Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLVI SORU:Bu gün parti siyaseti ve siyasiler mi pozitif bilimin elamanlarını, evrensel insanı ve hasılatını güdüyor; yoksa pozitif bilim ve evrensel insan mi siyasilere ve parti siyasetine yön veriyor? Hasılatı kim yönlendiriyor neden nasıl? Sizce doğrusu nasıl olmalı?

C46: bana göre beşeri siyaset ve siyasiler bilimi yönlendiriyor. Yeryüzünde bana bir devlet gösterin ki pozitif bilimi siyasi emellerine ve çıkarlarına alet etmesin hal böyle olunca pozitif bilim siyasetin emellerini gerçekleştirmek için araç konumuna geliyor.  ALİ ATEŞ
C46: Beşeri siyaset ve siyasiler tüm gücü ellerinde bulundurmakta ve pozitif bilim ile evrensel insanı gütmektedir.evrensel insan toplumda etkisiz kalıyor.zeki insanın gölgesinde kalıyor.doğrusu zekanın yanında ahlaklı ve akıllı olmaktır.ÜMİT ARAT
C46:  Sen yoluna ben yoluma misali olmalıdır. (Nesim SÜRER)
Bugün beşeri siyaset ve siyasiler pozitif bilim elemanlarının hasılatını güdüyorlar. Hasılatı zeki insanlar C46: yönlendiriyorlar. Doğrusu pozitif bilim ve evrensel ahlak sahibi . HÜSEYİN KÖYSU
C46: Pozitif bilim ve evrensel insan siyasilere ve beşeri siyasete yön veriyor. Çünkü gerçeği araştırarak, bularak bir takım sonuçlara varıyor. Bunun karşısında siyasilerin savunmuş olduğu yalan görüşler çürümeye ve erimeye başlıyor.(Kamuran Anar)
C46: Bence her ikiside birbirine bağımlı olarak çalışıyor. En doğrusu insanlık yararına olan her şeydir.(Sinan GÜNEŞ)
.C46: Günümüzde kapitalist toplumda her şeyin amacı daha fazla kar etmektir.Bilimi de bu amaçlarına alet edebilmektedirler.Ortak pastadan en büyük payı alabilmek için her şeyi normal kabul edip,ona göre yönlendiriyorlar.Bunu yapabilmek içinde tepeden tırnağa örgütlüler.Doğrusu bütün devletlerin birbirlerinin sınırlarına ve özgürlüklerine saygı duymaları,silahlanmaya yaptıkları harcamaları da
C46: insanların daha mutlu yaşamaları için ayırmaları gerekir. (Emrah ERTÜRK)
C46: Günümüzde siyaset pozitif bilimin verilerine göre yapılmaktadır. Ülkeler bilimden elde ettiği veriler ışığında siyasetlerine yön verirler. Bilimsel veriler ülke siyasetlerine öyle girmiştir ki artış insanlar değil, bilimsel veriler hayati önem taşımaktadır. (E.Altun)
Bana göre pozitif bilim ve evrensel ,insan siyasilere yön vermelidir. Lakin tam tersi oluyor.bence birlikte olmalılar Mehmet Şahin
C46: Beşeri siyaset ve siyasiler tüm gücü ellerinde bulundurmakta ve pozitif bilim ile evrensel insana yön vermektedir.günümüzde her şey siyasetin eline geçmiş bulunmakta.doğrusu ise tam tersi olmalıydı. ÖZER ESATOĞLU
C46: Siyaset bilim adamını yönlendirmekte ama evrensel insanı henüz feth edememiştir. Bu işin hasılatını ise pozitif bilimi elinde tutan ikiyüzlü siyasiler almaktadır. Şüphesiz bu böyle olmamalı çünkü bilim siyasetin üstünde ve dışında olmalıdır.HÜSEYİN YARDIM
C46::beşeri siyasetler pozitif bilim adamlarından yararlanarak evrensel insanı ve hasalatınıdan yararlanarak evrensel insanı ve insan ve yön veriyor hasalatı beşeri siyaset yönlederiyor. Şükran DURMAZ
