak şovenizme neden olmamalı.insanlar Adem ve Havva dan geldiğinin bilincinde olmalı kardeşçe yaşamalı. ALİ GÖÇER
C-148:Sadece tür farklılıkları var.ONUR HATİPOĞLU
C-148:Aynı kaderi küçük farklarla yaşarlar. ADEM ÇELEBİ
C-148:İnsan da tür çeşitliliği diye bir şey söylenemez.Kast edilmek istenen beyaz siyah kavgası ise Hz. Muhammed’in ümmeti bu konuda renk körüdür. REMZİ BOĞA
C.148:  Azınlık yerine çeşitlilik kavramı kullanılmalıdır. İnsani ahlak değerlerine sahip toplumlarda bu mozaik sorun değil, aksinse hoşgörü ve özgürlük ortamı doğurur. Erkan ALTUN
C- 148 ) İnsanoğlunun çeşitliliği farklı farklı fırkalara ayrılmış ve her birinin birbirinden ayrı düşüncede olmasından kaynaklanmıştır. ELİF KARAHAN
C.148-) Topluluklar da mevcut olan çeşitlilik aynı zamanda kültür zenginliğidir.Herkes aynı hayatı yaşasaydı kimse yeniliklerden ve farklılıklardan haberdar olamayacaktı. Bir zincirin halkaları gibi düşünmek gereklidir. Tolga POLAT
C:148:Farklı farklı insanları hatırlatır.Akıllı,zeki her türlüsü…BURHAN AVAŞ
C:148)Kültür,gelenek,görenek farklı insanlar.ERTAN ARTUÇ
C.148: Tür içi çeşitlilik bana şahsın görünümü olsun karakteri olsun eğitimi olsun maddi manevi olsun her şeyi çağrıştırır. NİHAT PİŞKEN
 C.148:Güzelliği hatırlatır biz farklığı güzellik olarak görürüz. Hayvanlar yem sıkıntısı olarak görür ENGİN ATEŞ