C46::Soru çok karışık anlayamadım. (BURHAN YAVUZ)
C46::Bence bugün Beşeri Siyaset ve siyasiler pozitif bilimin elemanlarını, evrensel insanı ve hasılatını güdüyor. Olmaması gereken bir durum. Çünkü bilim bağımsız olmalıdır.Fatih DANIŞMAN
C46::Maalesef bugün beşeri siyaset ve siyasiler pozitif bilim elemanlarını , evrensel insanı ve hasılatını yönlendiriyor. Ortadoğu yıkımın boyutunu göstermektedir. Durum pozitif bilim ve siyaset evrensel insanın ve evrensel değerlerin yönlendirilmesinde olmak zorundadır.Ayşe İNCE
C46::Bu sorunungenel bir cevabı oldugunu sanmıyorum ama abd de başarı varsa para da var başarısıuz ınsan üretken olmayan ınsan varlıgı kabul edilmeyen ınsan olarak goroldugu için ilim ve sanat para ya köle yapılmış ama bazı gelişmekte olan ülkelerde ise hala vatan millet ugruna siyaset ve para ustu bilim yapmaya gayret eden insanlar olabiliyor.  MUSTAFA POLAT
C46::Bugün beşeri, siyaset ve siyasiler pozitif bilimin elemanlarını ve evrensel insanı ve hasılatını güdüyor ama olması gereken pozitif bilimin ve evrensel insanın siyasilere ve beşeri siyasete yön vermesidir. Çünkü bilim beşeri siyaset için bir önkoşuldur. Evrensel insan ideal insan tipidir ki bu kişiler siyasilere yön vermelidirler.Belgin ÖZALP
C46::Karşılıklı olarak birbirini güdülüyor. Maddi ve akılcı olarak güçlü olarak yön veriyor. Bana göre pozitif bilim ve evrensel ,insan siyasilere yön vermelidir. EyüpYILDIRAK
C46::bu sorunungenel bir cevabı oldugunu sanmıyorum ama abd de başarı varsa para da var başarısıuz ınsan üretken olmayan ınsan varlıgı kabul edilmeyen ınsan olarak goroldugu için ilim ve sanat para ya köle yapılmış ama bazı gelişmekte olan ülkelerde ise hala vatan millet ugruna siyaset ve para ustu bilim yapmaya gayret eden insanlar olabiliyor.  RACİ TOKAR
C46:: Bilimde ve  evrensel insan olma noktasında siyeset yoktur . siyasetten   arınık bir düzen vardır . siyaset ve siyasiler evrensel insanın  hasılatını güdmekte  günümüz dünyasında  çünkü  siyaseti kullanan insan seçiliyor günümüzde  EMİRHAN ACAR
C46::Elbette yalancı olanlar yani siyaset ve siyasiler, hasılatı bunlar yönlendiriyor. Nedeni bunların gelecek , mükemmeliyet, insaniyet, samimiyet, fedakarlık gibi şeylere kafa yoramadıkları için ve bunlara kafa yoramayanlar   aksi şeylere kafa yoracaklardır.Doğrusu elbette mürşide ait olmalı yani evrensel insanlar ile bilim insanlarının doğrusu sözün başı olmalıdır. Adem KILIÇ
C46::Bugün maalesef beşeri siyaset  ve siyasiler pozitif bilimin elemanlarını kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Dünyanın farklı yerlerindeki zeki insanları bir şekilde kendi ülkesine çekip adeta beyin işçisi gibi kullanıyor. Doğru olan pozitif bilim elemanlarının objektif bir şekilde siyaset ve siyasileri yönlendirmeleri EMRE ÇOBAN
C46::Bence siyaset hayatın her alanını elinde bulundurduğu gibi bilimi de eline alıp istediği gibi yoğurup istediği şekli vermiş durumdadır.
C46::En basit olarak; bir devlet başka bir ülkeden çıkar elde etmek için bilim adamlarını toplar ve sorar ‘bize lazım olan ne var burada?  Ve bunları hangi teknolojiyle çıkarırız’ cevabını aldıktan sonra başlar katliama. (B.KARAŞ)
C46::Beşeri siyaset ve siyasiler tüm gücü ellerinde bulundurmakta ve pozitif bilim ile evrensel insana yön vermektedir.günümüzde her şey siyasetin eline geçmiş bulunmakta.doğrusu ise tam tersi olmalıydı. Kenan
C46::Siyasiler bugün herkesi ve her şeyi kullanıyorlar. Halbuki onlara hizmet etmeleri gerekir.(İhsan GİZLENÇ)
C46::Bence her iki durum da söz konusudur.(NÜKHET DAYSAL)
C46::bu sorunun genel bir cevabı olduğunu sanmıyorum ama abd de başarı varsa para da var başarısız insan üretken olmayan insan varlığı kabul edilmeyen insan olarak görüldüğü için ilim ve sanat paraya köle yapılmış ama bazı gelişmekte olan ülkelerde ise hala vatan millet ugruna siyaset ve para ustu bilim yapmaya gayret eden insanlar olabiliyor. Volkan Türkmenoğlu
C46::Bugün beşeri siyaset ve siyasiler evrensel insanı ve hasılatını gidiyor. Bilim ve hasılatı devlet yönlendirir. Bu da devletin biliminde üstünde bir yönetim biçiminde olmasıdır. Fatma Gedikoğlu
C46::Elbetteki hasılatı siyasiler yönetiyor bu da bilimin ilerlenişi önünde engel hasılatı bilim yönetmelidir insan yararına kullanmak şartı ile… Cengiz ÖZHAN
C46::Beşeri siyaset ve siyasiler pozitif bilimin elemanlarını,evrensel insanı ve hasılatını güdüyor.Hasılattan büyük pay alan. Sibel AZİZOĞLU
C46::Beşeri siyaset ve siyasiler  pozitif bilim elamanlarını evrensel insanı ve hasılatını güdüyor. Bilim siyasete yön veriyor.güçlü olan yönlendiriyor. Bilmiyorum. Gülen Karakuzulu
C46::Bugün beşeri siyaset ve siyasiler pozitif bilim elamanlarını evrensel insanı ve hasılatını güdüyor. Güçlü olan yön veriyor. Adaletli olan (ahlaklı )Naciye Develer
C46::Bu gün dünya siyaseti bilime yöneliyor çünkü bu gün ekonomik açıdan devletler güçlenebilmek için  bilimi kendilerin alet olarak kullanıyorlar. (Özcan ÖZCAN)
C46::Günümüzde kesinlikle bilim siyasilerin güdümüne girmiş durumda ne yazık ki  ve bilim tamimiyle kütü emellere alet edilmektedir. Günümüzde  kötülükler,hakaretlerin, kıyımların yaşanmasında biliminde siyasi emellere elet edilerek katkı sağlaması kadar acı bir şey olamaz.
Abdurrahman Yılmaz
C46::Pozitif bilim günümüz insanının ve çağın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Günümüzde ise siyasetin bilime müdahalesi artar: YÖK ve TÜBİTAK siyasetin hedefi olur. Özellikle üniversitelerin siyasi bağımsızlığını engelleyen ve müdahale edilebilir hale getiren YÖK tasarısı ile bilimsel ağırlık ve saygılığı yok edecek şekilde kadrolaştırılmak istenen TÜBİTAK yasası siyasetin bilime karışma isteğini özetler. Fatma KOYUNCU
C46::Bana göre birinci önerme daha doğru gözüküyor. Yani siyaset ve siyasetçiler bilimi de bilim adamını da kullanıp yönlendiriyorlar. Tabi ki yönlendiren kimse hasılatı da o yer. Aslında doğrusu, ahlaklı ve güzel insanların bilimi ve bilim adamlarını yönlendirmesi gerekir ki ortaya çıkan ürün ve hasılatı insanlığın faydasına kullanabilsinler. (Özkan güçin)  
C46::Bence bu konuda pozitif bilim siyasiler tarafından kullanılıyor. Evrensel  insan beşeri siyasete yön veremiyor ve kullanılıyor. Doğru  olan güzel ahlakla donatılmış olan evrensel insanın siyasete ve beşeri bilimlere yön vermesidir. Şuan  hasılatı  siyasiler tüketiyor. (HASAN İMRET)
C46::Bugüne baktığımızda bilimin siyasi projeler yada hedefler için kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ABD de yer alan NSA’nın çalışmalarına baktığımızda bunu görmekteyiz.  Yada yapılan uranyum zenginleştirme çalışmalarında elde edilen kimyasalın bazı siyasi projeler için kullanıldığını görmekteyiz.MAKSUT SAYÇİÇEK
C46::Bence pozitif bilim ve evrensel insan siyasilere ve beşeri siyasete yön veriyor birisi amaç iken birisi araç pozisyonuna düşer bence de olması gereken budur .(M.ŞAHİN)
C46::Bence siyaset ne yazık ki bilimi insanları vb. kendi alanı için kullanmaktan ziyade köleleştirmiş bile diyebilirim. Ama nasıl olmalı diye soracak olursanız bence insanlar (evrensel insanlar) , bilim adamları ve bilim kesinlikle siyasete yön veren kişiler olmalıydılar. Metin KUZU
le siyasete yön veren kişiler olmalıydılar. Metin KUZU